Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

A Partnerem megint félreáll, és ami átjön rajta, az új információ. Ez az üzenet összefügg olyan üzenetekkel, amiket több, mint 2 évtizede adtam át, és most fog lezárulni a tudás átadásának egy fázisa.

A 2018-as év a tibeti számmisztika alapján egy mester szám. A számok összege: 11, melynek jelentése: megvilágosodás. Ezért ez az év próbálja elérni, hogy idén felvillanjon a fény számtalan elmében, hogy világossá váljon, mi is folyik valójában ezen a bolygón. A mai napon egy nagyon spirituális, mély információt adok át Nektek, mely Rólatok szól, arról, hogy kik vagytok. Az üzenet az Emberi Lény új paradigmájáról szól.

A hétvégén elhangzott előadás egyformán volt tudományos és spirituális. Azok, akik hallgatói voltak olyasmit kaptak általa, ami sokakhoz nem jut el: kombinált energiák. A tudomány és spiritualitás kombinált energiái ezek, ami átfordítja ezt az egészet egy kérdésbe: „Végülis, mi különbség van a kettő között?” Ezért megint elmondom: Ha hisztek abban, hogy Isten, vagy a Teremtő Forrás teremtette a bolygót, akkor ennek a teremtő forrásnak logikusan a fizika mesterének kell lennie. Minden, ami a szemetek előtt hever, amiről tanultok, egy intelligens külső forrás teremtménye, ezért a tudományaitok annak tanulmányozása, amit ez a teremtő forrás hozott létre. El kell kezdenetek megérteni, hogy többről van szó, mint tudomány és spiritualitás közti átfedés. A kettő ugyanis ugyanaz. A valóságotokban még a legtudományosabb Emberek is mondanak már olyat, hogy „Látunk valamiféle intelligenciát az Univerzumban, ami mindannyiunkra hatással van. Azt nem értjük, hogyan működik, és azt sem tudjuk miért, de jelen kell legyen annak logikus létrejöttéhez, amit általa megfigyelhetünk.” Ez az állítás egy korábbi feltételezésre utal, mi szerint a véletlen teremtett mindent, de mostanra láthatóvá vált, hogy ez lehetetlen. Sürgetően keresi a választ a kérdés: „Kik vagytok valójában?”

Végül még a legrugalmatlanabb elmével rendelkező tudósoknak is el kell jutniuk arra a következtetésre, hogy a dolgok nem úgy vannak, ahogy gondolták, vagy ahogy nekik tanították. Maga az emberi fejlődésről szóló tanítás fog megkérdőjeleződni! Helytelenek azok az elfogadottá vált feltevések, amik arról szólnak, hogy hogyan kerültetek ide, és mindez mennyi időbe telt. A 2012 utáni időszakban olyan világos utalások kezdtek el kibontakozni, amik egy teljesen más elképzelést vetnek fel.

De még ezzel együtt is, továbbra is ugyanaz az emberi fejlődésről szóló mítosz jelenik meg a tankönyveitekben. Ennek meg kell változnia, és azt is megmondom Kedveseim, hogy miért. Mert ha nem fog, azok a fiatalok, akik egészen más igazságot érzékelnek, fel fognak lázadni. Ez fogja majd kikényszeríteni, hogy újraírjátok a történelmet, ami jelenleg elfogult, régi elgondolásokra épül. De nem erről szeretnék beszélni Nektek.

A történet többi részéről szeretnék szólni. Arról, ami ezt fogja követni, és ez teljesen spirituális rész, a tudománynak csak alkalmi beszúrásaival. Mégis logikus lesz. Szeretnék elmesélni valamit, amiről már korábban is meséltem, de most nagyobb fókuszt szeretnék helyezni rá. Ez egy teremtés történet lesz. Ez az egyik legszebb szeretetről szóló történet a bolygón, és azokról szól, akik a Galaxis más részein élnek, akik mögött több millió éves spirituális fejlődés áll, ami jóval több, mint a Tiétek. Szerintetek milyen egy ekkora volumenű fejlődés? Az Emberekben is fejlődik a tudatosság, s mivel láthattuk, hogy a tudatosság hatással van a fizikai dolgokra, még mindig túl sok fantázia kell ahhoz, hogy el tudjátok képzelni, hogy a tudatosságotok képes lehet akár irányítani is a fizikát?

Azok, akik „magjaitokat elvetették” képesek a fizika számtalan területét irányítani tudatosságukkal. Nem technológiáról van szó, hanem spirituális fejlettségről, szeretetteljes tudatosságról. 200.000 ezer évvel ezelőtt jöttek el erre a bolygóra, hogy változásokat idézzenek elő Bennetek. Őket nevezzük „Magvetőknek”, Ti pedig Plejádiaknak hívjátok őket. Sokan tartjátok őket angyaloknak, mivel ha láthatóak, akkor „nem evilágiak” számotokra. Nevetségesnek tartjátok mindezt? Hadd kérdezzek valamit: Járt itt a bolygón olyan Mester, aki képes volt irányítani a fizikai dolgokat és a fizikai valóságot? A válasz: szinte mind. Gondoljátok csak át! Mi van akkor, ha a spirituális énetek olyan hatalommal rendelkezik, amit még nem fedeztetek fel, mely képes megváltoztatni rendszereket? Példákat láttatok már rá, erről szólnak szentírásaitok!

Ezek a Magvetők megváltoztatták a tudatosságotokat a biológiai fejlődésen keresztül. Szó szerint véve belenyúltak a modern emberi DNS mágneses mintázatába. Spirituális szemszögből nézve megkaptátok a képességet, hogy felismerjétek a bennetek lévő Istent, hogy érzékelni tudjátok, hogy felismerhessétek magatokban a jóságos Teremtő képességeit. Megkaptátok a képességet, és a szabad választás lehetőségét, hogy megtudhassátok, mi a különbség a sötétség és a fény, a helyes és helytelen között, és érezni tudjátok Isten szeretetét. Mindezt szándékosan tették, a Teremtő Forrás terveinek megfelelően. Nem véletlen volt, és nem puszta kísérlet. Oka van annak, hogy itt vagytok Kedveseim! Ez az egész a civilizációtok energiáját teszteli.

S ez még nem minden, mivel van hozzá egyfajta időkeret is. Olyan időkeret, amiről korábban nem beszéltünk részletesen, de kapcsolódik az általatok megfigyelt csillagok, bolygók érzékeléséhez. A csillagok, bolygók lassan mozognak egymással olyan egyensúlyban, ami megfelel a Ti bolygótok mozgásának, ahogy az a Nap körül mozog. A bolygótok forgása, ahogy már sikerült megmérnetek, 26.000 éves ciklusokban történik. Az időkeret, amit az emberiség a szabad választásra kapott a fény és sötétség között két 26.000 éves ciklus. Figyeljetek ide! Sokan azt hitték, hogy egy ciklusról van szó, de nem, két ciklusnyi időt kaptatok!

Azok kedvéért, akik elveszítették a fonalat a beszélgetésünk közben, nézzük át az ősök azon felfedezéseit és elképzeléseit, melyek azt állítják, hogy az általatok számított történelem előtt is volt történelmetek. Megvan a magatok elképzelése arról, hogy mióta van élet a Földön, és nem tartjátok ezt többnek, mint 9.000 év. Mostanra azonban bizonyítékok szolgálnak arról, hogy voltak már korábbi civilizációk is itt, akik már ismerték a csillagászatot is! Csatornáztunk erről, mikor Törökországban jártunk. Eszerint 5 civilizáció élt ezen a Földön, egy-egy 26.000 éves ciklusban. Sokan tartják úgy, hogy a 2012-es évet elérvén elindult a hatodik ciklus. Ráadásul a maja naptár is szinte pontosan egy ötöde a 26.000 éves ciklusnak – mutatván, hogy ez volt a TI civilizációtok naptára.

Mégis, most azt mondjuk Nektek, hogy a valós időkerete ennek az egész Emberi energia tesztnek (ami a fényről és sötétségről szól) 2 ciklust ölel fel – azaz 52.000 évet, és nem egyet, azaz 26.000 évet. Ez azt jelenti, hogy az Ember, mint amilyenek Ti is vagytok, aki úgy gondolkodik, mint Ti, aki pontosan ugyanúgy fejlődik, mint Ti már 52.000 éve itt van. Tehát, szerintetek tényleg több, mint 50.000 éves történelme van az Embereknek? Az iskolában mit tanítanak Nektek? Készüljetek fel egy bejelentésre!

Micsoda véletlen (Kryon viccelődik)! A legrégebbi civilizáció, ami a DNS-etek szerint, és régészeti bizonyítékok szerint is kimutatható tényleg kb. 52.000 éves! Ausztráliában van erre példa. Itt van példa arra, hogy olyan emberek, mint Ti tényleg ilyen régóta vannak itt a bolygón. Miért 52.000 éve? Mert kb. 10 civilizáció élt már itt és nem 5. Azért írjuk, hogy kb., mert ezek a civilizációk egymásba olvadtak, de így is határozottan különállóak voltak. Vagyis ha ez igaz, mit gondoltok arról, amit az iskolában tanítanak Nektek arról, hogy mióta van emberi élet a bolygótokon? A tankönyveknek hisztek, vagy az új bizonyítékoknak?

Az első 5 ciklusban nem volt annyi ember, ami szerint besorolhatnátok őket mai értelemben vett „civilizációknak”, de Kedveseim, ezek a csoportok is elpusztították magukat, vagy olyan helyen voltak, ami elpusztította őket. Kis létszámban éltek, törzsekben, nagy valószínűséggel. Háborúzhattok egészen addig, míg belőletek is csak páran maradnak meg, mindegy milyen kevesen vagytok, akkor is lehet sötét emberi természetetek, újra és újra. Nézzétek meg saját történelmeteket! Ugyanazt csináltátok.

Ebbe beleszóltak az éghajlati változások is. Ha kezditek megérteni, hogy ciklusok vannak, és ez a jelenlegi klíma változásoknak is oka, akkor azt is meg fogjátok érteni, hogy mindez a Föld mozgása, a pólusok váltakozása miatt van. Nem érdekes, hogy épp ilyen zajlik most is, és új ciklus kezdődik el? Mivel van telítve az Akashátok? Hány éve dolgoztok már ennek megfejtésén kedves Idős Lelkek? Épp most mondtam el! Vannak köztetek, akik már 52.000 éve itt vannak. Ha megnézitek az idővonalat, és rajta Lemúriát, akkor értelmet fog mindez nyerni. (megj.: Lemúria történelméről szó esett a konferencián.) Lemúria 50.000 évvel ezelőttre nyúlik vissza. Már több mint tíz éve elmondtuk ezt Nektek.

A régészek nem igen találhatnak bizonyítékot az első 5 civilizációra. Még olyan dolgokra is nehéz rábukkanni, amik 14.000 évesek (az Indus völgy csoportja előtti korszak). A természet jó munkát végez, hogy eltakarja mindazt, amit az emberek itt csinálnak. Az első kisebb civilizációkban már megjelentek struktúrák, de nem voltak jelentősek. Voltak olyan civilizációk is, amikben egyáltalán nem voltak struktúrák, mint pl. az ausztrál őslakosoknál, akik csak haladtak az időjárásnak, élelmiszer lehetőségeknek megfelelően. Sohasem maradtak sokáig egy helyen, a mezőgazdaság még nem volt ismert. Ha kevesen is voltak, ahhoz elegen voltak, hogy ne értsenek egyet abban, ki, mennyit kapjon az elérhető forrásokból. Ismerős? Ahhoz elegen voltak, hogy féljenek egymástól, hiszen nem tudtak egymásról, csak költözéseik során futottak össze. Nem „láthatták” jól egymást, hiszen saját csoportjuknak sem volt nagy múltja. Ahhoz azonban elegen voltak, hogy háborúzzanak egymással. Ahhoz elegen voltak, hogy sérüléseket okozzanak egymásnak, és hagyják, hogy a fertőzések, betegségek, a pestis kiirtsa azokat is, akik megmaradtak.

Az új információ olyasmi, amiről korábban is beszéltünk már, de a DNS Mesternek, aki itt ül közöttünk hallania kell megint. (Dr. Todd Ovokaitys DNS kutatóra utal, aki lemúriai nevén Yaw’ee)

Igen, az Emberi DNS megváltozott. 28 éve beszélünk erről csatornázásokon keresztül, mióta Partnerem (Lee Carroll) elfogadott engem (Kryon). Elmondtuk, hogy amikor a Plejádiak (akik átadták a sötétségről, és fényről a tudást Nektek) magjai elvetésre kerültek ezen a szép Földön, a DNS-eitek meg lettek változtatva. Közvetlenül megkaptátok a DNS azon részét, amivel a Plejádiak is rendelkeznek. A legnagyobb dolog az volt, hogy megkaptatok egy kromoszómapárt, ami hosszú ideig el volt rejtve előletek.

Ez a kromoszómapár lehetővé teszi, hogy emlékezzetek bizonyos bölcsességre és intuíciós képességre, továbbá olyan fejlett képességet ad, amivel ki tudjátok húzni saját magatokat abból, amit „jelenlegi emberi természetnek” nevezünk. Ez a kromoszómapár megadja a képességet, hogy a háborúk mögé tudjatok látni. Kedveseim! Ez mindig is a szabad választásról szóló tesztről szólt, anélkül, hogy bármi küldő forrás beavatkozhatna, hogy kiderüljön, Ti magatok fel tudjátok-e fedezni, ugyanis rendelkeztek vele.

Itt éltek most a 10. civilizáció vége felé, amikor elkezdődik a 11. civilizáció időszámítása, és végre rájöttetek! Az energia elkezdett megváltozni a Földön. Még több képességetek ki tud fejlődni a fényben, több, mint amivel valaha rendelkeztetek. Elérhetővé vált számotokra a – készen álltok?a multidimenzionális működés.

Már évek óta csatornázok erről. Igazából ez a témája a legfrissebb, azaz a 14. Kryon könyvnek. Milyen érzés egy Emberi Lénynek kilépni a linearitásból és multidimenzionálissá válni? Milyen lehet ez? Mindez hatással van a tudatosságotokra. A tudatosság, amiről beszélünk, a fejlődő gondolkodásmód, és a multidimenzionális Ember felébredt tudása. Ez egy magasabb szintű tudatosság, melyet empátia, együttérzés, odafigyelés, kedvesség, jóindulat és nagyobb bölcsesség gazdagít. Olyan tudatosságszint ez, melyben „emlékeztek” arra, hogy mitől működnek a dolgok, amiről korábban 10 civilizáción át nem tudtatok! Távoli bolygókon értik, hogy a háború nem megoldás! Ott a működés magja az élet szépségének és emberségnek az értékelése. Ez a mozgató rugó, beleépülve minden újszülöttbe – tiszteld az életet! Kedveseim, és ugyanez belekerült a Ti DNS-etekbe is.

Ma valami fontos, tudományos, szépséges de vitatott dolgot tanultatok. Megtudhattátok mi történt, amikor egy kromoszómapár (a 2-es számú) hirtelen megváltozott 200.000 évvel ezelőtt. Valahogy elveszítettétek a 24-es számú kromoszómapárt, és valahogy egy mások pár is átalakult, viszont a 2-es számú kromoszómapár meglepő változásokat kapott. Így lett 23 pár kromoszómátok, ami egyetlen más emlősnél sincs a fejlődési láncolatban. Hirtelen megkaptatok egy „hiányzó láncszemet” mindarról, amit jelenleg az Ember fejlődéséről tanítanak Nektek. Tulajdonképpen az történt, hogy a DNS-etek radikálisan megváltozott. A változással kezdte tükrözni felétek azt, aki a szülő magot elvetette, a Plejádiakat. Akik hallgatják (olvassák ezt), de nem túlzottan spirituális beállítottságúak, akiknek komoly elveik vannak (Emberek által gyártott elvek) erre ki fogják mereszteni a szemüket, és azt mondják: „Tudtam, hogy az a New-Ages csatornázó előbb-utóbb azt fogja mondani, hogy ET-től származunk”

Kedveseim! Én nem ezt mondom! Én azt mondom, hogy az ún. ET-k (földönkívüliek), a Plejádiak tudatában voltak annak, hogy Isten bennük él. Tudatában voltak annak, hogy létezik egy Teremtő Forrás sokkal mélyebb tudással, mint amivel Ti rendelkeztek, és tudtak mindenről, ami a Fátyol másik oldalán található, mivel megélték. Erről szól az egész tudatosság fejlődés. Együttállásba hoz mindazzal, ami rejtve van a Fátyol túloldalán. Végre felfedi a Kapcsolatot a külvilággal és a Teremtő Forrással. A Kryon üzenetek lényege 28 éve a Bennetek élő Isten. Tényleg olyan nehéz elképzelnetek, hogy a Galaxisban vannak mások is, akik ugyanazt az EGY ISTENt ismerik, akit Ti, itt a Földön?

Visszatérve a DNS-etekhez, megfigyeltétek, hogy 23 kromoszómapárral rendelkeztek, és kezdtetek felfedezni csodálatos, hatalmas múltbéli biológiai változásokat – a DNS-etekben végbemenő változásokat, valamint a fejlődést, ami ezzel járt.  Valami azonban elkerülte a figyelmeteket! Homályosan ugyan, de mégis van még valami.

Pár évvel ezelőtt a tudomány felfedte valami lehetőségét. Kísérletekkel bemutatták, hogy meglehet, hogy a  DNS-etek valamennyire multidimenzionális. A tudósok bejelentették, hogy a DNS jelenléte a kvantum mezőben megváltoztatja a mezőn belüli elektronok forgását. Ha a DNS-t eltávolítják, a változások, amiket előidézett azonban továbbra is megmaradnak. Kövessük a logikát! Ha a DNS jelenléte megváltoztatja az atom szerkezetét egy multidimenzionális mezőben, akkor magának a DNS-nek is lehetnek multidimenzionális összetevői!

Hadd mutassak rá valamire, amiről korábban már beszéltünk: Most is 24 kromoszómapárral rendelkeztek. Ezeket megforgatták, összekapcsolták, és az új felállással a 24. pár multidimenzionális lett. Ezt a láthatatlan kromoszómapárt (nem a 3. dimenzióban található) nem használjátok 10 civilizáció óta, most viszont kezd felébredni a Felemelkedés hatására. A mágneses mezőtökben megjelenő új sugárzás is hatással van rá, amit a Naprendszeretekből egy új terület hoz létre szép lassan.

Értitek mit mondok? Továbbra is 24 pár kromoszómátok van, de ebből egy nem látható, ahogy a gravitációs erő, vagy maga a mágneses mező sem látható. Ez a nagyon különleges 24. kromoszómapár teljesen multidimenzionális, ezért képes arra a DNS-etek, hogy megforgassa az elektront a kvantummezőben.

Mit jelent ez rátok nézve? Azt jelenti, hogy meg van a képességetek arra, hogy kihúzzátok magatokat a lineáris gondolkodásból, ami mindig csak háborúkba, pusztításokba vezetett Benneteket. Értitek? Sohasem voltatok eléggé bölcsek ahhoz, hogy megértsétek, kik is vagytok valójában. Ez most megváltozik!

Azok, akik ezt felismerik, és kezdenek „felébredni” ebben az új korszakban az Idős Lelkek, akik leéltek már itt több ezer életet, akik keresztülmentek a háborúk szörnyűségein, és mindig is erre az időszakra vártak. Ezek azok az emberek, akik értik, hogy a szinkronicitások nem véletlenek, hanem eltervezett események. Látni fogjátok, ahogy egy pozitívabb Emberi tudatosság összefüggései meg fognak jelenni világszerte. Ezek a Fátyol túloldalával való összekapcsolódások. Olyan kapcsolódás ez, amire nem számítottatok, pedig ami hatással lesz mindenre, ami a valóságotok része, legyen az a politika, vagy a vállalataitok élete. Ez azonban egy olyan folyamat, ami problémákat fog okozni, mivel túl sokan szeretnék megtartani a régi energiákat.

Kedveseim! Meglehet furcsának, és meghökkentően hangzik mindez, de látni fogjátok, ahogy megtörténik. Ahogy a 24. kromoszómapár kezd felvillanni, egy nap akár még azokkal is találkozhattok, akik odarakták. Újfent, megkérdezem: Túl bizarr az elmétek számára elképzelni, hogy mások is élnek veletek együtt ebben a hatalmas Galaxisban, akik sokkal idősebbek, sokkal fejlettebbek, akik rátaláltak Isten szépségére? Gondolkodjatok el ezen! Ez a szeretetről szóló történet. A Föld nem csupán egy szimulációs gyakorlat színhelye, ahogy néhányan gondolják, hanem csak annak tűnik, mivel ami a Földön történt teljesen mesterséges. Máshogy fogalmazva, az élet kialakulása, és fejlődése a Földön túl gyorsan történt ahhoz, hogy véletlenszerű lehessen. Így lett eltervezve. Az Emberi Lény, akit 200.000 évvel ezelőtt megváltoztattak, egy terv része. Semmi sem volt véletlen ennek a gyönyörű, megtervezett rendszernek a fejlődésében, amit úgy hívtok, hogy Gaiai (Föld). Egy mélységekkel telített teszt résztvevői vagytok, ami a fényről és sötétségről szól, ahogy jó ideje mondogatjuk Nektek.

Ezzel ér véget a csatornázás, de ugyanez kezdete is valami figyelemreméltónak. Mivel az az információ, amit átadok, manifesztálódni kezd, és az emberiség kezdi felismerni, hogy teljes mértékben felülkerekedhet mindazon, ami történik, és irányíthatja mi legyen a következő lépés. Új remény jelenik meg a bolygó számára, aminek alapját a tudomány csak most kezdi el meglátni – bár be még nem látja – de már kezdi látni.

Olyan korban éltek, amikor az új információ egy pillanat alatt körbefuthat a Földön. Ezeket az új dolgokat, amiket sorra hoznak fel az új felfedezések, nem lehet titokban tartani az új paradigmában. Figyeljetek! Mindegy, mik a régi energia paradigmái, és protokolljai, nem tagadhat le vezetők kis csoportja olyan dolgot, amit milliók látnak meg. Értitek ezt a metaforát? Nem rejthető el, vagy tagadható meg többé a fény. Túl sokan látják. Emiatt lesz annyi frusztráció az elkövetkezendő években. Nagy konfliktusok robbannak ki aközött, ami láthatóvá válik, és amit eddig állítottak róla. Idős Lelkek, akik hallgattok ebben a teremben, ez a Kor szabad választása. Készüljetek fel rá! Greggnek igaza van (utalás Gregg Braden tanítóra), ez fogja meghatározni, kik vagytok, és hol van a helyetek az Univerzumban, főleg saját Galaxisotokban.

Én tudom kik vagytok, kedves angyali Lények, akikben ott lakozik Isten. Én tudom kik vagytok. Ideje Nektek is meglátni!

És ez így van.

Kryon

Lásd: Kryon Mester tanításai

2018. 01. 14.