Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Kedveseim, egy olyan emelkedésen mentek keresztül, amely csak egy lehetőség volt és amely most valósággá kezd válni. Ezekkel a dolgokkal kapcsolatban, körültekintésre és türelemre kérünk benneteket.

Vannak, akik azt mondanák, hogy jobb lenne ha nem mondanátok el az embereknek, hogy sikerrel jártak, mert erősebben próbálkoznának ha félnének. Hadd kérdezzek valamit tőletek kedveseim: azok számára közületek, akiknek gyermekei vannak, akik az élet lépéseit tanulják, eljöhetne valaha is egy idő, amikor félelmet keltenétek bennük, hogy jobban teljesítsenek? A válasz nem. Isten szeretete sem teszi ezt. Ez nem a hamis gratuláció energiája, hanem inkább annak a gratulációja, amit befejeztetek és ezt láthatjátok magatok körül. De legyetek körültekintőek, mert ezek a dolgok olyan lassan történnek, hogy gyakran két lépést tesztek hátra és egyet előre. Ennek az az eredménye az, hogy a növekedés távlatait csak behatároltan érzékelitek.

Várjátok a váratlant, mert a régi energia ezen a bolygón nehezen fog meghalni. Figyeljétek azokat, akik megpróbálják majd visszahúzni az energiát és megpróbálnak titeket is bevonni a terveikbe. A híreitek ezekről a dolgokról fognak szólni és ez drámaian fog kinézni. Azt fogjátok mondani, hogy: „Ez egyáltalán nem az új kor! Ez a régi kor. Semmi sem változott!” Valóban, talán így érezhetitek. De ha elhiszitek a paradigmát, hogy egyszerűen csak meg fogjátok ismételni a múltat, akkor hol a fényetek? A régi energia nem tudja túlélni. Nem fogja. Az emelkedés katalizátora már átlépett azon ponton, ahonnan nincs visszaút és ez igazából azt jelenti, hogy a régi energia keményebben fog próbálkozni. Túlélés az, amit látni fogtok, mert a régi energia mindent meg fog tenni azért, hogy továbbra is megfélemlítsen benneteket.

Minden átkalibrálása

Ennek az üzenetnek a címe a tudatosság átkalibrálása. Egy az átkalibrálás-témájú üzenetek sorozatából, amelyeket közvetítettünk világszerte. Elmagyarázzuk, hogy minden dolog átkalibrálódik, még a fény és a sötétség is. Gaia maga is átkalibrálódik, akárcsak az emberi tudat és a tudatosság. Tehát kezdjük az elején.

Mit éreztek Istennel kapcsolatban? Mit éreztek az őseitek Istennel kapcsolatban? A teremtő intuíciójának tudatossága is megváltozik. Egy régi energiában az emberiség annak teljes tudatában érkezett meg, hogy „valami van odakint”. Nem volt fogalmuk arról, hogy mi is az, de tudták, hogy bármi is legyen, az az ő részük.

Most az emberiség 80%-a hisz a túlvilági életben. Hiszik azt, hogy ha meghalnak, valahová máshová kerülnek. Ez a léleknek és a Teremtő energiájának egy felismerése – 80%. Az emberiség fennmaradó része (a másik 20%) egyszerűen ki-intellektualizálja Istent a képből. De az emberiség túlnyomó többsége igazságként fogadja el. Ez intuitív dolog és így volt ez mindig is.

Ez az oka annak, hogy a bolygón található spirituális rendszerekben milliárdok vesznek részt. Amint az embereknek van némi tudatossága, a Teremtőt keresik. De a múltban ez a tudatosság arra korlátozódott, hogy valaminek lennie kell odakint, de vajon minek? Ez az emberi lényeket arra ösztönözte, hogy másokhoz forduljanak, akik jobban informáltnak tűntek, hogy megkérdezzék, mi lehet az. Végül is ez vezette a civilizációt abba az állapotba, ahol megbíznak másokban, akik információt adnak a spirituális dolgokról. Elkezdődött a szervezett spirituális gondolkodás és annak a hierarchiája, hogy „ki mit tud” Istenről. Ez most megváltozik.

Hallani a teljes dalt

Szeretnék átadni egy metaforát nektek. Képzeljetek el egy adóállomást, amelyre szeretnétek a rádiótokat beállítani, hogy meghallgassatok egy dalt, amit az állomás játszik. De az antennáitok nagyon rövidek. A jelek jönnek-mennek és nem igazán sikerül meghallgatnotok a teljes dallamot. Ehelyett csak töredékeket kaptok, épp eleget ahhoz, hogy tudjátok, hogy van valami odakint és hogy az egy dal. Emiatt a nem teljes üzenet miatt úgy érzitek, hogy másokban kell megbíznotok, hogy elmondják nektek, mit is jelentenek a töredékek és, hogy értelmezzék a dalt. Most, ebben a metaforában az antennák a szenzorok, amelyek felfogják a spirituális igazság tudatosságát, egy magasabb tudatosságot és azt, ahogyan a dolgok működnek.

Hirtelen észreveszitek, hogy ebben az új energiában az antennáitok meghosszabbodnak és sokkal többet kezdtek el hallani a teljes jelből. Már nem csak töredékeitek vannak, hanem halljátok a teljes dalt! Halljátok az egészet, a dalszöveget is beleértve. De ezután már nehézkes egy másik emberi lényhez fordulni, aki a múltban értelmezte a töredékeket és elmondani nekik, hogy a dal más, mint amiről ők számoltak be korszakokon keresztül.

Ez az új tudatosság elkezdi megváltoztatni az egész bolygót és a változások nem mind spirituálisak. Még ha az antennák a tudatosságról is szólnak, ez több elvnek a tudatossága lesz, nem csak Isten minőségeinek tudatossága. Ez a tudatossági váltás még egy ateistát is meg fog változtatni, aki sohasem hitt Istenben. Tehát engedjétek meg nekem, hogy részletezzek nektek néhányat a változások közül, amelyek lehetségesen előttetek állnak. Mert ha a spirituális tudatosság elkezd változni a bolygón, a rendszerek tudatossága is megváltozik. A rendszereken túl maguk a rendszerek létrehozásának módjai és az okok, amiért létrehoztatok rendszereket, is meg fognak változni. A tudatosság megváltoztat mindent.

Ha képesek vagytok hallani a dalt és tudjátok, hogy mit üzen számotokra a dalszövegen keresztül, akkor teljesek vagytok. Ez megmagyarázza, hogy ma azoknak, akik a székben ülnek (a szeminárium résztvevői), miért nincs szükségük épületre, vezetőre vagy egy szervezetre. Habár ez egy metafora, elmondom nektek kedveseim, hogy a világon mindenhol ugyanazt a dallamot éneklitek és nincs szükségetek senkire, hogy elmondja nektek, hogy hogyan is hangzik ez és mi a dalszöveg. A zene gyönyörű és Isten szeretetéről szól, az emberiség iránti tiszteletről és a béke lehetőségéről a Földön.

Spirituális rendszerek

Beszéljünk a spirituális rendszerekről. Be fogok számolni azokról a dolgokról, amelyeket a múltban mondtunk és amelyek nagyon is lehetségesek számotokra a jövőben. Sok spirituális rendszer van a bolygón, de az az egy, amelyről most beszélni szeretnénk, az, amelynek jelenleg körülbelül egymilliárd követője van. Mert ez az, amelyről már korábban is beszéltünk és amely a leginkább meg fog változni. Régi rendszer és a vezetőjét jelenleg a pápának hívják.

Most ha szeretnétek némi információt kapni arról, hogy mi is megy végbe ebben az egyházban, találjátok ki, hogy mennyien jelentkeznek papnak és apácának. A világ legnagyobb részében nagyon kevesen. Bizonyos országok fenntartották a számokat, de a legtöbbjük úgy látja, a számok jelentősen csökkentek. A fiatalok érdeklődésének hiányában ez az egész spirituális csoport kihalófélben van. A szervezet elveszíti fiatalabb vezetői csoportját, ezt pedig észrevette az egyház.

Nos, amit mondani szeretnék nektek kedveseim, a következő: a lehetőségek szerint az egyház fenn fog maradni, mint ahogy fenn is kellene maradnia. Tudnotok kell, hogy semmi olyasmi nem történik most, ami szerint az egész Föld metafizikai, ezoterikus gondolkodású vagy New Age-es lesz. Ez nem fog megtörténni. Nem kell és nem is szabad megtörténnie, mert nem tisztelné azokat az idősebbeket, akiknek más rendszereik vannak, mely rendszerek szintén tartalmazzák a gyógyítást és Isten szeretetét. Ehelyett ezek a rendszerek láthatják majd önmaguk átkalibrálódását – vagyis alkalmazkodását és kiigazítását.

Áldottak azok az emberi lények, akik megtalálják Istent a maguk módján. A régi lelkek rá fognak ébredni egy olyan igazságra, amelyen az új lelkek még mindig dolgoznak. Ez megmagyarázza az imádat különböző szintjeit ezen a bolygón és a különböző spirituális rendszerek mögött meghúzódó okokat. Sok emberi lény, akiknek nincs meg a régi lelkeitek bölcsessége, olyan rendszerek felé fog ösztönözni benneteket, amelyek túl egyszerűek, talán még mitologikusak is. De ezek a rendszerek gyakran az Isten megértésének kezdetei. Mindegyiknek megvan a helye. Tehát beszéljünk a Katolikus Egyházról.

Közvetítettem nektek évekkel ezelőtt, amikor II. János Pál pápa még élt. János Pál szerette Máriát, az anyát. Ha János Pál élt volna még 10 évet, megtette volna azt, amit a következő pápa (a jelenlegi után következő, XVI. Benedek) fog megtenni, hogy nőket vigyen be az Egyházba. Ez a mostani pápa (XVI. Benedek) nem lesz itt sokáig.* A következő pápa lesz az, akinek meg kell változtatnia a szabályokat, ha megéri. Ha ő nem teszi, akkor a következő lesz az.

Nagy küzdelem folyik az Egyházon belül, éppen most is és nagy nézeteltérések, mert tudják, hogy nem azt adják, amit az emberiség akar. A doktrína nem időszerű az élet kirakósaihoz. A válasz az lesz, hogy jobb egyensúlyt teremtsenek a nőies és a férfias között és az új pápa vagy az utána következő, meg fog próbálni nőket is beengedni az Egyházi ranglétra magasabb fokozataiba, hogy asszisztáljanak a papoknak.

Javaslat lesz arra, hogy a nők részt vehessenek a szolgálatokban és olyan dolgokat tehessenek, amelyeket a nők azelőtt nem tehettek. Ez egyenrangúvá teszi majd őket a papokkal, de még nem teszi lehetővé, hogy papok legyenek. De ne lepődjetek meg, ha ez másként kezdődik majd és ehelyett lehetőséget kapnak a papok a nősülésre. Ez más módokon juttatja be a női energiát az egyházba. Lehetséges, hogy ez meg fog történni és meg is kell történnie. Ha nem történik meg, az a katolikus egyház végét jelentené, mert az emberiség nem fog támogatni egy olyan spirituális hitrendszert, amely Isten szeretetével és az intuitív emberi tudatossággal nincs egyensúlyban.

Új tolerancia

Keressétek az ujjal mutogatás enyhülését és egy új tolerancia tudatosságát. Sok rendszer fog megmaradni a különböző kultúrák számára, mert a hagyományok és a történelem fontosak abból a szempontból, hogy fenntartják a kultúra egységességét. Tehát sokan vannak a Közel-Keleten, akik a prófétát követik és követni is fogják, de a tudatosság emelkedésével. A tudatosság emelkedése lesz azzal kapcsolatban, amit a próféta igazából mindvégig akart – egységet és toleranciát. Az angyal a barlangban arra utasította, hogy „egyesítse a törzseket és adja nekik Izrael Istenét”. Látni fogjátok az intolerancia enyhülését és a lét egy új minőségének kezdetét.

Végül ez egy olyan elismerést fog létrehozni, amely azt mondja, hogy: „Talán nem úgy hiszel, ahogyan mi hiszünk, de tisztelünk téged és az Istenedet. Tiszteljük a prófétánkat és szeretni fogunk téged az ő tanításainak megfelelően. Nem kell egyetértenünk ahhoz, hogy szeressünk.” Hogy tetszene ez nektek? A Föld nem fog egy hitrendszerré alakulni. Soha nem fog, mert az emberek nem teszik ezt. Lennie kell változatosságnak és létezniük kell a kulturális különbségeknek. De a rendszerek lassan frissíteni fogják magukat egy újfajta egyensúly igazságának magasabb szintű tudatosságával. Tehát ez az első dolog. Figyeljétek ezeket a változásokat kedveseim.

Kormányzat

Beszéljünk a kormányzatról. Nem a ti kormányotokról beszélünk, hanem valamennyi kormányzatról, ahogyan működnek, ahogyan túlélnek, ahogyan túléltek, ahogyan kampányolnak, ahogyan vezetőket választanak. Ez is meg fog változni.

Évekkel ezelőtt azt mondtam nektek, hogy: „Ha mindenki tud beszélni mindenkivel, nem lehetnek titkok.” Egészen eddig a pontig ezen a bolygón a kormányok egy dologra alapoztak – hogy az emberek nem tudnak egymással beszélni globális szinten. A kormányzati vagy hivatalos csatornák útján kell információkat szerezniük. Még a tömegmédia sem mindig eléggé szabad, mert arról számol be, amiről a kormányok is beszámolnak. Még egy szabad társadalom is hajlamos az időszerű befolyások irányába mozdulni. Mégis, ha az emberi lények mind tudnak beszélni egymással egyszerre az egész bolygón, kormányzati ellenőrzés nélkül, ez mind megváltozik, mert az igazság nyíltan lelepleződik.

Maga a demokrácia is meg fog változni és ezt hamarosan látni fogjátok. A visszautasítók, az a néhány ország, amelyeket a múltban említettem, kudarcra vannak ítélve, hacsak nem kalibrálódnak át. Arra a kudarcra vannak ítélve, hogy ugyanolyanok maradnak, mint amilyenek voltak és nem tudnak majd létezni, ha mindenki megváltozik körülöttük.

Említettem Észak-Koreát a múltban. Adjatok neki időt. Most a fiatal férfi még az édesapja tanácsadóinak irányítása alatt áll. De ha ők elmentek, valami mást fogtok látni, amennyiben ő megéri ezt. Ne ítéljetek még felette, mert irányítás alatt áll.

Ha a kormányzásban az egész szavazóbázisotoknak megvan a lehetősége, hogy beszéljen egymással korlátozás nélkül, ez szükségessé teszi, hogy a politikus tudatos legyen és figyeljen rájuk. Ez meg fogja változtatni, amit a politikusok tesznek. Meg fogja változtatni, ahogy a dolgok a kormányzásban működnek. Ne lepődjetek meg, ha egy napon egy teljes nemzet képes lesz szavazni egyszerre egy nagyon szokatlan módon. Eltűnnek azok a régi rendszerek, ahol még lovasokra volt szükség ahhoz, hogy távoli helyekről tudósítsanak. Néhányan tudjátok, hogy miről beszélek. A kormányzás megváltozik. A rendszerek körülöttetek, a sötétek és a fényesek is, meg fognak változni. Valami mást is fogtok látni, tehát váltsunk témát és lapozzunk.

Változás az emberi természetben

Az egységesség változását fogjátok látni. A tudatosság átkalibrálja az egységességet és az emberi lény, aki egy régi energiában csak ül és kihasznál egy másik emberi lényt, soha nem tenné meg ezt egy új energiában. Mi ennek az oka? Intuitívvá válik, tehát ez éppúgy változást jelent az emberi természetben is. A múltban azt feltételeztétek, hogy az emberek előbb kihasználják egymást és az egységesség később jön. Az emberi természet már csak ilyen.

A múltban az emberi természet a kormányokban kifejeződve így működött: ha erősebb voltál, mint a másik, egyszerűen leigáztad őt. Ha erős voltál, ez kihívás volt arra, hogy hódíts. Ha gyenge voltál, kihívás volt arra, hogy meghódítsanak. Senki nem is gondolt erre. Ez volt a dolgok menete. Minél nagyobb hadseregeitek lehettek, azok annál jobban teljesíthettek, amikor hódítani küldtétek őket. Így gondolkodtok ma. Észrevettétek?

Egyik ország sem fog túlélni, amelyik így gondolkodik, mert az emberiség felfedezte, hogy a világ sokkal jobban megy, ha összerakják a dolgokat ahelyett, hogy szétszednék őket. Az új energia a gyengéket és az erőseket olyan módokon hozza össze, amelyeknek értelme van és integritása. Nézzétek csak, mi történt néhány üzlettel ebben a nagy országban (USA). Majdnem 30 évvel ezelőtt, amikor elkezdtetek rájönni, hogy néhányuk nem becsületes, megszüntettétek őket. Mi történt a dohányipari cégekkel, amikor rájöttetek, hogy tudatosan függővé teszik a gyerekeiteket? Ma még mindig árulják a termékeiket kevésbé éber országokban, de ez is meg fog változni.

Mit tettetek néhány évvel ezelőtt, amikor rájöttetek, hogy a bankáraitok olyan otthonokat adnak el nektek, amelyeket később nem fogtok tudni kifizetni? Ők elsétáltak, mohón mosolyogva és nem gondolva arra a szívfájdalomra, ami akkor következik be, amikor egy élet álma odavész. Kedves amerikaiak, recesszióban vagytok. Mégis ez olyan, mint amikor megmetszel egy fát és visszavágod az ágait. Amikor a fa visszanő, ellenőrizni tudod és az ágak nagyobbra és erősebbre nőnek, mint azelőtt, a mohóság tényezője nélkül. Aztán ha nem tetszik, ahogyan visszanőttek, újra megmetszed őket! Ezt azért mondom el nektek, mert a nagy pénz most már a tudatosság ellenőrzése alatt van. Ott van a szemetek előtt, amit tesztek. De a félelem gyakran uralkodik.

A következők, akik elbuknak

Lehetséges, hogy valami történni fog, amiről tudnotok kell és amiről ezelőtt már kétszer beszámoltunk. De szeretnénk, ha újra hallanátok. Mely más nagy iparágaknak nincs becsülete, de szintén hatalmas mennyiségű pénz birtokosai? Készüljetek fel a nagy gyógyszeripar szétmorzsolódására Amerikában. Most kezdődik és amikor a beszámolók elkészülnek és a film is elkészül (mosoly), az amerikaiak rá fognak ébredni arra a tényre, hogy van egy rendkívül gazdag ipar, amely pénzért tartja betegen az embereket.

Ez nem fog nektek tetszeni és nem fogjátok tolerálni. Figyeljetek. Amit én ma mondok nektek, az nem jövendölés kedveseim. Én csupán beszámolok az emberi természet lehetőségeiről, amelyek előttem vannak. Beszámolok arról, hogy a tudatosság kezdi felfogni a helytelen dolgokat a bolygón, amelyeket régi energiának hívnátok és lassan egy olyan állapotba mozdul, ahová nem is gondoltátok volna, hogy fog. Ez az egységesség állapota, amiről a szüleitek azt mondták, hogy lehetetlen a nagy intézetek számára, de itt van és megélitek. Ezzel egyetemben lesznek változások a biztosítások nagy üzletében is, ahogy már elmondtuk nektek korábban.

Összeesküvés

Vannak azok, akik szeretnék élvezni az összeesküvések energiáját. Szeretik az ötletet és függnek ezeknek a forgatókönyveknek a drámájától. Nem fogok összeesküvéseket megnevezni, mert nem szeretnék zavarba ejteni egyetlen emberi lényt sem. Mi nem tesszük ezt. A szeretetünk kiterjed mindenkire, a választott gondolkodásuktól függetlenül. Csak tanácsot fogok adni azoknak, akik szeretik az összeesküvés-elméleteket, hogy legyenek óvatosak és használják a logikájukat, függetlenül attól, hogy mit hallanak a körülöttük lévőktől és mit gondolnak igazságnak.

Ha azt gondoljátok, hogy egy összeesküvés van folyamatban, amely emberi lények százait, ha nem ezreit igényli, hogy egymásra kacsintsanak és egy szót se szóljanak, gondoljatok arra, mennyire logikátlan is ez. Ma egyszerűen nem lehetnek titkok. A kormányaitok nem tudnak titkot tartani, sem az üzletek, sem az egyének. Nem maradhatnak fenn évtizedekig hatalmas összeesküvések, amikor mindenki tud beszélni mindenkivel. Ha az Internetetek lehetővé teszi egész népességek számára, hogy nyíltan beszámoljanak egymásnak, nem létezhet „egy nagy titok”, amely továbbra is behálózza az egész bolygót, amelyről „csak a ti csoportotok tud”.

Kedveseim, az összeesküvések távol tartanak benneteket az életetek céljától – attól, hogy megtaláljátok magatokban az Isten szeretetét és továbblépjetek, hogy segítsétek a bolygó békéssé és kiegyensúlyozottá válását. Nincs egyensúly az ezektől a dolgoktól való félelem reklámozásában.

Az Illuminátusok

Még egy dolog. „Kryon, mi a helyzet az Illuminátusokkal?” Rendben, elmondom nektek, mert ezeket a dolgokat már sokan tudják.

Minden, amit a múlt Illuminátusairól gondoltatok, igaz. Ez nem összeesküvés volt, hanem tény. Mégis, annak fényében, amit éppen most mondtam: nem tudja fenntartani magát egy olyan energiában, ahol mindenki beszél mindenkivel és azóta „szunnyad”.

Az Illuminátusokat Görögországban alapították és elkezdte irányítani a legerősebb gazdasági tényezőt, ami manipulálhatja a földi kereskedelem szálait – a hajózást. Amikor irányításuk alá vonták a hajózást, a pénzügyi piacok következtek. Ez azután eljutott a biztosítókig, a világ tőzsdei piacaihoz és a bankokig. Ez uralkodott évtizedeken át, egészen a 80-as évek közepéig.

Van egy kérdésem a teremben jelenlévő idősebbekhez. Nézzetek vissza az életetekre kedveseim. Milyen volt a tőzsde, amikor fiatalabbak voltatok? Ha emlékeztek, azt fogjátok mondani, hogy járulékos váltakozások voltak benne felfelé és lefelé, kivéve az alkalmi nagyobb változásokat – amelyeket egyébként szintén irányítottak. Egyenletes volt, felfelé és lefelé. Nem ingadozott vadul, többszáz pontos változásokkal hónapról hónapra. Soha nem tette ezt. Így néz ki egy irányított piac. Most vessetek egy pillantást a jelenlegi tőzsdétekre. Irányítottnak néz ki? Nem az! Szabadon mozgó és arra mozdul, amerre a normál pénzügyi aktivitás irányítja.

Ennek mondania kellene valamit számotokra kedveseim. Az Illuminátusok már nem irányítanak. Vesztettek a banki szektorban, a dohányiparban és veszíteni fognak a nagy gyógyszergyártásban és a biztosításban, mert a tudatosság lehetővé teszi az emberek számára, hogy rájöjjenek, mi az, amit irányítanak és mi az, amit nem. A tudatosság aduászként ütni fog minden más energiát és az egységessége meg fog nyerni néhány jelentős csatát.

Tehát, kihaltak-e az Illuminátusok? Nem. Egyszerűen csak elveszítették az irányítási módszerüket.

Az Illuminátusok jövője

Most szeretnék nektek elmondani valamit, amire nem számítottatok és amiről ezen kívül egyetlen egyszer számoltam be. Mi lesz azzal a pénzzel, ami az Illuminátusok kezében van? Milliárd és milliárd eurójuk várakozik bankokban, az irányításuk alatt. Mit fognak tenni vele és mire fogják felhasználni? Még mindig itt van. Várnak.

Ez a csoport valami olyasminek a megtörténtére vár, amiről tudnak, mert ők is éppúgy látják, hogy be fog következni, ahogyan én is. De mégis, szeretnék nektek elmondani valamit, amire ők nem számítanak. A tudatossággal együtt generációs változás is bekövetkezik. Azok, akiknek ez a pénz a gondjaira van bízva, nem lesznek mindig idősek. Végülis az indigók kezébe fog kerülni.

Arra várnak, hogy valami történjen Afrikában – egy új civilizáció felépítése egy olyan kontinensen, amelynek semmit nem kell elfelejtenie. Amint Afrika meggyógyul, amint készen áll, egy új civilizáció fog ott felépülni az alapoktól kezdve. Az afrikaiak készen fognak állni arra, hogy megtanuljanak mindent a valaha létezett legfejlettebb civilizáció felépítéséről és az elérhető legmodernebb, legleleményesebb rendszerekkel fogják felépíteni. Végül ez az új kontinens még Kína gazdaságát is meg fogja előzni.

Ez az előrejelzés és mindig is ez volt és az Illuminátusok pénze fogja megalapítani. Mondtam én, hogy az Illuminátusok fogják megalapítani? (Kryon nevetés) Az Illuminátusok pénze fogja megalapítani, de van egy különbség a múlthoz képest kedveseim. Azok, akik az Illuminátusokban létező pozíciókat fogják örökölni, más tudatossággal fognak rendelkezni. Figyeljetek, ők nem azok lesznek, akik hirtelen mindenki javát szeretnék szívből – aligha. Pénzt akarnak csinálni, de amit ők látni fognak ehelyett, az az ezen a befektetésen keresztül megszerezhető hatalmas mennyiségű pénz. A folyamat során ez automatikusan segíteni fog százezreken és az elején lesznek, az alapozásnál, amely felépíti az új Afrikát. Az új, egységes afrikai államok végül egy olyan kontinenst fognak létrehozni, amely erősebb az összes többinél és egy pénzneme lesz. Már a forrásaik mellett is eltörpül minden más a világon.

„Nahát Kryon, mennyi időt fog ez igénybe venni?”

A teremben lévő embereken múlik ez és azokon, akik később hallgatni és olvasni fogják ezt az üzenetet. Amikor elhagyod ezt a termet, mit fogsz tenni? Hazamész, beszámolsz róla, összedörzsölöd a tenyeredet és várni fogsz arra, hogy ez megtörténjen? Nem fog. Mert az embereknek a szobában és a régi lelkeknek, akik hallgatnak és olvasnak minket, dolguk van és ezt elmondtam már nektek ezelőtt. Dolgotok van.

Van egy szövetség, amelyet majd létre kell hoznotok egymással és egy másik csoporttal – a Föld fiatalságával. A Föld fiataljai megváltoztatják azt, ahogyan a dolgok működnek. Látjátok ezt? Nem ülnötök kell és nézni őket, mert szükségük van rátok öreg lelkek.

Itt az ideje, hogy egységre lépjetek az indigókkal és a bolygón élő fiatalság elképzeléseivel. Egy pillanatra se gondoljátok, hogy a koruk mutatja meg a bölcsességüket. Ez a két tulajdonság nem arányos, ők nem lineárisak. Ezek a fiatalok talán idősebb lelkek, mint ti vagytok! Ne gondoljátok, hogy csak mert olyan technológiájuk van, amit ti nem értetek, nem lehettek egyek velük. A technológiájuk a közösségi hálózat, az a bizonyos dolog, ahol mindenki beszélhet mindenkivel. A bolygó új tudatossága két területen kezdődik el – a gyerekekben és az öreg lelkekben.

Következtetés

Ez a nap üzenete. A tudatosság átkalibrálása meg fogja változtatni a rendszereket, az oktatást, a kormányzást és a pénzügyeket. Azok is, akik egyáltalán nem választják a spiritualitást, együtt fognak mozdulni egy új tudatossággal, mert észre fognak venni valamit, amit most még nem vettek észre – egy finomabb életmódot.

Egy közhelyszerű megállapítással zárunk, amelyet már korábban is elmondtunk, de amelyet sokan gúnyolódással fogadtak: „Ha nők irányítanák a világot, sohasem küldenék a fiaikat a csatamezőre, hogy ott öljék meg őket.”

Sokan nevetnek. Milyen közhelyes, egyszerű gondolat. Valóban, voltak női vezetők, akik háborúkat indítottak, meg kellett tenniük. Odaküldték a fiaikat, tehát ez nem egy helyes megállapítás. Mégis helytállóbb, mint gondolnátok kedveseim.

Tehát most egy olyan megállapítást fogok tenni, amelyet már tettem többször is ezekben az átkalibrálódásról szóló közvetítésekben: „Ha átkalibrálódott emberek irányítják a világot, eljön majd az a nap, amikor nem fogják többé háborúba küldeni a fiaikat.” Tudjátok, a tudatosság mindezt meg fogja változtatni. Végülis meg fogják érteni az egységesítés bölcsességét, új módokat a dolgok elrendezésére és a dolgok összerakásának intuitív jellemzőjét a szétszedés helyett.

Eljön az az idő, amikor a kormányok hadseregeinek nem kell nagynak lennie és a fegyverek nem lesznek annyira erősek. Lassacskán a kormányoknak nem lesz rá szükségük. Lassan, lassabban, mint szeretnétek, ezek a dolgok meg fognak történni, ahogyan az öreg lélek hordozza a fényét és a bolygó mestereire tekint és felülmúlni igyekszik őket.

Mind hallottátok: eljön az az idő, amikor a mesterek visszatérnek a Földre és sokan vannak, akik erre várnak. Azonban ez már meg is történt! Nem tudtak volna visszajönni, amíg a behangolás nem megfelelő és most az. Ez az, amit éreztek 2012-ben és azután. Most kezd megtörténni és ők visszatértek. De nem testben élő emberi lényekként tértek vissza. Az Isteni tudatosság átkalibrálódásának energiájaként tértek vissza.

Nem mondanám el ezeket a dolgokat, ha nem lennének igazak. Figyeljétek ezeket a dolgokat kedveseim. Emlékezzetek rá, hogy hol hallottátok először őket, amikor néhány dolog ezek közül feltűnik a híreitekben. Amikor látjátok majd a Földet ilyen módon működni, talán rájöttök majd, hogy amit ma átadtam nektek, az igaz.

Legyetek óvatosak. Nincs olyan, hogy pontos időzítés. Az emberek fogják mindezt létrehozni a maguk tempójában. Ne féljetek azoktól a dolgoktól, amelyek bekövetkezhetnek, mert újra elmondom, hogy a régi energia hamarosan túlélő módban fogja magát megmutatni és ez nem lesz szép.

Ennek az új energiának a kezdetén álljatok büszkén és kapcsoljátok fel a fényeteket. A sötétség ki fog térni előletek. Ez a mai nap igazsága.

Kryon vagyok, szeretetben az emberiséggel.

És ez így van.

Kryon

Lásd: Kryon Mester tanításai

* Ez a közvetítés 10 hónappal Benedek pápa lemondása előtt hangzott el.

2012. 04. 21-22.