Változás

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Minden alkalommal, amikor elkezdődnek ezek az üzenetek, kell néhány pillanat a ráhangolódáshoz (arról a szünetről beszél, ami az üdvözlés után történik). Az igazodás a társam számára szükséges, nem pedig számotokra. Ez azért van, mert az üzenetek tényleg majdnem egy másik dimenzióban kerülnek átadásra. Az emberi lény számára nehéz sebességet váltani, abbahagyni a székben lévő ember hallgatását, és helyette a másik oldalról származó többdimenziós üzenetre figyelni. Azonban ez az, ahonnan az üzenet ered.

A mai üzenet egy kicsit más, mint korábban. Ismételten az emberi fajnak szóló gratulációval kezdem, mert „sikerre vittétek”. Ez egy olyan köznyelvi kifejezés (az adott kultúrában), ami azt jelenti, hogy valami elképesztően jó dolgot vittetek véghez. Majdnem az utolsó pillanatban, a csillagok időzítése egy mélységes ciklus végéhez vezetett benneteket, és ti egy újabb, végső háború nélkül mentetek keresztül rajta. Rémület, küzdelem, vagy a bolygó kiirtása nélkül mentetek keresztül rajta, és mégsem vagytok tudatában annak, hogy mit is tettetek. Ma pedig egy teljesen új energiában találjátok magatokat. 2012 óta sok minden van egymással reakcióban és változóban, nem csak ti. Ez hát az, amiről beszélni akarok.

Változások a Kristályhálóban

Kezdjük az alapok egyikével – eme bolygó Kristályhálójával! Megvitattuk veletek azt, hogy ez a Háló „emlékező háló”. Elmondtam nektek azt, hogy ez olyan, ami aktív (mindig változik), valamint, hogy az emberek érzelmei és együttérzése aktiválja. Elmondtam, hogy ez egy gyorsító Háló. Mondhatni, hogy ha az változik, akkor a rajta található emberek is érezni fogják a változást. Egészen mostanáig túlnyomórészt negatív „hozzájárulást” kapott az emberiségtől, mivel az emberi természet erre reagál. Ezek az ősi ösztön-érzelmek: félelem, szenvedés és rettegés. Ha nem hisztek nekem, akkor nézzétek csak meg a híreiteket! Pontosan olyannak tűnnek, mint amihez az emberi lények leginkább vonzódnak, és ami iránt leginkább érdeklődnek. A rettegés és a dráma olyan érzelmek, amik gyakran működtetik a marketingeteket, a filmjeiteket és a könyveiteket. Ez az emberi természet, amiről beszélünk, és ami elkezd megváltozni. Tehát egy olyan Hálóról beszélünk, ami „emlékszik” az emberiség érzelmeire, a csatamező rettegésének, vagy egy temető szomorúságának az érzését hordozza számotokra. Arra emlékszik, amit beletápláltak.

Mi történik a bolygó Kristályhálójával az új energiában? Óh, úgy gondolom, hogy céloztam már erre korábban. Kedveseim, ez majdnem olyan, mintha újraindították volna, és a negatív, drámai dolgok, amikre korábban emlékezett, illetve a helyek, melyek emlékeztek rá, elkezdenének csökkenni és eltűnni. Ez majdnem olyan, mintha az időzítés egy teljesen más fizikát teremtene meg számotokra és a bolygó számára. Ez egy gyorsító Háló – mondhatni, hogy épp jelenleg, frissen írjátok felül azt. Amikor újraindítotok valamit, akkor minden, ami korábban ott volt, eltűnik, aztán frissen újraindul. Kedveseim, ez az, ami most zajlik. A bizonyíték – amit sokan elkezdenek majd megérezni a korábban még sötét területeken – az, hogy ez meg fog megváltozni, és ezt az érzékenyek fogják elsőnek észrevenni.

Idő

Egy egyszerű lineáris fogalommal kezdtem, mert a Kristályháló egy példa erre – ami meglehetősen lineáris és érthető. Ám ott vannak azok, akik ezoterikus kérdéseket tesznek fel az idővel kapcsolatban. Megváltozik-e maga az idő ebben az új energiában?

Nos, ha nem vettetek részt a mai szemináriumon, akkor ezt a fogalmat talán nehéz lesz felfogni. A szeminárium megadta a „körkörös idő” fogalmának hihetőségét, és ez az ismeret tudományos módon került megjelenítésre. Az idő köre nem valami olyasmi, amit éreztek, mert számotokra az idő egyenes vonalú, mint egy vasúti vágány. Csak egyetlen irányban haladtok, ami a múlt, a jelen és a jövő. De a valóság az, hogy az fraktálosított. Egy körben halad, és olyan ráhelyezett energiával rendelkezik, amire reagál. A „fraktálok” ennek azon darabkái, amik az egész részei, de amelyek önmaguk ugyanolyan darabkáit hagyják hátra út közben.

A fraktál idő ezoterikusnak tűnhet, mivel nem eszerint éltek, viszont hatással van arra, hogy hogyan is érzékelitek a dolgokat. Ahogy az események megtörténnek a bolygón, azok „bukkanókat hoznak létre az úton”, így aztán amikor újra járjátok a kört, érzitek vagy érzékelitek a bukkanókat, amint közelednek. Ez gyakran idézi elő azt, hogy ugyanaz a dolog újra megtörténjen. Ez felelős az „idő ismétli önmagát” kifejezésért. Egy bizonyos módon valóban azt teszi – ez a fraktál idő. Ezt a hatást tanulmányozták már, és van is egy feltételezett atomi fizikai részecske mögötte (a Higgs részecske). Tehát, itt a kérdés: mi történik az időfraktálokkal ebben az új energiában? A „bukkanók az úton” ugyanolyanok vagy mások? Mi történik a múlt idővonalán lévő azon eseményekkel, amik kiválthatják a jövőt?

Azért vagyok itt, hogy elmondjak nektek valamit: az egész idővonal, az összes fraktál elkezdett újraindulni (frissülni). Amikor eltűnnek kedveseim, akkor maga az idő kezd el megváltozni. Miért lehetséges ez? Mert az emberi tudatosság a része ennek. Ha újraindítjátok a fraktál időt, az azt jelenti, hogy a múltban lévő dolgok nem lesznek hatással a mára, vagy a holnapra a jövőben – a régebbi energia mintája szerint. A régi energiában megbotlottatok bennük, és azok egyre csak jöttek – ez pedig háborúból háborúba vezetett. Aztán az emberiség megpihent egy darabig, majd újrakezdte. Ez azért történt így, mert ez volt az elvárás, ez volt az emberi természet. Sokan mondják: „Az emberek ilyenek, ezt csinálják.”

Nos, ha ez a helyzet, és a dolgok időzítése más kezd lenni, akkor az azt jelenti, hogy új idővonalat írtok. „Új bukkanókat” hoztok létre, ám ezek most már ténylegesen pozitívak lehetnek, a drámai negatívak helyett. A fraktálok már csak ilyenek. Nem számít, hogy mit tesztek, ugyanúgy működnek – kivéve, hogy a régiek a régi energiából már nem lesznek itt. Azt mondhatjátok, hogy megtisztítottátok őket. Ez ellentmondásos? Igen. Ellentmondásos a fizikában is.

Az idő az idő, nem számít, hogy mi történik. A fraktálok folyamata korszakok óta szintén ugyanaz. Azt mondom én nektek, hogy épp ez van most változóban. Miért? A katalizátor miatt, ami pedig az új emberi tudatosság.

Az „út bukkanóinak” illékony hatása – a múlt

Tehát, menjünk tovább egy lépéssel! Ha a fraktálok megváltoznak, akkor az hatással lehet az emberek múlttal kapcsolatos reakcióira? A válasz: óh igen! Olvassátok csak el újra!

Hirtelen, ez lehet a kezdete a történelemre adott teljesen új reakciónak. A béke magvainak elültetése a korábbi ellenségek között kéznél van, mert a múlt nem lesz hatással rá úgy, mint azelőtt. De azok, akik ezt a legjobban érzik majd, a fiatalok, mert ők igazából sohasem tapasztalták meg a történelmet. Csupán reagálnak rá, és arra, amit elmondtak nekik róla.

Hol látjátok a történelem leginkább mélyenszántó hatását a bolygón? A válasz a Közel-Kelet. A közel-keleti emberek és jelenlegi kultúrájuk nem tartja valószínűnek azt az igazságot, amit mondok nektek. Egy nagy színházban voltam a társammal, egyedül ülve egy színpadon. A fény ráirányult a székben, és 900 izraeli számított arra, hogy üzenetet hall Kryontól. Remélhetőleg az országukról fog szólni, de sohasem tudni, hogy Kryon mit is fog mondani. Aztán elmondtam nekik.

Elmondtam, hogy azzal a „feladattal” lettek megbízva, avagy arra lettek kiválasztva, hogy először a saját térségükben teremtsenek békét, másodsorban pedig ezáltal kiváltsák a béke kezdetét a Földön. Azért lettek ők megbízva ezzel, mert ők az „egyetlenek”, akik ezt megtehetik. A „helyzet” megoldása egyszerűen nem jöhet kívülről, nem jöhet nyugatról, hanem leginkább csakis tőlük.

Az általam kapott reakció, és a tudatosság, amit éreztem az volt: „Hogyan?” Hiszen hosszú korszakok óta ez az, amit mindannyian akarnak! Az 1940-es évek óta, amikor is a földjükre való visszatérésre, és a nemzet megteremtésére való felhatalmazást megkapták, ez volt, amit mindannyian akartak. De mindkét oldal tetteinek következtében a helyzet csak rosszabb lett. Hogyan? „Hogyan kapcsolsz át egy varázslatos kapcsolót Kryon, hogy hirtelen béke legyen ezen a területen mindezzel körülöttünk?”

A válasz az volt, hogy ezt már el is kezdték, mégpedig 2012. december 21-én. Az „újraindítás” a múlt észlelésével kezdődött, mert a fraktálok nincsenek többé, vagy újraíródnak. Lesznek olyan gyermekek, akik felteszik a kérdést: „Mondd el megint Apu, hogy miért is kellene nekem gyűlölnöm őket? Nem igazán értem. Mondd el újra, hogy mi történt a múltban, aminek most irányítania kellene engem? Mondd el megint Apu, miért is kellene utánoznunk minden olyan dolgot, ami a múltban nem működött? Mondd el Apu, hogy miért ne törölhetnénk el a múltat, amely nem működött a számunkra? Mondd el nekem, miért ne kezdhetnénk el egy olyan folyamatot, amikor a szemükbe nézünk, és azt mondjuk: 'Dobjunk el mindent, ami volt, és teremtsük meg azt, ami van!'”

A jövő nemzedéke számára mondom, ezt figyeljétek! Eljön majd az idő, amikor a régi vezetők eltűnnek mindkét oldalról, és sokkal kevesebb nyomatéka lesz annak, hogy ki kivel és mit is tett. Helyette a tiszta kezdet tudatossága jelenik meg. A múlt nem fogja többé irányítani a jövőt. Micsoda elképzelés! Ez a béke katalizátora a Közel-Keleten, és ennek esélye sem lenne, ha nem haladtatok volna túl ezen a jelzésen.

Miért van az, hogy világháborúk jöttek-mentek, és azok az ellenségek, akik megtapasztalták ezt, mindannyian jó partnerekként és jó szomszédokként jöttek össze az elmúlt 60 évben? Mi olyan van a Közel-Kelettel kapcsolatban, ami folytatásra készteti az ősrégi harcot, és a „több mint 1.000 éve ki kivel mit tett” ebet köti a karóhoz? A válasz talán meglep benneteket.

A Közel-Kelet az, ami térdre kényszerítette volna a civilizációt, ha nem hagytátok volna el a napéjegyenlőségek precesszióját – a 2012-es jelzést. A Közel-Kelet váltotta volna ki a „világvége csatáját”, amit a Szentírásotok és az ősidőktől kezdve az 1980-as évekig tartóan, más korok iskolái is megjövendöltek. Szükséges volt, hogy beteljesedjen ez a jóslat, és hogy eljátssza a szerepét a végső időkben.

Aztán nem történt meg. Sokan mégis azt érzik, hogy meg fog, mert ők a jövő végzetébe fektettek be, és túl sok időt töltöttek el annak értelmezésével, hogy ez bizonyosság. Ez az oka, hogy a fiatalok fogják ezt véghezvinni, mert ez nincs beléjük rögzülve oly módon, mint azokban, akik ennek elvárásával töltötték az életüket. Több minden is van még.

A fény es a sötétség egyensúlya

A fény és a sötétség egyensúlya a bolygón elkezdi újrarendezni önmagát, és még több váratlan fordulatot fog teremteni. A váratlan fordulatok, a „nem várt változások”, olyan dolgok, amik gyakran nem feltétlenül pozitív vagy negatív módon okoznak sokkot, hanem inkább változásokat idéznek elő a korábbi paradigmához képest. Számos esetben nyomást gyakorolnak a jövőre, a tudatosság és a tudomány terén egyaránt.

Van több, ami emberi lények formájában érkezik és okoz olyan módon és helyeken változásokat, amikre nem is számítotok. Van egy, ami régóta esedékes New York városában, az Egyesült Nemzeteknél. Ez egy régi szervezet, a bolygó megsegítésével kapcsolatos csodálatos elképzelésekkel, de beleragadva a saját régi-energiás politikájába. Mi fog itt történni? Ha nem láttok hamarosan ott valami újat, akkor könnyen lehet, hogy akár meg is szűnhet a működése. A váratlan fordulatokra nincsenek garanciák. Úgy vannak időzítve, hogy megfeleljenek a körülöttük lévők szabad választásának. Valójában ez az, ami egy váratlan fordulatot, a teljesen váratlan eseményeket létrehozza. Gondoljatok csak bele! Egy olyan szervezet, ami nekilátott, hogy megteremtse a békét a Földön, működésképtelenné is válhat és akár el is bukhat. Vagy felbukkanhat egy váratlan fordulat, és átformálja az egészet nagy ellentmondások közepette, szinte bármiféle anyagi finanszírozás nélkül. Hát ez az, amit a váratlan fordulatok tesznek.

Megtalálhatjátok ezt az üzleti életben, a bankoknál, vagy a politikában. Eddig sosem próbált, új radikális ötletek jöhetnek hamarosan létre. Számítsatok az ilyenfajta dolgokra, ám ezeket meg kell, hogy kedveljétek. Kezdetek és megtorpanások fordulhatnak elő. Lehetnek olyan „magvetők”, akik nem érik ezt el. Aztán lehet, hogy belépnek mások, és elérik, hogy a magok elkezdjenek növekedni. Ez azt jelenti, hogy a tegnap még el nem fogadott ötletek, talán most vagy a jövőben tényleg elfogadottak lesznek. Azért van ez így, mert ahogyan fejlődtök, látni fogjátok az új bölcsességet bennük. Ez mind része az időn átívelő növekedési folyamatnak.

Tehát ez az, ahol jelenleg a változási mintában elhelyezkedtek. A növekedési folyamat kezdeténél vagytok. Mindez egy új Hálóval, nagyon kevés érvényteleníteni való időfraktállal, és a történelmi energiák tiszta lapjával. Készen álltok?

Figyeljetek ide! Egyáltalán nincs olyan prófécia, amit arról írtak volna, ami most történik a bolygótokon. Nulla! Sehol nincsenek olyan idősebbek, vagy olyan közvetítők ebben a pillanatban, akik megfelelő, megbízható jóslatot adnának nektek arról, hogy mi is következik ezután. Ez azért van, mert éppen most mentetek keresztül a régi energia alagútján, a régi próféciákon, és éppen csak most szabadultatok fel alóluk. Ez olyan új energia, amit korábban sohasem tapasztaltatok meg a bolygón. Ha nem tudjátok, hogy miről is beszélek, akkor menjetek, és olvassátok el a jóslatokat!

A korotok legjobb, legnépszerűbb, és leginkább elfogadottabb jóslatai szerint, minek is kellene a jelen pillanatban lennetek? A válasz: „halottaknak”.

Hol kellene a Földnek jelen pillanatban lennie? A válasz: „radioaktivitásban”. Senki sem létezhet egy bolygón, amit egy hatalmas nukleáris csapás ért – nem számít, hogy a filmjeitek mit is mondanak. Ez „isten veled”-et intene a bolygón lévő emberiségnek. A világvége utáni Föld egész gondolata fantazmagória. Nem lehet élet ott, ahol ilyen nagy a sugárzás. Az mindenre hatással van a levegőben, az óceánokban és magában a talajban is, amit több ezer nukleáris robbanással vernétek fel, amely körözne a bolygón és évtizedekig gátolná a napsütést. Sötétség – élet nélkül.

Kedveseim, ez az a világvége, ami sohasem történt meg. Helyette itt álltok a gyermekeitekkel és egy reményteljes új bolygóval. Csodálkozhattok, hogy miért is vagyok szerelmes mindannyiótokba, de még nem igazán tudtok róla – még nem.

Egy vagy két nemzedéken belül, valaki fel fogja emelni a kezét és azt mondja: „Nem tehetek róla, de úgy vettem észre, hogy mi különbözünk azoktól, akik korábban éltek.” Ennyi idő igényeltetik ehhez, különösen az elvárt végzet régi tudatosságának újraírásához. Két generáció után történhet meg, hogy valaki felemeli a kezét és azt mondja: „Nézzétek, előbújik a Nap (hasonlat). Ez valami más!” Az emberek lassan változnak, de észrevehetik a viselkedés megváltozását, valamint az új utat, amin járhatnak.

Tehát, tudni akarod, hogy mi a pillanatnyi feladatod, kedves öreg lélek? Az, hogy az együttérzéseddel és az egyensúlyoddal bátorítsd a körülötted lévőket. Amikor halljátok őket beszélni a tényről, hogy nem tudnak boldogulni, vagy a bolygón előforduló rettenetes dolgokról, vagy, hogy mit mondtak tegnap este a hírekben, akkor szeretetteljes módon emeljetek szót. Amikor az idő megfelelő, mondhatjátok azt, hogy: „Nem igazán értek egyet ezzel. Úgy érzem, hogy pozitív idők állnak előttünk. A dolgok mások. Nem érzitek? Nem látjátok? Úgy gondolom, hogy fényesebb jövőnk van. Csupán türelmesnek kell lennünk ez ügyben, és abbahagyni a másoktól átvett drámában való dagonyázást, ami befolyásol bennünket és mindennel kapcsolatban félelemre ösztönöz.”

Figyeljetek ide! Ezt hívják „magvetésnek” és talán az arcotokba nevetnek a többiek. Azonban a magok elvetésének, amit tesztek, van egy olyan együttérző, kiegyensúlyozott maradványa, ami „megtapad” a tudatosságukban. Ennek vonzása van. Később talán visszamennek hozzátok, amikor egyedül vagytok, és azt mondják: „Mondd el, hogy miért érzel így! Emlékszem rá, hogy mit mondtál, és tetszik nekem. Csak nem tudom, hogy miért érzel így.” Aztán mondhattok nekik egy kicsivel többet a napéjegyenlőségek precessziójáról, vagy talán arról, hogy mit is mondtak az ősök, és hogy az egybehangzik a jelenlegi időnkkel.

Ismertessétek meg velük a bolygónak azt a történelmét, ami látszólag ismeretlen nyugaton, amit az ősi naptárak mutattak be! Kérjétek meg őket, hogy kutassanak kicsit, és vegyétek rá őket a haladásra! Mondjátok el nekik, hogy van igazi remény, és hogy nézzenek körbe! Kérjétek meg őket, hogy vegyék észre: a civilizáció keresztülment az évezred változásán, és most – 17 évvel később sem – semmi gyászos világvége nem következett be! Mondjátok el nekik, hogy abban hisztek, amit az ősök mondtak, mivel ez az, ami tényleg megtörtént! Ültessétek el a pozitív változás esélyének magvait!

A fiatalok néha azzal fognak zavartan odajönni hozzátok, amit a szüleik mondtak nekik a jövővel kapcsolatban. Lehet, hogy ti lesztek az egyetlenek, akik azt mondják a fiatalnak: „Ez sokkal fényesebb annál, mint ahogy ők tudják, és ők még mindig a 'múlt árnyékában' vannak.”

900 izraelivel ültem szemben a színpadon, egyedül a társammal, és azt mondtam nekik: „A világ számodra fekete-fehér volt. Izrael fekete-fehér volt ezidáig, de érkezőben van a szín!”

Az egész elképzelés idegen volt számukra, mert az korábban sohasem volt elérhető. Mindig is „fekete-fehér Izrael” volt. Aztán azt mondtam nekik: „Ez tőletek függ.” Nos, elmondom nektek, hogy ezek a dolgok miért mutatnak hajlandóságot a változásra az új energiában. A lehetőség megérett erre a változásra. Ám ennek az időzítése azoktól az emberektől függ, akik itt vannak. Hallottátok ezt? A Szellem nem irányítja a szabad választásotokat, vagy azt, hogy ti milyen gyorsan alkalmazkodtok ehhez a változáshoz.

Mennyi időt fog ez igénybe venni az izraeliek és a ti számotokra? Hogyan fogadjátok ezt az üzenetet róluk? Sokan részeire szedik, megvitatják a YouTube-on, kommentálják, hogy milyen butaság, vagy milyen abszurd is az. Ez szabad választás kérdése, de hadd mondjak nektek valamit. Ha látjátok ezt a fajta reakciót, akkor az az emberi lény nem szabadult meg a „mindenki világvégéjének” eszméjétől. Ez az a tudatosság elsősorban, amit át kell írni. Hány évtizednek kell eltelnie, mielőtt valaki felismeri, hogy a jóslat, aminek majdnem 20 évvel ezelőtt meg kellett volna történnie, annak nem ez lett a vége? Aztán talán még azt is megkérdezik, hogy miért.

Mire számítotok személyesen? Kedves öreg lélek, azt szeretném, ha ezekkel a kérdésekkel az elmédben hagynád el ezt a helyet. Mire számítotok igazából? Arra számítotok, hogy „kibukkan a Nap”, és a könnyedebb energia nyer itt a bolygótokon? A váratlanra fogtok-e számítani a Közel-Keleten? Látjátok, hogy mit csinálnak a váratlan fordulatok, és képesek vagytok aggódás és félelem nélkül létezni? Ha ezen a helyen vagytok, akkor ez az első lépés.

Próbáljátok meg értelmezni azt, hogy mi is történik itt valójában. Ez egy új bolygó, új tudatossággal. Új módszertanok kezdenek el kibontakozni és fejlődni. Ez lesz végül a háború vége. Valami olyasminek lesz a kezdete, aminek az eljövetelére még csak nem is számítotok. A szín érkezőben van. Ez hát az üzenet.

Személyesen az egyénnek

Ez egy csodálatos üzenet. Hisztek benne? Ne legyetek összezavarodva, mert az életetek nem szükségszerűen működik együtt azzal, amit elmondtam! Az ébredésetek és az átkalibrálásotok időzítése egyedi a számotokra. Hallottátok ezt? Nincs egy csoportnyi öreg lelkünk, akik mindannyian „egyféle pirulát vesznek be”. Mindannyiótok annyira egyedi, és olyan különböző. Más okok miatt és más időben fogtok felébredni, illetve fejlődni. Néha annak a szinkronicitása, ami érkezőben van, nem fogja még megengedni ezt. Ilyenkor fel-le ugráltok azt mondván: „Mikor? Miért nem most? Nem értem?”

Kedveseim, ahogyan korábban elmondtam, tudni fogjátok, hogy mikor érkezik meg az a vonat, aztán felszálhattok rá. De ha túl korán keltek fel, és olyan korán mentek ki az állomásra, amennyire csak tudtok, akkor frusztrálttá váltok, mert a vonat nincs ott. Hadd dolgozzon a szinkronicitás értetek, ne pedig ellenetek! Legyetek türelmesek mindennel kapcsolatban!

Mit csináljatok, ameddig vártok? Miért nem ültök le és mondjátok: „Köszönöm Istenem, hogy szeretsz!” Gondoljatok arra, hogy micsoda pozitív változást eszközölhettek, mialatt várakoztok! Ez elkezdi megtisztítani a félelmeket, az aggódást, és minden olyan dolgot, ami nem együttérző és nem gyönyörű. Talán ez az, amiért késedelem van ezzel kapcsolatban! Érzitek, hogy érdemesek vagytok erre?

Megvádoltak már azzal, hogy „Pollyanna közvetítő”* vagyok. Bevallom, az vagyok. Azért, mert tudom, hogy mi várható, láttam már korábban. A szabad választás a kulcs, és tehettek vele bármit, amit kívántok. Azonban, én ezt láttam már régebben. Tudom, hogy merre kellene tartania, és nagyon is jó úton vagytok. Kedveseim, csak most kezdtétek, ez csupán a kezdet. Mit fogtok kezdeni mindezzel? Néhányan nem tudják megemészteni mindazt, amit mondtam, de később fel fogjátok ismerni. Látni fogjátok, és meg is fogjátok érteni. Mások most rögtön megértik. Ismételten csak, ti mindannyian más-más ösvényen jártok.

A Szellem tudja, hogy kik vagytok. A Szellem ismeri a neveteket, és nem vagytok sötétben. Egyáltalán nem vagytok támogatás nélkül. Ez milyen érzést okoz bennetek? 28 éve, a közvetítés kezdete óta adom át nektek a következő hasonlatot, amit továbbra is, ezután így teszek: Hadd lássam csak, hogy bementek a szekrénybe, becsukjátok az ajtót, és lekapcsoljátok a villanyt! Próbáljatok csak meg egyedül lenni! Nem tudtok! A jóindulatú angyalok, akik veletek együtt érkeztek a bolygóra, még mindig veletek vannak. Nem tudtok lerázni bennünket! Ez a bennetek élő Isten, aki körülvesz titeket a „fátyol másik oldalának nagyszerűségével”, és ez az a Felsőbb-Én, akit magatokkal visztek mindenhova – azt színlelvén, hogy nektek nincs is olyan – miközben úgy gondoljátok, hogy egyedül vagytok.

Kryon vagyok, az emberiség szerelmese.

És ez így van.

Kryon

Lásd: Kryon Mester tanításai

* Pollyanna az amerikai gyermekirodalom egyik klasszikusa, 1913-ban írta Eleanor H. Porter. A történet főszereplőjének neve ma már a túlzott optimizmussal megáldott egyénekre is használatos. Ugyancsak Pollyanna elvnek hívják a tudatalatti pozitivizmus iránti elfogultságát. (Wikipedia)

Dátum
2017. 03. 19.
Témakör