Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Sokszor az ilyen közvetítések közben, helyénvalónak érezzük az időt arra, hogy mélyenszántó információt hozzunk el nektek. Ez annak érdekében van így, hogy olyan dolgokat adjunk át, amiket az embereknek tudniuk kell. A mai nap egy kicsit más. Az emberi állapot a téma, valamint az, hogy miképp gondolkodtok magatokról ezen fejlődő bolygón.

Kedveseim, szeretnék valamit létrehozni ebben a teremben. Harmóniát és egységes gondolkodást akarok megteremteni. Személyesen szeretnék szólni hozzátok most arról, amivel szembenéztek. Azt, ami veletek történik, egyesek lassúnak, mások gyorsnak élik meg. Mindegyikőtöknek teljesen egyedi az útja, azonban mindannyiótok a változással néz szembe. Néha a változás már meg is történt az életetekben, mások számára később érkezik. A bolygó ezen változása – amit az ősök megjövendöltek – itt van. Kryon egész ittlétének az oka a váltás.

Elmondtam nektek korábban, hogy sok közvetítő 1989 körül kezdte, előkészítve benneteket az eljövendő dolgokra és a váltásra, amiben benne vagytok. Elmondtuk nektek, hogy könnyű ebbe belefeledkezni, anélkül, hogy megértenétek. Ennek az az oka, hogy egy dobozban vagytok benne. Ez az „Én” doboza, ahol mindaz, amit csak láttok, ti magatok vagytok. Nos, mi valami több érdekében kérlelünk titeket.

Öreg lelkek, kerüljetek egyensúlyba annak érdekében, hogy a körülöttetek lévőknek az egyensúlyotok által lehetősége legyen a változásra! A bölcsességetek által létrehozott minta alapján elegánsabban képesek ők is változni, és ezt tudják követni is. Nincs semmi ok arra, hogy a közeli változásoktól féljetek. Mondtuk nektek korábban, hogy semmi sem kerülheti el ezen változást. Azok a dolgok, amik a legkedvesebbek számotokra, megváltoznak. Lehet, hogy önmagukat változtatják meg! Lehet, hogy lesznek változások a biológiátokban, újra-alkalmazkodások és átkalibrálások a kapcsolataitokban, az üzleti életben, a hivatásotokban, és szó szerint mindenben amit szerettek illetve nem szerettek.

Idejekorán elmondtuk néhányatoknak, hogy ebben az új energiában az érzelmeitek talán a normálistól eltérő nagyobb magasságokba illetve mélységekbe kerülnek. Ezért vannak, akik hajlamosak lehetnek segítséget kérni, mivel ez annyira más érzés lehet. Sőt mi több, talán azon nyomban azt is mondjátok: „Mi a baj velem?” Ez a váltás azon mélysége, ami mindent magába foglal. Legyetek türelmesek mindezzel, mivel valóban egyre inkább ön-kiegyensúlyozók vagytok!

A váltás nem mindig rossz! Számos elmozdulás a jóindulat felé történik, oda, ahol ennek korábban nyoma sem volt. Néha ez megoldás formájában érkezik, ott, ahol korábban semmi ilyen nem volt. Tehát, kérdezlek én kedves ember: miért van az, hogy amikor feltűnik a változás és a váltás, akkor a legrosszabb közös nevezőhöz fordultok, ami a félelem? Mindannyiótoknak volt része váratlanul történő jó dolgokban. Ezt az élet hozza. A váltás alatt miért számítotok a legrosszabbra? A válasz az, hogy ez a legnagyobb. Ez kezdi el megváltoztatni a tudatosságotokat, ez vesz rá benneteket arra, hogy megkérdezzétek azt, amit korábban sohasem. Ez a váltás engedi meg a számotokra, hogy ráébredjetek az új igazságokra. Sokan közületek együttérzőbbekké válnak. A családdal vagyok együtt. Ha bármit is felidézhetnék a számotokra, akkor az mosoly lenne az arcotokon, öröm a szívetekben, és olyan megértés, ami túlmegy a valóságon, amelyhez hozzászoktatok.

Változás

Ha fogjátok a változás szót, az 6 betűből áll. (change – a ford.) Tervezzük meg ennek a polaritását! Nevezzük az első 3 betűt kihívásnak, az utolsó 3-at pedig pozitívnak. Ez olyan, mint maga a dualitás.

A „C” (coherence – a ford.) képviseli az egyformaság egységét. Hadd mondjuk ki, hogy egységben vagytok az élettel, mert az nem változik, mindig ugyanolyan. Ezért van az az összefüggés, ami arra késztet benneteket, hogy ugyanolyanok maradjatok. Ez jó érzés, mert rájöttetek. Jó érzés, mert azt gondoljátok, tudjátok, hogy mi következik. Örömtelibbek vagytok az egységes hit ezen helyzeteiben, aztán megváltozik valami.

Talán olyan baráti körötök van, ami mindig is ugyanolyan volt. Hirtelen behoznak valaki újat, és a kör más lesz emiatt. Valójában ez megzavarja a kör milyenségét, méghozzá olyan mértékben, hogy ki akartok szállni. A csoporttal alkotott egységetek megváltozott. Ez egy hasonlata ennek a bolygónak, pont ebben a percben. Minden összefüggés, amihez hozzá voltatok szokva, elkezd elmozdulni, és ezt gyakran egyáltalán nem szeretitek. Ez pont olyan, mint amikor az új személy a csoportban megváltoztatta a hozzáállást, a tudatosságot, és a kör örömét arról, amiről azt gondoltátok, hogy ismeritek. Mit kezdtek ezzel? Az emberi természet azt mondja: „Szálljatok ki, elég volt ebből.” Vagy harcoltok, hogy fenntartsátok ugyanazt a kört? Az öreg lélek nem ezt teszi, kedvesem. Azt egy hatéves csinálja a játszótéren, mert ez minden, amit tud.

A „H” (hard – a ford.) képviseli azt, hogy igazán nehéz időt éltek meg azzal, amit a „nagy hazugságnak” fogok hívni. A nagy hazugság a következő: mindenre, ami a jövőben fog megtörténni, abból lehet következtetni, ami a múltban történt. Egyszerűen felidézitek, ami volt, annak érdekében, hogy felfogjátok azt, ami lesz. Ezért nem számít, hogy mi is történik a változásban, azt problémának látjátok korábbi változásokra alapozva. Ezért a változás mindig negatív dolog. „Semmi jó nem sül ki ebből a változásból,” – mondjátok „mert amikor megvizsgálom a múltat, akkor a változás sohasem hozott jó dolgokat.” Tehát a nagy hazugság az, hogy soha semmi olyan nem jön létre, ami más lenne, mint amit most ismertek, vagy láttok.

Ezt újra elmondjuk, hogy megértsétek. A jövő talán tele van olyan dolgokkal, amiket sohasem láttatok. Ezek olyan formában lehetnek jóindulatúak, amiket el sem tudtok képzelni. Hirtelen megbetegszetek, és olyan dolgok történnek meg veletek, amik korábban sohasem. Mi az első reakció? „Óh, mindig rendelkeztem az egészséggel való egységgel. Miért változott ez meg? Mi a baj velem? Mit csináltam rosszul?” A nagy hazugság? Minden alkalommal, mikor egy ilyen változás van, az rossz hír. Azt mondjátok: „Csak nézd meg, hogy mi történt a múltban, vagy mi történt Joeval! Ez nem lehet jó dolog.” Ezért elkezditek lehúzni a rolót. A nagy hazugság az, hogy semmi sem új. Öreg lélek, hajlamos vagy mindent azáltal megítélni, ahogyan korábban ment. A betegség? A leggyakrabban át kell kalibráljátok a sejtjeiteket, hogy képesek legyetek arra, hogy hozzáférjetek ahhoz, ami érkezőben van.

Az „A” (anxiety – a ford.) az aggódás mindenek felett. Az aggódás megrövidíti az emberi életet. Amikor vettek egy pillantást a változás polaritására, lesznek, akik megértik, és lesznek, akik nem. Néhányak számára a változás maga az ellenség, és ellenségként is kezelik, mert az megzavarja azt, ami volt, amit már értettek és ami működött. Az öreg lélek képes túljutni az aggódáson. Ezt azon bölcsesség hozza magával, ami tudja, hogy mi történik, és belesimul a folyamatba.

Nos, nézzük most a három pozitív betűt és a változás polaritását. „N” (nothing – a ford.) – semmi sem az, aminek látszik. Ha követtétek Kryon közvetítéseit, akkor láthattátok Michael Thomas és a hét angyal történetét (Kryon: Hazautazás c. könyv). Abban a történetben az angyalok azt mondták neki: „Michael, itt semmi nem az, aminek látszik. Ne akard elhatározni azt, hogy mit is tudsz!” Az egész történet egy olyan emberről szól, akinek egy meglepetés történik az életében. Valami olyasmi, ami korábban sohasem történt meg vele. Még akkor is, amikor azt gondolta, hogy rájött, az teljesen más volt. Ez a történet a polaritásáról szól, a tudatosságán belüli sötétségről és fényről. A bekövetkező változások a bolygón ugyanezzel a történettel rendelkeznek.

Öreg lélek, ahogyan ott ülsz, hajlandó vagy beismerni azt, hogy nem tudsz mindent? A bekövetkező változás nem a megismételt történelem. Ezek a veletek személyesen és bolygószinten is megtörténő dolgok olyan módokon fognak elmozdulni, ahogy korábban még sohasem. Olyan tisztesség és együttérzés jelenik meg, ami korábban sohasem történt meg. Egy darabig ugyan felfordulást láthattok, de a dolgok nem mindig azok, amiknek látszanak.

Az öreg lélek elkezdi tisztán látni ezt a problémát, és újraértelmezi a változást. Köztetek sokan hajlamosak előre elhatározni azt, hogy mi is fog történni, mielőtt még bármi is megtörténne. Nem így az öreg lélek – nem a kiegyensúlyozott öreg lélek. Azt szeretném, ha belépnétek az elmétekbe, ahol azok a problémák vannak, amelyek bosszantanak benneteket! Nem számít, hogy most mi is zavar titeket – akár személyes, akár bolygó szinten – azt szeretném, ha egy tiszta táblát látnátok a háttérben, amin nincs semmi sem! Ez amiatt üres, mert a változások hatásai még nem íródtak rá. A problémákra való hatások a jóindulatú változásra várnak.

Vannak olyan dolog, amik megváltozhatnak, és ez túlmegy mindazon, amire számítotok. Azt mondom nektek: azt gondoljátok, hogy mostanában olyan változásokat láttatok, amik mások voltak, vagy amikre nem számítottatok? Hát csak várjatok! Vannak további olyan dolgok, amelyet át fogják húzni a normalitás számításait ezen a bolygón, és körülöttetek is. Ez rendben van a számotokra? Annak kell legyen. Elmondtuk ezt nektek, és az öreg lélek meg is fogja látni, úgy, ahogyan a TV-t nézi. Majd a program után elmennek aludni, és alszanak, mint a csecsemők. Ez a béke azért van, mert tudják, hogy ők a váltás részei, a váltás pedig a bolygó átkalibrálásának a része. Ők rájöttek arra, hogy részei a világnak. Nem kell résztvenniük benne azon túl, hogy egyensúlyban vannak, hiszen ez az öreg lélek dolga. Csodálatos, ahogyan az öreg lélek változást teremt, reagál arra, és a része.

„G” (gift – a ford) a nagy ajándék. El tudtok képzelni egy olyan időt, amikor bármi, ami miatt ma aggódtok, végezetül az életetek legnagyszerűbb ajándékává válik? Azt mondhatjátok, hogy: „Valami olyan történt, ami azt okozta, hogy olyan dolgot tegyek, amit sohasem tettem volna meg azelőtt, ami olyan helyre irányított, amiről sosem gondoltam volna, hogy létezett. Békés vagyok, és a másokkal való drámázás helyett szeretettel állok azokhoz az emberekhez, akik zűrzavarban vannak.” Ez az öreg lélek szépsége és bölcsessége.

Képesnek lenni meglátni az ajándékot, amikor zűrzavarban van valaki, az a bölcsesség tulajdonsága. A saját tudatosságotok „előre tudóivá” váltatok! Képesek vagytok meglátni a jóindulatú kimenetelt, és hogy az hová is tart, még mielőtt odaérne. Ez megnyugtat benneteket. Kedveseim, a dolgok talán nem arra tartanak, amerre gondoljátok, még ha azt is hiszitek, hogy jól haladnak. Elfogadnátok valami jobbat? Elfogadnátok egy másik meglepetést, túl azon, amit már megfontoltatok? Egy öreg lélek elfogadja, mert megérti, hogy az emberiségben végbemenő legnagyszerűbb váltás része.

A váltás olyan dolog, amiről a szociológusok a jövőben beszélni fognak. Egy olyan időről fognak beszélni, amikor maga az emberi természet elkezdett fejlődni, és túljutni mindazon, ami a történelem során volt. Sokszor beszéltünk már erről. Azokat, akik gyakran hallgatnak engem, már fáraszthatja. Hadd mondjam el nektek, hogy ezt újra és újra meg kell hallgassátok! Kedveseim, sohase fáradjatok bele a jó hírek hallgatásába! Minél többet hallgatjátok azokat, annál jobban meg fogjátok érteni, annál jobban élni fogjátok őket, és hinni fogtok bennük. Jelen pillanatban a Teremtő Forrást képviselem, és ti az igazságot halljátok. Kereszül fogtok jutni ezen a változáson! Bele tudtok simulni az igazságba? Keresztül fogtok jutni rajta. Ez egy csodálatos üzenet.

Az „E” (energy – a ford.) olyan sok dolgot képviselhet. Ma képviselje a csodálatos energiát. A beteljesedés, az együttérzés, az egyensúly, a megértés, és egy jó éjszakai alvás energiáját. Felismeritek, hogy milyen jól is alszotok, amikor minden jó az életetekben? Talán azt gondoljátok, hogy nem minden jó az életetekben, de azt mondom én erre, hogy ez a polaritás. Ezek vagytok ti, akik eldöntitek mi rossz, ahelyett, hogy mi kiegyensúlyozott és csodálatos. Család, a legynagyszerűbb váltásban ültök, ami valaha is érintette az emberiséget. Elkezdtek abba az irányba haladni, ami végül olyan csodálatos forgatókönyvet fog megteremteni a bolygón, hogy sohasem lesz többet háború. A folyamatban keresztül kell, hogy erőlködjétek magatokat pár dolgon. Az, hogy ez megtörténjen, egy vagy több nemzedéket is igénybe vehet. Ennek van egy klasszikus történelmi példája, és mi ezt újra átadjuk: azok az izraeliták, akik kijöttek a rabszolgaságból. A rabszolgaság volt az a legrégebbi és legsötétebb energia, ami rabszolgasorsba helyezte őket és a gyermekeiket. Megrövidítette az életüket, a gyermekeik életét, és hosszú időre szörnyűvé tette azt. Amikor elengedték őket a rabszolgaságból, azt gondolhatnátok, hogy az a lehető legörömteljesebb dolog volt, ehelyett azonban panaszkodtak és viszályt szítottak. Majd körbemeneteltek a sivatagban 40 éven át. Újra csak elmondom nektek, hogy miért is. Nem foghatjátok azokat, akiknek rabszolga tudatosságuk van, és helyezhetitek őket a dicsőséges ígéret földjére – nem fog működni. Egy teljes nemzedéknek kellett kimúlnia és megújulnia hozzá. Még az, aki vezette őket sem léphetett be, nem igazán. Ilyen erőteljes a múlt a jövőtökre nézve.

Értitek ezt? Nem foghatjátok a tudatosság régi energiáját, és értelmezhetitek újra másnapra. A váltás ABC-jét adom át nektek. Ez az, amit teszek, és ez az, amiért itt vagyok. Ez az, amiért folytatni fogom ezen jó hír részletekben és részekben való átadását a számotokra – hogy így most azt megérthessétek. Ez azt jelenti, hogy nem kell távoznotok és visszajönnötök ahhoz, hogy használjátok ezt az információt. Használhatjátok ezt a tanítást, ameddig csak éltek és öreg lélekként itt vagytok. Valójában a bolygónak szüksége van rátok ahhoz, hogy elvégezzétek ezt a munkát most.

Öreg lélek, számíts rá, hogy tovább élsz, mint ahogyan arra számítottál! Figyeld a beszéded, mert megszokásból gyakran mondjátok ki a saját halálotokat! Figyeld a szavakat, amik kijönnek a szádon, mert azok valóban beállítják a valóság azon mintáját, hogy kik is vagytok. Gondod azt magadról, hogy: „Létezik egy nagyszerű gép, ami minden szóra figyel, és ez azt fogja kézbesíteni, amit kérek.” Álljatok meg és fogalmazzátok újra azt, amit másoknak mondtok! Fogadjátok be ennek a teljességét! Gondoljatok át, amit mondtok, és fogalmazzátok újra a szavaitokat a jóindulat és azon könyörületes dolgok szemszögéből, amikre magatokkal kapcsolatban számítotok. A megerősítések a kulcs, és ezt már elmondtuk korábban. Készítsetek saját megerősítéseket, és mondjátok ki őket hangosan! Hadd hallja meg a testetek, hogy kik is vagytok – mint ahogy egy rendelést adtok fel egy étteremben!

Mikor? Mikor fog mindez megtörténni? Nem elég hamar. Tanulás és átkalibrálás van folyamatban. Ugye van ennek értelme? Csak most érkeztetek meg ebbe az energiába. Tanulás vár rátok, és lesznek páran, akik távoznak, majd visszajönnek folytatni. Ám ahogyan ezt már korábban elmondtam, amikor visszajöttök, tudatában lesztek annak, hogy mi is történt. Nem fogjátok elkövetni a régebbi hibákat, és folytatni fogjátok azt, akik vagytok. Egy érzékelést közvetít az Akashátok, és emlékezni fogtok arra, hogy miért is vagytok itt. Ez csakugyan eltarthat egy darabig, mielőtt elkezditek meglátni ezeket a dolgokat megvalósulni a hírekben. Mégis sokan a személyes életükben elkezdik észlelni ezeket. Kicsivel kezditek és ez nagyobbá válik. Ez egy nagyszerű üzenete annak, ami a bolygón valóban történik.

Végezetül azt mondom: ne kételkedjetek! Nem kell egy bizonyos hithez tartoznotok, hogy ez megtörténjen. A bolygó főbb vallásai együttérzést tanítanak. Ezt várjátok, mivel ők is elkezdenek átalakulni, és amit tenni fognak az az, hogy elkezdik egymást másképpen látni. Ezt figyeljétek! Megbocsátás jelenik meg – ezt figyeljétek! Felismerik, hogy mindannyian ugyanazon a nyomon haladnak, ugyanazzal a Teremtővel – ezt figyeljétek! Ez belső folyamat lesz. Ez az, aki vagy, öreg lélek. Kezdődjön hát a változás!

És ez így van.

Kryon

Lásd: Kryon Mester tanításai

2017. 01. 14.