A Vénusz átvonulás ajándéka

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Ma egy teljes képet fogunk részenként összerakni. Azok, akik olvasták a korábbi közvetítéseken átadottakat, vagy részt vettek közvetítéseken, már tudják, hogyan illeszkednek majd össze végül a részletek, mint kirakós játék darabkái.

Messziről szeretném kezdeni. Látogassunk el egy pillanatra egy bolygóformációhoz, a szeretet istennőjének bolygójához. Látogassunk el a mitológiai történethez, mely a Vénusz átvonulás jelentése mögött meghúzódik. Vessünk egy pillantást azokra az energiákra, amelyeket ez az esemény keltett. Erről fogunk ma este beszélni. Arra készülünk, hogy az asztrológiát a fizika oldaláról közelítsük meg. Arra is készek vagyunk, hogy a Naprendszer e jelenségén keresztül fontos ezoterikus kérdésekre adjunk választ. Elkezdjük hát.

Tegyük fel, hogy már 5-6.000 évvel ezelőtt ismertek voltak ezek a bolygómozgások (mint ahogy azok is voltak.) Ha ez így van, akkor az emberiségnek mindent tudnia kellett a Vénusz általatok most tapasztalt átvonulásáról. Tudnia kellett a Naprendszer működésének e ciklikus jellemzőjéről és arról, hogy ilyen átvonulás már korábban is volt és később is lesz. Most mégis valami nagyon különös dolgot mondunk el a Vénusznak a Föld és a Nap között való átvonulásáról és arról, hogy ez alapvetően hogyan érintette a Földet 2004-ben, s hogyan tárja ki a lehetőségek újabb ablakát. Valójában ezért nem is annyira a Vénusz átvonulásáról, mint inkább arról a forgatókönyvről lesz szó, amit a „kész Föld” jelent.

A cselekvés spirituális ablakát az univerzum lineáris időközönként (általában a nyolcas szám többszörösei szerinti éveként) tárja fel az emberiség előtt. A Harmonikus Konvergencia (amit később 11:11-nek neveztünk el) energiája által 1987-ben kitárult egy fontos ablak, ami a Harmonikus Összhang zárt be 2003-ban. Ez az ablak olyan évek lineáris sorát jelentette, melyről tudtatok, melynek bekövetkeztét előre jeleztük. Mindkét esemény olyan bolygómozgásokkal és energiákkal függött össze, melyeket Kryon megmagyarázott. Most itt van egy új, a Vénusz átvonulása. Ez egy kisebb ablak, olyan ablak, ami 130 évente nyílik ki és ez egy nyolcéves ablak. Nyolc év múlva, 2012-ben ugyanis sor kerül egy másik Vénusz átvonulásra.

Most szeretnénk, ha összeillesztenétek néhány olyan dolgot, amiről az utóbbi tíz évben Kryon beszélt nektek, nem csak numerológiai megközelítésből, hanem a Föld előtt álló új lehetőségek leírásaként is. Jól figyeljetek: beszéltünk arról, hogy a tudatosság változik a Földön és arról, hogy Naprendszeretek csillagászati jellemzői egy energiát hozhatnak létre, amennyiben a bolygó készen áll. A bolygó készen áll és a jelenség itt van! De logikátok talán azt súgja nektek, hogy ezt a bolygómozgást már több ezer ével ezelőtt is láthatták a csillagászok és azt is mondja: „Mi van ebben olyan nagy dolog? Hiszen erre az eseményre mindenképp sor került volna. Ezért aztán, Kryon, hogyan tarthatsz nagy metafizikai jelentőségűnek és hogyan illethetsz „új energia” névvel egy olyan valamit, aminek bekövetkezéséről már több ezer éve tudunk? Most például tudjuk azt is, hogy a jelenség újból megismétlődik majd. Ez a bolygó újabb változását jelentené? És mi történik majd a következő esetnél és még az után? Hogyan tarthatod jelentős spirituális eseménynek a bolygók előre kiszámított, ismert mozgását?” Erre a kérdésre adunk ma választ.

Térjünk vissza az átvonulás által jelképezett ablakhoz és azokhoz az információkhoz, amelyeket a múltban adtunk nektek. Egy nyolcéves időtartamú ablakról van szó. Egy új könyvet jelentettünk meg (Kryon sorozat, 10. kötet: Új Gondviselés), amiben beszéltünk egy nemrégiben adott adományról, amit a „Nyolcas adománya” névvel illettünk. Nem mondtunk róla túl sokat. Várni akartunk addig, amíg az egész könyv a kezetekben lesz és most ott is van. (Arra utal, hogy a 10. könyv a közvetítés napján jelent meg.)

Talán a nyolcat most jobban megérthetitek. A nyolcas felelősséget jelent és a Vénusz átvonulással kezdődik el. Tudom, hogy amit most mondani fogok, talán túlságosan is grandiózusnak, netán lehetetlennek, hihetetlennek tűnhet számotokra. Én mégis azt mondom nektek Fényadók, álljatok készenlétben a földi békéhez! Hiszen ez az az energia, amit ti teremtettetek, a nehéz időkben való nagy változás energiája. Hadd hallják azok is e szavakat, akik a hegy interdimenzionális városából érkeztek, hiszen erre vártatok!

Mielőtt a dolog működésének elemzésébe kezdenénk, hadd szóljunk most azokhoz, akik azt mondják: „Várjunk csak, hiszen a jelenség mindenképp bekövetkezett volna! A Vénusz áthaladásnak nevezett csillagászati jelenség akkor is bekövetkezett volna, ha a 11:11-re nem került volna sor, ha az emberiség nem kerülte volna el az Armageddont. A jelenség még akkor is bekövetkezett volna, ha az egész emberiség elpusztult volna!” Nem igazán. Épp ma magyarázta el Gaia (Pepper Lewis aznapi közvetítésére utal a Kryon Konferencián.) Azt mondta nektek: „Az általatok teremtett interdimenzionális látásmód hozza létre a kívánt energiákat.” Hadd vigyem tovább ezt a magyarázatot, hogy jobban megérthessétek. Hadd kérdezzem meg először: ha egy teniszmeccs idejét több ezer évvel a meccs időpontja előtt bejegyzik a naptárba, akkor ez azt jelenti-e, hogy minden játékos automatikusan meg is fog jelenni majd? Egy darab papír segítségével te magad is teremthetsz hasonló helyzetet. Szervezz magadnak megbeszéléseket és a következő ezer évre írd be magadnak őket a naptárba. Vajon azt jelenti-e ez, hogy a megbeszélésekre ténylegesen sor is kerül majd? A válasz nyilvánvaló. Mert a terv csak lehetőségeid jelölője. Még akkor is ott lesz, tervként akkor is ott szerepel, amikor te már meghaltál. Ezért aztán talán a teniszmeccshez is több kell a bíróknál és az előkészületeknél, ugye? Ahhoz, hogy bekövetkezzék, talán neked is meg kell jelenned.

Térjünk vissza most Vénuszhoz, amiről úgy tartják, hogy a Szerelem Istennőjének energiáival rendelkezik. Nem véletlen, hogy a mitológiában ezt a nevet kapta. A mitológia szerint a szerető (Vénusz), több napra eltűnik (ezt nevezitek ti retrográd mozgásnak (Az asztrológiában azt a jelenséget, amikor egy bolygó a Nap körüli pályáján haladva a Földről nézve (a Föld sebességénél kisebb sebessége miatt) látszólag visszafelé halad, retrográd mozgásnak nevezzük)), miközben a Föld és a Nap között halad. A Nap a mintázás alapenergiája, a forgáspont vagy az egyensúly központja, amit rögtön meg is magyarázok.

A Vénusz áthaladás olyan, mint egy pár könyvtámasz. Egy nyolc évből álló új energiaablakot jelképez. Többféle nyolcas létezik, ami magyarázatot igényel. Már beszéltünk is egy ilyenről, amit ti talán nem vettetek észre. Amikor 2000-ben Izraelben jártunk, elmondtuk nektek, hogy fennáll a lehetősége annak, hogy a béke vonatkozásában semmi jelentős előrehaladás nem történik 2008-ig. Kezdjétek most az információkat összerakni. Ne lepődjetek meg, ha a nyolcas ablaka Jeruzsálemet is magába foglalja! Ne lepődjetek meg, ha a nyolcas ablakához egy Új Jeruzsálem kell, hiszen ott adtuk át nektek az eredeti üzenetet! Hányan gondoltak közületek akkor, 2000-ben arra, hogy 2008-ban különleges választásokra kerül sor országotokban? Hányan társítjátok a „Felelősség Adományát” a Vénusz átvonulás nyolc évéhez, aminek kezdete 2004-re volt tervezve? A válasz az, hogy csak igen kevesen. Most ez mind kezd összeállni. Talán már azt is látjátok, hogyan működnek a közvetítések. Többről van ezeken szó, mint itt-ott elejtett információdarabkákról: Kryon információi mindig egy nagy egész összeillő darabkái, olyan apró elemek, amelyeket egyesíthettek, amint képesek vagytok látni és megérteni őket. Ebben rejlik a felfedezés öröme, nem gondoljátok?

Hadd térjek most vissza a bolygórendszerhez, hogy tisztán látható legyen néhány olyan dolog, amit eddig nem fejtettem még ki. Vannak, akik ezeket olvasva és hallva most azt mondják: „Hát, én elég sok dologban hiszek, még ebben a közvetítésben is, de azt azért nehezen tudom elképzelni, hogy a bolygómozgások hatással lehetnek az életemre. Úgy tűnik, hogy minden, ami spirituális, az láthatatlan, de számomra így nem tűnik igazán hihetőnek.” Vajon tényleg láthatatlan? Megmagyarázom a működést, méghozzá a fizikai törvények segítségével. Utána foglalj majd állást.

Kezdjük a mágnesességgel és a gravitációval. Ez két olyan alapvetően interdimenzionális jelenség a Földön, amit igen kevéssé értetek. A tudomány csak megfigyelései és e megfigyelésekre épülő dolgokkal összefüggésben képes őket megérteni. Szinte minden, amit a tudomány a mágnesességgel és gravitációval kapcsolatosan tesz, pusztán csak az ismert erővel kapcsolatos invenció. Igazi megértésük manipulálhatóságukat és ellenőrzésüket is megengedné. De egyikkel se fordult még elő ilyen és nem is fog addig, amíg gondolatban meg nem fogannak és meg nem épülnek a „matematikai interdimenzionális motorok”.

Hadd mondjak most el valamit, amiről eddig még soha nem beszéltem Ez a két erő egymás társaként létezik. Együtt kell létezniük és egymás részét képezik. Igazából még senki se tudta definiálni a gravitációt. Nagyon nehéz, mert interdimenzionális. Ahhoz, hogy megérthessétek, meg kell értenetek az idő oszlopot (az idő állapotot, amitől a gravitáció függ). A gravitáció az anyagra adott válasz, egy időkereten belül. Ennyiről van csak szó. Sokkal kevésbé van az anyaghoz és sokkal inkább van az időhöz köze, mint gondolnátok. Társa a mágnesesség, s mindketten részei egy nagyobb, interdimenzionális képnek, ugyanakkor az univerzum létezésének alapvető elemei.

Beszéljünk most egy percet a csillagászatról és asztrológiáról, mert ezek fizikailag is hatnak tudatosságotokra. Ezek nem afféle misztikus erők, amelyeket megérteni csak bizonyos személyeknek áll módjukban – olyanoknak, akik kristályokat hordanak és folyton gyertyákat égetnek (Kryon humor). A Nap a Naprendszer központi eleme. A naprendszerek a galaxisok építőkövei, a galaxisok pedig az univerzum építő elemei. A Föld számára a Naprendszer a legközvetlenebb mágneses és gravitációs erő, ami hat rá. Több éven át próbáltuk elmagyarázni nektek, hogyan „beszél” bolygótok mágneses rendszere DNS-etekhez. Most már tudományotok is elismeri, hogy az emberi sejtrendszer válaszol a mágneses üzenetekre. De miért állnánk itt meg? Hadd mondjam el nektek, hogyan működik az asztrológia, mert itt ugyanerről az alapelvről van szó.

Az asztrológia működése

Ha Te lennél a Nap és egy pillanatra elképzelnéd, hogy ott vannak körülötted bolygógyermekeid, akik, miközben körbejárnak téged – a napnak minden percében, minden egyes pillanatban és pozícióban –, folyamatosan egy húzóerőt fejtenek ki rád. Ez a gravitáció. Gyerekeid követelőzők, s húzóerejük rád is hat. Mint ahogy az a valódi gyerekek esetében történik, még személyiségedre is hathatnak, miközben húznak, húznak, egyre csak húznak.

Most pedig olyan dolog jön, amit eddig senkivel nem osztottunk még meg, mert megértéséhez nehezen leírható interdimenzionális látásmód szükséges: Napotok rendelkezik egy jellemzővel, amit én gravitációs és mágneses mintának nevezek. Úgy gondoljatok rá, mint a „bolygógyermekek” által a Nap apára gyakorolt energiára. Ahogy a bolygók kifejtik húzóerejüket a központra (a Napra), az a gravitáció és mágnesesség révén interdimenzionálisan mintázza magát. A Nap létezésének minden pillanatában más és más interdimenzionális mintával rendelkezik, attól függően, hogy gravitációs erő formájában mit mutatnak neki a bolygók. A retrográd bolygók teljesen más mintát küldenek, mint a direktek (Azok a bolygók, melyek a Földről nézve a Nap körüli pályájukon előre haladnak (szemben a retrográd bolygókkal)). A Nap azokra a kisméretű objektumokra is reagál, amelyeket ti nem is neveztek bolygóknak, s amelyeket még csak nem is katalogizáltatok. Ez egy nagyon összetett, egyben nagyon is valós folyamat. Itt fizikáról van szó, ennek semmi köze sincs a mitológiához vagy a gyertyákhoz (Kryon mosolyog).

Annak rendje és módja szerint a Napot a körülötte lévő égitestek (bolygók) a jelen pillanatban is tolják-húzzák és ezzel interdimenzionális módon mintázzák. Itt gravitációs/mágneses mintázásról van szó. A kész mintát pedig továbbítja az általatok napszélként ismert jelenség, ami természetes módon, hirtelen lövell ki a Napból a bolygók felé és a bolygókon túlra. Az Aurora borealisban ezt a napszelet láthatjátok, ahogy az a bolygó mágneses mezejével ténylegesen találkozik és az induktanciaként ismert folyamat során a bolygó mágneses hálójához továbbítja az energiát. Azt mondjátok, nem igazán látható? Menjetek és nézzétek meg! Gondoljatok úgy rá, ha úgy jobban tetszik, mint egy rádióadásra. Az üzenet pedig, amit a napszél a mágneses háló felé sugároz, az a Nap mágneses és gravitációs mintája. Mit gondoltok, hova jut ez az üzenet?

Közel 15 éve szólnak már Kryon tanításai arról, hogy bolygótok mágnesessége interdimenzionális erő, ami érinti emberi DNS-eteket is. Így kapcsolódik össze a mágnesesség mestere saját valóságotokkal. És most lássátok, hogy működik a folyamat: a Napotok körül keringő bolygók egy gravitációs és mágneses mintát hoznak létre, ami a Földre sugárzódik. Ezt az adást „veszi” és továbbítja a mágneses háló egyenesen a DNS-etek felé. Erről szól az asztrológia, a bolygó legősibb tudománya, mely oly magas szintű elgondolásokon alapszik, hogy modern tudományotok nem értheti.

De még mindig vannak, akik azt mondják: „Igen, ez mind jól hangzik, csak az a helyzet, hogy én ebben az egészben nem hiszek. Amiről szól, láthatatlan. Azt, hogy az emberi tudatosságra hatással lehet a bolygók mozgása, egyszerűen képtelen vagyok elfogadni.” Rendben. Hadd mutassak akkor valami olyat nektek, ami bár láthatatlan, valóságotokban mégis megfigyelhető. Ha azok közé tartozol, akik kételkednek benne, hogy ilyen dolog létezhet, hadd meséljek neked a hozzátok legközelebb álló Hold gravitációjáról és mágnesességéről. Engedd be valóságodba egy pillanatra azt, amiről beszélni fogok, kételkedő. Ehhez nem kell metafizikai újságot elővenned, nem kell közvetítésen részt venned. Ahhoz, hogy a mágnesesség és gravitáció saját sejtrendszeredre és tudatosságodra gyakorolt hatásáról meggyőződhess, nem kell mást tenned, mint ellátogatnod bármely kórház baleseti osztályára és megkérdezni azt ott dolgozókat a teliholdról. Vagy elmenni egy rendőrőrsre és megkérdezni, milyen hatással van a telihold az emberi társadalomra. Egyik intézmény se hisz az asztrológiában, mégis azt fogod e helyeken hallani, hogy telihold idején emelt számú személyzettel dolgoznak! Pedig nem tűnik logikusnak, ugye? De kérdezd csak meg őket: „Úgy értik, hogy egy Föld körül mozgó égitest hatással lehet az emberek viselkedésére?” A válasz „igen” lesz. Lehet, hogy nem hisznek az asztrológiában, mégis emelt számú személyzetet rendelnek be telihold idejére. Elfogadod ezt bizonyítéknak arra nézve, hogy valami valóban történik?

Látjátok, amiről beszélek, nagyon is valóságos! A gravitáció és a mágnesesség – még az is, ami a bolygótok körül keringő Holddal kapcsolatos –, hatással van rátok. Ez az oka annak is, hogy a Holdat is figyelembe kell vennetek az asztrológiai ábrán belül. A Hold a Nap által sugárzott energia átalakításában kulcsszereppel bír.

Az asztrológia életeitek felett nem bír se irányító, se ellenőrző hatással. Hatása támogató. Ez egész mást jelent. Amikor egy fotelben ülsz, az megtartja súlyodat és körbevesz téged. Amikor beleülsz, akkor fogalmazhatunk úgy is, hogy te és a fotel közösen együttműködtök arra az időre, míg benne ülsz. Egy megállapodás részeként megbízol a fotelben. Egy megállapodás részeként a fotel megtartja testsúlyodat. Ez a támogatás. Nem ellenőrzésről van tehát szó, mert amikor csak akarod, felkelhetsz belőle. De felvehetsz benne egy új testhelyzetet is, vagy átülhetsz egy másik fotelbe is. A bolygóhatások ugyanilyenek. Nem irányítanak, csak támogatják személyes energiáidat. Így működik az asztrológia. Megadja az életed elkezdéséhez szükséges támogatást és különböző emberi viselkedési módokat alakít ki. Miért kell ennek így lennie? Már beszéltünk erről korábban: miféle próbáról lehetne akkor szó, ha mind egyformák lennétek? Nem is vagytok, ha észrevetted. Ezelőtt 15 éve egy kis fehér könyvben már elárultuk nektek, hogy képességetekben és jogotokban áll megváltoztatni a bolygók rátok gyakorolt hatását. Emlékeztek rá? Készek vagytok összekapcsolni ezeket a tanításokat és meglátni a teljes képet?

Vissza a Vénuszhoz

Térjünk most vissza a Vénuszhoz, egyben a Szerelem Istennőjéhez, mely most a Föld és a Nap között elhaladt. Ahogy elmondtuk, segít egy „Föld specifikus” energiát kialakítani és egy mintát küld a Napnak, amit az a hálón keresztül felétek sugároz.

Először eláruljam nektek, mi is ez a különleges energia, ami az előbb vázolt folyamat révén a Földre továbbítódik, majd felfedek néhány ezoterikus titkot, hogy miért is kell így történnie. Mindezt azért teszem, hogy tisztán láthassatok és megérthessétek, milyen meghatározó dolog előtt álltok. Hiszen sejthetitek, nem véletlen, hogy a mitológia a Szerelem Istennőjének nevezte el Vénuszt. Mert az energia, ami most és az elkövetkező nyolc évben bolygótokra sugárzódik, a női szeretet energia egyensúly. Olyan egyensúly kialakulását láthatjátok majd, amire életetekben még nem volt példa. Ez egyben Gaia és az Ember újfajta egyensúlyát is jelenti.

Jelen pillanatban a Föld nincs egyensúlyban, a férfi energiák túlsúlya jellemzi. Ennek nincs semmi köze a nemekhez. Minden Emberben megtalálhatóak a férfias és nőies energiák. Nem számít, melyik nemhez tartozol. Az e mondatokat hallgatók vagy olvasók közül a legkiegyensúlyozottabb férfi az, akiben egyaránt ott vannak a nőies és a férfias energiák, egyensúlyban. Az e mondatokat hallgatók vagy olvasók közül a legkiegyensúlyozottabb nő az, akiben egyaránt ott vannak a férfias és a nőies energiák, egyensúlyban.

Olyan bolygón nőttetek fel, ahol az energiák nem azonos súllyal voltak jelen, ahol a férfi energia messze túlsúlyban volt. Erőfeszítéseiteknek köszönhetően azonban a tudatosság változóban van a Földön. Ennek kezdetét a 11:11 jelentette, majd a 12:12, végül a Harmonikus Összhang. Most pedig, a kitárult új ablak révén, jön a legjobb! Új ösvényre léptetek, ezért szükség lett a nyolcas energiájára. A Földre sugárzott egyensúly és felelősség ezért olyan energia, ami ténylegesen megteremti majd a bolygón a férfi és női energiák egyensúlyát.

A Vénusz átvonulás hatása és lehetőségei

Milyen változást tud előidézni? Hadd áruljam el nektek, lesznek majd olyanok, akiket szinte őrületbe kerget az új lehetőség. Nem tartják magukhoz és saját valóságukhoz illőnek. Két dolgot mondok és mindkettő a „hihetetlen” kategóriába tartozik majd: (1) Férfi energia túlsúlyos kormányok nem maradhatnak fenn tovább a bolygón. (2) Férfi energia túlsúlyos vallások nem maradhatnak fenn tovább a bolygón. Egyik se kaphat támogatást és egyiknek sincs helye a változó tudatosságban. Mindkét jelenség a civilizáció hamvába hal majd. Emlékezzetek majd erre. Mielőtt továbbmennék, hadd ismételjem el: ez az a jelentős idő, aminek eljöveteléről beszéltünk. Mellesleg, emiatt kell a mögöttünk elterülő hegy (a Shasta hegy) is életre. Amint láthatjátok, minden mindennel összefügg. De rögtön továbbmegyek. Egyik nem létezhet a másik nélkül, egyik a másikra várt.

Most térjünk rá az ezoterikus kérdésekre, melyek ugyancsak érdekesek. Ha a Vénusz átvonulás csillagászati bizonyosságként régóta ismert, hogy érintheti a Földet olyan módon, hogy csak akkor működik, ha az emberiség – túlélve az Armageddont – eljut a mai napig? A kérdés tehát úgy hangzik: nem került volna a jelenségre mindenképpen sor? Hadd válaszoljam meg képességeim szerint legjobban.

A kilencvenes években egy nagy fizikus elég bátor volt ahhoz, hogy ugyanezt feszegesse, az ezoterikus fizika oldaláról. A következő kérdést tette fel: „Vajon a világegyetem akkor is létezne, ha nem lenne emberiség, mely megfigyeli?” És ezt komolyan kérdezte! Vajon van kapcsolat a világegyetem valóságossága és az emberi tudatosság között? Nehéz ezt nektek megválaszolni és mindig is az lesz. Ám a kérdés a fizika legmagasabb szintjein hangzott el. Van egy másik kérdés is, amin töprengtek és ez már szinte viccnek is felfogható. Ha részeire bontjuk, mégis megválaszolható: „Vajon akkor is van-e hangja egy kidőlő fának az erdőben, ha nincs senki, aki hallaná?” Ha részenként vesszük, könnyen megválaszolható. A hang a levegő rezgéseként definiálható, a hallás pedig a hangot felfogó és értelmező tudatosságként. Nos, jól emlékezzetek ezekre a definíciókra, mert ezek határozzák meg a Vénusz átvonulás energiáival kapcsolatos ezoterikus kérdéseket.

A Vénusz átvonulás üzenetének metaforája

Tegyük fel, hogy miközben az emberiség éli szokásos életét, a fátyol túloldalán egy különösen édes üzenet megteremtésén dolgoznak. Mivel most is épp zenét hallgattok Robert Coxon közben hallható zenéjére utal), legyen ez az üzenet egy dal. Tegyük fel, hogy egy dal hangzik fel a fátyol túloldalán. Olyan dal, melynek felhangzásáról már évezredekkel ezelőtt döntés született. Nevezzük ezt a Vénusz átvonulás dalának – a szeretet és az egyensúly dalának. Szövege talán arról szól, hogyan kerülhettek közelebb a Szellemhez és talán arról is, hogyan vethettek véget fájdalmaitoknak és szenvedéseiteknek... Talán a változásokat dicsőíti és segít a döntésben, mit kell most tennetek... Talán megnyugszotok tőle a változó időkben. A szöveg személyre szóló. Bár a dallam ugyanaz, a szöveg minden egyes ember számára más és más. Olyan, ami segít megtalálni egyensúlyotokat. Szent és gyönyörű szöveg ez, de a dal halkan, alig hallhatóan szól.

Ebben a metaforában ahhoz, hogy a dalt meghallhassátok, kell legyen egy eszközötök, hasonló, mint egy rádió. Tegyük fel, hogy nincs ilyen eszközötök... Ezek megállapítása után hadd tegyem most fel nektek a kérdést: Ha az édes, szeretetteljes, szent dalokat úgy sugároznák, hogy az emberiségnek nem lenne rádiója, amivel foghatná az adást, akkor ez számítana bármit is? (A kérdés hasonló az imént feltett, a kidőlő fával kapcsolatos kérdéshez.) A válasz: nem. Nos, gondolkodjatok el a következőn: a dal mindenképp elhangzana, akkor is, ha senki nem hallaná. A dal a Naprendszer előre eltervezett bizonyosságaként mindenképp felhangozna, de szépsége senkihez nem jutna el. Ám ha a Föld kész „hallani”, akkor mindazok, akik erre készek, meghallják a dalt, megértik üzenetét és a benne rejlő lehetőségeket.

A Vénusz átvonulás esetében semmi nem történt volna a bolygón, ha az emberiség nem lett volna kész „meghallani” a dalt. A metaforában emberi tudatosságotok a rádióvevő. A 11:11, a 12:12 és a velük kapcsolatos többi dolog, amiről az utóbbi években olvastál, elérték csúcspontjukat, összeálltak és megadták nektek az eszközt, amivel az adást venni tudjátok. A zsebetekben van. Ám most jön egy újabb probléma: meg kell találnotok, melyik sávon sugározzák az adást! És itt kezd igazán érdekes lenni a dolog (Kryon mosolyog). Gondoljatok erre: csodálatos ez a dal! Bárcsak megadhatnám nektek a szövegét, de az mindenkinek más. Mégis, adok most egy kis utalást: a szöveg lemúriai nyelven íródott!

Sok lemúriai entitás van most jelen közöttünk. Interdimenzionális entitások, akik vártak és vártak az időnek erre a bizonyos pillanatára. Látnak titeket, ahogy ültök és olvastok, hallgattok. Arra vártak, hogy a szó szoros értelmében közöttetek sétálhassanak és továbbíthassák nektek a Vénusz átvonulás üzenetének frekvenciáit! Évezredeket vártak erre a pillanatra. Ők adják a kulcsot annak megértéséhez, amit hallotok.

Azt hiszed, hogy ez csak a fantázia szüleménye? Nem az. Mindez része a tervnek, az interdimenzionális rendszernek, mely igen bonyolult. Itt nem holmi furcsa, egy hegy gyomrában élő civilizációról van szó. A család szeretetéről van szó, mely erős és mindig arra várt, hogy segíthessen téged. Ha hiszel az angyalokban, lelki segítőkben és az olyan interdimenzionális entitásokban, mint Kryon, akkor vess most egy pillantást lemúriai családodra is, hiszen ők is itt vannak! Vess egy pillantást örömükre, amely kutatásukat táplálta. Vess egy pillantást a kulmináló idő tökéletességére, ahogy most e sorokat olvasod! Majd állj készen elfogadni segítségüket.

Közületek sokan hallották tegnap a lemúriaiak főpapját beszélni. Emlékeztek, mit mondott Adama? (Aurelia Louise Jones, a Telos (a Shasta hegy belsejében lévő „város” neve) könyvek szerzőjének közvetítésére utal). Lehetséges, hogy egy civilizáció él és egy város helyezkedik el a hegy belsejében? Igen. Interdimenzionális, láthatatlan, de mégis ott van. Miért fontos most ez? És mikor jönnek elő?

1. Miért? Azért, mert ezt kérted és mert a Vénusz most pont azt az üzenetet sugározza, amelyet a csillagászat is a szokásos módon előre jelzett. Azok, akik ezt hallgatják és olvassák, a lemúriai család részei! Megérted hát, annyi év után, hogy miért hívlak „lemúriainak”? Azt hiszed, a puszta véletlen műve, hogy a központi Kryon esemény, az éves konferencia székhelyéül 2004 után a Shasta hegyet választottuk, vagy az, hogy a nyolcas energiájának új adományát itt hirdettük ki?

2. A mikor most van. Egy édes dal hallatszik és az interdimenzionális lemúriai család az előre jelzett időben és az általatok teremtett céllal lassan előjön. Ez egyáltalán nem kísérteties és semmivel se furcsább, mint Isten szeretete. Itt lemúriaiak találkoznak lemúriaiakkal. A család találkozik a családdal. Egyik családtag a négy dimenzióban él, a másik nem.

Mennyiben valóságos? Drága barátom, kérlek, menj fel valamelyik nap a hátad mögött elterülő hegyre (a Shasta hegyre) és „jelentsd be magad” egy találkozóra azokkal, akik mélységesen tisztelnek téged. Csöppet se csodálkozz, ha olyan négydimenziós élményben lesz részed, melyben a többdimenziós családtagok is részt vesznek.

A Vénusz dala

Nos, a metaforában van egy újabb kihívás. Az emberiségnek dalolt édes dal igen halkan szól. És azok a lemúriaiak, akik közöttetek járkálnak és segíteni szeretnének nektek a dal szövegét megfejteni, maguk is nagyon csendesek. Az Emberi Lény ellenben egyáltalán nem csendes. Jellemző rá a sok fecsegés. Drága barátom, amikor a Szellem elé járulsz meditációdban vagy imádban, miért nem hagysz fel mindannak felsorolásával, hogy mi rossz van az életedben? Miért nem maradsz inkább csendben, hogy meghallhasd a válaszokat, ahelyett, hogy a problémákat hajtogatnád? Azt hiszed, talán nem tudjuk, miken mentél át? Azt hiszed, el kell mondanod nekünk? Jól figyelj arra, amit most mondok: Légy csendben és tudd, hogy Isten vagy!

Mert a lemúriaiak énekelni szeretnének neked. Minden út más. Közületek mindenki más és más dimenzionális lehetőségekkel rendelkezik. Mindegyikőtöknek van sejtrendszere, mely a dimenziók közötti átjárásra törekszik, ezért a dal mindannyitok számára más és más. A lemúriaiak szeretnék megosztani veletek a hallgatás titkát, ám ha meg akarjátok őket hallani, akkor meg kell tanulnotok csendben maradni.

Ez az új csendesség most jó idő erre és ez a hely is jó, ahol most ültök és hallgatjátok, vagy olvassátok e sorokat. Ha fölmentek a hegyoldalra és érzitek magatok mellett Gaia energiáit, akkor magát a dalt is meghallhatjátok! Életeteknek egyetlen részlete sem ismeretlen a Szellem előtt. És most jól figyeljetek: olyan emberi tudatossággal rendelkeztek, mely a Vénusz átvonulás üzenetének meghallására készítette fel magát, a metaforikus vevőkészülékek nálatok vannak, sokan már a frekvenciát is beállítottátok és ha már a metaforáknál tartunk: a dal felcsendült és az erdőben hallani a kidőlő fa hangját, de vannak sokan, akik még nem hallják. Ezért vagytok most itt, hogy részt vegyetek a Föld spirituális emelésében.

Sok kultúra képviselteti magát most ebben a teremben – sok nyelv, sok élet. Ha ehhez hozzátesszük azokat is, akik a könyvet olvassák, akkor még több kultúráról van szó. De mindannyitokban van valami közös, még akkor is, ha mind különböző időpontokban halljátok és olvassátok ezeket: egykor mindannyian a születés szelébe kapaszkodtatok és amikor idejöttetek a bolygóra, tudtátok, mit tesztek. Láttátok azokat a lehetőségeket, melyek most történnek a Földön, mindről tudomásotok volt – és mindent a tervek szerint meg is valósítottatok. És most itt vagytok. Gondolkodjatok el ezen. Nem véletlen, hogy itt vagytok és ezt hallgatjátok, vagy olvassátok.

A Kristály Emberiség aktiválása

Épp ma beszélt Gaia a kristálygyógyításról. Mit jelent ez számotokra és vajon minek kell gyógyulnia? Egyesítsétek a sok információ darabkát, drága barátaim, hiszen erről több közvetítés során, több oldalról, több megközelítésében esett már szó: a kristályenergia egy metafora mindenre, „ami emlékezettel rendelkezik”. A bolygó kristályában van egy memória, mely emlékezik az emberi történelemre. Vajon a történelem mely részeire? Az eseményekre? Nem. Mert maguk az események olyanok, mint az erdőben kidőlő fa, mely olyan hangot ad, amit nem hallanak, amire nem emlékeznek. A kristályréteg a történelemnek arra a részére emlékezik, ami valójában a hangot adja: az eseményekre reagáló emberiség érzelmeire. Emlékezik arra, milyen érzés volt és milyen hangzást érzékelt az emberi fül, amikor a fa kidőlt (megint a korábbi metaforára utal). Emlékezik a halál fájdalmára, a születés mámorára. Emlékezik a háborúk okozta tragédiákra és arra, hogyan kaptak sebet maguk a földek is. Emlékezik a gyűlöletre, ami még most is itt van, előző életek fájdalmára, mely a férfi energiák túlsúlya miatt még mindig nem képes begyógyulni.

Más szóval: a kristálymemória a Föld tudatossága – hogy milyen érzés volt végigélni a történelmet. Ennek újraírása történik meg, ahogy a gyógyítás megkezdődik az elkövetkezendő nyolc évben. A kristálymemória gyógyul. Átírja az emberiség. Hogyan írható át a történelem? Ami átírásra kerül, az valójában nem a bolygó története, hanem az Ember reakciói a bolygó történelmére. A gyógyítás során átíródik az a fajta tudatosság, mely szerint a múltban egyik ember botot ragadott, hogy haragjában egy másikat bántson. Átíródik a gyűlölet, mely olyannyira átható, hogy folyamatosan táplája a jelen eseményeit. Mindez része egy háló csoport, a kristály csoport munkájának (erre vonatkozóan már korábban, 2002-ben adtunk információt, a Kryon csoport távozásával kapcsolatban mondottakkal).

Új hír, hogy a bolygó férfi/női energia-egyensúlyát a Vénusz átvonulás által közvetített energia és a nyolcéves ablak kitárulása segítségével írjátok újjá. Ideje megértenetek ezt – ideje csendessé válnotok. Néhányan azt mondják: „Kryon! Hogyan maradhatnánk csendben, mikor a híreket hallgatjuk? Más se hallunk, csakis rossz híreket! Nehéz az ilyen finom dolgokra koncentrálni, amikor olyan nagy a lárma.” Igazatok van! De mit szóltok a következőhöz: Ne hallgassátok a híreket! Még mindig nem értitek, hogy amit a hírekben hallhattok, az nem más, mint a Föld történéseiből kiválogatott negatív dráma csokor? Megértitek-e végre, hogy földi hírközlő rendszereitek egy naiv utazásra visznek benneteket egy gyerek módján gondolkodó ember látásmódjába? Előírják nektek, hogyan érezzetek a bolygón történő drámai eseményekkel kapcsolatban. Ez csöppet sem illik se intellektusotokhoz, se logikus gondolkodásotokhoz. És aláfestésként még a zenét is felhasználják, hogy viselkedéseteket a negatív üzenetekkel befolyásolhassák!

A Földön történő jó dolgokról nem tesznek említést az indigókról, az új energiáról, a Föld gyógyításának lehetőségéről! De mindez kultúrátok része és sokak emberi természetéhez nagyon is illik, hogy az efféle kellemetlen rész-igazságokhoz tapadva üljenek a készülékek előtt, s aztán félelmekkel telve menjenek lefeküdni. Hogy mit lehet tenni? Ideje felhagynotok az emberként való gondolkodással és elkezdeni aszerint gondolkodni, akik valójában vagytok – igazi lemúriaiakként, akik interdimenzionális tulajdonságokkal rendel-keznek. Ők azok, aki segítenek a bolygó kristályhálójának újraírásában. Ők a bölcsek, aki tudják, hogy épp most valami jó dolog is történik mindenkivel! Az átírás során a gyűlöletből egyensúly lesz és kezdetét veszi a jövőtöket megváltoztató folyamat.

Nem találjátok érdekes egybeesésnek, hogy bizonyos újszülötteket sokan kristálygyerekeknek neveznek? Mit mond ez nektek? Kryon soha nem beszélt kristálygyerekekről, mégis itt vannak! Ők részét képezik a kristálymemória átírásának, Gaia átírásának. Már a mai napon is esett róluk szó. Kik ők? Ők az egyensúly szakértői.

Sokszor beszéltünk már az indigó gyerekekről. Ők az „új tudatosság” ma születő gyermekei, amelybe több csoport is beletartozik. A fentieken túl még sok más néven nevezik őket, de mindegyikükben a „változások harcosát” kell látnotok. Nézzetek úgy rájuk, mint olyan békeaktivistákra, akik tudatossága messze meghaladja várakozásotokat. De ne várjátok, hogy transzparenseket hordoznak és demonstrációkat szerveznek. Ne higgyétek, hogy megmondhatjátok nekik, miről mit mondjanak, vagy hogy bármi módon is ellenőrzést gyakorolhattok felettük. Mert ők már nem a régi tudatossággal rendelkeznek. Ebben áll a különbség köztetek, drága barátaim. Ők ugyanis kiegyensúlyozott bal/jobb agyféltekével, egyensúlyban lévő férfi/női energiákkal születtek. Ők azok, akik a Vénusz átvonulás aktivál. Az egész emberiség közül ők azok, akik elsőként rezegnek együtt a Vénusz átvonulás energiájával. Ők azok, akik arra várnak, hogy a nyolcéves ablak ideje alatt új vezetők válhassanak belőlük. Még ha túl fiatalok is (ezt azért ne mondjátok nekik), ők lesznek majd azok jobb kezei, akik országokat, cégóriásokat irányítanak és akik kontinensek gyógyulásáért lesznek felelősek. Figyeljétek, milyen hatással lesznek és csodálkozzatok. És emlékezzetek rá, hogy itt hallottatok erről először.

A ti szerepetek mindebben

Jól van, Világítótorony, most tudni akarod, mi történik veled? Vihar készülődik. De megint csak azt kérdezem: ugye, ez nem zavar téged? Amikor legutóbb együtt voltunk, a következőt mondtuk: a világítótornyok nem félnek a vihartól, hiszen épp a viharok ellen építették őket. Amikor az ég elsötétül, a világítótornyok akkor is állnak és azt mondják: „Épp ideje már! Már azt hittem, soha nem is jön. Túl sokáig volt jó idő. Ideje munkához látni. Legyen fény és vágjunk bele!”

Még több sötét helyet fedeztek majd fel a bolygón. Ez történik akkor, amikor kigyúl a fény. A sötétben korábban megbújó dolgok nem tűrik a fényt. Elmenekülnek, hogy újabb sötét helyet találhassanak, ahol majd újra elrejtőzhetnek. De a bolygó mai történései miatt egyre kevesebb és kevesebb sötét hely marad. Ezért hát, amikor fény vetül rájuk, dönteniük kell: mennek vagy maradnak, miközben továbbra is küzdenek a sötétben maradásért. Ez történik most a bolygón.

A Szerelem Istennője a Föld és Nap között halad. Ez lehetőséget ad a bolygó megváltoztatására. Figyeljétek ezeket a dolgokat. Figyeljétek, hogy a tisztesség eddig soha nem látott változásokat idéz elő a bolygón. Figyeljétek, hogy az egyensúly irányába ható több más minőség is működésbe lép. De ez mindig felfordulással kezdődik. Valami másra számítottatok? Ez történik mindig, amikor a régi és az új közötti szakadék megnyílik, ahogy azt már 15 éve folyamatosan jeleztük nektek. Emlékeztek, mit mondtunk? „Hatalmasra nyílik a szakadék, megkezdődik a bolygó polarizációja és az embereknek dönteniük kell: vagy lejönnek a kerítésről, vagy elhagyják a Földet.” A harc elkezdődött. Ez a régi és az új energia közötti küzdelemről szól, a bolygó hatalmas történéséről – és mindezek közepette ott vagytok most ti, kezetekben a fény kulcsa.

Elmondtuk, hogy néhányan hamar távoznak majd, hogy indigókként és kristálygyerekekként jöhessenek vissza és így is történt. Elmondtuk, hogy sok olyan kiváló férfi és nő, akik egyensúlyban éltek a Földön, s akik Fényadóként csodálatos munkát végeztek, szintén távoznak – és így is történt. Három hónap múlva várhatjátok is őket! Három hónap! Ez a különbség a dolgok múltbeli és jelen időzítése között. Olyan spirituális tény ez, amely meg kell lepjen benneteket, ha mai tudásotokat veszitek alapul és azt, amit az ilyen dolgokról tanultatok. Drága barátaim, így tesznek a mesterek! És mindez a jelenleg zajló dolgok fontosságáról is sokat el kell áruljon nektek.

A világítótorony őre felfut a lépcsőkön, meggyújtja a lámpát és a hullámok felé kiált: „Gyertek csak! Nem érhettek el hozzám, hiszen erre építettek! Itt voltam akkor is, amikor a tornyot felhúzták és az évek során tovább erősítettem. Mára már olyan erőssé vált, hogy nem tudjátok áttörni. A fényt nem tudjátok kioltani. Semmi olyan nem történhet, ami a szentség hordozójának árthat.” Látjátok? A világítótorony őre rendelkezik valamivel, annak tudásával és bölcsességével, hogy ténylegesen kapcsolódik a fényhez. Ó' és még valamivel. Az utóbbi időben nagyon csendesnek tűnik, egy gyönyörű dalra figyel.

És most, drága barátaim, ezekkel a gondolatokkal zárunk. Egy dolog a Vénusz és a bolygók nagyságáról, a Föld történelméről, meg arról beszélni, hogy miért vagytok itt. De amikor elhagyjátok e termet, megint csak azzal szembesültök, hogy egyik lábatokat a másik elé kell raknotok. Távozzatok másként, mint ahogy jöttetek (a hallgatósághoz beszél). Hangolódjatok rá a dalra és kezdjetek egy különleges aktiválásba.

Ha semmi mást nem kaptok a mai napon, szeretném, ha azt megértenétek, hogy miközben hallgattatok vagy olvastatok, összerendeztétek magatokat és interdimenzionálisan megnyíltatok az aktiválás számára. A következő alkalommal (a másnapi közvetítésen), még azt is elmondom nektek, hogy a DNS melyik rétegének aktiválását érezhettétek, elárulom a réteg nevét és számát is. És az utána következő alkalommal megint ugyanezt teszem, mert igazából két réteg aktiválása zajlik most. Az ok pedig, ami miatt erre nyitva vagytok most, az az, hogy az aktiválással valóban másképp távoztok majd, mint ahogy jöttetek.

Nem egy szigorú tantételről, nem egy szabályrendszerről van szó. Nem egy hosszú listáról, melynek nagy kihívások árán meg kellene felelnetek. Aközben kapjátok majd meg az interdimenzinális válaszokat, hogy egy csodás, személyre szóló dalt hallgattok, amit azok énekelnek halkan, akiket ismertek és szerettek, Isten családjának tagjai. Mivel pedig megtanultok csendben lenni és tudatában vagytok szent voltotoknak, azt megengeditek, hogy a válaszok intuitív módon érjenek el hozzátok. Lazítsatok. Ne hadakozzatok a valósággal, amelyről úgy hiszitek, előttetek áll, hanem hagyjátok, hogy a család dolgozzon értetek egy olyan valóságban, mely számotokra láthatatlan. Az időzítés tökéletes.

Ne keseredjetek el azon, amit a bolygón láttok! Tekintsetek úgy rá, mint egy nagyobb igazításra. Talán kezeteket tördelitek és gyászolni kezditek a fákat minden alkalommal, mikor beköszönt a tél? Vagy elég bölcsek vagytok már ahhoz, hogy tudjatok az évszakok váltásáról és a nyomában járó megújulásról? Készüljetek a földi békére! Hadd bontakozzon ki a ti irányításotok alatt az elkövetkezendő négy évben az Új Jeruzsálem, hadd épüljön meg 2008-ig az új alap! Majd pedig tartsátok magasra a fényt és álljátok a 2012-ig tartó harcot. Értsétek meg, hogy a sötétségből mindig fény születik végül. Úgy éljétek át a harcot, hogy közben árad belőletek a fény, de legyetek csendben és hallgassátok a dalt. Édességében erő és irány-mutatás rejlik.

Hallgassátok az egyensúly istennőjének és lemúriai családotoknak dalát, kik azért jöttek elő, hogy a szeretetről szóló szavakkal kísérjék a vénuszi energia gyönyörű dallamát. Aztán pedig maradjatok csendben és tudjátok, hogy Isten bennetek van.

És ez így van.

Kryon

Lásd: Kryon Mester tanításai

Dátum
2004. 06. 19.

A teljes mesterlét ott van minden egyes Emberi Lényben és ti ezt most elkezdtétek aktiválni.
Kryon