Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Váltás történik ezen a bolygón. És ha te valóban egy öreg lélek vagy, akkor az hatással van rád és mindenkit más módon érint. Hogy úgy mondjam, mindenki más módon fog reagálni erre az energiára. Az öreg lelkeknél az az érdekes, hogy habár öreg lelkek, mindegyikük nagyon különböző élettapasztalattal rendelkezik. Tehát, mindnyájan külön és egyedien fogtok reagálni a bolygó váltásának energiájára. Azonban, mindnyájan éreztek valami jelentőset. Azt érzed, hogy növekszik a bölcsességed és a tudásod és, hogy a bolygón lévő energia a tudatosságod irányába mozdul, nem pedig az ellenkező irányba.

Ez a negyedik közvetítés „Az emberiség átkalibrálása” sorozatban. Beszéltünk ugye az ember átkalibrálásáról, Gaia átkalibrálásáról, még arról is, hogy a DNS-etek hogyan kalibrálódik át. Aztán elérkeztünk ahhoz, amit nem is feltételeztetek, miként kalibrálódik át a Világegyetem. Ez egy kemény hipotézis, amit ma hallotok majd tőlem, mert olyan fogalmakat tartalmaz, amelyek nem férnek bele a 3D-be. Úgyhogy, lassan fogunk haladni.

Az idő

Annak az energiának az előrejelzéseivel kezdjük, amelyben éppen vagytok. Mondjuk, hogy van egy versenypálya, amelyen versenyautók futnak. Képzelj el egy olyan pályát, ami nagyon nagy... valóban nagy. Mondjuk, a versenyzőknek évekig tart, hogy körbeérjenek a pályán. Elfáradnak. Néha kiszállnak az autóból és egy új sofőr száll be. Néha az új sofőr is elfárad és a régi visszajön és beszáll. Így a versenyautót néha tapasztalt sofőr vezeti és néha nem. Ahogy haladnak a pályán, eltarthat nekik évekig, hogy csak egyszer körbeérjenek.

Mondjuk, hogy van a pályának egy nehéz szakasza, amelyik tele van kátyúkkal. Vannak, akik nem látják ezeket és a kezdő vezetők belefutnak a kátyúkba. Az öregebbek el tudják kerülni. Számodra most a 3D-s érzékeléseddel nem nehéz elképzelni ilyesmit. De ez az idő metaforája.

A pálya az időről alkotott 3D-s elképzeléseteket jelenti, kivéve, hogy ti azt gondoljátok, az egy egyenes vonal. Nem az. Körbe fut. Most azonban felejtsük el a kört és tételezzük fel, hogy te vagy a sofőr az egyik autóban. Mondjuk, hogy már sokszor voltál ezen a pályán. Egy kezdő sofőr azt gondolhatja, hogy a pálya egyenes és végtelen, mert eltűnik a horizonton. De mint öreg lélek, te tudod, hogy a pálya valóban hatalmas és a görbülete egyszerűen nem látszik, ahogy a Föld görbülete sem. Így, mint öreg lélek sofőr, azt is tudod, hol vannak a problémás helyek a pályán. Azzal is tisztában vagy ebben a metaforában, hogy miközben haladsz előre és kinézel az autódból, egy jövőt látsz és ugyanakkor a múltat. Ez egy olyan feltevés, amelyet a 3D-s elme nem képes felfogni – hogy amint változtatod a jövőt és ahogy áthajtasz rajta megváltoztatod a múltat is. Egyedül ez a feltevés magyarázza meg, hogy történhetnek egyáltalán jövendölések 2012-re.

De 2012 egyszerűen csak a pálya egyik nehéz pontja és az ősök tudták, hogy ez el fog jönni. Meg tudták jövendölni a pályán előttük álló problémát, mert az egy körnek a része. Jól ismert dolog ez az időben és azok, akik esetleg nevet adnának neki, hívhatják úgy, hogy időfraktál. Az emberiség történelmi múltjában néhány, az ilyen nehéz részek közül valóban az emberiség megszűnéséhez vezetett. Néhány az emberiség újrakezdését eredményezte. Az energia, amelyben most vagytok, potenciálisan egy kettősséggel bír. Azzal, hogy újrakezdhetitek, vagy elkezdhettek valamit, amit a bolygó soha nem látott ezelőtt.

22 évvel ezelőtt azt mondtuk: „Készüljetek a váltásra”. „Készüljetek arra, hogy az időjárás megváltozik” – mondtuk. Ezek a dolgok most eljöttek. Nem azért következtek be, mert Kryon, vagy a próféták azt mondták, hanem mert az öreg lelkek látták közeledni a nehézségeket. Ők már keresztülmentek ezen az időcikluson és tudták hol vannak ezek a helyek. „Ismert” terület volt ez számukra.

Amit még elmondhatok és a legnehezebb dolog számotokra, hogy felfogjátok, a következő: ahogy kormányoztok ezeken a nehézségeken keresztül és haladtok előre a pályán, megváltoztatjátok az egész pálya energiáját. Ezért, ahogy a jövő felé haladtok, megváltoztatjátok a múltat. Ez nem egy egyszerűen megérthető elv, azonban nagyon sokat megmagyaráz a lineáris elme számára arról, hogy miként lehetségesek ezek a dolgok. Mert a ti 3D-s felfogásotokban azt hiszitek, hogy a jövőbeli élményeitek annak az eredménye, ami a múltban történt veletek. Csak egy irányba haladtok és maguk az elvárásaitok is egy egyenes vonalon sorakoznak. A múltbeli élményeitek az összes vagyonotok – és ez nem elég jó.

Ahogy megváltoztatjátok a pályát, megváltoztatjátok a pálya szabályait is. Tehát, amit mondani szeretnék nagyon leegyszerűsítve, hogy egy új szemléletmódra van szükségetek. Az öreg lelkek fogják elsajátítani először és ők majd elvetik a magokat az emberiség többi része számára. A fiatalok is megszerzik, mert nekik benne van az Akasha örökségükben. Lassacskán megváltozik maga az emberi természet és egy olyan új gondolkodásmódra vált, ahol már nem csak az vezet benneteket, amit az általatok múltnak vélt időben tapasztaltatok. Ez egy csodálatos lehetőség. Nem ti vagytok az egyedüli bolygó, amelyik átélte ezt. Azonban, ti vagytok az egyetlen bolygó a galaxisotokban, amelyik most éli át.

A nagyobb kép

Most olyan dolgokat fogtok hallani, amelyek ezoterikus értelemben hihetetlenek. A galaxisotok tudja, mi történik itt a Földön. Nem az életformákról beszélek, amelyek a galaxisotokban élnek. Magáról a fizikáról beszélek, amiről azt hiszitek, hogy csak, mint „szabályok” rendszere létezik. A Világegyetem együttműködik a ti váltástokkal – számított rá – mert ti ezért jöttetek.

Nos, itt válik nehezebbé a magyarázat. Ti úgy gondoljátok, a fizika csupán azoknak a szabályoknak az összessége, hogy a dolgok miként működnek? Hadd tegyek fel egy kérdést: Mit gondoltok mit neveztek el a csillagászok „intelligens tervezés”-nek? Minden valószínűség ellenére, a Világegyetem életre lett teremtve. A fizikáról azt feltételezitek, hogy véletlenszerű, olyan törvényeket követve, amelyek véletlenszerűek. Mégsem így történnek a dolgok. Minél jobb eszközökhöz jutnak a csillagászok, annál inkább rájönnek, hogy lennie kell egy intelligenciának a tervezésben. Ezt mivel magyarázzátok? A tudásuk csak a matematika. Amit magad előtt látsz, amit galaxisnak hívtok, az olyan mintha hatost dobnál a kockán egymás után tízezerszer! Értelemmel nem lehet felfogni, ez nem véletlen és nem követi a természetben jól ismert harang alakú görbét. Ezért mondják azt, amit mondanak.

A teremtésnek kellett, hogy legyen egy vezérelve. Vajon ez megváltoztatja a véleményed a fizikáról, vagy arról, amit magad előtt látsz? Így hát elkezdek nektek beszélni arról, miként kezd a valódi fizika együttműködni veletek. Ezt az időfraktált már hosszú ideje ismerték és mehettetek volna több irányba. Más szavakkal, a tudatosságnak sokféle lehetősége állt előttetek. Nézzétek csak az ősök próféciáit. Azt mondták, hogy majd kitör egy világháború. Azt mondták, hogy megsemmisül az emberiség. Sok spirituális rendszer világvégét kiáltott, amikor majd összegyűjtik a lelketeket. Sok rendszer szerette volna elérni, hogy higgyetek ebben vagy abban, hogy fel kell készülnötök erre vagy arra és ezek közül semmi nem történt meg. Vajon mond ez valami keveset az előttetek álló váltásról? Egy más szemléletű gondolkodásmód közeleg. Ez a szemléletmód már olyan problémákkal foglalkozik majd, amelyek pillanatnyilag „megoldhatatlannak” tűnnek. Hadd kezdjünk néhány hihetetlen dologgal.

A Naprendszer mágnesessége

Most kedves társam, azt szeretném ha lassan haladnál, mind magad, mind a fordító miatt. 22 évvel ezelőtt elmondtuk, hogy a Föld mágneses mezője válságos volt a tudatosságotok számára. A mágnesesség kvantum-energia. Ugyanúgy a gravitáció és a fény is. Egy kvantummező vesz körül benneteket éspedig a Föld mágneses mezője. Elmondtuk, hogy ha az emberi tudatosság változik, a mágnesesség is megváltozik. Kénytelen. Ki kell, hogy egészítse, amit ti tesztek. Úgy kell neki helyezkednie, hogy be tudja fogadni, amit tesztek. Hogyan növekedhetne a bolygó tudatossága, ha a mágnesesség ugyanolyan maradna? Sehogyan. Tehát a mágnesességnek mozdulnia kell.

Tehát, az egész a bolygótok mágneses erővonalainak váltásával kezdődött, ami ma már írott történelem és olyan valami, amit én több mint 20 éve megjövendöltem. Most már az iránytűk megmutatják, hogy mindaz, amiről beszéltem, itt van. Az erővonalak 1989 óta jócskán elmozdultak.

De többnek is kell lennie. Mit gondoltok, mi más tudja megváltoztatni az egész bolygótok mágnesességét? Újra kell hangolódnia és ahhoz, hogy ezt megtegye, segítségre van szüksége. A Naprendszeretek a bolygó mágneses változásának a motorja. Ha valamit is tudtok arról, hogy a Naprendszer hogyan működik és az energiákról, akkor kezd értelme lenni a dolognak.

A Naprendszeretek magja a Nap. Kibocsát valamit, amit Napszélnek hívnak, ami szinte teljes egészében mágnesesség. Egy mágneses energia, ami szó szerint kilövell a Napból és ennek a tartalmát kizárólag a Nap hozza létre. Ennek a mágneses energiának neve is van – helioszféra. Ezt a mágneses szelet „nekifújja” a ti Földetek mágnesességének és ez változtatja a bolygótokat.

Mert ha az energia mindig ugyanolyan lenne a Földön, akkor nagyon kevés dolog változna valaha is. Azok számára, akik szeretnék ezt egy kicsit tudományosabban, azt mondhatnánk, hogy a Nap mágnesessége ezt a szelet nekifújja a Föld mágnesességének és két kölcsönhatásba lépő mágneses mezőt kapunk. Ez létrehoz valamit, amit induktanciának hívunk, ami a tudomány számára rejtély. Ez az átfedésben lévő mágneses mezők „levese”, ami lehetővé teszi az energiának az információcserét és erőforrás nélküli erősítését. A Földön ez a jelenség alkalmazásban van, de a jellemzőit rejtélyesnek tekintik.

Tehát, itt van, hogy mi fog történni. Figyeljétek a változásokat a Napotokon. Nevezhetitek őket Napviharoknak, de az csak az értetek történő átkalibrálás, ti pedig aggódni fogtok miatta. Ez pedig azért van, mert sok érzékeny elektronika van a bolygón és körülötte és ezek az eszközök majd reagálnak. Arra számítasz, hogy a bolygó mágneses mezeje ugyanaz marad, de nem maradhat ugyanaz, amikor egy gigantikus Napvihar van folyamatban. A kommunikáció bizonyos formái megszakadnak. Talán még az áramszolgáltatás is megszakad.

Figyeljétek a Napot, mert ott is folyamatban van a váltás. A dolgok az intelligens tervezés következtében történnek, Isten és a Teremtő szeretete hatására, a dolgok megváltoznak a ti tudatosságotok számára. A gondolkodásnak egy új módja fejlődik ki, ami szó szerint minden ember DNS-mezőjét érinti. Ez megváltoztatja a DNS-ben található információt és lehetővé teszi az emberi lény számára, hogy egy olyan új valóság jellemzőit fogadja be és erősítse, amilyennel eddig soha nem rendelkezett.

Amihez most fogok, az még inkább fizika: valami készülődik már nagyon régóta. Magának a Naprendszernek a mágnesessége változik. Itt van tehát a kihívás: menj, találd meg, hogy ez így van. Szó szerint látni fogod, ahogy a Naprendszer halad az űrben. Közben keresztezi az űr bizonyos sajátosságait, ez valamennyire megváltoztatja a mágnesességet, ami akkor egészen más lesz, mint amilyen valaha is volt. Ettől pedig megváltozik a Nap. Vajon látod a ciklust? A ciklikus valóságnak egy töredékében egyik erősíti a másikat. A ti középpont körüli mozgásotok megváltoztatja a Naprendszert. A Naprendszer új pozíciója megváltoztatja a Nap jellemzőit. A Nap jellemzői a helioszfére által kerülnek a bolygóra, ez pedig hatással van a ti DNS-etekre.

Most az intellektuális beállítottságúak majd azt fogják mondani: „Nos, ennek semmi értelme. Ezek a folyamatok, amelyek készek hatni a Földre, ott voltak korszakokkal ezelőtt is, készen arra, hogy metsszék a Naprendszer vonalait. Ezek a dolgok nem „csak úgy” megtörténnek. Vagyis, megtörténtek volna mindenképpen. Nem számít, hogy éppen történik-e tudatváltás vagy nem.”

Elfogadom ezt az érvelést, de egy magyarázattal. Mondjuk, az 1600-as években egy űrhajó elhaladt a bolygó mellett zenét sugározva, mint a bolygó számára zenét közvetítő rádióállomás. Most hadd kérdezzem meg tőletek: vajon valóságos lehetett az adás? Igen, én azt mondom, valóságos. Vajon a zene valódi lehetett és gyönyörű? Igen. Vajon az űrhajó régóta úton lehetett? Igen. Vajon a bolygón hányan hallották a zenét? És a válasz az, hogy senki! És ez kizárólag azért, mert a rádióvevőt még nem találták fel.

De ebben a példában az űrhajó mindig is úton volt. Értitek a metaforát? A mágneses változások mindenképpen megtörténtek volna, de ha a Föld nem állt volna készen, senki nem hallotta volna a zenét. Nem lett volna reagálás és az emberek olyanok maradnának, amilyenek mindig is voltak, ha egyáltalán lennének emberek – mert vannak, akik azt mondják, hogy a legjobb úton vagytok, hogy újra elpusztítsátok önmagatokat.

Változtatva a jövőt, megváltoztatjátok a múltat. Átrendezitek a Naprendszeretek energiáját és még valami mást is. Nektek ezt nehéz megérteni, kedveseim, de mindenképpen elmondjuk: a dolgok, nagyon-nagyon messze tőletek is változnak. Ti ezt nem hiszitek, mert túl messze vannak ahhoz, hogy elmélkedjetek rajta és a 3D-ban, a távol lévő dolgok nem férnek bele a valóságotok buborékjába. Azonban, kvantum állapotban ezek veletek vannak.

Az egész galaxis úgy forog, mint egy tányér, olyan módon, ami minden intuíciónak ellentmond. A csillagok és a csillagrendszerek nem a Newtoni fizika szabályai szerint keringenek, amihez hozzászoktatok mindenfelé magatok körül, a saját Naprendszeretekben. Mert a csillagok és a csillaghalmazok számára a ti galaxisotokban a középponttól való távolság nem számít. Minden csillag egyként forog körbe. Ez azért van, mert a galaxis össze van akadva a saját középpontjával. Ebben az állapotban nincs idő vagy távolság. A tudatosság változása ezen a bolygón megváltoztatta a galaxis középpontját. Ez pedig azért van kedveseim, mert ami itt történik, arról „tud” a középpont.

Számunkra nagyon érdekes a tudományos reagálásotok minderre. Láttátok, hogy a Világegyetem „teremtő eseményéből” hiányzik bizonyos energia ahhoz, hogy olyanná formálódjon, amilyen. Ráadásul, felfigyeltek a galaxis forgásának szokatlan módjára, amit épp az imént állapítottam meg. Kiszámítottátok, mindahhoz, hogy ez a helyén maradjon, lennie kell olyan 3D-s anyagnak, ami itt hiányzik, még nevet is adtatok neki – sötét anyag. Milyen mulatságos! Valaha is gondoltatok már arra, hogy itt egy többdimenziós effektus működik, amelyet már meg tudtok figyelni és ki tudtok számítani – aminek roppant ereje van, de nem látható? Ez egyáltalán nem „anyag” és nem 3D-s. Ez kvantum energia.

Hadd mondjak még valamit a fizikáról. Újra csak le fogom egyszerűsíteni. Amit csak láttak a tudósaitok a fizikában, minden párosan történik. Pillanatnyilag, a ti 3D-s világszemléletetekben a fizikának négy törvénye van. Ezek az energia típusainak két párját ábrázolják. Végül ez majd hat lesz. Ami a galaxisotok középpontjában van, amit ti fekete lyuknak hívtok, az nem szimpla dolog. Az is kettős jellegű. Olyan, hogy „szingularitás” nem létezik. Azt mondhatnátok, hogy egy két részből álló energia – egy gyenge és egy erős kvantum erő. És a legfurcsább dolog, hogy ez tudja ki vagy. Ez a Teremtés motorja. Más galaxisokban ez különbözik a tiétektől. A tiétek kivételes.

Magát a galaxisotok fizikáját az állítja be, amit ti itt csináltok. A csillagászok megvizsgálhatják a kozmoszt és különböző fizikát fognak felfedezni különböző galaxisokban. Vajon lehetséges, hogy valami hasonló történik más galaxisokban is? Erre nem fogok válaszolni.

Másképpen gondolkodni

Kedves emberi lény, nagyobb dologról van szó, mint gondolod. Öreg lélek, többről van itt szó, mint gondolod. Ezért esedezünk, hogy maradj ezen a bolygón és változtasd meg a sejtszerkezeted, hogy aknázd ki az Akashád és kezdj el befelé szemlélődni. Más szavakkal, ne azt tedd, hogy fogod a múltat és kivetíted a jövendő valóságodba, mert most képes vagy olyan dolgokat tenni, amilyeneket azelőtt soha nem voltál képes. Gaia együttműködik. A Világegyetem együttműködik és a megvilágosodók olyan világszemlélet felé tartanak, ahol megnyilvánulások történnek.

Személyesen, a saját tested illetően, sokan közületek egyre fiatalabbak lesznek, ahelyett, hogy öregednének. Megoldásokat találsz olyan problémákra, amelyekről azt gondoltad megoldhatatlanok. Mostanában azt hallod, hogy a népesség növekedése legalább egymilliárd lélek tízévenként. A múlt tapasztalatából kiindulva, milyen probléma következik ebből? Globális népességrobbanás. Az eredmény, hogy úgy érzed, élelem- és vízhiány lesz, túlnépesedés és éhínség. A múlt tapasztalatai szerint ezek a dolgok várhatók.

Hadd mondjam el kedves emberi lény, miféle feltételezés ez. Ez arra a feltevésre épül, hogy az emberi lények egyszerűen túlságosan buták ahhoz, hogy ezt észrevegyék és fogalmuk sincs, mit tegyenek, hogy megváltoztassák. Ez a régi felfogás, egy régi emberi természetre alapozva. Figyeljetek, mi történik. Figyeljetek... mi... történik. Rá fogtok jönni és elegáns megoldások születnek a múlt megoldhatatlan problémáira.

A tudománynak majdnem minden területén ez közeleg. Ez fog segíteni abban, hogy az emberi lények hosszabb és egészségesebb életet élhessenek, háború nélkül. El fog jönni az idő kedveseim, amikor már terrorizmus sem lesz. Ó, lesznek kibillenések, kedves emberi lény. Ez az élettel jár. De nem ország-ország ellen és spirituális csoport-spirituális csoport ellen.

Ennek a magjait vetitek el most és a Világegyetem tudja, hogy kik vagytok. A galaxisotok visszhangzik a győzelmetektől! A halálnak nincs méregfoga. Azt mondom nektek: mindannyian korszakok óta szereplői vagytok ennek az idejövetelnek. Az öreg lelkek kezdik megjeleníteni az új valóságot. Nekem nincs órám. Nem tudom megmondani, mennyi időt fog ez igénybe venni. De az elmúlt 18 évben nagy változást hoztatok létre, mi ezt az energiát látjuk.

A rendszerek áthangolása és egy új látásmód

Igaz is, mi történik a Naprendszerrel, amikor megváltozik a mágnesesség? Már kezditek látni, hol kezd majd az asztrológia is váltani. Vannak, akik majd kezdik a kvantum-szűrőt alkalmazni az asztrológiában. Ez történik most. Mi a kvantum-csillagjegyed? Más, mint a 3D-s. Ó, eljön majd a nap kedveseim a tudományban, amikor a tudósok képesek lesznek alkalmazni egyfajta, általam kvantumszűrőnek nevezett dolgot, hogy módosítsák, amit látnak. Ez egy teleszkópok számára kifejlesztett szűrő lesz, ami egy szuperhűtőt is tartalmaz magának a szűrőnek a hűtésére. A csillagászok képesek lesznek kitekinteni a kozmoszba és, most először, kvantum jellemzőket látni.

Az első dolog, amit észrevesznek, hogy az két dolog a galaxis középpontjában, nem pedig egy. A következő dolog a színek az emberi lény körül. És a tudományban elkezdődik egy teljesen új szakasz: „Az emberi aura energiájának tanulmányozása” néven. Mindezek közelednek.

Hogy mennyi időt vesz ez igénybe? Ez tőletek függ. Időközben vessétek el az egyetértés, a békés természet, a megbecsülés és a szeretet magvait. Lassúak legyetek a haragra, lassúak a drámára. Öltözzétek fel a mesterek tulajdonságait és olyanná válnak a képességeitek is, azonnal. Enyhüljetek meg minden dologban. Egymásra nézzetek másként.

Eljön majd az idő, amikor nem lesz háború. Azok, akik a teremben vannak és azok, akik hallgatják vagy olvassák ezt az üzenetet, tudni fogják, hogy igazam van. Figyeljetek ezekre a dolgokra a tudományotokban. Amikor megtörténnek, emlékezzetek erre a napra, amikor elmondtam, hogy ez valójában hogyan is működik.

Áldott az emberi lény, aki úgy fogta fel ezt az üzenetet, mint személyesen róla szólót és nem a kozmoszról. Ez a belső lényről szól és a lélek utazásáról – és arról a belső Világegyetemről.

És ez így van.

Kryon

Lásd: Kryon Mester tanításai

2012. 01. 27.