Aktuális események - 2008.

Üdvözletem kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Lesz aki majd azt mondja: „Ez túl gyorsan ment (Kryon belépése Lee-n keresztül). Egy Emberi Lény nem lehet képes ilyen gyorsan a fátyol másik oldalára ugrani.” Nem fogjátok fel, hogy az új energia, ezen a bolygón egy olyan rendszert hirdet, amelyet ti még nem értetek. Tudjátok, ez nem olyan mint a régi időkben. Ez az üzenet egy olyan teremtőt jelenít meg, aki azt akarja, hogy megtaláljátok. Hogy úgy mondjam, amikor megfogod a Felsőbb Éned kezét, azt már nem tudod elengedni. Én együtt élek ezzel az emberrel (Lee-vel) és ő ezt tudja. A Felsőbb-Én egyébként része a Kryon-nak is. Ezt nehéz megmagyarázni, de ugyanúgy a tiétek is!

Kedves Emberi Lények, vannak itt olyanok, akik azt mondják, hogy ami itt történik, az nem valóságos. Vannak itt olyanok, akik itt ülnek ezeken a székeken és azt mondják, hogy ez az ember aki itt beszél, csak úgy tesz mintha közvetítene. Szóljunk erről pár szót! Engedelmetekkel, ebben a térben olyan energiát hozok létre, amely a székeitek között ki fogja tölteni a teret egy energia levessel, ami Isten szeretete. Éppen most hívok ide mindenkit abból a csoportból, amelyben ott vannak azok, akiket szerettél és elveszítettél. Továbbá, akik már előtted megszülettek és akikről azt gondolod, hogy nem is ismered őket, ők is itt vannak. És néhány percen belül egészen más lesz az energia ezen a helyen. Ekkor fogom majd megkérdezni tőled, hogy valóságos-e ez. Ekkor rá fogsz jönni, hogy ez a hang a fátyol másik oldaláról szól, egy olyan információval, amelyet számotokra az az ember önt lineáris formába, aki itt ül előttetek. Mindezt az a folyamat teszi lehetővé, amelyet mi az emberiség iránt való szeretetnek nevezünk. És mindez azért történik, mert hallani akarjátok amit hallanotok kell. A nemlineáris átültetése lineárissá – ez a definíciója annak, amit a közvetítő tesz.

A terem lassan kezd behangolódni. Néhányan közületek meg is érezték ezt (az energiabehangolódást) – tisztában vagy már vele, hogy ki ül melletted? Néhányan igen, mert jóváhagytátok. Néhányan igen.

Ó Emberek, ha birtokában lennétek a Kryon-i képnek, látnátok amit én látok. Én tudom, hogy ti kik vagytok. Tudom azt a neveteket, amikor nem vagytok itt (a neveteket, amikor nem vagytok a Földön). Mert ez az Emberi tapasztalat amit most megéltek, ez egy olyan kis részünk, olyan kis része annak amik vagyunk. Te és én – a Felsőbb Énedhez beszélek – tanúja voltunk a föld létrehozásának. Te és én ott voltunk más Földeken is korábban. Hallottatok szavakat más nyelveken is korábban (olyanokon, melyeket nem beszélnek itt a Földön). Más formátok volt korábban (értsd, más biológiai lények voltatok). Ez nem új számotokra kedveseim, de nem emlékeztek rá. Nem kell emlékeznetek, de belül ott egy tudás, egy érzés, ami egy intuitív tudás, hogy öreg lelkek vagytok, a teremtő energia részei és tudjátok, hogy igazam van.

Hadd vigyelek el az utolsó leheleted potenciáljához (a halálod pillanatához). Mondd meg nekem: Mit fogsz majd akkor gondolni? Mit fogsz majd érezni az utolsó leheleted alkalmával? Tudjátok, egyetlen egy sincs köztetek itt olyan, aki új, egyetlen egy sem (a teremben levőkhöz beszél). Mindannyian voltatok már itt korábban. Öreg lelkek csoportjához beszélek, mindegyiktek az, még a hitetlen is.

Mi történik az utolsó leheletkor? Elárulom: amikor kiszáll a lélek, ahogy mondják és az Emberi rész elkezd oszlani és visszajut a földbe, ahogy mondják, a gyűjtemény, mindaz ami azelőtt voltál, mielőtt idejöttél, kezd összeállni. Három földi nap alatt az átalakulás teljes. Ez alatt az idő alatt történik egy utazás a Teremtés Barlangjába, ahol az Emberi jellemzőket átadod a kristálynak és minden, ami valaha voltál és minden amit megtanultál, egy „tapasztalás-gyűrűvé” válik, látszatra egy egyedi kristályon – mint a fák évgyűrűi, ami megmondja a kristálynak, hogy ki vagy és mit tettél. Részévé válik a földnek és soha nem hagyja el a földet. Minden, amit megtanultál és minden amit tettél, éppen itt marad a 3D-ben. Ekkor a szent részetek csatlakozik hozzám és ünnepelünk. Ekkor kezded el újra hallani a zenét.

Beszéltem már erről ezelőtt és közületek mindenki tudja, miről beszélek. A zene állandóan szól a fátyol másik oldalán, az én oldalamon. Még amikor hozzátok beszélek, akkor is hallom. Ez nem igazán zene, csak hasonlattal élve, így ábrázolok lineárisan egy olyan energiát, mely mindig itt van körülöttem, mely Isten alkotórésze és zenének nevezem. Gyönyörű. Ez az, amit néhányan álom állapotban megkaptok. Ez az, amitől könnyebben lélegzel. Ez az, amitől úgy érzitek, hogy szeretnek benneteket, kedveseim. Tudtok erről a zenéről? (Kryon mosolyog)

A teremben már kezd melegebb lenni, mint ahogy kellene, mert már sokkal többen vannak, mint néhány perccel ezelőtt. Ó, az üzenet nem feltétlenül olyan metafizikusan mély értelmű ma, mert most olyasmit csinálok, amit nem teszek gyakran. Aktuális eseményekről fogok beszélni. Általában nem teszünk ilyet, de sokan szeretik ezt, így hát azt mondtam társamnak, hogy jegyezze le. Egy körben vagyunk, az élet folyamatos körében. Amikor rád nézek, minden életeddel együtt látlak és a jövendő életeid minden lehetőségével. Látom azokat, akik indították az emberiséget és azokat, akik be fogják fejezni. Megtettétek már korábban is kedveseim.

(Kryon szünetet tart)

Van egy sámán a teremben, aki éppen felébredőben van, aki kezdi látni a sámáni energiáit. Sokáig tartott és ő tudja, kiről van szó. Vannak más öreg lelkek itt a teremben, akiknek fogalmuk sincs róla, hogy mi van a saját kristályuk gyűrűiben (az elmúlt életek tapasztalatait értve ezen). Beszélek erről is néhány percen belül. Tulajdonképpen, most hat energiát fogok átadni nektek (témákat) és ez lesz köztük az utolsó.

Az egyes számú

Beszéljünk az aktuális eseményekről. Valami történik, éppen most amiről tudnotok kell. Nagyon-nagyon aktuális. A talpatok alatt ott a magma, a föld magja. Változik. Vagyis a középpontja, ami olvadt állapotú, lassul. Ha a megfelelő helyen keresitek, látni fogjátok a hírekben. Lassul! Ez pedig csökkenést eredményez a mágneses hálóban. Vagyis, elkezd csökkenni a gauss-értéke (a mágnesség mérésének egysége). A csökkenés mérhető, a tudósok mérni tudják. Ez éppen most történik.

Ez része annak a váltásnak, amiről beszélünk és része a 2008-as új évnek. Említettük, hogy közeledik és már itt is vagyunk egy „egyes” év (2008 a numerológia szerint) hetedik hónapjában. A hetes szám egy szent szám. Ezt tudjátok, ugye? És ha elvégeztétek a numerológiai számításotokat és megvizsgáltátok, amit mondtunk, mostanra várhattátok, ugye? És íme, itt van. Ez egy folyamatosság a bolygó fizikai jellemzőiben, amiről 18 évvel ezelőtt már beszéltünk. Ez így van rendben.

Ne féljetek tőle! Vannak, akik azt mondják, hogy egy mágneses átforduláshoz közeledtek. Valóban, ez így van. Azonban a potenciál az, hogy nem a ti életetekben fog bekövetkezni. De végülis, meg fog történni. Ha várjátok, nem lesz káosz. A múltban, az átfordulás előtt évszázadokig a nulla-energia körül lebegett. De ez alkalommal nem. Mindenesetre, a potenciálok azt mutatják, hogy ez nem fog a ti életetekben bekövetkezni.

A Föld reagál a tudatosságotokra. Annak, hogy a mágneses rács hatása gyengül, az az oka, hogy közted és a fátyol között a távolság a minimálisra csökken. Ez egy módja annak, hogy elmondjuk, a sejtjeitek DNS-ével, magával a memóriátokkal, a kristályotokkal való kommunikáció egyre nagyszerűbb és erősebb lesz, mert a fátyol egyre gyengébb. Ez mind azért történik, hogy elmondja, az eszközeitek egyre hatásosabbak. Feltételeztük, hogy így lesz. A bolygó soha nem látott rezgésszám felé közeledik. Közeledtek 2012 megtapasztalása felé, megkezdődik a magok elvetése, hogy növekedjen a fizikai bolygó rezgésszáma. Ez az, ami rajtatok múlik.

Most pedig hadd szúrjak közbe valamit, amiről azt szeretném, hogy társam adja hozzá az írott változathoz (amit most olvasol). Ha most egy olyan időszak előtt álltok, amelyben egy magasabb vibráció felé való váltás történik, vajon valóban úgy gondoljátok, hogy helyénvaló időpont lenne ez a nagy többség megsemmisítésére? Jóllehet vannak olyanok, akik ezt közvetítik. A látszólagos ellentmondás, hogy a potenciálok szerint, az Emberek végül olyan sokat változnak, hogy ez úgy jelenik meg sok „látó” számára, mint a „tömegek halála”. Ez valóban a bolygón levő régi energia halála. Ezért, újból elmondjuk, hogy azok, akik egy futó pillantást vetnek a jövőbe, gyakran olyan üzenetekkel térnek vissza, amelyek csak súrolják a 3D-s valóság felszínét. Erőteljes változást látnak és úgy számolnak be róla, mintha halál lenne. Nem az.

Amikor a gyermekeitek az érettségihez közelednek, az a legmegfelelőbb idő, hogy kivegyétek őket az iskolából? Isten nem vákuumban él és tisztában van azzal a munkával, amit hosszú korszakokon keresztül végeztetek. Ez egy különlegesen izgalmas időszak kedveseim, nem pedig a horror kezdete a Földön.

Ez nem véletlen, hogy itt vagy most 2008-ban, kedves Emberi Lény. Vannak, akik azt mondták: „Nos,akkor mit is kezdjünk ezzel?” A válasz az, hogy Te vagy az „ez”. Csak létezz. Folytasd a munkát, amit eddig is csináltál és csak létezz. Az nem egy félelmetes információ, amikor elmondjuk, hogy a föld egy magasabb vibrációs érték felé halad. Ha volna bármilyen tanácsom is számodra – bármilyen tanács – azt mondanám: „Hagyjátok a gyermekeiteket elmenni.” Hagyjátok, hadd legyenek saját maguk. Ne erőltessétek őket a ti tudatosságotokba. Ügyeljetek rájuk. Vegyétek figyelembe mit gondolnak és alakítsátok tanításaitokat (az oktatást) aszerint amit ők szeretnének és ne aszerint amit ti akartok, egy régebbi tudatosság alapján. Jobb lesz nekik, ha nem avatkoztok bele. Lássátok el őket tanáccsal, szeretettel, fegyelmezzétek őket, de hagyjátok őket, hadd járják a saját útjukat és úgy tanulják meg a dolgokat, amelyeket meg kell tanulniuk. Ebben az üzenetben egész idő alatt tanácsokkal foglak ellátni benneteket. Végig ezt teszem. Ez volt az egyes számú.

A kettes számú

A következő hónapban (2008. augusztus) egy nagy kísérlet fog elkezdődni. Működésbe lép a legnagyobb gép a Földön (beindítják), a létező legkisebb dolgok tanulmányozására amelyek láthatatlanok. Most a hatalmas részecskegyorsítóról beszélünk Svájcban... aktuális események. Lesznek sokan, akik majd azt mondják, hogy „Ez veszélyes.” Nem az. Nem hoznak itt létre több energiát, mint az a kozmikus össztűz, ami folyamatosan bombázza a földet, minden perc minden másodpercében. Mindössze egy olyan energiát hoznak létre, ellenőrzött körülmények között, hogy tanulmányozhassák. Nem tudják tanulmányozni, amikor véletlenszerű.

Protonokat és anti-protonokat használnak és felgyorsítják őket a fénysebesség 90%-áig. Ekkor ütköztetik őket, a legnagyobb fizikai kísérletben, ami valaha is történt. Hadd mondjam el, mik a lehetőségek és emlékezzetek rá, hogy itt hallottátok először (Kryon nevet). Ami után kutatnak, a dimenziók közötti energia. Az után kutatnak, amiről gyanítják, hogy ott kell lennie és meg is fogják találni. Meg fogják találni, mert az Egyetemes teremtő energiát keresik. Hadd mondjam el, milyen mély értelmű dolog, amit fel fognak fedezni a következő évtizedben: Újra fogják írni a Világegyetem indulásának forgatókönyvét. A Big-Bang soha nem történt meg (ahogy azt már sokszor megbeszéltük veletek). A Big-Bang ötlete maga, háromdimenziós magyarázata egy interdimenzionális tulajdonságnak. Univerzumok mindig is dimenzió-váltással jönnek létre – amikor egyik dimenzió szó szerint összeütközik egy másikkal. Ez egy grandiózus kvantum esemény. Ekkor jön össze mindaz a jellemző, amit úgy írtok le, hogy Big-Bang.

Áttekintés: 3D-ben, nagyon sok tudósotok volt, aki olyan dolgok után kutatott, amiről úgy érezte, hogy bizonyíték a Big-Bang elméletre. Megtalálták a maradékát annak, amiről azt hitték, hogy a bizonyíték (a kozmológiai állandó). Ennek az élharcosai olyan nevek voltak, mint Hubble és mások. Most azonban ez lesz megkérdőjelezve a legkisebb ismert részecskék megfigyelése által.

Először is, még a Big-Bang elméletnek is interdimenzionálisnak kellett lennie a kezdeténél. Mert az elmélet tétele, hogy minden gyorsabban haladt, mint a fény és minden egyszerre történt. Ha visszatérünk ennek az elméletnek a kezdeti napjaihoz, ezt egyszerűen úgy értelmezték, hogy valahogy történt egy pillanatnyi szakadás a 3D-ben, annak érdekében, hogy létrejöjjön, amit láttok. Ma ezt úgy kellene látni, mint egy kvantumesemény jellemzőjét és ez az, amit ez a laboratórium fel fog fedezni, mert egy interdimenzionális ütközés maradványait fogják látni. Ez ott van mindenhol. Ez az új kozmológiai állandó. Egyszer, ha elkezditek látni a dimenziókat, amelyek láthatatlanok, vagy legalább a mesterségesen létrehozott robbanások nyomainak jellemzőit, ez nyilvánvalóvá válik. Mindezzel azt akarjuk nektek mondani ezen a rejtélyes módon, hogy ez a rendkívüli kísérlet biztonságos, hosszú ideig tart és a tudományotok végre képes lesz a legjobb módon látni az interdimenzionálist.

Ha semmi sem történik és a földet nem nyeli el egy Svájcban létrehozott fekete lyuk, vajon emlékezni fogtok erre az üzenetre? A szemébe néztek azoknak, akik másképpen mondták és felelősnek fogjátok tartani őket azért a drámáért, melyet kreáltak? Majd meglátjuk. Ez volt a kettes számú.

Ha olyan dolgok történnek ezen a bolygón, amiről szükséges, hogy figyelmeztetést kapjatok, akkor figyeljétek mindannyiunk egybehangzó figyelmeztetését. Emlékeztek a HAARP-ra? (Kryon: 6. Könyv, 1997, angol) Figyelmeztettünk benneteket és ti reagáltatok. Ezt a kísérletet Európa legnagyobb része veszélyesnek tartotta és lépések történtek, hogy szabályozzák, mit tehet és mit nem tehet a berendezés. Ha sokan figyelnek, akkor nagyon nehéz titokban véghezvinni dolgokat. Emlékezzetek erre.

Hármas pont

Vissza fogom forgatni az időt egy pillanatra és visszamegyek 10 évet. Előttetek ültem akkor is és információt kaptatok az energiaválságról. Most pedig benne vagytok. Ezért újra meg fogok magyarázni néhány dolgot, azzal kapcsolatban, hogy mit tehettek ez ügyben. Ugyanazt az információt fogom elmondani amit már korábban is, mert sokan vannak akik korábban nem hallották és szükség van rá, hogy most halljanak róla. Ennek a konkrét üzenetek esélye van rá, hogy olyan valakinek a fülébe jusson, akiről a 3D-ben azt mondjátok, hogy bőségben él. Hogy úgy mondjuk, tehet valamit azért, hogy a dolgok megtörténjenek, mert meglazíthatja az erszényét és megteheti. Titeket szólítalak hát, akik halljátok ezt és akiknek mélyebb a zsebük, mert ez csak még gazdagabbá tehet benneteket, mert logikus és van neki értelme... most még inkább, mint korábban.

Van két olyan energiaforrás ezen a bolygón, amelyik mindig is itt volt és amelyik ingyenes. Ingyenes! A kihasználásukra szolgáló technológia is már ki lett fejlesztve (működőképes). Mondtam ugye, hogy ezek ingyenesek? Figyeljetek: először is, felmerült már benned valaha is a kérdés, hogy miért van itt a hold? Megkérdezte-e valamikor valaki a Szellemet: „Miért van az égen a hold?” Megmondom, miért: Hogy eltudjátok látni energiával a városaitokat! Nem olyan sokan gondoltak erre.

A hold hatalmas mennyiségű víz mozgatását végzi számotokra egy olyan időbeosztás szerint, amely soha nem változott évszázadokon át. Ez sok százezer tonna, lüktető energiát biztosít számotokra, ingyen. Ez mindig itt van és mindig is itt lesz. Valóban, ahol a legtöbb nagyváros van, a hullámok és az árapály kínálják az áramot a megvilágításukhoz. Ez szolgáltatni tudja az energiát minden egyes város számára, amit építeni tudtok, mostantól egészen addig, amikor majd a föld nem is létezik már. Nincs mennyiségi korlátja az elektromosságnak, amit elő tudok állítani magatoknak, egészen odáig, hogy még az elektromos autókat is rákapcsolhatjátok és mindez ingyen és környezetbarát módon.

Minden amit tennetek kell, hogy építetek egy berendezést, amely szabályozni fogja ezt és van, akinek ez már sikerült. Ismert számotokra, hogy hogyan fogjátok be a lüktető energiát, legyen az egy vízkerék, vagy egy úszó. Ez már mind ki van találva. Legalább három város van pillanatnyilag a földön, amelyik az energiája túlnyomó részét az árapályból nyeri. Keressétek őket északon. Nem ebben az országban vannak (USA). Ők már rendelkeznek a technológiával, hogy működtessék a városaitokat, ha lehetővé teszitek, hogy úgy legyen. Említettem már, hogy ez ingyenes? Az erőforrás ott van, ingyen és nem kell olajt égetni érte, nem kell szenet égetni érte, nem kell semmit elvennetek Gaia-tól érte. Hadd egyengesse Gaia ennek az útját, egy olyan erőforrásoktól független utat, melyekkel ma rendelkeztek, amelyek minden nap károsítják a bolygót. A lehetőség itt van, mindig is itt volt és nem fog eltűnni – hatalmas energia, amely nektek adatott, hogy munkába fogjátok és hogy biztosítsa számotokra a fényt és a szállítást.

A másik egy kicsit nehezebb, de legalább annyira nyilvánvaló. Több féle módja van az energiatermelésnek. Az egyik legbonyolultabb és legnehezebben érthető és építhető: az atomerőmű. Amikor végére értek az ötéves építési beruházásnak, minden amit kaptok a befejezéssel, hogy megalkottatok egy drága gőzgépet. Mert ez minden, amit a nukleáris energia tesz, hogy hőt termel. Ez gőzt hoz létre, hogy egy generátort forgasson körbe, ami ekkor létre hozza az elektromosságot. Ez tehát, egy felmagasztalt gőzgép.

Van egy másik felmagasztalt gőzgép, amit a Föld magmájának neveztek. Bárhol is fúrtok, meleg lesz. Ahogy egyre mélyebbre mentek, egyre melegebb lesz. Elgondolkodtatok már ezen? Ha hőt akartok, minden, amit tennetek kell, hogy lefúrtok érte! Nos, ez elég nehéz, mert jó hosszú utat kell megtenni lefelé. Aztán, egyre nehezebb lesz, mert ott vannak a melléktermékek, amelyek bonyolítják a biztonságot és a megvalósíthatóságot. A technológiát ki kell fejleszteni a hő megcsapolására, olyan gőzgép létrehozásához, mely örökké tart. Azzal kezdjétek, hogy megépítitek a lyukakat ezeken a meleg pontokon. Meleg pontoknak neveznénk azokat a helyeket a földön, ahol a magma közel van a felszínhez. Mit szóltok, kezdetnek, például a csendes-óceáni szegélynél? Ez az, például, ahol az összes vulkán van,- és ahol, például a legnagyobb városaitok közül is sok megtalálható. Minden energiát meg fogtok találni, pontosan a talpatok alatt, amire csak szükségetek van gőz előállításához.

Vajon érdemes ebbe a technológiába befektetni? Ez rajtatok múlik. Milyen sokáig akarjátok még a föld részeit kiaknázni, elégetni és a légkörbe engedni? Nos, mennyit ér ez nektek? Ezért újra elmondjuk, olyan tisztán, ahogyan mindig is mondtuk a fátyol túloldaláról, hogy ezek az energiaforrások mindig is léteztek. Számotokra vannak ott, hogy elektromosságot termeljetek, hogy energiával lássátok el a városaitokat, hogy meghajtsátok a járműveiteket és ez az ingyenes erőforrás mindig is készen állt számotokra, hogy beruházzatok abba, hogy hogyan tudjátok kihasználni. Ez volt a hármas számú.

A négyes

Van néhány egyszerű tanácsunk az időjárással kapcsolatban. Meg kell értenetek, hogy nem fog megjavulni. Ha csak ültök és sóhajtoztok utána, az nem fog javítani rajta. Megmagyaráztuk már korábban is, most újból elmondjuk. A víznek egy olyan ciklusában vagytok, amely alaposan be lett szabályozva, hogy létrehozzon egy mini jégkorszakot. Furcsának tűnhet számotokra, hogy felmelegszik, mielőtt majd lehűl, de ha megnézitek a geológiai feljegyzéseket, megtaláljátok, hogy pontosan ugyanilyen dolog már történt korábban. Az 1400-as évekig visszamenőleg nincsenek feljegyzéseitek, de ekkor volt egy mini jégkorszak és ekkor túléltétek. Ezért elmondjuk, hogy a szelek vissza fognak térni, a tanácsunk pedig, hogy készüljetek fel erre, olyan körülmények létrehozásával, amelyek alkalmazkodnak az új időjáráshoz.

Legyetek előrelátók: építkezzetek másképpen. A veszélyes helyeken nyugodtan ne is építkezzetek, tanuljatok meg építkezni a biztonságos helyeken. De a figyelmeztetés ez: ne rémüljetek meg, amikor visszatérnek. Mert vissza fognak térni. Ne lepődjetek meg, ha a védőgátak újból átszakadnak innen délre, mert át fognak szakadni. Sokkal jobb lenne, ha a környékről a földet behordanátok a városba és magasabb területen építkeznétek. (A platós rendszer, amelyet Kryon már említett a múltban, ahol a házakat olyan helyre építitek, ami úgy néz ki, mint valami nagy, megemelt töltés szalagok, ahol csak az utcák vannak a víz szintje alatt. Minden ház a földszalagokon épült, az egész úgy néz ki, mint a termények árkos öntözőrendszere.) Ez okos dolog. Meglátjuk, ha megtörténik.

„Hogy is mondtad, Kryon?” Azt mondtam, hogy az Emberek képesek alkalmazkodni, ahogy a múltban is tették és ilyen módon most is megtehetik. Ha elkezdtek okosabban gondolkodni, alkalmazkodni tudtok az időjárás változásaihoz. Gondoskodjatok róla, hogy befolyásolni tudjátok, nem pedig hogy az befolyásoljon titeket. Változtassátok az időjárási katasztrófákat időjárási eseményekké.

Továbbá, ne féljetek attól, ami történik. Ne vetítsétek ki amit ma láttok egyfajta drámává, amit holnapra vártok. A felmelegedés egy előrejelzése a hidegnek, ahogy a múltban is... épp ahogy a múltban is. Leülhettek és aggódhattok ezzel kapcsolatban, vagy felkészülhettek rá. Ez volt a négyes számú.

Az ötös és a hatos sokkal ezoterikusabbak és ez az, amiért jöttetek, ugye? (Mosolyog) Az ötös pont – ennek a bolygónak a gondolati energiája változik. A változás nagyméretű, éppen úgy ahogy mondtuk, hogy történni fog. Az Emberek más módon gondolkodnak. Sokan kezdenek megértőbbek lenni és felismeréseik lesznek, még a tudománnyal kapcsolatban is. Új gondolkodás van folyamatban, arról is, hogy hogyan működnek a dolgok. Mi mondtuk, hogy végül is így fog történni.

Azoktól kaptok ezoterikus információt, akik soha nem lesznek ezoterikusak és ők ezt tudománynak hívják. Olyan felfedezések történnek, amelyek interdimenzionális gondolkodáshoz vezetnek. A tudomány újra lesz írva, mármint, hogy mi valóságos és mi nem. Ez mind beleillik abba a sorba, amiről elmondtuk, hogy ennek a bolygónak a lehetőségei.

Most pedig, hogyan tükröződik ez az aktuális eseményekben? Ott vagytok valaminek a peremén, én pedig elmondom, mi is ez. Kedves emberiség, valóban meg tudjátok teremteni a békét a Földön, de lesznek fordulatok, amelyeken keresztül fogtok menni a tanulási folyamatban, olyanok is, amit vártok és olyanok is amit nem. De van néhány lehetőség a számotokra ebben az évben és különösen a következőben, 2009-ben amire figyelni kell. Emlékezzetek majd, hogy ezt itt hallottátok először. (Kryon humor)

2009 egy 11-es év. A tizenegynek a numerológiában sok féle jelentése van. Hogy mit jelentett számotokra a régi numerológiában, nem számít. Hogy most mit jelent... hát, hogy 11 ennek a korszaknak a száma. Elmondtuk ezt már érkezésünkkor. 1989-ben, már az első közvetítésben, az első könyvben megkaptátok a 11 jelentését. Most itt vagytok, újból egy 11-es évhez közeledve (2009). Még ez lesz az utolsó 11-es év, ami rátok köszönt 2012 előtt. Ez jelentős kellene, hogy legyen számotokra. Ez még az egyedüli 11-es ezzel az energiával. Itt van, amit mondani akarok nektek: Figyeljetek ennek a bolygónak az ifjúságára, hogy milyen változásokat hoznak létre ebben a következő évben – olyan változásokat, amit nem is feltételeztek az ifjúságról.

Az egyik legnagyobb, a diktátorok megbuktatásának potenciálja. Ez az a lehetőség, amiről beszéltünk, amikor elmondtuk, hogy e föld mell-döngető diktátorainak napja leáldozóban van és jóindulatú vezetőséggel lesznek leváltva. Ez egy tudatváltás kezdete, hogy milyen vezetőségnek kellene hatalmon lennie és mit várnak a közönséges Emberi Lények a vezetőségüktől.

Egy régi energiában, a kormány elvárásokat támasztott sok országban, amit egyszerűen eltűrtek. E nélkül káosz lett volna. Így, bármilyen fajta kormányzat is lett megalakítva egy országban, elfogadták. Ez egy régi energiás koncepció, mert ez ahhoz vezetett, hogy olyanok voltak hatalmon, akik nem voltak feddhetetlenek. Ez fog megváltozni. Meg fog változni ebben az országban is. Mert az Emberi Lények kezdik majd elvárni, hogy a vezetőség legyen feddhetetlen. Ez új. Figyeljetek erre.

2009-ben, látjuk annak a potenciálját, hogy egy jelentős váltás történjen, egy olyan országban, amit én most nem fogok megnevezni és az ország ifjúsága fogja előidézni. Azok, akikről soha nem gondoltátok volna, hogy törődnek bármivel, fel fognak kelni és létrehozzák a változást. Figyeljetek és amikor majd látjátok, ne hallgassatok a hírekre és ne fogadjátok el, hogy „Ez rossz.” Ne nézzétek a híreket és ne szörnyedjetek el, hogy „Nézd csak, mennyien meghaltak.” Ne nézzétek a híreket és ne a drámát lássátok.

Azt akarom mondani, hogy vannak olyanok, akik éppen azért jöttek erre a bolygóra, hogy pontosan ennek az eseménynek legyenek a részesei! Vannak olyanok, akik pont azért jöttek erre a bolygóra, hogy részesei legyenek és hazatérjenek, majd újból visszajöjjenek és tegyenek valami még nagyobbat! Azt akarom mondani, hogy mindent összevetve, ez sokkal grandiózusabb, mint gondolnátok.

Üdvözöljétek azokat, akik elhatározták, hogy ennek okán elmennek, mert egy olyan változást okoznak, ami hősökhöz méltó. Ez az, amit mi látunk. Az egész bolygó részese ennek a fajta ünneplésnek. Vajon tudjátok, hogy ez valóban meg fogja változtatni a jövőt? Képesek vagytok megünnepelni, hogy ez a dolog helyénvaló?

Végül, a hatos pont. A személyes potenciál. Ezt rövidre fogjuk, bár eljön az idő, amikor nem lesz rövid.

A DNS-etek változik. Változik a mágneses hatások miatt, melyek elkezdtek változni körülötte. Erről beszéltünk, amikor először idejöttünk. Én a mágnesség mesterének hívom magamat. Ez egy három-dimenziós, lineáris fogalom, hogy felhívja a figyelmeteket, mi is történik. Csoportom elmozdította a mágneses rácsot, mert ti lehetővé tettétek. Ti valóban, még mindig nem értitek, hogy mit tesz az Emberi tudatosság ezért a bolygóért. Az Emberi tudatosság egy felszólítás, egy utasításkészlet, azon ezoterikus erők számára, amelyek körülveszik ezt a bolygót.

Ez éppen fordítva van, mint ahogy ti gondoljátok: Léteznek olyanok a földön, akik arra kíváncsiak, mit tesz Isten és soha nem értik meg, hogy ez az, amit ők tesznek. Jelentősen meg fog emelkedni minden egyes Ember személyes potenciálja. Mi a potenciál: az energia megnyilvánulásának kilátása a jövőben. Egyébként, semmi sem történik veletek, anélkül, hogy ti kérnétek. Ha csak ülsz a padlón és ott a bőség a másik szobában, akkor megvan rá a lehetőség, hogy gazdag legyél. De ha sosem kelsz fel, hogy elérd, éhesen és szegényen fogsz meghalni. Érted? Semmi sem történik, hacsak nem teszel valamit. Aztán, amikor egy ilyen személy találkozik Istennel, gyakran így kiált fel: „Azt mondtad, hogy bőségben fogok élni!” Látjátok, mi történik?

A képesség, hogy újraírd a DNS-ed, a képesség, hogy megváltoztasd azokat a tulajdonságaidat, amelyekkel leszülettél, a képesség, hogy sejtjeid szintje „felett gondolkodj”, a képesség, hogy igényt tarts az Akasha részeire, mind mind a rendelkezésedre állnak.

Hogy ez mit jelent: hogy, ami voltál és, ami része a te kristályodnak a Teremtés Barlangjában, az kiaknázható (megcsapolható). Ez azt jelenti, hogy visszamehetsz és magadhoz veheted a legjobb részeidet, amelyek ott vannak az Akasa-rendszerben, már itt az ideje. Mert ez az, amit mi látunk. Úgy látunk téged, mint egy egész sor Embert – a Felsőbb Énedet, minden életed lényegét, amelyet valaha is éltél. Ezt látjuk, amikor rád nézünk. Nem a mostani életedet látjuk. Az öreg lelkeket látjuk – hogy ki voltál és mit tanultál. Tudjuk, mennyire tele van a spiritualitásod korsója, mindazon dolgokkal, amit valaha is tanultál az összes életben, amelyet valaha is éltél. Ez az, ami ott van a DNS-etekben, kedveseim. Ez az, ami hozzáférhető – nagyon hozzáférhető.

Amikor elkezded nyomni a spiritualitásod ajtaját, ne lepődj meg, ha az ajtó egy kicsit ellenáll. Lesz, akinek ez ijesztő. Ez az új módszer része – Istennel való együttműködés, ami szinte kiált, hogy része vagy a rendszernek. Ó, Emberi Lény, te nemcsak egy Emberi Lény vagy, aki valamiért Isten után kutat. Te része vagy Istennek! És ebben társak vagyunk, mindig is azok voltunk. Mindig ez volt Kryon üzenete. Ez ma is Kryon üzenete. Egyre mélyértelműbbé válik és így egyre mélyértelműbb.

Most már készen állunk arra, hogy távozzunk.

(Szünet)

Vannak olyanok, akik hallgatják és nézik ezt az üzenetet, akik nem ebben az időkeretben vannak. Ha megengeditek, egy pillanatra hozzájuk szólok.

Kedves hallgató és olvasó, ott ülsz – néhányan, a legtöbben egyedül, – és hallgatod, ezt az üzenetet. Egyedül olvasol és magadban azt gondolod: „Ó, igaz ez a közvetítés a múltban történt, de milyen kedves, milyen aranyos. Úgy gondolom, valamit leírok ezek a dolgok közül.” Nos, szeretnék valamit elmondani nektek: Te is része vagy ennek, éppen most. Mert éppen azért, hogy megvan a szándékod hallgatni vagy olvasni ezt, létrehozol egy olyan energiát, amely lehetővé teszi, hogy körülvegyenek azok, akiket szerettél és elvesztettél, azok, más életeidből, akik továbbra is körülvesznek, egy olyan energiában, amelyet vezetőidnek hívsz. Sok dolog történik éppen most körülötted, miközben azt gondolod, hogy egy olyan valamire hangolódsz rá, ami a múltban történt. De te nem csak egy olyan valamire hangolódsz rá, ami a múltban történt, mert én személyesen hozzád beszélek éppen most, mivel én látom a potenciálokat. Tisztában vagyok annak a lehetőségével, hogy te hallgatod és olvasod ezt az üzenetet és íme, itt vagy és olvasod!

Ez a módja, ahogy a kvantum állapot működik. A szellemnek megvan a képessége, hogy lássa a dolgokat, kívül az időn, mert a potenciál létezett számodra, hogy itt legyél és íme, itt vagy. Tehát, még ha a teremben levőknek fogalmuk sincs, kihez is beszélek, nekem van. El szeretném mondani, hogy nem véletlen, hogy hallgatod és olvasod ezt az üzenetet, mint ahogy az sem véletlen, hogy ti itt vagytok, ebben az időkeretben, fizikai valótokban, az előttem levő székeken. Ez aztán egy nyújtózkodás, ugye kedves Emberi Lények, hogy interdimenzionálissá váljatok?

Ez Isten szeretete, amely éppen most körülvesz benneteket. Ez az, amit éreztek, mindannyian – ti, ebben az időkeretben és azok, ott a másikban. Tudjátok, a Teremtő azt akarja, hogy rátaláljatok és ez az, amit ebben az időszakban tanultok. Ez együttműködés, partnerség és nem imádat. Mert mi egy család vagyunk, kedves Ember.

És így történik, hogy elmondjuk, hogy egy döntés történt éppen most, jóváhagyás a hit számára, hogy ezek a dolgok elkezdhetnek akár valóságosak lenni, mert bizony azok. Bizony valósak, különösen az, ami így szól, „Meg fogom mosni a lábatokat,” (Kryon itt magáról beszél) mert közületek néhányan ezt érezték is. Áldottak ezek a szavak, ugyanabban az energiában, amelyben az összes egyéb írások is. Ezek talán nem ugyanolyan módon lettek leírva, talán nem jutnak el ugyanazokhoz a tömegekhez, de a DNS-etek hallja őket. És az üzeneteket befogadtátok, úgyhogy, ma érezhettétek Isten szeretetét és felismerhettétek az otthont.

Ez így lesz és így van.

Kryon

Lásd: Kryon Mester tanításai

Dátum
2008. 07. 12.
Témakör