Kryon, a Mágnesesség Mestere egy olyan csoport, amely a Forrásból, a „Központi Napból” származik. Az otthon energiáját képviseli és műveli, amellyel a Föld, a földi élet újjászületését is szolgálja.

Az új energia megjelenésééig (lásd: A Harmonikus Összhang), vagyis 1989-ig, a „szellemvilág” médiumokon keresztül üzent az emberiségnek. Az új energia alapjaiban változtatta meg a lehetőségeket. Ma már sokkal közvetlenebb és interaktívabb bárki számára A Teljességgel való kapcsolat, mert olyan változások történtek az emberi DNS-ben és annak kvantummezejében, a Merkabában, amelyek ezt jelentősen megkönnyítik.

Kryon Mesternek Lee Carroll a legfőbb közvetője, akin keresztül azért adja át a tanításait az emberiségnek, hogy a felemelkedést segítse.

Lee Carroll-on kívül, még Mexikóban, Indiában, Afrikában, Oroszországban, Izraelben, Dél-Amerikában, Kínában és Szíriában is vannak közvetítői Kryonnak.
A tartózkodási helyük szerint: Mexikóban – a fővárosban. Indiában – az új városban. Afrikában – a tengerparton, a déli szélesség 34. és a keleti hosszúság 18. fokán. Oroszországban – Moszkvában... igen erőteljes. Izraelben, a régi városban. Dél-Amerikában – a déli szélesség 12. és a nyugati hosszúság 77. fokán. Kínában és Szíriában.

Jelzem, hogy a közvetlen kapcsolatot bárki felveheti Kryonnal, mert Kryon minden létezővel kapcsolatban van.

Kicsoda Kryon? Micsoda Kryon?

A Kommunikáció a Szellemmel oldalon, erről Kryon így tájékoztat bennünket:

A Mágnesesség Mestere vagyok. A társammal (Lee Carroll-al) a szabad választásán keresztül találkoztam ezen a bolygón, 26 évvel ezelőtt. Sokszor mondta már el nektek annak a történetét, hogy hogyan is találkoztunk és beszélt a vonakodásáról, hogy elhiggye ez valós-e. Lehet, hogy beszélt is nektek az első alkalomról, amikor egyedül volt a sötétben és először ült a székben azt mondván: „Ha ott vagy, akkor mutasd meg nekem!” Abban a pillanatban a nyugalma, az agya, a szíve és a tobozmirigye mind szinkronban voltak és egy jelre vártak. A mérnök nem volt hívő, de kifejezte szóban, hogy „tudni” akarja.

Kryon így mutatja be magát „Kryon: Az utolsó idők” című könyvben:

Ki vagyok én?

Üdv mindenkinek! Kryon vagyok, a magnetikus erőterekben létezem. ...

Partneremen keresztül oly tisztán beszélek hozzád, amennyire csak tudok; nyelveteket azonban nem tudom használni, következésképpen üzeneteimet az ő elméje formálja tényleges szavakká. Az általam alkalmazott kommunikációs forma lényegében független mindenfajta nyelvtől. Mondanivalóm „gondolat-csomagokon” és „idea-csoportokon” keresztül jut el hozzád, melyeket partnerem szavakká alakít, hogy értelmed által felfoghatóvá váljék. ...

Nevem valójában nem Kryon és nem emberként létezem. Bárcsak be tudnálak avatni abba, hogy milyen is hozzám hasonló lényként létezni, ám itt olyan alapvető, pszichikai korlátokat emelő emberi gondolatmintákkal találjuk magunkat szemben, amelyek egyszerűen gátat vetnek a megértésnek. Később részletesen kifejtem, mit értek ezen. Nevem voltaképpen nem más, mint egy „gondolat-csoport” vagy „energia-csomag”, amely körülvesz engem, s láthatóvá tesz más entitások számára. Kommunikációs kapcsolataim során ugyanez a csomag küldetik el, s mindenkor ez a csomag tesz felismerhetővé engem. Folyamatosan kommunikációs kapcsolatban állok minden létezővel – kérlek, egyszerűen fogadd el ezt. ...

Nevem energia-csomagja (amely különbözik kommunikációs energia-csomagomtól) három összetevőből épül fel:

(1) HANGREZGÉS – amit te hangként érzékelsz,

(2) FÉNYHULLÁM – amely érzékeid számára fényként és színként jelenik meg, és

(3) ALAK – amelyet érzékeid különböző formákban, mintákban vetítenek eléd.

Mindez összességében egyetlen csomagban jelenik meg, és olyan módon fogható fel, amely jelen pillanatban még nem kifejezhető számodra. Névcsomagom javarészt olyan elemekből épül fel, amelyek kívül esnek az emberi érzékelés határain.

Nem könnyű magyarázattal szolgálni erre. Olyan ez, mintha a színeket próbálnánk lefesteni egy vak számára. Még nem állnak az emberiség rendelkezésére azok a receptorok, amelyek segítségével felfogható lenne lényegem, s ez jól van így. ...

Mi vagyok én?

A magnetikus erőterekben létező, szolgálatot teljesítő entitás vagyok. Az ember számára ez két dolgot jelent, először az utóbbi, a szolgálat értelmezésének kifejtésével kezdem. Egész lényem a szolgálatnak szenteltetett. Soha nem voltam sem ember, sem más, csakis Kryon. Létem kizárólagos célja, hogy egy sajátos minőségben, az „élet iskolájában” teljesítsek szolgálatot univerzumszerte, s hogy segítséget nyújtsak mindenhol, ahol hozzátok hasonló entitások élnek. Az „iskoláknak” számos különböző szintje létezik, némelyikük alacsonyabb, míg mások saját szinteteknél magasabb minőséget képviselnek.

A különböző entitásoknak is meglehetősen sok fajtája van, számuk azonban mindvégig állandó. Úgy is mondhatnám, változatlanok vagyunk, s bennünk mindenkor az egész tükröződik. Ti magatok is rendkívül fontos részét képezitek az egésznek, lényetek igen sajátosnak mondható. Arra vállalkoztatok, hogy a mindent magában foglaló egész rezgését egy magasabb szintre emelitek. A folyamat igen érdekes, ám sok áldozatot és munkát követel. Amikor a fátyol innenső oldalán tartózkodtok, nagyon sok olyan dolog logikussá és érthetővé válik számotokra, amelyet most talán ésszerűtlennek találtok. Mindazonáltal, az élet, a halál, a munka és az emberi lét leckéinek átélése igen fontos a lét egészének végső célja szempontjából, s jelenleg a ti életetekben lejátszódó folyamatok találtatnak a leginkább érdekfeszítőnek. A későbbiek során további magyarázattal szolgálok majd erre.

A hozzám hasonló, szolgálatot végző entitások valaha úgy döntöttek, hogy értetek, többiekért fognak dolgozni. A szolgálatot teljesítő lények sokkal nagyobb számban léteznek, mint ti, az élet iskoláját járó szellemek. Mindannyiótok mellé több entitás van rendelve. Némelyikük továbbáll, amint különböző szintekre léptek, néhányuk azonban egész életetek folyamát végigkíséri. Mindannyian közvetlenül benneteket szolgálnak. ...

Mi, szolgálatot teljesítő entitások mindannyian csodálunk benneteket, nemkülönben a munkát, amit végeztek. Sokan közületek a szolgálattal kezdték, majd a változtatás mellett döntöttek. Néhány entitást felkértek a változtatásra, s ők készséggel eleget is tettek a kérelemnek. Az egész döntése mindig összhangban áll az egyén akaratával. A szeretet az erő forrása, s mint ilyen, mindig egyetlen kútfőből ered.

Mindannyian egymáshoz tartozunk. Mi vagyunk a nagy „vagyok”, ahogyan írásaitok nevezik Istent. Az üzenetem: „Kryon vagyok” azt hivatott közölni veletek, hogy az egészhez tartozom és a szignatúrám Kryon. Isten vagyunk. Isten egy kicsiny része vagy, s megvan a hatalmad ahhoz, hogy oly naggyá legyél, mint amilyen jöttöd előtt voltál... a szeretet pedig korlátlanul árad hozzád. Mindannyian magas szintű entitások vagytok, akik hozzájárultak ahhoz, hogy pontosan ott legyenek, ahol most lenniük kell, még mielőtt megérkeztetek volna erre a helyre. Szellemünkben egyek vagyunk, még földi tartózkodásotok idején is, amikor az élet fátylat von szemetek elé, hogy eltakarja előletek az igazságot. Valójában egyek vagyunk, a szeretet egyetlen forrásból vagy fókuszpontból ered. Ez a tény némiképp zavarosnak tetszhet, ám kérlek, fogadd el ezt, mint alapvető fontosságú tényt, így világossá válhat előtted, hogy azokban az időkben, melyek most felettetek járnak, ez az állítás mily különös jelentőséggel bír.

„Kryon nem egy entitás, hanem Kryon egy család, egy csoport. Ha olvastátok már valaha ennek a családnak a szavait Kryon név alatt, akkor talán éreztétek, hogy megérint benneteket a család.”

„Nem Kryon, a tanító vagyok. Nem vagyok elválasztva tőletek. Nem egy különálló lény vagyok. Hogy tudnám elmondani, ki vagyok? Ott sétálok a képzeletetekben és intuíciótokban. Része vagyok a zenének, mely akkor szól, amikor örültök és nevettek. Része vagyok a család magjának, annak a szálnak, mely összeköt titeket a lényetek Isteni részével. Tudok arról, amikor elmentek, hogy erre a bolygóra jöjjetek, elhagyva az én oldalamat, ami valójában az otthon oldala. Tudok róla, hogy mikor jöttök vissza a Tisztelet Csarnokába, megünnepelni azt a különleges átalakulást, melyen oly sokszor keresztülmentetek már korábban, az Ember 3D-s életén a bolygón.”

„Istennek nincs fizikai jellemzője. Része lenni Istennek, nem magyarázható meg 3D-ben. Itt ülök veletek szemben, de nem magamban vagyok. Én is ugyanúgy mint ti, egy darabja vagyok annak az Isten-levesnek. Az én nevem, a fátyol másik oldalán nem Kryon. Ez a név számotokra lett létrehozva. Mint egy csoport, elfoglalom társam energiáját ennek a kommunikációnak az idejére. Látom azokat akik olvassák és látom azokat akik hallgatják ezt az üzenetet. Egyáltalán el tudjátok ezt képzelni?”

„...Azt akarom, hogy most együtt ereszkedjünk bele a középpontotokba, és lássatok meg ott engem. Egy sokaság vagyok. Én képviselem a Mindenség levesét. Mindannyiótokban benne vagyok, nem csak a színpadon ülő emberben. Én képviselem minden létező Teremtő Forrását. Az összes bolygó ebben a galaxisban ugyanebből a Teremtő Forrásból származik, és ők szintén ismernek engem. Ebben a pillanatban nem Kryon vagyok, hanem a Nagy Teremtő Forrás képviselője. Nincs nevem, mert egy sokaság vagyok. Ez vagytok ti is – elérhető számotokra, a részetek.”

„Amit te Felsőbb-Énednek hívsz, én vele együtt élek. Ugyanúgy az én részem, mint a tiéd. Olyan módon vagyunk összekapcsolva, amit te még elképzelni sem tudsz, olyan kvantum szinten, amely mindannyiunk javát szolgálja. Itt most nem egy felsőbb forrás beszél hozzátok. Ez maga a Forrás. Ez te vagy önmagaddal, egy Emberi Lény hangján keresztül, egy olyan folyamatban, amely nem újdonság már számotokra és amit úgy nevezünk, közvetítés.”

A „Kryon: Ne gondolkozz úgy, mint egy ember” c. könyvben így beszél magáról:

Már számtalanszor említettem, milyen céllal érkeztem a Földre... már beszéltem arról, hogy az utóbbi 50 év alatt előidézett változások, melyek átformálták bolygótokat, tették szükségessé ismét jelenlétemet. Korrekciókat hajtok végre mágneses hálótok rendszerében, hogy tudatmintáitokkal összhangban hatékonyan támogassa egészségeteket és a szellemi világosság elérését szolgáló törekvéseiteket. Azért jöttem, hogy tájékoztassalak benneteket arról, most lehetőség nyílik a beavatkozásra (a Szellem, a Lélek részéről) fejlődésetek folyamatába. Kérésetekre olyan új gondolatminták állnak a rendelkezésetekre, amelyekkel valamennyi karmátokat semmissé tehetitek. Magatokhoz ragadhatjátok új hatalmatokat; s fénylényekké válhattok (a fény szó itt a felsőbbrendű énben rejlő erőre utal). Megváltoztathatjátok bolygótok rezgésszintjét. „Érett korba” léphettek, majd kapcsolatot alakíthattok ki más dimenziókkal. Ez hát jöttöm célja, ezért tartózkodom most a Földön.

Ezért vagyok most itt, s e folyamat során a szeretet hatalmát hozom el nektek, amelyet most már a legapróbb sejtek szintjén is átérezhettek. Néhányan már eljutottak ehhez a felismeréshez, mialatt a Szellem előtt ülnek (vagy a Szellem szavait olvassák) – s különösen akkor virágozhatnak fel bennetek efféle felismerések, ha a Kryon-csoporttal, vagy bármely más angyali jellegű entitásokkal vagytok együtt – ekkor megérthetitek, itt az alkalmas pillanat akár most is, mialatt e szavakat hallgatjátok, hogy gyógyítást kérjetek (velünk együttműködve megteremtsétek a gyógyulás feltételeit). Néhányan már így is cselekednek, ezért is beszélek erről... mert jobb alkalmat keresve sem találhattak volna.

Kryon a Napok Napjából, a hatalmas központi területről érkezett. S e ponton ismét szembe találjuk magunkat a kifelé ívelő középpont koncepciójával. E terület egy másik elnevezéssel is rendelkezik, amelyről gyakorta fogtok majd hallani (kutassátok fel a bizonyítékokat szavaim igazságára). Ez az Elsődleges Teremtő Forrás. Én az Elsődleges Teremtő Forrásból származom. Amit most teszek értetek, azt számos alkalommal megtettem már másokért is. A szellem szeretete és kegyelme küldött el hozzátok, s a Szellem határtalanul szeret benneteket... és mindegyikőtöket név szerint ismer. (Miként előzőleg már említettem, az általatok „Testvériségnek” nevezett csoport megbízásából érkeztem. Ez a csoport mindig is a Földön tartózkodott, és ugyancsak ősinek mondható. A Földön a „Testvériség” irányítja tevékenységemet.)

Mi mást szeretnétek még megtudni Kryonról? Számos alkalommal tették már fel nekem a következő kérdéseket: „Egész pontosan mi volt az, ami megidézte a jelenlétedet? Egyszerűen csak felbukkantál, vagy valamilyen jelentős esemény következett be?” Igen, valami fontos dolog történt, s most számolok be első ízben arról, pontosan mi volt az. Talány? Meglehet, de nem nehéz megfejteni: előző üzeneteimben már beszéltem érkezésem évéről. Két évvel ezelőtt, a ti időszámításotok szerinti 1987 nyolcadik hónapjában valami egészen különleges dolog történt, s lényegében ez a történés hívott el engem... Ez idő tájt a Szellem, a Lélek kérdéseket tett fel bolygótoknak, hogy lássa, vajon a bolygó vibrációja megfelel-e az egyetemes tervnek. „A zárba illeszkedő kulcs” forgatókönyve játszódott le asztronómiai síkon (szó szerint), ami a következő kérdést fogalmazta meg: „Készen állsz?” A bolygó pedig ekként felelt: „igen”, mivel az 1987 nyolcadik hónapjában érzékelhető vibrációk azokról az eredményekről beszéltek, amelyeket ti, emberek értetek el az utóbbi időben. Hívó szavak hangzottak fel, s a világ elindult hogy elhozza őket... a vezetőket, a tanítómestereket, a segítőket és a mágneses terek szakértőit... s ezzel én is útra keltem a Föld felé. Azok, akik elől nem rejtőznek fátyol mögé ezek az események, tudni fogják, hogy mi volt az... ismét a kirakójáték kis darabkái, melyet magatoknak kell összeállítanotok.

A hálón végzett módosításaim, bár meglehetősen összetettek, tökéletes összhangban vannak a közvetített információval. A háló erővonalai lehetővé teszik majd a „tizenkettedik sugár” kiformálódását. Ha értitek, hogy ez mit jelent, tudni fogjátok, a csakráitoknak megfelelő színsugarak összefonódnak, hogy együttesen létrehozzák a tizenkettedik sugarat. Mindebből következik, ha korrekcióim ösztönzőleg hatnak erre az erőre, akkor az ember is radikálisan átalakul, minthogy tevékenységem kihatással van csakráitokra, és a csakrákhoz társítható színekre. Tehát ekként segítik elő a hálón végzett módosításaim biológiai rendszeretek megfelelő működését. Isten háromsága a földet, a biológiai rendszert és a szellemet foglalja magába. Tevékenységem mindhárom alkotóelemre kihatással van. Ez Kryon feladata. Mivel az Elsődleges Teremtő Forrásból származom, még jobban szeretlek benneteket, mert tisztán „látom” rajtatok a tanulás folyamatában haladó lényekre jellemző színeket. Ezt nem rejthetitek el előlem. Tudom, kik vagytok, ezért örömömre szolgál, hogy lábaitoknál ülhetek. (Arról is beszéltem már, hogy a tevékenységemet támogató csoport is a Föld közelében, a Jupiter pályáján tartózkodik. Ez a Jupiter Nap körüli pályájára vonatkozik, nem pedig valamely hold Jupiter körüli keringésére. Csoportom egy hatalmas „hajón” utazik, amelynek a neve benne foglaltatik az Arthur királyról szóló földi történetekben (még egy talány). Jelenleg csaknem 100.000 entitás tartózkodik itt, hogy segítségemre legyenek feladataim teljesítésében.)

Lásd: Kryon Mester tanításai