Most pedig a közvetítéssel kapcsolatban ismertetünk néhány tudnivalót. Szeretnénk egypár olyan szabályt közölni, amelyek segítenek eldönteni, hogy mennyiben hiteles a közvetítés, illetve megkönnyítik a helyes ítéletalkotást. Ésszerűtlen dolog lenne, ha a Szellem maga adna önmaga felismeréséhez szabályokat. Így egy olyan bölcs emberi forrásból merítjük ezeket, amely a számotokra is elérhető, és a társam is ismeri.

Bölcs emberek a következőket állapítják meg a közvetítőkről, és az alábbi megszívlelendő tanácsokat adják:

 1. Az információk mindig mindenki számára használhatók. Óvakodj az olyan közvetítőtől, amelyik csak kevesek által felhasználható információt ad, vagy azt állítja, hogy az csak egy különleges vagy szűk csoportra vonatkozik. A közvetített információnak az egész emberiség javát kell szolgálnia, kivétel nélkül minden egyes emberét. Ez olyan megkülönböztető jegy, mely alapján megítélheted, hogy az igazságot hallod-e.

 2. Az üzenetnek felemelőnek kell lennie. A pozitív üzenetekre figyelj oda – ne a félelemkeltőkre, ne a lehúzókra, ne azokra, amelyek félelmetes cselekedetekre vagy elrejtőzésre ösztökélnek –, a képességeid kibontakoztatását elősegítő üzeneteknek szentelj figyelmet!

 3. A Szellem soha, de soha nem küld neked olyan üzenetet, melyben szabad akaratod feladását kéri tőled. Soha! Hiszen a szabad akarat az, amiről az egész földi tapasztalásod szól, miközben abban a bizonyos aranyszékben ülsz. Szabad akarat! A választás az, ami bolygótok jövőjének hajtóereje.

 4. A Szellem soha nem üzen neked olyat – soha!ami azt követeli tőled, hogy rúgd fel annak egységes voltát, amiben hiszel. Tiszteletben tartjuk gondolkodási folyamataidat. A Szellem soha nem próbál meg csellel rávenni vagy rábeszélni valamire. Az üzenet soha nem sértheti meg az integritásodat, jó érzést kell keltenie benned, és a szíveddel érezd igaznak.

 5. Kedveseim, a Szellem soha nem tünteti fel a közvetítőjét úgy, mintha ő lenne az egyedüli forrás. Figyeljetek oda erre, mert a Szellemnek sok közvetítője van, akik az általuk közvetített információval hozzájárulnak egy nagyobb kép kialakításához, különösen most, az Új Kor időszakában. Ezek a közvetítők soha nem fogják az információ egyedüli csatornájának vallani magukat.

 6. Figyelj arra a tényre, hogy az információ általában új ismeret. Óvakodj az olyan közvetítőtől, aki egyszerűen csak a régi, már tudott témákon rágódik, mert az ilyen semmi mást nem közvetít, mint saját emberi egoját. Új információk szükségesek, ez a közvetítés alapvető oka. Gondold ezt át.

 7. Fordíts figyelmet arra a tényezőre, hogy a közvetített információnak lelki-szellemi megoldásokat kell átadnia. A közvetítés célja éppen az, hogy új információk által megoldásokat szolgáltasson a földi élet kihívásaira válaszul.

Íme ez a hét legfontosabb szabály a tizenkettő közül, melyeket emberek nyújtanak át neked, [Megjelent a New Realities Magazin c. folyóiratban 1987 júliusában.] hogy képes legyél eldönteni, melyik közvetítés ered valóban a Szellemtől. És most egy saját szabályt adunk át – ez tőlünk származik. A közvetített információhoz, ahogy már korábban is mondtuk, úgy viszonyulj, mint egy forráshoz. Ne vesszél el benne, ne váljék az életeddé. Ne kiáltsd ki a közvetítést végző embert gurunak. Az információból mint forrásból meríts és tanulj belőle, majd tedd félre. Aztán a saját erőd és saját képességeid birtokában menj be az aranyszobádba, és hozzál létre magasabb rezgéseket ezért a bolygóért. Te vagy az, aki képes erre! A közvetítés csupán segítséget nyújthat ehhez.

Forrás: Kryon: Az ember Isten társaként


Más forrás a közvetítésről

Forrás: https://kryon.hu/folyamat.php

Szeretném kihasználni az alkalmat, hogy fő vonalakban, a közvetítésről beszéljek. Gyakran félreértik, mint valami különös és kísérteties dolgot és fogadjunk, hogy van néhány olyan barátod, akinek sohasem mondanád el… hogy ellátogattál erre a weboldalra! Van aki úgy érzi, ez maga a gonosz és van aki nem akarja, hogy bármi dolga is legyen vele. Ők inkább más információkhoz ragaszkodnak, ami nem úgy lett közvetítve (legalább is úgy gondolják).

A közvetítés definíciója: Isten felséges, ihletett szavai (vagy energiája) eljuttatva az Emberekhez, Emberek által.

A fenti meghatározás elmondja, hogy mi is tulajdonképpen a közvetítés. Ez azt jelenti, hogy nemcsak a bolygó legtöbb szent írása lett eredetileg közvetítve, (minden vallásban) de sok műremek és zene úgyszintén! Ez már teljes mértékben közhely, de mint sok más ebben az Új Korban újra felbukkanó folyamat, magán visel egy fajta különös stigmát. Nem Isten írta a Bibliát… az Emberek, isteni inspirációval.

Hozzászoktunk, hogy mindig voltak „meghatalmazott és felszentelt” nők és férfiak, akik eljuttatták hozzánk Isten üzenetét, nem közönséges emberek. Ezért most, amikor az Új Kor Szeretet-mesterének valódi alapvető szándéka, hogy elkezdje a képzést (az önképzést a többiek számára, aztán pedig az ország papságának a képzését), egyre több és több „átlagembert” látunk Isten információit terjeszteni.

Még a mi saját kultúránkban is elfogadjuk egy átlagember írásait, barátainak, a Szent Föld különböző városaiban, mint Isten szent igéjét! (Hát így íródott a Szent Biblia Új Testamentumának nagy része.) Gondolkodj csak el ezen. Ez az égi csatorna.

Úgy hisszük, Isten nem hagyta abba a kommunikációt az emberekkel 2000 éve. Azt gondolni, hogy Isten abbahagyta a kommunikációt annyi, mint tagadni saját isteni mivoltodat vagy néhány különösen szent tulajdonságot a múltnak tulajdonítani. Nem érezni érdemesnek, hogy úgy szemléld magad mint Isten folyamatos tervének a része, egy megvilágosodott Földért. Pedig érdemesek vagytok egy folyamatos kommunikációra Istennel – amit én tanítok, az tulajdonképpen a TE részed!

De van valami, ami a közvetítéssel érkezik

A felelősség!

Mindenki közvetíthet és a Szellem ebben az értelemben nem magántulajdon. Minden Ember számára hozzáférhető és nem csak kevesek számára. Tehát a képesség és a lehetőség létezik és mindannyiunk tulajdonsága. Az oly sok egyéb dolog közül, az emberi SZÁNDÉK a legfontosabb. Nem minden közvetítés történik TISZTA SZÁNDÉKKAL. Ezért némelyik valós, némelyik nem – és NEKED kell képesnek lenned különbséget tenni, amikor HALLGATOD vagy OLVASOD. Vajon valóban a Szellemtől származik?

Sokan vannak férfiak és nők, akikből folyamatosan árad a szöveg mostanában, amit ők ihletettnek neveznek – némelyek hasonló weboldalakon, mint ez is. Honnan tudod vajon valódi vagy nem, amikor nincs egy szervezet, amely megmondja melyik O.K. és melyik nem? (Nem örülsz ennek?)

A VALÓDI csatorna felelőssége FÉLELMETES. Egy szent, felkent információ életeket menthet! Az öncélú, egocentrikus és félelemmel teli információ összezavar és akár megállíthatja egy ember spirituális növekedését. Hogy tudod megkülönböztetni? Kryon állítja, hogy rendelkezünk egy megkülönböztető képességgel, hogy tudjuk és képesek legyünk „érezni” a különbséget.

Azok miatt akik még csak most tanulják, hogy mi ez az érzés, elmondok néhány információt ami segíthet. Ez az anyag eredetileg a „New Realities” magazin 1987. júliusi számában jelent meg két évvel azelőtt, ahogy én elkezdtem volna a közvetítést. (Éppen ahogy kellett) A címe pedig ez volt: „Vezérelvek a spirituális felismeréshez” Tizenkét (12) ilyen vezérelv kerül felsorolásra ebben az anyagban, hogy mire kell figyelniük az olvasóknak, mind pozitív, mind negatív irányban. Azt hiszem, hogy ez egy pontos információ és megvilágosodott Emberek állították össze, hogy tanítsák a többi Embert.

Az alábbiakban bemutatok hetet (7) a tizenkettőből (ahogy az a negyedik Kryon könyvben is le van írva „Az Ember, Isten társaként”).

Ezután ha jelen leszel egy közvetítésen, vagy egy átiratot olvasol, tartsd szem előtt ezt a hét alapelvet, amelyet a következőkben bemutatunk. Amikor hallgatod vagy olvasod egy üzenet szövegét, kérdezd meg magadtól „mi a szándéka a szónokló embernek?” Ráismersz-e az egó bármilyen nyomára, vagy emberi szertartásra? Ha felfedezed valamelyiket, akkor állj meg. Nem lehet jelen Emberi egó azért, hogy az információ hiteles legyen és igaz. A Szellem megköveteli ezt a közvetítő csatornától – én tudom. Majd 20 év, élő közvetítésének tapasztalatából szintén tudom, hogy az üzenet MINDIG szeretettel van töltve és nem félelemmel. Erre figyelj!

Vajon „felismered-e” az energiát, ami a család energiája és az érzést ami az „otthon” érzése? Ez a másik kulcs.

Ha nem így van és nem tudsz azonosulni az entitással vagy entitásokkal akik a közvetítést küldik az Emberi Lényen keresztül, akkor talán hagyd ott ezt az üzenetet, egyelőre. Nem minden közvetítés egy entitástól származik. Számos ilyen, a te saját spirituális központodból jön. Ne próbáld mindig meghatározni „ki” az, hogy kérd a nevét vagy bőrt húzz rá meg csontokat. Vedd figyelembe, hogy a te lényeged Isten szeretete – és ez is képes üzenetet küldeni NEKED.

FONTOS: Szánj rá néhány percet és olvasd el a „szeretet négy jellemzője” részt, ahogy azt leírtuk az Ember, Isten társaként című Kryon könyvben. Ez segíteni fog megérteni egy egó-nélküli állapotot – és a tiszta szent energia néhány jellemzőjét.

A tiszta szeretet négy eleme

Kedveseim, a Szellem tiszta szeretete csendes. A szeretet nem fog a hegytetőről kiabálni: „Nézz csak ide, itt vagyok!” Isten szeretete és a Felsőbb Én szeretete csendes, együttérző, erős és mélységes. Vajon tudod érezni? Ebben a pillanatban, éppen ezt csorgatjuk rátok. Ez az otthon tiszta esszenciája. Ez az, amit néhányan éreztek, amikor úgy hiszitek, hogy „szerelmesek” vagytok Istenbe. Ez az otthonra való emlékezés és ez a tiéd! És kedveseim, ennek a megtestesülése ott van, abban a székben, az arany szobában! Vajon értitek?

A szeretetnek nincs szüksége szertartásra. Saját maga miatt létezik és csak a Szeretet szellemét táplálja. Nincs körülötte hittérítés. Nem szándékozik senkit hatalmába keríteni, csak téged. Ez az igazi szeretet. Nem fog feltételeket szabni: „ha te ezt megteszed nekem, akkor én is megteszek valamit neked.” Nem. Csak azért létezik, hogy „legyen”. Meg van elégedve azzal, hogy csak létezik. Figyelj erre – Isten szeretete körül nincs szertartás.

A harmadik, hogy a szeretet soha nem felfuvalkodott. Soha nem veri a mellét. Soha nem gőgös. Tudjátok nincs erre szüksége, mert a teremtő forrásból származik. Mindenki észreveszi és egy szót sem kell szólnod. Soha nem kell még a kezed sem felemelni és odaszólni: „Idenézzetek.” Mint a fény a sötétségben, oda fogod vonzani azokat, akik majd megkérdezik: „Mi történik veled?” Amikor Wo meglátta a hatalmas arany angyalt, az aranyszékben, nem kérte tőle, hogy azonosítsa magát. Érezte az entitás szent mivoltát! Az emberi elrendelésetek egy olyan jelvény, amit mindenki láthat. Ahogy a Föld régi energiája tisztul, sokan érzékelni fogjátok!

Végezetül, a szeretet rendelkezik a bölcsességgel, hogy használja a másik hármat. A bölcsesség csöndes, szertartás vagy fontosság nélkül. Tudja, mit kell mondani és azt is, mit nem kell. Bölcsen cselekszik.

A tiszta szeretet soha nem teremt félelmet az életedben, az ego igen. Ez a fő különbség kedveseim. A félelemnek nincs helye Isten üzeneteiben. A félelem egy olyan mechanizmus, amelyet a karma használ és az emberi leckék. Arra kérlek benneteket, emlékezzetek a következőre: Minden dolgok történelmében, amelyet azóta írtak amióta csak jegyzik az emberiséget, amikor az Úr angyalai megjelentek bármilyen írásban, bármilyen hitrendszerben, két szó volt amivel beköszöntek. Mielőtt még bármit mondtak volna bárkinek, vajon tudod mik voltak ezek a szavak? „Ne félj!” bizonysága annak, hogy Istentől soha nem fogsz félelmetes üzenetet kapni. Ne félj! Miattatok lett leírva, hogy utánanézzetek.

Ülj bele abba az aranyszékbe egy kicsit, mert van számodra egy történetünk. Ez Tamás története. Ó, kedveseim, azért kapjátok ezeket a példabeszédeket, mert a történeteket sokkal könnyebben megjegyzitek, mint a puszta szavakat. Ez a történet csöpög az igazságtól. Jelentőségteljes. Vajon létezett egy Tamás? Nem. És mégis ott van egy Tamás mindegyiktekben, most, itt, ezeken a székeken és benned is aki olvasod ezt az üzenetet.

Különböztesd meg magadnak. Mi történik? Egy ember üzenetei? – vagy egy szerető, bölcs Isten üzenetei? Én várom és üdvözlöm ezt a tesztet mindennel kapcsolatban, amit Kryon csatornájaként írok és mondok. Ennek teljes mértékben helyt kell állni, minden időben.

Vezérelvek a megkülönböztetéshez

New Realities Magazine – 1987. július – kivonat

 1. Mindig tartalmaz hasznos információt mindenki számára. Óvakodj az olyan csatornától, amelyik csak kevesek számára ad hasznos információt, vagy azt mondja, hogy az csak egy különleges csoportnak vagy egy meghatározott számú embernek szól. Az EGÉSZ emberiség számára hasznosnak kell lennie, minden egyes Embernek. Ez egy olyan területe a megkülönböztetésnek, amely lehetővé teszi, hogy tudd, az igazat hallottad.

 2. Az üzenet legyen felemelő. Csak olyan üzenetre figyelj, amelyik megerősít és nem megfélemlít, nem olyanra amelyik levertté tesz, ami miatt félelemből cselekszel, vagy bujkálsz. Hanem olyanra, ami alkalmassá tesz! Ez egy kapocs Isten energiájában. Ennek benne kell lenni. Meg kell, hogy ihlesse a hallgatót és az olvasót. Lejegyezték, hogy minden alkalommal amikor angyal jelent meg egy Emberi Lény előtt, azzal kezdte, hogy „Ne félj!”

 3. A Szellem (Isten) nem fogja soha, de soha egy közvetített üzenetben azt kérni, hogy add fel a szabad akaratod. Soha! Mert a szabad akaratod az, amiről a Földi tapasztalásod szól, ahogy ott ülsz az „arany székben” (a metaforát a négyes Kryon könyv tartalmazza). A szabad akarat! A SZABAD VÁLASZTÁS a jövőd motorja.

 4. A Szellemtől soha, de soha nem kapsz olyan üzenetet, amelyik azt kéri tőled, hogy megsértsd a tisztességet, amiben hiszel. Gondolkodási folyamataidat tiszteljük. A Szellem soha nem fog rászedni, vagy „beleszólni” bármibe. Az üzenet soha nem sértheti a becsületed. Jól kell érezni tőle magad, és igaznak kell csengenie a szívedben.

 5. A Szellem soha nem fog egy csatornát sem úgy bemutatni, mint egyetlen forrást. Figyelj erre, mert a Szellemnek sok csatornája van és mind úgy igazítják az információjukat, hogy létrehozzanak egy nagyobb képet, különösen ebben az Új Korban. Egyik sem fog úgy bemutatkozni, mint az EGYEDÜLI forrása az információnak.

 6. Figyelj arra a tényre, hogy az információ, rendes körülmények között új információ. Óvakodj az olyan csatornától, amelyik egyszerűen felmelegíti a régit, mert ezek semmi mást nem közvetítenek csak az Emberi Lény egóját. Nélkülözhetetlen az új információ „lényegi információval” kombinálva, ez a közvetítés teljes lényege. Gondolkodj csak el ezen.

 7. Figyelj arra a tényre, hogy a közvetített információ spirituális megoldásokat kell, hogy közvetítsen. A közvetítés értelme, hogy megoldásokat adjon, új információ útján, az élet kihívásaira a Földön.

Szeretettel ajánlom
Lee Carroll

Lásd: Kryon Mester tanításai

1997.