Szakaszok

1. – Spiritualitásod felfedezése

2. – Dualitásod megértése

3. – Ezoterika a végsőkig

4. – A rendszer - 1. rész - Annak a megértése, hogy ki vagy?

5. – A rendszer - 2. rész - Annak a megértése, hogy ki vagy?


1. – Spiritualitásod felfedezése

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Én tisztában vagyok vele, hogy hol vagyunk (A Delfi egyetem Bölcsesség Templomáról beszél). Ez egy olyan templom, amit azért építettek, hogy dicsérje az Emberi Lény nagyszerűségét. Egy szent hely, annak a dicséretére, amit intuitív módon tudtok a belső ragyogásról, ami ott van mindannyiótokban. Ez egy olyan hely, amely Isten szeretetének, az emberiség szeretetének és ennek a földi békéről szóló különleges tanításnak van szentelve. A belső békéről szól, ezért senki ne feledje, aki ezt hallgatja, vagy olvassa, hogy ez egy megszentelt hely, ahol most elkezdjük üzenetünk közvetítését… ez egy tökéletes hely erre a célra.

És mivel ez így van, olyan energiával álltok szemben, ami még a székekből is áramlik, amelyeken ültök. Energia árad a falakból, a padlóból, még magukból a kövekből is, amelyek itt vannak előttetek (főleg azokról a kristályokról beszél, amelyek közvetlenül Lee előtt vannak) és mindez erőteljesen, összhangban jelentkezik, ugyanazt a dalt énekelve. Az elemek tudják ki vagy. Ó, kedveseim, számotokra ez túlságosan ezoterikus.

Vannak olyanok, akiket talán a kíséret energiája áraszt el, amely most áramlik befelé erre a helyre, nem is tudva azokról a kísérőkről, amelyek mindig is itt voltak. Az elemek, amelyekből ez az épület összeállt, tudják, hogy ki vagy, ők pedig aztán nagyon régiek. Azokból az erdőkből származnak, amelyek jóval öregebbek nálad… mégis tudják, hogy ki vagy. Tudod, te egy darabja vagy Istennek, az angyali birodalomnak, a bolygó teremtő erejének és ők egészen másképpen látnak téged, mint te saját magadat. Ők nem azt látják, amit te látsz a tükörben, ők egy angyali jelenlétet éreznek belépni a szobába. Azon csodálkoznak, miféle angyali tanácskozás lehet a mai napon, ami ekkora energiát hozott be magával. Ők hallják és látják a te ragyogásodat. Egy nagyszerű dalt énekelnek és te még csak nem is hallod. De én igen. Én folyton hallom. Te pedig még azt sem tudod, hogy ki vagy, ugye?

Ez így van megtervezve, kedves Emberi Lény. Ez egy olyan elgondolás, amely a szabad akaratra hivatkozik, hogy megválaszolja a kérdéseket. A feladat, ahogy itt ültök a székeken, hogy fel tudjátok-e ébreszteni spiritualitásotokat addig a pontig, ahol már le tudjátok dönteni azt a falat, amely elválaszt benneteket Istentől. Ezt nevezzük dualitásnak és az Emberi Lény szabad akaratát képviseli, készen arra, hogy leromboljon egy láthatatlan és illuzórikus falat, egy olyan falat, amely sokak számára észrevehetetlen, de ami része a spirituális tudatosságnak. Ez egy olyan fal, amelyen ha áthatolunk, napvilágra kerülnek az élet titkai és hogy miért vagytok itt. És ez az kedveseim, amiről a mai napon beszélni szeretnénk.

Hadd tisztázzunk néhány dolgot, még mielőtt elkezdenénk. Először is, én Kryon vagyok. Tudom hol vagyok és azt is tudom, mi minden szivárgott már át erre a helyre… és bámulattal tölt el. Jelen van itt az építők részéről a vezérelvek tisztasága és azzal kapcsolatban is, ami itt folyamatosan történik. Életek megmentése történt ezen a helyen! El fogom mondani néhány percen belül, mit is jelent ez.

Öreg lelkek csoportjához beszélek. Nincs jelen olyan, aki először van a Földön (a helyiségben, ahol a közvetítés történik). Mindenki, aki itt van, már volt a Földön ezelőtt. Mindannyian egy igen hosszú Akasha jegyzettel rendelkeztek. A teremben vannak Lemúriaiak. Vannak olyanok, akik titkos iskolákból kerültek ki. Sámánok vannak jelen a teremben. Jelen vannak komoly gyógyító technikák és azok, akik meggyógyították magukat, persze olyanok is, akik csak próbálkoztak ezzel. Légy vele tisztában, kedves Emberi Lény, hogy szabad akaratodból vagy itt, ebben a templomban. Rendelkezel a képességgel, hogy másként távozz innen, mint ahogy idejöttél, legyen az közületek bárki, függetlenül attól, hol tartasz az ösvényeden. Teljes összhangban, megteremtettétek magatoknak ezt a helyzetet és megjöttem én is. És így elárulom nektek, közelebb juthattok azokhoz a megoldásokhoz, amiért jöttetek és megkaphatjátok a válaszokat azokra a kérdésekre, amelyek ott vannak a nyelvetek hegyén. Mert ezek a kérdések személyes jellegűek és egyediek számodra és az ösvényeddel kapcsolatban és készen állnak arra, hogy megbirkózz velük. Tulajdonképpen ez egy nagyon jó időpont a gyógyulásra. Nem létezik jobb időpont. A megfelelő helyre jöttetek.

Sokan vannak a Földön, akik ébredeznek. Legyél ezzel tisztában. Mint ősök, akik mindannyian vagytok, vannak olyanok a teremben, akik csak most fedezik fel a módját egy nagyszerűbb Istenre való ráébredésnek. Sokan érezték, valóban! Valami módon tudták, hogy ők spirituális lények, de ide először jöttek, soha nem hallottak semmit arról, amit mi itt beszélünk. Mi látjuk a nagyobb képet és mi tudjuk, kik vagytok. Minden alkalommal, amikor megérkezel a Földre, meg kell vizsgálnod, vajon az ezoterikus dolgok neked valók, vagy nem. Úgy tűnik, sokan közületek szükségszerűen az ezoterikus ilyenfajta vizsgálatára születtek. Korai éveidben elutasítottad, ami neked lett szánva, mint a családod spiritualitása, vagy a dolgok működésének a módja és a saját fejed után mentél. Voltak olyanok, akik ezt tették családjuk szeretete árán is. Látjátok, én tisztában vagyok vele, kik vannak itt és kik olvassák ezeket a sorokat. Úgy gondolod, mi nem veled együtt „járjuk az utat”? Úgy gondolod, hogy az angyalok nem voltak itt végig a tépelődések és kétségbeesések ideje alatt? Úgy gondolod, mi nem láttuk a könnyeket? Úgy gondolod, nem hallottuk, amikor segítségért kiáltottál? Ó, dehogy nem. Tudom kik azok, akik itt vannak.

Az emberiség különböző időben és különböző módon ébred. A bolygón lévő öreg lelkek elkezdtek tömegesen felébredni az elmozdulásnak köszönhetően, amiről majdnem két évtizede beszélünk nektek. De közülük olyan sokan nem tudják hova forduljanak, vagy mit tegyenek. Izgatottan kérdezik „Hol kezdődik az információ? Hol van a tudás? Hogy haladhatnék gyorsabban? Hol van az utasítás, amihez fordulhatok?”

Rengeteg információt juttattam el partneremhez (Lee-hez) az elmúlt 18 évben, sokkal többet, mint manapság. Ő ott ül az Emberi Lények előtt és elmondja nekik az én közlendőmet, persze, lefordítva anyanyelvére, így kényelmes neki és olvasható nektek. Ezek Kryon szavai és ezen a hosszú perióduson keresztül olyan sok mindenről beszéltünk! Nagyon sok ezek közül „magasabb információ”, de nagyon sok a „lényegi információ”, mindig a csoporttól függően elegyítve, amelyik itt ül előttem. De annak, aki felébredt ebben az erőteljes elmozdulásban, nincs ábécés könyv, nincs meghatározott kiindulópont és nincsenek tételek, amelyekre alapokat építhetne.

Valóban, elkezdheted az egyes számú Kryon könyvvel, amelynek partnerem az én kérésemre Az utolsó idők címet adta. Persze azok titokzatos idők voltak az ő számára, akkor tanulta, hogy is közvetítsen. Nem igazán volt úgy összeolvadva velem, mint ahogy azt mostanában teszi. Természetesen az egy 1989-es kommunikáció volt és nem egy mai. Így az üzenet sem volt annyira tiszta, mint manapság, nem annyira, mint most. Nem volt annyira személyes, mint amilyen most. Tehát, ma akkor belefogunk egy feladatba, amelyről társamnak már szóltam. Ennek egy többfejezetes tankönyvnek kell lenni, ami soha sem lesz egy fizikai értelemben vett könyv, de úgy nevezzük, mintha az lenne. Egy utasításkészletet kell, hogy tartalmazzon, azok számára, akik az elejétől akarják kezdeni. A ma esti közvetítés ezért alapinformáció lesz (első lecke) amelyik elviszi az olvasót ennek az új energiának a kezdetére és minden ezzel kezdődik. Itt kezdődik ez az egész. Ez az, ahová az Ember el akar jutni, hogy felfedezze a tételt. Egyeseknek azért van erre szüksége, hogy felfrissítse a tudást, mert lesz néhány olyan információ is, amiről nem is tudtad, hogy ma este hallani fogod.

Hát akkor most kimondjuk, hogy „kezdődik” és ez az a közvetítés, amelyet lejegyeztünk és az ábécéskönyv első fejezetének kívánjuk hívni. A címe pedig:

Az igazság – a hitnek és a tettnek az alapja

Mielőtt még elkezdenénk a tanítást, beszélnünk kell egy tételről, amiről már beszéltünk egy alkalommal ezelőtt: „Hogy mit jelent az Igazság?” A te valóságodban, az érzékelés falain belül, amelyeket elméd köré építesz és amit 3 dimenziónak nevezünk, uralkodó igazságok léteznek a matematikában és más tudományokban. Amikor elkezded lerombolni ezeket a háromdimenziós falakat és amikor eljutsz a dimenziókon áthatoló dolgok rendszerébe, ez különösen érvényes a spirituális dolgokra, a valóság minden szabálya megváltozik. Ezért, amit mondani akarok nektek nem fog tetszeni mindenkinek, mert azt továbbra is a 3D-ben akarjátok mérlegelni, az helyett, hogy egy többdimenziós módon vizsgálnátok. Ez azért van, mert a ti elmétek ilyen módon működik.

Az igazság viszonyul a te ösvényedhez és sokrétű. Sokan azonnal tiltakoznak, „Kryon, nekünk ez nem tetszik. Egy igazságnak kell lennie, mert az igazság állítja fel a díszleteket ahhoz, hogy az Ember merre keresse Istent. Épp ezért csak egy igazság létezhet és csak egyetlen Isten.” Az egy Isten azt jelenti egy igazság, vagy el tudsz éppen képzelni több utat is az egy Istenhez? Amikor halálod alkalmával átjutsz a fátyol másik oldalára, ne lepődj meg, ha olyanokkal találkozol, akik nem a te vallásodhoz tartoztak, vagy nem osztották veled az igazságról alkotott véleményed. Ellenkezőleg, több igazság létezik és ha tiszta a szándék, mindezek szenvedéllyel teli ösvények, amelyek Istenhez vezetnek és „Isten családjához.”

Azok számára, akik azt kérik, hogy csak egy igazság legyen, megadom azt az egyet. Igaz, ez egy általános igazság, egy lényegi igazság és ez a következő, – Univerzumotok minden atomjának a közepében ott találod Isten szeretetét, sajátságos módon. Ez a nukleáris energia. Ez az igazság. Erre majd így reagáltok: „Milyen aranyos!” Én viszont állítom, hogy nem az, én nem arról beszélek, hogy aranyos. Én a fizikáról beszélek. Minden atom magjában ott van egy energia, ami működteti a dolgokat és ha eltávolítod ezt az isteni energiát, az egész összeomlik. Állíthatod, hogy az elektronfelhő és az atommag között lévő űr az, ami mozgásban tartja a dolgokat és ami elválasztja őket. Több az, mint amit valaha is megmérhettek, több, mint amit felfoghattok. Ez alapvető fizika és ez Isten szeretete. Ez a lényegi igazság és a tudósok nagyon közel járnak ahhoz, hogy erre rájöjjenek. Valami másnak fogják azt nevezni, de ez lesz a ráeszmélés arra, hogy egy intelligens erő tartja mozgásban a dolgokat.

Íme az igazság definíciója: Ez akkor történik, amikor egy Emberi Lény befogadja szívébe az isteni szenvedélyt és elkezdi a kutatást. Ez egy személyes keresés felismerése, ha úgy tetszik, minden egyéb tudása nélkül. A szabad akaratból fakadó hajlandóság, hogy megtaláld Istent belsődben. Ez igaz. Így tehát sokféle igazsággal találkozol, ahogy sokféle Emberi Lénnyel is, amikor körbejársz a teremben. Az Embernek ez még sincs föltétlenül a kedvére. Így beszéltek: „Egy igazságnak kell lenni, egy tannak, egy épületnek.” A mi véleményünk pedig: „Mennyire három dimenziósak vagytok!” Létezésetek lineárisságát rárakjátok Istenre is és eldöntöttétek, hogy csináltok egy 3D-s Istent. Ez majd egyezik az Emberi érzékelésetekkel. Látjátok-e mennyire korlátoz benneteket ez a dolog? Ugyanaz, mintha a rajzfilm figura föléledne, lelépne a kétdimenziós oldalról és találkozna egy Emberrel. Sikoltozna a zavarodottságtól és a kétségbeeséstől, ahogy a 3D-t először megpillantaná. Nem tudna megbirkózni vele, sehogyan sem értené, mert számára ennek semmi értelme nem lenne. Ezért visszatér otthonába és Embereket rajzol két dimenzióban, hogy mindennek értelme legyen számára. Úgy lesztek ábrázolva, mint egy kétdimenziós rajz, a megfigyelő korlátozottsága miatt.

Mindannyian fel fogjátok fedezni magatokban a „családot”. Ez a „család” az az intuitív „csoport”, amely összességében Istent alkotja. A dimenziókon áthatoló működésnek egyazon rendszere van a család magjában és ez Isten szeretetéből ered és a könyörületből, amit Szellemnek neveztek. Tehát, a te igazságod az, amit teszel, amikor követed indulataidat, hogy bizonyos dolgokat megvalósíts az életedben. Amit a legtöbb Emberi Lény nem ért meg és nem is akar megérteni, hogy ez a rendszer a ragasztóanyag a számtalan igazság között. Hát, elég nehéz elmagyarázni a 3D-ben, ugye? De a feltételezett kutatásaid sokrétű igazságai között a tudás a ragasztó és a szinkronicitás, melyek mind együttműködnek a rendszer lehetőségein belül, hogy a dolgok megtörténhessenek a 3D-ben. De sokkal több ez, mint aminek látszik.

A kezdő megállapítás

Hadd kezdjük akkor egy megállapítással. Te nem egy tantételt keresel, nem is egy prófétát. Te lelépsz a háromdimenziós hitvilág oldalairól, nem követed a többieket, beskatulyázva egy hitvilágba, inkább kockáztatod azt az elméletet, hogy Isten sokkal hatalmasabb, mint bármi, amit eddig neked mondtak. Az után kutatsz, hogy mért vagy itt és a megállapítás az, hogy a keresés nem csak az ösvényedet fogja megmutatni, hanem azt is hogy része vagy egy grandiózus rendszernek. Ez a dolgok működésének egy dimenziókon áthatoló rendszere, ösztönös és osztozol rajta a többiekkel, világszerte. Veletek született, ami azt jelenti, „be van építve az emberek sejtjeibe.” Ez nagyszerű dolog és olyan mértékben feltárja benned Istent, hogy saját prófétáddá válhatsz, saját mestereddé, kinyilatkoztatva az istenséget saját örökkévaló létezésedben. Eljuttat annak a felismeréséig, hogy már éltél ez előtt is és hogy ez igazán a legfontosabb része a rendszernek, nem furcsa vagy szokatlan, hanem inkább bölcs megfigyelése annak, hogy minden illeszkedik. Ez majd szálka lesz a szemében azoknak, akiket átitatott a háromdimenziós mitológia, amit azoktól kaptak, akik egy sokkal kevésbé felvilágosult időben és energiában léteztek ezen a bolygón.

Ne legyél kritikus önmagaddal szemben, ha ekkor majd nem fogod követni azt, amire más emberek vagy szervezetek utasítanak, mert ők azt gondolják, hogy az a megfelelően spirituális. Mert az ő igazságuk különbözik a tiédtől. Az ő Isten-keresésük különbözik a tiédtől. Áldott az Emberi Lény, aki bármilyen módon is, egyáltalán keresi Istent. Áldott az Ember, aki készen áll arra, hogy induljon és aki azt kérdezi: „Istenem, mondd, mi az, amit tudnom kell. Azt akarom, hogy leomoljon a fal, a dualitás a 3D és a sokszoros-D között. Azt akarom, hogy leomoljon a fal, hogy ráleljek saját nagyszerűségemre. Tudom, hogy itt van. Érzem. Mutasd meg az ösvényt saját magam felfedezésére.”

Amikor egy Emberi Lény hű a saját igazságához, ez a szenvedélye lesz Isteni iránt, akit felfedezett. Ez egy ösvény, a saját személyes felfedezéséhez, hogy megtalálja Istent életében. Ez igazság. De nagyon sokféle, mivel nagyon sok egyéni ösvény létezik az Emberek számára. Minden egyes Emberi Lény spirituálisan egyedi. Egyik a bőség megteremtésén dolgozik, másik az egészségén, megint másik az önértékelés kérdésén, aztán van, aki a félelemmel csatázik. Ezeknek az ösvényeknek nagy része az Emberek múltbéli tapasztalatainak eredménye, különböző földi megnyilvánulásaikban (múltbéli életek), már születéskor megteremtve a személyiségek mérhetetlen különbözőségét – erősségeiket, kihívásaikat, fóbiáikat, tehetségüket. Látod már, miért nem tudsz egy spirituális skatulyát teremteni és mindenkit beskatulyázni?

Az új energia – Mi történt?

És így kezdődik az utazás. Mi mindenről is szól ez a New Age? Mit is jelent ez a nagy váltás? Kezdjük az elején és ez az eleje nem is olyan távoli múlt. A ti időkeretetekben ez csak 1987. Csak eddig kell visszamennünk, mert ez a kezdete ennek az energiának, amely lehetővé tette Kryonnak, hogy megjelenjen mint tanító és minden, ami az előtt volt, az egy régebbi, sűrűbb energia volt. Egy régi energia, amelynek a próféciái mind eltűntek. Észrevetted, hogy a föld energiája más mostanában? A régi energia egy olyan földet képviselt, ami elmúlt, ha észrevetted. Ezért ez az információ azoknak szól, akik először tanulmányozzák ezeket a dolgokat és szükségük van arra, hogy elejétől hallják.

1987-ben egy olyan esemény történt, ami páratlan volt történelmetekben. „Harmonikus Közeledésnek” neveztük, majd később „11:11”-nek. Ami egyedi volt, az ezoterikus: A Föld elérkezett a spirituális semlegesség egy olyan rezgésszintjére, ahol a jövő más irányt vehet.

Felemelkedhet egy magasabb szintre, interdimenzionális értelemben, vagy fetrenghet a megsemmisülés és Armageddon régi próféciáiban. Nehéz ezt nektek megérteni, a ti lineáris időtökön kívül mindannyiótok Felsőbb Énjét megkérdeztük, aki szerepel a Föld rendszerében. Minden Emberi Lénynek, aki valamikor is élt a bolygón, aki él a bolygón és akinek valamikor is esélye lesz, hogy éljen a bolygón feltettük a kérdést: „A régi energiájú próféciákkal akarsz-e továbbhaladni, a régi lehetőségekkel, vagy el akarsz mozdulni az új energiába, amiről az ősök beszéltek, hogy jönni fog? (A Mayák és 2012). Ez egy olyan energia, ami nem szerepel a jelen próféciákban, valami, ami megteremti a békét a Földön, valami, ami munkát teremt a jelenlevő Lemúriaiaknak és a jelenlevő öreg lelkeknek. Spirituális Világítótornyokat hoz létre, akik nagy számban fognak felébredni. Mit választasz?”

És a válasz az volt, hogy „Előre akarunk haladni.” És mint drámai bizonyítéka ennek az ezoterikus eseménynek, máról holnapra, néhány évre ettől az eseménytől a bolygó geopolitikai struktúrája megváltozott és olyan mértékben átalakult, amit senki nem feltételezett. Minden furcsaság és minden prófécia ellenére az országok, amelyek erőteljes szereplői voltak a régi idők világvége forgatókönyvének, óriási mértékben megváltoztak. (Különösen a Szovjet Unió) Hirtelen olyan valósággal kerültetek szembe, amit senki nem jövendölt meg. A hidegháború vége! Éppen az a dolog, ami 50 év nyugtalanságot teremtett, félelmet és nem volt „előrelátható befejezése”, hirtelen megsemmisült. Az Armageddon tervezett időpontja elérkezett és elmúlt (1999-2001).

Akkor, 2001-ben történt egy nagy kihívás, amit 9:11-nek neveztetek. Nem volt megjövendölve, Nostradamusnál sem, de a szentírásban sem (Jelenések). Ahogy két évvel ez előtt az Egyesül Nemzetek egy csoportja előtt is elmondtam, a 9:11-es esemény érinteni fog két generációt, hogy mit is fog az Egyesült Államok vezetése tenni. Nem gondolod, hogy egy ilyen fontos valaminek benne kellene lenni a régi jövendölésekben? Ez bizonyítéka annak, hogy egy új jövő áll előttetek. És újra elmondjuk, hogy a Harmonikus Közeledés 1987-ben a Harmonikus Összhanggal együtt, a rákövetkező években mintegy támaszai a változás, az elmozdulás energiájának, amelyet ti magatok hoztatok létre. És most itt vagytok egy teljesen másfajta energiával.

Tehát, ha először olvasol erről és szeretnéd tudni, hogy mit jelent ez számodra, olvasd figyelmesen és hallgass a logikádra, ahogy haladsz előre. Itt vagy, egy változó földön, amit sohasem jósoltak meg. Talán így beszélsz: „Mit kell tennem, hogy más legyek és hogy tudok megváltozni?” Elárulom, különösen akkor, ha még új vagy: maga a tény, hogy felteszed ezt a kérdést, változást okoz a földön.

Áldott az Emberi Lény, aki azt kérdezi: „Mit tehetek? Mi a következő lépés?” Mert ez, a Föld iránt tanúsított együttérzés ténye, amit ezzel kimutat, azt jelenti, hogy elkezdte lerombolni a falat. Talán te vagy az? Ha igen, akkor érdeklődni fogsz, hogy mik a felemelkedés lépcsőfokai, ugye? Ám nem fogom őket elárulni neked, mert nincsenek lépcsők. Illetve, talán van egy: Indulj! Tehát, most már tudod, hogy az Emberi Lénynek, aki ezzel a kérdéssel indul útnak: „Hogy tudom ledönteni a falat?”, már ott van a kezében a csákány, már illesztgeti össze a képet és már szűrődik keresztül némi fény.

A karma változó rendszere

Újra csak el szeretném magyarázni, mi is történik a karmát illetően. Ez egy régi spirituális folyamat, ami mindig itt lesz veletek és a Föld bolygóval. A bolygó néhány régi vallási rendszerében nagyon pontosan leírták. Ez a mai napig igaz, ez egy energiarendszer, amely a helyén marad és működni fog magától, akárcsak olyan sok más dolog az élet energiájával kapcsolatban. Még akkor is, ha az Emberi Lény nem tesz semmit, hogy tudomást szerezzen róla, vagy megismerje, egyszerűen jelen van és hatással van arra, amit az Ember tesz.

Fontos: Egyetlen Ember sincs személyesen predesztinálva hogy bármit is tegyen a Földön. Nincs előre meghatározott ösvény (predesztináció). Inkább, alapértelmezésüknél fogva arra vannak hangolva, hogy kövessenek egy karmikus ösvényt, amelyet egyszerűen azért tesznek, mert ott van és olyan érzelmi berendezéssel születnek a bolygóra, hogy automatikusan követik azt. Hadd magyarázzam meg. Olyan sok dolgon munkálkodunk jelen pillanatban, beleértve a ti saját szabad választásotokat arról, hogy ne legyen szabad választásotok! Éppen egy csatát vívtok jelen pillanatban, igaz is, ha lehetővé teszitek a tudatosságnak, hogy hátramenetbe kapcsoljon, még egy megvilágosodott, vibráló földön is diktálhatja a szabad akarat, hogy ne legyen többé szabad akarat! Ez olyan, mint mikor arra szavazunk, hogy ne lehessen soha többé szavazni! Hát ilyen hatalommal rendelkeztek. Angyalok vagytok és teremthettek bármit itt a Földön, amit csak teremteni akartok. A legsötétebb sötétség és a legvilágosabb fény, mindkettő ott van az energia palettátok színei között. Bármit is akarsz, megteheted. Ez egy kritikus időszak.

A dolgok megváltoztak. A régi jövendölések, amelyekről azt mondták, hogy majd bekövetkeznek, eltűntek és a helyükbe a pillanatnyi szabad akarat került. A Mayáktól kaptátok az információt, hogy 2012 egy vibráció változás, az emelkedés kezdete a bolygón: egy új kezdet energiája. Ez egy 11:11-es energia. Igaz is, a 2012 hemzseg a 11:11-töl. A 11:11, amit sokszor láttok az óráitokon, mind a 2012-es átmenet ígéretéről szól egy sokkal pozitívabb energiába, egy új paradigma, egy új világszemlélet kezdetéről szól. Nagyon vígan behajózhatsz 2012-be megvilágosodó, azzal a képességgel, hogy egy olyan módon élvezed a föld támogatását, ami ezelőtt sohasem volt. A változások, amelyekről te semmit nem tudsz, már folyamatban vannak. De ezzel elébe vágok magamnak.

Minden Emberi Lény, aki leszületik erre a bolygóra, azonnal kap egy karmikus lenyomatot. Lejön és leadja kristályát a Teremtés Barlangjában. A kristály egy energia memória, ami behangolódik a Kristályrácsba, ez pedig Gaia része, így Gaia tudja, hogy ő itt van. És ez így van mindannyiótokkal. Amikor leszületsz erre a bolygóra, karmikus energiád DNS-edbe kerül és onnan indítod az energiát. A karmikus energia egy olyan energia, amely része annak a rendszernek, amelyről beszélünk és ez a Föld életereje. Ez az, ahol az Emberi Lény nem választ ezoterikus ösvényt, hanem egyszerűen követi egy „meglévő karma kerékvágását”, amelyet a múltbéli energiák és a földi megnyilvánulások segítségével hozott létre a többiekkel. Az Emberek gyakran oda születnek, ahol az előző alkalommal éltek. Gyakran követik családjuk irányvonalát és bármit tesz a családjuk, ők is azt teszik. Ha a családjuk földműves, ők is azok lesznek. Ez a legtermészetesebb dolog számukra és ez egy könnyű döntés. Olyan mint egy út, amelyen csodálatos járni, mert nincsenek rajta akadályok, így hát ez a karmikus ösvényük. Gyakran hoz eléjük ez az ösvény is kihívást, attól függően, hogy mi történt velük abban az életben, ami ez előtt volt. Gyakran újra megteszik, meg visszacsinálják ugyanazt, mint karmikus energiamintákat. Jelentős Yin és Yang energia nyilvánul meg ilyenkor. Persze igaz, ami felmegy, annak le is kell jönni. Mindez része egy nagyon régi rendszernek, egy nagyon régi spirituális vibrációban, amely önműködő. De neked véletlenül sem kell ezt elfogadnod. Csak figyelj, mert most jön a java (Kryon mosoly).

Még 1989-ben elkezdtem nektek mondogatni, hogy ebben az új energiában lehetőségetek van, de akár szükségetek is arra, hogy elhagyjátok a karmát és hogy a magatok választotta úton haladjatok. Mert, mint öreg lelkeknek, akik belső ragyogással rendelkeznek, megvan a képességetek, hogy kilépjetek a kerékvágásból. Fogjátok ezt a régi karmát és tegyétek félre, aztán helyettesítsétek egy jóval magasabb szintű energiával, a választott spirituális irányvonal energiájával, úgy a saját részetekre, mint a bolygó számára. Erre ti: „Saját művemet akarom megteremteni, a saját valóságomat és nem a karma régi rendszerét, amellyel ideérkeztem.” Hallottátok már a kifejezést: „teremteni a saját valóságodat”? Hát ezt jelenti. A Harmonikus Közeledés hozta el nektek ezt a hatalmat.

1989-ben megérkeztünk társammal és elindítottuk ezt az információs csatornát, tudatva veled, hogy megteremthetsz magadnak egy olyan szituációt, amelyben érvénytelenítheted a karmát és a saját szabad választásod útjára léphetsz, megvalósíthatod azt a feladatot, amiért idejöttél. Beszéltünk egy lenyomatról, amiről még soha nem beszéltünk azelőtt. Nem beszéltünk róla, mert most tulajdonképpen újraértelmeztük, hogy azt jelentse „a jóváhagyás beültetése, hogy kilépjetek a kerékvágásból.” Amit ti magatoknak ültettek be, szenvedélyetekkel és igazságotokkal és így haladtok tovább, kívül a karmán, inkább egy olyan hely irányában, ahol választhatod azt az energiát, amelyet te magad teremtettél tiszta szándékoddal.

Érdekes dolog a karma. Van itt valami, amire nem is gondolnátok, kedves Emberi Lények, – a karma mélysége. Szemlélem a lelkeket ebben a teremben. Ebben a teremben, ahol ez a tanítás folyik, nyolcan vannak köztetek olyanok, akik azért élnek még ma is, mert kiléptek a karmájukból! Ha a karma nyomvonalán maradtatok volna, amelybe születtetek és tettétek volna a dolgotokat, amit mindenki elvárt tőletek, követve a karma útját, ma nem lennétek itt. Éspedig azért, mert a lehetséges karmikus „találkozód a halállal” elvitt volna. Ott lettél volna a karmikus helyen és időben, hogy megtapasztald a feltételezett halált. Ám, mivel leléptél erről a nyomvonalról és kinyilvánítottad saját véleményedet az élettel kapcsolatban, halálod minden karmikus jellemzője lehullott. Nos, itt vagy és te magad vagy a felelős azért, hogy mikor jössz és mikor távozol. Nyolcan közületek.

És ez az, amikor az Emberek feladják a leckét nekünk a fátyol felőlem lévő oldalán. Most éppen egy hatalmas és örömteli igazságot mondtam el nektek, ünnepelnetek kellene. Most azonnal szobrot kéne emelnetek abból az alkalomból, hogy elkerültétek a halált. De nem teszitek. Ami nem történt meg, arról nem tudtok, ugye? Nos, én igen. Ki az, akinek hatalma van a halál felett? Mit mondtak nektek erről? Ki az a Nagy Kaszás? Nos, nem fontos, hogy mit mondtak nektek róla, én majd elmondom, ki is a Nagy Kaszás. Ő az az Ember aki úgy dönt, hogy soha nem keresi Istent! Az az ember, aki csak megjelenik és nem játszik szerepet a sorsában, csak járja a karma útját, beleértve a halálba való átlépést is. Nem ítélkezünk egyetlen Ember felett sem, aki ezt teszi, ez csak beszámoló, hogy miről is van szó. Ám közületek nyolcan nem lennétek itt, székeitekben üldögélve, ha nem tettétek volna meg „a karma útjának az elhagyását”. Gratulálunk, kedves család, mert ti tudjátok, hogy mindez miről szól.

Ezért, a kezdők számára elmondjuk, hogy félretehetitek a karmát, amellyel születtetek és kezdhetitek teremteni a saját valóságotokat. Ez az új ajándék ebben az energiában. Lehetővé teszi nektek, hogy átlépjetek egy új fajta Emberi Lény tudatosságába, aki maga választja meg a saját sorsát. Van, aki ezt a felemelkedés állapotának nevezi, ez a belépés saját magad teremtésének az energiájába.

A következő kérdés természetesen, hogy „Kryon, mi a következő lépés?” Erre a válasz pedig minden dolog közül a legnehezebb, legyél türelmes a rendszerrel szemben. Az Emberek nem jeleskednek ebben. Türelemre van szükség a rendszerrel szemben, hogy el tudd kapni a kínálkozó lehetőséget. Ha új vagy és csak most kezded hallani és megérteni ezeket az üzeneteket, az első dolog, amit csinálni akarsz, menni és mászni felfelé a lépcsőn. Szükségét érzed majd, hogy tegyél valamit ezzel a tudással, az indulataiddal és ezzel az új izgalommal. Csinálni óhajtasz valamit a 3D-ben.

A régi szemlélet tett veletek valamit fizikailag azért, hogy megmutasson valami spirituálisat. Történelmetek beszél róla és ez része a mitológiátoknak, de ebben az új energiában nem így működnek a dolgok. Mi tudjuk, kik vagytok és mit akartok tenni. Minden igazság egyedi és a te igazságod elindíthat egy hógolyót lefelé, amely végül eljuttat A-tól B-ig. Kezded látni az életfeladatod, kezdesz felébredni és rájönni, hogy te egy öreg lélek vagy.

Sokan, akik csak most kezdik ezt érezni magukban, úgy érzik, mint aki jegyet vett egy vonatra és ők ezért feltételezik, hogy a vonat hamarosan feltűnik. Nos, elárulom nektek, még a sínek sincsenek lerakva! De ne essetek kétségbe, kedveseim, mert elindítottátok a folyamatot. Így, amíg várakoztok, kezdjétek el kutatni és tanulmányozni, hogy mi is az, ami bensőtökben van, ami egészen más, mint amit gondoltatok. És a legjobb helyen kezdetek kutatni, ha a bolygón valaha élt mestereket szemlélitek. Mert a bolygón élt mesterek azok, akiknek a példáját kell követnetek, mert ennek a kornak az új eszköze a mesterlét!

A mesterlét a karma hatástalanítása, egy régi energiájú élet eltűnése és átlépés egy másikba, miközben a saját testedben maradsz! Az eszközök ehhez magán a rácson vannak, magában a Kristályrácsban vannak az eszközök. A bolygó memóriája tulajdonképpen azért változik, hogy egy mesterhez illeszkedjen, aki a te neved viseli! Sokan vannak, akik ébrednek, sokan vannak, akik olyan dolgokat tesznek éppen most, amiket csak a régi idők mesterei tudtak megtenni, magukért teszik és ez már mindennapos dolog. Igaz is, olyan dolog ez, amit itt tanítanak, ebben a templomban, ahol most ültök. Gondolkozzatok el ezen.

És arra biztatunk benneteket, utánozzátok azokat a mestereket, akik itt jártak a földön előttetek. Mivel rendelkeztek ők, amivel ti nem rendelkeztek? Az első dolog, egyáltalán semmivel! Mindannyian Emberi Lények voltak. Nem voltak különleges teremtmények és nem születtek másnak, mint ti. Az Egyetlen, aki azt mondta, hogy ő Isten Fia, nagyon világosan megmondta: „Isten fia vagyok, ahogyan ti is.” Az ő üzenete az emberi megnyilvánulásról szólt, hogy segítsen megérteni, hogy a belső ragyogás, amivel ő rendelkezik, a tiétek is. Ez nem illeszkedett az akkori kultúrába és abba a korszakba és az országát leigázók megölték.

Azt szeretném elmondani, hogy amit Ő megmutatott nektek ugyanaz, amit ti is tehettek a mesterléttel. Megváltoztathatjátok a dolgokat, visszatekerhetitek DNS-etek óráját, olyan gyógyításokat vihettek végbe, ami messze meghaladja az elképzeléseteket és ez egyenesen a Felsőbb Énetekből fakad, ami ott van bennetek. A mesterek energiája veletek van és az egyedüli oka annak, hogy ők itt voltak, a példa, hogy láthassátok és ti is megtehessétek mindazt.

A Föld Mestereinek visszatérése

Vannak, akik azt tanítják, hogy a mesterek vissza fognak térni egy napon és a Föld számos vallása bizonygatja ezt. Vannak, akik az ég felé néznek és így beszélnek, „Közeleg, közeleg az idő, amikor a mesterek visszatérnek, hogy megmentsenek minket.” Minden reményüket és kívánságukat erre a lapra teszik, énekelnek és miséket tartanak és várják őket, hogy visszajöjjenek. Hát halljátok, hogy mit mondok én erről: Azok az Emberek, akik így tesznek nem értik, nem látják annak a realitását, ami történik. Hogy a mesterek már mind visszatértek és itt ülnek, itt ezen a helyen!

Bárhol is vagytok, ők ott vannak. Ők része az új mágneses rács szerkezetének, lélekben vannak jelen, nem testben. Azért vannak itt, hogy beengedjenek, ha te is úgy akarod, olyan módon, ami gyógyulást fog hozni, megnyilatkozást és megoldásokat a testedben. A sötétség elmenekül a fény elől, amikor elhatározod, hogy kinyitod a kaput és beengeded a fényt. Ilyen módon használja Isten a nőt és a férfit ezen a bolygón. Így, ha még új vagy és kutatsz ezek a dolgok után, elárulom neked, hogy a mesterek megmutatták neked, hogy mi az ami most lehetséges. A Harmonikus Közeledés tette ezt lehetővé és tiéd a választás lehetősége, mint Emberi Lénynek, hogy észrevedd ezt, vagy figyelmen kívül hagyd.

Az új rács és a soha nem látott támogató rendszer

Olyan támogató rendszerek léteznek, amelyeknek talán még nem is vagytok tudatában. Ez az információ azoknak szól, akik éppen ébrednek és akik szeretnének némi információt a fátyolon túlról. A Föld Kristályrácsa a bolygó memóriája. Része annak, amit ti Gaiának neveztek. Most a bolygó Kristályrácsa az aktív rács, az a tábla, amelyre írtok az energiával, ahogy haladtok előre. Magába szív mindent, amit teszel, ahogy sétálsz egyik helyről a másikra. A Kristályrács tudja merre jársz, mert lenyomatokat hagysz a homokban, mert a rács ismeri az emberiséget. Gaia tud minden Emberi Lényről, aki spirituálisan ébredezik ezen a bolygón. Szándékodból árad a fény és érvényteleníti a valóságod háromdimenziós beállítottságát.

A bolygó Kristályrácsának létezik egy támogató rendszere, egy emlékező rendszer. A Kristályrács soha nem fog megsemmisülni, de vannak bizonyos rendszerek, amelyeket ha egyes emberek és az emberiség a földre alkalmaznak, olyan módon megzavarhatják, hogy megszűnik az egésznek az integritása. Eltörhet egy láncszem, a földnek titokban átadott túl sok elektromágnesség kárt tehet egy időre az épségében. Tehát létezik egy élő visszaállító rendszer és van köztetek, aki szükségét érzi, hogy tudja, hogy mi az. Állandóan veletek fog lenni és ez a rendszer a bolygó bálnái. Szeretitek a delfineket, ugye? Kérdezzétek csak róluk a biológusokat. Valójában ők kis bálnák! Ezért, amikor a bálnákról beszélünk, mindannyiukat értjük alatta. A bolygó melyik emlőse élvez még a Föld országainak 80%-ában egyezmény által védelmet? Egyik sem. Mert az Emberi faj intuitíve tudja, hogy ezek fenséges teremtmények és sértetlennek kell maradniuk a bolygón. Ez egy visszaállító rendszer, amely nagyon különleges. Most már ismeritek a titkot, hogy miért éreztek úgy velük kapcsolatban, ahogy azt teszitek.

Összegzés

Lehetséges lenne, hogy több minden történik, mint amit neked mondtak? Mit mond az intuíciód a pillanatnyi céloddal kapcsolatban? A Harmonikus Közeledés sokkal többet tett, mint csak a bolygó energiájának a megváltozása. Tőle kaptad a jóváhagyást egy megvilágosodott állapotra és íme, itt vagy.

Állandóan ott van azonban a 3D-s kérdés: „És most mit kell tennem?” Áldott az az Ember, aki olyan keményen a szívén viseli ezt a dolgot, hogy így beszél, „Elkezdem ezt az utazást. Megtalálom az igazságomat.” Mert érti, hogy maga a felfedezés folyamata hozza létre a világosságot ezen a bolygón. Nem kell csatlakoznod semmihez, vagy valamilyen emberi szervezethez tartozni. Nem, inkább személyesen kell elkezdeni a kutatást magaddal kapcsolatban.

Gyakran használjuk a fény és a sötétség metaforáját. Ez a legjobb, ami rendelkezésünkre áll. Valóban, energiaszinten a te kíváncsiságod nyitja meg a kapukat és okozza a bolygó magasabb vibrációját. Kevesebb, mint az Emberiség egy százalékának a fele kell, hogy felébredjen ezen a bolygón, hogy végleges legyen a változás. Ez azért van, mert nem sok fényre van szükség, hogy eltűnjön a sötétség. Majd hét milliárd Ember él a földön, ennek a nagy része soha nem fog felébredni, vagy nem érdekli ez a dolog. A hatalmas többség túlélő módban tengeti életét és csak a következő étkezésre tud gondolni, vagy magára az életben maradásra. Nektek viszont megvan a kiváltságotok, hogy ezotériával és az élet spiritualitásával foglalkozzatok. Tulajdonképpen ti tartjátok a bolygó fénypotenciálját.

Fontos, hogy megértsétek, hogy a rendszer, amelynek nem is vagytok tudatában, tud az ébredésetekről. A rendszer, amelynek nem is vagytok tudatában, tudja, hogy szemeid e sorokat követik, vagy füleid ezt a felvételt hallgatják, vagy hogy jelen vagy ebben a teremben, itt ülsz, követed ezt az előadást. A rendszer tud a Világítótoronyról, ami belőled válik, ha már éppen nem az vagy. Később majd meghatározzuk a rendszert és elmondjuk, hogyan működik (egy másik előadásban). Az Univerzum tud erről a találkozóról. Ilyen mélyreható dolog ez. Hát persze, hogy nehéz elhinni a háromdimenziós valóságotokban, hogy egy ilyen dolog lehetséges.

Most hadd szóljunk azokhoz, akik egy kicsivel többet szeretnének. Ha te egy vagy az újak közül, elárulom neked, hogy milyen gazdagság az, ami itt van. Amikor lebontod ezt az információt és többet megtudsz magadról és a DNS-edről, képességeidről, mesterlétedről, változtathatsz a helyzeteden és megoldhatod az életed problémáját – legyőzheted a félelmet. Kifejlesztheted az önértékelésed és beemelheted a létezésed Akasha Jegyzetébe, magadhoz vonzva azokat a dolgokat, amelyekre szükséged van.

Odamehetsz a spiritualitásod kútjához és újra azzá a sámánná válhatsz, aki nem is olyan régen voltál. Csodálatos gyógyító lehet belőled, ha úgy döntesz, vagy egy azok közül, akik meditálnak és sugározzák fényüket a bolygóra nap mint nap. Bármilyen tevékenységet választasz, akármi a szenvedélyed, ez az, amiért idejöttél ma és amiért olvasod e sorokat.

És a következő lépés a bizalom. Ne gyárts hipotéziseket. Semmit ne feltételezz. Türelmesen haladj előre és aztán majd megbeszéljük a következő fejezetet. A következő, amit majd hallani fogtok, az „Együtt élni a dualitásoddal.” Nehéz téma. Ez lesz a következő ebben a sorozatban.

Együtt élni a dualitásoddal

Ti, közönséges Emberi Lényeknek álcázott sámánok, itt a teremben, nem volna még itt az ideje, hogy kinyissátok sámán-létetek palackját? Igen, feltételezted, hogy gyógyító leszel. Tudtad ezt egész idő alatt. Egyáltalán nincs késő. Ez az, amiért jöttél.

Én Kryon vagyok. Nem fogok tőletek elköszönni. A kíséret energiája itt marad, ahol holnap újra ki lesz osztva, egy olyan módon, amit nem is feltételeznél. Mert a ti időkeretetekben a holnapi napon olyan dolgokat fogtok hallani, amelyeket majd nap közben tudatok partneremmel, akár a közvetítésen kívül, – dolgokat, amelyeket hallanod kell magatokról és magadról, a dualitásról és arról, hogy mi következik.

Soha nem vagy egyedül. Mindegy, hogy mit gondolsz, mi mindig itt vagyunk. Ez az igazság. Nem vagy vele tisztában, hogy ki jött ma kihez látogatóba, ugye? Újra találkozunk, kedves család, ahogy már annyiszor. Én vagyok az az energia, amelyet akkor láttok, amikor lejöttök a földre. Én vagyok az az energia is, amelyet akkor láttok, amikor távoztok. Van, aki a Kapu őrzőjének hív, csak azért, mert Kryon vagyok, az emberiség szerelmese. Valójában nem vagyok a Kapu őrzője, mert az mitológia, de az vagyok, aki ott áll az életetek kapujánál, amikor jöttök és amikor elmentek.

És ez így van.

Kryon


2. – Dualitásod megértése

Üdvözletem kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Vannak, akik majd azt mondják, hogy a kommunikációnak ilyen módját folytatni lehetetlen, nehéz. „Miféle folyamat az” – mondják – „amelyik lehetővé teszi egy Emberi Lénynek, hogy úgy beszéljen, mintha az Ember lenne a kapcsolat?” Elárulom nektek, ezt a folyamatot könnyű megmagyarázni, mert az Ember – angyal a Földön. Létezik egy közvetlen kapcsolat a Szellemmel és ti ezt Felsőbb Énnek neveztétek el. Az Embernek ez a spirituális része úgy működik, mint egy antenna, ott lobog a szélben, egész életed folyamán. Van köztetek, aki tudja mit tegyen vele és kapcsolódik ehhez a szent vezetékhez. Legtöbben nem. Ám, amikor megteszed, az akkor van, amikor a legmélyebb meditációk történnek. Azért hívunk ebbe az energiába, hogy megtanuld kifejleszteni ezt a kapcsolatot és ráhangolódj erre az energiára.

Sokan vannak, akik éppen csak, hogy elkezdték a ráhangolódást a Felsőbb Én energiára. Ezek azok, akik először fedezik fel életükben, hogy többről van szó, mint amit ők Istenről gondoltak. Már 18 évvel ezelőtt mondtam nektek, hogy a Föld elkezdett magasabb rezgésszámon rezegni. Amit manapság a hírekben láttok, az a rezgés, ami történik és több is fog jönni. El kell árulnom, sokan vannak, akik ki lesznek mozdítva hiedelemrendszerükből, az után érdeklődve, hogy „Mi a valós és mi nem?” Csodálkoznak: „Mért érzem a szívemben és a lelkemben, hogy Isten nagyobb, mint azt nekem mondták?” Aztán lesz, akiket elhozunk, hogy lássák a szavakat, amelyeket 18 éve folyamatosan közlök veletek és megrendülnek majd a tanításoktól. „Honnan kezdjem?” mondják majd, vagy „Mi a következő lépés? Hol egy kezdő tankönyv, hogy ne kelljen átvergődnöm az összes magasabb szintű anyagokon, hogy megtaláljam az alapokat?” A válasz az, amit hallotok és olvastok, mert megbíztam társamat, hogy készítsen egy sorozatot a közvetítésekből, aminek ezt a nevet adtuk, „A megvilágosodó kézikönyve – kiindulópont.” Olyan utasításokkal láttam el, hogy minél nagyobb közönségnek tegye azt hozzáférhetővé, hogy a nagy többség láthassa és szabad akaratával megvizsgálhassa, vagy nem.

Vannak akik most kezdik ezt az utazást, akik éppen érkeznek, itt ülnek és felteszik a kérdést: „Mi az, amit érzek? Lehet-e valóságos, hogy egy Emberi Lény azt tegye, amit úgy tűnik, hogy tesz? (a közvetítés) És ha nem azt teszi, miért érzem mégis úgy, mintha azt tenné?” Hát ezek jó kérdések és a válasz az, hogy a Föld rezgésszáma valóban magasabb, kezdi engedni, hogy a tudatosság megnyíljon. A jelenlevők mind Lemúriai sajátosságokkal rendelkeznek – ha nem közvetlenül, hát közvetve. El kell árulnom, hogy ti a Lemúriai faj vérvonalából származtok, abból a fajból, amelynek kvantum-szemlélete volt az Univerzumról, ők ébredtek először a tudtára az információnak, hogy kik ők tulajdonképpen. Nos, itt vagytok, ültök itt ebben a modern korban, amikor egy újabb ébredés van folyamatban és az első vonalban vagytok, mivel az öreg lelkek vannak az elsők között, akik felébrednek. Ezt már ezelőtt is elmondtuk. Tehát, öreg lélek, lehet hogy te rengeteg tapasztalattal rendelkezel, de csak a földi, háromdimenziós szabályok vannak beléd préselve és a kultúrád hitrendszere arról, hogy ki vagy te és hogy Isten kicsoda.

A következő dolgok esetleg ellenkezhetnek azzal, amire tanítottak és ha ez így van, állj meg és mérlegeld az igazság energiáját. Ne tételezd föl, hogy minden, amit olvasol vagy hallasz, teljes mértékben úgy van, mert azt szeretnénk, ha használnád a saját megkülönböztető képességed keresőmotorját. Használd az intellektust a szívvel kombinálva és kérdezd meg a Szellemtől: „Lehetséges-e? Helyes-e?” Mert ezek a dolgok közül némelyik kész kihívás lesz hitrendszered legmélyebb gyökereivel szemben, mindazzal, amit eddig tanítottak neked. Hát ezt tesszük a mai napon, felszínre hozunk minden sötét dolgot.

Hangsúlyozom, ez a megvilágosodó Kézikönyvének második fejezete. Az első fejezet létrehozta annak a megértését, hogy többről van szó, mint amit gondoltál, hogy történik a földön – a kezdet – a Harmonikus Közeledés – az egyre hatásosabb eszközök, az új intuíciók és annak az energiának a megnyilvánulása, amelynek része vagy. Az első fejezet tartalmazta mindezt. Így, egy kis ravaszsággal, ezt a helyet választottuk ki a második fejezetnek (San Diego). Szükség van rá, hogy aki majd hallgatja vagy olvassa ezt, tudja, hogy erről a helyről származik Kryon, ahol most ezt az információt kapjátok. Itt ültek a család tagjai, akik az ő Emberi testükben türelmesek és kedvesek voltak a mérnök úrhoz, társamhoz, a közvetítésnek abban a korai időszakában. Elnézték neki a tapasztalatlanságot és hagyták neki, hogy megtalálja, amit meg kellet neki találnia. És így bezárult a kör és újra itt van, abban az energiában, ahol kezdte, nem is olyan messze attól a helytől, ahol fizikailag mindez elkezdődött. Azért választottuk ezt a helyet, mert a téma nehéz, de olyan valami, amit föltétlen tudnotok kell. Az újság, hogy jó hírről van szó. Egyszerűen mély értelmű dolog. Készülj fel, mert ha még ezelőtt nem hallottál róla, nagy kihívás lesz és meg fogja rengetni hitrendszered legmélyebb gyökereit. Lesz, akit feldühít, másokat nem. Lesz, aki kényszert érez majd, hogy visszavágjon, lesz, aki nem. Mert ezek az energiák a dualitásod magjában vannak, ez a benned lévő fény és sötétség tanulmányozása.

A dualitás meghatározása

Az első dolog, amit tudnod kell, miután azzal tisztában vagy, hogy benned isteni tulajdonság lakozik, hogy ezen a bolygón jelen van valami, amit dualitásnak hívunk. Ez a dualitás úgy mutatja magát, mint az isteni tulajdonság ellensúlya, a legsötétebb energia, amit el tudsz képzelni, az a tiéd, ott van a neved rajta. Veled együtt érkezik születésedkor és nem távozik az utolsó leheletedig. Egyesek az Árnyék Önmagadnak nevezték. Mások a Sötét Énednek, megint mások a gonosznak és nevezték már a sötét oldalnak is. Ennek a sajátosságodnak mégis egy más neve van és ez a dualitás.

A dualitás teljes mértékben helyénvaló, mert egy megtervezett részed. Születésedkor van hozzád rendelve és nem a fátyol másik oldaláról hozod magaddal, mert a dualitás katlanja ez a bolygó, ahol egy kísérlet folyik. Ez a kísérlet arról szól, hogy az angyalok, akik Embernek álcázzák magukat lejönnek, hogy elsimítsák a játékteret és hogy ebben a dualitásban (világosság és sötétség) megpróbálják megtalálni az egyensúlyt a kettő között. Ez az energia próbája, nem az Emberé, de olyan nehéznek tűnik, mintha a lelked próbája lenne. Ahogy esetleg észrevetted, minden egyes Emberi Lény saját maga kell, hogy eldöntse, mi a valós és mi nem. Személyesen kell eldöntened, bármilyen szervezet hittérítése nélkül, anélkül, hogy ők mondanák meg neked, hogy mit higgy és mit ne higgy. A napok egyre fogynak, amikor egyszerűen a szögre akaszthatod lelked hiedelmeit a történelem szekerén és a mitológiát, amit az képvisel. Mert ez az új energia kezdi körvonalazni a spirituális dolgok személyes vizsgálatát, a vágyat, hogy valóban megismerd az igazságot.

Amikor lejössz a földre, kapsz valamit, amivel nem számoltál, erről szeretnék nektek elmondani mindent. Elmondani, hogy mennyire erőteljes és példákat is fogok rá hozni. Aztán, el szeretném mondani, hogy mit tehetsz te, vele kapcsolatban. De mielőtt egyáltalán továbbmennénk, tárgyaljuk meg, hogy mit tett a dualitás energiája a történelmetekkel, mert ez az alapja és a magja minden vallásos mitológiának. Ez az alapja és a magja még a Görög isteneknek is. Az emberiség dualitása volt a mozgató rugója minden történetnek a mágiával kapcsolatban, a jóval és a rosszal, a fénnyel és a sötétséggel kapcsolatban – ezek az erők voltak.

Az Emberi Lény még a ti modern kultúrátokban is azt hiszi, hogy a mennyben, valamikor régen volt egy háború. Ilyen azonban nem volt. Nincs háború a fátyol másik oldalán. A harc és a konfliktus a dualitásra jellemző fogalmak. Gondold csak végig, vajon Isten osztozna veletek a ti 3D-s élményeitekben? Nem, hanem ti folytatjátok még mindig, hogy erre építsétek spirituális történelmeteket, mintha úgy történt volna. Az angyalok nem verekednek, itt nincs a hatalomért való harc és a ti tudatosságotok szemléletmódja nem ruházható át a Szellem működésére.

Ebben a mítoszban egy angyal mégis lehullott a mennyből, a neve Lucifer volt. Persze nehéz lett volna, mert nincs olyan „hely”, hogy mennyország! Megint csak arról van szó, hogy ti létrehoztatok „helyeket” egy dimenziókon keresztülhatoló állapotra, ez pedig lehetetlen. Egyedül az otthon létezik, az ahol vagy, amikor nem a földön vagy, és az nem hely. Az a dimenziókon áthatoló energiának egy állapota, amely az időn kívül létezik. Mégis, ahogy a mitológia mondja, ez a bukott angyal volt a felelős azért a helyért, amelyet rá jellemző módon kifejlesztett és a gonosz helyét Pokolnak neveztétek és ha nem jól viselkedtek, oda kerültök.

Nos, hagyjuk ezt a történetet. Vajon Istenre jellemzőek ezek a dolgok szerinted, vagy az emberre? Csak azért teszem fel ezt a kérdést, mert egy bizonyos ponton fel kell ismerned az igazságot és szétválasztanod azt, amit hallottál, attól amivel az intuíciód most üvölt feléd. Olvasd és mérlegelj, vajon a család hozta volna létre számodra a következőt: A pokol az, ahová automatikusan kerülsz, amikor meghalsz! (A mitológiának megfelelően) Ahol szenvedni fogsz örökké. Pont. Hacsak, természetesen, nem teszel valamit, amíg itt vagy a Földön, ami abból áll, hogy csatlakozol valahová és kijelented, hogy úgy élsz és ezzel beköltözöl kultúrád hitrendszerének egyik skatulyájába. És ismét, – vajon Istenre jellemzőek ezek a dolgok, vagy úgy hangzanak mint az ember teremtményei?

Kedveseim, újra csak elmondjuk, nem létezik Lucifer. Elárulok nektek valamit az emberiséggel kapcsolatban és ez nagyon érdekes. Minden jóra, ami veled történik, azt mondjátok: „Isten jó. Isten tette ezt velem. Nagyon örülök, mert közel vagyok Istenhez, mert ezt Isten tette.” És amikor valami rossz történik, az Emberi Lények gyakran mondják, „Hát ez szörnyű, ez a gonosz. Az ördög tart hatalmában. Én nem tudom mi történt.” Ez a magatartás természetesen azt jelenti, hogy az Emberek nem felelősek semmiért, sem a jóért, sem a rosszért! Csak lebegnek, abban reménykedve, hogy nem rántja be őket valami rossz energia, miközben ők a saját dolgukat végzik! És ha szerencséjük van, Isten és a Sátán közt dúló harc nem érinti őket. Az Ember végül is nyerni fog és a mennyországba jut majd ha meghal, ha jól viselkedett és ha az erejét a történelmi mitológiák szolgálatába állította, amelyekből, mint spirituális hitrendszer, több mint 700 verzió található ezen a bolygón, sok-sok szerkezeti formában és a szabályok sok variációjával. Isteni hangzása van ennek? Egyáltalán! Ez az Ember mitológiája, gyakran nagy teljességgel felszolgálva spirituális vezetők által, akik biztosak abban, hogy az ő ösvényük a helyes.

Ezt nem azért mondtuk el nektek, hogy ítélkezzetek bárki felett is. Ez egyszerűen történelmi igazság. Kezdettől fogva azt mondjuk nektek, hogy becsülünk minden egyes kutatást Isten után. Aki azonban ebben az új energiában végzi a keresést, annak el kell kezdenie felismerni a saját igazságát, mi pedig segítünk ebben, egy más perspektívát mutatva nektek. Mert ez fogja megváltoztatni a jövőt és elindítani a Föld egyre emelkedő vibrációját.

Jegyezd meg, hogy ez nem egy olyan üzenet, amely majd egy újabb spirituális skatulyába kényszerít! Mert Kryon munkássága körül nem létezik szervezet, ahogy általában a New Age körül sem. Nincs szervezet, amihez csatlakozz, nincs székhely, ahova bejárj, nincs történelmi Emberi próféta, akit imádhatnál, de központi szabálykönyv sem. Ez egy új spirituális szemléletmód, ahol milliók fogják megtapasztalni az igazságot, amelyik ott rejtőzik saját magukban – de ott rejtőzik minden szabály, minden tan és minden szeretet is, ami idehozta őket. Össze fogják mérni azt, amit éreznek azzal, amit látnak maguk körül. Sokan csodálkoznak majd, hogy tud egy ilyen hatalmas, világméretű Emberi csoport ilyen egyforma lenni gondolataiban, szervezet vagy vezetés vagy bármilyen nemű tagság nélkül. Ez a dolgok új rendje, amikor inkább az az igaz és valós, amit felfedezel belsődben, mint amit azoktól hallottál, akik a történelem mítoszait visszhangozzák, akik közül legtöbben még nem is értenek egyet azzal.

Hogy mi segíti ennek a vonzás és taszítás energián alapuló mitológiának a működését a Földön, nagyon nyilvánvaló. Az, hogy nem akarod elhinni, hogy egy ilyen sötét valami tényleg benned lakozhat, vagy, hogy benned lakozik valami olyan grandiózus, mint Isten. Mindig azt gondoltad, hogy te jelentéktelen vagy, bűnben születtél, következésképpen elvesztetted a jó hatalmát, de nem rendelkezel a rossz hatalmával sem. Itt ücsörögsz erőtlenül és fogalmad sincs róla, hogy mindkét, igen mélyreható erő ott székel pontosan a te lelkedben. Legyél tisztában ezzel. Az értéktelenségnek ebben az állapotában, bárki számára megfelelő vagy, hogy megragadja érdeklődésedet saját Isten-rendszere számára. Valóban, a bolygó lakosságának 85%-a kialakította magának a skatulyákat, ahol mindezt meg tudja magyarázni a 3D-nek megfelelően. Nem érdekes, hogy amikor az Ember érettebb korba lép, az első dolga, hogy ezek a válaszok után kutat? Isten az a DNS-edben, ami arra ösztökél, hogy kutass a teremtő után.

Itt az igazság. Van egy darabkája Istennek, amely leszületik veled – de erről beszéltünk már az elmúlt alkalommal. Ott lakozik benned és arra vár, hogy felébresszék. Ez egy kvantum energia. (Dimenziókon áthatoló, nem a 3D-ben). Gyönyörű. Ez fény. Oka van annak, hogy bökdös és huzigál, hogy „beleülj a székbe”, ahogy mondani szokták, vagyis tudnod kell, hogy része vagy valaminek. Nem véletlenség, hogy itt vagy, vagy hogy olvasod e sorokat. Tudod, ez a te teljes jóváhagyásoddal történik. Lehet, hogy nem tudod mi az, csak azt, hogy tenned kell valamit ezzel kapcsolatban, de tudnod kell a következőt: egyszerűen maga az a tény, hogy érdeklődsz, változásokat okoz a bolygón. Tisztában voltál ezzel? Már csak hogy itt vagy és figyelsz, segíti a bolygót. De ez egy másik napra való üzenet. Istennek ez a darabkája benned egyensúlyban van, mert szintén benned lakozik a legsötétebb sötétség, ami a nevedet viseli. Mivelhogy ez a dualitás. Már mondtuk, de nem árt újra hallanotok.

A küzdelem 3D-s megközelítése

Három dimenziós nézőpontból a küzdelem abból áll, hogy ha van egy ellenséged, legyőzöd. A 3D-ben elmész a csatába és megölöd. Ő eltűnik, te pedig győztesen felkelsz és így szólsz: „Legyőztem a gonoszt, ami bennem volt, nincs többé.” Ennek számodra így van értelme. Mert sok olyan hely van, ahová el tudsz menni, hogy „legyőzd a belső szörnyet” és nem is kell messzire menned, hogy ezen segíts. De nem ez az eset a dualitással, mert azzal együtt kell élned egész életedben. Azt megsemmisíteni nem lehet, mert az az Ember halálát jelentené. Sokan azonban így beszélnek: „Nincs értelme egy ilyen erős ellenséget, ami bennem van, csak úgy hagyni, hadd legyen. Egyezségre kell vele jutni.” De ezzel a benned lévő energiával nem úgy juthatsz egyezségre, hogy megsemmisíted. Inkább egyensúlynak neveznénk, amit tenned kell, és ez, kedveseim egy olyan fogalom, ami nem egyszerre történik, hanem folyamatosan, majdnem minden élő Ember számára. Mert hatástalanítani kell a túlélési ösztönt, a szó legmélyebb értelmében. Ez megszünteti a menekülési vagy harci ösztönt és egy olyan bölcsességgel helyettesíti, amelyet már 18 éve próbálkozunk nektek elmagyarázni.

Tehát, ez a Második fejezet annak a tudomásul vétele, ami ott van bennetek, de amit nem vagytok hajlandók még elfogadni sem, hogy ott van. Igen megerőltető elhinni, hogy Isten bennetek van, megtalálni már nem olyan nehéz. De elhinni, hogy a gonosz gyökere is ott van benned, kész sértés az intellektuális énednek és a makulátlanságnak, amit legtöbb ember tart magáról, becsületes életvitele miatt. Más szavakkal, ez az egész fogalom olyan, amit a „skatulyán kívül” kell megvizsgálnod.

A dualitás igazságának leleplezése

Olyan sok különböző módon fedi fel magát a dualitás. Nem kellene már őket felsorolnom, de azok miatt, akik éppen újonnan érkeznek, mégis megteszem, azoktól a dolgoktól fogva, amelyek jelentéktelenek, azokig a dolgokig, amelyek nem azok.

Az egyik a dráma ezek közül. A dráma. Találkoztatok már olyan Emberi Lénnyel, aki egyedül csak úgy tudja élni életét, ha folyamatosan drámába keveredik? Az irónia az, hogy ő az, aki állandóan telefonközelben akar maradni veled, a megvilágosodóval, mert te kiegyensúlyozott vagy és fényt hordozol, ami vonzza azokat, akik ezzel nem rendelkeznek. Így panaszkodik: „Több dráma van az életemben, mint amit el tudok viselni. Itt az egyik, ott a másik. Már azt hittem megoldottam, de akkor újra csak ott van.” És akkor te türelmesen adsz neki a bölcsességedből, már vagy századik alkalommal és minden rendben lesz, ahogy mindig történni szokott. De mihelyt leteszed a telefont, tisztában vagy vele mi fog történni, ugye? Egyáltalán nem fogadja meg a tanácsaidat. Csak azt akarja, hogy egy hang a vonal másik végén elmondja neki, amit már úgyis tud! Aztán másnap megint jelentkezik, hogy elmondja, hogy „Ez történt, meg ez történt, meg ez. Úgy látszik, hogy ez tovább folytatódik.” Végül is, akár még az igazat is elmondhatod neki, kérdezz rá: „Tisztában vagy-e vele, hogy mindezt te rajzolod magadnak? Hogy szükséged van rájuk a túlélésedhez?” Persze tiltakozni fog, „Soha! Soha nem keresném magamnak a bajt!”, mondja. Mégis keresi! És elárulom neked miért, mert így kényelmesebb neki. Ha nem létezne dráma az életükben, az a sámán után kellene kutatniuk, akik ők maguk! Áldott az Emberi Lény, aki megszabadul a drámától és a spirituális oldal után néz, mert nagyon gyakran a dráma egy nagyon fontos dolgot takar el, – a fényt, amely beáramlana az életükbe. De ettől ők nagyon félnek! Tehát, a dráma segít nekik, hogy ne kelljen szembenézni a valósággal és a dráma kényelmessé válik.

A következő az aggódás. Aggódás mindenért! Az aggódik, aki úgy érzi, hogy tehetetlen bármit megtenni! Vannak köztetek olyanok, akik fölébrednek hajnali háromkor, azért aggódva, hogy nincs miért aggódniuk! Amikor elkezded kiegyensúlyozni magadban ezt a sötét dolgot, amit dualitásnak hívtok, az egyik dolog, ami eltűnik, az aggódás, mivel ráérzel, hogy a rendszer elkezd működni és hogy tényleg nem vagy egyedül. Létezik egy terv és az aggódás kezd eltűnni. Ám itt ez a sötét dolog, ami fel akar ébreszteni, ilyenekkel: „Nos, nézz csak ide! Emiatt most már aggódni kellene!” Aztán kapsz tőle egy „listát” a dolgokról, amikért aggódni kell. Ez az, amikor nem tudsz visszaaludni. Ilyenkor fölkelsz... Ismerősek ezek az érzések, ugye? Ez teljes mértékben Emberi.

A dráma és az aggódás vezetnek az önértékelés hiányához és a félelemhez. Magadra nézel a tükörben és amit látsz, egy korosodó Emberi Lény és azt gondolod, hogy erről szól az egész élet. „Hol van a fiatalságom?” mondod: „Miért nem haladhatok visszafelé?” mondod. „Miről szól az élet? Egy olyan kis része vagyok ennek a rendszernek...” És ez a benned lévő sötét dolog még biztat: „Pontosan! Haver, teljesen igazad van. Semmi vagy. És mindig is az leszel. Véletlenségből vagy itt. Amikor majd meghalsz, annyi és eltűnsz.” És valamilyen okból, az Ember lógó orral rábólint: „Bizony, így van.”

A te nézőpontodból talán nem korrekt, amiről beszélek. Mert neked a 3D a korrekt, csakhogy az korántsem képviseli annak a nagyszerűségét, amit az Emberek berendeztek maguknak ezen a bolygón. Mert a sötét oldalad könnyű előhozni. Az Isteni oldalad nem. Az irónia az, hogy a sötét oldalt olyan könnyű előhozni, hogy letagadtad és létrehoztál egy lényt, aki felelős ezért: az ördögöt. Úgy tűnik ezért, hogy az ördög ott van mindenütt! Az Isten pedig sehol. A valóság az, hogy ez a dualitás egyensúlya. Isten után kutatnod kell, a sötét oldalad pedig állandóan ott van és nyomkodja a gombokat. Ez így lett megteremtve és egyensúlyában helyes. Az utolsó fejezetben látni fogod, mért van az, hogy az Isteni-éned felfedezése mindörökre kibillenti az egyensúlyt. Mindennek igen mélyreható oka van, ám a 3D-ben ezt nehéz megmagyarázni. Egyensúlynak kell lennie, YIN és YANG egyensúlynak a természetben, mindenütt. Mindig az egyensúlyról van szó. Az energiakísérletet a Földön Istennek azok a darabkái végzik, amelyek Ember álruhát öltöttek. Ők jönnek és elmennek, cserélgetve a részeket ebben az energia játékban. A kísérlet nem őket vizsgálja, inkább ők maguk végzik a kísérletet. Merre fog billenni az egyensúly, ha beleadjátok mindkettőt, a fényt is és a sötétséget is? És mi fog történni a Földdel? A válaszok pedig rejtve vannak előtted, ami éppen most ezt a földet illeti, a szabad döntés egyedüli bolygóját, egyenlőre. De részei az Univerzumnak magának és a szövedéknek, ami mindent átsző.

Azok, akik átadják magukat saját dualitásuk ezen sötét energiáinak, még tovább fognak süllyedni a sötétség következő rétegébe, ez pedig a harag, a gyűlölet, az erőszak, a halál, a könyörtelen gyilkolás. „Hohó!”, mondjátok majd: „Nos Kryon Úr, hát a gonoszról beszél.” Valóban? És mi az, hogy gonosz? Elárulom nektek. A sötét oldal az, amely az Emberi Lényben készen áll, hogy kifejlődjön és megérjen.

Ha arra akarsz haladni, – hogy gonosz ember legyél – minden erő rendelkezésedre áll, amit csak akarsz. Használhatod, mert ez a szabad választás. Isten nem fog utadba állni, tudtad ezt? Ó, olyan sokan lesznek, akik majd így beszélnek: „Nos, így van ez, amikor az ördög beavatkozik. Ő lesz, aki ezt megteszi. Ő fog engem oda lelökni.” És létezik kultusz, ahol éppen ez az imádat tárgya. Hogy mi az igazság? Senki nem lök le téged sehová, kedves Emberi Lény. Az a te szabad döntésed. Sok Ember elmegy abba az irányba, mert ott találja meg a saját erejét. Ott tud hatalmat gyakorolni a többi Ember fölött, hogy aggódást, drámát teremtsen és ellenőrzése alatt tartsa a többieket.

A bolygó diktátorai, a régiek és a mostaniak, ebben találják meg a hatalmukat. Kényszerítik a népet, hogy rájuk figyeljen. Ha elég Emberi Lényt megölnek, az olyan fokú félelmet teremt, ami szükséges a hatalmukhoz. Ezt teszik és nem kell, hogy én mondjam ezt nektek. Tudjátok ti ezt. És elárulom nektek, habár ez gonosz... ez az Emberi Lény, aki a gonosz hatalmát gyakorolja. Talán nem is akarjátok ezt hallani, de el kell hogy mondjam. Szükség van rá ahhoz, hogy teljesen megértsétek, ami most jön.

Az Emberi Lény erőteljes mindkét irányban. Benne gyökereznek az angyali, de az ördögi energiák is. „Kedves Kryon, épp az előbb mondtad, hogy nem létezik olyan dolog, hogy ördög. Én ezt nem hiszem. Voltam olyan helyeken, ahol láttam a mágiát. Láttam démonok kiűzését Emberi Lényekből. Valódi fizikai alakokat láttam forogni a padlón és eltűnni.” Kedves Emberi Lény, te hiszel a csodákban? Ha igen, ki mondta azt neked, hogy az mindig a fény segítségével történik? Emlékszel, amikor az egyensúlyról beszéltem? A fekete mágia egyszerűen egy Ember sötét erejéből létrehozott csoda. Egy Emberi Lény meg tudja ezt tenni.

Lesznek, akik majd így beszélnek: „Láttam már voodoo varázslatot, olyan valóságos. Nagyon valóságos. Az Emberek teljesen átadják magukat. Beteggé teszik, sőt meg is ölik őket csupán szuggeszcióval. Ez a gonosz” És újra elmondom, üdvözlöm bennetek az Emberi Lény hatalmát. Nézzetek bele a történelmetekbe. Nézzétek a diktátorokat, akik csupán beszédeikkel olyan sok embert eltérítettek, annyira, hogy azok halomra ölték egymást. Elárulom, ez Emberi képesség és igen erőteljes.

Az érem másik oldala

Nos, miért mondanám el nektek mindezeket? Ne félj egytől sem, mert csak arról beszéltem, ami a lényeged, és hatalmad van mind fölött. De létezik ennek másik oldala is. Kedveseim, ha először olvassátok, vagy hallgatjátok ezt az anyagot és ez a Második fejezet számotokra, azt szeretném tudatni veletek, hogy ez azért egyre jobb lesz. Ez a sötét részetek azonban rögtön azt mondja: „Ezt nem hiszem el. Hagyd abba az olvasást. Ne hallgasd ezt tovább.” De miért? Mert mindjárt meg fogjátok tőlem hallani a történet többi részét.

A sötét részed tudja, hogy ha tovább kutatsz, mindennek vége. Mert meg fogsz látni valamit, amit ő nem szeretne, hogy megláss... hogy szabad döntéssel rendelkezel, hogy meglásd az egyensúlyozó erőt... és, igen, hogy ez micsoda egy erő! Ha látni tudnátok az angyalok csapatát, amint ott sürgölődnek körülöttetek vödrökkel ezekben a pillanatokban és begyűjtik azt a figyelemre méltó energiát, amelyet ti fejlesztetek, elképednétek. Mert ők készen állnak arra, hogy együtt vívják meg veletek csatáitokat. Isten egy darabkájával benned érkezel erre a bolygóra. A benned lévő sötét dolog viszont arra szolgál, hogy mérsékelje a kezdő energiát, amely létrehozza a karmát. Nem ok nélkül van itt és születésedtől fogva van veled. Milyen sokan tanítottátok gyermekeiteket, hogy legyenek dühösek, amikor a másik gyerek az ő játékukkal akart játszani? Ti szülők, milyen sokan tanítottátok gyermekeiteket arra, hogy féltékenyek legyenek vagy dühöngjenek? Ti pedig tiltakoztok, „Soha nem tanítottam a gyermekemet ezekre a dolgokra.” Én pedig bólogatok, tudom. Már azzal ellátva születnek meg, akárcsak te is. Kezded már érteni?

Nos, odaértünk a jó hírekhez. Egyezhetsz a következőkkel, vagy sem. Az emberiség nagy része csak áll és nem is próbál változtatni ezen. Hogy úgy mondjuk, az érzékelés az, amivel szinkronban vagy és ez majdnem olyan erős, mint a fátyol túlsó oldala. Naponta megfigyelheted ezt a kultúrátokban. Úgy tanítottak, hogy el kell menned abba a bizonyos épületbe (a templom), hogy beszámolj és meggyónj minden szörnyű dolgot, ami az elmédben van. Ez megment Isten haragjától egy kis időre. Aztán visszajönnek a sötét dolgok és megint el kell menned abba az épületbe és gyónhatsz újra. Micsoda kiszolgáltatottság! Ez egy állandó Yin/Yang körforgás, vagy nem? A beszennyeződés és a megtisztulás között. Micsoda mitológia! Úgy gondolod ezt a rendszert Isten teremtette? Nem, amit Isten teremtett az így néz ki: Benned egy isteni rendszer van, ennek a dualitásnak az egyensúlyozására, olyan módon, hogy az ne találjon kapaszkodót. Tiszta szándékkal mondd ki a következőket: „Édes Istenem, fáradt vagyok ezektől a dolgoktól, mutasd meg mit kell tudnom, hogy kitűzzem azt magamnak.” Ez a kezdet, mert ez képviseli a szándékodat, hogy belökd a fátyol túlsó oldalára nyíló ajtót, azért folyamodva, hogy felfedezd magadban az isteni tulajdonságot. Az egyensúly a szándékkal kezdődik. És ezt már az első leckében is elmondtuk, egy teljes egész rendszer kezdődik a szándékkal. És ez egy olyan helyre teszi félre ezt a sötét oldaladat, hogy még megtalálni sem leszel képes.

A világosság és a sötétség kettőssége a Föld bolygó rendszerének lett teremtve. Ám ez a két energia nagyon, nagyon különböző. A benned lévő sötétségnek fogalma sincs a te spirituális tevékenységedről. Gondolkodj csak el ezen. Azok közületek, akik spirituális döntést hoznak és követik az intuíció és az ítélőképesség térképét, akik felemelik Isten darabkáját önmagukban, egy olyan energiát teremtenek, amely láthatatlan dualitásotok másik oldalának! Ennek a sötét dolognak fogalma sincs róla, hogy mit teszel, vagy mit tettél. Csak mérges, hogy már nem tud elérni soha többé.

Egyszer, amikor belépsz a fénybe és elkezded ezt az utazást, ez a dolog, ami annyi problémát okozott neked egész életedben, lényegtelenné válik. Hasonló lesz, mint egy gyerek a hátsó ülésen, fészkelődik és idegesít és tudni akarja, hogy „ott vagyunk-e már?” Mindezt megteheti, fészkelődhet a hátsó ülésen, de csak ennyi. Persze, mindig ott van és néha hangosabb, néha csendesebb.

Van aki bosszankodik, még a megvilágosodók közül is és így beszél: „Miért van az, hogy ilyen változó módon viselkedik? Úgy gondoltam, hogy a spirituális munkásságom majd teljesen csendben tartja.” Nem így van, mivel mindig készen áll, hogy lecsapjon. Vannak gyenge pillanataid, végül is egyensúlyról van szó. Nos, kell-e ezt nektek mondanom? Kedves megvilágosodó, ne ostorozd magad érzelmileg amiatt, hogy ilyen periódusokon mész keresztül. Néha ez nagyon nehéz, néha meg nem annyira. Vannak hullámhegyek és vannak hullámvölgyek és ez teljesen normális. Ez természetes, kedves Emberi Lény, mert állandóan a kép összeillesztésén dolgozol a világosság és a sötétség energiái között. Ez egy folyamatos harc, aminek soha nem lesz vége, az utolsó leheletedig. Azok viszont, akik beléptek a fénybe, előnyben vannak. Habár ez úgy tűnik nagyon egyszerű, emlékeztetnélek benneteket a fénnyel kapcsolatos tanításaimra is, évekkel ezelőtt. Tízezer ember van egy sötétségbe borult stadionban és erre az is hatással van, ha csak egyetlen egy is bekapcsol egy fényforrást. Mert ha csak egy fényforrást is bekapcsolsz, nem fontos milyen nagy a sötétség, – definíciója szerint – tovább nem létezhet. Ez ám a hatalom. Látod ebben a méltányosságot? Habár az emberiség kihívásai intuitíve mutatkoznak meg és az Isten oldala nem, amikor rátalálsz a fényre, az egy börtön állapotba taszítja a dualitást, ahol a sötétség fogva van. Tehát, az erő a fény oldalán van. A fény aktív, a sötétség nem. A sötétség, a megjelenésével nem tud megváltoztatni egy világos helyiséget! A fény viszont teljesen megváltoztat egy sötét szobát.

Talán ideje volna kipróbálni? Tiszta szándékkal mondd ki: „Édes Istenem, mondd mi az, amit tudnom kell?” Ez elindítja a folyamatot. Ne mondd meg Istennek, mit tegyen az életedben. Inkább csak annyit: „kész vagyok tudni.” Ez egy bölcs kijelentés és így kezdesz rájönni, hogy ki vagy. Ne legyél meglepődve ha szeretet áramlik a szívedbe. Ne legyél meglepődve, ha azt veszed észre, hogy az angyalok kézen fognak és nem tudod megmagyarázni az érzést. Ne legyél meglepődve, ha megmagyarázhatatlan békére lelsz, és a félelem? Ez a nagyágyú. Figyeld csak meg, honnan indul a félelem. A hasadból indul. Ez az emberiségnek egy alsóbb energia jellemzője. A hasadból indul. Semmi köze sincs a megvilágosodásodhoz, vagy a harmadik szemedhez. Onnan indul, ahol parancsolni tudsz neki. Ám, ha nem teszed, gyorsan eléri az elmédet.

Legközelebb, ha reagálnod kell a félelemre, lesz e elég bátorságod, bölcsességed és minden hozzávaló, hogy így szólj, „Állj! Tudom mire készülsz. Ne mozdulj!” Ne hagyd annak a sötétségnek és annak a félelemnek, hogy a szívedig hatoljon. Engedd, hogy a bölcsesség és a szeretet és annak a tudása, hogy Isten benned van, felülkerekedjen. És akkor úgy fogod találni, hogy a félelem elszáll. Szertefoszlik. Meg fogja próbálni néha, hogy elkapjon az éjszaka közepén, de még akkor is teljes mértékben ellenőrzésed alatt tarthatod. Gondolj Isten szeretetére, amely ott van melletted, egy védelmező ragyogás állapotában. Mondd ezt: „Távozz tőlem. Távozz a hátsó ülésre. Tudom, hogy ki vagy. Te az én sötét részem vagy, de már soha többé nem hagylak vezetni.”

Mindez túl egyszerűnek tűnik, vagy talán őrültségnek? Lehetséges, hogy a válasz az élet olyan sok kihívására ennyire egyszerű? Merül fel a kérdés. Nem olyan egyszerű. De ez a hitnek egy alapvető kérdése, amely kezd szétválasztani belülről attól a részedtől, amiről azt gondoltad, hogy valahol másutt van. Sokan szorongást éreznek a szétválasztás miatt! Szóltunk már erről az Első Kryon könyvben. „Sugallatnak” hívtuk. A jóváhagyás sugalmazása a dualitás megváltoztatására! És ez a megvilágosodó.

Elmondom, amit a társamnak Lee-nek is mondtam az elején, amikor kezdte ezt csinálni. Azt mondtam neki, „Kedves Társam, te most a fényed miatt rendelkezel azzal a képességgel, hogy ellenállj a bolygón létező legkeményebb mitológiának, állj be a pentagram (az ötágú csillag) közepébe. Tedd ezt akkor, amikor a hívei felveszik a furcsa öltözéküket és különös szavakat kántálnak, hogy ártsanak vele neked. Engedd, hadd próbálják ki a mágiájukat rajtad. Minden ami történhet, hogy mosolyogsz a próbálkozásaikon. Mert a fényed messzemenően ragyogóbb, mint bármi, amit egy Emberi Lény elő tud varázsolni sötét oldalával... messze, messze nagyszerűbb, mint bármilyen sötétség, amit akár az Emberi Lények egy egész csoportja képes teremteni. Mert te közvetlenül a forrásra csatlakozol.” Kérdezzétek csak meg. Ő megtette. Mert volt idő, amikor egy csoport támadott rá mágiájával az Egyesült Nemzetekbe való első utazásunk alkalmával és semmi eredménye nem volt. Mert ha a sötétség támad a fényre, az semmi eredménnyel nem jár. Ez az igazság.

Ennek a leckének a célja, kedveseim az, hogy meghalljátok az igazságot, hogy sokkal erősebbek vagytok, mint bármely sötét dolog ezen a bolygón. Sokkal erősebbek, mint bármelyik démon, amiről azt mondták, hogy esetleg benned lakozik. És ha bizonyítékra van szükséged, csak nyisd ki az ajtót Istenhez. Engedj be minket és tudni fogod, hogy amit ma elmondtam, igaz. Ez csak amiatt van, amit fátyolnak hívnak. Mert az teljes mértékben elrejti, ami itt tényleg történik.

Legyél tudatában annak, – hogy a mai napon nem kértünk arra, hogy csatlakozz bárhová, vagy igen? Legyél tudatában annak, – hogy a mai napon arra sem kértünk, hogy kövess bármilyen protokollt, amely különböző könyveket és füzeteket kínál megvételre. Ehelyett arra biztatunk, hogy olvasd az utasításokat a DNS-ben, amellyel ide érkeztél. Hadd mutatkozzon meg a mesterlét, sámánok, mert azok vagytok!

Ez a mai üzenet. Ez az egyetlen ehhez hasonló, amit tőlünk kaptok. Ez egy olyan valami, amin elgondolkozhattok, amíg figyelitek a vonzás és taszítás energiáit ezen a bolygón. Áldottak azok, akik megérezték ennek a napnak és ennek a leckének az energiáját. Mert mélységesen szereti őket egy olyan entitás, aki csak együtt akar lenni veletek... én. Aztán megkérdezhetitek, ki jött látogatóba, kihez, ugye?

És ez így van.

Kryon


3. – Ezoterika a végsőkig

Üdvözlet kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Ne hagyjátok, hogy ez a név megfélemlítsen benneteket. Én Kryon vagyok, a nővéred és a fivéred. Lehetséges az, ahogy reggel is mondtam (a délelőtti közvetítésben, hogy „a minden várakozást felülmúló energia, amely megtöltötte a helyiséget, olyan helyekről érkezik, amelyet elképzelni sem tudtok?” Azon a helyen létezik egy energia, amely olyan jól ismer benneteket, hogy ez szíven talál.

Függetlenül attól, hogy te ki vagy, vagy milyen kultúrából jöttél, szíven talál. Vajon miért? Ha azt mondom, hogy ti mindannyian rendelkeztek valamivel, ami közös, ez hihetetlen lesz számotokra, ugyanis, ti mindannyian ugyanarról a helyről jöttök. Ebben van a közös, egy igazság, ami kimondja, hogy egy bizonyos módon ti mindannyian ugyanolyanok vagytok, az otthon ugyanaz mindannyitok számára. Így, talán ezt érzed, amikor eljössz egy ilyen helyre? Amikor olyan Emberi Lényekkel találkozol, akiket nem fogsz „soha többé látni”, vajon érzed a kapcsolatot? Mit jelent ez a számodra? Tisztában vagy-e a hidakkal és a kötődésekkel, amelyeket itt létesítesz, hogy milyen mélyrehatóak és „nem részei ennek az időkeretnek”? Tudtad, hogy ez egy olyan hely, amely generálja a szeretetet? Tisztában voltál vele, hogy ez egy biztonságos hely arra, hogy másképp gondolkodj?

Nem mindenki azért jött, hogy lássa ezt a különös előadását, ugye? (Nevetés) Vannak köztetek, akik csak elviselik ezt az ezoterikára fordított időt. Tudom kik vagytok, ezért most hozzátok szólok: nagyon szeretünk benneteket türelmetekért... szeretünk türelmetekért! Tisztában vagytok vele, hogy nem létezik egyetlen vezető, egyetlen angyal, vagy egyetlen egyéb lény sem a fátyolnak ezen az oldalán, aki háborgatni fog? Ha majd indultok hazafelé és azt mondod: „Nem törődök ezzel az egésszel! Nem hiszek ebben! Tudod, az a pasas valójában nem is közvetített, csak úgy tett.” Ha teljesen hitetlenül távozol, semmit nem változtat azzal kapcsolatban, ahogy Kryon nővér/fivér érez irántad. Ez a szabad választás az Ember számára és ezt tiszteletben tartjuk. Mert, amikor majd készen állsz, akkor majd úgy dönthetsz, hogy kinyitod azt az ajtót, hogy hiszel az ezoterikában és nem előbb. Isten nem helyez energiákat arra, aki mentes szeretne maradni az élményektől.

Most el szeretném mondani, hogy fogjuk megszerkeszteni ezt az üzenetet. Mi lesz az üzenet ma este és aztán holnap este. Mert ma este ezoterikával fogunk feltöltekezni. Aztán holnap este fizikával és asztronómiával. Ez két nagyon különböző fajta közvetítés lesz. Külön fogjátok megkapni, habár az én valóságomban ez együtt történik, egyidejűleg. Számotokra ez két üzenet, amelyek egymással szemben állnak, de kapcsolatban vannak. Így, ha most ezt hallgatod vagy olvasod, vagy a felvételt hallgatod, biztos lehetsz benne, hogy megtapasztalod a másikat is. Mert olyanok ezek, mint két könyvtámasz, amelyek egyensúlyozzák egymást - az egyik nagyon ezoterikus, a másik inkább tudományos. Tehát holnap, (vasárnap este) olyat teszek, amit már nagyon hosszú ideje nem tettem. Tiszta fizikát fogok nektek hozni - színtiszta tudományt. Rá fogok világítani néhány dologra, amit képes vagyok megmutatni, a lehetőségek határain belül. Utalást fogok adni arra, hogyan működnek a dolgok és miért működnek úgy, ahogy működnek. Meg fogok magyarázni néhány megmagyarázhatatlan dolgot, amit a csillagászok látnak és néhány dolgot, amelyet a fizika teljes egészében elhibázott. Még a fizika néhány törvényét is újraírom, amelyektől egy logikai rendszer miatt függötök. De a mai este a woo-woo csoporté. (Nevetés) Tudtam, hogy ez tetszeni fog nektek. Társam mondta, hogy ezt a kifejezést használjam.

A woo-woo személyzet

Tudom, mik azok a dolgok, amelyek miatt leginkább kritizálnak benneteket. Tisztában vagyok vele, kik azok, akik itt vannak. Tudom mit kell kiállni sokaknak közületek a hite miatt, ami különbözik a kultúrátokban elfogadott gondolkodásmódtól. Néhányan teljesen egyedül jöttetek ide, tudva azt, hogy ha visszamentek, senkivel nem tudjátok megosztani mi történik itt, habár nagyon szeretnétek! Szeretnél félrehívni valakit és elmondani neki: „Képzeld, voltam egy ilyen és ilyen helyen és nagyon megérintett a dolog. Valahogy szíven talált. Még azt sem tudom, mi volt az, csak azt tudom, hogy olyan jól érzem magam. Úgy érzem képes vagyok olyan dolgokra, amiket ezelőtt soha nem tettem. És mindezt teljesen egyedül és szeretném ezt neked elmesélni.” De nem lehet ezt megtenni, ugye? Ha rólad van szó, adok neked egy tanácsot: Nem szükséges, hogy bármit is elmesélj a többi embernek, valóban. Egyszerűen csak boldogan távozzál, gyógyultan, áldással és vigyél magaddal egy olyan tudatosságot és fényt, amely a mindennapi tevékenységedben megmutatja a változást a családodnak, munkatársaidnak, az egész kultúrádnak. Ez legyen a te üzeneted. Mert ennek ez a legjobb módja, mindig is ez volt.

Mielőtt azonban rátérnénk az ezoterikára, újra el kell, hogy mondjam nektek milyen kihívásokkal nézünk szembe, mi, a fátyol másik oldaláról (mint Kryon), amikor megérkezünk egy háromdimenziós létezésbe (a ti oldalatok), mindent megpróbálva, hogy átadjuk nektek a dimenziókon áthatoló információt. Itt egy példa számotokra: Próbáld meg egyszer elmagyarázni a színeket egy olyan embernek, aki soha nem látott. Még a látás élményében sem volt része, aztán te pedig el akarod magyarázni neki a pirosat és a zöldet. Hát, ilyen jellegű a problémánk minden egyes üzenetnél.

Az idő kezdetétől fogva, ez a sajátos Univerzum úgy lett beszabályozva, hogy minden amit látsz egyedül áll. Az érzékelésetek pedig egy vonalon halad (lineáris). Érzékeléseteknek ez a linearitása teljesen úgy állítja be a dolgokat, hogy amit látsz az valós, amit hiszel az meg nem. És, ha valamit nem láthatsz, akkor az nem is létezik. Ha nem láthatod, még beszélni sem tudsz róla. Még ha vannak is körülötted láthatatlan erők, amelyeket természetesnek találsz, mint a mágnesség és a gravitáció, nem tudsz csak úgy belenyugodni. Ez mindkettő bizonyítható egy „látható” szinten, mert világosan láthatod a hatásukat minden nap.

De ha te nem láthatod, amit mások látnak, az energiák színeit a dolgok körül, akkor az ostobaságnak tűnik. Ezért vannak olyanok, akik így beszélnek: „én a linearitást választottam.” Vannak itt köztetek ma este is ilyenek. Ez így kényelmes és már hozzászoktatok, csakhogy ez egy elfogult linearitás és ezzel nem vagy tisztában. Túlélésed attól függ, hogy tanulsz meg létezni a lineáris világban, így már nagyon korán, az agyad hozzáedződött, hogy ne hagyjon „látni” semmi olyat, ami nem illik bele a lineáris létezésedbe. Tehát, egy elfogult valóságban élsz. Még akkor is, ha a tényleges fizikai szemeid talán látják a színeket, az agyad tagadja ezt a látványt. Nem illik bele a lineáris valóságodba.

Minden egyes Ember, ezen a helyen ilyen lineáris és így szokta meg, ezért egyikőtök sem fogja fel, hogy egy „megnyomorított valóságban” él. Mint háromdimenziós lineáris Emberi Lények, megjelentek egy hét óra hosszúságú értekezleten, ahol minden egyes előadó el kell, hogy juttassa hozzátok az üzenetét, szavanként, sorban. És agyatoknak, sorban, szavanként kell felfognia. Úgy tűnik, mintha az egész valóságotok ezen a vékony kis vonalon lenne, ahol csak előre haladtok, soha sem visszafelé, vagy fölfelé, vagy lefelé, vagy jobbra, vagy balra – csak előre. Mintha egy vékony huzalon egyensúlyoznál és körülötted minden így működik. De te hozzászoktál ehhez, úgyhogy egyáltalán nem veszed észre a korlátokat.

Amikor kapsz egy könyvet, lineáris módon olvasod, szavanként. Még azok is, akik gyorsolvasók, csak oldalanként olvasnak. Az még lineáris, egyiket a másik után. Valóságotok meg van nyomorítva és még csak nem is tudtok róla.

Ha „kvantum valóságban” élnétek mint mi, mindent egyszerre látnátok, koncepció szerűen. Látnátok az összes lehetséges forgatókönyvet és minden üzenetet egyszerre, nem egymás után. Bejönnétek egy ilyen terembe mint ez és megkapnátok az egész napra szóló üzenetet néhány másodperc alatt, mintha itt ültetek volna egész nap és hallgattátok volna, lineáris módon. Fölvehetnél egy könyvet és „elolvashatnád” egy érintéssel, csak pillanatokig a kezedben tartva. Olyan lennél, aki képes előre is, hátra is, le és föl, jobbra és balra mozogni, egy olyan valóságban, amit el sem tudsz képzelni. A találkozó részvevői láthattak erre egy példát a mai napon. (Lee bemutatott az előadás előtt egy videót tehetséges japán gyerekekről.)

Az igazi dimenziók közötti Emberi élmény általában nagyon ritka. Nem ok nélkül vagytok három dimenziósak, mert ez az az energia, aminek a fejlődéséhez hozzájárultok. Ellenőrzésetek alatt tartjátok a saját valóságotokat és egészként élitek azt meg. Tehát, amit teremtettetek, abban éltek. Életeteket a 3D-ben élitek és amikor vége lesz ennek az előadásnak, elmentek, egyik lépést a másik után, háromdimenziósan. Ezért, amikor ezoterikus dolgokról beszélünk, kevés igazolás (bizonyíték) van, mert ezek nem indokolják önmagukat a 3D-ben. De azok számára, akik át akarják lépni velem a valóság küszöbét ma este, hitrendszeretek legezoterikusabb dolgairól szeretnék beszélni és ez sokakra lesz majd hatással.

Úgy tűnik majd, hogy ezek a dolgok mögött nincs ott a tudomány. De ez csak azért van, mert a tudományról való elképzelésetek teljes mértékben a 3D-n alapszik. Amikor majd kezditek elhagyni a 3D-s skatulyát, tudományotok egy napon majd valóban igazolni fogja az ezoterikus dolgokat. Mert akkor majd az elméletek, a posztulátumok és a szabályok dimenziókon átívelő alapokon fognak nyugodni. Ennek ez a módja. A mai badarságok ezért a holnap tudománya lesznek és ez így fog lenni mindaddig, ameddig Emberek lesztek. Mulatságos lenne, ha berakhatnálak egy időgépbe, ahol el tudnád mesélni az őseidnek, hogy milyen egyszerűen tudsz beszélgetni bárkivel a Földön, egy kis szerkezet segítségével a kezedben. Sok szerencsét a magyarázkodással, de nem jutnál messzire, mert megköveznének, megégetnének, vagy egyszerűen nem vennének rólad tudomást, mert „biztosan az ördöggel cimborálsz”. Hallottál már ilyet a történelmetek folyamán?

Aztán vannak olyanok, akik azt mondják: „Nem hiszek el semmit, hacsak nem látom.” Hadd beszéljek erről a dologról először, mert ez annyira közös, olyan sok emberben.

„Látnom kell” mondják: „Azonkívül, Mr. New Age, ne beszéljen nekem furcsa dolgokról az éterben. Ne beszéljen a tárgyak gondolattal való mozgatásáról, amit telekinézisnek nevez. Ne beszéljen számmisztikáról. Ne beszéljen csillagjóslásról. Ne beszéljen nekem elmúlt életekről. Ne beszéljen Lemúriaiakról a hegy belsejében. Azért nem látom őket, mert nem léteznek. Az egész csak mesebeszéd.”

Mindenfelé körülötted léteznek láthatatlan dolgok és te fenntartással fogadod őket, pedig azok részei a háromdimenziós valóságodnak. Valahogy mégis megindokolod őket, ugye? A levegő részecskéi túl kicsik, ahhoz, hogy láthasd őket, de a mikroszkóp megmutatja. Aha! „Azért, mert valójában nem láthatatlan” mondod. A szeretet egy érzés, amit érzünk, nem látható. Az is rendben, mivel meg tudod tapasztalni. A gravitáció és a mágnesség eredményeit állandóan láthatod, így azok is rendben vannak a te 3D-s elmédben. Tehát, a 3D-s elme úgy tűnik mindent elfogad, amit egy eszközzel meg tudsz mérni, vagy a tested érezni tud, mint „valóságosat.” Azonban én olyan valamiről beszélek, amit el kell majd érnetek, mert ezt csak a spirituális szándék segítségével fogjátok látni és megtapasztalni, egy kicsit megváltoztatva a 3D-s szabályokat.

Tehát, a nem látható dolgokat, amelyekről beszélek, csak a valóságotok megváltoztatásával lehet megtapasztalni, ez pedig olyan valami, amire jóváhagyásotok van, hogy megtegyétek. Ha fel tudod függeszteni, csak egy pillanatra a 3D-s elfogultságodat, át tudod velem lépni ezt a küszöböt egy kvantum állapotba – csak egy pillanatra. Ez a kezdete a hamis valóság skatulyátok lágyításának, amelyben vagytok, elmozdulás „a nem látható dolgok elfogadása” felé, hogy azok részei legyenek a lehetőségeiteknek. Hogy fogod magad érezni, ha majd egyszer egy eszköz képes lesz „látni” az dimenziókon áthatoló energiát. Mesebeszéd lesz az is, vagy akkor majd az is rendben lesz? Tényleg hamarabb elérkezik ennek a döntésnek az ideje, mint azt gondolod.

Az igazság – a nagy félreértés

A legnehezebb dolgok egyike az elfogult 3D-s gondolkodásról beszélni és ami valóban megmutatja gondolkodásotok linearitását, az egyik legalapvetőbb dolog, amivel foglalkoztok, hogy mi az igazság? „Na jó, Kryon majd elmondja nekünk, mi az igazság.” Igen, elmondom. Eltaláltad és nem fog tetszeni, mert nem 3D-s.

Az igazság az a sajátosság, amikor egy Emberi szív rátalál Isten szeretetére és az eredmény a spirituális útkeresés szenvedélye, amely csak erősíti azt az Embert.

Van köztetek, aki már rendelkezik ezzel az élménnyel és te tisztában vagy a saját igazságoddal, ugye? És gyakran fogod mondani: „Ez az én igazságom.” De mit érzel akkor, amikor ez nem a más igazsága is? Másnak is lehet ugyanúgy saját igazsága, ami nem olyan mint a tiéd, de ugyanolyan szenvedélyes lehet a kapcsolata Isten szeretetéhez. Amit ő lát, mint lehetőségeket és amit tesz – a tevékenysége, amit folytat, a teljesség, amit gondol a Szellemről, az irány, amerre halad – lehetnek nagyon, nagyon különbözőek a tiédtől. Mi a véleményed erről? Ők tévednek?

„Kryon, azt akarod nekünk mondani, hogy több igazság létezik?” Azt akarom mondani, de még ettől is többet. Valóban, több igazság létezik. De az Emberi agy, elfogultan az egyedüliségben, így sikoltozik: „Egyedül egy igazságnak kell lenni! Ez egy olyan dolog, ami minden spiritualitás magja – egy igazság. Nem létezhet több. Mindannyian EGY igazság után kutatunk. Ez felelős a bolygó minden vallásáért és a legtöbb háborúért. Ez felel meg az Isten után való kutatásnak.”

Én pedig azt mondom: „Mennyire háromdimenziósak vagytok!” Mi van akkor, ha az igazságnak többszörös realitása van és mind ugyanarra a helyre vezet? Meg tudsz ezzel békélni? Mert ilyen módon működik. De ha valóban szükséged van az igazság egyedüliségére, megadom neked: Mindannyian össze vagytok kapcsolva. Ez hogy tetszik? De gondolkodj el ezen – ismeri-e minden földi gépezet minden része az egész képet? Tudják-e létezésük okát? Nem, egy lineáris világban nem tudják. És mit szólsz ahhoz, hogy ti mindannyian egy gigantikus „igazság gépezet” darabkái vagytok, mind együttműködve egy olyan cél érdekében, amelyet még meg sem értettetek igazából? Elárulom nektek, ezek az igazság kapcsolatok olyanok, mint egy kerékagy küllői. Milliószor millió van belőlük és mind a középpont felé tartanak és mindegyiküket úgy hívják – igazság.

Van, aki azt mondja: „Nekem ez nem tetszik”. Hát persze, hogy nem tetszik, mert nem illik bele a lineáris skatulyádba. Szóljunk pár szót a táplálékról. Életed fenntartásához szükséged van táplálékra. Spirituális növekedésed fenntartásához az igazságodra, ami tulajdonképpen a szenvedélyed. Hogy mit fogsz tenni életed folyamán, az igazságtól függ, amit magadénak vallasz és a kapcsolattól, amit kiépítesz magad és a Felsőbb Éned között. Hogy mit teszel? Bármit is teszel, az a te igazságod és egyedül te tudsz róla. Ez személyes dolog. De az Emberi létezés linearitása az, amely azután ezt általánosítja, Emberi csoportokra illeszti és tantételnek (dogmának) nevezi. Rakjuk egy skatulyába és már jobban is érzed magad tőle, ugye? Sokkal könnyebb, amikor egy jogosultság rajtad kívül van, hogy az mondja meg mi a te igazságod, akkor már nem is a tiéd a felelősség.

Mit szólnál, ha azt mondanám, hogy csak egy fajta táplálék van? Azt sem nagyon szeretnéd. Mi lenne, ha lejönne egy óriási tápláló angyal és így szólna: „Hagyjátok abba! Amit eddig ettetek, olyan nincs több, változtatunk, mert csak egy fajta táplálék van.” Mit mondanál? Hát, hogy: „Ez bizony nem működik. Ez képtelenség. Sőt ostobaság.” Elárulom, ez ugyanaz a jellemző, mint amikor a spirituális igazságról beszélünk. A spirituális táplálék is individuális és egyedi. Az igazság keresése, nem egy olyan dolog, amit mindenki akar és akkor részt vesz benne. Ez egy nagyon háromdimenziós, elfogult felfogás.

És itt van valami, amire figyelnetek kell. Éppen most mondtam, hogy minden egyes Emberi Lénynek, itt a teremben saját igazsága van, egy olyan igazság, amelyik elszigetelt, különálló és egyedi. Mégis, itt most létrejött egy kvantum effektus. Amikor összejöttök, valahogy, az igazságaitok összeolvadnak egy cél irányában, ugye? Létrejön egy közös fonal az intuíciótokban Isten színe előtt. Egy olyan közös fonal, amikor a mai nap igazsága megnyilvánul előttetek. És akik ezt megtapasztalják, egyeznek vele, mert ők látják az összképet.

Az ebben az érdekes, hogy habár mint külön személyiségek jöttök ide, egyedi igazságokat keresve, amikor együtt vagytok, egy cél lebeg előttetek, mert az igazságaitok közötti kapcsolatban jelen van egy szinkron, ez pedig Isten szeretete. A Felsőbb Éned, amivel rendelkezel, ez az ezoterikus dolog, amelyet nem láthatsz, úgy tűnik ez a ragasztó, amely lehetővé teszi, hogy a kvantum effektus működjön, úgy tűnik, mindent kiegyenesít. Ez benned az egyedülálló.

Intelligens sejtek?

Beszéljünk az intuitív mozgásról. A korszerű orvostudomány nem szereti ezt, hogy léteznek megvilágosodók, akik saját testüket használják arra, hogy megvizsgáljanak vegyszereket és az élelmiszereket, amelyeket bevisznek a szervezetükbe. Kineziológiának hívjátok – az izmok próbája. Valahogy, valami módon, tested állítólag többet tud, mint az agyad vagy az intellektusod, mégpedig, hogy mi a jó neked és mi a rossz. Ezért sok megvilágosodót láthatsz, amint sétálgatnak és végzik ezeket a próbákat testükön, persze ez nagyon furcsa azoknak, akik nem fogadják el ezt a hiedelmet. „Fura bogarak!” mondják: „ez a legnagyobb badarság, amit valaha is láttam. Mit csinálnak ezek az emberek?”

Szemléljük csak meg ezt a dolgot. Hajlandó vagy-e átlépni ezt az ezoterikus küszöböt velem? A tervek szerint biológiádnak mi a feladata? Kedves társam, azt szeretném ha egy kicsit lassítanánk. (Kryon úgy beszél Lee-hez, hogy senki ne hallja, kivéve, hogy Lee ezt minden alkalommal elmondja) Mi lenne, ha egy betegség lenne a testedben? Tegyük, fel olyan valami mint a rák és ez benned van a jelen pillanatban. Ó te értelmiségi, akinek az agya az evolúciós létra csúcsán van, mért van az, hogy te erről nem tudsz? Miért nem figyelmeztetett az agyad? Vajon nem vagy behangolva minden egyes sejted szerkezetébe? Nem kellett volna az agyadnak megkapni már az üzenetet, hogy valami növekszik benned, ami nem csak, hogy nem oda való, de még a halálodat is okozhatja? A testedben minden rendszer be van kábelezve, hogy beszéljen az agyadhoz. Akkor tehát, miért nem tudtál erről?

Elárulom. Ilyen módon lettél kialakítva, mert a tested a túlélésről szól és ELSŐSORBAN mindig túlélő módban működik. Ha létezne egy idegi protokoll, hogy minden alkalommal értesítsen, amikor a tested immunrendszere akcióba lendül, állandó aggódás lenne az életed – ez pedig nagyon káros a túlélésre. Nem, ettől meg vagy kímélve. Egy teljes mértékű blokád működik. Ott hordozhatod magaddal mindenfelé és amikor véletlenül felfedezed, túl késő. Úgy tűnik, ez nem igazán van rendben, ugye? Azonban, te egy olyan tudatossággal vagy tervezve, ahol az agyad biztos benne, hogy a tested védelmi rendszere elég jó ahhoz, hogy gondot viseljen mindenről és hogy ne háborgasson téged a részletekkel.

De a sejtszerkezeted mindent tud róla, elhiszed? Minden sejt tud róla, mi történik. Tehát akkor, rendelkezel egy tudat alatti rendszerrel, amely kezeli ezeket a dolgokat. Hónapokkal ezelőtt, talán napokig folyt egy ütközet a sejtjeidben, te mégis mentél a dolgodra, fogalmad sem volt erről. Tehát, létezik egy rendszer, amely hordozza a belső tudást arról, hogy mi is történik a sejtrendszeredben és jelenti azt neked. Csakhogy ez kívül van azon a körön, amit intellektusnak neveztek (a logikus gondolkodóknak nagyon nehéz elhinni) és kineziológiának hívják.

Próbáld ki. Tested majd megadja az információt, de olyan módon kell kérdezned, ami messzire megkerüli az intellektust. Hogy valós lesz-e az információ? Sokan foglalkoznak vele, valós feljegyzések vannak róla. Ugyanezt az eljárást alkalmazod, amikor az ingát használod információszerzésre. Ujjaid tartják az inga láncát, vagy zsinórját és attól függően, hogy milyen irányban indul, segít eldönteni, hogy mi a jó neked. Mégis sokan, akik ezt látják, sikoltozva menekülnek onnan! „Biztos, hogy valami gonosz felekezethez tartozol!” mondják. Valahogy összekötik azt, amit te csinálsz, a mitológiával. „Ördögi energiákkal cimborál” mondják. „Ingát használ.”

Hogy mi történik ebben a folyamatban az ingával, nagyon egyszerű „ez mini kineziológia.” Szó szerint az ujjaid izomzata válaszol a sejtszerkezettel kapcsolatos kérdésre, anélkül, hogy te képes lennél befolyásolni. Ahogy igyekszel nagyon nyugodtan tartani az ujjaid, az izmaid megmozdulnak, hogy közöljék veled az üzenetet – kimozdítva az ingát az egyik, vagy a másik irányba. Egy belső intelligencia kísérli meg megkerülni az intellektust, izmaidon keresztül és működik a dolog. Mit gondolnál az olyan orvosról, aki az ingát lengeti minden alkalommal, amikor választ akarsz gyógyszereid adagolásáról. Nos, vannak ilyenek. Egy éppen itt van (Kryon nevet). Ha úgy gondolod, használd ezt a módszert, hogy megtudd mi történik a testedben. Mi felel meg legjobban neki? Milyen élelmiszerekre vagy allergiás? A tested tudja mindezeket a dolgokat. De az intellektus túlélő módban van – 3D-s skatulyában – és nem akar tudatni veled semmit.

Asztrológia

Lépjünk most egy más témához. Az asztrológiához. Sajnos, ma este nem beszélhetek nektek az asztrológiáról, mert nem ezoterikus. Az ezotéria a végsőkig tudományos. Ez a legrégebbi tudomány a bolygón. Így hát, elhalasztom az asztrológiát holnapra. Elmondom majd a fizikai részét, hogy működik és miért működik. Lehet, hogy éppen a varázslattól fosztom majd meg, ami sokaknak nem fog tetszeni, mert ők szeretik mindazt a misztikumot körülötte. A miszticizmus definíciója pedig, Isten meg nem magyarázott tudománya.

A számmisztika (numerológia) – egy energiarendszer

Olyan témának szeretnék nekikezdeni, ami igen nehéz és aminek a meghatározása ezoterikus. 3D-s részed teljes mértékben fel kell függesztened, ennek a magyarázatnak az idejére, hogy egyáltalán közelébe jussál a megértésnek. Ha azt kell elmondanom, hogy működik a numerológia, a fátyol túlsó oldaláról kell mesélnem nektek. A kvantum-lét egy dimenziók közötti állapotáról kell mesélnem, ami bemutatja, hogy számodra hogy működnek a dolgok, de aminek egyáltalán nem vagy tudatában.

A valóságnak ezen a húrján, amelyen te élsz és amelyik lineáris – egy időkeretben, ami annyira korlátozó – nem tudod megállítani az órát. Állandóan jár, függetlenül mindentől. Visszafordítani sem tudod. Csak egy irányban halad és állandóan halad. Nem tudod megállítani. Nem haladhatsz gyorsabban előre, hátrafelé meg egyáltalán nem. Micsoda korlátozás! Képzeld most el, hogy eljutsz egy olyan helyre, ahol egyáltalán nincs idő, ahol valóban minden irányban mozoghatsz egyszerre. Ez rettenetes mértékű konfúzió lenne számodra, mert minden véletlenszerűnek látszik. Ahelyett, hogy egy szabályos, egyszerű 3D-s valóság lenne, úgy néz ki mint egy káosz!

Látsz minden lehetséges potenciált a saját és a szomszédod számára, a bolygón mindenki számára, mind együtt, egy helyen. Senki nincs belekényszerítve egy időkeretbe. Tehát, nem csak annak a lehetőségét látod, hogy esetleg mit fogsz tenni miután elhagyod ezt a találkozót, de annak a lehetőségét is, hogy mit szoktál tenni ott, amit múltnak hívtok – minden lehetőség ott lenne, amit elszalasztottál, vagy amit nem tettél meg, minden együtt, egy helyen. El tudsz képzelni valamit, ami ilyen kaotikus? Csak állsz és bámulsz, mert az egész olyan zavarba ejtő és szervezetlen. Csak annyit mondasz: „Vissza akarok menni arra a lineáris vonalra, ahol olyan egyszerű volt az egész.”

Ez a kvantum állapot. És számodra, ahogy átléped a 3D küszöbét ebbe a kvantum állapotba, még ha csak érintőlegesen is, kaotikusnak tűnik – hihetetlenül kaotikusnak – mert nincsenek látható szabályok. Látszólag nincs „rendszer”, mert a dolgok, amelyeket látsz, nem úgy következnek, ahogy azt elvárnád a 3D-ben. Nem olyan módon egyszerűek, egyedüliek, vagy szervezettek, ahogy azt te fel tudod fogni. Csak azt hajtogatod: „engedjetek ki innen.” Azzal a helyzettel hasonlítható ez össze, amikor egy születésétől fogva világtalan Ember, a legújabb tudományos felfedezéseknek köszönhetően, hirtelen képes lesz bizonyos mértékben látni. De amikor ez megtörténik, csak annyit mond: „Takarjátok le a szemeim! Ez annyira más, mint amihez hozzászoktam, amúgy sokkal egyszerűbb.” Ez történik a 3D-s átlagemberrel, amikor átlép a fátyolon és káosznak tűnik neki az egész. Nem az, de nem is az, amihez hozzászokott.

Még a legjobb tudósaitok is sok nehézséggel néztek szembe a kvantumfizika korai éveiben. A látszólagos szervezetlenség és véletlenszerűség láttán tiltakoztak. Ilyen közhelyeket pufogtattak: „Az én Istenem nem lehet egy kaotikus Isten. Nem akarok egy kaotikus rendszer része lenni. Az Univerzum nem így működik. Kell létezni egy rendszernek, kell létezni egy tervnek, kell hogy létezzenek törvények és nem káosz.” És igazuk van. Egyenlőre annyit mondunk, hogy ami 3D-s konfúziónak tűnik, az kvantum szinten szervezés. Valóban létezik egy rendszer és ez a vibrációról és az energiáról szól.

Ebben a rendszerben minden, ami egy bizonyos frekvencián rezeg, olyan potenciálokat hoz létre, egy interdimenzionális módon, amelyek ennek a rezgésszámnak a „jelzését” hordozzák. Ezt nagyon nehéz elmagyarázni. Ezek akkor „jelzett potenciálokká” válnak. És olyan potenciálokat képviselnek, amelyek legjobban megfelelnek arra, hogy megjelenjenek a 3D-s valóságban, mert egyedi vibráció veszi őket körül, szemben azokkal, amelyek nem rezegnek. Ráadásul, ott vannak a rezgés húrjai, gyönyörűek és amelyek ott feszülnek minden potenciál között. Ott vannak a húrok abban, ami neked úgy tűnik káosz, ott vannak két ember között, amikor találkoznak és ott vannak köztük, amikor teszik a dolgukat. Ti ezt véletlennek hívjátok, de a megvilágosodó szinkronicitásnak. Akárhogy is nevezed őket, egy szabályokkal rendelkező rendszert képviselnek, de olyan szabályokkal, amelyek nem illenek a 3D-be.

Sokan mondják: „Nincsenek véletlenek.” Ez a megállapítás méregbe hozza a logikus gondolkodókat, akik akkor ilyeneket mondanak: „Ez a legnagyobb badarság, amit valaha is hallottam. 'Nincsenek véletlenek?' Persze, hogy vannak.” Nem, véletlenek pedig nincsenek. Ezek a megfelelő potenciálok megnyilvánulásai a kvantumjellemzők rezgésszámán alapuló valóságban és azzal van kapcsolatban, amit ti társ-teremtésnek hívtok. Ez nem feltétlenül az, amit tervezésnek hívtok, de jelen van benne a szervezés.

Ez egy gyönyörű rendszer. Mondd: Mi hozott téged ide? Látomásod volt? Van itt valami különleges – egy energia talán? Igen, van. Tudom, kik vannak itt. És úgy gondoljátok, ez véletlen? Mi hozott ide, hogy itt ülj előttem, ebben a teremben? Mi vezetett oda, hogy e sorokat olvasd, vagy a felvételt hallgasd? Hát erről beszélek. Ez nem véletlen. Itt egy rendszer működik és te része vagy ennek a rendszernek.

Mondod-e minden alkalommal, amikor 11:11-et látsz az órán: „Óh, micsoda véletlen!” Vagy talán tudod, mit jelent a 11-es szám energiája a számmisztikában? Megvilágosodást, felvilágosulást. Két számjegy egymás mellett, mindegyiknek a jelentése egy új kezdet. Ha megtörténik, hogy két mester-szám együtt van, az megvilágosodást, felvilágosulást jelent. És, miért mutatkozik ez olyan gyakran neked? Mert ez a mostani korszak jele. A korszak számjegye. A numerológia vibráció. Amikor azt vizsgálod, hogy mi a jelentősége és megnézed, mit jelenthetnek a számok az életedben, figyelj oda! Ezt a rendszer hozza létre és a numerológia tökéletesen illeszkedik a vibrációknak ehhez a rendszeréhez.

Lépj át velem egy másik küszöböt és figyelj egy kicsit a tarot kártyára, amelyet egyesek úgy is hívnak, hogy az ördög bibliája. Kiteríted a lapokat és valamiképpen meg fogják mutatni, hogy mit tegyél. Hát ez nem jövendőmondás? Nem. A tarot nem az, aminek gondolod. A tarotnak semmi köze a jövendőmondáshoz. Idehallgass: Ha csak most hallasz erről először, hadd mondjam el neked, mi az. A tarot kártya egy gyönyörű, intuitív módja a káosz kiegyenesítésének egy pillanatra, csak egy pillanatra. Ennek a rendszernek a segítségével megláthatsz bizonyos dolgokat az életedben, ami segít abban, hogy energiáidat jobban megértsd. És még egyszer, azt mutatja meg neked, amiről az intellektus nem tud. Mert felfedi a rendszerben jelenlévő vibráció energiáját, éppen amiről beszéltünk.

Micsoda csodálatos rendszer is ez! Ezoterikus. Tetszik vagy nem, így van. A numerológia nagyon régóta a rendelkezésetekre áll. Végülis, nem az új kor hozta ezt nektek. Ez egy régi dolog. Lehetséges az, hogy az ősök tudtak valamit, amit te csak most leplezel le nekünk? Lehetséges az, hogy tudtak a számokról és egész idő alatt használták őket? Lesznek olyanok, akik majd azt mondják: „A számmisztika szerint, ez év szeptemberében biztos, hogy történni fog valami. Mert a 2007 egy kilences év és a szeptember is egy kilences. Hogy is van ez?”

A kilences év (2007) rezgésszáma valaminek a végét jelenti, beteljesedést, valaminek a becsomagolását. Rögtön a következő év, a 2008-as, egy egyes év (2008=10=1). Ez újraindulást jelent, egyedülállóságot és új kezdetet. Ez minden kilenc évben megtörténik. Van ugye a kilences és az egyes. Ez csak matematika. De ki hozta össze a kilencéves ciklusokat? Írd a számokat egymás mellé és nézd, mi történt velük, illetve a körülöttük lévő lehetőségekkel. Szeretném valamire felhívni a figyelmedet – amikor ez utoljára történt (a kilenc-éves ciklus), az egy olyan év volt, amelyre az Armageddon volt megjövendölve, amit aztán nem kellett megélnetek. Fölfigyeltél erre? Mindig ott a lehetőség a változásra, hogy egyik dolog befejeződjön és kezdődjön egy másik és íme, itt vagytok, újra a kilences évben. Erre azt mondhatnád: „De 2007-ben, a kilencedik hónap, valami kell, hogy történjen, történni fog valami, ugye?”

Van több dátum is abban a hónapban, amelynek szintén kilences vibrációja lehet. Például 18-a, esetleg 27-e? „Nos Kryon, mi fog történni valamelyik napon ezek közül?” Elárulom nektek, mi fog történni, azokon a napokon talán majd valaki ráhangolódik az ezoterikára, valaki meg talán egyszerűen tovább megy és nem törődik vele. De elmondom, hogy mi fog történni: Ez ugyanaz a nap, mindenütt ezen a földön, bármelyik nap legyen is az, ünnepelni fogjuk. A változás fergeteges ünneplésének egy napja. Ne féljetek ezektől a dolgoktól. A numerológia elárulja nektek, amit az intellektus nem, így ebben az esetben tanácsokat ad nektek a földről magáról, a pályáról, amelyen haladtok és arról, amit tesztek. Válasszátok ki ezt a napot és tartsatok csoportos összejöveteleket. Válasszátok ki ezt a napot és ünnepeljétek azt a tényt, hogy 2012 felé haladtok. Éppen ahogy a Maják megmondták. Ez a megvilágosodás ideje, egy olyan rezgésminta, aminek az ismétlődését látták több ezer éven keresztül, mikor is a bolygó rezgésszáma megemelkedett, majd lecsökkent. Hát ezzel foglalkoztak az obszervatóriumaikban, a napot vizsgálták és a holdat. Kalkulálták az ezoterikát! A föld rezgésszámának változásait ábrázolták és sikerült nekik. Most, ebben a kilencedik évben, a kilencedik hónapban és egy kilences rezgésszámú napon, szánj rá időt és mondd ki: „Köszönöm Szellem, hogy itt vagyok, hogy élek és hogy itt, ezen a bolygón végre tudom hajtani a változást magamon, egészségemben és a családom iránti szeretetben. Köszönöm, hogy Világítótorony lehetek ebben az időszakban!” Tisztában vagy vele, hogy nem ez volt az eredeti terv, abban az időben, amikor még csak gyerek voltál? Valami megváltoztatta. Csak nézz utána Nostradamus jövendöléseiben. Többé már nem érvényesek. Valóban nem. Lecseréltétek és megváltoztattátok, sarkon fordultatok. Ez a számmisztika, egy energiarendszer.

Elmúlt életek

Ó, a nagyágyú! Mondják majd sokan: „Hogy tud bárki is olyan ostoba lenni, hogy hisz az elmúlt életekben? Egyáltalán semmi bizonyíték nincs rá. Hogy tudsz egy olyan dologhoz ragaszkodni, hogy elmúlt életek?”

Erről az emelvényről nem fogsz semmilyen bizonyítékot kapni az elmúlt életekről. Soha nem lesz semmiféle abszolút tapasztalati, kézzelfogható bizonyíték. Lesz sok közvetett és kísérleti bizonyíték vele kapcsolatban, de soha semmi, hogy valóban bizonyítsa. Vagy rendelkezel egy intuitív megerősítéssel és akkor megvan a tudás, vagy nem. Feltesszük azonban a kérdést, mi vezette a személyiségedet, hogy annyira másnak szüless, mint a nővéred, vagy a fivéred, ugyanazoktól a szülőktől? Mi tett olyan egyedivé? Honnan szerezted a fóbiáidat, amelyekről senki nem gondolta volna, hogy rendelkezel velük, hiszen még nem volt élettapasztalatod, hogy létrehozd őket? Mitől van, hogy bizonyos dolgokat meg akarsz tenni? Miért lesz művész egy művész? Mindez véletlenszerű? Úgy gondolod, hogy mindez a biológia sokszínűsége miatt van így, ahogy azt a tudomány magyarázza, vagy talán létezhet egy rendszer?

Vajon a lehetőségek kvantum mivoltában, amiről meséltem, lehetséges, hogy már éltél ezelőtt? A válasz az, hogy igen. A válasz, hogy már sokszor. A válasz az, hogy aki hajlandó eljönni egy olyan összejövetelre, mint ez is, nagyon is tisztában van ezzel. Az öreg lelkek összejönnek, hogy megtanulják ezeket az ezoterikus dolgokat. Az öreg lelkek vonzódnak ezekhez az intuitív dolgokhoz. Öreg lelkek vannak itt a teremben. Tehát a hitet azok szerzik meg, akik kutatnak az igazságuk után, mert ez része isteni mivoltod tanulmányozásának. Ostobaság azoknak beszélni erről, akiket nem érdekel, vagy azoknak, akik intellektuálisan kötődnek 3D-s skatulyájukhoz.

Olyan információt kaptok most tőlem az elmúlt életekről, amilyet talán eddig még nem hallottatok, de amit nem árt, ha tudtok. Mert ez a legkevésbé megértett része az Emberi Lénynek. Először is tudnod kell, hogy: Nem járul hozzá a ragyogásodhoz, ha tudod ki voltál, vagy mit csináltál. Bizony, útjában van az életfeladatodnak. A figyelmed elterelése. Ezért van titokban és jól elrejtve, nem ok nélkül van ez így elhatározva. Kaptok tőlem néhány adatot és el szeretném nektek mondani, hogy ezek a dolgok nagyon becses, értékes információk. Ez most nem az ezoterikus szabályok, vagy doktrína tanulmányozások ideje. Ezek nagyon értékes dolgok, amelyek azt kell, hogy megmutassák neked, mennyire is szeretnek téged a rendszerben. Létezik egy rendszer!

Minden, amit ezen a bolygón, az összes életedben spirituálisan megtanultál, kollektív. Egy olyan helyen van elraktározva, ahonnan egyenesen a DNS-edbe töltődik, ezoterikus szinten, a dimenziók közötti állapotban, amikor megszületsz. Újra magadhoz veszed, akár használod, akár nem és soha nem kell visszafelé menned és újra tanulni dolgokat. Minden, amit megtanultál az összes életedben, elteszed és megmarad a következő alkalomra. Nem tudtad? És minden amit tenned kell, hogy szabad, spirituális döntéseddel kinyisd az élettapasztalat korsóját és kiárad a századok bölcsessége. Maguk a tanítók, akiket ott látsz az emelvényen ezen a hétvégén, ők is ezt tették ezelőtt! Már megélték ezt és jól érzik magukat benne. Ez nem néhány év földi lét terméke. Ezredévek kellettek ehhez. Ez az igazság, éreznetek kellene ezt, kedveseim.

Hadd mondjak el még néhány értékes dolgot: Van egy barátod, aki veled van minden utazásodon és még csak nem is tudsz róla. Ezt a dolgot ti Felsőbb Énnek hívjátok, amelyet még definiálni sem tudtok igazából, egy többdimenziós részetek – Isten egy darabkája. Egy dimenziók közötti része a rendszernek, amely az, ami. A látszólagos káosz része és ez egy olyan valami, ami közös, minden egyes elmúlt életedben, amit végigéltél. Tudod, minden egyes alkalommal ugyanaz a Felsőbb Éned, amikor leszületsz. Ez része annak, amit lelkednek hívsz és ez ugyanaz a Felsőbb Én. Egy pillanatra gondolkozz el ezen. Mit jelentsen ez?

Mondok többet. Mivel a Felsőbb Éned és az elmúlt életeid tapasztalata, mindkettő ahogy te neveznéd, „kvantum állapotban” vannak (dimenzió-közöttiek), felvetődik a kérdés: valóban elmúlt életek-e ezek, amikor olyan, hogy idő, ott nem létezik. Hogy használhatod egyáltalán az „elmúlt” szót? Ha viszont nem elmúlt élet, akkor micsoda? Akkor az egy jelenlegi élet, ugye? Minden, amit megtanultál, annak a felhalmozódása, hogy ki is vagy te, amikor ezen a bolygón élsz.

Bölcs öreg lélek, ha esetleg nem is érzed úgy, hogy fel vagy töltve bölcsességgel, de néhányan közületek tudják, miről beszélek – és tényleg, fel vagytok töltve tudással. Rendelkeztek „az Univerzum utcai bölcsességével” és ezzel tisztában vagytok. Ez ugye, intuitív dolog. Nem tudjátok teljesen felfogni, de tudjátok, hogy ez az igazság. Ez a Felsőbb Én ismer minden egyes Emberi Lényt, aki voltál. És ezek nem sorban állnak, vagy halomba rakva, esetleg lista van róluk készítve. Mind össze vannak keverve egy „edényben” és ott vannak az „öledben”. Amit tehát az előbb megtanulhattatok, a következő: Azok, közületek, akik szeretnék, el tudják érni ezt az edényt, elvenni a legjobb részeket minden egyes életből és alkalmazni azokat a jelenlegi életükre! Abból az egyszerű okból, kedves Emberi Lény, mert ott vannak. Részei a rendszernek. Egyáltalán nem múltbéliek. Áldott az az Ember, aki bejut az Akashába, megszerzi a bölcsességet, magára veszi a tanítót, az isteni szeretet szenvedélyét, a szerzetest, a kedves nővért, a sámánt. Mind ott van! Része a rendszernek, ahol rá fogsz ismerni az igazságodra, mert most már tudod, miért is olyan egyedülálló, mert magában foglalja a századokat, amelyeket itt töltöttél. Ezek a tények az elmúlt életekkel kapcsolatban.

„Kryon, én hiszek az elmúlt életekben. Hiszek a kineziológiában. Még a számmisztikában is hiszek, mert láttam működni. Mindezekkel a dolgokkal rendben vagyok. De számomra valóban nehéz dió a Lemúriaiak a hegy belsejében.” (Nevetés)

Rendben. Gyere velem, hogy együtt rakjuk össze ezt a képet. Arra kérlek, függeszd fel egy pillanatra a hiedelmeidet és lépd át velem ezt a lépcsőt. Az emberiség nagy része azt mondja, Isten örökkévaló. Bármi is legyen Isten számodra, – a Forrás, a Szellem, az Intelligens Teremtő, A Világegyetem teremtője, az Intelligens Tervezés – legtöbben úgy érzik, hogy ez örökkévaló. Isten mindig volt és mindig lenni fog. Isten több helyen is lehet ugyanabban az időben. Ezt mindenki tudja. Isten beszélgethet éppen most veled, ugyanakkor mással is – talán még valakivel a múltban is. Mi kell hogy legyen Isten, hogy mindezt meg tudja tenni? Nyilvánvaló, hogy Isten kvantum állapotban van. Csak ilyen módon lehetséges.

Gondold csak el: Egy bizonyos szinten Isten találkozik minden lélekkel, aki éppen most távozik, a nap minden percében. Isten köszönt minden újszülöttet, minden percben, mindenütt a bolygón. Micsoda egy Isten! Mindenhol, ugyanabban az időben, kortalanul, bármilyen időkorlát nélkül. Isten ott van a lehetséges jövőben, a múltban és itt most. De bátorkodnál-e alkalmazni ezeket a tulajdonságokat egy olyan teremtményre, aki a bolygón él, vagy szokott élni? Erre te: „Persze, hogy nem, ez butaság. Ne is beszélj ilyenről. Ez istenkáromlás!” Lesz köztetek, aki már kezd türelmetlenkedni, hová akarok kilyukadni ezzel? Az Emberi Lények, akik megtanulják, hogy átlépjenek kvantum állapotba, olyan Emberi Lények, akik időtlenné válnak. Ezt teszed, amikor meditálsz. Vajon szoktad érezni? Vajon tudtad-e, hogy társam fizikai testének órája megáll, amikor közvetít? Már beszéltünk erről ezelőtt. Amikor átlépsz a fátyolon, felfüggeszted a 3D-s linearitásod.

A Lemúriaiak is ezt tették, de fizikailag. Rendelkeztek azokkal a DNS rétegekkel, amelyek lehetővé tették nekik, hogy megértsék a kvantum állapotot, úgyhogy nekik sok gyakorlatuk volt a bölcsességgel, hogy „hogy kell”, ami ezeket a dolgokat illeti. Azért tudták ezt megtenni, mert magukra tudták ölteni a rezgésszám megváltoztatásának idő-kapszuláját. Ha ez a föld valaha is túl lesz az Armageddon kihíváson, (ami már megtörtént) és a 2012-es ígéret felé mozdul (amit épp most tesztek) ez az idő-kapszula fel fog nyílni és a bölcsességük kiömlik erre a bolygóra. Képesek lesznek arra, hogy ezt megtegyék, mert Isten ott van a DNS-ükben, akár csak nektek! Hát, elég kísérteties, ugye?

Gondolkodj el ezen. Kik voltak ők? Ők éppen olyanok, mint te! Társak ebben az új korszakban. Annyira szeretik az emberiséget, hogy amikor láttak bizonyos dolgokat közeledni, amelyek majd megrövidítik fajuk fennmaradását (a jégkorszak visszahúzódása, 50.000 évvel ezelőtt, ami lehetővé tette a víznek, hogy elárassza országukat), magukra öltötték ezt a dimenziók közötti állapotot. Biztos azt gondolod, „Nos, jó hosszú ideig vártak!” Hát, nem így volt. Kérdezd csak meg őket. Számukra ez olyan, mintha tegnap reggeliztek volna Lemúriában. Ahol ők most vannak, az egy időtlen állapot és a másodpercmutató megállt az órájukon. Úgy tűnik csak átmentek az utca túlsó oldalára és már itt is vannak!

Hát, hogy is van ez, azzal a heggyel? Tulajdonképpen, nagyon egyszerű. Ez egy gyülekező hely, amit kiválasztottak maguknak. Csak egy gyülekező hely, ahonnan szervezik a segítséget azok számára, akik majd eljönnek és kérik. Minden alkalommal eddig, amikor itt ültem társammal, ezen az emelvényen, ezen a varázslatos helyen, emlékeztettelek benneteket erre és most újra elmondom. Arra biztatunk, vigyél haza magaddal egy Lemúriait! Ők egyszerű emberek, akik ezelőtt éltek, egy ősi-ősi időben, akik fejlett technológiával rendelkeztek a sejtrendszerükben (kvantum tudatosság). Kvantum állapotban voltak a bolygón lévő elemekkel. Ez annyira lenyűgöző? Mit tudsz a saját korod bennszülötteiről? A Lemúriaiak ismerték a bolygókat, a biológiát, a DNS-t, a mágnességet. Most úgy lépnek elő, mint azoknak a segítői, akik el kívánnak indulni közületek ezen a dimenziók közötti utazáson. Ez a rendszer része.

Végül, most már befejezzük. „Kryon, én olyan nehezen boldogulok Istennel. Hol van Isten? Azt várjuk, hogy Isten lejöjjön és tegye rendbe ezt a bolygót. Ó, én olyan nagyon várom a békét, mindaz mellett, amit a hírekben látunk. Létezik valóban Isten? Milyen bizonyíték van rá?”

Nos, menj és kérdezd meg a csillagászaitokat, ők illesztik az energiákat és a lehetőségeket össze. Éppen nagyban vakarják a fejüket. Mi az intelligens tervezés? Nem mondják ki az Isten szót, de mondanak sok minden mást. „Létezik egy rendszer” mondják. „Talán nem is olyan véletlenszerű, ahogy mi gondoltuk” mondják. Látják, de nem tudják meghatározni. Tudják viszont, hogy intelligens és hogy minden valószínűség ellenére, ez teremtett bennünket.

Tudjátok, mit tesz az ember, amint elér egy bizonyos korhatárt? Kutatni kezd a Teremtő után! Tudtad ezt? Majdnem olyan ez, mint egy felszólítás, hogy valami történik a DNS-edben és arra kér, hogy találd meg Istent. Amikor a bolygó több mint 85%-a olyan vallással rendelkezik, amely hiszi a tényt, hogy a lélek örökkévaló, meg kell vizsgálnod, miért van ez így. Egyesek Istent egy épületbe akarják bedugni. Ők csak akkor boldogok, ha tudják, hogy ott van, így bármikor meglátogathatják és imádhatják. És ti, a többiek? Ti belülről akarjátok megtalálni, mert évszázadok tapasztalatával rendelkeztek, amely szinte kiabál felétek, hogy ott van, találjátok meg. Azt akarod tudni, hogy valóságos-e Isten? Van-e hozzá bátorságod, hogy este egyedül leülj és kimondd: „Édes Istenem, tudni akarom, hogy itt vagy-e, vagy sem. Tiszta szándékkal arra kérlek, mutasd meg nekem.” Megvan-e benned a bátorság, hogy ezt megtedd? Ezen az éjszakán biztos nem jön álom a szemedre, mert az angyalok, akik egész életedben ott álltak melletted, elkezdik tenni a dolgukat.

Jóváhagyásodat adtad, hogy elkezdődjön a gyógyulás, hogy egy részed interdimenzionális legyen, hogy meglátogasd a kvantumállapotot, hogy hosszabb ideig élj és békésebb legyél és hogy békét teremts országodban. Kezdesz majd olyan módon közlekedni a kvantum intelligenciában, hogy szó szerint oda szállítja majd a gondolataidat és imáidat, ahová menniük kell. Isten társává leszel és te vagy az, aki hordozza a fényt, mert ezért könyörögtél Istenhez, hogy elvidd mindazoknak, akiknek szüksége van rá.

Tudod, része a rendszernek az, amire olyan sokan mondták, hogy kaotikus, de nem az. Ó, inkább gyönyörű és kedves. Láthatod a húrokat, ahogy rezegnek és mindezt okkal – egyáltalán nem kaotikus. Szándékoddal pedig irányíthatod, megteremtheted saját igazságodat, megteremtheted saját valóságodat, megteremthetsz egy olyan életet, ami nagyon különbözik attól, mint amiről azt gondoltad, hogy a tiéd. Ez az ezoterika. Ez Kryon üzenete. Holnap majd a fizikáról beszélünk. Ma este Isten szeretetéről.

Ez az üzenetem ezen a tiszta csatornán keresztül, aki itt ül előttetek ebben a székben. Tudjátok, mi nem hagyjuk el az épületet éjszakára. Ti igen! Amikor holnap visszajöttök, mi még itt leszünk mindannyian.

És így van ez.

Kryon


4. – A rendszer - 1. rész - Annak a megértése, hogy ki vagy?

Üdvözletem kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Ez egy biztonságos hely és mielőtt elkezdjük a tanítást, szeretném ezt megismételni, ez egy nagyon-nagyon biztonságos hely. Ha megnyitod a szíved ezen a napon, semmilyen negatív dolog sem férkőzhet hozzád. A családdal ülsz itt együtt, ezért hagyd, hogy beléd áramoljon ennek a helynek az energiája, hogy megkaphasd a megértés adományát. Mert igen összetett amit csinálni szeretnénk. Arra utasítottam társamat, hogy majd ezt kell leírnia és hogy ez a tanítás majd ennek a két napnak az anyagát fogja tartalmazni. Ez egy emeltszintű tanítás lesz egy haladó csoport számára, amely olyan Fénymunkásokból áll, akik készek ezeket a dolgokat hallani. Igaz, hogy ez alapvető információ lesz, de emeltszintű alapvető információ. Mert elkezdünk létrehozni egy sorozatot a rendszerről és arról, hogy hogyan is működik.

Isten leginkább félreértett jellemzője, hogy egy Emberi Lény hogyan működik együtt a Szellemmel. Ez itt a csalódottság fő oka, ahol a megvilágosodók úgy érzik elakadtak. Nem értik a kommunikációs rendszert, vagy, hogy mi a következő lépés. Igazából még azt sem tudják, hogy ők maguk kicsodák! Ott ülnek, várva valami láthatatlant, egy olyan helyről amit kétségbe vonnak. Tudjátok, Isten rendszere ilyen. A rendszer ellentmondásban van veletek, mert ti 3D-ben vagytok. Tehát amit tenni szeretnénk, az a következő. Az összejövetel első napján ami ma van, beszélni szeretnénk a rendszer fizikájáról, ez pedig a zűrzavar. Majd megmagyarázzuk, hogy mi is ez. A következő napon, holnap majd elmagyarázzuk, hogyan működtök együtt a rendszerrel és példákat hozunk. Ez tehát két külön tanítás, amit egynek kell tekinteni. Isten rendszere, bizony, összetett.

Isten rendszere

Kezdjük az elején. Azok az Emberek szerint, akik követik ezeket a dolgokat – a bolygó 85 százaléka, vagy még több is –, olyan vallási rendszerhez tartozik, amely keresi Istent, – 85 százalék. Függetlenül attól, hogy a bolygó mely pontján élnek, hisznek Istenben. Ez sokféle, különböző módon történik, számos különböző szervezetben. Elsöprő többség, ugye? Hogy valóban van valami több is a bolygón, mint ti magatok? Tehát elmondhatjátok, itt a bizonyíték, hogy az egész bolygó vagy a legnagyobb része, a maga módján részt vesz Isten keresésében.

Tehát a nagy kérdés a következő: „Miért aggódnál?” Vajon félsz Istentől? Nem. Az Emberek nem félelemből keresik Istent. Az Emberi Lény meg akarja tudni, hogy miről is van szó. Ez intuitív Emberi viselkedés. Egy Ember mihelyst képes rá, hogy megtegye, elindul kutatni. Áldott az Emberi Lény, aki keresi Istent a maga módján. Még akkor is, ha ez az imádat egy épületben történik énekelve, vagy ember készítette dogma szerint. Valójában az ő művészetük és könyörgésük is Isten keresése. Ne ítéljétek meg ezért fivéreiteket és nővéreiteket, mert rendelkeznek Isten szeretetével, akárcsak ti.

És ott vannak akkor a többiek – azok, akik olyan helyekre járnak mint ez is – ezoterikus helyekre – befelé fordulnak és így szólnak: „Nem lehet, hogy csak a dogma minden.” És azért olyan nehéz ez az egész, mert egy olyan utazásra indulsz, amely kívül esik a ti dimenziótokon – kívül a valóságotokon – értelmi képességeteken és azon a komfort-zónán, ami nektek a 3D.

Így az első kérdés, amit majd felteszel, hogy: „Ki vagyok én? Ki vagyok én az Univerzum sémájában? Mit kéne tennem? És hogyan kéne tennem? Hol kezdjem?” Ezek jogos kérdések, de mindegyik nagyon nehéz. Mert a válasz bármelyikre is, nem olyan válasz, amelyet logikával fel tudsz fogni, pedig ezt akarjátok. Mert három-dimenziós lények vagytok és azt feltételezitek, hogy a ti valóságotok, Isten valósága is. Ám az igazság az, hogy önmagad egy interdimenzionális darabjának a keresését folytatod. Ezért ezen kérdések közül, valójában egyik sem válaszolható meg, hogy az kielégítő legyen számodra. Itt rejtőzik a csalódás olyan sok ember számára... Isten keresése, három-dimenziós felfogásban.

Több módja is van annak, ahogy berendezhetem a színpadot, ezért ebben az üzenetben egy kis teremtményt fogunk bemutatni. Legyen ez egy hangya és ez a hangya kapott egy feladatot. Az összes többi hangya azt akarja, hogy menjen és találja meg Isten arcát. Intuitíven tudják, hogy Isten arca egy adott helyen van. Így a hangya elindul és elkezdi az utazást. Egy hatalmas festményen találja magát, amely olyan hatalmas, mint egy fal. Tulajdonképpen, a festmény Isten arca és gyönyörű. A színek vibrálnak, az arc örömteli és olyan valóságos, hogy akár fel is mászhatsz rá... de a hangyának erről az egészről fogalma sincs. Csak azt tudja, ahogy megy lépésről lépésre, hogy nagyon sok festék van a lábai előtt. És nem számít, hogy mennyit utazik a hangya a képen, fogalma sincs arról, hogy Isten arca mire hasonlít. A hangya túl kicsi ahhoz, hogy lássa az egészet és továbbra is csak a darabjait érzékeli a kirakós játéknak.

Így hát visszamegy és jelenti a többi hangyának: „Csak mentem és mentem. Megérintettem Isten arcát, de az csak festék volt. De amikor már elég sokáig mentem, a festék színe megváltozott és más színű lett.” Ezért Isten arcának valósága ezeknek a hangyáknak egy állandóan változó színű festék. A hangya számára nincs mód, hogy lássa az átfogó képet. Az emberiség hasonló, mert úgy fogja fel Istent, mint az emberiség három-dimenziós díszletének részét és ebből gyárt feltételezéseket. Itt az egyik fontos feltétel: Isten nem a te időkeretedben létezik. „Valóban Kryon! Mi tudunk ettől jobbat. Tudjuk, hogy Istennél nem létezik az idő. Tudjuk, hogy mit tanítottál évekig.” Ezért kérdezem én, miért nem úgy viselkedtek, ahogy azt megértettétek? Mert amikor kértek valamit, nagyon csalódottak vagytok ha az nem történik meg abban az időkeretben! Sokan még toporogtok is, arra várva, hogy megérkezzen a csomag amit Istentől rendeltetek. Ugye azt gondoljátok, hogy Isten órája a ti órátok? Pedig nem. És ha nem az, mit fogsz kezdeni ezzel az ismerettel? Hogy lesz ennek valaha is értelme? Holnap még beszélünk majd erről.

Még mindig azt gondoljátok, hogy Isten olyan, mint ti! Mondtuk ezt már korábban is. Isten képét az Emberek olyannak festették, mint egy Embert. Az angyalok az elképzelhető legszentebb lények, akik jönnek-mennek az ő csodálatos interdimenzionális formájukban, mégis ti kétdimenziósnak festitek le őket! Bőrt húztok rájuk és szárnyakat aggattok rájuk, nevet adtok nekik és azt mondjátok: „Ez egy angyal és úgy néz ki mint Isten.” Nem, ez nem igaz – úgy néz ki, mint ti!

Aztán vannak megvilágosodók, akik azt mondják: „Nos, mi tudunk ettől jobbat. Tudjuk, hogy Isten nem úgy néz ki, mint az Emberi Lények.” Ó, valóban? Akkor mutassátok meg azt a képet, amiről úgy gondoljátok, olyan mint Isten. Nagyon kevés ilyen van, mert nem tudsz lefesteni egy interdimenzionális lényt. Azt gondoljátok, hogy Isten lineáris. Az egész rendszer működését ilyen módon kezelitek: „Beteg vagyok. Elmegyek egy olyan helyre, ahol meggyógyítanak. Ahogy ez megvan, távozom.” Ó, milyen lineárisak vagytok. Hát nem érted, hogy együtt kell úsznod a Szellemmel, az energiában? Hát nem érted, hogy ez a linearitás helyett, ki kell nyújtóznod és megérintened Isten orcáját? Mit szólsz pl. ehhez: „Magamban hordozom a gyógyulást, amire szükségem lehet ha megbetegszem. Helyre fogom állítani a betegségem mielőtt az megjelenne, így tehát soha nem leszek beteg.” Erre azt mondhatod: „Micsoda? Ennek nincs semmi értelme. Segíts nekem Kryon ezzel kapcsolatban!” Én valóban megteszek minden tőlem telhetőt. De el kell vetned azt az ötletet, hogy Isten olyan mint te, itt él a 3D-ben mint te. A te valóságod nem Isten valósága.

Hol van Isten?

Itt ültök és azt kérdezitek: „Hol van Isten?” Van rá válaszom, mégpedig az, hogy: „Nem.” Isten számára nincs olyan, hogy hely. Ez egy lehetetlen kérdés. Ti erre azt mondjátok: „Nos, kell, hogy legyen válasz arra, hogy hol van Isten! Azt hallottuk, hogy Isten a mennyben lakozik. Az utcák arannyal vannak kikövezve és kastélyok sorakoznak.” Vagy talán ezoterikusan úgy gondoljátok, hogy Isten ott él, amit ti úgy neveztetek, a nagy központi nap? Nos, egyik sem pontos ezek közül. Mert az első változat egyszerű másolata egy 3D-s város-elméletnek. A második kifejezés a nagy központi nap, egy helyre vonatkozó metafora. Ez a metafora minden egyes létező atom középpontjának a metaforája. Isten nem egy helyen van, mert a „hely” koncepciója nem létezhet kvantum állapotban.

Itt egy másik példa arra, hogy a „hol” nem létezik. Bolygótokon a médiumok elmennek és megpróbálnak kapcsolatba lépni a halottakkal, mert az Emberi agy azt mondja: „Ezek az Emberek elmentek.” Ez azért van, mert a lélek energiája, a lineáris időben megszűnt létezni. Az Emberek azt hiszik, hogy a lélek-energia elment valahová... egy helyre. Ezért a médium, három-dimenziós érzékelését használva, elmegy arra a helyre és elhozza „az eltávozott lélek-energiáját.” Kap egy üzenetet és ezt elhozza és mindenkit lenyűgöz vele és mindenki izgatott. Hadd mondjam el, hogy mi történt valójában. Az eltávozott nem ment sehova. Mert a lélek-energia most egy interdimenzionális helyen van, ahol nincs múlt vagy jövő. A fátyol túloldalán nem létezik idő. Hogy beszélhetsz múltról, amikor ott nincs idő? Már beszéltünk róla korábban, hogy minden lélek-energia ezen a bolygón itt hagy egy maradékot a Földön. Ez egyre bonyolultabb lesz és szólok még erről néhány perc múlva. De gondolkodj csak el egy kicsit – ez a mostani életed lenyomatot hagy a bolygó kristályrácsán, örökre. Örökre! Ennek így kell lenni, mert a föld rezgése a kulmináció, összege az összes rajta levő entitásnak. Amikor a fizikai tested távozik, a távozásod nem csorbítja a kristályhálót, mert az energia amellyel ma rendelkezel, bevésődött és itt marad. Amikor a médium elmegy, hogy kapcsolatba kerüljön azzal aki elment, akkor egyszerűen a rácsban levő maradékkal beszél és nem az eltávozott lélekkel, valahol máshol. Inkább a lélek-energiához beszél, amely itt maradt.

De mivel a médium bázisa a 3D-ben van, ezért azt mondja: „Igen, de én valahol másutt voltam.” A jövő vagy a múlt fogalma nem létezik a fátyol másik oldalán. Még az a kifejezés sem helyes, hogy a „fátyol másik oldala”. Vajon tudod hová mész, amikor meditálsz? Megérinted a szent szövedéket, amely mindig jelen van. Az atomszerkezet középpontjába utazol. Kvantum állapotba kerülsz az Univerzummal és megérinted Isten orcáját. Ez egy emeltszintű információ, mert ez magát a logikátok szerkezetét teszi próbára.

Aztán vannak, akik azt mondják „Isten a felelős,” mert egyáltalán nem értik, hogy működik a rendszer. Ők azok akik azt mondják, hogy Isten a felelős mindenért, ami a bolygón történik, megint csak nem értve a rendszert. Hadd kérdezzek valamit. Valóban úgy néz ki, hogy Isten felelős bármiért? A legtöbb Ember szerint a spirituális valóság rendszerében, hatalmi hierarchiának kell lenni és Isten kell, hogy legyen a csúcson. Miközben a valós rendszer a következő: Isten nem felelős semmiért! Ehelyett, az Emberi Lények azok, akik a változást okozzák – akik megtalálják Istent önmagukban és akik ráébrednek a fényre, akik lehetővé teszik, hogy ez az Isten-fény megmutatkozzon rajtuk keresztül. Tehát az Emberi Lény az, aki felelős ezért a bolygóért! Minél többen kinyitjátok azt az ajtót és megértitek a rendszert, annál nagyobb világosság lesz ezen a bolygón.

Mindenütt dimenziós zűrzavar van. Próféciát követeltek és a próféta elutazik a fátyol túlsó oldalára, hogy meglássa, mit tartogat a jövő a Föld számára. És csak káoszt lát. A dolgok állandóan változnak a 3D-s szem számára, amely az interdimenzionális ürességbe tekint. Ott nincs három-dimenziós érzékelő logika és az egész értelmetlennek tűnik. Ám a próféta kell, hogy valami értelmet adjon neki, ugye? Ezért adjuk ezt hozzá a hangya rejtvényéhez: Hirtelen megint az óriási festményen van, csakhogy Isten arca is tovább változik. Akkor a hangya visszatér és azt mondja a többi hangyának: „Ez még zavarosabb mint ahogy gondoltam! Üldögéltem ott, töprengve a saját dolgaimon és akkor a színek elkezdtek változni a talpam alatt!” A többi hangya ezt nem érti.

Most adjunk hozzá egy másik dimenziót ehhez az „Isten arca” festményhez. Csináljunk belőle háromdimenziós festményt, kétdimenziós helyett. Hirtelen a hangya festékhegyeken mászik, amelyek állandóan változnak! Akkor azt mondja: „Ez az Isten arca nagyon zavarba ejtő, mert most itt vannak ezek a színüket váltó hegyek, de Isten arca még mindig sehol.” A probléma ugyanaz, amiről már korábban is beszéltem. Amikor eljutsz egy dimenziók közötti állapotba, ott nincs semmi olyan megfigyelni való, amit te látni akarsz, vagy aminek a látásához hozzászoktál az életedben. Tehát ott nincs logika vagy tiszta érzékelés. Ezért háromdimenziós döntéseket hozol, annak alapján amilyen az élettapasztalatod, de ezek közül egyik döntés sem helyes, mert ezek csak a te valóságodat tükrözik, nem Istenét.

Ebben a dimenziók közötti állapotban, a bolygó jövőjét mutatja, minden létező lehetséges potenciál. Képzeld el a zűrzavart, a bolygón létező összes Emberi Lény döntéseiből képződő, jövőbeli lehetőségek látszólagos káoszát. Minden, amit esetleg megteszel... egy helyen bemutatva! Habár ez nem egy hely. Mondtam, hogy az anyag emelt szintű lesz. Csak azt teszem, hogy előkészítelek arra, hogy megértsd, hogyan működik együtt a rendszer veled és ennek a nagy-nagy szépségét. Ó, milyen gyönyörű! Tudod, nektek ez csak káosz. Számunkra gyönyörű, a kitüntetés pompás szalagjaival. És még bele sem kezdtem a zavarba ejtő részbe.

(Nevetés)

Igen, azt hiszem illett volna elmondanom. Hogy kik vagytok. Nos, egy darabkád a három dimenzióban létezik és ezt Embernek hívjátok. Ez csak egy darabkád. Nem mindened, csak egy rész amiről azt gondolod, hogy te vagy, mert ezt a darabot a 3D-ben úgy érzékeled, mint egészet és teljességet. Ez az a darab, amelyik reggel felébred, belenéz a tükörbe és látja, hogy még egy nappal öregebb lett. Ez az a darab, amelyik állandóan keresi Istent a festményen mint a hangya, de soha nem látja a nagyobb képet, vagy a nagyobb dolgot.

Hadd mondjak egy keveset arról, hogy kik vagytok (aztán majd többet, egy következő közvetítésben). Amikor lejössz erre a bolygóra, ott van egy energia, letétbe helyezve az Akasa-Krónikában. Ez egy olyan elrendezés, amely a Kristályráccsal kezdődik, úgyhogy bármit csinálsz, Gaia részévé válik. Aztán van egy másik csodálatos részed, amit Felsőbb Énnek hívtok. Ez a lelked spirituális szülőanyja. Hát éppen leírtam három részedet, te mégiscsak egynek vagy a tudatában...annak ott a tükörben. Hát, lesz ez még ennél is komplikáltabb. Minden alkalommal, amikor lejössz erre a bolygóra és eljátszol még egy fizikai megnyilvánulást, ugyanaz a Felsőbb Én a lelked szülőanyja. Hadd magyarázzam meg. A Felsőbb Éned tudja, ki-mindenki voltál... tudja a planetáris 3D-s történelmedet. Mert ez a részed itt volt minden alkalommal! Hát, ez egyre komplikáltabb lesz – a lehetőségeknek ebben a dimenziók közötti rendszerében, vannak olyan részeitek és darabkáitok, szintén a fátyol másik oldalán, amelyek segítenek benneteket. Ott kell, hogy legyenek. Gondolkodjatok el ezen. Ez megmagyarázza a társ-teremtés rendszerét. Hogyan lennél képes a társ-teremtésre ezen a bolygón, ha csak egy darabból volnál? Hát nem érted? Ha része vagy annak a motornak ahogy a dolgok működnek, a valóság motorjának számtalan része kell, hogy legyél. Nem tudsz egy rész lenni és arra kérni a többi részt, hogy segítsen neked. Tudod, ez egy régi tan és nem fog semmit létrehozni társ-teremtéssel. Te egy összetett energia vagy, amely együtt működik, hogy létrehozza a szinkronizmust.

Most alkalmazzuk ezt megint a hangyára. A hangya ott megy a festményen, a színek változnak, a domborzat folyamatosan változik és a hangya zaklatott. Most már feladja, mert túl sok olyat látott, aminek számára nincs értelme. Találkozott saját magával! És ekkor azt mondja: „Nem csak ez az Isten arca szokatlan, változik és mozog, de bármerre mentem, saját magammal találkoztam! Valahogy, ott vagyok Isten arcán.” Valóban! Ez a rendszer.

Most ebben valóban van valami rend, de még nem végeztünk a zavaros részek ismertetésével. Nem csak a részeitek és darabjaitok vannak ebben az interdimenziós káosz-levesben, de akkor ott van még az a kérdés, hogy ki szoktál lenni a Földön. Amit Akasha-krónikának hívtok, az a múltbeli életeidről szóló feljegyzés. A 3D-ben van, akárcsak te. Látok itt Lemúriakat és ők értik, hogy miről beszélek. Hányszor voltál már a földön, Lemúriai? Sámán, te is itt találod magad ezen a széken ma, mint gyógyító. Annyira érdekel a szövedék meggyógyításának energiája! És mit gondolsz, hányszor kellett a Földön lenned, hogy eljuss erre a helyre? Ötvenszer? Százszor? Még többször? És ha meg tudnám mutatni, hogy ki-mindenki szoktál lenni, hogy éreznéd magad? És melyik szeretnél lenni ezek közül, amelyekről azt gondolod, hogy múltbeli?

Nos, van még zavarba ejtő hírem... olyan valami, amit már évek óta tanítunk: Nincs olyan dolog, hogy elmúlt élet! Ezek inkább „mostani” életek, mert éppen most mondtam ugye, hogy mindezek a megnyilvánulások bejutnak a Kristályrácsba? Ez azt jelenti, hogy amikor megérkezel erre a bolygóra, egy interdimenzionális állapotban (bárki is vagy), mindezek az életek aktívak a rácson. És a rendszer úgy működik, hogy mindez azonnal beáramlik a DNS-edbe amikor idekerülsz! Benned van minden teremtmény, amelyről azt állítod, hogy te voltál. Emiatt vagy annyira más, mint a többiek.

Áldott az Emberi Lény, aki megengedi a szívének, hogy megnyíljon és hogy az Akasha kiáramoljon, hogy láthassa a művet, amit ezek az életek megvalósítottak, együtt a mostanival. Mert látja az öreg lelkeket és a múltjuk örökségét. Lélektársakat lát, mert azok lenyomata örökre itt maradt. A rendszer csodaszép, de titeket úgy tűnik, zavarba ejt.

Holnap majd el fogjuk mondani, hogyan lehet ennek valami értelmet adni. Ezért ezt a két közvetítést úgy kéne hallgatni, mint egy pár. Nagyszerűek vagytok ezen a bolygón. Éppen most kaptátok meg az információt, hogy minden egyes alkalommal amikor ide jöttök, valamit hátrahagytok. Elmondtam azt is, hogy többféle részetek van a fátyolnak a túloldalán, amit dimenziók közöttinek hívtok.

Néhányan élénken érzitek ezt és azt mondjátok: „Nos, ezek a többi részeim a vezetőim, amíg itt vagyok.” Igazatok van! Vannak akik nagyon rá vannak hangolódva erre. Ezek azt mondják: „Az angyalok vannak velem.” Ez is igaz, de mondok egy újságot: TE vagy együtt magaddal! Ezért van az, hogy a Szellemmel való kapcsolat olyan jól esik, érted? Ez pajtások összejövetele, ha hagyod. De lesznek olyanok, akik majd azt mondják: „Én nem szeretem ezt. Nem tetszik ez az ötlet: 'én, magammal'. Valami nagyobbra vágyom. Olyan valakit akarok magam mellett, aki nagyon fontos és grandiózus.” Hát, ez a valaki fontos! Isten darabkája vagy, egy örökkévaló lény, Isten dicső teremtménye és ez az energia megköveteli, hogy megérts sok mindent ezekből a zavaros dolgokból, ami a te összetett Ragyogó Lényed.

Elmúltak azok az ártatlan napok, amikor eljöttél egy ilyen épületbe és azt remélted, hogy majd Isten tesz valamit érted. Ez még ettől is jobb! Most eljössz egy ilyen épületbe és megtalálod saját mester-léted – ráébredsz, ki is a család, ki az valójában aki megnyilvánítja a dolgokat és elkezded gyakorolni az önmegvalósítást. A rendszer érted létezik és gyönyörű... telis-teli dalokkal. A „dalok” az egyetlen szó, amit használni tudok. Amikor élvezed a zenét ezen a földön, ez gyakran megtölti a szívedet. Úgy gondolod, hogy ez csak itt van ezen az oldalon, ugye? Nos, gondold csak át! Ó, én is tartogatok zenét számodra és ha majd újra találkozunk, a zene szólni fog. A kórus majd énekel, belőled pedig kitör az énekszó a fényben, Isten orcájáról aminek része vagy. Tudod, ez ellen nem leszel képes semmit tenni? Örömmel fogsz énekelni és örömmel leszel megtöltve. Isten szeretete nincs teli szabályokkal. Ez Kryon üzenete. Isten szeretete harmóniával és együttérzéssel van teli.

Kryon vagyok és már 18 éve beszélek a társam által. És még soha nem mondtam, egyetlen Embernek sem, hogy én vagyok az egyetlen forrás, akire hallgatnotok kellene, mert Isten darabkái ott vannak mindenhol. Vannak olyanok, akik Emberi csatornákon keresztül érkeznek, nagyon sok helyre, mély értelmű információkkal, férfiak és nők. Rakjátok össze az információt. Foglaljátok össze ezeket az üzeneteket és egy nagyobb üzenetet kaptok. Ne építsetek falat mindegyik köré, mondván: „Ne nézd meg a másikat.” Figyeljetek. Ha bármelyik csatorna, bármikor ilyet mond – bármikor – hagyjátok ott! Mert abból nem Isten szól. Isten te vagy, a család és ez tárva nyitva mindenki számára és ilyen módon, szükségetek van egymásra. Mindig is ez volt az üzenetem és mindig is ez lesz.

Ez egy megfelelő időpont lenne a gyógyulásra, ugye? Tehát, ki az aki lassan kezdi megérteni, hogy kik is vagytok? Mi van akkor, ha te vagy az aki meggyógyul ma este? Túlságosan lenyűgöző? Hozzájárulnál? Vajon valóban Istent kell kérned erre? Sokkal jobban éreznéd magad, ha Kryont kérnéd meg? Mert én nem rendelkezem a te gyógyulásoddal. Rendelkezem a válasszal, de nem rendelkezem a gyógyulással. Érted? Képes vagy befelé fordulni és elkezdeni látni a saját méltóságodat?

„Ez túl nehéz Kryon, egyszerűen, túl nehéz. Szívesebben elmegyek egy helyre és ott üldögélek és egy felsőbb hatalom által gyógyulok meg.” Valóban ezt teszed! És ezt az emberiség nem érti. A gyógyulás része Isten rendszerének, amelyet ti, mint Emberek hoztok létre. Ez a szent rendszer a te részed és készen áll arra, hogy megadja neked azt a gyógyulást, amiért jöttél. Tehát követeld a mester-léted. Értsd meg, hogy része vagy ennek a földnek és ennek a rendszernek.

Csak azt tehetem, hogy arra ösztönözlek, lásd ezt a fényt. Én személyesen, nem tudom megérinteni a szíved. Nem tudom elérni, hogy az agyad másként gondolkodjon, mint ahogy te akarod, hogy gondolkodjon.

Ez egy biztonságos hely, tudjátok? Igen, angyalok vannak itt, mindenfelé – gyönyörűek. Nekik nincs bőrük és szárnyuk mint nektek, de nevük van amit a fényben énekelünk. Olyan részekből és darabokból állnak, amit ti származási ágnak hívtok. Néhányan azokat képviselik, akiket szerettél és elvesztettél ezen a bolygón. Bizony, ők itt vannak. Valóban kételkedsz ebben? Arra biztatlak, hogy szagolj bele a levegőbe. Meg fogod ismerni, hiszen éveket töltöttetek együtt. Tehát ismered az illatukat. Hadd szálljon felétek az egyedi illatuk. Hallgasd az ő szívük érzéseit a te szíveddel. Mert ha igaz, amit ma mondtam nektek, akkor minden nap együtt sétáltok velük egy dimenziók közötti térben. Vajon elhiszitek?

Hadd nézzenek most rád és hadd mondják: „Jól csináltad, gyermekem. Büszkék vagyunk rád.” Nem mondanánk ezeket a dolgokat, ha nem így lennének. Túlságosan lenyűgöző számodra? Nos, van még több is. Holnap folytatjuk...

És ez így van.

Kryon


5. – A rendszer - 2. rész - Annak a megértése, hogy ki vagy?

Üdvözletem kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Az ajtó köztünk gyorsan nyílik a társammal, ennek pedig az oka, hogy én soha nem is távoztam. Ő már annyira hozzászokott Kryon energiájához, hogy mindig ott vagyok az ajtó másik oldalán. Ezt talán nehezen tudjátok elképzelni, de ez nem más mintha a saját Felsőbb-Énetekhez beszélnétek. Mindig is arra bátorítottuk az emberiséget, hogy különböző módokon közvetítsék az üzenetet. Nevezheted aminek akarod, de amikor a bolygó műremekeit szemléled, kétségbe tudod-e vonni, hogy Istentől valók? Közvetítve lettek. Amikor a bolygótok legnagyszerűbb zenéit hallgatod, vajon tisztában vagy-e vele, hogy a vezetéken keresztül áramolva jutott el hozzátok? Ez az energia mindig elérhető, állandóan része a rendszernek.

Számotokra eltelt egy egész nap, mióta utoljára beszéltem az utolsó kommunikáció óta. De számomra ez csak egy pillanattal ezelőtt történt. Így most folytatjuk a tanítást ezen a második napon. Röviden, a rendszerről beszéltünk. Elmondtuk, hogy egy elég zavarba ejtő hely ez az interdimenzionalítás, ahogy ti a fátyol másik oldalát hívjátok. Elmondtuk, hogy ez egyáltalán nem egy hely, hanem inkább az energia interdimenzionális állapota, ahová bármikor eljuthattok amikor csak akartok. De a 3D-s érzékelésetek miatt azt akarjátok, hogy ez egy hely legyen. A valóságotok ezt így akarja látni. Ám, ha visszaemlékszel a tanításra, meg fogod érteni, hogy ez az interdimenzionális energia állandóan körülötted van. És amikor átjutsz ebbe a térbe, az gyakran kaotikusnak és zavarosnak tűnik. Ha előfordul egy ilyen helyzet, hogy abba az állapotba kerülsz, nem tudod megérteni mi is történik.

Most pedig, hadd vázoljam le nektek azt a logikát, ami úgy tűnik hiányzik. Ebben a térben ami interdimenzionális, ott van minden lehetőségetek. Azok a lehetőségek, hogy mit fogsz csinálni, kivel fogsz találkozni és hogy mi a célja az életednek. Azért tűnnek olyan zavarba ejtőnek ezek a dolgok, mert közülük még egyik sem nyilvánult meg. Tehát az energiának ebben a szövedékében, ott van az életed összes lehetősége, plusz a többieké körülötted. A logika a következő: Amikor meglátogatod ezt a helyet, egy adott szándékkal, amikor alkalmazod ezt az interdimenzionális energiát, akkor megrajzolod azokat az energiavonalakat, amelyek „kutatják és megtalálják” azokat a lehetőségeket amelyekért imádkoztál. És miközben talán azt gondolod, hogy ennek semmi értelme, vannak mások is akik ugyanezt csinálják. És ahol ezek a vonalak találkoznak, az a szinkronicitás. Nem várom el tőled, hogy ezt megértsd, mert ez egy interdimenzionális nyelven történik. De mégis azt állítom, hogy azok akik a meditatív olvasás állapotába kerülnek, meg tudják azt neked mutatni.

Tegnap azt mondtuk, hogy ez a nap egy gyakorlati nap lesz, ahol majd az Emberekről beszélünk és a rendszerről és így is lesz. Azzal kezdjük, hogy megadunk hat alapelvet. Habozunk szabályoknak nevezni őket, tehát azt mondjuk, hogy ezek segítő utalások. Olyan utalások, amelyek segítenek megmutatni és dolgozni a rendszerrel. A rendszer megmutatásán azt értjük, hogy ténylegesen kapcsolatba lépni vele és használni azt. Soha nem fogjuk azt kérni tőled, hogy értsd meg. Olyan sokszor hallottátok már a kifejezést: „Isten útjai kifürkészhetetlenek.” Nos, ez csak a 3D-s teremtmény számára titokzatos! Valójában viszont kiemelkedő logika és értelem van benne. Egyáltalán nem titokzatos. Ezen alapelvek közül talán majd néhány ismerősnek hangzik, mert már használtuk őket korábban más leckékben. Azonban ez az első alkalom, hogy ebben a formában, egybefoglaltuk őket.

Az első alapelv a legfontosabb: Semmivel kapcsolatban ne gyárts feltevéseket. Ez azt jelenti, hogy el kell vetned a három-dimenziós elképzelésedet azzal kapcsolatban, hogy hogyan működnek a dolgok, amikor veled és a Szellemmel kerülnek kapcsolatba. Amikor a rendszer működésére kerül sor, ne gyárts feltételezéseket semmiről. Ez a legnehezebb dolog egy Emberi Lény számára! Még egy mély meditációban is, az Emberek feltevéseket gyártanak. Ott ülnek, kinyitják azt az ajtót és megpróbálják elképzelni, hogy honnan érkeznek a hangok. Azonnal újra elmondjuk: „Ne próbáld megérteni.” Inkább csak „Egyszerűen, használd.” Amikor azért imádkozol, hogy mutassuk meg az ösvényed, ne feltételezd, hogy tudod mi lesz az. Ne feltételezd, hogy tudod, hogy fogják majd megmutatni! Semmit ne feltételezz, haladj előre és érjen meglepetés.

Kettes pont: Úgy lásd magad, mint a káosz részét. Nem állsz egyedül mint három-dimenziós teremtmény, amelyet hirtelen beleraktak a lehetőségeknek ezen levesébe. Inkább te vagy az egyik lehetőség a levesben. Tehát arra kérünk, jelentsd ki, hogy része vagy a rendszernek. Néha azt mondjuk, birtokoljátok és tegyétek magatok részévé. Néhányan azt mondják: „Nos, ez elég könnyűnek hangzik. Ezt fogom tenni”. De nem könnyű, mert Istentől elkülönülve látjátok magatokat állandóan. Azt mondod: „Én itt vagyok, Isten ott van. Megpróbálok eljutni Istenhez.” Mi inkább azt mondjuk, hogy úgy kell látnod magad, mint Isten része és következésképpen, a rendszer része.

Aztán a hármas pont: Ne féljetek belépni. Nagyon sokféleképp teszitek. Sok évvel ezelőtt elmondtuk, hogy a legjobb dolog amit egy Ember valaha is kérhet a következő: „Istenem mondd meg, mi az amit tudnom kell?” Így lépsz be a rendszerbe. Ez a látszólagos káoszba való belépés aktiválása. Nyugtázása annak, hogy kész vagy megtenni valamit, még anélkül is, hogy értenéd, mi is az.

Tehát az első három alapelv rólad szól. Nem fabrikálni feltevéseket, magadévá tenni a rendszert és belépni. Úgy hangzik mintha könnyű lenne. De meg kell értened, hogy a legtöbb Emberi Lény nem így csinálja és gondjai vannak mindegyikkel. Még egyszer, az elképzelés, hogy Isten különáll tőled, szétválasztja a lényeket és nem egyesíti Istennel. Ott vagy a Földön, hiszel a tanításoknak, hogy a Szellem energiája különálló és el van választva az Embertől. Azonban ha használni fogod a rendszert életed mindennapjaiban, bele kell helyezned magad. Ez nincs összhangban semmivel amit eddig tanítottak neked, de most már ez kell, hogy legyen a valóságod. Tehát az önértékelésed is bekapcsolódik a játékba, ugye? Mert az Ember, aki úgy érzi értéktelen, soha nem lesz képes megküzdeni a ténnyel, hogy része Istennek.

A következő a négyes pont: Bízz az első megérzésben és kövesd azt. Ez a szabály, hogy bízz az első megérzésben és kövesd azt. Milyen sokszor voltál már olyan helyzetben amikor azt mondtad: „Ó, bárcsak azt tettem volna, amit először gondoltam?” Ez valóban része a rendszernek és ilyen módon történik meg veled. Ez gyakran a legelső ösztönös megérzés az adott helyzetről. Néhányan intuíciónak hívják, de ez ennél sokkal több.

Lesz akinek ezt tanulni kell, mert sokan közületek nincsenek hozzászokva, hogy milyen is az első ösztönös megérzés. Tehát, a rendszer része az, hogy kezded megérteni mire hasonlít és milyen érzés az intuíció és az ösztön. „Nos Kryon, hogy kellene ezt csinálni?” Mit szólsz például ahhoz, hogy kéred? „Kedves Szellem, add, hogy felismerjem a jeleket amikor érzem és hallom őket és felfogjam, hogy miről van szó.” Ígérjük, hogy mindig megkapjátok amit kértek, de hogy az milyen tisztán jelenik meg az elmétekben, az rajtatok múlik. Vannak olyan Emberi Lények, akik tulajdonképpen elnyomják az ösztöneiket. Nem szeretik az ösztöneiket és inkább logikájuk szerint haladnak. Sokan egyáltalán nem gondolkodnak a szívükkel, csak az agyukkal. Közben elég gyakran az első megérzés a „szív-kapcsolat” folyamata.

A következő, az ötös pont, amit annyira félreértettetek. Elmúltak azok a napok, amikor az Emberi Lény csak ül és vár Istenre, hogy az tegyen érte valamit. A rendszer ott van mindenhol körülötted. Készen arra, hogy kielégítse az igényeidet, ám ha soha nem nyitod ki az ajtót, soha semmi nem fog történni. Az Emberek mégis tovább imádkoznak. „Annyira vágyom a gyógyulásra,” mondják. „Annyira akarom ezeket a dolgokat! Szeretnék egy társat az életemben. Szeretném tudni, mit kezdjek az életemmel.” Így, minden nap, minden idejüket imádsággal és meditációval töltik, könyörögve, soha nem hagyják el a házat, állandó imádságban. Ez nagyszerű módja annak, hogy találkozzunk valakivel, ugye?

Ki kell lépned és kitárni az ajtókat. Tehát itt van ez az ötös pont: Szükség van a cselekvésre, a te részedről. És ez sokféle formában és tiszteletadással történhet, amit csak a kultúrátok támogat. Többnyire azt jelenti, hogy el kell hagynod a házat és elmenni olyan helyekre, ahol együttműködhetsz a szinkronicitás lehetőségeivel. Nem számít mit keresel, a rendszer, az emberiség rendszere részt vesz benne. Ezért nem ülhetsz egy szobában egyedül, várva a válaszokra.

Sokan mondják: „Kedves Szellem, mutasd meg nekem, amit tudnom kell.” Aztán csak ülnek és semmi sem történik... és semmi sem történik... és semmi sem történik. Így kétségbeesve felkelnek és elmennek az ezoterikus könyvesboltba. Végigsétálnak a polcok között és egy könyv a fejükre esik! Isten jelet adott! Akkor gyakran azt mondják: „Ez az a könyv, amit kerestem. Micsoda megvilágosodás számomra. Köszönöm, Istenem.” És ez így működik. Fel kell kelned és „mászkálnod” és amikor így mászkálsz, akkor jön a hatos pont, a nagyágyú: Várd a szinkronicitást.

A szinkronicitást úgy határozzuk meg, mint olyan energiák, amelyek összehangolnak a céllal. Ezek a helyzetek úgy néznek ki, mint véletlenek, de nem azok. Hallgassatok ide. Ez a kulcs. Hallottátok már, hogy nincsenek véletlenek. Vannak azonban olyanok, a hitrendszereteken kívül, akik azt mondják: „Ez marhaság. Ez nem igaz.” A szinkronicitás úgy néz ki és úgy jelenik meg, mint véletlen egybeesés. Gyakran úgy tűnik, mint egy véletlen, de nem az. Te vagy a megfelelő időben, a megfelelő helyen, együtt a lehetőségekkel, amelyek megfelelnek annak, amiért imádkoztál. De ha szinkronicitást akarsz és behangolt lehetőségeket, akkor ott kell lenned, hogy megtapasztald őket, vagy nem? Tehát valamit csinálnod kell, legyen az egy telefonhívás vagy egy elektronikus kommunikáció, vagy akár te magad a testeddel, de oda kell helyezkedned ahol a szinkronicitás és a rendszer el tud érni. Ezt most azoknak mondom, akik itt vannak a teremben, de azoknak is akik most hallgatják és olvassák ezt az anyagot. Vannak köztetek olyanok, akik még most sem akarnak így tenni, mert azt hiszik van valamiféle szent dolog abban, ha rendíthetetlenek maradnak és csak imádkoznak. Inkább próbáld megérteni a dolgok egyensúlyát. Megvan az ideje a könyörgésnek és megvan az ideje a befogadásnak. Mindkettő más helyen történik! Ha minden idődet a könyörgés helyén töltöd, nem fog megtörténni a befogadás.

Ezek az alapelvek. Most pedig majd adok néhány praktikus tanácsot, ezen alapelvek használatához. Megbeszélünk majd néhány szituációt és megmutatjuk, hogyan működik a Szellem. Van aki tudja ezeket a dolgokat, de talán soha nem rakta őket össze.

Az első a legnehezebb dolog az Emberi Lények számára, az időzítés. Tegnap mondtuk, hogy a ti órátok nem Isten órája. Azt is mondtuk, hogy lehetetlen egy 3D-s időkeretet alkalmazni egy interdimenzionális potenciálra. Sok csalódást okoz az Emberiség számára, hogy Isten nem akkor szállítja a dolgokat amikor kérik, hanem amikor szükség van rá. Tudjátok, számunkra nincs semmi értelme annak, bármilyen választ is adunk, hogy azt zsebre tegyétek. Mert amikor odaérsz arra a helyre amiről azt gondoltad, ott majd szükséged lesz rá, előhúzod a zsebedből és kiderül, hogy nem jó! Inkább találkoznia kell a szinkronicitás elrendezésével és a pillanat energiájával.

Hadd meséljek egy különleges Emberi Lényről. Azt gondolta, hogy használja a rendszert és megtett minden tőle telhetőt. Valójában egyáltalán nem értette, hogyan működik és feltételezéseket gyártott. Egy nagyon elfoglalt Emberi Lény volt, de nagyon kedves ember. Főnökként dolgozott egy gyárban. Sok munkásért volt felelős és jó főnök volt mert szerette az alkalmazottait, ismerte a családjukat és tisztelte mindnyájukat. Éppen ezért egy kihívással nézett szembe, mert el kellett bocsátania az egyik alkalmazottat. Az utasítás, hogy fel kell mondania egy embernek, a főnökétől származott. Tehát valakinek a beosztottjai közül, meg kellett szüntetnie a munkaviszonyát.

Nos ez egy általános, gyakorlati jellemzője az életnek. Belekerülsz egy helyzetbe és szeretnéd tudni, hogyan kezeld. Jó kérdés, ugye? Legyen ez egy tiszteletreméltó kérés Istenhez. „Kedves Szellem, ismerem ezt az embert, szeretem ezt az embert, ismerem a családját. Kérlek adj iránymutatást. Mit mondjak neki? Hogyan tálaljam neki ezt az egészet? Mi a legjobb módja? Aggódok miatta.” És spirituális ember lévén, letérdelt és könyörgött. Találkozót beszélt meg az alkalmazottal és tudta, hogy három napon belül végére kell járnia ennek a dolognak. De a válasz, Istentől sehol. Nem volt megérzése sem amire támaszkodhatott volna. Az ösztönei nem működtek. Valahogy úgy tűnt, mintha Isten szabadságon lenne, pedig még nem is volt augusztus. Semmi válasz.

Másnap újra letérdelt. „Tudom, hogy figyeltem, de egyáltalán nem kaptam semmit. És tudnom kell, mert holnap van a megbeszélés. Kedves Szellem, adj információt, hogy képes legyek tisztességes módon elrendezni ezt a dolgot. Mi a legjobb megközelítési módja?” Megint semmi. Egyáltalán semmi válasz.

Ilyenkor már az Emberi Lény kezdi elveszteni a türelmét. „Nos, elakadtam. Isten nem figyel. Isten nem törődik velem. Egyre közelebb ez a fontos megbeszélés és imádkoztam és egyáltalán semmi válasz.” Itt némely Ember feladja. Igen, de ők nem tudnak a rendszerről! Ha te egyszer egyáltalán nem kapsz választ, mire gondolsz mi történik? Elárulom, hogy a rendszerben – azon a helyen, amelyet „káosznak” hívsz – sok minden történik. Nincs 3D-s válasz, egyet kivéve: Legyél csendben. Legyél csendben családom és bízz a Szellemben.

Elérkezett a harmadik nap. Az alkalmazott bejött a főnök irodájába és leült. Még mindig semmi válasz, a főnök már izzad. Itt van, néhány percen belül meg kell tennie és semmi válasz, semmi iránymutatás, kivéve, hogy legyen csendben. Végül, ránézett az előtte ülő emberre. Az mosolygott, ahogy mindig szokott. A főnök a szerencsétlen ember gyerekeire gondolt és fájt a szíve. Ez a munka olyan sokat jelentett ennek az embernek! Hogy húzza az időt, kávéval kínálta. Aztán leültek és a főnök összeszedte a gondolatait.

De mielőtt beszélni tudott volna, az alkalmazott szólalt meg először. „Nagyon örülök, hogy behívtál az irodába. Nem tudom, hogy mondjam el neked, de találtam egy jobb állást. Nagyon sajnálom. Tudom, hogy barátok vagyunk és számítasz rám, de mégis el kell mennem. Nagy különbség lesz ez a családomnak.” A főnök mosolygott és akkor már tudta – a válasz nem az volt, hogy hogyan kell felkészítenie ezt az embert, hanem, hogy ő maga, hogyan készüljön fel!

Hát ez így működik. Ezt hívják szinkronicitásnak, ti mégsem tudjátok elkezdeni megérteni azt, ami úgy tűnik káosz vagy esély. Aztán még ott a kísértés ennek az Emberi Lénynek, hogy azt mondja: „Micsoda véletlen,” nem adva semmi hitelt Istennek vagy saját magának. A valóság pedig az, hogy ez a dolog végig a rendszerben történt.

Ne gyártsatok feltevéseket az időzítésről. Ezt mondjuk már kezdettől fogva. Amikor az Emberi Lények kérnek valamit, úgy érzik, hogy egy vonatjegyet vásároltak. Aztán ott toporognak, feltételezve, hogy jön a vonat és benne Isten. Nem így működik. Egyáltalán nem jegyről van szó. Ez egy kérelem a szinkronicitáshoz, az időzítésre való mindenféle feltevés nélkül.

Ugyanezt mondhatjuk el a válasz kézbesítéséről is. Ez a másik dolog, amit az Emberi Lények tesznek. Imádkoznak valamiért és egy komplett választ feltételeznek. A 3D-ben ez történik, ugye? Amikor elmész a kereskedésbe és veszel egy autót, a teljes autót megkapod, ugye? Hát nem ezt kéne feltételezni? Valószínűleg tiltakoznál ha csak a kerekeket kapnád meg ma, a járművet pedig csak holnap, vagy fordítva. De a szinkronicitás így működik- darabonként. Csak azt akarjuk mondani, hogy sokszor a válaszok darabokban jönnek. És neked kell őket összeillesztened, hogy megkapd az egészet. Ne gyárts feltevéseket arról, hogyan fogod a választ megkapni, vagy, hogy teljes vagy hiányos lesz-e, vagy, hogy egyáltalán honnan fog jönni.

„Kryon, melyik az én ösvényem? Mi az én feladatom? Szeretném tudni, mi az életem célja.” Ezt olyan gyakran halljuk. Ó, kedves Emberi Lény, maga a kérdésed is olyan háromdimenziós! Eldöntötted, hogy egy ösvényed van. Milyen szimpla! Csak egyetlen dolgot tudsz csinálni? Arra vagy szánva, hogy leszüless a bolygóra és egy dolgot tegyél? Azzal töltitek az életet, hogy a Szellemet kérdezgetitek: „Mi az az egy dolog, amit tennem kellene? Valóban ez után kutatok. És még nem tudom, hogy mi az.” Ez olyan, mintha útra kelnél, hogy megtalálj valami jutalmat, amelyen a te neved áll. És aztán azon dolgoznál az egész hátralévő életedben. Ó, kedves Emberi Lények. Fogalmatok sincs arról, hogy kik vagytok. Pedig a lehetőségeitek olyan összetettek.

Ezt már mondtuk korábban is nektek, de most szükség van rá, hogy meghallgassátok ennek a tanításnak a keretében is. A szent ösvény ami ott van a DNS-etekben, az a mai napra szól. És az irónia az, hogy nagyon könnyen már azon jársz! Talán épp azt teszed, részt veszel benne, miközben ugyanakkor feltevéseket gyártasz, hogy mit kéne tenned, így hát ott ülsz a földön és Istenhez kiabálsz: „Melyik az én ösvényem?” A rendszernek szüksége van a fény lehorgonyzására. Hol élsz? Hol dolgozol? Nem könnyű ott? Talán ez az ösvényed – hogy ott legyél ezen a helyen, ahol nem könnyű és magasba tartsd a fényt. Azokon a helyeken ahol nehéz az élet, több fényre van szükség, hogy megszenteljétek a helyeket, ahol sötétség van. Legyél az egyedüli, örömteli személy, aki azon a területen ezt teszi, mert ez az amiben jó vagy. És egész idő alatt azt mondod: „Én nem teszek senkinek semmit. Ismernem kell az ösvényt, ismernem kell az ösvényt.” És az Ember mindig csalódott, mert soha nem érti meg, hogy az ösvény az, amit már olyan jól csinál és hogy holnap ez változhat!

Életetek minden napján, ti vagytok a fény helytartói Isten számára, hogy bejöhessen és ragyoghasson. És ez gyakran olyan helyeken van, ahol nincs senki más aki hordozza a fényt, csak te egyedül. Vajon eszedbe jutott ez már valaha? Olyan sok ösvény van, ahány nap van az évben. Ez a szinkronicitás. Mi a szenvedélyed? Ha azt követed, hát arra vezet az ösvényed.

Az „ösvényed” megváltoztatható és nem egy „dolog.” Mégis az Ember sokszor elhatározza, hogy ő egy dolgot tesz. „Gyógyító leszek,” mondja és azt gondolja, hogy ezt Isten akarja így. Pedig mindent ő talált ki. Gyártott egy feltételezést és akármennyire is – egy elkülönült valaki amilyen ő, mégis találkozott valami módon Istennel és Isten egyezett vele! Számára ismeretlen, hogy ezt az egész megállapodást egyedül csinálta. Isten még ott sem volt. És amikor akadályokba ütközik, azt mondja: „Hogy lehet ez? Hisz tőlem azt várják, hogy gyógyító legyek.” Ő gyártotta a feltételezést, hogy amit „látott”, az következésképp az ösvény. Ebben nincs jelen a szinkronicitás. Tudod, ez nem része a rendszernek. Ő nem követte a rendszert. Inkább a saját víziója árkát ásta a három dimenzióban. Néha ezt nehéz elmagyarázni a 3D-s lényeknek akik minden nap ebben a valóságban dolgoznak, hogy „érezzék” a különbséget aközött amit saját maguk vizualizáltak és amit ehelyett a rendszer kínál számukra.

Így a következő kérdés az lenne, hogy melyik Isten hangja? „Kedves Szellem, várok a válaszokra. Részletekre van szükségem.” Ekkor az Emberek majd azt gondolják, hogy valamit fognak hallani az elméjükben. Talán valahogy fel lesz írva a falra! Ismét elmondom – annak, hogy azt mondjuk, kövessétek az első megérzést, az az oka, hogy a kommunikáció eszköze az intuíció. Ez az intuíció a szinkronicitás terméke. Ez Isten nagyon is valóságos útja, a rendszer amely kommunikál az emberiséggel. Az Emberek nem szeretik, mert úgy tűnik nekik mintha a saját gondolatuk volna, tehát nem Istentől való. Elvégre ők Istentől vártak választ, nem saját maguktól.

Ha valakinek eszébe jut valami, azt mondja: „Nos, ezt éppen én magam gondoltam. Ez nem lehet Isten.” Pedig pontosan ő az. Persze te vagy – használva a szinkronicitást –, mert kifejezted a szándékodat, hogy belépsz. Vajon nem érdemled-e meg, hogy ilyen módon kapd meg ezeket az üzeneteket? Nem vagytok-e áldottak? Az intuíció a módja. Így működik. De újra az a feltételezés, hogy Isten nagy, ti pedig kicsik vagytok. Ezért amit személyesen te gondolsz, az nem lehet az amit Isten mond (ezt gondoljátok). Szokjatok hozzá, hogy az intuíció lesz a válasz. Amikor a társam elkezdte ezt a közvetítési folyamatot, még ha ki is nyitotta az ajtót Kryonnak, még ha kapott is üzeneteket, nem hitte el őket. Még akkor is, amikor azt olyanok erősítették meg, akik ismerték az igazságot, az intellektusa azt mondta: „Ezt én találom ki.” Azért van, hogy amikor közvetítesz, úgy tűnik mintha az Emberi agy is részt venne. Nos, részt vesz! Így kell lennie. Részt vesz benne az egész DNS-ed, az érzelmi állapotod, az intellektusod – a forráshoz van kapcsolva mind.

Ő végül is engedett és rájött, hogy a csatorna használja a saját szent mivoltát is. Ekkor kezdett világosabb lenni. Bízz az intuíciódban, mert ezek Isten szavai. Néhányan még azt is mondják, hogy ezek attól származó üzenetek, amit sokan Szent Szellemnek hívnak. Ez csak egy másik módja annak, ahogy a Felsőbb Ént hívjuk. Számos hitrendszer különböző neveket használ ugyanarra az energiára, de mindig arról van szó, hogy hogyan kapod meg az üzeneteket. Tudod, a rendszer része vagy.

Sok kérdés volt még az üzlettel kapcsolatban is. Mondtam, hogy ez az üzenet gyakorlati jellegű lesz, ezért két példát is hozok. Itt egy tanács azok számára, akik megpróbálnak munkahelyeket társ-teremteni, hogy segíteni tudjanak létrehozni a bőséget, amire egy társadalomban szükség van, hogy alkalmas legyen az életre. Először is drága ember, Isten nem sötétségben van. Isten tisztában van a társadalommal, amelyben éltek. Isten megérti, hogy bőségre van szükséged, hogy ott maradhass ahol vagy, hogy megvehesd a táplálékot, kell a közlekedésre és sok minden másra. Istennek nincs semmi kifogása a pénz ellen! Mihelyt ezt megérted, messzemenően békésebb leszel. Valóban rajtad múlik, hogy létrehozd a szinkronicitás által azt a bőséget, amire szükséged van az élethez. Más szavakkal, a pénz része a rendszernek. Ugyanolyan felséges, mint az ösvényed bármely más része ha spirituálisan kezeled.

Vajon mondta-e neked valaha bárki, hogy a Szellem azt akarja, hogy szenvedj egy kicsit? Talán autó nélkül kellene járnod a munkahelyre? Lehet, hogy enned sem kellene? Talán kinn kellene maradnod a hidegben egy darabig, mert nem tudsz magadnak otthont találni? Miféle megvilágosodó az ilyen? Ha rád néznek, vajon azt mondják majd: „Olyan szeretnék lenni, mint ő – nincstelen, boldogtalan, éhes és összefagyott.” Ennek nincs semmi értelme, ugye? Hát igen. Pont az ellenkezője igaz. A Szellem azt akarja, hogy bőségben élj, a bőséget pedig úgy határozzuk meg, hogy minden napra elég táplálék, örömben, vidámságban. Hogy tudnád hordozni a fényt, ha túlélő módban élnél?

Mi a bőséged forrása? Vajon aggódsz miatta, vagy a rendszer részének tekinted? Vajon a Szellemre bízod, vagy különválasztod, mert nem gondolod, hogy Isten ért a pénzhez? Áldott az Emberi Lény, aki mindent integrál a társadalomba és saját magába és érti, hogy mindez mennyei. Mert ezek azok a megvilágosodók, akik épek, elevenek, egészségesek és kiegyensúlyozottak. Ők azok, akik változást okoznak a bolygón. Ez az üzlet.

A pénz csak egy kihívást jelentő energia. Ha felhalmozzátok, vagy az aggódás forrása lesz, vagy nem tudod az ellenőrzésed alatt tartani. Ez akkor van, ha istent csináltok belőle és magára veszi a vele járó kihívást jelentő energiát. Arra biztatunk, hogy úgy tekints rá mint egyszerűen egy dologra a sok közül a szerszámos ládádban – akár a szeretetre, az együttérzésre, vagy az örömre. Az attól való félelem, hogy nem lesz, meg fogja teremteni a hiányát.

Az üzlet másik része arról szól, hogy társuljunk valakivel a próbálkozásban. Jobb lesz ha használod a rendszert, amelyet éppen bemutattam, vagyis a szinkronicitást és a lehetőségeket. Azt tanácsolom, hogy találj valakit, akihez spirituálisan közel állsz. Ez a partnerség addig tart, ameddig akarod és soha nem lesz átverés. Vedd körül magad olyanokkal, akik szívből szeretnek és a partnerség tartós lesz. Pénzügyi dolgokról és üzletről beszélek. Bármi is az amit csinálsz a társadalmadban ami üzleti jellegű, arról beszélek. „Ó, ez furcsa. Kryon üzleti dolgokról beszél.” Igen, arról. Ha társadalomban élsz, akkor az is a te részed. Ha egy kultúrában élsz, az is a te részed. Miért ne használnád a mennyei eszközöket, amelyekkel rendelkezel, hogy úgy működjenek, mint szerves részed? Istennél nincsenek elkülönítve az üzleti dolgok és a spirituális dolgok. Ezek mind részei a ti meneteléseteknek, napról napra és úgy kell tekinteni őket, mint a Földön töltött időtök energiájának részét Azok akik ezeket külön akarják választani és néhányat szentnek, néhányat kevésbé szentnek neveznek, ők nem veszik figyelembe a feladat „teljességét” amely rátok vár a bolygón. Mert ismét azt mondom, ahhoz, hogy hordozzátok a fény energiáját ezen a bolygón, mindent amit csináltok, szentnek kell tekintenetek és bármerre is jártok, azt úgy kell tennetek mint Isten rendszerének része.

Az emberi kapcsolatok egy nehéz dolog. És újból itt a feltételezés, hogy „különösen neked”. De talán nem kell, hogy így legyen. Lehet sok olyan kapcsolat egy időperióduson keresztül, amelyik szinkronisztikusan összefonódik veled egy olyan cél érdekében, ami csak később válik nyilvánvalóvá. Hadd mutassak rá néhány dologra, ami a kapcsolatokat illeti – egy megközelítés a romantika oldaláról. Sokaknak közületek van társa az életben. Másoknak nincsen. Nos, ez azoknak szól akiknek nincsen és azok bölcsességéről akiknek van, így ők tanítani tudják a gyermekeiket a rendszerről.

Felmerült-e benned valaha is a kérdés, miért van az, hogy olyan egyénien különbözőek vagytok azoktól akiket kiválasztotok? Mert nektek akik partnert kerestek, van egy elképzelésetek, hogy mi az elfogadható és mi nem. Vajon honnan származnak ezek a tulajdonságok, mert mindnyájan annyira különböztök egymástól? Most majd elárulok valamit: A rendszerben jelen van a társad szinkronicitása és potenciáljai, a társnak, aki ott lehet valahol. Tehát a saját tudatosságodban kifejezed a vágyaid, amelyek arra szolgálnak, hogy illeszkedjenek azoknak a szinkronicitásához, akik ott vannak valahol és ebből kifolyólag teljes a felállás. Ez az akit keresel és ez az amiért keresed. Mindannyian olyan különbözőek vagytok, de ebből származik a vágy a különleges tulajdonságok iránt. Nem csak személyes választás történik. Az ösztön is szerephez jut! Van ott valahol egy potenciál, ami éppen úgy néz ki mint amit elképzeltél. És ezt úgy értem, mindenféleképpen – olyan a szíve, olyan a tudatossága és minden egyéb. Hogy érzed ettől magad? Nem csak arról van szó, hogy mit érzel, hanem, hogy mit akarsz. A te személyes választásod lett eléd rakva, mert ezt kérted.

Mondanék valamit Máriáról. Mária is feltevéseket fabrikált, akárcsak bárki más. Ő egy megvilágosodó, egyedülálló és társat keres. Hát így imádkozott Istenhez: „Szeretnék egy társat. Akár el is tudom képzelni magamnak: Nagy barna szemei vannak, a szemöldöke kicsit dúsabb és szakálla van. Szeretem a szőrös férfiakat.” Elég különleges, ugye? Közben tudta, hogy már régóta keres egy férfit, aki így néz ki. „Istenem, hozd el nekem ezt az embert. Türelmes leszek. Várni fogok. Hozz be az életembe egy ilyen embert.”

Közben feltűnt egy ember az életében és így szólt: „Már figyellek egy idő óta. Lesz egy családi táncmulatság... egy összejövetel. Ez egy ünnep a családunk számára, évente egyszer rendezzük meg. Nem tudom, hogy kérjelek meg, de szeretném ha eljönnél velem táncolni?” Nos, ennek az embernek nem volt vastag szemöldöke, nagy barna szemei. Egyáltalán nem volt Mária típusa. Még szakálla sem volt. Más esetben nemet mondott volna. Elvégre tudta, hogy ki után kutat. Nemet mondott volna, mert nem ez volt az, akiről úgy érezte, hogy majd Isten elhozza számára. De valahol hallotta az információt: Ne gyárts feltevéseket, semmivel kapcsolatban. Erősen elgondolkodott ezen, de nem akarta ezt az embert „megvezetni”. Nem akart reményt kelteni benne, hogy ő lesz a partnere. Nem akart igent mondani emiatt, de nem akarta megbántani az érzéseit sem.

Hát úgy döntött, hogy elmegy. „Rendben, ez nem árthat. Elmegyek a táncra,” mondta: „Igen, elmegyek.”

Megérkeztek a családi összejövetelre és az ember aki elhívta, hirtelen nagyon bátortalanul, így szólt: „Mária, nem voltam őszinte hozzád,” mondta. „Kérlek, bocsáss meg. De van egy nagyon félénk bátyám, aki nagyon szerette volna, hogy itt legyél, hogy találkozhasson veled.” Mária körülnézett és ott volt az ember, sötétkék szemekkel, vastag szemöldökei és szakállas! Mária elmosolyodott és azt gondolta magában: „Mindent eltaláltam, csak a szemeit nem. Elfogadom!” Csakugyan ő volt az! Vajon érted a lényeget? Nem gyárthattok szokásos elkülönült feltevéseket, amire hajlamosak vagytok. Továbbá, nem is vagytok mindig 100 százalékosan tisztában azzal amit láttok, de elég közel vagytok ahhoz, hogy tudjátok amikor az a megfelelő.

Egy 3D-s elhatározásban, Mária azt mondhatta volna az embernek: „Nem”. Azt gondolhatta volna magában: „Várok a megfelelő fickóra.” De ő tisztelte a szinkronicitást. Tudjátok, akik megpróbálnak mindent a 3D-ben kitalálni, azok nem tudnak a rendszerről. Ők valóban nem értik a szinkronicitást. Kedveseim, ne próbáljátok megérteni. Csak használjátok. Lessétek meg a kínálkozó alkalmat és használjátok ki, tudnotok kell, hogy nem valami szimpla, elkülönült ösvény az, amelyen majd haladnotok kell. Sok Emberre van szükség, hogy a végső cél lehetőségei felé vezessenek, de csak akkor, ha megengeded magadnak a rugalmasságot, hogy haladj amikor menned kell. Hagyd, hogy az intuíciód vezessen ezekben a dolgokban. Már majdnem végeztünk.

A társ-teremtés egyike a legnehezebben elmagyarázható dolgoknak. Sok történettel tudunk szolgálni, de a szabályok ugyanazok és az első szabály „ne gyárts feltevéseket.” Ott van például az ember, aki megpróbál társ-teremteni egy autót magának. Nem tud elmenni az autókereskedésbe, mert nem engedhet meg magának egy újat. Még egy használtat sem engedhet meg magának a „placcról”, ahol ezeket árulják. Csodára van szüksége. „Istenem, adj nekem egy autót. Szükségem van rá, hogy dolgozni járjak vele. Teremtenem kell egy járművet.” Hallgassátok meg ezt, mert sokan voltak már közületek, pontosan ebben a helyzetben. Gyakorlati információ: A rendszer viszont így működik:

Volt neki egy barátja, aki azt mondta: „Kocsiról nem tudok, de van egy fickó, aki el tud vinni dolgozni.” És ilyenkor a legtöbb Emberi Lény azt mondaná: „Nos, köszönöm nincs szükségem fuvarra. Autóra van szükségem. Sok időt elpocsékolok, ha úgy visznek a munkába. El kell mennem, találnom egy autót.” De ez az Emberi Lény tudott a rendszerről és a szinkronicitásról. Tehát élt a lehetőséggel és elfogadta a fuvart. Amikor beszédbe elegyedett az emberrel, az megkérdezte: „Eladom az autómat, nem tudsz valakit, aki venni szeretne?” A folytatást ismeritek. Természetesen, megvette az autót! Hát így működik a Szellem. Kívül a logika fiókján, de belül azon a valamin ami káoszra hasonlít, ott egy csodálatos válasz. Így kapcsolják össze a szövedék szálai az energia-potenciálokat. És ahhoz, hogy az Emberi Lény használja, csak annyit kell tennie, hogy megértse, hogy ő része ennek és hogy ezt elkezdje kinyilvánítani. De a legtöbb Emberi Lény számára ez illogikusnak tűnik és egyenesen őrültségnek. Nem tűnik lehetségesnek, hogy létezhetnek olyan véletlenszerű válaszok, amelyekkel számolhatsz. Tudod, van egy rendszer és ez a rendszer készen áll arra, hogy megnyilvánuljon számodra. Ó, lesznek még kihívások, de lesznek okulások is. Nem így van-e ez mindennel? De a társ-teremtési erőfeszítéseid sokaságára már ott lebegnek a válaszok a rendszerben, ha jóváhagyod, hogy dolgozzanak neked.

Lassan befejezzük és távozunk erről a helyről. Nem véletlen, hogy Spanyolországban vagyunk, a szinkronicitás világos. Az a csapat, amelyikkel ezen a hétvégén találkoztatok, része annak amit a társam Kryon csapatnak hív és ők a szinkronicitás által vannak itt. Ez nem véletlen egybeesés, vagy egy előre nem látott dolog, hogy itt ültök ezeken a székeken és ezt az előadást hallgatjátok. Tehát, hogy is van az a dolog azzal a gyógyulással? Készen állunk már? Kezditek már érteni? Talán nem csak azért jöttél, hogy gyógyítást kapj Kryontól. Lehet, hogy van itt valaki, akivel találkoznod kell, akinél ott a válasz? Idejöttél egy bizonyos okból, ám úgy távozol, hogy egy másikra eszméltél rá. Vajon elhalasztottál valamit azért, hogy ma találkozz valakivel, akit nem is ismersz? Egyáltalán nem késő. De most már látod a koncepciót, hogy talán ebben a csoportban többen is azért jöttek el szinkronisztikusan, hogy másokkal találkozzanak. Talán náluk van a válasz, hogy segítsen az aktuális ösvényeden. Vajon kihasználtad-e az alkalmat, vagy nem? Ez az Ember szabad választása. De elárulom, hogy a rendszer nagyszerű és itt is éppen munkálkodik. Áldott legyen az, aki gyógyulásért jött, mert megkapta. És tisztában leszel vele drága lélek, mert ez egy ébredés az öreg lelkedben, egy ráeszmélés, amely azt mondja: „Valóban isteni eredetű vagyok.” És erre úgy jöttél rá, hogy a család vett körül, amely szeret téged. Ez Kryon üzenete.

Távozzatok megváltozva, másként mint ahogy idejöttetek. Meg kell értenetek, hogy ez a hely nem az, ahol Kryon van. Sem az, ahol a Szellem van. Nem az ahová tartozol. Spirituális családfád ott van, bárhol is vagy a bolygón, elérhető bárhol, bármikor. Kryon úgyszintén és a Szellem úgyszintén. Ez a család, amelyet ma meglátogattál. Ez ilyen módon működik, kedves Emberi Lények.

És így van, hogy a csapat távozik erről a helyről. Vajon éreztétek az Emberek szeretetét egymás iránt? Vajon éreztétek, hogy áthatolt, a kulturális és nyelvi különbségek ellenére is? Mert ez a célja ennek a találkozónak, hogy elhozzon benneteket egy olyan helyre, ahol majd rájöttök arra, ami mindnyájunkban közös, hogy Isten családjának a részei vagyunk. Nehéz távozni. Ez egy olyan időszakok, amikor egy pillanatra beengeditek Kryont a 3D-s valóságotokba. És ez gyönyörű számunkra.

És ez így van.

Kryon

Lásd: Kryon Mester tanításai

2007. 07-08.