Az ünneplés! - És utána?

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Ma este sok mindenről fogunk beszélni és ezt három csoportba osztanánk. Vannak köztetek, akik úgy gondolják, hogy eddig már két spirituális adományozás történt a bolygón. Valóban, ez a harmadik. Újra és újra beszéltünk „az elmozdulásról, a kettőről a háromra” és ez akkor csak egy példa erre. Az első adományozás volt a törvény adományozása. A második a szeretet adományozása. Most következik egy újabb.

Ha kimondom a szót, ezzel az új adományozással kapcsolatban, sokan közületek nem fogják majd szeretni. Mert ez a szó olyan valamit jelent, ami közületek sokak számára nem kellemes. Mások számára ez teljesen érthető. Ez is (természetesen), egy számmal jár együtt, egy valóságos számmal a számmisztikában és egy névvel úgyszintén. Ezek a befejező munkálatok a mágneses hálón csak egy darab a Föld roppant kirakós játékában. Ahogy a mágneses háló befejezi a mozgást, az a három közül csak egy eseménynek a befejezése.

Ez az első alkalom, hogy valaha is képesek lettünk volna ismertetni veletek ezt a spirituális származási ágat, most is azért tudjuk megtenni, mert a háló majdnem készen van. De hadd mondjuk el ennek az új adománynak a nevét és a számértékét. Ti, akik követitek a számmisztikát, ti érteni fogjátok. És ez nem egy olyan szám, ami a múltban is Kryon-féle szám volt. Nem olyan szám, amelyről valaha is beszéltünk volna a múltban és ami Kryonhoz tartozott volna, vagy a háló-igazító csoporthoz vagy a kíséretéhez, amelyik együtt jár Kryonnal.

Az új adomány energiája

Szeretnénk bemutatni nektek a felelősség adományát és szeretnénk bemutatni nektek a nyolcas számot. A maga részéről ez a szám a végtelenséget jelenti. Felállíthatjuk egyik vagy másik végére, forgathatjuk bármilyen irányba, mégis ugyanazt jelenti. A szám-szimbólumnak nincs fent és nincs lent. A mostban van és egyensúlyban van. Egy nyolcas. Ha számmisztikai energiát rendelnénk a felelősség adományához, ez lenne az. A nyolcas a stabilitásról és a struktúráról szól és ennek éppen ideje, ugye?

Ez a mágneses háló az azoktól származó meghívások megérzésének következtében helyezkedett így el, akik fel kívánják emelni a fátylat. Ha úgy ülsz itt, hogy semmit nem hiszel el ezekből a dolgokból, semmi nem fog történni veled, érted, vagy ellened. Teljes egészében szabadon választhatsz, semmi nem fontosabb, mint a vágyaid tiszteletben tartása és úgy jön létre a szándék. Ennek ez a módja. De az Emberi Lénytől származó utasítások kiemelkedő fontosságúak és erőteljesek. Mi az, amire vágysz? Vajon elég messzire jutottál a keresésben? Talán már nem szeretnél tovább menni? Akkor ezt fogod kapni. Ha figyelmen kívül kívánod hagyni az új eszközöket, akkor azok nem aktiválódnak. Talán félsz tőlük? Talán fáradt vagy és azt mondod: „Most nem.” Akkor így lesz. Ahogy kívánod. A körülötted lévő összes vezető, együttesen, tiszteletben tartja majd ezt a döntést és ezt fogod kapni.

És akkor ott vannak azok, akik azt mondják: „Mutasd nekem az eszközöket! Készen állok arra, hogy továbbhaladjak.” Nekik ezt mondjuk: beléptek a hármas évébe (2003) és ez változást jelent (az összeg 5). Vajon hogy lehet együtt stabilitás és változás? Isten hozott a Kryon energiában (a háló-munkában), mert 5 meg 8 együtt 13, vagyis 4. Ez pedig az alapozás száma.

Ó, annyi minden van itt, amit el kell mondanunk, de kezdjük egy olyan információval, amiről eddig még soha nem beszéltünk. A hálón dolgozók csoportjáról. Volt, aki megkérdezte: „Hányan vannak ebben a csapatban, Kryon?” A válasz igen. (nevetés) Nem lehet őket megszámolni! Ha ezekről az entitásokról van szó, tudnotok kell, néhányan a ti részeitek és ti az ő részeik vagytok. Ezt nem lehet megszámolni. Hogyan számolod meg a levegőt a bolygótokon? Mindenhol ott van körülöttetek, ugye? Valóságos, fizikai és rengeteg van belőle. Vajon valaha is megkérdezted, hogy „hány darab levegő van”? Ez a csoport-energia mindig is a Földön való munkálkodás része volt, amióta elkezdtük. Ez egy olyan energia, ami két rácsszerkezet között mozog, a három közül, ami ezen a bolygón van és gondját viselik, amikor igazításra van szükség. Hadd mondjak akkor valami újat: Ők tulajdonképpen egyáltalán nem is mágneses rács-csoport! Ezt a nevet csak az elmúlt 12 évre adtuk nekik.

Amikor engedélyt adtatok a valóság megváltoztatására ezen a bolygón, vajon azt gondoltátok csak egy pillanatra is, hogy mindössze a mágneses rács elmozdulása fog bekövetkezni? Mi van a többi ráccsal? Mikor kerül sor azokra? A mágnesességnek kell lennie az első helyen. Ez állítja be a bolygót arra, aminek következni kell. Ez a mágneses rács-csoport most költözik és halad a következő hely felé, ahol valami mást fognak módosítani – egy másik rácsot – egy olyan rácsot, amiről soha nem beszéltünk és ami nem a Kryon munka hatáskörébe tartozik.

Ezért ez a rács-csoport valójában nem távozik. Egyszerűen csak munkát változtat. Az egyetlen dolog, ami változik, hogy ez a rács-csoport elhagyja a posztját, ami eddig a mágnesesség megváltoztatása volt és átköltözik a következő mélyreható munkába. Mindazok, akik 12 éven át a fátyol gyengítésén dolgoztak, azért tették, hogy a következő lépés megtörténhessen. Ez pedig egy olyan rács energiájának az elmozdítása vagy módosítása, amiről soha nem beszéltünk és talán nem is fogunk. Ez nem a mi szakterületünk és vannak mások, akik majd innentől fogva átveszik és beszélnek erről a következő rácsról. Mi majd folytatjuk az új mágneses rácsról szóló tanítást, hogy mit fog ez jelenteni számotokra és, hogy mit tudtok tenni azzal a következővel együttállásban, ami szintén meg lesz változtatva.

A Föld három rácsozata

Három rácsszerkezet van a bolygón, de ahhoz, hogy beszélhessünk róluk, meg kell értenetek valamit, aminek, lehet, hogy lesz, de lehet, hogy nem lesz értelme számotokra. A „hármas”-ról szeretnék beszélni. A „hármas”-nak több fajtája létezik. Ha egy háromszöget mutatnék, egy darab papíron (ami 2D), három oldalt látnátok. „Igen”, mondanátok: „ez egy háromszög”. Ha azonban a háromszögnek lenne térfogata, hogy úgy mondjam, olyan formája lenne, hogy levegő kerülne bele és háromdimenzióssá válna, vagy akár négydimenzióssá (ha az időt is hozzávesszük), annak a háromszögnek három, négy vagy akár öt oldala is lehetne, a térfogatától és a háromszög formájától függően. Nos, még mindig három? „Igen, még mindig háromszög.” mondanátok. Hirtelen azonban ez már olyan valami, amiről ti még mindig úgy beszéltek, mint „háromszög” (ami azt jelenti három), de aminek lehet öt oldala, vagy több. Így hát a háromszögnek, amit a három oldaláról neveztetek el, több mint három oldala van. Mi a különbség? Attól függően változik, hogy melyik dimenzióban szemléljük.

Azért mondjuk el ezt nektek, hogy felfogjátok. Habár három dologról beszélünk, háromtól több van, attól a dimenziótól függően, aminek a részei vagytok. Ez elég nehéz. Így, ha a föld rácsainak három energiáját ismertetjük veletek, elmondjuk, hogy valójában több van. Ezért, ha majd mások másféle rácsokról fognak beszélni és tanítani, lehet, hogy az nem lesz azonos azzal, amit tőlem hallottatok... mégis ugyanazok. Akkor majd emlékezni fogtok, hogy a hármason belül vannak még sajátosságok, egy egész sokaság, a dimenziótól függően. Ebben a tanításban, a ti dimenziótokban lévő hármasról fogok beszélni és ez is okozhat meglepetést.

Hová megy a rács-csoport, amikor befejezik a munkát? Elmennek a következő rácshoz és 2003-ban megkezdik munkájukat. Hadd szóljak nektek erről a rácsról, amelyhez most érkeznek. Ezt a rácsot sokféleképp nevezik és én elmondok néhányat ezekből a különböző nevekből. De egyenlőre, hadd nevezzük Kristályrácsnak.

A Kristályrács mindig itt volt. Nem új, éppen ahogy a mágneses rács sem. Valójában ugyanakkor került a bolygóra, amikor a mágnesesség. Mindig is kéz a kézben, együtt dolgozott a mágnesességgel. Vannak, akik azt mondták, hogy Kryon csak a mágnesességgel foglalkozik, így ez az egyedüli rács, ami fontos. Mi ezt soha nem mondtunk, ugye? A mi szakterületünk a mágneses rács, ezért erről beszélünk. A Kristályrács a következő. A munkások az egyiktől a másikhoz költöznek, látszólag fentről lefelé, de a 4D-ből nézve ti ezt nem így látjátok. Ezt a Kristályrácsot hívták már sokféleképpen. Először vizsgáljuk meg, ki hozta létre.

Vannak különleges helyek ezen a bolygón, ahol a Kristályrács megmutatkozik fizikailag, egy kristályszerkezet formájában. És ez mindig ugyanazon a fizikai helyen fog maradni, függetlenül attól, mit tesz a mágnesesség és nem számít, hogy módosul a Kristályrács energiája. A Kristályrács nem fog elmozdulni, ahogy a mágneses rács, ahol ténylegesen mérni tudod az elmozdulás fizikai elhelyezkedését. A módosulás inkább egy energia-jellemző, ami majd a kristályszerkezet módosulása lesz. A szerkezet maga ott marad, ahol van... és kedveseim, a bolygó kristály-szerkezetének részei a legszentebb helyeken vannak, amit csak el tudtok képzelni. És ezek a szent helyek, azok is maradnak.

Sokan vannak, akik értik a talaj (a föld porának) spirituális teremtményeit. Vannak aztán sokan, akik félreértik ezeket a teremtményeket. Volt aki azt mondta, hogy gonoszak. Nem azok. Soha nem is voltak. Szeretik az Emberiséget, azokat akik beállították a kristályrácsot. Nem csak, hogy interdimenzionális lények, de fizikai tulajdonságokkal is rendelkeznek. Teszek egy kijelentést és remélem, hogy a hallgatók vagy az olvasók közül senki nem fogja félreérteni a jelentését. Egy interdimenzionális, metaforikus értelemben, adunk nektek egy elnevezést, ami azokkal van kapcsolatban, akik fizikailag beállították a Kristályrácsot és ez egy olyan szó lesz, hogy kérlek ne értsétek félre. Lesz akinél ez a szó majd mindenféle látomást hoz elő a mitológiátokból. Ez a szó a sárkány.

A sárkány-energia... nem gonosz. Ezt ne értsétek félre. Metaforában mit jelentettek a sárkányok a bolygó számára a mitológiában? Hatalmasak voltak és a föld alatt éltek, ez volt a mitológia, ami szörnyekké tette őket. Faluról falura jártak és gyilkoltak. Ez nem az a sárkány energia, amiről beszélünk. Nehéz azt leírni, miért akarjuk ezt ilyen módon azonosítani nektek, de ismétlem, ez teljes mértékben metaforikus és nem megmagyarázható a 4D-ben. Erőt jelent, stabilitást. Ez a Kristályrács teremtő energiája! A Kristályrács másik neve, ahogy azt azok nevezték akik felelősek érte, a Fény Rácsa. Mások a Stabilitás Rácsának hívták... spirituális értelemben a bolygó alapzata. Sok neve van. Ez a következő ütem a változásban és módosításában „kezet fog” majd a felelősség korszakával. Hát ez a következő.

A Kristályrács energiájának egy része felelős a bolygó tudásanyagának tárolásáért. Minden, ami valaha volt – minden, ami létezik – és minden potenciálja annak, ami bekövetkezhet, a Kristályrácsban található. Van ennek a Kristályrácsnak egy másik szakasza, ami biztonsági másolat. A Kristályrácsnak egy olyan szakasza, ami él. Ez egy emlős. Benne van a bolygó tárháza – a tudásanyag mindenről – benne, a DNS-ében.

Már beszéltünk erről ezelőtt is és talán most majd megértitek. Elkezdődött a cetek korszaka. Ahogy a Kristályrács módosul, a bolygó emlőseiben lévő energiatároló tudásközpontok szintén módosításra kerülnek. Ez az információ ezoterikus, bizonyíthatatlan és... igaz.

Mik lesznek a változások?

Mit gondoltok, milyen lesz a Kristályrács energiájának módosítása? Ez összetett dolog kedves társam, ezért kérlek helyesen értelmezd (Kryon Lee-hez beszél, hogy lassítson). Olyan kijelentést fogok tenni, amit csak a fizikusok fognak majd megérteni. A csoport amelynek ünneplésére jöttetek, mint a rácson dolgozók csoportja, költözik a mágneses hálótól a kristály-szerkezethez és alakot változtat. A következő tíz évet a múlt átírásával fogják tölteni, egészen 2012-ig.

A Földön éppen most, két törzs lát hozzá ehhez. Sok közös vonásuk van és még az atyjuk is ugyanaz. Fivérek és nővérek ők és csapdába estek egy megoldhatatlannak tűnő harcban – egy olyan csatában, ami azért furcsa, mert a múlt feltételei szerint vívják. Palesztinában, nem sok öröm van. Izraelben, nem sok öröm van. Fivérek és nővérek ők és háborúznak egymással és dühösek amiatt, ami történik. Nagyon kevesen vannak köztük, akik ténylegesen emlékeznek arra, vagy ott lettek volna, amikor azok a dolgok közül bármelyik is megtörtént. Linearitásbéli fogalmak miatt harcolnak... „a múlt”. Ki birtokolja? Ki jött előbb? Ki tett, kinek és mit? Ez egy olyan valóság, amelyik teljes egészében egy olyan fogalmon alapszik, – a múlt – ami tovább már nem történik.

Mi történne egy bolygóval, ha a múlt egyszerre csak nem hordozná többé azt az energiát, amit most hordoz? A rácson dolgozóknak az a csoportja, akik elmozdították ennek a bolygónak a mágneses rácsszerkezetét, most átköltözik a kristály-energiába és elkezdi újraírni a múltat. Hogy lehet egy ilyen dolgot megtenni? „A múlt, az múlt”, mondhatod. „Nem változtathatod meg, ami megtörtént, hát nem?” Talán ez így van, ha úgy gondolod, hogy ugyanazon a Földön vagy, de nem így van! Ti megváltoztattátok a saját valóságotokat, nem emlékeztek? Az a múlt, amibe kapaszkodtok, egy egészen más valósághoz tartozik! Ez a valódi próba. Vajon tényleg elhiszed, hogy egy új valóságban élsz, vagy sem? Miért nem történt meg terv szerint az Armageddon? Miért nem következtek be a próféciák? Talán be is következtek! De egy más valóságban... nem a tiédben. Ti egy szűz nyomvonalon vagytok, amit úgy hívnak: Az Új Jeruzsálem... az új föld. A „most”-ban ez a szüzesség kiterjed a múltra, a jelenre és a jövőre is... mind tiszta.

A felelősségek köre

A felelősség kora. Sokan vannak, akik éppen nem szeretik ezt a szót. Ők nem akarnak felelősek lenni. Ez mégis egy olyan szó, ami csepeg az igazságtól és az örömtől. Az Emberi Lény, aki felelősségteljes, ő az, aki ismeri Istenét! Hadd soroljak fel néhányat ezekből a felelősségekből. Ott állnak körben és egyik sem fontosabb, mint a másik.

Felelősség Isten iránt

Milyen felelősséggel tartozol Istennek? Bármit is jelentsen számodra ez a szó: Szellem, Forrás, Család. Milyen felelősséggel tartozol Istennek? Egyszerű, mégis olyan nehéz. Könnyű a női jellegű Kryon számára, hogy arra biztasson, lásd a szárnyakat, mégis olyan nehéz azt elhinned, hogy egy ilyen dolog lehetséges. Milyen felelősséggel tartozol Istennek? Én megmondom, mi az: hogy megértsd, hogy te vagy az. Az a felelősség, hogy megtaláld azt a részedet, amelyik végül majd elfogadja, hogy felséges vagy. Vajon azt gondolod, csak valami rejtelmes tévedés az, hogy az emberiség nagy része hisz a halál után következő örök életben? Vajon azt gondolod, hogy ez csak a tömegek vágyálma? Nem az. Ez intuíció! Ez tudás! Hadd szóljak egy másik „véletlenről”. Mit gondoltok a bolygón élő egyik emlősről, a cetről? Ő az egyedüli, amelyet több száz ország által aláírt szerződések védenek, még olyanok is, amelyek nem határosak tengerrel. Gondoljátok, hogy ez csupán véletlen, hogy az egész emberiség összefog, minden köztük lévő különbség ellenére, félretéve a csatározásokat, a vallási eszméket, hogy védelmére keljen egyetlen emlősállatnak? Akarjátok tudni, hogy miért? Mert a bálnák hordozzák annak a tudásnak a tárházait, hogy miként kell megváltoztatni a múltat! Az Emberiség, sejt szinten tudja ezt.

Ezek az emlősök azt is tudják, hogy miként dolgozzanak az Indigókkal. Eszébe jutott ez valaha is valakinek? És kik a cetek első unokatestvérei? A delfinek. Hadd szóljak a delfinekről és az Indigókról. Ezek az új gyermekek hozzák majd el nektek a béke lehetőségét a Földön és lehet, hogy ez nem lesz elég gyors egyesek számára, de higgyetek nekem, már folyamatban van. Egy napon majd az Indigók a zavaros Közel-Keleten felállnak és igazi kavarodást fognak okozni. Egymásra néznek majd Palesztinok és izraeliek és azt mondják: „Csak idő kérdése, hogy elengedjük a múltat. Beszéljünk arról, ami most van. Beszéljünk arról, hogy mi történhet most, távol mindattól, ami a régi nyomvonalon volt, azon, amelyen a szüleink utaztak.”

Egyszer, régen ezt a kijelentést tettük: „Ha jól megy a sora a zsidóknak, jól megy a Földé is.” Legyetek azzal tisztában, hogy mi a palesztinokat is belefoglaljuk a zsidó örökségbe. Egyazon atyától származnak. Mi úgy látjuk őket, mint egy család. A Föld pusztulását nem látjuk. Talán vannak olyanok, akik majd azt mondják: „Nos tudod Kryon, te a fátyol másik oldalán vagy. Nem kell Ember-cipőben járnod.” Ó, mi tisztában vagyunk ezzel! Ezért szeretünk annyira benneteket. Áldott az angyal, aki úgy tesz, mintha Ember lenne. Reggel felkel az ágyból, belebámul a tükörbe és nem látja a bálnákat... nem is gondol rájuk. Inkább azon tűnődik, vajon milyen napja lesz. Aggódik a testében végbemenő folyamatok miatt. Aggódik a társadalom miatt, amiatt, hogy szegénység van és azon a dolgok miatt, amelyek a sötétben vannak és nem láthatja őket. Ritkán látja az angyalt a tükörben. Nos, van számotokra néhány tanácsunk: Talán ideje bekapcsolni a fényt! Amikor megteszed, mindazok a dolgok amelyekben botladoztál, a kincseiddé fognak válni. Néhányan már megtették közületek. Mi tudjuk, hogy kik hallgatják és kik olvassák ezeket a szavakat. Néhányan vissza tudnak nézni és elmondani: „Megváltoztattam a múltamat. Megváltoztattam a múltamat.” Áldottak azok, akik abba a dimenzióba tartanak!

A társadalom iránt

Mi a felelősséged a társadalom iránt... azok iránt, akik ott vannak körülötted? Mi a felelősséged azok iránt, akik versenyeznek veled, látszólag ugyanazokért az eszmékért, ott a te társadalmadban? Mi a felelősséged önmagad iránt? Néhányan gondját viselik az energiáknak – az információknak, amit kaptak és egyedül vannak ebben a gondnokságban. Itt mi a felelősséged? Elmondom: Vajon azt hiszed, hogy csak az, hogy gondját viseld annak amit kaptál? Becsüld meg azt amit kaptál, de mi van a többiekkel? Mi van azokkal, akiknek szintén ilyen szerep jutott? Ti papok, vajon elzárjátok amit kaptatok és ragaszkodtok hozzá? Vagy meglátjátok a más eszméket és spirituális utakat is és kigondoljátok miként férnek össze a tiétekkel? Te rabbi, vajon tudsz kórusban énekelni? Tiszteld a többieket, akiknek szintén megvan a maguk dolga. Szórd az áldást a többiekre olyan mértékben, hogy megláthassák magukat benned és fordítva. Kösd össze a pontokat. Erről már beszéltünk korábban is. Miként tud játszani egy zenekar, ha olyan sok vezető törekszik arra, hogy szólista legyen? Együtt kell játszanotok. (Kryon itt a Földön lévő számtalan vallásról beszél és arról, hogy ezek mennyire igyekeznek elbújni a saját skatulyáikba és egyáltalán nem tisztelik a többieket.)

A család iránt

Mi a felelősséged a családod, a biológiai családod iránt? És itt a fivérekre és nővérekre, unokatestvérekre gondolok, az anyukákra, az apukákra. Ó Ember, ez a felelősség sosem változott. Ezek a pillérei annak, amit Kryon valamikor mondott nektek és újra elmondta és újra elmondta. Az első példázat, amit valaha is adott, a kátrányos gödör példázata volt. Ezért hadd mondjam el az értelmét ennek a példázatnak: ha körülötted mindenki fetreng a sárban, valaki végül majd észreveszi a tiszta gyémántot, ami belőled lett! Tudni akarják majd, hogy miként lett belőle gyémánt és miért nem ragad sár a gyémántra! Észre fognak majd venni.

Tehát mit tehetsz a családodért? Kapcsold fel a fényt! Jelenjenek meg a kincsek! És azok, ott körülötted? Észre fogják venni. Talán nem fogják látni a kincseket, amelyeket egyedül te láthatsz, de majd látnak téged! Lesznek olyanok, akik majd hirtelen azt mondják: „Tényleg szeretnék olyan lenni, mint te!” Talán még a családodban is lesznek olyanok, akikről már rég lemondtál. Úgy döntöttél, ők soha nem fogják megérteni, hogy miben hiszel. Kedvesem, nem is kell, hogy megértsék! Talán úgy kerülhetnek legközelebb Istenhez, hogy szeretnek téged! Lesz majd, aki hozzád nagyon közel áll és talán majd azt mondja: „Újra beléd szerettem, mert megváltoztál.” Hidd el. Te mit gondolsz, valóban megváltoztál? Felcsavartad a fényt és egyszerűen megváltoztattad a múltat. Igen, lesznek köztetek olyanok, akik majd hunyorogtok a fénytől és itthagyják az életet. De higgyétek el nekem, ha ez így van, az is helyénvaló.

A kívülállók iránt

Mi a felelősséged ebben a körben, a kívülállók iránt tanúsított felelősségben? Ki az a kívülálló? Mondjuk az, aki a számládra tréfálkozik. Talán az, aki tönkre akar tenni. Már korábban is mondtam: sok ilyet fogsz látni. Kedves Emberi Lény, ez nem onnan ered majd, ahonnan várod. Vizsgáljuk csak meg, amit négy éve mondtunk. A fény felkapcsolásának legnagyobb ellenzői a sötétben lévő megvilágosodók lesznek. Szakadások lesznek a tudatosságban, még abban a mozgalomban is, amelyet ti New Age-nek neveztek. Lesznek, akik a saját útjukat járják, ti pedig a tiéteket. Lesz, aki majd gonosznak nevez, mert felkapcsoltad a fényt és ez elvakította őket. Attól félnek, amit nem tudnak megtapasztalni. Te majd ragyogóan világítasz és ezt ők nem értik. Amikor már nem tudnak téged a fókuszba állítani mint gonoszt, félrehajítanak, a saját gondolkodásmódjuknak megfelelően.

A kívülállókkal kapcsolatban azt tanácsoljuk: ne próbáld megváltoztatni őket. Tiszteld a szabad választás jogát, de te sem hagyd, hogy megváltoztassanak, ha csak természetesen nem te is azt akarod. Őrizd annak az épségét, amiben hiszel és amit saját igazságodnak fogadtál el. Vagy te hagyd ott őket, vagy küldd őket útjukra. Még azokat is, akik esetleg a barátaid. Szakítsd szét az érzelmi kötődéseket, mert jobb lesz nélkülük. Ne feledd kedves Emberi Lény, hogy nekik te vagy a kívülálló. Ez oda-vissza működik és ha emlékeztethetlek rá, ez akár testvér, testvér ellen is működhet. A család egy marad, nem számít, miben hisz egy-egy testvér.

Felelősség a Föld iránt

Mi a felelősséged a Föld iránt? Nagyon fontos, hogy ezt elmondjam. A bennszülöttek tudták. A bennszülöttek, szerte ezen a bolygón tudták. Intuitív információ volt, nem számított, hogy Észak- vagy Dél-Amerikai, vagy Polinéz, Európai, vagy Ausztrál, vagy Afrikai volt a bennszülött. Mindannyian tudták! Tudták, hogy a Föld élő! Tudatossága van. Tudták, hogy beszélhetnek hozzá és ő válaszolni tud. Tudták, ha tisztelik, ő is viszont tiszteli majd őket... és hogy soha nem vehetnek el többet, mint amennyit adnak. A Föld egy vibráló és élő entitás. Hogy te mit tehetsz a Földért? Elmondom: Mondj neki köszönetet nap, mint nap! Fogadd meg azoknak a tanácsát és útmutatását, akik régóta, éppen ezeken a helyeken élnek. Ők reggel köszöntik a négy világtájat, az északot, a délt, a keletet és a nyugatot. Ezek a mágneses rács vonalai! És ők ezt tudták. Köszönj jó reggelt a földnek! Jobb napod lesz majd ettől. Harmóniában leszel. Nagyon elcsépelt dolog azt mondani, hogy „harmóniában leszel a természettel.” De ez a cél. Ezt tudod tenni a bolygóért... az a felelősséged, hogy szeresd.

Felelősség önmagadért

Elérkeztünk az utolsóhoz... vagy inkább ez az első? Milyen felelősséggel tartozol önmagadért? Mit tudsz tenni magadért? Itt lesz teljes a kör. A felelősségek köre ott ér véget, ahol elkezdődött. Emlékezz, te vagy Isten! Mi a felelősséged önmagadért? Tudod, te vagy Isten.

A harmadik rács

Már sok üzenet hangzott el éppen ezen a területen, de még soha nem egy ilyen mélyreható, mint ez.  Itt a vége egyik dolognak és a kezdete egy másiknak. 2012 lesz a Kristályrács energia-átrendeződésének a vége. „Hát Kryon,” mondhatjátok ezen a ponton: „melyik az a megfoghatatlan harmadik rács?”. Ez is éppen olyan láthatatlan, mint a másik kettő. És élő úgyszintén. Egy olyan rács, ami a másik kettő befolyása alatt áll. Ez a harmadik reagál a dimenzióváltásra. Szabad választása van. A föld harmadik hálója az Emberi tudatosság. Ahelyett, hogy ez mozdulna el utoljára, egy időben mozdul a másik kettővel... ami még fondorlatosabbá teszi a kirakóst.

A portálok

Hadd szóljak még a kapukról (nem a vortexekről). A kapuk a mágnesességen, a kristályenergián és a föld tudatosságán alapulva jönnek létre, ahogy azt az emberiség módosítja. Mindháromnak jelen kell lenni egyidejűleg, hogy létrehozzanak egy portált. Ezek megjelennek és eltűnnek. Az idő is fontos szerepet játszik. Néha nagyon rövid ideig tartanak és néha nagyon kisméretűek. Van azonban, amikor nagyok és ezek megmaradnak. A legnagyobb kapuk a bolygón, amelyek hosszú időn keresztül kapuk maradnak, hatalmas kristályszerkezetek fölött találhatók. Nem időzünk ezeken a dolgokon, mert nem a mi szakterületünk, de szeretnénk azonosítani a részeit. A kristályrács polaritásának milyen a nemi jellege? Vajon férfi jellegű? Vajon női? Egyik sem. Egyensúlyban van a férfi és a női jelleg és ettől van a stabilitása. Bizony alapvetően stabil, amiről szó van, az a föld pora (a talaj).

Valami történik ebben a teremben. Ez a hálón munkálkodó csoport feladatot vált és részt szeretne venni veletek az ünneplésben. Köszönetet akar mondani az emberiségnek, hogy viselték a változásokat, ami nem volt könnyű. Azok, akik elmozdították a hálót és akik most itt vannak köztetek, ideköltöznek egy kis időre mellétek, a tiszteletadás szertartásába. Akik esetleg szeretnének egy „köszönömöt” mondani nekik, arra biztatjuk őket, tegyék meg most. Mindenki a maga módján, csendben, adjon szeretetet, cserébe azért, amit véghez vittek. Egyenlőre ez nem rólatok szól. Ez egy olyan pillanat, ami róluk szól. Együttesen, ebben a szobában és rajta kívül is – együttesen, azok is, akik olvassák ezt –, küldjetek szeretetet azoknak, akik olyan sokat tettek, olyan sokak érdekében. Az ő munkájuk most befejeződött.

Hát, ideért ez az idő. Kryon kísérete nem a hálón munkálkodók csoportja. Vajon tudtátok ezt? Ez inkább Kryon kísérete. Ez a kíséret együtt jön Kryonnal, minden alkalommal, amikor ő megjelenik és ezt szoktátok érezni, megérkezni és elmenni. Talán ma este, mielőtt elmentek, becsukhatjátok a szemeiteket és suttogjátok „Köszönöm”. És ha megteszitek, mindenki hallani fogja kerek e világon. Ez felől biztosítunk benneteket. Kryon kísérete csatlakozik hozzátok, ebben a köszönetnyilvánításban.

Nehéz erről a helyről távozni. Sok mindenről beszéltünk és sok tanítás hangzott el. És csak, hogy tudjátok, visszajövünk. És amikor visszatérünk, kezdődhet a tanítás! Kezdődjön az „egyenes beszéd”, abból kifolyólag, hogy a fátyol kezd egyre gyengébb lenni.

Áldott az Emberi Lény, aki látta a mai napon a formákat, aki közreműködött a színek megjelenésében, amelyek megmutatkoztak ezen a napon, aki látta az interdimenzionális izzást ezen a helyen. Áldott az Emberi Lény, aki időt szakított rá, hogy ideje egy részét ezzel a családdal töltse. Áldott az Ember, aki itt ül és az is, aki olvassa ezeket a sorokat, mert neki valóban bőséges áldásban van része. Mert valóban ő az, aki előtt ott a lehetőség, hogy változást idézzen elő ezen a Föld nevű bolygón, hogy egy nagyszerű hely legyen belőle!

És ez így van.

Kryon

Lásd: Kryon Mester tanításai

Dátum
2002. 12. 08.

A teljes mesterlét ott van minden egyes Emberi Lényben és ti ezt most elkezdtétek aktiválni.
Kryon