Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Bámulatba ejtene bennetek az, ha tudnátok, hogy milyen hosszú ideje is van itt jelen a Földön a lelketek ilyen vagy olyan formában. Ezek azok a dolog, amik teljesen rejtve vannak az erre alkalmas fátyol mögött. Ez alatt azt értem, hogy nem igazán válik a javatokra az, hogy folyton megzavarjanak a múlt energiái. Tehát ezoterikus értelemben, mindig ott van az érzés számotokra, hogy talán ez az az egyetlen élet, amit kaptok. Tudnotok kell, hogy okkal nincs igazi bizonyítéka annak, hogy több is van ennél. Senki olyan nincs, aki visszajöhetne, megérinthetné a vállatokat, és azt mondhatná: „Figyelj, én vagyok! Még mindig itt vagyok!” Tehát kedveseim, mindaz, amiről beszélek, és mindaz, ami Kryonként vagyok, illetve amit igazságként képviselek, valami olyasmi, aminek valóságában megbíztok – mindezt a hit által, valamint a spirituális logika és az intuíció használata által.

A bölcsességben végbemenő változások állnak előttetek

Az emberi állapot változóban van. Ami tulajdonképpen mozgásban van ezen változáson belül, az a bölcsesség emberi szerszámoskészlete. A hatáskörötökben lévő összes dolog közül a bölcsesség az egyike azon egyedüli dolgoknak, ami összefüggésben áll majdnem minden mással. Összefügg az intuícióval, összefügg az Akashátokkal, és számotokra valami újjal is. Ezt az új tulajdonságot végül elnevezitek valaminek. De néhányak számára más neve lesz azon érzésnek, hogy ti spirituálisan ide tartoztok. Ez annak a „tudásnak” az érzése, amikor a dolgok helyesek. Ez egy olyan bennetek lakozó tájékozottság, ami önkéntelenül is beleegyezően bólint egyet, amikor meghalljátok a korszakok bölcsességét, és érzékelitek, hogy az hiteles.

Ez valami olyan újdonság, amit közületek néhányan hamarosan meg fognak tapasztalni. Elkezdtek rendelkezni az „igazság intuitívságával”. A dolgok olyan módon fognak elkezdeni „összecsengeni” az igazság tisztaságával, hogy azt mérhetitek a testi reakciótokkal. Történni fog valami – talán egy mozdulat, talán egy érzés, talán megborzongás, vagy valami más. Talán valami olyasmi lesz, ami csupán helyesnek fog „csengeni” a számotokra, és tudni fogjátok, hogy az megfelelő.

Nos, ez újdonság azon tekintetben, hogy nem volt jelen egy régebbi energiában – nem úgy, ahogyan azt most jellemeztem. Néhány nő azt fogja mondani, hogy: „Nos, nekem megvan az intuícióm arról a konkrét dologról, egy régebbi energiában.” Kedveseim, nem olyan mértékben, mint ahogyan manapság rendelkeztek vele. Nem olyan mértékben, ahogy minden ember érezni fogja végül. Jóllehet ez a nőkhöz tartozott – mivel általánosságban nekik jobb az intuíciójuk, vagy az agyukban lévő kapcsolódások miatt, ami biológiailag más – ez most az egész emberiség számára elérhető. Tehát, azt mondhatjátok, hogy a valóság azon konkrét fizikája, amiben „helyet foglaltok”, elkezd megváltozni. Még akár azt is mondhatjátok, hogy ti és a körülöttetek lévők bölcsebbekké válnak.

A bölcsesség meghatározása

A bölcsesség egy nagyon érdekes tanulmányozni való dolog. Ha vetni akartok egy pillantást az emberiség bölcsességére, akkor az nagyon érdekes háttérrel rendelkezett, mivel igazából egyáltalán nem bölcsesség. Az az öngratulációnak egy korlátozott változata. A tudatosságotok fejlődésének szintjén, az egy önmagába záródó bölcsesség. Olyasfajta bölcsesség, ami azért gratulál magának, mert annyira bölcs. Ezt mi „megzabolázott bölcsességnek” vagy „korlátozott bölcsességnek” fogjuk hívni.

Ma egy olyan helyen ülünk ezen az egyetemen, amit a bölcsesség templomának neveznek. Azon konkrét elnevezés miatt, hogy „templom”, ez Isten, a Teremtő Forrás, illetve egy olyan forrás bölcsességét mutatja meg, ami minden forrás fölött áll, valamint magába foglalja a nagyszerű együttérzést és szeretet is. Az igaz bölcsességgel kapcsolatos egyik érdekes dolog az, hogy az csendes. Megértés, tudás, és több jár vele, mint csupán a gondolkodás. A „Gondolkodó” híres szobra elvezethet benneteket ahhoz a következtetéshez, hogy a gondolkodó egyúttal bölcs is. Ez nem feltétlenül igaz. Csupán gondolkodik róla. Tehát, a múlt érzékelésében a bölcsesség majdnem mindig az agyhoz, az elméhez kapcsolódik. Mennyire intellektuális az a személy, aki bölcs?

Mondtam nektek korábban, de újra csak elmondom: a bölcsesség szeretet nélkül nem más, mint üres szavak. Az együttérzés alapja nélküli bölcsesség, nem bölcsesség. Csupán elmélkedésre való kihívás – a gondolkodás köre, a gondolkodás érdekében. A valódi bölcsesség a szeretet és az együttérzés olyan módú együttműködésének az eredménye, ami a szépséges, alapvető spirituális igazságot vizsgálja. Ebből ered a korszakok azon bölcsessége, ami után már jó ideje vágyódtok. Az agy nem képes bölcsességet adni nektek. Az a magas szintű gondolkodást és a bölcsesség illúzióját adhatja meg a számotokra. De csupán azt adhatja meg nektek, amit „megzabolázott bölcsességnek” fogok hívni. Olyan bölcsességnek, amit az öngratuláció kerítése fog közre.

Itt egy híres történet. Vannak olyanok, akik ki szeretnének nyitni egy ajtót, így hát újra és újra beleverik a fejüket. Az ajtó persze sohasem nyílik ki, de ők gratulálnak maguknak azért, hogy beleverték a fejüket. Miután abbahagyták a fejjel való próbálkozást, kijelentik, hogy az ajtó kitárult, mégha az nem is történt meg soha. Néhányan még az életüket is odaadják, hogy a fejüket az ajtóba verhessék arra való törekvésként, hogy ön-gratulációban részesedjenek az ajtó kinyílásáért – mikor tulajdonképpen ez nem is történt meg. Egy bizonyos idő után felismerik, hogy az ajtót újra ki kell nyitni, még akkor is, ha az sohasem nyílt ki elsőre. Tehát visszajönnek, és megint csak fejjel mennek a dolognak.

Minden egyes alkalommal, amikor a hamis ajtónyitó fejbeverést csinálják, önmaguknak gratulálnak. Amikor befejezik, még annak bölcsességéről is beszélnek, ami ahhoz kellett, hogy mindezt véghezvigyék. Ez az emberiség a legjobb formáját hozva egy olyan régi energiában, amiben felnőttetek. Pontosan tudjátok, hogy miről is beszélek, ugye? Egy bizonyos idő eltelte után, újra csak fejjel fognak a dolognak nekimenni. Néha az ajtóknak más és más nevük lesz. Néha különbözőek lesznek, de tulajdonképpen sohasem nyílnak ki. Még akkor is, ha valahogy az önbecsapás és öngratulációs ciklusok ebből erednek. A bölcsesség olyan elismerése van ebben, ami sohasem bukkant fel, mivel az a hamis logika és mitológia körében van benne, és igazából sohasem hagyta el az emberi agy azon elképzelését, hogy mit is jelent nyitva hagyni az ajtót.

Egyszer csak jön egy személy az ajtóhoz illő kulccsal és könnyedén kinyitja azt. Az ajtó „szaktekintélyei” megdöbbennek, és gyorsan megragadják a személyt és azt mondják neki, hogy sohase térjen vissza. Ez azért van, mert úgy gondolják, hogy most már valami ördögivel, okkult dologgal foglalkoznak – mivelhogy a kulccsal rendelkező személy olyan megoldásokkal bír, amelyek kívül állnak minden olyan valóságon, amire egy ember számíthat azzal kapcsolatban, hogy mit képes megtenni. Ezért hát ők becsapják az ajtót és folytatják a fejük beleverését, hogy megpróbálják azt kinyitni a maguk módján. Elvégre a „fejjel történő nekimenés” most egy tisztelt és elvárt módja az ajtó kezelésének.

A korszakok bölcsessége egy olyan működésképtelen elmebeállításból ered, ami abban hisz, hogy bölcs, amikor nem az, és ami gratulál önmagának olyan dolgokért, amiket ő talált ki vagy érzékelt tudatlanságában igazságként. Adtunk nektek egy mondást: „A bolond nem tudja, hogy bolond.” Tehát, a fejbeverős ajtónyitogatók ugyanezzel a tulajdonsággal rendelkeznek. Lehetnek kifejezetten ostobák is, de ezt sohasem látják meg, vagy szereznek tudomást róla. Bolond módon fognak járkálni és beszélni, de sohasem ismerik fel azt. Mások, néhányan ezt azonban azonnal elkezdik meglátni. Az emberi faj összességében azonban nem tudja, hogy ez működésképtelen. Csak most mászik ki ebből az ön-kinyilvánításból, amiben bölcsességként hisz. Viszont tényleg elkezd kimászni abból a bolondruhából, amit magán viselt.

Új bölcsesség felbukkanása

A „zabolázatlan bölcsesség” (a valódi dolog) bonyolult és nagyon különbözik attól, amit arról mondtak el nektek, hogy hogyan is kellene kinéznie a bölcsességnek. Ez nem az intellektuálisan gondolkozóhoz tartozik, hanem az együttérző emberhez. A bölcsesség egy olyan új irányt vesz fel, amire sohasem gondoltatok, mivel ezt nem tanítják. A bolygó mesterei rendelkeztek bölcsességgel? Ha így van, akkor mennyi zajt keltettek? A válasz: semennyit. Csak ültek ott, csendben voltak, a mindannyiukból kiáradó bölcsesség mégis a korszakok bölcsessége volt. Rátok néztek, majd a Teremtő szeretetével és együttérzésével felolvasztották a megfagyott szíveteket. Az eredmény pedig a tiszta bölcsesség volt.

A megzabolázott bölcsesség, vagy a „dobozban lévő bölcsesség” sok zajt kelt és önmagát nyilvánítja ki igazságként. A bölcsesség hierarchiáján belül adja el önmagát, ahol is ez a „legjobb bölcsesség”. Túlgondolkozza önmagát. Mitológiákat hoz létre, hogy igazolja magát. Gyilkol, hogy túléljen. Ebben a rendellenes működésben nem látható meg, hogy mi az, ami tönkrement.

A „zabolázatlan bölcsesség” nem az agyból ered, hanem helyette a sejtekből. Azonban ez az állítás olyan vitákba bonyolíthat benneteket, hogy a biológia egyszerűen csak kémia. A haladó gondolkozók azonban ehelyett feltehetnék a kérdést: „Igazából, ténylegesen mi lehet a DNS belsejében? Lehet ott többdimenziós kémia? Ha igen, akkor az mit tartalmazhat?”

Hisztek az emberi Merkabában – egy olyan energiamezőben, ami a többdimenziós biológiát képviseli? Ez talán egy mélységes spirituális mező? Elizeus látta! (Biblia – Királyok II. könyve) Tudtátok, hogy hatalmas? 8 méter (26 láb) széles! Mélyenszántó mintázatokkal és fraktálokkal is rendelkezik. Ha tanulmányoztátok az „élet virága” információját, akkor láttátok a Merkaba óriási mértékét, bonyolultságát és lehetőségét. De várjatok csak, azt mondtam, hogy többdimenziós, nem pedig ezoterikus – ami viszont azt jelenti, hogy ez fizika! Helyes. Eljön a nap, amikor elismeréssel adóznak az iránt, hogy Isten (a mesteri Teremtő) mesteri fizikus, és ezért a fizika tanulmányozása, egyszerűen a mélyenszántó fizika spirituális mestertervének a tanulmányozása lesz. Bizony, eljön majd az a nap, amikor egyszerűen nem tudjátok majd szétválasztani a tudományt a spiritualitástól.

Ez a Merkaba olyan mintázatokkal telített, amiket egy napon megláthattok. Elkerülhetetlen, hogy a tudomány egy napon egy olyan szintre fejlődjön, ahol felfedezi a képességet arra, hogy többdimenziós és kvantum mintázatokat figyeljen meg. Amikor ez megtörténik, az forradalmi lesz. Létrehozza azt az óriási felismerést, hogy minden ember rendelkezik a spiritualitás és az egészség mintázatával. A tudomány látni fogja azt minden ember körül. A mintázat egymagában jellemzést ad majd arra nézve, hogy mennyire egészségesek, mennyire kiegyensúlyozottak, talán még arra is, hogy hány előző élettel rendelkeznek. Ez van hát érkezőben. De ebben a Merkabában felteszem a kérdést: „Hogyan jön ez létre? Honnan származik?” Vannak, akik azt mondhatják: „Nos, ez a lélekből ered.” Aztán ezt kérdezhetitek: „Nos, akkor, hol van a lélek?” Ez az a logika, ami sokféle válaszhoz vezet el, de amikből egyik sem lesz igazság. Csupán az intellektuális bölcsességre alapozva találgattok.

Az igaz válasz bölcs, és sokkalta gyakorlatiasabb, mint bármi, amire gondolnátok. Honnan jön a Merkaba? Közvetlenül a kollektív DNS-etekből ered, mivel kedveseim a csodás ősi DNS közvetlenül a csillagokból származik. A DNS többdimenziós részein belül lévő mintázat hozza létre azt, ami az emberi Merkabátok, és ez szent. Nem csak a bolygótok bölcsességét tartalmazza, hanem magáét a kozmoszét is. Eljön majd a nap, amikor elismeritek, hogy a biológiátoknak van egy olyan területe, ami túlmutat az emberi logikán, és hogy ez a Teremtő bölcsességének a része, ami nem az agyban jön létre.

Másvalami is jelen van a DNS-ben, még pedig „minden dolog emlékezete”. Ez a bolygón lévő Akashátok emlékezete. Kik voltatok? Mit értetek el életről-életre? Tanultatok bármit is? Tehát, a bolygón lévő legnagyszerűbb „zabolázatlan bölcsesség”, közvetlenül azon öreg lelkektől fog származni, akik lehet, hogy pont itt ülnek. Ez ugyanaz a bölcsesség, amivel a mesterek is rendelkeztek, és ez ugyanarról a helyről is ered. Ennek semmi köze sincs az intellektuális törekvéshez. Jobban tudja annál, mint hogy a mitológiának nevezett ajtóba csapkodja a fejét. Ez határozottan a galaxisotok jelenlegi, gyakorlati történelmén alapszik.

Kik voltak a történelem legnagyszerűbb gondolkodói? Vannak, akik szerint a görögök. Jegyezzük itt meg azt, hogy őt tették működésképtelenné az isteneiket, hogy megegyezzenek az emberi természettel! Ők voltak, ezért nagyon jók a „bölcsesség ajtó” dolgaiban, ami sohasem nyílt ki semmi előtt, ami több az intellektuális időtöltésnél, vagy azon elképzelésnél, hogy Isten pont olyan, mint az ember. A valódi bölcsesség sokkalta később érkezett meg.

Az emberiség új bölcsességének érkező fejlődése

A „zabolázatlan bölcsesség” csendes lesz. Az Akasha feljegyzés mélységéből azt fogja előhúzni, ami működött, nem pedig azt, ami nem. Elkezd olyan emlékekkel rendelkezni, amik pozitívak, nem pedig negatívak. A „zabolázatlan bölcsesség” kezdi megérteni önmagát, és elmereng a teremtés együttérzésén. Itt van hát a fejlett emberben keresendő öt tulajdonság:

  1. Csendesek lesznek – nincs melldöngetés.

  2. Felismerik, hogy minden, amit tudnak, csupán egy töredéke annak, ami létezik. Ezért alázat van bennük azzal kapcsolatban, amit nem ismernek.

  3. Mindig készen fognak állni a váratlanra, és sohasem tartanak semmit „teljesnek”.

  4. Feltétel nélkül és mélységesen fognak szeretni. Magától értetődő módon fogják szeretni az emberiséget és a Földet.

  5. „Kiterjesztett” együttérzéssel fognak rendelkezni – valami olyannal és akkorával, amit eddig még nem láttatok.

Ezek lennének hát a bolygó legbölcsebbjei, és ők már érkezőben vannak. A legnagyszerűbb bölcsesség a bolygón nem a „magas szintű gondolkodásmódból” fog eredni, hanem abból, amit az emberiség összessége által korszakokon át tapasztaltatok meg. Csakis az öreg lelkek fognak rendelkezni ezzel. A DNS-en belüli Akasha ráébred erre a tulajdonságra, és ti ezt azon új gyermekekben fogjátok először meglátni, akik 2012 után érkeznek meg. Akár már most is láthatjátok a különbséget azon gyerekek között, akik „okosak” és a gyermekek között, akik „az életkorukat meghaladóan bölcsek”.

A gyakorlat

Mit ragadtok meg ebből az újfajta bölcsességről szóló beszélgetésből? Az elkezdi megváltoztatni a módját annak, ahogyan minden működik. Ez félelmetes lehet néhányak számára. A változás ilyen. Elkezdi megváltoztatni a mindannapi életet és azon dolgokat, amik korszakokon át ugyanolyanok voltak. A „normális” elkezd átalakulni valami mássá.

Ez az új, fejlett emberi természet hatással lesz a módra, ahogyan üzletet köttök. Az üzleti vezetők elkezdik megérteni, hogy az alkalmazottak igazi emberi erőforrások, és a bolygón létező dolgok közül a legértékesebbek. Ezért ők sokkal inkább családtagok, mint munkások, és törődni kell velük a munkahelyen. Az új üzleti élet lényege az anyagi jövedelemnek és annak a kombinációja lesz, hogy a „család” hogyan végzi a munkát a munkahelyen. Mit tehet a vezetőség annak érdekében, hogy még békésebbé és jövedelmezőbbé tegye a „munkatapasztalatot” mindazok számára, akik ott dolgoznak? A nagyvállalatok nagy családokká fognak válni, és a dolgozók talán sohasem akarnak majd távozni, mert számos módon gondoskodnak róluk. Ez egyfajta Polyanna*, paradicsomi állapot álma lenne? Kedveseim, ez néhány kultúrában már megtalálható.

Hogyan is nézne ki a bölcsesség a politikában? Érintettük ezt már korábban, de néhányaknak újra hallania kell. Eljön a nap, amikor ha egy jelölt etikátlan módon fog valaki mást kritizálni, akkor azt ejteni fogjátok. Azért fogjátok ezt tenni, mert ez fogja megmutatni nektek, hogy kik is ők valójában. Ha egy jelölt élesen bírálja az ellenfelét és rosszindulatú nevekkel illeti, akkor azt szintén ejteni fogjátok. A rosszindulat átlátszó ablakká válik a számotokra, hogy beleláthassatok a személyiségükbe, és a nyilvánosság számára ez visszataszító lesz. A szavazók becsületességet, őszinteséget, együttérzést és kedvességet fognak elvárni, még az elképzelésekre vonatkozó nézeteltérések hevében is. Hirtelen meg fog jelenni a politikai folyamat kifejlődése, és az egyik oldalnak nem kell letaglóznia és földbe döngölnie a másikat annak érdekében, hogy megértsék, vagy hogy győzzön. A téves információn keresztüli győzelmet becstelennek és elfogadhatatlannak fogják tekinteni.

Ez meg fogja változtatni a politikai kampányok módját kedveseim, és ez már érkezőben van. Azt fogjátok találni, hogy nem tudnak elég kedvesek lenni egymással! Azonban, amikor a nép elkezdi megváltoztatni az elvárásait, akkor sok régi politikus reagálni fog, és megpróbál megfelelni az elvárásoknak megválasztásuk érdekében. De ha ez hamis és álságos, akkor ezen is át fogtok látni. Egy nyilvános emelvényen egy ember nem tudja magát kedvesnek és együttérzőnek tettetni, ha valójában nem az. A valóság hamar megmutatkozik.

Az első alkalommal, amikor ilyen küzdelem lesz olyan két vagy több együttérző jelölt között, akik együttérzéssel érkeznek – és ezt komolyan is gondolják, valamint tényleg kedvelik az ellenfeleiket –, akkor az friss szellőként fog hatni számotokra! Tényleg elkezditek meghallgatni az ellentétes elképzeléseket, és nem a negatívra fogtok összpontosítani. Látni fogjátok a különbséget és felismeritek, hogy ez valóban megváltoztatja a játékmenetet. Ez meg fogja változtatni azt, hogy ki lesz megválasztva. Mivel az, akit megválasztanak, aztán azzal folytatja, hogy becsületességet fog elvárni azoktól, akikkel a vezetői szerepben elfoglalt helye alatt együtt fog dolgozni. Ez mindent meg fog változtatni, mert nem a szívből, hanem a fejlődő DNS-ből származik. Az együttérzés lesz az új „aranystandard”.

Az elképesztő különbözőségeitek az erősségetek

Nézzetek körbe a teremben! Néhányan megkérdezhetik: „Min mentetek keresztül mindannyian?” A válasz: mindenen. Nézzétek meg a nemeket a teremben és ismerjétek fel: mindannyian váltottatok már nemet! Minden egyes férfi volt már nő. Minden egyes nő volt már férfi, sokszor. Folyamatosan helyet cseréltek. Mindegyikőtök részese a teljes emberi megtapasztalásnak. Közületek mindannyian megtapasztaltátok már az élet örömeit és borzalmait. Ez olyan bölcsességet teremt meg, ami sohasem jöhetne létre pusztán az emberi agy, vagy egyedül a gondolat által. Kedveseim, közelebb kerültök a Teremtő Forráshoz, és a plejádiak által átadott eredeti tanításhoz. Elkezditek meglátni a „mindennel való egységet” ezen a bolygón, és ez megváltoztatja a gondolkodásmódotokat.

Nagyon is lehetséges, hogy jelen pillanatban a bolygón lévő legbölcsebb ember egy faölelgető! Ez a személy kapcsolatban áll Gaiával és a közvetlenül földbe hatoló gyökerek érzékelésén keresztül, rendelkezik a korszakok bölcsességével. Ahogyan a fa belélegzi azt, amit kilélegeztek, eggyé válik veletek, ti pedig ővele. Az érzés, amit éreztek – maga a természet, a társatok. Ez a legbölcsebb társ, akivel valaha csak rendelkezhettek. Gaia maga a szeretet. Ha az emberiséget részesíteni tudnátok ebben az érzésben, akkor az mindent megváltoztatna. Sokan fognak sírni, amikor felismerik, hogy ez lehetetlen. Azonban egyenként, az emberiség többsége ezt a maga módján meg fogja látni, és hosszasan rátekint a természet szépségének látképére, majd elkezdi megérteni azt, hogy az talán ténylegesen rendelkezik az emberiség „ismeretével”.

A bennszülöttek ezt tanították. A természet (Gaia) ismeri az emberiséget – és ez a csodálatos energia hozzáférhető! A bolygó bennszülötteinek sokkalta átfogóbb bölcsessége volt, mint nektek manapság, csak mert megértették a minden dologgal való kapcsolódást. Tehát, ez a következő lépés. A DNS-etekről beszélünk. Az Akasháról beszélünk (az elmúlt életek bölcsességéről), ami jelen van, hogy segítsen nektek fejleszteni az együttérzést és a szeretetet más emberek iránt. Elmondjuk számotokra azt is, hogy az elődeitek a részeitek – pontosan, ahogyan a bennszülöttek tudták.

Kapcsolat

A végső pont a Földdel való mélységes kapcsolat. Korszakokon keresztül azok voltak a bolygón lévők közül a legbölcsebbek, akik sámánok voltak. Akik olyan módon álltak kapcsolatban a bolygóval, hogy nehéz volt megmondani a különbséget köztük és a természet között. Értették a dolgok „egységét”, és meg tudtak tenni mindenféle látszólag csodálatos dolgot. Így működnek a dolgok, mert Gaia élő társ. A korszakokon keresztül ebből sok elfelejtődött. Azonban, amikor elkezditek megérteni a Hálók energiáját és, hogy hogyan is találkoznak és kapcsolódnak annak érdekében, hogy vezessenek és segítsenek nektek, elkezditek megérteni mindennek a valóságát.

A bölcsesség másik tulajdonsága: annak felismerése, hogy mennyire álltok kapcsolatban azzal, amit a „mezőnek” neveznek. Lehetséges az, hogy egyszerűen csak az, hogy járjátok a földet, összekapcsol egy bizonyos módon „minden létezővel”? Létezik vajon egyfajta „koherencia” köztetek, a tudatosságotok, és a „minden létező” között? Ahogyan A-ból B-be mentek, érzitek, hogy egy másik, másfajta minőségű jelenlét is veletek van? Azt mondhatjátok: „Nos, ez Isten.” Lehet, hogy nem az. Lehet, hogy helyette ez azon Isteni részetek, ami a bolygón lévő minden létezőhöz kapcsolódik, egy különleges megállapodás keretében együtt dolgozva értetek. A mező valami olyasmi, ami mindig is ott volt kedveseim, de ez csakis ebben az új energiában látható, mérhető és elemezhető. Ez a tudatosságotok evolúciójának a része, ahol valójában úgy kezdtek el rátekinteni a tudatosságra, mint egy olyan „játékosra” a fizikában, ami megteremti a jelenlegi „dimenzionális valóságotokat” – azt, hogy hogyan is érzékelitek önmagatokat.

A csend elsajátítása

A bolygó mesterei a szemetekbe néznek, és nagyon keveset mondanak nektek. A természet ugyanígy tesz, és az elementálok szintén. Mindezek az energiák nagyon keveset „mondanak” el. Sugározhatjátok a szeretetet, együttérzést és az elképesztő bölcsességet egyszerűen az által, hogy oda mentek, ahová mindig is mentetek, tudván azt, hogy kik vagytok. Minden eggyé olvad.

Ez majdnem olyan, mintha a bölcsességetek és a Merkabátokból eredő fény kiterjesztené önmagát bárhová is mentek, gyengéden és finoman, spirituális módon megérintene másokat. Lesznek, akikre ez hatással lesz, és lehet, hogy végül megkérdezik: „Hogy lehetsz ilyen békés ezen dolgokkal kapcsolatban? Én ugyanebben a helyzetben vagyok, mint te, és látom, hogy te békés vagy. Én nem vagyok az.” Ez felhívás az együttérzésre. Elkezdhettek beszélni nekik arról, hogy annak a nagyobb távlati képe, hogy ők kik is valójában, megteremti a béke bölcsességét. Finoman tudathatjátok velük azt, hogy ti mit fedeztetek fel – hogy nem a világ áldozatai vagytok, és hogy az emberek egyénileg irányítják azt, hogy kik, hogy mit tesznek, nem pedig azok, amit mások mondtak el nekik önmagukról. Ez lenne a bölcsességetek, ami az A-ból B-be való eljutásotok tapasztalatából ered. Amiatt, akik vagytok – a bolygón lévő pompázatos, gyönyörű emberi lények.

Ezen Merkabátok a tudatotok nagyobb részében fog szerepet játszani a jövő civilizációjában, mint azt gondolnátok. Így lett megtervezve. Ez az, amiért ott van. Gondoljatok úgy a Merkabára, mint egy olyan többdimenziós, biológiai részetekre, ami mindig is veletek volt, és amit néhányan már a kezdetek óta érzékelnek. Még az eszközök nélkül is, amivel látnátok, sokan tanulmányozták és tanítottak róla már. Azonban, még mindig fogalmatok sincs arról, hogy mi is van ott tulajdonképpen. A „zabolázatlan bölcsesség” a képesség arra, hogy megértsétek: nem tudtok mindent, de készen álltok rá, hogy túllássatok a hit azon határán, ami jelenleg elrejti a dolgokat előletek. A „zabolázatlan bölcsesség” olyan, ami csendesen üldögélni akar, és egyszerűen csak elmerengeni mindazon szépségen, ami létezik, megelégedve ezzel, amíg a nagyobb tudás fel nem tárul.

A legizgalmasabb dolog egy guru számára az, hogy csendben legyen egy évig. Ez a belső bölcsesség. Zabolázatlan, nem önfényező, és nyitott arra, amit még nem ismer. Az, aki elcsendesülve ül és minden mást magába szív, ami csendes, az rendelkezik a „zabolázatlan bölcsességgel”. Ismételten csak, a példa a zárt, korlátolt emberi tudatosságra a következő: „Egy bolond nem tudja azt, hogy ő bolond.” De a zabolázatlan bölcsesség akkor jelenik meg, amikor egy ember tudja azt, hogy nem képes „felfelé tekinteni” egy magasabb dimenziójú gondolkodásmódba. Akár bolond is lehet, de annak is a tudatában van, hogy több is van annál, mint amiről most tud és ami tulajdonképpen elérhető a számára és az övé – idővel majd.

A bölcsesség eszközei bennetek vannak, mindegyik. A koherencia, amit egy csoporton belül dolgozva együttesen létrehozhattok – amikor mindannyian teljesen felismeritek ezt – az óriási. Amit együtt tehettek meg ezért a bolygóért – főképp a nyugalmatokban és elcsendesülétekben – az elképesztő. Újraírja az általatok ismert bölcsességet. A szimplán kedves elképzelést felcseréli a gyakolatias energiára.

Semmi sem véletlen a teremben. Mindezek a dolgok kedveseim, elkezdenek felszínre kerülni ebben a korban és ebben az időben. Milyen bölcsek vagytok? El tudtok kezdeni kapcsolatba kerülni azzal, amit a sejtszerkezeteteknek hívunk? Tudtátok, hogy az egy olyan intelligenciával rendelkezik, ami kissé külön áll a tudatosságotoktól? Hallotatok a Veleszületettről? Mindezek a dolgok részei egy olyan új, bölcsebb embernek, aki azt mondja: „Nem igazán értem ezen dolgok aprólékos részleteit, de teljesen összehangolódom velük, és készen állok, hogy használjam bármi olyan részét ezeknek az ezoterikus, spirituális dolgoknak, amik segítik az életemet és a körülöttem lévőket.” Néhányat ezen dolgok közül sohasem tanítottak nektek az iskolában, vagy egyáltalán sehol sem! Még a spirituális rendszerekben sem hallottatok ezekről a dolgokról. Ez hibássá tenné őket a szemetekben kedveseim, vagy azt mesélné el a számotokra, hogy itt új dolgok történnek?

Összegzés

Tudtok igazán hinni az itt hallott dolgokban, vagy abban, hogy létezik egy olyan személyes energia, amiben „utaztok”, amit Merkabának neveznek? Hisztek abban, hogy az emberi természet képes a fejlődésre? Néhány dolgot ezek közül nehéz megérteni azoknak, akik most vagy később hallgatják ezt. Tudok erről, és azt szeretném elmondani nektek, hogy ez olyan, mint bármelyik fejlett tanítás. Eljön majd a nap, ahol lesz egy „aha” élmény, amikor is ezek az elképzelések a helyükre kattannak, és „ismerni” fogjátok őket. Jelen pillanatban, most csupán tanuljátok azt, hogy hogyan legyetek bölcsek egyszer majd. Később eljön az idő, amikor azt fogjátok mondani: „Csakugyan bölcs vagyok, mert most már tudom, és azelőtt nem tudtam.”

Ez az, ami felé végül az emberiség irányul, bármilyen sebességgel is kíván haladni. Ez azon szabad választás kérdése, hogy milyen is a „két lépést előre és egyet hátra”. A sötétség és a fény csatája, az előttetek lévő dualitás újdonság, és ti lassacskán megnyeritek ezt a küzdelmet. Ne rémüljetek meg, ha a dolgok látszólag másféléknek tűnnek kedveseim, mert hát azok! Ne rémüljetek meg a változástól, mert sok ilyen lesz! Helyette tartsatok igényt a bölcsességre, ami kimondja: „Számítok a váratlanra! Jóindulatú kimenetelre számítok, mert ez az, aki vagyok!” Béküljetek meg a következő lépéssel, még ha az ismeretlen is!

Ma a Delfi Egyetemen beszélünk, a bölcsesség templomából. Azok tiszteletére, akik létrehozták, és az előrelátásuk miatt, amivel rendelkeztek. Fogalmuk sem volt arról, hogy ez egy olyan jövő számára épült, amiről egy ember sem tudta, hogy érkezőben van. Ám ez most az a tényleges hely, ahol az ismeretlen jövőt tanítják.

És ez így van.

Kryon

Lásd: Kryon Mester tanításai

* Pollyanna: Pollyanna egy 1913-as gyermekeknek írt best-seller címe. Azóta a főszereplő, Pollyanna népszerű terminusszá vált, amit azokra alkalmaznak, akik hasonlóan elfogult optimista életszemlélettel rendelkeznek.

2018. 07. 07.