Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

A közvetítés folytatódik. Ez nem egy új közvetítés. Ez alatt azt értem, hogy a közvetítő emberek ezen a területen, mindannyian ugyanahhoz a Forráshoz csatlakoznak, ugyanazt az üzenetet kapják. A saját magam módján, ajándékként adom át ezt az üzenetet. Azt visszhangzom, amit Alcazar is elmondott.

Ez az az idő kedveseim, hogy a bolygón a fény megmutassa önmagát, és ez így is történik. Ez az az idő, hogy kiterjesszétek azt a „dobozt”, amiben benne vagytok. Mindazt, amit megtanítottak nektek. A komfortzónán kívülre, a nagyobb dolgok felé. Egy új évet kezdtek el, és újévi fogadalmakat fogtok tenni. Azt fogjátok mondani, hogy: „Ez az év erről és erről fog szólni.” De még ez előtt, szeretnék egy kis áttekintést tenni!

30 évvel ezelőtt megérkeztem a társamhoz Kryonként. Nem volt erre készen, úgy ahogyan Alcazar társa sem állt készen rá. Azok az emberek, akik itt előttetek közvetítenek ma - Prageet és Lee - nagyon gyakorlatias, mérnöki típusok voltak. Meg kellett mutatni nekik. Ki kellett kerülniük a dobozból, mielőtt bármilyen dolog meg tudott volna valósulni abból, amit ma láttunk. Így hát ez a 30 év nagyon fontos, erről akarok beszélni.

Körülbelül 30 éve, elkezdtek megváltozni a dolgok az emberiségben. Ekkor történt meg, hogy leomlott a berlini fal. 30 éve a világ politikai formája is drámaian megváltozott. Ha fel tudjátok idézni, akkor olyan jóslatok keringtek, amelyek ősiek voltak. Sokféle forrásból eredtek. Világvégéről beszéltek, a III. világháborúról beszéltek, ijesztő dolgokról. Azok, akik most is hallgattok minket és akkoriban is éltetek, rájöhettetek arra, hogy ezekből egy sem történt meg. A bolygón lévő régi fajta tudatosság, a régi energia abba fektet bele, hogy minden olyan maradjon, amilyen eddig volt. Láthatjátok tisztán, hogy még ma is vannak olyanok, akik azt mondják, hogy: „Az időzítés volt rossz. A világvége még mindig úton van. A próféciák igazak voltak. Mégis azt mondjuk, hogy mindennek ellenére ez meg fog történni.” Mindig, amikor a bolygón valami jó történik, amikor a remény és a világosság megmutatja önmagát, olyan módon, ami visszaveri a sötétséget, ők azt fogják mondani, hogy: „Ez mind csak időszakos, mert az emberiség már csak ilyen. Az emberi természet már csak ilyen.” Ezek azok a jövendőmondók, akik balsorsról, a végzetről beszélnek. Akik mindig azt a tudatosságot képviselik, hogy a régi energiába húzzanak vissza titeket.

Én egy új valóság meglátására hívlak fel benneteket. Alcazar is megemlítette, én is ezt teszem. Amikor a fény megmutatkozik a bolygón, az feltárja azon régi sötét dolgokat, amik évszázadok óta már jelen voltak. Nagyon sokaknak ez nem tetszik. Olyan dolgok ezek, amik mindig is ott voltak, de csak most látszódnak, ezért félni fognak tőlük. Ha a fény, a magasabb tudatosság hasonlatát használjuk, akkor az együttérzés úgy kezd el dolgozni a bolygón, ahogyan eddig még sohasem.

Visszatérnék ehhez az ajándékhoz. Ajándékot szeretnék adni nektek, ha megengeditek! Törjetek ki egy pillanatra a meggyőződés dobozából, és figyeljetek! Lehet, hogy már hallottátok ezt az ajándékot, lehet hogy nem, de ezt szeretném átadni nektek. A statisztikák szerint a bolygó többsége hisz egy Istenben, és a halál utáni életben. Jelen pillanatban az a megegyezés a bolygón, hogy az embernek van lelke. A vélemények különböznek azon tekintetben, hogy mekkora, vagy hogy hol lakozik, de abban megegyezik mindenki, hogy ez a lélek szent, és a Teremtőtől származik. Ez a csodálatos Teremtő, akiről már beszéltünk, akit talán ti Istennek neveztek - a ti részetek. Az emberi lény rendelkezik valamivel, amivel más lény a bolygón nem. A tudomány is megmutatta, hogy az ember DNS-e különbözik minden másétól. Az állatoknak nem ilyen DNS-e van, 24 kromoszómapárjuk van. Ti vagytok azok, akik lélekkel rendelkeznek. Emberi lény, aki a szentség egy részével rendelkezik, és ezt léleknek hívják.

Miért is mondom el nektek ezt az információt? Mert más információt is adtunk már át, de ez most az ajándék. Mindegy, hogy ki mit mondott nektek bármikor is, még ha olyan is mondta, akit szerettek. A régi energiában talán azt mondták volna, hogy: „Nem fogjátok túlélni. Isten olyan jó és hatalmas, hogy nem is érheted el őt.” Mi pedig itt vagyunk ezzel az üzenettel immáron 30 éve, és már a kezdetektől fogva a következő az üzenet: Fenségesek vagytok. Nagyszerűnek születtetek. Isten egy része ott van bennetek. Szabad választásotok van. Most használjátok a spirituális logikát ehhez a csodálatos igazsághoz! Többször is kérem ezt tőletek. Először is, lenne értelme annak, hogy a bennetek lévő Isten szabad akaratot adjon nektek? A válasz: „Nem, ez még csak nem is logikus a 3D-ben.” Mi egy olyan szentséges, együttérző Istenről beszélünk, aki mérhetetlenül szeret benneteket, túl bármin, amit csak el tudtok képzelni. Ennek vagytok a részei.

Alcazar és Kryon üzenete 30 éve folytatódik már, és azt kérik, hogy lássátok meg ez a fenséget. Azt állítja, hogy nem vagytok áldozatok, nem piszkosnak születtetek meg. Ha képesek vagytok rá, akkor az egy olyan folyamatot indít el, ami a megvilágosodás nevét viseli. Nem mutatunk nektek olyan tanítást, amit követni kellene vagy csatlakozni hozzá, helyet, ahová el kell menni. Ez inkább együttérző cselekedethez vezet el benneteket, és azokkal együtt ez dolgokat tár fel a bolygón. Elkezdi megadni számotokra a testetek meggyógyításának esélyét, amire képesek vagytok, de elfelejtettétek. Most viszont rájöttök arra, hogy ez a fenségesség segítőket, vezetőket, és más olyanokat teremt meg, akik veletek tartanak. Nem vagytok egyedül. A lelketekkel tartanak. Bármerre is mentek, bárhová is menjetek. Micsoda ajándék ennek a tudása. Azt gondoljátok, hogy nem vagytok méltóak? Méltók vagytok! Ez volt mindannyiunk üzenete azóta, mióta csak megérkeztünk.

Kedveseim, elhagytátok a 2012-es jelzést. Sokan a bolygón, elérkeztek egy olyan pontra, hogy azt mondják: „Meg fogjuk csinálni!” Ez az, ami változást hoz. Észrevettetek-e bármilyen nagy változást a bolygón - felfedéseket évről-évre? A jövendőmondók mégis mindig azt fogják mondani, hogy: „Ez csak időszakos. Ennek nem lesz maradandó értéke.” Láttok olyan országokat, amik szokatlan dolgokat kezdenek el csinálni? Amelyek talán szokatlan módon cselekszenek, mint például ebben az évben. Egy kézfogás mindent megváltoztatott. Erről akarok beszélni. Amikor olyan dogok történnek, amiket ünnepelni kellene, az egy ígéret volt. Nézzétek csak, hogy mi minden történik a bolygón! Itt vannak a béke, a változás magvai. Ekkor a régi energia előjön, és azt fogja mondani, hogy: „Állj! Ez csak egy trükk.” Ezt keressétek! Lássátok és ismerjétek fel, hogy ez azon régi tudatosságú energia, ami szeretne visszahúzni benneteket oda, ahol régen voltak a dolgok!

Az ajándék pedig, amit át szeretnék adni nektek a következő. Ez a Teremtő úgy szeret benneteket, ahogyan ti is szeretitek a gyermekeiteket. Soha nem kínozna meg benneteket. Mérhetetlenül szeret titeket. Kínoznátok-e valaha meg ti a gyermekeiteket? A válasz: nem. A része vagytok, a lelketek része ennek az egésznek. Van-e bármilyen spirituális logika abban, hogy Isten egy büntető Isten lenne, hogy ilyen rendszert hozott volna létre? A válasz: nem. Isten olyan rendszert alkotott meg, ami többdimenziós, szépséggel telített. Mivel fenségesek vagytok, a lelketek is az. Nincs semmilyen kínzás a számotokra. Húzzátok ki magatokat és tudjátok, hogy bárhol is vagytok, egy nagyobb terv van jelen. Isten ismeri a neveteket, ez az ajándék. Ez olyan csodálatos és szépséges. Erről beszélünk, és továbbra is erről fogunk. Ez az ajándék, bárhogyan is látjátok vagy halljátok most ebben a pillanatban ezt a felvételt. Az utolsó leheletetekig ez az üzenet. Ez a szépség, ez a tanítás ma. Ez az a tanítás, amit folytatni fogunk. Addig, amíg abba nem kell hagynunk. De kedveseim, ez még sokára lesz.

A pillanat szépsége és igazsága itasson át benneteket egyfajta többdimenziós módon mindörökre, hogy a lelketek megnyugodhasson a Teremtő karjaiban! Vegyetek egy mély lélegzetet, és tudjatok róla, hogy mélységesen szeretve vagytok, és hogy soha nem vagytok egyedül!

És ez így van.

Kryon

Lásd: Kryon Mester tanításai

2018. 12. 25.