Örülök, hogy megkérdeztem! Létezik-e még valami meglepő és új felfedeznivaló az atomszerkezetekkel kapcsolatban, amiről esetleg még nincs tudomásunk?

Igen. Azon kívül, amit fentebb tárgyaltunk a tömeg viselkedéséről, még újabb felfedezések is várnak rátok, ha befolyásolni igyekeztek a polaritást. A legérdekesebbek egyike alighanem az lesz, amikor felfedezitek az „ikreket”.

A közönséges atomszerkezet egy nagyszerű dolgot rejt magában, ami minden bizonnyal teljesen összezavar majd benneteket, mivel látszólag fittyet hány az idő és a tér törvényszerűségeinek.

Az „ikrek” egy olyan páros, melyet egymással mindenkor kapcsolatban álló és kizárólag párban előforduló atomrészecskék alkotnak. Azt viszont nem szándékozom közölni veletek, hogy hol keressétek! Higgyétek el, ha ráleltetek, fel fogjátok ismerni. Egyesek már felfedezték a „lábnyomukat”! A viselkedésük minden kétséget kizáróan bámulatba fog ejteni benneteket. Meglátjátok majd, hogy a megfelelő stimulálás hatására mindig együtt, párban mozognak. Nem számít milyen messzire viszitek őket egymástól, mindig pontosan együtt fognak mozogni. Ha az egyiket kilövitek az űrbe és elkülditek a naprendszereteken túlra, akkor is egyként viselkednek. Ha pusztán az egyiket stimuláljátok, a másik ugyanúgy mozogni fog. Örökre párban maradnak és elpusztíthatatlanok. Ha az egyikük energiája átalakul, a másiké is követi a változást.

Ez a felfedezés feltehetőleg arra ösztönöz majd benneteket, hogy újragondoljátok az idővel és a térrel kapcsolatos elméleteiteket, mivel ez a tényező nem fog megállni az általatok helyesnek elfogadott a „végső sebességnél”, vagyis a fénysebességnél. Ott lesz előttetek valami, ami gyorsabban mozog, semhogy mozgását mérni tudnátok. Az „ikrek” között fennálló azonnali és közvetlen kommunikációs kapcsolat szolgál minden entitás kommunikációjának alapjául a világegyetemben. Ez az a folyamat, amely 1987-ben azonnal tudatta mindenkivel, hogy a Föld készen áll a változásra. Jómagam is ekképpen kommunikálok a Teremtő Forrással. Ez a tényező alkalmazkodik az Univerzum formájához... melyről korábbi közvetítéseim során már esett szó.