Kedves Kryon!

(1) Észrevettem, hogy fejlődésünk mai pontján fontosnak tartottad tudatni velünk: nem két vagy három lelki vezető van mellettünk, hanem inkább a lelki segítők egy végtelen – a te metaforikus megfogalmazásodban – energia levese, mely egyként viselkedik és időről időre változtatja összetételét. Első kérdésem tehát: miért fontos épp most tudnunk, hogy a „2 vagy 3” metafora nem pontos és hogy az új metafora pontosabb?
(2) Második kérdésem: a tisztánlátók nem kettő vagy három lelki vezetőt „látnak”? És mit látnak, ha nem a lelki vezetőket?
(3) Ha lelki vezetőket helyesebb lenne „energiáknak” nevezni „entitások” helyett, akkor vannak-e olyan nem biológiai alapú létformák, melyek entitásoknak nevezhetők?
(4) Az angyalok például ezen entitások közé tartoznak-e és ha nem, akkor hogyan írnád le őket a lelki vezetőkkel való összehasonlításban?
(5) Mi az arkangyalok és az angyalok közötti kapcsolat?
(6) Nemrég azt mondtad, hogy bizonyos lelki vezetői energiák egész földi életünk alatt velünk maradnak, míg az energiák más része változtatja összetételét. De - jóval régebben - beszéltél arról is, hogy amikor nagyobb vibrációváltáson megyünk keresztül, akkor lelki vezető váltás van, mialatt 90 napra "elhallgatnak". Kérdésem erre vonatkozóan az, miért kell elhallgatniuk? És miért pont 90 napra? Feltételezem, hogy közben végig itt vannak, csak nem kommunikálnak velünk, de igazából azért nem szűnik meg az összeköttetés közöttünk. Ez így van? És mi okozza ezt az a 90 napos időszakot?

Drága barátom!

(1) Fontos tudnod, hogy nem számolhatod meg a lelki vezetőket, hogy ne kötődj hozzájuk, ne adhass nekik nevet és ne függj tőlük. Mert ha így teszel, akkor nem tapasztalhatod meg a valódi helyzetet: vezetőid sokkal többen vannak, mintsem gondolnád. Az új információ tehát abban segít, hogy az Ember ne korlátozza érzékelését.
(2) A tisztánlátók a felső réteget látják... azokat, akik az adott pillanatban épp a legtöbb segítséget adják és azokat, akikre az Embernek az adott pillanatban leginkább szüksége van. Ezért van az, hogy az aurafotók (energia fotók) napról napra mást mutatnak. A „lelki vezetők levese” épp munkáját végzi, megváltoztatja, mire van szükséged.
(3) Az entitások definíciója: az emberivel azonos, vagy annál magasabb tudatszinttel rendelkező bármely energia. Igen, az entitásnak nevezett energiákon túlmenően nagyon sokan vannak meg olyan nem biológiai formák, melyeket szintén entitásoknak nevezünk. Itt megint fellép az a probléma, hogy négydimenziós valóságotokban mindent osztályoztok és elkülönülten kezeltek. Ez nagyon érthető és tiszteletet érdemlő. De egy igazi interdimenzionális lény tudja, hogy a tudatszintek között nincsenek „falak”, ezért a különböző interdimenzionális lényekhez nevet, sőt személyiséget rendelni korlátozó és félrevezető.
(4) Az angyalok interdimenzionális lények, akárcsak ti, de az ő tudatosságukat és értelmüket áthatja teljes „csoportjuké”. Nem vonatkozik rájuk a dualitás és nincs biológiai kifejeződésük.
(5) Az arkangyalok olyan angyalok, akik sok angyal energiájával rendelkeznek. Az elnevezés ellenére nincsenek egymás „fölött” vagy „alatt”. Nem „vezetnek” senkit, mindössze a többi angyal entitás energiájával telítettek. Ettől talán fontosabbnak tűnhetnek, mint a többiek, de nem azok. Úgy gondolj rájuk, mintha kommunikációs állomások lennének, az energia átvitel mindenki számára legjobban megközelíthető „központi egységei”. Azért vannak, hogy segítsék a csak négydimenziós valóságban gondolkodni képes lények összekapcsolódását más energia csoportokkal. Segítenek az univerzum számára fontos energiaszervezésben is.*
(6) A semleges gondolatminta elültetését követően történik egy egyszeri váltás a vezetői energiákban. Ez a DNS harmadik rétegének aktivizálásával kapcsolatos. Az „elcsendesedésnek” nevezett folyamatot csak metaforikusán érthetitek meg. Olyan, mint egy testőrváltás. A tér és idő egy olyan pontja, ahol a régi templomot már leromboltak és az új alapjait már lerakták. A folyamat minden Embernél másképp megy végbe, függ félelmeitektől és tűrőképességetektől is. Egy egyszeri, mélyreható váltás.
Végül pedig: nem... feltételezésed, hogy ebben az időszakban még mindig itt vannak, csak részben helytálló. A vezetők ténylegesen eltávoznak. Ugyan soha nem vagy egyedül, mégis, ami a vezetőcsere idején veled marad, az sokkal kevesebb, mint amit megszoktál. Amikor a Szeretet Mestere, Jézus, érezte halálának közeled-tét, hiába hívta „családját” és azt hitte, elhagyták. Pontosan azt érezte ő is, amiről most beszélünk. Még a Mesternél is ez volt hatása, bár az ő esetében mindez csak 90 percig tartott... a legtöbb esetben 90 napról van szó. A „9” jelentése: beteljesedés, energetikailag igen kiemelkedő szám.

* Íme egy rövid részlet az arkangyalokról Ronna Hermán, a Mihály Arkangyal üzeneteit közvetítő világhírű médium írásából:
„Az arkangyalok a Legfőbb Teremtő egyedi aspektusait, jellemzőit és tulajdonságait jelképezik. Az arkangyalok a Legfőbb Teremtő individuális aspektusait, jellemzőt és minőségeit jelképezik. Megjelenítik a Teremtő tüzét és 'szeretet természetét'. Az Elohimek a forma teremtői, akik a Teremtő mentális aspektusait vetítik ki és akik a manifesztálódott szavakkal való társtetemtésben vesznek részt az Univerzális Fény segítségével. Az arkangyalok nagyobb mértékben képviselik az 'Isteni Esszenciát'. A hét arkangyal mindegyike sajátos módon jeleníti meg és sugározza ki a Teremtő különböző aspektusait, minőségeit és erényeit. Mihály Arkangyal például az Első Sugarat, az Isteni Akarat és Erő sugarát árasztja. Mind a hét arkangyal és sugár 2000 éves ciklusokban világítja be az emberiséget. A mi időnkben a domináns sugár a Hetedik Sugár, az átalakító ibolyaszínű fény sugara, mely a ceremoniális rendet, a szabadságot, a megváltást és a megtisztulást jelképezi. Másodlagos hatásként az Első Sugár, az Isteni Akarat és Erő sugara van jelen. Az Angyalok Serege a Központi Napból érkezett 12 arkangyal irányítása alatt jött létre. Ők az összekötők az emberiség és a Teremtő között. Az arkangyalok Isten Szent Törvényeinek hírnökei és az emberiség nagy kihívásai illetve fejlődése idején nagyobb erővel és számban lépnek kapcsolatba velünk.” www.ronnastar.com