Kedves Kryon, – zsidóként tisztában vagyok azzal a veszéllyel, amit a Passió képvisel abból a szempontból, hogy milyen következtetésekre juthatnak azok, akik úgy gondolják, hogy a zsidók felelősek Jézus Krisztus haláláért. Szintén rosszul vagyok attól, hogy némelyek úgy gondolják, ha mi nem fogadjuk el Jézust Urunknak és Megváltónknak, akkor örökre kárhozottak maradunk. Mondanál pár dolgot a témáról és arról, hogy miért épp most jött el az ideje, hogy a világ Krisztus passiójával szembesüljön?

Maradj hű az érzéseidhez, ne hagyd, hogy mások mondják meg, hogyan és miben higgy; az emberek között mindig is létezett véleménykülönbség vallási kérdésekben. Volt egy több mint 30 évig tartó időszak Európa történetében, amikor a keresztények városokat igáztak le, fosztottak ki és romboltak le, mert mások nem ugyanolyan módon hittek, mint ők. Hasonló viselkedést tapasztalhattok bizonyos csoportok körében napjaitokban is, vannak, akik hajthatatlanok a hitrendszerüket illető kérdésekben.

Az igazság az, hogy Isten lényetek része és nincs olyan vallási dogma, ami ezen igazság felett állna.

A film egy drámai kísérlet arra, hogy az emberiséget visszahúzza a szenvedésbe, hogy az embereket áldozatoknak láttassa. Bár a teljesség igényével készült, vajon azt példázza, amit a mester tanított? A film, ami részben nem megtörtént eseményeken alapszik, vajon megmutatja Jézus életének örömteli valóságát?

Mondtuk nektek, hogy harc várható a régi és az új energia között. Most ennek a kellős közepén vagytok. Kénytelenek lesztek döntést hozni saját spiritualitásotokat illetően, valamint feltenni magatoknak a következő kérdéseket:

  • Valóban eredendő bűn terhel minket?

  • Egy szerető Isten valóban ilyennek teremtette volna a világot?

  • Ha Isten szeretetben teremtette a Földet, akkor a szenvedés miért oly nagy erény, a szent életnek miért ez az ismertetője?

  • A szent szövegeken mennyit változtattak és mit hagytak ki belőlük különböző okok miatt?

  • Mi a valódi történet?

  • Ha Isten a családot jelenti, akkor miért van ennyiféle vallás a világon?

  • Hogy lehet, hogy egy szerető Isten nevében gyilkosságokat és erőszakot követnek el?

  • Ki Isten valójában?

  • Talán ideje lenne végre megismerni a teljes képet?

Ezek a valódi kérdések, amik a Földön jelenleg zajló harcokat és összeütközéseket okozzák.