Kedves Kryon!

Bebizonyították, hogy egyetlen sejt külső segítség nélkül nem életképes és nem tud működni. Vannak felvevő részecskéi, amelyek kapcsolatba lépnek a külvilággal és e nélkül az összeköttetés nélkül a sejtműködések leállnak, végül meghal a sejt. Mivel a biológiai értelemben vett élet általunk legkisebbjeként ismert egységéről beszélünk, azt is feltételezhetjük, hogy maga a Szellem tartja fenn a kapcsolatot.

Azt mondod Kryon, mindannyiunkhoz tartozik egy csoport entitás a családból, amelyik velünk van az életünk során, amíg a bolygón létezünk. Biológiai értelemben milliónyi (vagy billiónyi) sejtből állunk, mindegyik a saját kapcsolattartó képességével. Ez azt jelenti, hogy milliónyi (vagy billiónyi) szellem segít bennünket és ha így van, akkor újra fogalmazza-e ez a Felsőbbrendű Én vagy talán az egész szerkezet működését?

Csodálatos kérdés, mert világossá teszi, hogy amiről beszélek, az megmagyarázhatatlan. Egy, vagy több? Mennyi? Mennyire sok? Egyik kérdés sem megválaszolható, hiszen a megtapasztalni kívánt szellemi dimenziókban való lét teljesen idegen a tudatotok számára. Még mindig akartok egy angyalt, akire bőrt és szárnyakat raktok és elnevezitek. A Földet valaha is meglátogatott összes angyal az energia légiója. Indákkal kapcsolódnak Isten mindegyik darabjához a Világegyetemben. Isten teljességével való társalgás ez, mégis egy hanggal. Mindenütt jelen van, mégis egy helyen. Ezért tehát a kérdésedre adandó válasz: igen. Az elmúlt fél évben ennek a meghatározását tanítottam. Azt is tudnod kell, hogy a Szellemről alkotott eredeti feltételezésed, miszerint a sejtekkel való „kapcsolattartás” felelőse lenne, ugyancsak helyes. Emlékszel, mi történt a jógival, miután meghalt? Két hétig feküdt, mielőtt a sejtjei értesültek a haláláról! Mi történt? A legmagasabb szintű sejt-közlés volt... valamennyi a Kozmikus Rácshoz kapcsolódott oly módon, hogy előidézte a Szellem és a test közötti összeköttetést, de az előbbi volt a legmélyrehatóbb. A billiónyi sejtnek, amiről beszélsz, szellemi dimenziókhoz tartozó teste van, ami a négy dimenzióban egy entitásnak tűnik. Ilyen a valóságotok. Elmondtam, hogy Kryon egy csoport – de nem úgy, ahogy ti gondoljátok. Nincs sok neve. Egyetlen neve van. Hasonló a helyzet veletek is, és bennetek minden ugyanezzel a tulajdonsággal bír.

Amikor azt mondtam, szeretlek benneteket, megkérdeztétek vajon, hogy „mennyi szeretetet adok nektek”? Vagy azt: „Melyek a szeretet-energiának az elemi részei és mennyien vannak?” Megtehettetek volna, de a válasz meglehetősen komikus lett volna az agyatok számára. A négydimenziós ember linearizálni, csoportosítani és osztályozni akar mindent, amit tapasztal. Amikor levest esztek, akkor megszámláljátok, hány leves molekula van minden egyes kanálban? Vagy így szóltok-e: „A leves a tálon egy leves, amely billiónyi leves részecskét képvisel”. A válaszaim nyomán láthatod, Isten lényegiségének a magvát kezdem érinteni. Ahogy a megvilágosodás felé haladsz, végső soron fölismered, hogyan kapcsolódik hozzád a „család” a közvetlen négydimenziós tapasztaláson kívül. Ráébredsz, hogy a valódi sejtes összeköttetés Isten.