A múltkor mondtad, hogy a vezetők energiája velünk van a teljes Földi életciklusunk alatt, de vannak köztük olyanok, amelyek változtatják az összeállításukat. Egy kicsit régebben viszont azt is említetted, hogy amikor nagyobb rezgésszint emelkedésen megyünk keresztül, ott történik egy 90 napos vezetőváltás, amikoris, ők „csendben maradnak”. Az én kérdésem tehát ezzel kapcsolatban az, hogy miért szükséges nekik csendben maradni? És miért 90 napig? Én azt feltételezem, hogy ők még mindig „itt vannak”, csak „csendben” vannak, inkább, minthogy teljesen elhagynának bennünket, ugye? És mi „váltja ki” ezt a csendben maradás periódusát?

Kedvesem,

Nagyon fontos tudnod, hogy a vezetőket nem tudod megszámolni, nem tudod „rájuk akasztani a kalapodat”, nevet adni nekik, aztán, attól függ, kire gondolsz a 2 vagy 3 entitás alatt. Ha mégis megteszed, az megakadályoz annak a valóságnak a megtapasztalásában, ami sokkal több annál, mint amit el tudsz képzelni. És benne maradsz abban a korlátozott látásmódban.

A látnokok a felső réteget látják... ők azok, akik ilyen esetben a legtöbb segítséget nyújtják és ők azok, akikre az embernek legnagyobb szüksége van ilyenkor. Emiatt van az is, hogy az aura-fotó (energiafénykép) napról napra más. Ez a „vezető leves”, működés közben, a szükségleteid szerint változik.

Az „entitás” meghatározása, szerintünk: bármely energia, ami legalább azzal, vagy magasabb tudatossággal rendelkezik, amit már embernek tekintenél. Igen, létezik nagyon sok nem-biológiai forma, amit entitásnak hívtok, plusz még azok az energiák, amit szintén így hívtok. És akkor újra megjegyzem, a probléma a ti 4D-s hajlamotok, hogy szinte mindent megpróbáltok beskatulyázni egy különálló formába. Ezt mi megértjük és nagyon is becsüljük. De egy igazi interdimenzionális lény tudja, hogy nincsenek kemény „falak” egyetlen tudatosság között sem és ezért az az ötlet, hogy nevekkel látsz el, vagy még személyiséggel is, interdimenzionális lényeket, korlátozó és félrevezető.

Az angyalok interdimenziós lények, pontosan úgy, ahogy te is, de az ő tudatosságukban és felfogásukban ott az egész „csoport”. Náluk nincs dualitás és nincs biológiai megnyilvánulásuk.

Az arkangyalok olyan angyalok, akik sok angyal energiájával rendelkeznek. Nem „magasabb” vagy „alacsonyabb” rendűek, az elnevezésük ellenére sem. És nincsenek semmi mással „megbízva”. Inkább csak fel vannak töltve más angyali entitások sok-sok darabkájának és részecskéjének energiájával. Ettől tűnik úgy, hogy sokkal fontosabbak. Nem azok. Úgy gondolj rájuk, mint csatlakozó állomásokra vagy az energiaátvitel „elosztói”-ra, amelyek sokkal könnyebben hozzáférhetőek az egész számára. Azért léteznek, hogy segítsenek összehozni az energiák csoportjait azoknak, akik csak a 4D-ben tudnak gondolkodni. Annak az energiáknak a szervezésében is segítenek, amire az Univerzumban van szükség. *

A felemelkedés jóváhagyásának beültetésével (az implantátum) megtörténik egy egyszeri váltás a vezetők energiájában. Ez a harmadik réteg aktiválásához kapcsolódik annak, amit ti DNS-nek hívtok. Amit pedig úgy hívtok „csendben maradnak”, az egy folyamat, amit csak metaforikusan kapcsoltok hozzá. Ez egy őrségváltás. Az a pillanat térben és időben, ahol az egyik templom ledől és egy másiknak lefektetik az alapjait. Ezt embere válogatja, de összefügg a félelmeiddel és a jóváhagyásoddal is. Ez egy egyszeri váltás és nagyon mélyreható.

És nem... a feltételezésed, hogy még mindig itt vannak, csak részben helyes. A vezetők tényleg elmennek. Te azonban sohasem vagy egyedül, habár ami megmarad az őrségváltás ezen ideje alatt, az sokkal kevesebb, mint amihez hozzászoktál. Amikor a Szeretet nagy mestere úgy gondolta, hogy közel a halál, a „családért” kiáltott és azt hitte, hogy mindenki elhagyta. Közben, pontosan ezt a dolgot tapasztalta meg. Még a mester is zaklatott volt ettől a váltástól. Az ő esetében 90 percig tartott. A legtöbb esetben 90 napig. A „9” a beteljesedés és fontos az energiája.

* [A Kryon irodából] Itt találjátok az Arkangyalok meghatározását Ronna Herman-tól, aki egy világszerte ismert csatornája Mihály Arkangyalnak:

„A nagyszerű Arkangyalok képviselik a Legfelsőbb Teremtő megszemélyesített aspektusait, jellegzetességeit és értékeit. Ők továbbítják a hajtóanyagot, illetve, ők vetítik ki a Teremtő 'szerető természetét'. Az Elohim-ek, a forma építői, a Teremtő mentális aspektusát vetítik ki, és a manifesztálódott világok társ-teremtői, használva az egyetemes fény-szubsztanciát. Ők az elsődleges élet kivetítői.

Az egyik magyarázat szerint az arkangyalok és a nagyszerű fénylények hordoznak egy jelentős mennyiséget az 'Isteni Lényegből' és mi töredékes aspektusai vagyunk ezeknek a nagyszerű lényeknek. Galaxisunk mind a hét fő arkangyala megtestesíti és sugározza a Teremtő bizonyos aspektusait, minőségeit és tulajdonságát. Például: Mihály Arkangyal az Isteni Akarat Első Sugarát árasztja, ellát minden arkangyalt és a sugár elárasztja fénnyel az emberiséget és a Földet, 2.000 éves ciklusokban. Az uralkodó sugár ebben az időben a Hetedik Sugár – a lila, átalakító lángjának sugara – a szertartás-rend, a szabadság, a megváltás és megtisztulás, és a Teremtő Isteni Akarat Első Sugara, ami a másodlagos hatás.

Ennek az Univerzumnak az Angyal-Serege a 12 nagyszerű arkangyal irányítása alatt érkezett és a Nagy Központi Napból jöttek. Ők a kapcsolat az emberiség és a Teremtő között.

Az arkangyalok a hírvivők, akik Isten Felséges Rendeleteit hordozzák és nagyobb számban és nagyobb erőkkel jöttek elő, hogy közreműködjenek az emberiséggel a nagy változás/evolució ideje alatt.” - Ronna Herman (Mihály arkangyal csatornája)