Alcím:

Új információk a személyes béke eléréséhez

ELŐSZÓ

Midőn bolygónk elérkezik a dimenzióváltás időszakához, elengedhetetlenül fontos emlékeznünk arra, hogy az Univerzum (amelyet mi Istenként ismerünk) soha nem hagy bennünket cserben. Irántunk érzett szeretetének egyik megnyilvánulása, hogy értelmes intelligenciák közvetítette információit testet öltött tanítókon keresztül juttatja el hozzánk. A tudás átadásának egy másik módja, hogy a szeretet csatornáján keresztül, transzban juttatja el az ismereteket egy megbízható tanítóhoz, aki képes e nélkülözhetetlen információk elferdítés és változtatás nélküli átadására, s nem él vissza a megszerzett tudással. A transzban befogadott ismeretek azután segítségünkre lehetnek abban, hogy megértsük világunkat és könnyedén hajtsunk végre változtatásokat személyes életünkben.

A Kryontól származó, a feltétel nélküli szeretet szépségét sugárzó üzenetek ösztönzőleg hatnak szellemünkre ezekben a „változó időkben”. Mind Lee Carrollt, mind pedig Kryont szerencsém van személyesen ismerni. Lee igazán hűséges és odaadó tolmácsa Kryon szavainak. Olyan emberként, aki immár huszonegy éve tanulom és tanítom a metafizikát, a könyvben szereplő információkat rendkívül tisztának és gondolatébresztőnek tartom. A Kryonon keresztül hozzánk érkező tudás igen fontos ismereteket hordoz változó világunk számára. Az olvasás során szinte érezhetjük, amint feltöltődünk Kryon szeretetének erejével. Üzeneteinek szövegét gondolatösztönzőként alkalmazom kurzusaimon, s szívből ajánlom olvasmányként tanítványaim számára is. Óriási várakozással tekintek Kryon következő üzenetei s nemkülönben a könyv szerzőjének újabb kiadványai elé.

Barbara Dillinger

BEVEZETŐ

SZEMÉLYES ÜZENET A SZERZŐTŐL

A következő néhány oldalon olyan szikrázó szellemi felvillanásokkal találkozhatunk, amelyek az általam „Kryonként” ismert entitás sajátos valóságértelmezéséből származnak. Mint médium/író abban a különleges kiváltságban részesültem, hogy Kryon üzeneteit papírra vethettem. Már jó ideje ismertem Kryont, noha lényegében nem akartam tudomást venni róla. Két egymás számára ismeretlen médium és három elvesztegetett év kellett ahhoz, hogy hangosan kibetűzzem nevét egy összejövetelen, s hogy végre kimondjam: itt fontos dologról van szó. Így hát... kissé bátortalanul szövegszerkesztőm elé ültem, s nekiláttam, hogy Kryon üzeneteit mindannyiunk számára lejegyezzem.

Kryon már az első percekben igen jó benyomást keltett: beszélt Jézus Krisztusról és arról, hogy ki ő valójában, valamint kiváló áttekintést adott a metafizikai hitrendszerről (6. fejezet). Még a Szentírással kapcsolatban is új értelmezéseket fogalmazott meg... én pedig majdnem elmulasztottam írásba foglalni szavait, olyannyira megdöbbentett az egész! (Attól is tartottam, hogy bármelyik pillanatban villámok sújthatnak belém – nyilvánvaló kulturális hatás.) Írásaimon keresztül Kryon közvetlenül szól a nyugati világ emberihez, s úgy tűnik, szavai a személy szerint velünk történő eseményekre utalnak.

Ismételten arra int, hogy én csak nyugodtan írjak, és ne kifogásoljam azt, amit kapok... Szerinte amiatt sem kell aggódnom, hogy mások mit fognak gondolni üzeneteiről (Kryon meglehetősen gyakorlatias, és igen egyenes). Sohasem mulaszt el emlékeztetni arra, hogy engem e munkára megállapodás köt, s hogy valamikor a múltban már teljesítettünk közös szolgálatot.

Természetesen nem állítom, hogy tökéletesen értem minden szavát, mivel nagyon is a Földön élek, s így igen szkeptikus vagyok mindennel szemben, míg egyszer kellőképpen fejbe nem kólintanak... miként Kryon is tette. Ha mégoly hihetetlenül hangzik is, ez az élmény számomra is rendkívül szokatlan. Üzletember vagyok, aki 48 éven keresztül a tv-n kívül nemigen kapcsolt más csatornákra... és most itt van mindez! Valami rendkívül sürgető, fontos, ám ugyanakkor nagyon szeretetteljes árad felénk ettől a fátyol másik oldalán (ahogyan Kryon nevezi) honos entitástól.

Ez az írás elsősorban a metafizikaira érzékeny emberekhez szól. Kryon a fátyol másik oldaláról akar beszélni, és arról, hogy ki is ő, miért van itt, valamint néhány szót szeretne ejteni a Földön hamarosan bekövetkező eseményekről. Kryonnak van egy gyakran visszatérő témája, s folyamatosan felhívja figyelmemet ennek rendkívüli jelentőségére: „a szeretet a legnagyobb hatalom az egész Világegyetemben. Ez az a kötelék, amely – sokkal inkább, mint a dogmák, melyek más rendszereket illesztenek egybe – össze fogja forrasztani hiedelemrendszereteket. Nem ismeritek fel a szeretet erejét, és nem megfelelően használjátok.” Úgy vélem, a további fejezetek részletesen kifejtik majd, hogy mit tehetünk e probléma megoldása érdekében.

Ha még nem vagy járatos a metafizikai hitrendszerekben, azt javaslom, tanulmányozd át a hatodik fejezetet (Jézus Krisztus – ki volt ő valójában), másként a következők meglehetősen furcsán hangozhatnak számodra! Azoknak viszont, akik már rendelkeznek némi ismerettel az egyetemes hitrendszert illetően, otthonosan fognak mozogni Kryon mondanivalójának értelmezésében.

Kryon azt akarja, hogy az átlagember számára írjak, ne pedig azoknak, akik már évek óta a New Age mozgalom tagjai. Már együttműködésünk korai szakaszában arra intett, hogy a közvetítés folyamatát egyszerű és közvetlen módon építsem fel, s remek módszerekkel ismertetett meg, amelyek a segítségemre lehetnek ebben. A New Age mozgalomban hosszú ideje részt vevők számára aligha jelenthet problémát ez az írás, noha Kryon szerint az új értelmezések miatt a veteránok részéről számíthatunk némi ellenállásra. Úgy tűnik, olyan korszak küszöbén állunk, melyben az információ sokkal tisztábbá és érthetőbbe válik. A múltban az ismeretek hatalmas része épült tévedésen alapuló információkra, most azonban néhányukat kiigazítjuk.

Ez a könyv elsőként vállalkozott Kryon szavainak közlésére, amint egyes szám első személyben beszélve a nyilvánosság elé lép. Mindvégig úgy gépeltem az üzeneteket, ahogyan azok áradtak hozzám, s csak nagyon keveset igazítottam a szövegen. Igen világos utasításokat kaptam erre, miként arra is, hogy ahol szükséges, hagyjam a nyelvtani szabályokat figyelmen kívül, és ne gördítsek akadályokat a kommunikáció elé... A rendelkezések betartása egy kissé egyenetlen, egységet nélkülöző stílust eredményezett, ám megvan az az előnye, hogy azzal az „első kézből”-spontaneitással olvasható, amellyel az lejegyeztetett.

Ami most következik, azzal mindketten – én íróként, te pedig olvasóként – először találkozunk. A legtöbb fejezet előtt szerzői megjegyzések olvashatók, s minden alkalommal kommentárt fűzök a tényleges Kryon-üzenetekhez.

...És most ismerkedjünk meg Kryonnal.

Ha megvásárolni kívánod, akkor itt kereshetsz rá: Kryon - Az utolsó idők

1993