Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Érzitek, hogy mi történik ezen a helyen? Hányatok érti, hogy nem vagytok egyedül? 16 éve mondjuk ezt nektek. A mai nap nagyon különleges. Olyan sokan vannak itt olyanok, akik tudják, hogy miről is beszélek. Vannak itt az ősi földekről. Az egész csoporton belül, a jelenlévők közül nincs egy olyan se, aki első alkalommal jár a Földön. Még a kételkedők is jártak már itt korábban.

Ragadjuk meg ezt az alkalmat arra, hogy összegyűljünk azokkal az entitásokkal, akik most elfoglalják a helyeiket a teremben! Szeretném, ha megéreznétek a nyomást, ahogyan rátok ülnek! Hagyjátok, hogy a szeretetenergiájuk rátok helyezkedjen! Lehet, hogy épp a vállaitoknál érzitek meg őket. Sokuk egyfajta interdimenzionális módon áll mellettetek. Közülük sokan tulajdonképpen bennetek vannak, keresztezve a saját DNS-eteket. Így hát arra kérünk fel benneteket, hogy érezzétek meg Isten érintését ma este! Ha képesek vagytok megérezni Isten érintését, akkor azt szeretném tőletek, hogy értsétek meg, mi is az! Ez nem néhány szuper istenség leszállása hozzátok, hogy a szinteteken találkozzanak veletek és hogy megérintsenek benneteket – nem, nem, és nem. Ez egy újraegyesülés a saját szuper isteniségetekkel, egy ébredés és tudatosság. Istenek vagytok. A DNS-etek szentséggel telített, és más élőlényektől különbözőnek azonosít benneteket az univerzumban, a szabad választás egy szokatlan bolygóján. Egy olyan bolygón, ami sok más élet előtt el van rejtve azért, hogy egyedül lehessen, és így végre tudja hajtani titkos feladatát.

Veletek voltam, mikor megszülettetek. Mindegyikőtök azzal a választással vonzódott bele a születés szelébe, hogy visszajön erre a bolygóra. Közületek sokan évezredek óta jönnek és mennek itt. Az országok, és az út, ahogy idejöttetek megszenteltek, és ti tudtok is erről. Megműveltétek az ősi földeket, párukat mára víz borítja. Néhányan közületek még lemúriaiak is voltak, egyesek pedig sumérok. Ezek olyan civilizációk, melyeket nem teljességében ismernek ezen a Földön. Mindkét civilizáció más Hálóval rendelkezett, mikor jelen voltak a Földön. Mindkettőjüknek interdimenzionális tudatossága volt. Ez részben magyarázza azt, hogy néhányatok miért is rendelkezik ezzel. Talán ez az, ami idehozott benneteket? Ez lehet valódi? Képes az, amit Istennek hívtok egy olyan egyénen keresztül szólni, mint ez? Nos lemúriai, vess egy pillantást a fényekre! A látók közületek pontosan tudják, hogy ezek a dolgok valódiak. Ez nem egy egyedi és fura dolog – a felkérés mindig is jelen volt a számotokra, hogy rendelkezzetek ezzel a képességgel. A Föld mesterei teljes kommunikációban járkáltak az Atyával, és senki másra nem volt szükségük. Bármerre is jártak, a Föld tudta, hogy rendelkeznek ezzel. Mi azt mondjuk, hogy mindez bele van építve a DNS-etekbe. A bolygón zajló jelenlegi igazítás felfokozza a DNS-etek működését. Mindez a szabad választással van bekalibrálva és beállítva.

Minden emberi lény, aki elhagyja ezt a termet, egy család tagja. Egy olyan spirituális családé, amit Istennek hívtok. Amikor nem itt vagytok és átkeltek a fátyolon, amit halálnak neveztek, felszeditek az entitásotok maradékát és Isten részévé váltok. De amíg itt vagytok, ez mind rejtve van a számotokra. Ez egy csodaszép történet, nem igaz? Örökkévalóak vagytok, mindig is azok voltatok. A halál egyszerűen csak egy új tapasztalat kezdete.

Szeretnénk valamiről beszélni ma, az első ilyesfajta tanításról! Ez még kétszer meg lesz ismételve két másik hallgatóság számára is, így helyesen lesz átírva és közzétéve azok számára, akiknek hallania és olvasnia kell ezt. Nos, hadd csináljak valami szokatlant! Tudatában vagyok azon hallgatóknak és olvasóknak is, akik nincsenek jelen. Hallgatók és olvasók! Én a mostban látom a lehetőségeiteket arra nézve, hogy ezt meghallgatjátok és azokét is, akik elolvassák majd. Ez is értetek van. Egy olyan csoportnyi ember előtt ülök, akik nem feltétlenül értik mindig, hogy miről beszélek. Nem úgy látnak, ahogyan én. Be vannak zárva a 4D-be. Nem értik, hogy később lesznek olvasók és hallgatók, vagy hogy megérthetik ezt, de csak később. Tehát olvasó! Megkérdezlek téged: ez később van, vagy most? Mi a valóságod? A jövőjükben vagy, vagy a múltjukban? Mindez azt mondja el, hogy tudom, kik vagytok. Azok energiája, akik jelen pillanatban a teremben vannak, nem csupán üdvözölhetnek benneteket kedves olvasók és hallgatók, hanem a testetekben lévő gyógyulásért is imádkozhatnak. Még akkor is, ha nem ismernek benneteket, ha nem tudják, hogy mikor hallgatjátok vagy olvassátok el ezt. Kissé bonyolult, nem igaz?

Tehát, egy felkérést fogok átadni a számotokra. Szeretném, ha a teremben lévők találkoznának az olvasókkal! Egyesek bajban vannak, páruknak pedig gyógyulásra van szüksége ma este, néhányaknak közületek szintén. Olvasó, azt gondolod, hogy ami ebben a teremben megtörtént, az a múltban van? A mostban nincs múlt! Olvasó! Tudnál egy pillanatig imádkozni azokért, akik jelen pillanatban a gyógyulásért foglalnak helyet a székekben? Meg tudod tenni ezt? A jövőben ez az olvasó és hallgató azt fogja mondani: „Nos, nem, mert a találkozó valójában a múltban történt.” Azt mondjátok, hogy: „Túl késő. Ők már elmentek. Hazamentek az országaikba. Ez már egy másik nap, talán egy másik hónap is.” Azt mondom nektek, hogy valójában ez nem így van. Olvasó! Kapcsold hozzá magadat ehhez a találkozóhoz, még éppen történik! Meg fogom kérni az olvasókat és azokat az életeket, hogy imádkozzanak másokért. Egyesüljenek 10.000 angyallal! Valami olyasmiről fogok beszélni, amit nem vitattunk meg, de mégis rendelkezünk vele.

Valami, ami ezen a bolygón zajlik, és egyensúlynak, illetve újraegyesülésnek neveznek. Azt mondhatjátok: „Nos, nincs sok dolguk egymással. Ez két olyan szó, ami látszólag különálló jelentésű.” Nos, ezek nagyon is kapcsolatban vannak. Mindazok, amiket ezekben az években mondtunk el a számotokra, elkezdenek felbukkanni előttetek – egy váltás a Földön. Két olyan energia van, ami nemrégiben lett eljuttatva hozzátok. Ezek jelentős egyensúlybeli és újra egymásratalálás jellegű hatással vannak a bolygóra. A társam az újraegyesítés szót akarta kimondani, mert ez volt az a gondolat, amit átadtam neki. Tavaly megtapasztaltatok valami olyasmit, amit Vénusz átvonulásnak neveznek. Nos, néhányatok számára ez egy egyszerű csillagászati esemény volt, a Vénusz egy különleges módon történő együttállása, de másoknak, akik ismerik az energiát és a kézbesítőrendszer valódiságát, ez egy olyan ajándék volt a Föld számára, amit megérdemelt, és amire szüksége volt. Amikor energiát juttatok el a bolygónak, akkor azt a bolygó és az emberiség egyenlő mértékben nyeli el. Azok számára, akik azt mondják: „Nos, én nem igazán éreztem semmit.” – jelen pillanatban ez nem arról szól, hogy érezzetek bármit is. Mikor az energia kézbesítve lett a Föld számára, akkor az sokkal inkább olyan volt, mint a magok elvetése a növekedés érdekében. Mikor az energia elkezd nőni és elkezdi lassan megvalósítani önmagát, akkor az hatással van mindenre. A Vénusz átvonulás ilyen volt. Jobb egyensúlyt ad számotokra a bolygón lévő férfi és a női energiák között. Ez nem a férfiakról és a nőkről szól, hanem a bolygószintű férfi és női energiák egyensúlyáról, bár végső soron, csakugyan hatással lesz majd a férfiakra és a nőkre is. Ebben a fajta energiában sokkal nehezebb lesz számukra kibillenni a férfi/női egyensúlyból. Ez meg fogja változtatni a Föld hozzáállását, és rá fogja kényszeríteni az embereket, hogy magukba nézzenek. Többet is át fogok adni erről még néhány pillanat múlva.

A második energia még szövevényesebb. Sokan elsőre még csak meg sem értették – mivel beszéltem már erről az ENSZ-ben. Csupán a második alkalom, hogy elhozom ezt nektek. Egy olyan energiát, aminek még csak neve sincs, mert nem igazán számítottatok rá. De ha belenéztek az ősi szövegekbe, akkor meg fogjátok találni, hogy hol is van, és hogy minek is hívják. Ez év március 5-én egy olyan energia lett kézbesítve a bolygó számára, amiről nehéz beszélni, nehéz meghatározni. Nos, azért hadd kíséreljük meg! Mikor a bolygó létre lett hozva, az energia paradicsomi volt, tökéletes egyensúlyban lévő, minden a helyén volt, készen állva az emberiség számára. Ez az emberiség azon energiája, mely el lett ragadva és kibillentette a bolygót az egyensúlyi állapotból. Helyénvaló módon – a szabad akarattal együtt – ez volt az, ami történt. Nem volt beavatkozás, mert a Föld tesztje nem az ítélkezésről szól. Most pedig hirtelen olyan döntést hoztatok, ami korrigálta ezt. Március 5-én egy energia lett kézbesítve a Paradicsom ezen bolygója számára. Ez egy újraegyesülés a múlttal.

„Nézd Kryon! Amikor körülnézek a Földön, én nem látok paradicsomot. Nem látom a békét, még csak Istent sem látom.” Ez azért van, mert rossz helyen keresitek. Néztétek mostanában belül? Ez az, ahol ez történik. Ez az, ahol a mesterlét fel fog bukkanni. Nem lesz béke a Földön, amíg ezt meg nem látjátok. Nem fog feltűnni a hírekben – a testetek megszentelt részeiben fog felbukkanni. Egyensúly és újraegyesülés: most ez a két energia együtt fog működni és egy sor olyan dolgot fog egyesíteni, amiről beszélni fogok nektek.

Hadd beszéljek az egyikükről: először is magáról a Földről! Ez nem volt váratlan dolog kedveseim. 16 éve mondjuk nektek azt a lehetőséget, hogy a Föld és a mágnesesség elmozdulhat. Vessetek egy alapos pillantást arra, amit elmondtunk! Azt mondtuk, hogy földrengések lehetnek, nem igaz? Beszéltünk nektek a Földben felépülő nyomásról és a vulkánokról, amik még nem törtek ki. Nem egyensúlyozhatja ki magát a Föld ezen fajta változások nélkül. Látjátok? Ezek a dolgok nem csupán ezoterikusak. Nem pusztán azok, látni fogjátok a fizikaiakat is. A Háló is csakugyan megváltozott a bolygón, nem igaz? Most pedig hadd tegyek világossá egy témát a jelenlévő csillagjósok számára! Készítettetek valaha is bolygóra vonatkozó horoszkópot? Ha Gaia él, akkor a Föld milyen ciklusban van benne? Fel tudtok állítani egy bolygóra vonatkozó horoszkóp képletet? Igen, fel tudtok, és itt van a kihívás. Tegyétek meg, és lássátok, hogy hol és milyen állapotban is van a Föld! Valami látványos dolgot fogtok találni. Ráhelyezve a váltás és a változás határára, bevonzva a születés szelébe. Megpróbálva a legjobbját hozni annak érdekében, hogy valami olyasmit adjon meg a számotokra, amit Új Jeruzsálemnek nevezünk. Egy újraegyesülés úgy, ahogyan az meg lett tervezve. Így hát a tervező szándéka az az energia, amivel újraegyesültök.

Ez az, ahol ez a dolog elkezd jó lenni, mivel én a tervezők előtt foglalok helyet. Nem fogtok hinne ebben, ugye? De ez igaz. Ott voltatok. Mindegyikőtök örökkévaló. Láttátok megtörténni. Ez csupán „tegnap” történt. Együtt mondtuk ki, hogy: „Mi fog történni? Újra és újra el fogunk jönni ide és részei leszünk ennek a nagyszerű tesztnek? Mit fog ez jelenteni a világegyetem számára? Mit fogunk kezdeni magunkkal és az energiával, mikor nem igazán tudjuk, hogy kik is vagyunk?” Elmondom én, hogy mit fogtok kezdeni vele: megfordítjátok. Hadd beszéljünk az emberiségről! Ez nehéz dolog. 16 évvel ezelőtt elmondtuk: „Lehet, hogy halálnak kell lennie hozzá.” – és meg is láttátok. Azt mondhatnátok: „Hol van az Isteni szeretet egy földrengés miatti közel 200.000 halottban?” Így szólhattok: „Hogy szolgálhat ez bárkit is? Ez olyan szomorú.” Elmondom nektek, hogy ez az élet újrakalibrálása és kiegyensúlyozása. Lesznek olyanok, akik azt mondanák: „Ez nem igazságos. A szökőár szörnyű módon ragadja el a szegények legszegényebbjeit és a gyermekeiket.” Nos, átadok nektek egy másik nézőpontot erről.

A 3D-ben talán ez rémes dolog, a multidimenzionalitásban viszont egy ünneplés. Tehát átadom számotokra ezt a nézőpontot. Azt gondoljátok, hogy ez rettenetes volt? Beszélni szeretnék most hozzátok! Tudjátok, ők most buliznak ideát. Szárny van a hátukon, és néhányuk a Földre való visszatérés különböző módozatait tervezgeti. Mindannyian értik, hogy min mentek keresztül, és hogy miért. Olyan sok öröm van a fátyolnak ezen az oldalán. Elvennétek ezt tőlük? Bizonyos szinten ismerték annak a lehetőségét, hogy a tettük által segítsék a bolygót. Itt van a nézőpont, amit át szeretnénk adni nektek. Lesznek ilyesfajta események, melyek egyetlen ok miatt fognak megtörténni. Így Föld szerte milliónyi ember tudatossága fog egyesülni az együttérzésben. Tudtátok, hogy ez a 200.000 már megtette? Ők ültették el az együttérzés és az egyensúly magját a Földön. Áldassék a nevük! Az idősnek, a fiatalnak, és mindazoknak, akik beleegyeztek abba, hogy keresztülmennek rajta – áldott legyen a becses nevük! Örülnek, ti miért nem tudtok? Ez része az egyensúlynak, amiről beszéltünk, mivel egy kiegyensúlyozott Föld együttérzéssel rendelkezik, ahogy a rajta élő emberiség is.

„Egyensúly és újraegyesülés? Mi a helyzet a tudománnyal? Hogyan fog ez hatni a tudományra Kryon?” Lesznek olyanok, akik azt mondják, hogy nem fog. Így szólnak majd: „Nos... tudomány? Ez valami olyasmi, amit az emberek művelnek, nem pedig Isten.” Ha ti egy vagytok közülük, akkor szeretném bemutatni nektek a legnagyszerűbb tudósokat a világegyetemben. Ők az előttetek helyet foglaló angyalok. A legnagyobb tudósok azok a személyek, akik önmagukat Istennek nevezik. Nem a tudomány miatt, hanem Isten útjának tanulmányozásáért. Isten teremtette meg a bolygót, és az útját azoknak, akik előttem ülnek. Ő állította be a Föld forgómozgását. Figyeljetek meg valami nagyon furcsát, mikor ez elér a tudományhoz: a gondolkozás új módját. Mivel a Föld gyógyulása nagyon különbözik attól a paradigmától, amivel most rendelkeztek. Több is van még.

Amikor az egyensúly és az újraegyesülés megtörténik, akkor számítsatok arra, hogy maga a Föld fogja megadni számotokra a gyógyszert a betegségre! Amit eredetileg mondtuk nektek, hogy az egyik vírus, ami olyan sokakat megölt, amit HIV-nek neveznek, az esőerdőkből jött – ez zavaró volt. Ez az, amiért rendelkeztek vele. Nos, ha ez így van, akkor felteszem nektek a következő kérdést. Ha a betegség mindig is az esőerdőben volt, akkor az emlősök abban az erdőben miért nem rendelkeznek ezzel? A válasz: mert vannak olyan anyagok – amiket esőerdei gyógynövényeknek neveztek – amiket ezek az emlősök rendszeresen elfogyasztanak. Kifejlődve a rendszer mindennel együttműködött, így sohasem kapták el a HIV vírust. Tehát... elmondok nektek valamit, ami jelen pillanatban még folyamatban van. Vannak olyan gyógynövények az esőerdőben, melyek gyógyítják az AIDS-t. Mellékhatások nélkül, egyenesen a Földtől. Menjetek és találjatok rájuk! Keressétek meg őket, ott vannak! Ez része a Föld egyensúlyának. Része egy új tudománynak, ahol olyan dolgokért keresik fel a természetes helyeket, amik csak a fejlett tudományon keresztül érthetőek meg.

Vannak olyan tudósok és antropológusok, akik sohasem hinnék el, hogy mi is történt Lemúriában. Azt fogják mondani, hogy: „Nem volt fejlett tudományuk. Nem voltak számítógépeik. Nem voltak teleszkópjaik.” Sohasem értik meg, hogy a sejtszerkezetük ismerete által a kiegyensúlyozott Föld adta meg mindezen dolgokat a számukra. Azok, akik tanulmányozzák a suméreket... nos, ők ismerték a bolygókat, tudták, hogy a Szaturnusznak gyűrűi vannak, még képeket is rajzoltak róluk. Egyetlen távcsövük sem volt, mert interdimenzionális érzékeléssel rendelkeztek, és a dimenzionalitásukban odamehettek és megnézhették azt. Vessetek csak egy pillantást rá! Ez egy kiegyensúlyozott Föld, nem igaz? Ez hát az újraegyesülés.

Mi a helyzet a kapcsolatokkal? Rendben, most a családról fogok beszélni. Az alapvető emberi kapcsolatokról szeretnék szólni. Milyen fajta egyensúly az, mikor egy apa bántalmazza a saját gyerekét? Elmondom, hogy ez egyáltalán nem egyensúly. A legtöbben nem is tudják ezt, de ezen bolygó bizonyos kultúráiban ez nagyon is gyakori dolog – minden család max. 20%-ában. Ki és mi okozna egy ilyen dolgot? Nos, a válasz: egy kiegyensúlyozatlan bolygó. Egy olyan valami, ami kiegyensúlyozatlan férfi és női energiával rendelkezik. Mit okozhat egy olyan kultúra, ahol fogják a nőket, erőszakosan elkülönítik, és nem hagyják írni és olvasni tanulni sem őket. Nem hagyják részt venni őket a mindennapi döntésekben. Egy kiegyensúlyozatlan kultúra, egy olyan, ami nem tud a Vénusz átvonulás férfi és női energiáiról. Ezek a kultúrák meg fognak változni. Mit mond el egy kultúráról, amely azt határozza el, hogy ha nem az ő társadalmába születtek bele, akkor titeket meg kell ölni? Mi a helyzet az ilyesfajta emberi kapcsolatokkal? Mi van azon kultúrákkal, melyek ránéznek a más országokból érkezettekre és azt mondják: „Nos, én rendben vagyok, de ők nem. Tudom, hogy ugyanazt a nyelvet beszéljük, de ők mások, nem olyan jók.”? Ez egy kiegyensúlyozatlan kultúra, és ezen kultúrák azok, amik meg fognak változni. Mi van azzal a kultúrával, ami azt mondja, hogy: „Mi vagyunk a legnagyobbak és a legjobbak a világon, ezért mindenkinek úgy kellene gondolkoznia, ahogyan mi tesszük.”? Egy olyan kultúra, ami egy ilyesfajta nagy önbecsapást hordoz, az egy kiegyensúlyozatlan kultúra. Ez a kultúra is meg fog változni. Olyan sok minden fog nagyon gyorsan megváltozni. Mindez talán negativitásnak fog tűnni nektek és azok számára, akik az országaikban a változásért fognak masírozni az utcákon és emiatt megérzik a halált. Ez a legszokatlanabb helyszíneken már el is kezdett megtörténni, nem igaz? Hát ez az, amiről az egyensúly és az újraegyesülés szól. Ünnepeljétek azokat, akik részei a kulturális váltásnak és változásnak! Ez része Isten szeretetének és annak, amit megteremtettetek.

Mi a helyzet a bolygó tudatosságával? Mondtuk, hogy könyörögni fogtok azért, hogy meglássátok ezt az üzleti életben, a vállalati munkában, a kormányzatban, és oly sok helyen. A kormányzat nem képes már ugyanúgy működni, ahogy eddig működött. A Paradicsomban... mikor a Paradicsom egy újraegyesült energia, a kormányzat nem tud úgy működni, ahogy mindig is tette. Páran közületek már ismerik az eljövendő gazdasági alapelvet. Ha a kormányzati hivatalok nem őszinték, akkor ez azt jelenti, hogy a legtöbb pénzzel rendelkezők nyernek, és ez a nagyon gazdag illetve nagyon szegény emberek társadalmat fogja létrehozni. Nincs társadalom, ami immunis lenne ez ellen, még a legnagyobbak sem. Figyeljétek, ahogyan ez megváltozik! Keressétek ezt a változást! Olyan vezetőkre számítotok, akik megpróbálják megtisztítani a kormányzatot? Még akkor is, ha veszélybe kerül az életük? Kérdezem én, láttátok ezt mostanában? Ez egy újraegyesülés az egyensúllyal valamint az igazsággal, és közületek néhányan pontosan tudják már, hogy miről is beszélek.

Beszélünk a biológiáról is még, és ez lesz az utolsó téma! Egy egyensúly kezd el felbukkanni ebben is a szabad választással rendelkezők számára. Ez egy újraegyesülés a DNS-etek maradék részével, bár lehet, hogy nem értitek igazán, miért is történik. Azért, mert itt van az ideje, mert ezt ti terveztétek meg így. Mi a különbség vajon köztetek és a Földön járó mesterek között? Megvan rá a válaszom: semmi! A mesterek, akik ezen a bolygón jártak, aktivált DNS-el rendelkeztek. Nem a biológiai részről beszélünk, hanem arról, amit ti interdimenzionálisnak neveznétek – ezek a kvantumi részek. Minden kapcsolatban áll mindennel – még a geológiailag, fizikailag anyagnak nevezett részek darabkái is –, és minden a mesterek tudatosságára válaszol.

Páratok hallotta már a következő történetet, de újra el fogjuk mondani. Addig mondjuk, ameddig meg nem értitek. Ez egy eléggé közismert történet a kultúrátokban. Jézus a zsidó, felkérte Pétert a halászt, hogy sétáljon a vízen. Nem érintette meg őt, de még csak energiát sem helyezett el köré. Csupán azt mondta, hogy meg tudja tenni – és Péter megcsinálta. Hadd mondjam el nektek a folyamatot, ami ott történt! Amit a mester csinált, az az volt, hogy egy pillanat erejéig megengedte Péter számára, hogy kiegyensúlyozza a DNS-ét. Olvassátok el a történetet, és lássátok nagyon tisztán azt, hogy Péter a halász járt a vízen! Csak amikor lenézett és elkezdett kételkedni, akkor kezdett el elsüllyedni. Óh, viszont ameddig kiegyensúlyozott volt, járt a vízen. Mi ennek az üzenete? Mi ez az üzenet? Az, amit minden mester átadott a számotokra – így szólt: „A mesterlét ott van bennetek”. Micsoda újraegyesítés! Átadok én is nektek egy újraegyesítést.

Mi a helyzet egy mostani újraegyesüléssel a bennetek lévő DNS-el? Ez meg fogja oldani a kirakóst, hogy miért is jöttetek el ide. Hisztek a csodákban? Elmondom, hogy mik a csodák. Csodák akkor történnek, mikor az emberi lények felfedezik a belső isteniségüket. A csoda meghatározása: egy olyan valóság, ami a 3D-n kívül történik. De amikor azt állítjátok, hogy a többdimenziósságotok egyáltalán nem egy csoda, akkor az már egy normális dolog. Rendben, azon vagyunk, hogy befejezzük. Hogyan szeretnétek ma kiegyensúlyozódni? Másként akartok távozni, mint ahogy a több ezernyi kilométerre lévő helyről ideérkeztetek? Ugyanazt a dolgot mondtam el és három ember is teljesen meggyógyulva sétált ki a teremből. Nos, az energia, a Kryonnak nevezett entitás egyiküket sem érintette meg. Felkértem őket arra, hogy találjanak rá az egyensúlyukra. Megkaptátok a gyógyulást, amit ma akartatok. Egy megoldhatatlannak tűnő kirakóssal jöttetek el ide, ugye?

Tudjátok, én tudom ám, hogy kik vannak jelen. Hogy szeretnétek távozni ma innen, betegség nélkül? Bennetek van a válasz. Hadd álljunk meg egy pillanatra! Hadd küldjünk energiát annak, aki meggyógyult ezen a helyen! Óh, ez egy megszentelt hely, de nem különleges – ez Isten szeretete! Tehát kedveseim, milyen érzés egésznek lenni? Ez hát az újraegyesítés: egy újraegyesülés az angyali Énetekkel. Ez a mai nap ígérete, és ez az, amit tanítunk.

És ez így van.

Kryon

Lásd: Kryon Mester tanításai

2005. 04. 03.