Megtervezett reakció

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Azok számára, akik később hallgatják ezt: Bázelben vagyunk, Svájcban. Nem egészen egy héttel ezelőtt Ausztriában voltunk egy hegy tetején. Számotokra, és azok számára, akik ezt hallgatják, szeretném áttekinteni, amit ott mondtam, mert a mindennapi élethez és a gyakorlati dolgokhoz van köze. Vannak köztetek, akik még sohasem hallottak közvetítést, vagy talán nem így. Felmerülhet a kérdés: „Honnan jön a hang?” Kézenfekvő, hogy az az ember Felsőbb-Énjétől és attól az energiától származik, ami megteremtette. Mi az érzésetek kedveseim az ilyen módon hozzátok érkező üzenetekkel kapcsolatban? Túl furcsa azt gondolni, hogy az ember képes átkelni a fátyol túloldalára és összegyűjteni ezeket az üzeneteket, majd visszahozni azokat? Vagy az ember nem ment sehová sem?

A fátyol túloldalának minden bölcsessége ott lakozik az emberi lényben. A tudatosságotok átjárókat nyithat meg számotokra önmagatokon belül, és szó szerint megérinthetitek Isten arcát, vagy bárminek is hívjátok Istent. Maga a Teremtő bennetek van. Olyan sok ragyogó eszköz is ott van. Talán olyanok voltatok, akik azt mondták: „Nos, én a Bibliából fogom megszerezni az információt, nem pedig egy székben lévő embertől, mivel a Biblia Isten szava.” Kedveseim, újból csak elmondom, ahogy többször is korábban. A Biblia Isten befolyása alatt álló emberek szava. Nagyon is hasonlatos ahhoz, ahogyan azt most jelen pillanatban is halljátok. Az összes szent irat pontosan ilyen módon íródott.

Az emberi lény kapcsolatba kerül a fátyol túloldalának szépségével, szeretetével, és együttérzésével. Tiszta üzeneteket közvetít, melyeknek értelme van. Olyan, amik nem kérnek benneteket arra, hogy megtegyetek valamit, vagy hogy megszegjetek bármi olyan alapelvet, amivel rendelkeztek. Ehelyett arra kérnek, hogy megnyíljatok, és hogy talán meglássatok valami nagyobbat, mint azelőtt. Annak a hegynek a tetején Ausztriában, elkezdtük megbeszélni azt, amit „hegytető élménynek” nevezünk. Amikor felértek a magasba és rátekintetek a lejtőkre illetve a tavakra, akkor az aggodalmaitok néha lecsökkennek vagy akár el is tűnnek. Mondtuk már, hogy a pilóták majdnem mindannyian megegyeznek abban, hogy amikor elkezdenek repülni tanulni és megérzik, hogy milyen is a felhők fölé kerülni, akkor minden stressz tovaszáll.

Úgy tűnik, hogy ti már mindezek fölött álltok, és így azt szeretném, hogy ezt beszéljük meg! A hegycsúcson vagytok, és itt az ideje hazamenni. Talán a fejetekben azt gondoljátok, hogy: „Nos, ez jó volt. Most vissza kell menjek a drámához, vissza a stresszhez, a problémához.” Azt mondjátok: „Ezért jöttem a hegycsúcsra. Így legalább szabad lehetek egy darabig.” Tehát, szeretném a stresszt tanulmányozni veletek! Mi is az? Mi a stressz? Amikor azt mondjátok: „Kryon, nem ismered az életemet. Ha ismernéd, akkor látnád. Vagy az embereket, akikkel együtt kell dolgoznom, és a munkatársakat, akikért és akikkel meg kell tegyek dolgokat, nap mint nap. Ez stresszt jelent a reggeli felkelésem pillanatától fogva.” Mindenkinek megvannak a maga történetei erre.

Mi a stressz kedveseim? Szeretnék címet adni a mai közvetítésnek: a reakciók tudománya. A stresszt a valamire vagy valakire adott reakciótok okozza. A tudomány ez: ez egy húzó-taszító energia, ami úgy hat, hogy valaki tesz valamit, ti pedig reagáltok. Felbukkan egy helyzet, ti pedig reagáltok rá. Felteszem a kérdést: hol van a stressz? Az előttetek lévő személyben van, vagy a helyzetben, vagy a saját reakciótok teremti meg azt? Bennetek van, a helyzetben, vagy a személyben, akire reagáltok? A válasz: bennetek van! Nos tehát, a „hegytető élmény” eltávolít benneteket a reakciótól. A fák és az ég ott fent nagyon békések. Aztán a lineáris módotokon, a hegyről lefelé tartva, megteremtitek a stresszt az életetekben.

Mi van, ha lehetséges lenne a nem reagálás, vagy az olyan módon való reagálás, ami békés a számotokra? Ez rejtélyes lehet egyesek számára. Mi van, ha rendelkeznétek azon eszközökkel, amivel irányíthatjátok a reakciótokat? A reakció tudománya az lenne, hogy ti döntitek el, hogyan fogtok reagálni. Azt szeretném, hogy képzeljetek el valamit velem együtt! Menjetek el egy stresszes helyre, álljatok azok elé, akik a drámát okozzák az életetekben, és nézzétek meg! Kapcsolódjatok le a reakciótokról egy pillanatig! Tettessétek! Talán olyan lesz ez majd, mint egy film, és ti egyszerűen csak nézitek őket, hogy mit csinálnak, de nincs reakciótok. Nem éreztek semmit sem. Képzeljétek el, hogy mi lenne ha a „hegycsúcs élményt” le tudnátok hozni magatokkal! Megtanulnátok irányítani a reakciótokat, hogy a fákat és az eget az ő helyükre képzeljétek. Vannak olyanok, akik azt mondják: „Nos, nem tudom Kryon. Ez keménynek hangzik.” Akarjátok tudni, mi hangzik keménynek számomra? Készségesen, önszántatokból hoztatok létre stresszes reakciót? Nekem ez hangzik csak igazán keménynek.

Ez megváltoztatja a kémiátokat. Kedveseim, hogyan szeretnétek megváltoztatni a kémiátokat, hogy ez megforduljon? Talán ez az első alkalom rá, hogy elmondták nektek: ti irányítotok. Talán ismertek olyan embereket, akik magukkal viszik azt a „hegycsúcs élményt” – mert kiegyensúlyozottak és békések ugyanabban a környezetben, ahol ti stresszt éltek meg. Kedveseim, ez most a ti jogotok is már. Ez az emberi lény származási öröksége. Fenségesen nagyszerűnek születtetek erre a bolygóra, és megkaptátok a képességet arra, hogy megtanuljátok, hogyan tegyétek meg ezeket a dolgokat, és hogy miként működjetek együtt azon együttérzéssel, amivel rendelkeztek. Van itt még valami.

Már mondtam nektek, hogy a stressz végső soron megváltoztatja a kémiátokat. Mi történik, amikor megtudjátok, hogy valami baj van veletek ott bent? Egy olyan helyen, amit sohasem láttatok, és nem is tudtok felfogni, mert nem vagytok orvosok. A reakció rá kedveseim a félelem – az pedig semlegesíti az együttérzést és a józan észt. A félelem megváltoztatja a testetekben lévő kémiát, majdnemhogy egy felhívás arra, hogy bejussanak a betegségek. Mindez a reakciótok által. Mi lenne, ha magatokkal tudnátok vinni a „hegycsúcs élményt” egy olyan helyre, ahol meggyógyíthatjátok önmagatokat? Egyszerűen csak a reakciótok irányítása által. Ezek azok a dolgok, amiket még a mai napon is tanítunk, hogy hogyan rendelkezhettek az eszközzel, hogy megtegyétek ezen fajta dolgokat önmagatok és mások számára. Mert ez a származásotok öröksége. Lehet, hogy ez az, amiért itt vagytok, hogy halljátok ezt az üzenetet. Ez egy rövid üzenet, mert ez így volt megtervezve. Ugyanúgy, ahogyan az Ausztriában is volt. Többel is vissza fogunk térni, de most kedveseim arra hívunk titeket, hogy másképpen távozzatok, mint ahogyan idejöttetek!

És ez így van.

Kryon


Polarizáció

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Olyan sok mondanivalónk van az energiáról. Több, mint amiről azt gondoljátok, hogy tudjátok. Az energia egy olyan szó, amit a metafizikusok évek óta használnak. Ez nem az a fajta energia, amit egy „hagyományos” fizikus használna. Ott van a meridiánok energiája, ott van a csakrák energiája. Hadd beszéljünk az energiáról! Egy nagyszerű történetet adok most át nektek arról, hogy elkezditek felfedezni: magát a tudatosságot is energiaként határozzák meg. Itt az ideje a felfedésnek, íme: a galaxisban minden energia polarizált, kettéválasztott. Ez azt jelenti, hogy ezzel a plusz és a mínusz is vele jár. Pont úgy, ahogy a mágnesességnél is.

Azt szeretném, ha egy pillanatra rátekintenétek a mágnesességre, és arra, hogy az hogyan vonz és taszít – mivel a mágnesek polarizáltak. Ez már önmagában energia. A mágnesek vonzása és taszítása egyfajta motor. Ha csak egyszerűen úgy tanulmányozzátok a mágnesességet, ahogyan az ott van, akkor az vajon polarizált? Csakugyan az. Nem veszíti el a polarizáltságát egyszerűen csak azért, mert egy pillanatra egyedül van. Mit fedezett fel egy tudós a fizika törvényével kapcsolatban? Jelen pillanatban négy törvény van, de valójában hat létezik. Ha hallottátok ezeket felolvasva, akkor ott van ennek, meg ennek, meg ennek az erős és a gyenge kölcsönhatása. Erős és gyenge kölcsönhatás. Polarizáció. Mondtuk nektek, hogy még van felfedezni való a galaxisotok középpontjában, de újra csak elmondom. Ha minden, amit az energiáról tudtok az, hogy polarizált, akkor miért mondja még mindig a fizikátok azt, hogy a galaxis középpontjában csupán egyetlen forrásként szolgáló pont létezik? Ha a fizika párokból áll, akkor miért kellene a galaxisotok középpontjának egyedülállónak lennie? Hát nem is az. A galaxisotok középpontjában is egy vonzó-taszító polarizált energia működik.

Kedveseim, ez a közös az összes olyan energiában, amiről ma tudtok. A legmélyenszántóbb talán az elektromosság. Ha a legnyersebb formájában tekintetek rá, akkor az pozitív és negatív. Ha elegáns módon tekintetek rá – olyan módon, ahogy minden nap használjátok –, akkor annak a fázisok polarizációjához van köze. Ez olyan áramot ad a számotokra, ami polarizált formában köszön vissza. Még az atomenergia alapja is polarizált. Hogy létrehozzátok azt, kell, hogy legyen valami előzetes rálátásotok, tudásotok hozzá. Az uránium atom hasításának rálátása, ami magába foglalja a negatívokat és a pozitívokat. Minden dolog polarizált. Rendben, itt van: mi a helyzet a tudatossággal? Lehetséges, hogy maga a tudatosság polarizált? Én azt mondom nektek kedveseim: bizony hogy az. Lehetséges, hogy úgy érezzük, hogy amiről beszélünk, az polarizált, nemde? Enélkül még a ma átadott példák sem történhettek volna meg, és nem tudnák megtartani a vonzást. A dolgok okkal találkoznak össze. Ez nem egy olyan rejtély, mint a mágnes. Ez nem mágneses. Ez más módon polarizált.

Beszéljünk a szeretetről! Az vajon egy érzelem, vagy a létezés egy módja? Azt mondhatjátok: „Az a létezés egy teljes állapota.” Érzelemmel rendelkezik magában, és jócskán polarizált. Mi a szeretet ellentéte? Nem a gyűlölet kedveseim, hanem a félelem. A félelem magába foglalhatja a gyűlöletet, de a félelem a létezés egy módja. Hadd adjam meg számotokra annak a példáját, amit talán még csak nem is tudtok! Elhatározzátok, hogy fogjátok magatokat és színházba mentek, mindezt egyedül. Megérkeztek, és leültök valaki olyan mellé, akit nem ismertek. Aztán megéreztek valamit. Nem tudjátok, hogy mi az. Kényelmetlen érzést kelt bennetek, így felkeltek és arrébb mentek. Nos, ez már egy másik fajta polarizáció. Erről is beszéltünk korábban. Ez az egészség polarizációja. A kiegyensúlyozott testeteket taszította valaki olyan, aki nincs kiegyensúlyozva. Az együttérzésnek is megvan a maga módja. Vonzódik valami az együttérzéshez? Az a bolygón megmutatná a polarizációt. Óh, a mesterek, akik ezt a Földet járták újra és újra, követőkkel rendelkeztek. Követték a mestereket, még az állatok is vonzódtak hozzájuk. Órákig ültek a guru lábánál. Érezték a belőle sugárzó együttérzést.

Kedveseim, a félelem nem rendelkezik vonzással, de az együttérzés igen. Vonzza a többi együttérző tudatosságot. El kell mondanom nektek, hogy mi történik, amikor szerelembe estek? A két tudatosság vonzza egymást, mint ahogyan a mágnesek is. Nagyon-nagyon mélységes polarizáció van jelen a tudatosságban. Vissza szeretnék térni az egészséghez tartozóhoz. Mert a konferencia a gyógyulásról szól ám, a mélyenszántó kapcsolódás megtalálásáról. Sokáig rejtve volt azon kapcsolódások újonnan való megalapozása, és talán még az átjárók megteremtése is. „Kryon, miről beszélsz?” Néhány órával ezelőtt mondtam nektek, hogy a betegség tulajdonképpen energiával bír. Most pedig azt mondom, hogy polarizációval rendelkezik. Azt szeretném, ha megkérdeznétek egy akupunktúra mestert! Polarizált az energiája, és fel fogja fedni, hogy a meridiánoké szintúgy. Ott a yin és a yang. Még az elhelyezett tűkben is jelen van a polarizáció. Sőt, még néhány más, hagyományos kezelés is pontosan ilyen módon szemléli a testet.

Azt szeretném, ha elképzelnétek valamit egy pillanatra! Fekszetek a kezelőasztalon. Egy nagyon alapos gyógyító áll fölöttetek. A gyógyító tud a polarizációról. Tudja, hogy hogyan érezhető. Ez a gyógyító fölétek helyezi a kezét. Megáll egy pillanatra és tudja, hogy hová is helyezze el azt, hová fókuszálja a gyógyítást. Az ismeri a gyógyítót, ismeri őt. Hirtelen megjelenik a polaritás intelligenciája, mert a gyógyító polaritása megérzi a betegséget vagy a kiegyensúlyozatlanságot a kezével. Mint két mágnes, ahogy vonzza és taszítja egymást. Elmondom nektek, hogy a testetek megérzi a jelzéseket és könyörög a kapcsolódásért. Könyörög a koherenciáért, az egyensúlyért. Ennek az a szépsége kedveseim, hogy a test együttműködik vele. Az egész test megérti azt, hogy mi zajlik. Nem különül el ettől, tud erről, erre várt. Hirtelen felismeritek, hogy ez mind az energiáról szól. Az olyan energiáról, ami látható, megtervezhető, ami megérezhető és amivel együtt lehet működni. Ez az, ahogyan elkezdődik a gyógyulás. A test elkezd együttműködni azzal és azáltal, amivel mindig is rendelkezett. Együttműködik a gyógyítóval, aki érti a folyamatot. Úgy is lehet mondani, hogy a gyógyítók igazából nem gyógyítanak, hanem kiegyensúlyoznak. A polaritással bíró energiát egyensúlyozzák ki, és egyenesen ahhoz a ponthoz hívják oda, ahol lennie kell. Ez egy mélységesen megalapozott, mindent átható rendszer. Ezzel mindannyian rendelkeztek egyénként. Ez elkezdi megmutatni nektek azt, hogy ezek a dolgok nem ezoterikusak. Tudomány van mindezek mögött. Tudomány, amit maga a Teremtő helyezett el oda. Ebben az energiában elkezd az információból még több olyan módon megérkezni, hogy meg tudjátok érteni és érezni azt.

Ez hát az, amiről ez a nap szól. Ez az, amiért mindenki ezt mutatja be itt nektek. Ez az, amiért itt vagyok. Kedveseim, olyan sok minden van itt a számotokra. Ismételten csak elmondom nektek: nem azért érkeztetek meg erre a bolygóra, hogy áldozatok legyetek. Fenséges nagyszerűségben érkeztetek ide azért, hogy rájöjjetek az energia és önmagatok titkaira, hogy békében és tudatosságban éljetek együtt, hogy felébredjetek a Teremtő és minden más dolog egységére. Vegyétek ezt fontolóra!

És ez így van.

Kryon


Ibolya angyal

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Nos hát, elértük az utolsó nap végső közvetítését. Arra tartogattam ezt a helyet és időt, hogy átadjak nektek valami olyasmit, amit példázatnak hívnak. A példázat olyan történet, ami egy mélyebb jelentéssel is bír, ha úgy akarjátok nézni. Ez a példázat egy angyalról szól, akit Ibolyának hívnak. Elég, ha annyit mondunk: Ibolyát gyógyító angyalként ismerték. Gyönyörű volt. Tényleg a fátyol túloldaláról származó angyal volt. Tökéletes. Az energiája olyan nagyszerű volt, hogy alig tudtatok ránézni. Úgy sugárzott az arca, mint a Nap. Gyönyörű volt. Ebben a példázatban néhány emberrel fog találkozni. Nos, ebben a példázatban, ebben a történetben, az emberek meg tudtak látogatni angyalokat, és az angyalok segíthették őket, hogy rátaláljanak arra a gyógyulásra, amit akartak.

Tisztázzuk csak ezt még jobban kicsit: ők a gyógyulás vizét fogják meginni. Ibolya munkája az, hogy elvezesse őket a vízhez. Olyan sok fajta gyógyulás van kedveseim. A szív gyógyulása, a lélek gyógyulása, a test gyógyulása. Olyan sokan vágyakoznak békére és arra, hogy rendelkezzenek a tudat gyógyulásával, a félelem gyógyulásával. Az emberek aztán az ajtó mögött álltak és várakoztak, és Ibolya ment ki értük. Egyszerre csak egyért. Csodálatos. El tudjátok hinni? Bármelyik ember is állt az ajtó mögött, Ibolya közvetlenül ahhoz a gyógyító vízhez vezette őket, amit kértek. Nem is lehetett volna jobb ennél! Csodák válhattak valóra ekkor.

Van egy olyan kifejezés, amit számos kultúrában használnak már jó ideje. „Elvezethetitek a lovat a vízhez, de nem vehetitek rá, hogy igyon.” Mindjárt megláttok, megértetek valamit majd ezzel kapcsolatban. Ez sokkal, de sokkal nehezebb egy ember, mint egy ló számára. Tudjátok, az emberben ott van valami, amit intellektusnak, észlelésnek, és történelemnek hívnak. Nézzük meg, hogy mi is történt! Ez a csodálatos angyal Ibolya, odamegy az ajtóhoz az első emberért. Az ember nagyon izgatott. „Képzeljétek, egy angyal! El tudja vezetni az embert közvetlenül a gyógyító vízhez?” Ibolya büszke és elvezeti az embert közvetlenül oda, ahol a víz van. Megáll és megmutatja az embernek: „Ez az!” Az ember kinyitja a szemét, készen áll a gyógyulásra. „Miért nem megyünk el a vízhez?” Ibolya ezt feleli: „Nos, ez a víz.” Erre az ember: „Nem, ez nem az. Nem a jó helyen vagy a vízhez.” Ibolya azt feleli, nem vitázva: „Kedves ember, ez a víz, amit kértél.” Az ember frusztrálttá válik: „Ismerem a helyet, ahol ennek a gyógyulásnak meg kell történnie! Tudom, hogy hogyan néz ki. Látomásaim voltak, az emberek elmondták nekem. Hol vannak a színek? Hol vannak a fények? Hol vannak a szobrok? Itt egy medencének kellene lennie, amibe belemegyek. Hol van a ruha? Ez nem a jó hely!” A gyógyulás nem következik be, és az ember eltűnik. Ibolya reakciója az, ami bármelyik más angyalé is lenne. Úgy tekint az emberekre, hogy szabad akaratuk van. Szabad akarat. Nem lehet szabad akarattal ellátni az emberiséget, és aztán elítélni őket a választásuk miatt. Így Ibolya nem ítélkezik. Elfogadta az ember döntését.

Ibolya visszamegy az ajtóhoz a kettes számú emberért. Az ember izgatott: „Egy nagyszerű angyallal megyek a gyógyulás vizéhez.” Ibolya azt mondja az embernek: „Nyugodt vagy a hellyel kapcsolatban?” Az ember azt feleli: „Óh, igen! Te választottad. Angyal vagy, neked kell tudnod, hogy hol van.” Az angyal azt mondja: „Itt van.” Az ember letekint, és azt mondja: „Ez nem lehet jó. Ez nem a megfelelő színű.” Ibolya pedig azt feleli: „Milyen színre számítottál?” A válasz: „Arra a színre, amiről tudom, hogy gyógyít. Minden információm alapján, bizonyos spirituális emberektől tudom, hogy a víznek milyen színűnek kellene lennie. Annyira csalódott vagyok.” Az ember pedig eltűnik. Most Ibolya azt teszi, amit az angyalok csinálnak: ítélkezés nélkül néz, mert az embereknek szabad választása van.

Ibolya elmegy a hármas számú emberért. A harmadik megérkezik, izgatott és boldog, ahogyan a vízhez tart. „Ma nagyszerű gyógyulásom lesz.” Megérkeznek a gyógyulás vizéhez, és Ibolya azt mondja: „Ez jó lesz?” A harmadik ember így válaszol: „A hely tökéletes, a színek gyönyörűek, de hol van a serleg? Merre van a kupa?” Ibolya azt feleli: „Nincs szükséged serlegre. Fröcsköld a testedre, érezd hogy ott van gyógyulás a számodra! Rajta van a neved.” Az ember erre így felel: „Nem, kell lennie egy bizonyos serlegnek! Tudom, hogy hogyan néz ki. Álmodtam róla, olvastam róla. Minden irodalomban ez után kutattam. Nem hagyhatsz itt a serleg nélkül! Ibolya, még azt sem tudom, hogy igazi angyal vagy-e. Még a serlegről sem tudsz!” Az ember ezzel eltűnik. Ibolya azt teszi, amit mások is, amit minden angyal tud. Nincs ítélkezés. De tudjátok, ugyanakkor az is történik, amit nem látnak ezek az emberek – hogy ezernyi másik angyal és ezernyi másik ember, mindannyian meggyógyulnak a víz által. Az ember nem jut el oda, hogy lásson más emberi lényt meggyógyulni. Egyénileg kell haladnia és megértenie ezt.

Ibolya visszamegy a negyedik emberért. Még a negyedik is izgatott. „Meg fogok gyógyulni. Képzeljetek el a csodálatos Ibolya angyallal!” Ibolya elvezeti az embert a vízhez. „A jó helyen vagy?” „Óh, igen!” „Mi a helyzet a színnel?” „Óh, jó lesz.” „Készen állsz rá, hogy magadra fröcsköld és érezd? Nincs szükséged serlegre, ugye?” Az ember azt feleli, hogy: „Nincs.” Ibolya hátralép és azt mondja: „Ember, gyógyulj meg! Igyál a vízből! Fröcsköld magadra és lásd meg, hogy mire vagy képes!” Az ember pedig azt feleli: „Nem most.” Ibolya azt mondja: „Miért nem most? Itt vagy a víznél.” Erre az ember: „Azt gondoltam, hogy jókor hozol a vízhez. Te angyal vagy, tudnod kellett volna, hogy a test meridiánjai, a 18. dimenzióban, egy olajbogyóval együtt, együtt állnak a Jupiterrel. Kizárólag az a megfelelő idő arra, amikor meggyógyulhatok. Ez az, amiért azt gondoltam, hogy idehozol. De még csak az olajbogyót se látom.” Az ember pedig eltűnik. Az angyal azt teszi, ami az angyaloknál szokás: nem ítélkezik.

Így hát elment az ötös számú emberért. Ugyanaz a forgatókönyv. Az ötös számú ember azt gondolta, hogy meg fog gyógyulni. A hely jó volt, a színek is, serleg sem kellett neki. Az időzítés is tökéletes volt, de aztán megkérdőjelezte, hogy valódi-e a víz. „Ibolya, ez nem az igazi víz. Én tudom, hogy hogyan néz ki az igazi víz. Ibolya, én egy emberi lény vagyok. Ibolya, te sohasem voltál ember. Én tudom, hogy hogyan néz ki a víz. Ez a víz furcsa. Ez nem az, ahogyan az álmaimból emlékszem rá, hogy az embert meggyógyító víznek hogyan is kell kinéznie. Tudod Ibolya, sokáig vártam erre. Nem adtad meg számomra azt, ahogyan az igazi víz kinéz. Ibolya, még csak azt sem gondolom, hogy egy igazi angyal lennél.” Az ember eltűnt.

Most békén hagyjuk egy kicsit Ibolyát. Végzett egy kis időre, de azt csinálta, amit az angyalok tesznek. Nem volt ítélkezés. Ám van valami más, amit az angyalok csinálnak. Közelebbről kell megnéznünk. Egy könnycsepp gurult le a kis arcán, a nap ötödik cseppje. A szomorúság miatt, hogy az emberek mit mulasztottak el a feltevéseik, az előítéleteik miatt, amiatt, amire számítottak, amit mondtak nekik. Szeretnék feltenni nektek egy kérdést. Elmulasztottátok a vizet? Mindig is ott volt? Lehet, hogy ez az angyal nem is Ibolya, hanem a bennetek lévő Felsőbb-Én? Arra sarkallt benneteket, hogy elmenjetek egy olyan helyre, ahol tanulhattok a vízről. Mennyit kell kifogásoljátok azt, ami körülötte van, hogyan kell megítélnetek azt, hogy mit gondoltok a víz kinézetéről? Folytatom is: miért cipelitek a félelmet a vízhez? Nem érzitek, hogy ez igaz? Közületek hányakat szeretett egy kicsit jobban Isten? Az emberek ilyenek. Előre eldöntitek, hogy szerintetek mi az, aminek ennek lennie kell.

Itt van hát a felhívás a csodálatos angyal számára, akit úgy hívnak: TE. Menj hát bele és szerezd meg azt a vizet, minden latolgatás és annak bármilyen elvárása nélkül, hogy mi is lehet ott! Anélkül, hogy érdekelne a hogyan vagy a miért, a forma, a serleg vagy az időzítés! Viszont legyetek annak tudatában, hogy ti angyali segítő nélkül, egymagatok léptetek be azon az ajtón. A gyógyulás pedig a tiétek. Fogjátok ezt az információt, hallgassatok rá, tapasztaljátok meg, és gondolkozzatok el róluk!

És ez így van.

Kryon

Lásd: Kryon Mester tanításai

2018. 09. 22-23.