Úgy érzem, hogy a bolygón jelenleg felébredő ősi lelkeknek szükségük van arra, hogy a Gaiára vonatkozó információk elérhetőek legyenek egy helyen, és ne kelljen sok különböző közvetítést végigbogarászniuk, és összerakniuk az információmorzsákat, amelyeket Kryon az elmúlt huszonhárom év során adott át nekünk. Remélem, hogy hamarosan mások is elkezdenek másképpen érezni a bolygó iránt, ha egyszer végre ráébrednek, mi mindent tesz Gaia az emberiségért! Különösképpen abban bízom, hogy a környezetvédők és azok az emberek, akik úgy gondolkodnak, mint egykor én is tettem (azaz, hogy az emberiség minden rossz okozója itt a Földön), megpillantják az átfogóbb képet, és rájönnek, hogy minden lélek, aki felébred a bolygón, és a mindennapjait együttérző cselekedetekkel tölti meg, hihetetlenül nagy mértékben változtatja meg a Földet!

A Föld számos energiaráccsal rendelkezik, közülük a három legfontosabb az isteni lényeggel bíró Emberi Lény számára van jelen a bolygón. Ezek ugyanakkor születtek meg, amikor a plejádokbeli DNS-t elültették az emberiségbe. Ez a három rács az úgynevezett Mágnesrács, a Gaia-rács (vagy a Gaia-tudatosság) és a Kristályrács. A numerológiában a három a katalizátor jelképe. Ez a három rács interaktív, és összefonódásban léteznek egymással. Egyként léteznek, így ami az egyik rácsra hatással van, az hatással van a többire is. Az emberi tudatosság változást idéz elő a rácsokban, a rácsokban történő átalakulás pedig megváltoztatja az embereket. Mindez része egy csodaszép rendszernek, amelybe a galaxisunk és az univerzum többi része is beletartozik (lásd az Ötödik fejezetet Gaia és az univerzum címmel)

Minden egyes rácsnak különleges rendeltetése, célja van. Kryon a következőképpen magyarázza ezt:

A Föld rácsrendszerének különleges rendeltetése van. Finoman hangolt, és létezésének egyetlen célja van: az ember behangolása. Bár azt hihetnétek, hogy a rácsok a bolygó geológiai jellemzői, ám jóval többek annál: ezek a DNS-t kiszolgáló szerkezetek. A rácsrendszer erre való. Kommunikál az emberiséggel, az egyes emberekkel, és részét képezi annak, akik ti személyesen vagytok. Segít nektek az egymástól való elkülönülésben, ugyanakkor egyesít benneteket. Behangol, ellát kihívásokkal, megoldásokkal, szeretettel. És ez az, amivel néhányan kapcsolatba kerültök, amikor Istenre gondoltok. Erre most egyesek azt mondhatják: „Kryon, nem tetszik az a gondolat, hogy a fizika belép a spiritualitás birodalmába! Nem örülök annak, hogy a Föld rácsai részben spirituálisak." Én meg erre azt mondom: „hát, pedig ez így van" Mert teremtőkként – hiszen mind azok vagytok – mindent, amit láttok, ti teremtettetek meg, beleértve a teszteket, a dualitást, a szerződéseket és a valóságnak azt a motorját, amely ezeket a sejtszerkezetetekbe bejuttatja. Nem választhatjátok külön a Szellemet és a valóságotokat. Lehet, hogy szeretnétek azt hinni, hogy ez valamiképpen felette áll a fizikalitásnak, de az az igazság, hogy pontosan ez minden fizikai középpontja. Istent semmiből nem hagyhatjátok ki!

Élő Kryon-közvetítés A háló és a DNS címmel. Elhangzott a coloradói Brekenridge-ben a Kryon Nyári Fény Konferencián 2001. július 14-én.

A MÁGNESRÁCS

A Föld mágneses mezejét a következőképpen írta le A Föld változékony mágneses mezeje című cikk a NASA Science News című weboldalán:

„Glatzmaier azt mondja, ahhoz, hogy megértsük, mi is történik, utazást kell tennünk a Föld középpontjába, ahol a mágneses mező kialakul. A bolygónk szívében egy szilárd vasgolyó található, amely körülbelül olyan forró, mint a Nap felszíne. A kutatók »belső magnak« nevezik.

Ez valóban egy világ a világunkon belül. A belső mag átmérője 70%-a a Hold átmérőjének. A saját, egyedi sebességével forog, évente 0,2 hosszúsági fokkal többet tesz meg, mint a Föld, és saját óceánnal rendelkezik: egy nagyon mély, folyékony vasréteggel, ami a »külső mag« nevet viseli.

A Föld mágneses mezejét ez a vasóceán hozza létre, amely tulajdonképpen egy állandóan mozgásban lévő, elektromosan vezető réteg. A forró belső mag felett elhelyezkedő folyékony külső mag úgy fortyog és zubog, mint a gáztűzhelyen lévő lábosban a víz. A külső magban »hurrikánok« is előfordulnak – amelyek tulajdonképpen a Föld mozgásának Coriolis-erői által kiváltott örvények. Ezek az összetett mozgások generálják a bolygó mágneses mezejét a dinamó-hatásnak nevezett folyamat révén.” (Forrás: https://science.nasa.gov/science-news/science-af-nasa/2003/29dec_magneficjTeld)

A kutatók azt mondják, hogy a bolygónk mágneses mezeje a folyamatos változás állapotában van, és még csak most kezdik megérteni, hogyan is viselkedik és miért. A bolygó felszínén megfigyelhető változásokat a Föld belsejében zajló folyamatok váltják ki. A kutatók ezekre a megfigyelésekre alapozva ma úgy hiszik, hogy káosz uralkodik odalenn. Talán ha megértenék a Föld három rácsa és az emberi tudatosság közötti kölcsönhatás mibenlétét, rájönnének, hogy mindez egy rendszer része, és nem a káosz, hanem egy intelligens terv – vagy ahogy Kryon szereti hívni, „egy jóindulatú terv” eredménye!

Kryont gyakran emlegetik Mágneses Mesterként. 1989-ben kezdte el átadni a bolygónak szóló üzeneteit, amikor a rácsokat áthangoló kíséret egyik tagjaként ide érkezett. Jövetelének az emberi tudatosság változása volt az oka. Az egyik akkoriban elhangzott üzenetében azt mondta, hogy a bolygó mágneses mezeje a következő tíz évben többet fog változni, mint az elmúlt száz év során. 2002-re ez be is következett, akár egy egyszerű iránytű segítségével is mérhető a változás. A Mágnesrács változása közvetlen következménye az emberiség azon szándékának, hogy egy új valóságot teremtsen. Az emberiség kollektív tudatossága megemelte a bolygó rezgését, és átalakult a mágnesesség.

Tehát a rács valódi változása többről szólt, mint csupán a mágnesességnek egy iránytűvel is mérhető változásáról. A Mágnesrács kapcsolatban áll a Kristályráccsal és a Gaia-ráccsal, ezért ezekben is változások történtek. Ahelyett, hogy az emberiség megszűnt volna létezni, megteremtett egy új felállást és egy új lehetőséget a Föld számára.

Kryon azt mondta, hogy a Mágnesrács a kommunikáció rácsa, sőt, akár a sejtszintű kommunikáció motorjának is lehet tekinteni. A bolygó Mágnesrácsa összetett dolog, de ha egyszerű szavakkal akarjuk leírni, akkor azt mondhatjuk, hogy egy továbbító rendszer az emberiség számára. A Mágnesrács sok-sok éven át változatlan maradt, mert az emberiség soha nem mutatott szándékot arra, hogy a DNS-ében rejlő erőt magáénak követelje. Legalábbis mostanáig. Most viszont az emberiség végre úgy döntött, hogy meg akarja változtatni a valóságát.

Biztosan kíváncsi vagy rá, hogyan is kommunikál a Mágnesrács. A válasz a DNS-ünkben rejlik. A DNS-ünk mágneses, és ezen a mágnesességen keresztül változásokat idézhetünk elő benne, amelyek azután hatással vannak a Kristályrácsra is. Az egyik formálja a másikat. A létező legnagyobb volumenű dolog, ami a Kristályrácsban megtörténhet, a múlt átírása. A múlt megváltoztatásának az elképzelését nehéz megértenünk, mivel Emberi Lényekként lineárisan gondolkodunk. Azt hisszük, hogy az idő egyenes vonalon halad előre: van egy múlt, egy jelen és egy jövő. Azonban az idő valójában egy kör, és ezért a múlt és a jövő is megváltoztatható. Már a fizikusok is kezdik megérteni ezt.

Amikor megértjük majd a DNS-ünk és a bolygó mágneses mezeje közötti kommunikációs áramlást, az magyarázatot fog nyújtani azokra a jelenségekre, amelyeket a tudósok most kezdenek észrevenni. Vannak olyan kutatók, akik óránként méréseket végeznek a Föld mágnesességével kapcsolatban, és azt a felfedezést tették, hogy a Föld mágneses mezeje az emberiség jelentős eseményeinek bekövetkezésével párhuzamosan erősödik, illetve gyengül. Amikor 2004 decemberében, karácsony másnapján cunami pusztított az Indiai-óceánon, a mágnesesség értéke az egeket ostromolta. A Föld mágnesessége drámai változáson ment át a 9/11-es terrortámadás alkalmával is: pontosan abban a pillanatban, amikor a repülők az ikertornyokba csapódtak, a bolygó mágnesessége megváltozott (a Nemzeti Óceán- és Légkörkutató Intézet (National Oceanic and Atmoshperic Administration) időjárási műholdjának mérései alapján). A 33 chilei bányász megmentése során a mágnesesség szintén megváltozott. Az emberi tudatosság össze van kapcsolódva Gaiával.

Szerintem ez hihetetlenül lényeges! Az emberek együttérző cselekedetei ténylegesen emelik a bolygó rezgését. Íme, egy nyilatkozat a Princeton Egyetem tudósaitól:

„A Globális Tudatosság Projekt a tudósok és mérnökök nemzetközi, több tudományágat átfogó együttműködése.

Folyamatosan gyűjtjük az adatokat a világszerte majdnem 70 ponton elhelyezett véletlenszám-generátorok globális hálózatából...

Amikor az emberi tudatosság egységessé (és szinkronizálttá) válik, a véletlen rendszerek viselkedése változhat...

Amikor egy nagyszabású esemény milliók érzéseit szinkronizálja, az (érzékelő-)hálózatunk finoman szervezetté válik. Egy a billióhoz az esélye annak, hogy ez a hatás a véletlennek köszönhető.” (Forrás: http://noosphere.princeton.edu)

A mágnesesség segíti az emberi tudatosságot. Vannak a bolygón semleges helyek, ahol nincs polaritás – ilyen például az Egyenlítő. Ezeken a helyeken az Emberi Lények sokkal nehezebben lelnek rá a bennük rejlő isteniségre. Pontosabban nehezebb számukra megszabadulni a félelmektől és a negativitástól. Az Egyenlítő környéke nehéz élettér. Az Egyenlítő mentén mindenütt háborúk dúlnak, félelem és embertelenség uralkodik. Ezek a helyek, illetve az itt élő emberek lesznek az utolsók, akik felébrednek a bolygón. Az a néhány ember, aki az Egyenlítő környékén már elkezdett felébredni, kvantum szinten ébreszti majd fel a többi ott élőt. Szeretnék tisztelegni ezek előtt a lelkek előtt, akik ilyen nehéz körülmények között tartják a fényt. Volt szerencsém találkozni egy csoport megvilágosodóval Ecuadorban, és szeretném bátorítani őket, és köszönetet mondani nekik azért, hogy itt vannak, és segítenek a bolygó rezgését emelni.

A Mágnesrács ugyanakkor olyan, mintha a bolygó univerzum felé irányuló antennája lenne. A naprendszer mágnesességével áll kommunikációban. Ahhoz, hogy létrejöjjön az összefonódás, mágnesességre van szükség. Az összefonódás kvantumenergia, így tehát a mágneses mező a köztünk és az univerzum középpontja közti összefonódás motorjának a részévé válik.

„A Föld mágneses mezeje hozzávetőlegesen 25 000 évente átalakul, a pólusok felcserélődnek, az északi pólusból déli pólus lesz, és fordítva. A tudósoknak nincs egyértelmű teóriájuk arra vonatkozóan, hogy miért történik ez a felcserélődés. [Számos tudós úgy hiszi, hogy] már régóta esedékes a következő felcserélődés.” (Forrás: http://www.Universetoday.com/27Q05/earths-magnetic-field)

Kryonnak szóló kérdés: Mit tudsz mondani nekünk a mágneses mező átfordulásáról, és arról, hogy a pólusok miért cserélődnek fel?

Kryon: A föld mágnesességének megfordulása általános, minden fél-egy millió évben előfordul Gaián. A felcserélődés folyamata lassú, és a teljes lezajlása néha több ezer évet vesz igénybe.

Az oka pedig egyáltalán nem rejtélyes. A bolygó mágneses pólusait a bolygó belső, olvadt magja idézi elő, amely a bolygóétól eltérő sebességgel forog. Ennek a forgásnak a következtében jön létre a Föld elektromos, illetve mágneses mezeje. Az olvadt mag olyan, mint egy elektromos motor, amely egy óriási mezőt generál. Ez a mező változékony, hajlamos az anomáliákra, és állandó fizikai stressztényezőknek van kitéve (például folyamatosan kapcsolatban áll a Nap mágneses mezejével). Ennek eredménye az alkalmankénti „mágneses káosz” és a pólusok felcserélődése.

Még több ezer évbe telik a teljes átfordulás, de a folyamat megkezdődött. Az utolsó ilyen esemény majdnem háromnegyed millió éve történt. Én magam ennek a folyamatnak az okán érkeztem, mert az átfordulás kezdete segít a tudatosság átkalibrálásában.

Az egész folyamatot Gaia irányítja, minden a terveknek megfelelően történik, a Föld 26 000 évet felölelő keringési ciklusával összhangban.

Hozzáteszem azt is, hogy semmiféle katasztrófa nem fog bekövetkezni a bolygón, amikor a pólusok felcserélődnek. Csupán az elektromos polaritások cserélődéséről van szó. Néhányan félreértették ezt, és azt hiszik, hogy maga a bolygó fordul valamiképpen a feje tetejére. Ez természetesen az emberiség pusztulásával járna – a Szellemnek egyáltalán nem ez a terve (Kryon mosolyog).

A GAIA-RÁCS

A számtalan év során, amíg a nemzeti parkokban parkőrként dolgoztam, megtapasztalhattam a természet olyan távoli, eldugott helyeinek energiáját, amelyeket nem sokan látogatnak. Ezeken a helyeken gyakran lenyűgöző látvány nyílt a vadon szépségére, a csodálatos hegyvonulatokra, a mérföldeken átívelő tengerpartokra és az erdőkre, amelyek békével és nyugalommal töltöttek el. Van neked is ilyesféle élményed? Remélem, hogy igen! Ha nincs, akkor talán itt az ideje, hogy találj egy ilyen varázslatos helyet és töltődj!

A Parks Victoria szervezetnek dolgoztam, amelynek az a szlogenje, hogy „Egészséges parkok, egészséges emberek". A legtöbb környezetvédelmi szervezet, amely közvetlenül részt vesz a nemzeti parkok és rezervátumok megőrzésében és védelmében, kezdi újragondolni és átértékelni a parkok és emberek kapcsolatát. Ezt a gondolkodásbeli változást Richard Louv Az utolsó gyermek a vadonban című könyve idézte elő, amelyben a szerző megalkotta a „természethiány-zavar” kifejezést. A természethiány-zavar nem orvosi kórság, a kifejezés egyszerűen a társadalom természettel való kapcsolatának hiányára utal. Az én véleményem szerint ez a kifejezés az emberiség Gaiától való elszakadására is vonatkozik – annak a kapcsolatnak a megszakadására, amelyet az ősök olyannyira jól értettek, és amely máig sok bennszülött törzsnél jelen van. Louv második könyvében, amely a Természet-elv címet viseli, hét alapvető elvről olvashatunk, amelyek segíthetnek átalakítani az életünket.

„A természet gyógyító erejével történő összekapcsolódás fokozza a szellemi képességeket és a kreativitást, elősegíti az egészséget és a jóllétet, értelmesebb és fenntarthatóbb vállalkozások, közösségek és gazdaság létrejöttéhez vezet, és nem utolsósorban erősíti az emberi kapcsolatokat...

...a történelem legkreatívabb korszakába lépünk, a huszonegyedik század tulajdonképpen az a korszak lesz, amelyben az emberiség visszaállítja a természeti világgal való kapcsolatát.”

Hát nem érdekes, hogy a „helyreállítás” lehetősége arról szól, hogy az emberiség ismét összekapcsolódik a természeti világgal? És vajon mit ért Louv a természet gyógyító (helyreállító) erején? Lehetséges, hogy arról a típusú energiáról beszél, amely a természetben létezik? A Gaia-tudatosságról? Hiszen ha az emberek olyan helyekre látogatnak el, ahol Gaia a maga tiszta valójában létezik, akkor hihetetlen mennyiségű édes, szeretetteli energiát éreznek. A béke érzete tölti el őket, és visszakapcsolódnak isteni önmagukhoz.

Az ősök intuitív tudással rendelkeztek azzal kapcsolatban, hogy Gaiának, akit Földanya néven is emlegetnek, tudatossága van. Értették és elismerték a Gaiával való szövetségüket. Ha tanulmányozod a máig fennmaradt bennszülött kultúrákat, látni fogod, hogy mindegyik tudatában van a Gaiával való kapcsolatnak és szövetségnek, és tagjai minden nap kommunikálnak a bolygóval. A Földet önmaguk részének tekintik, nem pedig valami különálló dolognak. Amikor parkőrként dolgoztam, elkerülhetetlen volt, hogy minden kulcsfontosságú eseményen részt vegyen az őslakosok egy képviselője is. Ők ilyenkor is mindig tisztelettel adóztak az őseik és a föld valódi birtokosai előtt, és sosem maradhatott el a szokásos üdvözlés sem („Isten hozott ezen a vidéken").

A Gaia-rács a bolygón zajló életről szól. Gaia valódi tudatossága az emberiségről szól. Tehát Gaia az élet rácsa. Gaia (Földanya) legfontosabb „hangja”, közvetítője immár több mint 15 éve Pepper Lewis. Pepper világszerte ismert író és tanító, aki Gaia egyedi bölcsességét és útmutatását a világ számos részébe eljuttatta. Ha szeretnél többet megtudni Gaia üzeneteiről, érdemes felkeresned Pepper weboldalát: www.pepperlewis.com

Gaia magában hordozza az Akashát. Az élet magában hordozza az Akashát. Gaián minden élet hordozza a saját Akasha-krónikáját. Az emberiség Akashája két helyen található: a DNS-ben és a Teremtés Barlangjában, amely Gaiában helyezkedik el.

Kryon nagyon pontos információkat adott át magáról Gaiáról, és arról, hogy miképpen kapcsolódik az Akashánkhoz:

Beszéljünk Gaiáról és az Akasháról! Talán már hallottátok, hogy Gaia egy energia, a Föld energiája. Gaia érző lény (tudatos); Gaia természetes intelligenciával rendelkezik; következésképpen Gaiának van egy intelligens tudatossága, amely „tud” rólatok. Gaia képes társalogni, beszélni hozzátok, Kryonhoz hasonlóan. Ha már hallottatok erről, akkor jól hallottátok.

Gaia energiája sokféleképpen szólal meg, ennek egyik módja akkor vehető észre, ha az Akashára tekintünk. Ha megkérdeznétek Gaiát, mi is az Akasha, azt mondaná, hogy „a bolygó életereje”. Figyelembe vesz mindent, ami él, beleértve olyasmiket is, amikről nem is gondolnátok, hogy élő. Tehát Gaia Akashája hatalmas és nagyszabású, sok mindent felölelő fogalom. Ám ma este kifejezetten Gaiának arról a rendszeréről akarok beszélni, amely az Emberi Lény Akashájának a Földdel való kapcsolatáról szól. Szót ejtünk Gaia együttműködéséről az emberi spirituális megtapasztalásban, és arról, hogy lényegében minden az ember körül forog, még a bolygó rendeltetése is.

Ha az elején akarjuk kezdeni, és egyszerű meghatározásokat akarunk használni, akkor azt mondhatjuk, hogy létezik egy rendszer, amely számon tartja, hogy kik élnek a Földön. Most persze azt gondolhatjátok, hogy a Szellemnek nincs szüksége semmiféle rendszerre, és ebben igazatok is van. De Gaiának szüksége van rá, mégpedig okkal. Hiszen minden egyes emberi lélek, aki leszületik a Földre, fontos, mert egyedi energiája megváltoztatja Gaia életerejét. Ezért tehát, amikor egy lélek ide érkezik, Gaia feljegyzést készít róla – sőt, ennél is többet tesz. Íme, jöjjenek a részletek!

A TEREMTÉS BARLANGJA

Már sokszor beszéltem nektek egy fogalomról, amelyről most ismét szót ejtünk. Mélyen a Föld belsejében létezik egy multidimenzionális barlang, amire soha nem leltek rá. Vannak 3D-s jellemzői, amelyek a földi valósághoz kapcsolják, de egyszersmind multidimenzionális is. Nehéz ezt elmagyarázni nektek, mert ti csupán egy számjegyű dimenzióban érzékelitek a valóságot. Tehát magyarázhatnék én, amennyit akarok, de nem értenétek, amit mondok. Olyan lenne, mintha az anyanyelveteken beszélnék hozzátok, azután egyszer csak egy általatok nem ismert nyelvre váltanék, amelyben a visszafelé kiejtett szavak kusza összevisszaságban, nem lineáris módon követik egymást. Nem csak, hogy nem értenétek, amit mondok, hanem magát a furcsa nyelvet is zavaró lenne hallgatnotok. A multidimenzionális dolgok ilyen kaotikusnak tűnnek számotokra. Mindenesetre a tőlem telhető módon megpróbálom átadni nektek az információkat, hogy ha a „hogyant” nem is értitek, legalább azzal tisztában legyetek, hogy „miről” is van itt szó.

A Teremtés Barlangja az egyik olyan fizikai objektum a bolygón, amely dimenzionális hibrid. Ez azt jelenti, hogy vannak háromdimenziós tulajdonságai is, amelyeket – ha a barlang látható lenne, akkor – tökéletesen láthatnátok és értenétek. Ám a barlang nem látható, és soha nem lehet megtalálni vagy felfedezni. Ezen a multidimenzionális helyen található egy feljegyzés arról, hogy kik is vagytok. Újra elmondom, ezt a helyet a Teremtés Barlangjának hívják.

Amikor megérkeztek a bolygóra, ezt a helyet keresitek fel először, még mielőtt a szülőcsatornába kerülnétek, és amikor elhagyjátok a bolygót, erre a helyre látogattok el utoljára, mielőtt hazatértek. Ez tehát az emberiségről készített feljegyzések tárháza – minden élet, amelyet leéltetek, itt van feljegyezve, ahogy mindegyikőtök legbelső lélekesszenciája is. Elárulok még néhány információt a működéséről. Ez az Akasha-krónika.

A Teremtés Barlangjában minden lélek egyedi. Vegyük például a ti lelketeket! Mi a spirituális nevetek? Kedveseim, ez nem egy olyan név, amit ki tudtok ejteni, ez inkább egy energia. Ez az energetikai név részben Isten neve, és metaforikus értelemben ott van feljegyezve a Teremtés Barlangjában, mint egy szalag egy kristálystruktúrán. Úgy is mondhatjuk, hogy ez a kristályszerkezet az, amely emlékszik arra a rezgésre, ami ti vagytok. Amikor tehát először megérkeztek a bolygóra, vár rátok egy kristályalakzat (mivel a megérkezésetek potenciálja ismeretes). Miközben a Földön élitek az életeteket, Gaia és az egész rendszer „tudja”, hogy itt vagytok. Azután átléptek a fátyol túloldalára. Amikor eltávoztok, ismét felkeresitek a barlangot, és „beleírjátok” ebbe a kristályszerkezetbe mindannak az energiáját, amit életetek során tettetek. Ti elhagyjátok a Földet, de a kristályalakzat a ti információitokkal itt marad.

No már most, mondjuk, hogy visszatértek a Földre, lesz egy új életetek és egy új földi nevetek. Mielőtt megérkeztek a bolygóra a szülőcsatornán keresztül, egy újabb szalag adódik a kristályalakzatotokhoz. Ne feledjétek, ugyanarról a lélekről van szó, de most a kettes számú szalagról! A barlang tisztában van azzal, hogy ahogyan a lelketek fejlődik a bolygón, mindig vissza fogtok térni, és minden visszatérésetek alkalmával újra aktiváltok vagy felébresztetek egy szalagot. Tehát kristályalakzata az egyes lelkeknek van, nem pedig a létidőknek. Néhány jelenleg is itt lévő léleknek már ezer szalagja is van! Így most már talán értitek, hogy sokkal kevesebb lélekkristály-feljegyzés létezik, mint azt hittétek. Lelkenként egy kristály, nem pedig leélt életenként egy!

Most pedig szeretnék még valamit elmondani nektek. Ősi lelkek vannak itt a teremben, és az e sorokat olvasók is azok. Mert bizony azok vagytok. Még az az egy-két ember is, aki nem a közvetítés kedvéért jött el, hanem csak valakit elkísért, ők is ősi lelkek. Nem kell spirituális tudással rendelkeznetek ahhoz, hogy ősi lelkek legyetek. Sokan élnek a Földön, akik sosem ébrednek fel arra, hogy kik ők – ez az ő szabad döntésük. De tény, hogy azok az emberek, akik gyakran jönnek ilyesfajta találkozókra, azok érzik a hívást arra, hogy részesei legyenek a bolygó változásának, egy korszak végének és egy új kor kezdetének. Ilyenek azok is, akik most e sorokat olvassák.

A BARLANG REJTÉLYES FUNKCIÓI

Tehát a Teremtés Barlangja Gaia feljegyzése arról, hogy kik vannak és kik voltak itt. Ez tehát a fizikai rész. A következőkben elmondom a multidimenzionális részét a dolognak, ami az Emberi Lények számára zavarosnak hangozhat. Ide figyeljetek! A Barlang a 3D-ben statikus, a multidimenzionalitásban azonban dinamikus. A 3D-ben soha nem adtak hozzá vagy vettek el belőle egyetlen kristályt sem. Ez azt jelenti, hogy létezik egy kristályalakzat minden egyes Emberi Lény számára, aki valaha is a Föld bolygón fog élni. Most erre azt mondhatjátok: „Nem, ennek így nincs értelme. Ez pont úgy hangzik, mint az eleve elrendelés. A Szellem mindenkiről tud, aki érkezik?” Nem, nem tudunk mindenkiről – és nem is eleve elrendelésről van szó. Hanem inkább azt mondhatjuk, hogy a Barlang kvantum módon „prediszponált” (hajlamos) arra, hogy minden pillanatban teljes legyen. A kvantumenergiák a potenciálokkal foglalkoznak, nem a tapasztalati jellemzőkkel. Következésképpen, ahogy a dolgok változnak a bolygón, úgy változik a Barlang is, de kvantum szinten, nem pedig fizikálisan. A kristálystruktúrák száma nem változik. Ezt nem tudom másképp elmagyarázni nektek, csak azt tudom mondani, hogy egy kvantumeseményről van szó. A barlang mindig teljes. Mindig benne rejlik az egész emberiség. Össze van kapcsolódva a múlttal, a jelennel és a jövővel.

Számotokra ez azért is nagyon zavaros, mert mindez azt jelenti, hogy tulajdonképpen kapcsolatban álltok azokkal, akik még nincsenek itt. Ezt sem tudom jobban elmagyarázni, és a háromdimenziós elmétek sem áll még készen erre az utazásra.

Ám legyetek tisztában a következőkkel:

Barlang teljes.

Szent.

Örökre lezárt.

A lélekkristályok emlékeznek az életeitekre és az életeitek energiájára.

A kristályokba zárt lélekenergiák kapcsolatban állnak egymással.

Az általatok leélt életek megváltoztatják a Barlang és ezen keresztül Gaia energiáját.

Gaia is része mindennek, mivel

a Barlang multidimenzionálisan Gaián belül helyezkedik el.

Tehát összefoglalásképpen, ez a Barlang a lelketek krónikája, a lelketek által leélt életeknek és megteremtett energiáknak a feljegyzése. Most pedig figyeljetek, mert ez a legfontosabb része az üzenetnek! Bármit is tesztek a bolygón, bármilyen rezgésű energiát is teremtetek, az beleivódik ezekbe a kristályszubsztanciákba. Ezeknek az életenergiáknak a feljegyzése örökre itt marad a bolygón, a kristályban lévő, hozzá tartozó rezgéssel egyetemben.

MARY ÉS GEORGE

Mondjuk, hogy ma este ti vagytok Mary! Hozzátok fogok beszélni. Mary, amikor átkelsz, legelőször a Barlangot keresed fel. Ez egy olyan „utazás”, amely három földi napba telik. Mary, ősi lélek vagy, jártál már ott. Mary, már jártál ott ezelőtt is, ezért hát örömmel mész oda. Emlékszel rá. Tudod, hogy hova mész, emlékszel rá, hogy mit jelent ez. Hazamész. A halálnak nincsen fullánkja, és bár lehetséges egy átmeneti bizonytalanság a multidimenzionális visszakapcsolódós során, de emlékszel az öröm érzésére. Mary, megígérjük neked, hogy mindannyian fogjuk majd a kezed, és ezt érezni fogod. Az Emberi Lények halála egy átmeneti energia, nem pedig végleges. Nincs „vég”, csak egy olyan energiába történő utazás, amelyre visszaemlékszel abban a pillanatban, hogy az utolsó lélegzetet veszed a Földön.

Mondjuk, hogy Mary gyógyító volt! Mondjuk, hogy Mary megemelte a bolygó rezgésszintjét azáltal, hogy a Föld porát taposta! Mondjuk, hogy a Föld emlékszik Mary lépteire, mert Gaia tisztában van vele, ki is ő! Mondjuk, hogy Mary kapcsolatban állt a Felettes Énjével! Mondjuk, hogy ezért Mary mindenütt, amerre járt, létrehozott egy-egy miniportált – és most meghalt!

Összegyűlnek az emberek... nagy a szomorúság. Sajnálják, hogy Marynek távoznia kell, mert csodás volt a jelenléte, nagyszerű anya és szeretetteli Emberi Lény volt. Mindenki sír, könnyezik, gyászol. Miközben a metafizikai igazság a következő: Mary ellátogat a Teremtés Barlangjába, és minden, ami ő valaha is volt, és az a portál, amelyet emberként létrehozott, beleíródik a kristályalakzatába. Ez a portál itt marad, mert Mary itt volt! A csodálatos jelenlét, a nagyszerű anya, a szeretetteli ember nem veszik el. Beleivódik magába Gaiába a Teremtés Barlangjában lezajló folyamaton keresztül, és az emlékezésnek ez az energiája örökre megmarad. Soha nem tűnik el! Attól kezdve részévé válik a Föld életerő-tudatosságának.

Azután Mary ismét visszatér ide, immár George-ként.

(nevetés)

Csak ne nevessetek, mert ez valóban így történik, ez a rendszer szépsége. Készen álltok? Szóval, amikor George megérkezik, magához veszi Mary feljegyzéseit. Azután George-Mary elmegy az Akasha-oktatás következő területére – a másodikra abból a négyből, amiről ma tanítani fogunk. A rendszer folytatódik.

A DNS-ETEKBEN REJLŐ AKASHA

Minden, ami a Teremtés Barlangjában, a lelketek lényegének kristályában rejlik, születésetekkor áthelyeződik a DNS-etekbe. Ti magatok helyezitek azt át a Teremtés Barlangjában – ezért látogattok el oda. Ebből lesz a személyes Akasha-krónikátok: a DNS-etek tartalmazza az összes leélt életeteket, és mindent, amit tettetek. Ahogy azt már korábban is mondtuk, ez az Akasha-krónika multidimenzionális módon ott rejlik minden egyes dupla spirálban, valamint a DNS-nek abban a 90%-ában jelen lévő több milliárd kémiai vegyületben, amit a tudomány hulladéknak tekint! A tudomány 3D-s szemmel tekint a DNS-re, és számára úgy tűnik, hogy hihetetlenül összetett, és nélkülöz mindennemű szimmetriát vagy rendet. Valóban a végletekig multidimenzionális! Ám mindez egy gyönyörű rendszerben van jelen. Ezt már korábban is mondtuk nektek. Lehetséges, hogy nem értettétek meg teljes mértékben, hogy ez mit is jelent?

Gondolkozzatok! George-nak a DNS-ében most ott van George és Mary is, de csupán George testével rendelkezik. Mihez kezd tehát George azzal, hogy ott van Mary előző élete is a DNS-ében? Megmondom a választ: minden, amit Mary megtanult, most elérhető George számára. Ne felejtsétek el, hogy Mary és George ugyanaz a lélek, csak most éppen más alakot öltött Gaián! A rendszer szépsége az, hogy a Felettes Énjük is ugyanaz, mivel az képviseli a lélekenergia lényegét. Ezért tehát George-nak nem kell újra megtanulnia azt, amit Mary már megtanult, az már benne van a DNS-ében. Még az együttérző anyaság is ott található benne. Ott van Mary spirituális útja, és egy olyan szinten, amelyen nem lényeges az ember neme, ott van Isten szeretete, amelyet az emberi lélek földi utazása teremtett meg.

Ide hallgassatok! Leszülettetek ebbe az életbe, itt ültök ebben a székben, és most ezt olvassátok és hallgatjátok – spirituális dolgokról tanultok. Talán azt gondoljátok, hogy ez egy meredek tanulási görbe és annyi minden megtanulnivaló áll előttetek? Lehet, hogy mindez új számotokra, és elborítanak az információk és a velük érkező érzelmek? Hadd mondjam el nektek, ősi lelkek, hogy egyszerűen ráébredtek valamire, amit már eddig is tudtatok. Ha ez a szándékotok, ősi lelkek, akkor emlékezni fogtok rá.

Mi van akkor, ha nagyon öreg lelkek vagytok ezen a bolygón? Ez azt jelenti, hogy az ősök bölcsessége jelenleg is ott tárolódik a DNS-etekben. Azt jelenti, hogy minden oldalon, amit egy Kryon-könyvben olvastok, felkiálthattok, hogy: „Erre emlékszem! Ez így van. Ebben semmi új nincs. De olyan jó nyomtatásban is olvasni!” (Kryon mosolyog)

Most vessünk egy pillantást az emberiség Akashájának első két jellemzőjére! (1) A Teremtés Barlangja egy feljegyzés azokról, akik érkeznek és távoznak. Az ő energiájuk a Földön marad, és segít a bolygó rezgésének a változásában. Így tehát az emberi életek átalakítják a bolygó rezgését. (2) Minden egyes ember DNS-e tartalmazza egy lélek egyéni krónikáját, és segíti a következő inkarnációjában (emberi kifejeződésében a Földön) tudatosabbá válni, ha ezt választja.

Nézzük meg ennek a leckének az első jellemzőjét: ez Gaiával kapcsolatos! A barlang Gaiában található, mélyen a Földben, és rengeteg kristálystruktúrát tartalmaz. „A Föld ismer benneteket”. A Föld szeret benneteket. Azok közületek, akik a Földdel kapcsolatos dolgokkal foglalkoznak (a természettel, állatokkal, sőt, akár a kőzetek tanulmányozásával), érzik ezt a szeretetet. Amikor bizonyos helyeken jártok, érzitek ezt. Az intelligencia, vagyis Gaia beszél hozzátok. Az energiák körülölelnek, és azt súgják: „Ismerlek téged, ide tartozol. Helyénvaló, hogy Itt vagy a bolygón.” Ó, Emberi Lény, hiszen amit itt teszel, az végül megváltoztatja majd az univerzumot. Hát nem érzed? Hányan vagytok, akik már sétáltatok egyedül az erdőben, és éreztétek a fák társaságát? Ez valóságos!

Élő Kryon-közvetítés Az Akasha-rendszer címmel. Elhangzott a New York állambeli Syracuse-ban 2010. szeptember 11 -én.

Ha sikerült megérezned Kryon energiáját a fenti közvetítésben, és megértetted az üzenetet, akkor láthatod, hogy Gaia mennyire össze van fonódva az emberiséggel. Ám sokan közülünk, elsősorban azok, akik városokban élnek, gyakran elfelejtünk tisztelegni Gaia előtt, és köszönetet mondani neki. Én, amilyen gyakran csak tehetem, elmondom magamban a következő két mondatot: „Köszönöm, hogy itt vagy, Gaia! Köszönöm, hogy szeretsz bennünket, Gaia!” Gyakran annyira lefoglal bennünket a mindennapok rohanása vagy a saját felébredési folyamatunk, hogy elfelejtkezünk a Gaiával való kapcsolatunkról. Gaia, a mi Földanyánk szeretetteli és adakozó, és kész megújítani a kapcsolatát veled, ha így döntesz. Egy 2010-ben a Shasta-hegyen elhangzott közvetítésben Kryon arra buzdított, hogy kapcsolódjunk vissza Gaiához:

Tehát a ma esti üzenet a Gaiával való kapcsolatotokról szól, arról, hogy mi minden zajlik a bolygón – ezek közül sok mindent megértetek, néhányat talán nem. Szó lesz olyan dolgok áttekintéséről, amelyekről sokan nem hallottatok még, és olyan újdonságokról, amelyeket lehetséges, hogy eddig egyikőtök sem hallott. Az emlékezés energiájával kezdjük.

A Föld bennszülött népei, az ősök nagyra becsülték a bolygót, amelyen éltek. Olyan volt számukra, mint egy atya/anya, őt tekintették minden jó forrásának. Ez látta el őket élelemmel, az erdő-mező táplálékaival (vadászat és földművelés). Ellátta őket vízzel és menedékkel, még akkor is, amikor haragvónak tűnt számukra. Egy egész mitológia alakult ki körülötte, rengeteg történet terjedt el vele kapcsolatban. Számtalan régi istenség azért született, hogy Gaia energiáját leírhassák általuk. Ahelyett, hogy mindez egyetlen forgatókönyvbe került volna, az isteni természet gyakran sok részre szakadt, a tenger, a levegő, a föld, a termés, a nap, a meleg és a hideg istenszem energiájára. Ám ezek mindegyikét mindig tisztelet övezte. Ez volt a bolygón a leghosszabb ideig fennálló nézet, amely még pár száz évvel ezelőtt is fellelhető volt az őslakosok körében... mindig a tiszteleten alapulva.

A lemúriaiak látták ezt, és az elsők között alkottak meg egy Gaiával kapcsolatos egyezséget, Gaiára egy tudatossági energiaként tekintve – akit később ti Földanya címmel illettetek. Ma erről a tudatosságról szeretnénk beszélni nektek.

A lemúriaiak felfedezték, hogy létezik egy egyensúly a természetben, ami egyfajta adok-kapok viszonnyal tartható fenn. Majdnem olyan ez, mintha elmennétek látogatóba egy barátotokhoz. Ti is ajándékot visztek, így hát Gaiának is mindig ajándékot kínáltak a kéréseik teljesítéséért cserébe. Ezek a felajánlások mindig az egyensúly érzetét keltették azokban, akik úgy tartották, hogy a természet tudatossággal rendelkezik. Ha elveszel valamit a földtől, akkor adsz cserébe valamit – valami egyszerű dolgot, ami a tiéd, ami magán viseli az energiádat.

A modern civilizáció jelenlegi folyamatában, kedveseim, ez a szokás még a megvilágosodók körében sem maradt fenn, ti sem úgy keltek fel reggelente, hogy áldozatot mutattok be Gaiának. Lehet, hogy megteszitek az összes többi dolgot: beszéltek a sejtszerkezetetekkel, elképzelitek, ahogy összekapcsolódtok a Felettes Énetekkel, de valahogy a Gaiának nevezett entitás kimarad a sorból.

Ez a közvetítés arra buzdít, hogy állítsátok vissza a Föld energiájával való kapcsolódásotokat! Ez újraépíti a Gaia és az Emberi Lény tudatossága közti hidat. Mert Gaia az emberiség szolgálatában áll, és a ti tudatosságotok változásának megfelelően változik. Emlékeztek arra a tételre, amit réges-régen mondtunk nektek? A Földön élő emberiség tudatossága bejut a földbe (a Kristályrácsba). Ott tárolódik, és a Föld reagál rá. Nem a föld pora, hanem Gaia. Azt is mondhatjuk, hogy az emberek az illetékesek és a felelősek a Föld változásaiért és átalakulásáért.

Ha képesek vagytok megvalósítani a visszakapcsolódást, akkor alapvető irányításra tehettek szert a Földön zajló történések felett. De újra elmondom: ehhez először működővé kell tennetek a kapcsolódást. Jelenleg az emberek félelemmel tekintenek erre, és azt mondják: „Mi történik? Félek a változásoktól, amik nagyban különböznek a normálistól, amit már megszoktam.” Az ember nem nagyon érti, hogy ami történik, annak nagy részét ő okozta. Nem annak az eredményeként, amit a környezettel kapcsolatban tett, hanem amit a felébredése folyamán tudatos módon tesz.

Élő Kryon-közvetítés A Gaiával való kapcsolat címmel. Elhangzott a kaliforniai Shasta-hegyen 2010. április 24-én.

Több olyan fontos dolog van Gaiával kapcsolatban, amellyel tisztában kell lenned, de egyelőre még nem beszélek ezekről. Előbb azt szeretném, ha megismerkednél a Kristályráccsal, majd készen állnál megtudni valamit, amit soha nem feltételeztél volna a rendszerről, és amely magyarázattal szolgálhat arra is, hogy miért imádjuk a delfineket és a bálnákat, valamint hogy miért vonzódunk bizonyos helyekhez, például a Shasta-hegyhez vagy a Macchu Picchu-hoz.

Kryonnak szóló kérdés: Gaiának számtalan csodás módszere van arra, hogy megbirkózzon a szennyezésekkel. Például az óceánok sokkal gyorsabban állnak helyre a 2010-es Mexikó-öbölben történt olajkatasztrófa után, mint azt jósolták. De hogyan fog tudni Gaia elbánni a szeméttelepeken elásott vagy az óceánokba süllyesztett, nem lebomló anyagokkal? Minden évben több száz tengeri állat hal meg az óceánokat borító szemét, a műanyagok és a sodródó halászhálók következtében. Hogyan tudunk segíteni Gaiának megküzdeni ezzel a problémával?

Kryon: Ez könnyű, hiszen Gaia e tekintetben az emberiség könyörületére van bízva. Emlékeztek, amikor felhagytatok bizonyos fajta zacskók gyártásával, mert a gyerekek megfojtották magukat vele? Ezt mennyi idő alatt sikerült elérnetek? Nos, most Gaia következik.

Vannak biológiai úton lebomló hálók, amelyek ha több mint harminc napot töltenek a vízben, akkor elbomlanak, vannak olyan hulladékok, amelyeknek át kell menniük a Gaia-teszten, mielőtt eltemethetik őket egy szeméttelepen, vannak olyan műanyagok, amelyek a sós vízben lebomlanak egy idő után, és még sorolhatnám. Megvan a technológiátok ezeknek a gyártására, és a bolygón lévő magasabb szintű tudatosság még a fejlesztési költségek mellett is arra a nézőpontra fog jutni, hogy ennek van értelme. El fog érkezni az a nap, amikor a Föld felé is emberbaráti módon közelítetek, méghozzá nagy léptékben. Intuitíven „tudni” fogjátok, hogy vissza kell térnetek a bennszülöttek látásmódjához, amely a Földet „minden élet anyjának” tekinti. Jelen pillanatban a profitorientált régi energia működik, ám végül megérkezik majd az a nézőpont, amely tiszteletben tartja a környezeti kérdéseket csakúgy, mint az emberi biztonságot. Ezt értjük a tudatosság elmozdulása alatt. Ha szennyezitek a környezetet, akkor ti sem éltek olyan sokáig.

Kryonnak szóló kérdés: Az ősi bennszülöttek rendszeresen felajánlásokkal járultak Gaia elé, és nagyon erős kapcsolatuk volt a Gaia-tudatossággal. Nekünk is úgy kell tennünk, ahogy az ősök tettek, vagy elegendő a Gaiával való kapcsolódás iránti szándékunk?

Kryon: A szándék elegendő, mivel ebben az újonnan kialakuló energiában oly módon kerültök összhangba a bolygóval, amit el sem tudtok képzelni. A fizikai szintű felajánlások szép szertartások voltak, de a Gaiának szóló valódi felajánlás az, ha naponta elmélkedtek Isten szeretetéről, és tisztában vagytok azzal, hogy Gaia anya a kapcsolatotok a nagyobb forrás felé. Térjetek vissza az ősök „tudásához”, amelyben Gaiának arca volt, és amelyben jelen volt egy szépséges rendszer, amely minden embert, aki csak látta, felemelt. Gaia ezt a felajánlást kéri a fejlett emberi fajtól.

A KRISTÁLYRÁCS

A Kristályrácsot a legnehezebb elmagyarázni. Mielőtt belemennénk a ráccsal kapcsolatos részletekbe, vessünk egy pillantást arra, hogy a társadalom miképpen kommunikál a Kristályráccsal! Sokan közülünk vonzódást érzünk az ősi helyek iránt. Több millió ember látogat el az egyiptomi piramisokhoz, valamint az ókori görög és olasz romokhoz. Számtalan régész, antropológus és tudós keresi a válaszokat azokra a kérdésekre, amelyek az ott élő civilizációkra vonatkoznak. Vannak olyan ősi helyek is, amelyek azért vonzanak több millió látogatót, mert bizonyos misztikus vagy spirituális minőségeket kapcsolnak hozzájuk, ilyen például a Stonehenge és Glastonbury Angliában, Lourdes Franciaországban és a Machu Picchu Peruban. De mit is jelent az, hogy egy hely misztikus és spirituális? Mit éreznek ott az emberek, és miért is érzik azt? A válasz minden ember számára más, mivel mindannyian másképpen érzékelünk egyrészt annak fényében, hogy mi történik a belső spirituális esszenciánkban, másrészt a Gaiával való kapcsolatunk és az Akashabeli fejlettségünk fényében.

A Kristályrács magyarázatához szeretném segítségül hívni saját személyes tapasztalatomat azzal kapcsolatban, hogy bizonyos helyeken mit éreztem. Amikor az Ausztrál Alpokban egy olyan helyen kempingeztem, ahová helikopterrel vittek el, remekül éreztem magam. Gyönyörű és békés volt a hely, és javarészt csak Gaia energiája volt jelen, hiszen soha semmi más nem történt azon a vidéken. Kevés ember jutott el oda valaha is.

Az első alkalommal, amikor például Észak-Chilében jártam, azon a helyen, ahol éppen 33 bányászt mentettek ki 700 méter mélyről egy bányajáratból, egy mélységesen együttérző energiát érzékeltem. Ez az energia egyenesen a Kristályrácsból érkezett. Ezzel ellentétben, amikor a tasmániai Port Arthur börtönébe látogattam el, nehéz sötétséget érzékeltem, és valóban, azon a helyen rengeteg szörnyű történést kellett átélniük a raboknak, ezen kívül egy tömegtragédia is lezajlott ott, amelynek során egy őrült pisztollyal lelőtt több turistát és a személyzet számos tagját. Ez utóbbi eset mélyen megrázta az ausztrál közvéleményt, és elvezetett a fegyverviselési törvények reformjához. A Port Arthurban érzékelt sötét energia is egyenesen a Kristályrácsból származott.

Tehát mi is pontosan a Kristályrács, amely létrehozza az általunk érzékelhető energiát? Ezt Kryon magyarázza meg a legjobban, aki az elmúlt tíz évben részletes információkkal szolgált a Kristályrácsot illetően. A következő részletek két Kryon-közvetítésből származnak, amelyek a Kristályrács jellemzőit ölelik fel:

A Kristályrács egy metafora. Nem láthatjátok, de érezhetitek. A kristályok rezgéseket hordoznak – a Földön ezek az egyedüli olyan kövek, amelyekről ez elmondható. Így hát a Kristályrács egy metafora, és az a jellemzője, hogy rezgést hordoz, sejtetni engedi, hogy mire való. Nem csak „hordozza” a rezgést, hanem emlékezik is, és információkat tárol.

...Ez egy ezoterikus rács, ami azt jelenti, hogy spirituális természetű, és számotokra láthatatlan...

...Most finomítsunk egy kicsit a fenti meghatározáson a tisztább érthetőség kedvéért! Gaia (a bolygó) Kristályrácsa a Földnek egy olyan rácsa, amely ezoterikus (spirituális), és tárolja az emberiség életerő-energiáját, a ti energiátokat. Ez azonban máshogy működik, mint a Teremtés Barlangja. A Barlang egy tulajdonképpeni feljegyzés arról, hogy kik vagytok és mi mindent tettetek. A földi léthez való hozzájárulásotok (bármi legyen is az), energiája a Barlangba kerül, a Föld részévé válik, és ott is marad. A Kristályrács azonban a Föld felszínén van – úgy képzeljétek el, mintha a földön feküdne! Ez a rács kívül található, és bár nem láthatjátok, de ott van.

No már most, ez a Kristályrács szintén tartalmazza a ti energiáitok lenyomatait, ám helyspecifikus. A legjobb példa, amit erre fel tudok hozni, a következő: amikor elutaztok Európa bizonyos részeire, érzékelhetitek, hogy mi minden történt ott. Bizonyos helyeket több rétegben borít be a háború energiája. Vannak, akiknek a meditáció is nehezen megy ezeken a pontokon. Ugye nem könnyű megtisztítani ezeket a területeket az ott lezajlott dolgok miatt? A Kristályrács tartalmaz mindent, ami valaha történt, és azt is, hogy az hol zajlott le. Értitek? Ez tehát egy helyspecifikus emberi energiatároló rács. És hogy része-e Gaiának? Feltétlenül. Úgy borítja be Gaiát, mint egy takaró, az emberi tudatosság energiájának takarója. Észrevettétek már valaha, hogy ha a bolygó olyan részeire utaztok, ahol szinte semmi, az emberi történelem szempontjából jelentőségteljes esemény nem történt, ott minden tiszta, és könnyebben tudtok meditálni? Hadd kérdezzek valamit! Szerintetek vajon ez befolyásolja azt, hogy a spirituális tanítók honnan érkeznek ebben az új energiában? Vessetek csak egy pillantást arra, hogy honnan származnak az ilyen és ehhez hasonló közvetítéseket tolmácsolok az utóbbi 25-30 évben! Azokról az érintetlen területekről származnak, ahol soha nem zajlottak jelentős háborúk (sokuk az Egyesült Államok nyugati részéről). Ez feltűnt már nektek? Nézzétek csak! Azért van így, mert az Emberi Lényeknek könnyebb Gaia tiszta esszenciájához kapcsolódni. Ezen a módon sokkal erősebb spirituális kapcsolat jön létre. És már megint ide jutottunk. Ide jutottunk, a Gaiával való kapcsolathoz – a Földdel való kapcsolathoz. Miért a Földdel? Mert Gaia része egy mérési rendszernek, a rezgés mérési rendszerének. Eljön majd a nap, amikor megméretnek a Föld rezgési jellemzői – azok a jellemzők, amelyeket az emberi cselekedetek hoztak létre. Kollektíven, a teljes emberi megtapasztalás ott található a bolygó felszínén és mélyében, és egy olyan rezgésértéket hoz létre, amely mérhető a Szellem számára. Ez a Kristályrács.

Ősi lelkek, minden, amit tesztek, fel van jegyezve a Kristályrácsban. A rács emlékszik az életetekre. Minden lépésetek fel van jegyezve. Nem is olyan régen egy másik kontinensen elmondtuk nektek, hogy a Kristályrács elkezdte megváltoztatni azt a módot, ahogyan „emlékezik”. A különféle eseményekre különféle erősséggel emlékszik. Például vannak itt a közelben csatamezők, és ha elmentek oda, érzékelhettek bizonyos dolgokat. Azok, akik valóban érzik ezeket, azt mondják: „Ez itt a halál színtere, rengeteg szomorú dolog történt ezen a helyen. ” Ezt vajon honnan érzitek? Van ott valami, ami „mesél” nektek a múltról?

A Kristályrács az, ami az érzelmeiteken és a cselekedeteiteken keresztül egy multidimenzionális képet ad át nektek. Az emberiség történelme során egészen mostanáig a Kristályrács nagyon lineáris módon emlékezett: meglehetősen kiegyenlített arányban és módon emlékezett meg a háborúkról, a gyógyulásokról és az együttérző cselekedetekről, és egyformán jegyezte fel ezeket. Ha elmentek Európába, megállhattok olyan harcmezőkön, ahol a múltban háborúk dúltak és milliók estek el. Egy helyen több civilizáció nyomai találhatók több rétegben egymáson. Kedveseim, ezeken a helyeken nagyon nehéz közvetíteni, nyugodtan kérdezzétek csak meg a társamat erről! Ez azért van így, mert az ottani energia nem megfelelő egy tiszta portál számára, amelynek pedig egy közvetítés során olyan szélesre kellene tárulnia, amennyire csak lehetséges. Nos, így működik tehát a Kristályrács: amit az emberek tettek, arra emlékezik. Most pedig szeretnék elmondani pár olyan dolgot a Kristályrácsról, amit eddig még nem említettünk. Ha a Kristályrács emlékszik az emberi cselekedetekre, az azt jelenti, hogy az emlékek és a „lenyomatok” nagy része magában a talajban van. A víz a folyamatos körforgásban állandóan cserélődik, ezért nem tud benne olyan lenyomat képződni, mint a talajban. Néhány olyan esemény nyomát, amely egykor a szárazföldön történt, később elfedte a víz, és ezek a vízzel borított területek ezért nem adják vissza teljes mértékben az ott tárolódó emlékeket. Tehát még ha hatalmas jelentőségű események történtek is a múltban egy bizonyos helyen, ha azt most víz borítja, akkor ebből nem sokat fogtok érzékelni. Ezért tehát a kristályemlékek nagy része szárazföldön található, és ti is ott tudjátok a legtöbb emberi tett lenyomatát érzékelni.

Most persze kíváncsiak lehettek rá, hogy mi van az olyan területekkel, mint a Bermuda-háromszög, amely a vízen helyezkedik el. De a Bermuda-háromszög jelenségnek semmi köze a Kristályrácshoz. Még később szó lesz erről, de azt már most elmondom, hogy annak a mágnesességhez van köze. Most viszont arról beszélünk, kedveseim, amit bizonyos helyeken állva érezhettek – arról, amikor az ősi lelkek összerezegnek a földdel, és megérzik, ami ott történt. Ez a Kristályrács, amellyel rezonál az emberi tudatosság.

Elmondtuk már nektek, hogy a Kristályrács felelős az általatok kísértetekként érzékelt jelenségért is. Mivel nem ezt tanultátok korábban, így nehéz lehet megértenetek ezt az új elképzelést.

A Kristályrács a legfőbb energiafelvevő és -lejátszó rendszer. Újra és újra lejátssza az eseményeket. Ott, ahol drámai történések zajlottak, sokkal erősebben játssza le az energiát. Néha olyan erővel, hogy valóban mérni is tudjátok, amit éreztek, nemcsak a mágnesesség segítségével, hanem a hőmérséklet változásának megfigyelésével is. Ez azért van így, mert az esemény kvantum szinten még mindig valós. Ez a fura energia nem a fátyol túloldaláról származó vagy éppen itt ragadt entitásokat jelképezi. Egyszerűen csak a múlt energiájának felvétele. Ezeken a helyeken az emberek néha ismétlődően tanúi a jelenségnek – de ez nem kísértetjárta hely, hanem a Kristályrács működésének szép példája, amely újra és újra levetíti az ott történteket. Értsétek hát meg, hogy a kísértetek valósak ugyan, de nem azok, amiknek ti gondoljátok őket. Ők a múlt energiájának multidimenzionális bevésődései a rácsba. Ez magyarázza azt is, hogy a legtöbb ilyen dolgot miért mindig ugyanazon a helyen tapasztaljátok, és miért ismétlődve.

Most pedig hadd meséljek valamit a rácsról! Ahogy a Föld energiája változik, a Kristályrács elmozdul és áthangolódik a könyörület irányába. Tehát megváltozik az a mód, ahogyan feljegyzi és lejátssza az energiát. Ahol együttérzés van, ott az lesz az energia, amit mindenki képes lesz érezni. Ahol sötétség volt, háború és halál, ott viszont kevesebb energia lesz, mint ezelőtt. Ez az áthangolódás azt jelenti, hogy képesek lesztek nyugodtan járni-kelni azokon a helyeken, amelyek korábban felzaklattak, mert most „csendben lesz” a Kristályrács. Ha pedig olyan helyeket kerestek fel, ahol gyógyulások történtek, ott most zubogni fog az energia. Ahol jelen van Isten és a szeretet elfogadása, ott a hála portáljai nyílnak meg. Még a legapróbb gyógyulás is észrevehető lesz.

A rács áthangolódásával a fókusz tulajdonképpen visszahelyeződik az anyai energiára. Mi ezt Földanyának hívjuk. Ő pedig megfelelő módon reagál majd erre. Tehát a kristályok fizikájának emlékezet-tényezője megváltozik. Ez azt jelenti, hogy kevesebb olyan energia sugárzik ki, ami a gyűlölet és a dráma emlékét hordozza – gyakran ez az energia az, amely a bolygó bizonyos történelmi területein állandó harcokat és konfliktusokat idéz elő. A Föld bizonyos részein az emberek egyszerűen többé nem fogják érezni ezeket az energiákat, és nem lesznek hajlandók szerepet vállalni a gyűlölet és a háború forgatókönyvében.

A bolygó vallási rendszerei lágyulni kezdenek. Az egyik legnagyobb, amit ti katolicizmusnak hívtok, átalakul. Egy-két generáció alatt ez az egyház megváltozik, a krisztusi szeretet lengi be, ahogy annak lennie is kell, és a régi energia körüli szabályok elkezdenek fellazulni. Az egyház nem tűnik el, kedveseim. Nem kell eltűnnie. Ne ítéljétek meg, hogy egy másik Emberi Lény számára mi jó és mi nem az! Néhány embernek igenis szüksége van szervezetekre, ahova eljárhat, és akik felé lineáris módon elszámolással tartozhat a tetteiről. Hozzátok hasonlóan ezek az emberek is érzik Isten szeretetét, de szükségük van a struktúrára. Néhányuk zsoltárokat énekel, és ugyanúgy megtapasztalja a gyógyulást, mint ti itt (a New Age hitrendszerében) – és számukra ez így van rendben. Mások ácsnak állnak, és ezzel sincsen semmi gond. Mindenki maga dönti el, hogy miképpen szereti a Teremtőt. Mi mindenképpen érezzük a szereteteket. Ha vizualizálni szeretnétek valamit ennek a hatalmas egyháznak a számára, akkor vizualizáljatok tisztaságot, helyénvalóságot és integritásbeli változást! Lehetőségük lesz rá, hogy ezeket megvalósítsák, mivel a Kristályrács emlékező mechanizmusa átalakulóban van. Az Emberi Lények a Kristályrácson élnek, és bizonyos területeken naponta annak az energiájával töltekeznek fel, ami valaha ott történt. Látjátok, hogy ez mihez vezethet?

Ha a rács elkezd sokkal inkább a szépségekre emlékezni, akkor az az energia lesz érezhető az emberek számára. Ezt jelenti a rács átkalibrálódása.

A Kristályrács nem szimmetrikus. Az emberek szeretik a szimmetrikus módon működő dolgokat, mindenben a szimmetriát keresik. De hiába kezdtek vonalakat rajzolni ezek közé a helyek közé, a nevük kezdőbetűi nem adnak ki egy szót, és nem lebbentik fel a fátylat semmilyen rejtélyről sem. Nem egy kirakós darabjai, amelyek együttesen valamilyen információhoz juttatnak benneteket. Az hozza létre a rács mintázatát, amit az emberek tettek bizonyos helyeken, és ez a mintázat nem szimmetrikus.

Élő Kryon-közvetítés Az Akasha rendszere címmel. Elhangzott a New York állambeli Syracuse-ban 2010. szeptember 11-én, valamint élő Kryon-közvetítés Minden a rácsokkal kapcsolatban címmel, amely elhangzott Philadelphiában 2012. április 14-én.

Korábban említettem, hogy mélységesen együttérző energiát éreztem azon a helyen, ahol 33 bányászt mentettek ki Észak-Chilében. Ez az esemény megváltoztatta a bolygó mágnesességét. Tudtok róla, hogy pontosan annyi ember nézte a 33 bányász megmentését, mint ahányan az Apolló Holdra szállását figyelemmel kísérték? Majdnem egymilliárd ember. Talán te is köztük voltál? Én Chilében voltam, amikor az eset történt, és emlékszem, hogy hol ujjongtam, hol zokogtam, ahogy a dráma kibontakozott a szemem előtt. Az esemény hatalmas jelentőségét azonban csak később tudtam valóban értékelni. Ha vetsz egy pillantást a bolygón történt, együttérzéssel teli eseményekre, akkor látni fogod, hogy mindegyiknek van egy közös vonása: egy tragédiához kapcsolódnak. Azonban a 33 bányász esete volt az első olyan, bolygó-szerte figyelemmel kísért, együttérzést kiváltó eset, amelyet nem gyász és halál, hanem öröm és ünneplés kísért.

Egy nagyon kedves barátom, Jorge Bianchi, alaposan megvizsgálta ennek a bizonyos esetnek a tényeit és a numerológiáját. Jorge Chiléből származik, és számos Kryon-szeminárium során a hallgatóság elé tárta az általa felfedezett igazságokat ezzel kapcsolatban Ausztráliában, Új-Zélandon, Bulgáriában, Oroszországban, Kazahsztánban, Ukrajnában, Portugáliában, Spanyolországban, az Egyesült Államokban, Kolumbiában, Argentínában, Brazíliában, Peruban és természetesen Chilében. Íme, Jorge szavai a 33 bányász esetével kapcsolatban.

EGY EGYÜTTÉRZŐ ESEMÉNY, AMELY MEGVÁLTOZTATTA A VILÁGOT

2010-et írtunk, és közelgett az az idő, amikor a világ megtapasztalja majd az első ilyen típusú eseményt. Ez az esemény jelezte az új korszak kezdetét. Egy teljesen új ciklust az emberiség történetében. Az eset a világ legdélibb csücskében fekvő országban zajlott: Chilében. Az események sora és a megdöbbentő véletlenek, amelyek a balesetet, valamint a 33 bányász tárnában rekedését, majd csodálatos menekülését kísérték, tisztán mutatják az Emberi Szellem jó szándékának határtalan erejét. A következő sorok az eset főbb hangsúlyos pontjait mutatják be, de sokkal több minden vár még felfedezésre. Jó olvasást!

CHILI VAGY CHILE?

Kezdjük a legfontosabbal! Először is, nincs semmiféle kapcsolat Chili és Chile között. Higgyék el nekem, hogy nincs! Valójában a chileiek nem is esznek olyan sok fűszeres ételt... a chili pedig kifejezetten mexikói dolog! Chile viszont egy hosszúkás, keskeny ország, amely majd 5 000 kilométer hosszan nyúlik el észak-déli irányban. És a szélessége? Nos, az nem sok, átlagosan 170 kilométer. Északon nagyon magas hegycsúcsokat találhatunk: az Andok hegyláncait, nyugaton pedig egy hatalmas óceánt: a Csendes-óceánt. A lakosság alig 17 millió, ebből körülbelül 40% él a főváros környékén, amelyet Santiagónak neveznek. Chile 200 éve köztársaság, és a hivatalos nyelve a spanyol.

A legfontosabb jellemző, amit szeretnék kiemelni, az Chile gazdasági és üzleti teljesítménye. Az ország átvette és határozottan követi a nyugati modellt. Az egyik legnyitottabb gazdaság a világon, amelyet a gazdasági szabadság indexe (Index of Economic Freedom) a top 10 gazdaság között tüntet fel – ez általában a gazdasági lehetőségeket és prosperitást jelzi. Az elmúlt 10 évben az ország gazdasága duplájára növekedett, és a latin-amerikai régió legstabilabb és legmegbízhatóbb gazdaságának tartják. Ennek ellenére a chileiek nem tűnnek elégedettnek az egész ország gazdasági eredményeivel. Az öröm nem kifejezetten a chilei kultúra fő jellemvonása, főleg a többi latin-amerikai országhoz viszonyítva. Sőt, szinte azt lehet mondani, hogy egy állandó nyugtalanság van jelen, amit semmiféle gazdasági vagy anyagi eredmény nem képes csökkenteni. Chilei vagyok, nekem jogom van ilyet mondani.

2008: EGY NAGYJELENTŐSÉGŰ ÜZENET ÉS EGY FIGYELMEZTETÉS

Az évek során mindig áldásnak éreztem, hogy részt vehetek a Lee Carroll által tartott rendezvényeken és elvonulásokon, és a Kryon-üzenetek részese lehetek, mind szervezőként, mind előadóként és tanárként. A Kryontól kapott információk mindig bátorítóak és ébresztő jellegűek voltak, ami megmagyarázza, hogy miért gyűlik össze mindig több száz ember ezeken az eseményeken, hogy megossza egymással a gondolatait, és meghallgassa az új üzeneteket. Ám számomra egy bizonyos alkalom mélyebb jelentőséggel bírt. Ez az első olyan Kryon Felfedezés Elvonulás volt, amelyet az Egyesült Államok területén kívül rendeztek meg. Az elvonulásra 2008 októberében került sor a gyönyörű Valle Nevado Resortban, amely majdnem 3000 méter magasan fekszik az Andok hegységben, Chilében. Számtalan csodás részlet és szinkronicitás övezte az elvonulást. Sajnálatos módon túl sok is ahhoz, hogy itt felsorolhassam őket, így most inkább két fontos, az elvonulás során elhangzott Kryon-üzenetre helyezném a hangsúlyt. Lee Carroll általában nem szokta felvenni a Felfedezés Elvonulásokon elhangzó üzeneteket, így hát ennek megfelelően az ekkor elhangzott üzenetek sem lettek rögzítve. Ám Eduardo Borrello, aki egy nagyszerű argentin filmrendező és nagyon kedves barátunk, engedélyt kért arra, hogy az elvonulás némely részéről filmfelvételt készíthessen. Egy épp készülő dokumentumfilmjéhez akarta felhasználni a felvételeket. Nem is sejtettük, hogy ezek a felvételek Kryon egyik legfontosabb, profetikus üzenetét tartalmazzák majd. Én teljesen el is feledkeztem a felvételről, mígnem majd két évre rá, valamikor 2010 márciusában vagy áprilisában, Eduardo kapcsolatba lépett velünk. Azt mondta, meg kellene néznünk a 2008-as elvonulás során átadott Kryon-üzenet egy bizonyos részéről készült felvételét. A felvételen a következő mondatok hangzottak el:

„Mi történik Chilében? Néhányan közületek tudják, nem igaz? Az ősök előre elmondták nektek. Menjetek és lássátok! Azért, hogy tudjátok, Kryon nem mond olyasmit, ami nem úgy van. A Gaia-rendszernek vannak olyan nagy hatású, spirituális vonalai, amelyek a bolygó kontinensein lefelé haladnak. És a Földön hatalmas elmozdulás zajlik. Létezik valami, amit a bolygó kundalinijének hívtok. Ez egy spirituális kifejezés – keressetek rá, menjetek, nézzétek meg, mit jelent! Meg fogtok lepődni. A kundalini egy olyan energia, amely rezeg és mozog. Az, aki épp a bolygó kundalinijében tartózkodik, bizony nem ülhet nyugodtan. A bolygó legnagyobb mesterei gyakran olyan országokból származnak, ahol a kundalini is lakozik. A nagyapáitok születése óta a kundalini Indiában lakozott. Most pedig ismét megmozdul, és Chilébe költözik, ám ennek ára van! Amikor ugyanis ilyesmi történik, a Föld a szokottnál kissé többet mozgolódik. Ez javarészt innen délebbre fog bekövetkezni, de készüljetek a rengésre! Nem én vagyok az első, aki erről beszél nektek, ez már meg van írva, és így is lesz. A bolygó őslakosai, akik spirituális tudással bírnak erről, látták ennek bekövetkeztét. Meg van írva – menjetek, és lássátok meg! Chilében lesz.”

A bolygó kundalini energiájának az északi féltekéről a déli féltekére történő elmozdulásának hatalmas jelentősége van – olyannyira, hogy ez a téma önmagában megtöltene egy teljes könyvet (ami hamarosan el is készül). Most viszont szeretnék hangsúlyozni pár dolgot a fentebb elhangzottakból:

„A Kundalini egy olyan energia, amely rezeg.”

„A Föld a szokottnál kissé többet mozog.”

„Ez javarészt innen délebbre fog bekövetkezni.” „Készüljetek a rengésre!”

2010. FEBRUÁR 27.

Az eredeti jelentések szerint reggel 3:33-kor kezdődött, később ezt 3:34-re igazították ki. 2010. február 27-e volt az a nap, amikor a három perc hosszú, a Richter-skála szerinti 8,8-as erősségű fölrengés megrázta Chilét. Ez volt a világtörténelem egyik legerősebb földrengése. Durván ezerszer nagyobb erejű volt, mint az, amely ugyanennek az évnek az elején Haitit érte el. A legpusztítóbb a földrengést követő cunami volt, amely Chile partvidékének több száz kilométerén hatalmas rombolást vitt véghez. Ugyanakkor jóval kisebb erejű cunamik Japántól Új-Zélandig több helyen is előfordultak. Több GPS-t is felhasználó kutatás beszámolt arról, hogy a 2010-es földrengés Chile fővárosát, Santiagót majdnem 30 centiméterrel délnyugatabbra, Chile második legnagyobb városát, Concepciónt pedig legalább 3 méterrel nyugatabbra helyezte. Néhány Concepcióntól délre eső város esetében majdnem háromméteres tengerszint feletti emelkedést mutattak ki. Bár a modern épületek és szerkezetek nagy része jól viselte a földmozgásokat, Chilét mégis letarolta a földrengés. A földrengések és cunamik hatalmas erejűek voltak, a károk óriási méreteket öltöttek, és káosz volt mindenütt. A két leginkább érintett megyében a lakosság majdnem 20%-ának az otthonai vagy elpusztultak, vagy szinte helyrehozhatatlan károkat szenvedtek. A halálos áldozatok száma meghaladta az ötszázat, de ez elenyésző ahhoz képest, amennyien életüket veszítették Haitin a szintén 2010-ben bekövetkező földrengés vagy a Japánban 2011-ben bekövetkező földrengés és cunami eredményeként. Ennek ellenére rengeteg chilei család veszítette el szeretteit és otthonát, és ez mélyen megrázta az chileieket, az egész ország megmozdult, és igyekezett segíteni azoknak, akik szükséget szenvedtek.

Én szerencsés voltam. A családom nem sérült meg, és az otthonunkban sem esett jelentős kár. Nagyon hálásak voltunk ezért. Arra fókuszáltunk, hogy elvégezzük a házunkon a szükséges apróbb javításokat – a ház tetején volt egy lyuk –, és segítsünk másoknak is, ahogy tudunk. Nem emlékeztem arra a 2008-as Kryon-közvetítésre, amiben hiszem, hogy Kryon előre figyelmeztetett bennünket erre. Valójában még arra is tett utalást, hogy a földrengés epicentruma hol fog elhelyezkedni: „Ez javarészt innen délebbre fog bekövetkezni.” Argentin barátom, Eduardo Borrello jó néhány héttel később keresett meg minket, hogy felhívja a figyelmünket erre a bizonyos Kryon-üzenetre. Úgy tűnt, hogy az elhangzottak furcsán egybecsengtek a történésekkel. Ez még erősebben ráirányította a figyelmemet arra, hogy mi is zajlik. Lehetséges, hogy ennek az egésznek valami mélyebb értelme van? Chilében gyorsan helyrezökkent az élet, alig három hónappal a földrengés után már megtörtént az infrastruktúra helyreállítása vagy átmeneti megoldásokkal történő helyettesítése. Az, hogy az átmeneti sürgősségi szállások helyett új lakásokat építsenek, kicsivel több időbe telt. A chileiek azonban nem igazán voltak büszkék erre a bámulatos talpra állásra. Továbbra is befelé forduló, érzelmileg felindult állapotban maradtak. Most már úgy hiszem, hogy ez a hatalmas természeti katasztrófa volt a kulcs az egymáshoz való kapcsolódás és érzelmi intenzitás olyan mély szintjének megszületéséhez, amely az év későbbi részében lezajlott különleges eseménysorozathoz vezetett.

A 33 BÁNYÁSZ

Alig hat hónappal a földrengés után, ugyanazon év augusztus 5-én, egy keddi napon egy újabb megrázó eset történt Észak-Chilében: egy több tucat bányászt érintő bányabaleset. Egy százéves bánya, a Mina San Jose (Szent József bánya) egy járata beomlott, maga alá temetve 33 bányászt. A San Jose arany- és rézbánya az Atacama-sivatagban található, a Föld egyik legszárazabb és legkopárabb részén. A bánya 45 kilométerre fekszik Copiano városától. Ennél a bizonyos járatnál korábban már több esetben is előfordult a biztonsági előírások megszegése, illetve köztudottan jelentős volt a geológiai instabilitása.

Senki nem tudta, hogy a férfiak, akik odalent rekedtek, életben vannak-e. Semmiféle kapcsolatra nem nyílt mód velük, mivel az összes kommunikációs vonal megszakadt, és a kürtők is lezárultak, amikor több ezer tonna súlyú kövek zúdultak a járatba.

A kezdeti mentési kísérletek sorra kudarcot vallottak. A sziklák tovább omlottak, és a geotechnikai berendezések alátámasztották a tényt, hogy a föld továbbra is mozgásban van. Tisztán látszott, hogy a 33 bányász, akár élve, akár holtan, de igen hosszú időre csapdába esett odalent – az is lehetséges, hogy örökre. Az, hogy ezek az emberek 700 méter mélyen a föld gyomrában, egy veszélyes, instabil, százéves bányajáratban rekedtek, azt jelentette, hogy igen kicsi az esélye annak, hogy valaha is kijussanak onnan. A bánya korábbi történetét is figyelembe véve kezdetben szinte mindenki azt gondolta, hogy a bányászok valószínűleg nem élték túl az omlást, vagy ha igen, akkor jó eséllyel éhen halnak azelőtt, mielőtt rájuk találnának – ha egyáltalán sikerülhet meglelni őket.

Ám Chile másképp gondolta. A pár hónappal azelőtti földrengés következtében annyi család szenvedett már, hogy a chileiek nem voltak hajlandóak belenyugodni újabb családi tragédiákba. Mondhatjuk úgy is, hogy a chilei nép túlérzékeny lett, a korábbi történések szíven ütötték őket, és nem gondolkodtak racionálisan. Ám ez ebben az esetben sokat jelentett. Gondoljatok csak bele egy pillanatra! Ti mit tennétek „racionálisan” egy ilyen helyzetben? 33 bányász, akik nem tudni, hogy élnek-e még egyáltalán, 700 méter mélyen (ami az Empire State Building magasságának majdnem a kétszerese) a föld alatt rekedt. Semmiféle kommunikációra nincs velük lehetőség a szinte teljesen beomlott bányajáratban. Megmondom, hogy a világ többi része (sőt korábban Chile is) mit tenne ilyen esetben: várnák, hogy érkezik-e valamiféle kommunikáció, miközben a szakértők próbálnák kitalálni, hogyan tudna lejutni egy mentőcsapat – és ha az elkövetkező két-három hétben nem sok érdemi dolog történne, akkor elkezdenék felkészíteni a családokat és a közvéleményt arra, hogy felhagynak a kutatással, és imádkoznának az odaveszettek lelki üdvéért. Csak Chilében évente több mint kétezer bányász hal meg ehhez hasonló balesetekben.

Ám ez a helyzet más volt. A legtöbb chilei, köztük a felsőbb kormányhivatalnokok is, olyan érzelmi állapotban voltak, mint egy megtört szívű édesanya. És mit tenne egy anya – egy édesanya, nem egy ország – a föld alatt rekedt gyermekeiért? Erre könnyű a válasz: bármit megtenne, amit csak tud, függetlenül attól, hogy annak van-e értelme vagy sem. Nos, Chile is így tett. Az ország mások szerint kétségbeesettnek nevezhető kísérleteket tett annak érdekében, hogy elérje a bányászokat, remélve, hogy azok még életben vannak – legalábbis a többségük. Az alig tíz nappal a földrengés előtt hivatalba lépett elnök, Sebastián Pinera vezette chilei kormány kézbe vette a mentés irányítását, tudván, hogy a bányásztársaságnak nincsenek megfelelő erőforrásai annak hatékony levezényléséhez. A chilei közvélemény egy emberként támogatta a kormány erőfeszítéseit. A népszerű tévécsatornákon sem voltak láthatóak olyan vitaműsorok, amelyek megkérdőjelezték volna a kormány ilyen mértékű közreműködésének és az ekkora kiadások felvállalásának jogos mivoltát. Voltak pillanatok, amikor úgy éreztem, hogy a chileieket szinte hipnotizálták – de a saját szívük volt, ami vezette őket: a saját, a bányászok és azok családjainak szívével összekapcsolódott szívük. Az első mentési stratégiát elvetették. Elkezdtek kidolgozni egy második tervet, mert úgy gondolták, lennie kell egy módnak arra, hogy az embereket a fő járat használata nélkül is ki tudják hozni a bányából. Chile bányászország, amely mesteri szintre fejlesztette a föld mélyén rejlő értékes fémek kibányászásának technológiáját. Megszületett a döntés: fúrni fognak, hogy így érjék el a bányászokat.

AUGUSZTUS 22.

Chile felkutatta a különleges és mélyfúró technikákban jártas legjobb szakembereket. Összegyűjtötték a lehető legjobb katasztrófa-felderítőket, különböző országok és nemzetközi szervezetek, köztük a NASA mentőalakulatait is. Az ország szívében gyülekezni kezdtek a világ legjobb koponyái és legmagasabban képzett szakemberei. A 33 bányász megmentésére irányuló kaland ezzel kezdetét vette.

Segítségnyújtási felhívást intéztek a világ minden országa felé, amire válaszul hét ország több mint 25 vállalata ajánlotta fel közreműködését a mentésben. Végül kilenc olyan fúrót találtak a közelben, amelyeket használni tudtak. A fúrómunkálatok mögött nem volt valódi, összefogott terv, 15 furatot készítettek azzal a céllal, hogy minél előbb elérjék a bányászokat. Több fúrás során problémákba ütköztek. Ha a bányászok még élnek, akkor a legvalószínűbb az volt, hogy a lent található óvóhelyen lesznek, mert az volt az egyetlen olyan hely, ahol esetleg korlátozott mennyiségben, de találhattak valamilyen alapvető készleteket a túléléshez. Ezért tehát az volt az a célpont, amelyet a furatokkal meg akartak közelíteni.

A felszínen egy tábort hoztak létre, Campamento Esperanza, vagyis a Remény tábora néven, amely eleinte a családtagokat és a bányászati szakembereket fogadta, majd egyre nagyobbra nőtte ki magát, ahogy mind több tévétársaság igyekezett híradást nyújtani az események alakulásáról. Ahogy a napokból hetek lettek, a családok kezdtek kétségbeesni, de nem veszítették el a reményt, hogy valamilyen csoda történik, és ismét magukhoz ölelhetik a szeretteiket. 33 fehér építményt állítottak fel a tábor melletti domboldalon, amelyek egy-egy kis szentélyt formáltak – egyet-egyet minden csapdába esett bányásznak –, és éjjel-nappal imádkoztak értük.

Közben folytatódtak a fúrások. Néhány furat elérte a megfelelő mélységet, de nem az óvóhelynél lyukadt ki.

A mentésben résztvevők érzelmei kezdtek a remény és a kétségbeesés között ingadozni. Majd tizenhét nappal a baleset után az egyik furatnak sikerült egy nyílást elérnie. A fúrást leállították, és a fúrófejet leeresztették a járatba. Amikor ismét a felszínre húzták, a mentőalakulatok meglepve vették észre, hogy egy üzenet van a fúrófejre rögzítve. Ekkor 2010. augusztus 22-ét írtunk, az évnek a 33. hetében jártunk. Ráadásul, ha a hagyományos, ezoterikus numerológiát alkalmazva nézünk rá erre a dátumra, és a teljes év/hónap/nap számait összeadjuk, akkor szintén 33-at kapunk. A numerológiában a 11, a 22 és a 33 úgynevezett mesterszámok. Ezeknek a bizonyos számoknak a számjegyeit tovább már nem redukáljuk (nem adjuk össze), tehát például a 22-ből nem lesz 4 (2+2), az 22 marad. 2010. augusztus 22. összeadva tehát 2+0+1+0+8+22=33.

Az a bizonyos pirossal írt üzenet a fúrófejen hamarosan az emberi elszántság és kitartás szimbólumává vált. És ami még ennél is fontosabb, azt a hihetetlen erőt jelképezi, amellyel az emberiség akkor rendelkezik, ha a motivációja szívből ered. Az üzenet a következőképpen szólt:

„Estamos bien en el refugio los 33”

(„Mind a 33-an az óvóhelyen vagyunk, és jól vagyunk.”)

Csodával határos módon mind a 33-an életben voltak! Az üzenetben nem azt írták, hogy: „Vigyetek ki innen! És légy szíves küldjetek le valami élelmet!” Teljesen más híradás volt: a családi szeretetnek a szív vörösével írott üzenete volt ez. A családjuknak üzentek ezek az emberek, hogy nekik békét és megnyugvást kínáljanak. Az volt a cél, hogy csitítsák az aggodalmukat, amit minden bizonnyal éreztek.

A bányászok az óvóhelyen talált készletek segítségével élték túl az eltelt napokat. Az egész országon határtalan izgalom söpört végig. Az utcákon mindenütt ünnepeltek az emberek. A 33 bányász életben van! Igen, még mindig odalent vannak, és nem biztos, hogy biztonságosan ki lehet szabadítani őket onnan. Ám az az érzés, hogy helyesen cselekedtek, amikor a bányászok megmentése és a fúrás mellett döntöttek, a chileiek számára szinte hetekig tartó eufórikus hangulatot okozott. Chile rohanó nagyvárosainak utcáin mindenütt kedvességet és mosolygós arcokat lehetett látni. Soha még gazdasági eredmény vagy anyagi vívmány nem volt ilyen hatással az emberekre – még az sem, amikor a nemzeti válogatottjuk megnyerte a futball-világkupát!

A bányászok kálváriája azonban még nem ért véget. A nagy kérdés az volt, hogyan tudnak életben maradni, és főként miképpen tudnak kijutni a föld fogságából.

Az eredeti, spanyol nyelven íródott üzenet, amelyet a bányászok a föld mélyéből küldtek fel, 33 karaktert tartalmazott, a szavak közötti szüneteket is beleszámítva. Nyilvánvaló volt, hogy valami történelmi jelentőségű dolog zajlik. Az én figyelmemet nap nap után lekötötték a történések, mohón figyeltem a részleteket.

FÚRÁSOK33 NAPON ÁT

Miután az augusztus 22-i fúrás során sikerült elérni a bányászokat, minden gépezet mozgásba lendült a kihozatalukra. A mentőcsapatok úgy döntöttek, hogy három fúró fog párhuzamosan dolgozni, napi 24 órában. A három fúrási próbálkozásnak az A terv, a B terv és a C terv nevet adták, az általuk vájt furatoknak pedig a Remény, a Kitartás és az Isten keze nevet. Walter Herrera, a mentésben részt vevő egyik fúrócég menedzsere állítólag azt mondta: „Szinte lehetetlen, hogy sikerült eljutnunk arra a pontra, ahol vagyunk, hiszen annyi problémánk volt korábban a furatok irányzékával. Isten akarata irányította a kezünket.” Alapvetően néhány kisebb eltéréstől eltekintve mindhárom terv arra irányult, hogy egy elég széles furatot hozzanak létre, amelyen keresztül leengedhetnek egy mentőkapszulát, és a bányászokat egyenként a felszínre hozhatják. Az előkészületek, valamint a 3 tervnek megfelelő fúrások egész időtartama alatt a bányászoknak élelmet, ruhákat és orvosságot küldtek le egy nagyon hosszú és keskeny furaton át, és mind mentálisan, mind érzelmileg tartották bennük a lelket. Azt mondják, a valóság felülmúlja a sci-fiket is – nos, itt is ez volt a helyzet. Számomra ez az egész szituáció remekül jelképezte azt, ahogyan egy anya a köldökzsinóron keresztül táplálja a születendő magzatát. Olyan volt, mintha Földanya méhében 33 bányász várt volna arra, hogy új emberként megszülessen a földre – miközben az emberiség odafentről táplálta őket.

Miközben a három fúró folytatta a fúrást, a Chilei Tengerészet azzal volt elfoglalva, hogy három fém mentőkapszulát készítsen. Micsoda véletlen – három terv és három mentőkapszula – egy újabb 33! Végül a B terv fúrófeje érte el először a bányászokat – ehhez 33 napi fúrásra volt szükség. Ismét megjelenik ez a rejtélyes szám.

Az egész eseményt áthatja a 33 energiája – ez a szám mindenütt ott van. Én a végzettségemet tekintve mérnök és üzletember vagyok. Karrierem korai szakaszában elég sokat tanultam és használtam a statisztikát és a valószínűségszámítást. Ti nyugodtan tekintsétek a 33-as szám ismétlődő feltűnését egyszerű véletlennek, de el kell mondanom, hogy annak a valószínűsége, hogy ez ennyiszer megtörténjen, egy a milliárdhoz... Van valami, a véletlennél valószerűbb, ami ezt okozhatja? Nyitott a szívünk és az elménk a különleges irányába?

A MENTÉS

2010. október 13-át jelölték ki a bányászok megmentésének napjaként. Addigra már 69 napja fogságban voltak odalent. Ez a leghosszabb idő, amit valaha valaki is túlélt a föld gyomrában egy bánya balesetet követően. A mentést vezetők egy nappal sem akartak tovább várni. A különlegesen e célra tervezett és épített kapszulát tesztelték az egyik mentőjáratban. Ennek a kapszulának a Főnix nevet adták, mivel a bányászok a szinte biztos halálból születnek újjá a segítségével. A teszt jól sikerült, így a mentőcsapatok öt emberét leküldték az óvóhelyre, hogy segítsenek a bányászoknak biztonságosan beülni a Főnixbe.

A bányászokat egyenként hozták fel a felszínre. Körülbelül félóránként egy-egy újabb Emberi Lény szállt ki a Főnixből és tette a lábát ismét a föld felszínére. Az előzőleg kiválasztott családtagja ott várta, hogy üdvözölje és megölelje az újonnan érkezőt. A becslések szerint világszerte több mint 1,3 milliárd ember nézte a mentésről szóló közvetítést. A történelem során csupán négy esemény kapott ekkora figyelmet – sőt, egyesek azt állítják, hogy mind közül ennek volt a legnagyobb a nézettsége. A 33 bányász megmentése alapvetően különbözött minden más földi eseménytől. A fő jellemzője ugyanis a pozitív jellege volt, és azt mutatta, micsoda hatalmas ereje van az emberi jó szándéknak. A szeretetről és a családról, az ünneplésről és az örömről szólt, nem pedig egy tragédiáról.

Számomra ez az októberi szerda örökre felejthetetlen marad. A februári földrengés és a 33 bányász esete között eltelt idő a személyes életemben intenzív szinkronicitásokat és mélyreható eseményeket hozott. Ugyanannak az évnek a júniusában az apósom megbetegedett, és végstádiumú agydaganatot diagnosztizáltak nála. Pontosan akkor költözött hozzánk, hogy az utolsó hónapjait velünk töltse, amikor a bányászok augusztus elején csapdába estek odalent. És pontosan azon a napon halt meg, amikor a bányászokat kimentették – nem sokkal azután, hogy a harmadik bányászt is a felszínre hozták. Ráadásul ugyanezen a napon Lee Carroll, Doctors Sid és Amber Wolf, Peggy Dubro, Robert Coxon és ennek a könyvnek a szerzője, Monika Muranyi mind Chilében voltak, hogy részt vegyenek a második Kryon Felfedezés Elvonuláson a chilei Andokban. Október 13-án a mentési munkálatok majdnem huszonnégy órán keresztül zajlottak. Az utolsó ember, akit a felszínre hoztak, a mentőcsapat egyik tagja volt, aki pontosan 33 perccel éjfél után, október 14-én tette a lábát a felszínre.

AJÁNDÉK EGY ANYÁNAK

Mina San Jose, ahol a bányászok a föld alatt rekedtek, Chile északi részén található, mélyen az Atacama-sivatag-ban, amely a világ legszárazabb térsége. Néhány évente csodás jelenség történik ezen a helyen: a sivatag virágba borul. 2010 is egyike volt ezeknek az éveknek. Azon a héten, amikor a mentés zajlott, felbukkantak a virágok fénylő színekkel, tele hihetetlen életerővel – 2010 volt az egyik leglátványosabb virágzás éve. Földanya 33 férfinek adott életet. Újjászülettek anélkül, hogy meghaltak volna. És mi az, amit az anyák hagyományosan ajándékba kapnak, amikor megszületik a kisbabájuk? Pontosan! Virágot!

A 33-AS SZÁM

Szóval mi is ez az egész a 33-as számmal? Mit jelent? Miért tűnik fel olyan sokszor az egész esemény során? Természetesen vannak bibliai vonatkozásai, például hogy Jézus 33 éves volt, amikor megfeszítették, és még sok más történelmi vagy bibliai kapcsolatot is felfedezhetünk. A kutatásaim azt mutatták, hogy a 33-at sokan az avatárok számának tartják – vagyis az olyan csodálatos emberek számának, mint Jézus Krisztus, Buddha vagy Mohammed. Mások úgy hiszik, hogy a 33 a Mester Gyógyítót jelképezi. Megint mások azt mondják, hogy a 33 a szeretet energiáinak a magasabb szintű emberi tudatosság jelenlétében történő megerősödéséhez kapcsolódik. Vajon ebben az esetben melyikről van szó? Sokan azt sugallták, hogy ez az esemény esetleg Jézus Krisztus második eljövetelét jelzi egy új tudatosság formájában, amely férfiakban és nőkben is egyaránt felbukkan. Szóval mi is ez?

Úgy döntöttem, hogy megkérdezem Lee Carrollt, hogy kaphatnánk-e Kryontól egy erre vonatkozó üzenetet. Kryon válaszolt is, mégpedig azt, hogy a 33-as szám az „együttérző cselekedetet” szimbolizálja. Hűha! – gondoltam. Tökéletesen egyetértek! Ez az esemény tisztán megmutatta az együttérzés nagyon magas szintjét, amely a chileiek elszántságában öltött testet, akik eltökélték, hogy felkutatják és megmentik a bányászokat. Ugyanakkor sok intelligens, átgondolt tettre volt szükség ahhoz, hogy a mentés valóban sikerüljön. A másik szám, amely sokszor megjelent az eset kapcsán, a 7. A bányászok körülbelül 700 méter mélyen rekedtek a föld alatt (ez egy 7-es), majdhogynem 700 álló napig (és itt egy másik). Egy bizonyos történéshez kapcsolódóan a 7-es számot több numerológiai rendszer is az „isteni terv” jelképének tekinti. Lehetséges lenne?

Belső énem, a Felettes Énem, a tudatosságom, vagy hívjátok, ahogy szeretnétek, még ennél is többet súg. Hiszem, hogy ez az esemény az új idők kezdetét harangozta be: a Föld új kundalinijének időszakát. Számos bennszülött prófécia – köztük a maják –, valamint más források, például Kryon szerint ez az új spirituális ciklus körülbelül 13 000 évig fog tartani. Ezek közül a források közül több azt mondja, hogy az új kundalini középpontja az Andok hegységnek azon területére összpontosul, amelyen Chile északi része, Argentína déli része, Bolívia és Peru déli része osztozik. Ez pontosan ott van, ahová az Atacama-sivatag is esik, és ahol a bányászok a föld alatt rekedtek! Ráadásul az Andok az, ahol a kondorkeselyűket a leggyakrabban lehet látni – ez a tény is azt mutatja, hogy kapcsolat van a fenti események és a hasonló tartalmú, bár más elnevezésű próféciák között, amelyek például a Sas és a Kondorkeselyű találkozását jövendölik meg.

Sőt, még ennél is többet mondok. Hiszem, hogy a 33 bányász esete nem csupán az a határvonal, amely a Föld új kundalinije időszakának határozott kezdetét jelöli. Biztos vagyok benne, hogy ezek az események azt is mutatják, hogy ez az új ciklus magában rejti azt a döntési lehetőséget, hogy újfajta Emberi Lényként szülessünk újjá. Ez lehet az evolúció következő lépése: az a folyamat, amely hasonló ahhoz, ahogyan egy hernyóból lepke válik. Ez az Új Ember korának kezdete, aki a régi emberből születik meg anélkül, hogy megjárná a halál birodalmát – az Új Emberé, aki elismeri és tiszteli a Földanyához fűződő szoros kapcsolatát.

Isten hozott az Új Ember korában, azokéban, akik képesek megteremteni az Új Földet az együttérző cselekedetek által! Akarsz te is ezek közé tartozni?

Ha szeretnél kapcsolatba lépni Jorgéval, vagy részt venni a rengeteg szeminárium és esemény egyikén, akkor a weboldalán találhatsz bővebb információkat: www.jorgebianchi.com; www.newhumannewearth.com Remélem, hogy egy napon az emberiség többi része is képes lesz felismerni ennek az eseménynek a jelentőségét! Nekem a 2012-es Kryon Kundalini Körút alkalmával volt szerencsém felkeresni azt a helyet, ahol a 33 bányászt megmentették. Mindannyian hihetetlenül különlegesnek éreztük, hogy mi lehettünk az első csoport, aki ellátogathatott ide. Remélem, hogy még sokan meg fogják ezt tenni, és azt is, hogy a chileiek meglátják a helyben rejlő lehetőségeket, és megteremtik a módot, hogy minél többen felkereshessék! Amikor a Copiano szomszédságában fekvő San Jose bánya közelében jártunk, Kryon a következőket mondta:

Itt az együttérzés eseménye zajlott. A bolygón az ilyen események szinte mindig tragédiákon keresztül jelennek meg. Erről nem könnyű beszélni, mert az emberek számára érthetetlen. A lényeg az, hogy mielőtt leszülettek, tisztában vagytok mindazokkal a lehetőségekkel, amelyekben esetleg részt fogtok venni. Ez nem eleve elrendelés, inkább a helyénvalóság olyan összerendeződése, amelynek megvalósulására ott a potenciál.

Egy kalapács számára nem jelent eleve elrendeltséget, hogy beverjen egy szöget, de mégis erre a feladatra prediszponált, erre készült. Ha a kalapács soha nem találkozik egy szöggel, akkor soha nem hallatszik majd a kopácsolás zaja. A karma a prediszponált terveitek felé terel benneteket, amelyekre eleve fogékonyak vagytok, ám ha ti elvetitek azokat, akkor saját magatok rajzoljátok az életetek térképét. Kryon mindig is ezt tanította nektek. És azok, akik hallják ezeket az üzeneteket, javarészt a Föld lakosságának abból az egy százalékából kerülnek ki, akik bölcs ősi lelkek, és tudják, hogy ez valójában mit jelent.

Az együttérző cselekedetek emelik a bolygó rezgését. Ezért tehát azok, akik részt vesznek benne, katalizátorként segítik Gaiát azokban az időpillanatokban, amikor ennek meg kell történnie. Jelenleg ez az egyetlen módja a bolygónak arra, hogy nagyobb rezgésváltoztatásokat hajtson végre, amelyek során egyszerre több milliárd ember is figyelemmel kísérheti a történéseket, és érzelmileg bevonódhat az eseményekbe. A tudományotok már bizonyította, hogy az együttérző cselekedetek egy koherens energiát hoznak létre, amely hatást gyakorol a föld mágneses energiájára. Az együttérzés egy másik ilyen eseménye volt például az, amit ti 9/11 néven emlegettek (a 2001. szeptember 11-én az Egyesült Államokban történt terrortámadások). Szerintetek az a háromezer ember beleegyezett abba, ami történt velük? A válasz az, hogy igen. Isteni értelemmel rendelkeztek, mielőtt leszülettek ide. Az egyik legnagyszerűbb dolog, amit tehettek, az az, ha együttérző cselekedetekben vesztek részt a bolygón – és sokan ezt is választották. 283.000 ember veszett oda a cunamiban (a 2004. december 6-i cunamira utal). Sokan közülük gyermekek voltak, az eset bolygó-szerte hatalmas együttérzést váltott ki. Mit gondoltok, vajon minden lélek tisztában volt azzal, hogy abban a pillanatban milyen potenciálban vehet részt? Bizony igen. Még egy vagy két ember halála is hihetetlen együttérzést vált ki, ha sokan tudnak róla. Diana hercegnő halála (1997. augusztus 31.) sokakban váltott ki ünneplést és tiszteletet. Az ünneplés az életének szólt – és egymilliárd embert érintett meg.

Most pedig szeretném, ha vennétek egy mély lélegzetet! Milyen egyéb együttérzést keltő eseményt tapasztaltatok meg a bolygón az életetek során, ami nem tragédia volt? Milyen másik olyan eseményt láthatott az egész világ, ami nem a halálról és a szomorúságról szólt? A válasz az, hogy egyetlenegyet sem.

(szünet)

Ó, igen, voltak olyan események, amelyeket szintén milliárdnyi ember nézett egyszerre, de egyik sem teremtett olyan érzéseket, mint amik itt születtek, ezen a talpalatnyi földön, ahol most álltok (San Jose bánya, a 33 bányász megmentésének színhelye). Gondoljatok bele ebbe egy pillanatra, és gondoljátok át, mit is képvisel ez a hely a bolygó számára!

Amit itt láttok, kedveseim, az egy paradigmaváltás. Most először történt meg az, hogy az együttérző cselekedetek emberi életek megmentése révén valósultak meg – ráadásul ennek megtörténte szinte csodaszámba megy. Nem egy cunami vagy egy terrortámadás történt, hanem egy anya energiája és együttérzése jelent meg. Gaia megszülte ezt a 33 embert a sivatagban – ismerjétek fel ennek az eseménynek a szimbolikáját! Ez egészen pontosan az együttérző öröm és a köszönet új paradigmájának megszületését jelképezi... itt, Dél-Amerikában.

Minden egyes ember, aki részt vett ebben, tudott erről a potenciálról leszületése előtt. Ez volt az első olyan alkalom, hogy a bolygótokon egy együttérző cselekedet ilyen módon történjen... a legelső alkalom. Ez fontos, mert megváltoztatja azt az elképzelést, hogy a Szellem mi módon dolgozik az emberiséggel. Ez egy új paradigma kezdete...sőt, egy új Gaia megszületése is. Gondolkodjatok el ezeken a dolgokon, hiszen ezért jöttetek el erre a túrára! Ünnepeljétek a változásokat, és nézzétek meg a helyet, ahol történik! Érezzétek Pachamamát! Mert itt van most velünk.

És ez így van.

Élő Kryon-közvetítés A 33 bányász címmel. Elhangzott a chilei Copianóban, a San Jose bánya közelében 2012. október 24-én.

Van még néhány dolog, amit érdemes tudnod a Kristályrácsról, amiről Kryon sokat beszélt:

Gaia az emberi tudatossághoz igazodva hozza létre a bolygó energiáját. Már 22 éve ezt mondjuk nektek.

A másik irányba is működik a dolog: a DNS-etek egésze a bolygó úgynevezett Kristályrácsára reagál. Ez egy ezoterikus „memóriarács”, amely az emberiség eltárolt energiáit és eseményeit tartalmazza. Korábban adtunk már információkat a Kristályrácsra vonatkozóan. Mondhatjuk, hogy ez egy láthatatlan héj a Föld felszíne körül, amely magában foglalja minden egyes, a bolygón valaha élt ember történetét és energiáit. Amikor megszülettek és megtörténik az első lélegzetvétel, az emberi mivoltotok kvantummezeje rátekint a Kristályrácsra, és hatékonyságát a bolygó energiáihoz igazítja. Az emberiség ebben az energiában jött létre, amióta csak itt vagytok.

Mostanra a bolygó energiája telítődött több ezer év háborúival, régi energiás harcaival, férfiuralmával és intoleranciájával. Ez az, amihez a DNS a születésetekkor hozzáigazodik. Bár 100%-os DNS-hatékonyságra vagytok tervezve, jelenleg mégis alig 30%-os hatásfokkal működik a DNS-etek. És, kedveseim, ez az, ami most változik – a tudatosság folyamatban lévő átalakulása miatt a DNS-etek elkezd nagyobb hatásfokkal működni. Természetesen ezt azoknál látjátok először, akik most születnek. Nekik az első lélegzetvételkor már 35%-on működik a DNS-ük, ami azt jelenti, hogy ezek az Emberi Lények már jóval fiatalabb korban sokkal tudatosabbak, és sokkal inkább fogalmakban gondolkodnak. Szinte olyan, mintha ösztönös tudatossággal rendelkeznének a mindenre kiterjedő emberi mivoltukról ahelyett, hogy elölről kellene ezt megtanulniuk, ahogy ti tettétek.

Már beszéltünk nektek ezekről az új gyermekekről, és most már azt is tudjátok, hogy miért ennyire mások a ti gyermekeitek. Ti is tisztában vagytok azzal, hogy azok. A hallgatóságban sokan, akiknek unokáik vannak, valóban látják, hogy a gyermekek mások. Persze most kesereghettek, hogy: „MiIyen kár, hogy nem tudjuk emelni a DNS-ünk hatékonyságát mi magunk is!” Nos, képesek vagytok rá! Mert a bolygó energiája éber, és kész jelet küldeni az ősi lelkeknek, akik kezdenek ráébredni, hogy a bennük lévő mintán, a tudatosságon, a tiszta szándékon és együttérzésen keresztül megváltoztathatják a saját mezőiket. Képesek vagytok megváltoztatni a DNS-etek kvantum „lenyomatát” az együttérzés által! A kezdetektől fogva ezt mondjuk nektek, és most szeretnénk mindezt összefoglalni egyszerűen, nem tudományos jelleggel. Társam, kérlek, lassan haladj! Tömören fogalmazz! (Kryon Lee-hez beszél.)

AZ ÚJ DNS ÖSSZEHANGOLÁSA AZ ÚJ GAIA-ENERGIÁVAL

Amikor megszülettek, a DNS-etek hozzáigazodik ahhoz, ami a Földön történik. Létrehoz egy valóságot számotokra, amit emberi természetnek hívtok. Most, hogy a Föld változik, a Kristályrács tulajdonképpen egy kicsit fellebbenti a fátylat, és a DNS-etek elkezd reagálni erre. Az első reakcióknak a gyermekeitekben lesztek tanúi: ők már eltérő fogalmi jellemzőkkel érkeznek. Nem azon a lineáris módon gondolkodnak, ahogy ti. Észrevettétek? Ahogy múlik az idő, ez egyre inkább megváltozik. Végül a sokkal hatékonyabban működő DNS megteremti a hiányzó hidat a veleszületett ösztönös rész és a normál emberi agy között. Ez azt jelenti, hogy több intuitív gondolat jelenik meg a saját sejtszerkezetetekben azzal kapcsolatban, hogy mi a helyes és helytelen. Néhányan újfajta étkezési szokásokat vesztek fel életetekben először. Ráhangolódtok a sejtszerkezetetekre, amely azt súgja: „Ha változtatok ezen meg ezen, akkor tovább fogok élni.” Ez megmagyarázhatatlan, ösztönös táplálkozásbeli változtatásokhoz vezet. A veletek született ösztönösen kommunikálni kezd veletek.

Évek óta meglévő szokásaitoktól tudtok egyik pillanatról a másikra megszabadulni, mert a sejtszerkezetetek segíteni fog kiiktatni őket, tudva, hogy nincs szükségetek rájuk. Ne lepődjetek meg, ha az első szokás, amit elhagytok, a túlevés és az anyagcsere-szabályozók szedése lesz – így a testsúlyotokat extrém diéták kényelmetlenségei nélkül állíthatjátok be a megfelelő szintre. Mások a függőséget okozó szerekkel hagynak fel, és a folyamat eredményeként sokkal hosszabb élet lesz a jutalmuk.

A sejtszerkezetetek meglepő mértékű regenerálódásának lesztek tanúi. Gyorsabban gyógyultok majd, és erről tudni is fogtok. Hamarosan ritkábban lesztek betegek, mint bármikor egész életetekben. Az uralkodó 3D-s felfogás azt mondja: „Nincs mese, öregszel, úgyhogy egyre gyakrabban leszel beteg. ” Ám ez nem következik be, és ebből tudni fogjátok, hogy valami változik. Amit tehát mondani szeretnénk, kedveseim, az az, hogy rátok is igaz lehet az, ami a fiatalokra. Lassanként új energiára ébredtek a bolygón, amely lehetővé teszi, hogy tovább éljetek. A DNS-etek hatékonyabb módon kezd együttműködni. Mit szóltok a 35%-hoz? Vagy legyen inkább 40%, ősi lelkek? Nos, még valami ennél is több felé haladtok.

Élő Kryon-közvetítés Gaia átkalibrálása címmel. Elhangzott az ausztráliai Melbourne-ben 2012. március 18-án.

Érted, hogy milyen fontos is vagy? Hogy miképpen van hatással a bolygóra minden, amit teszel? Hogy Gaia ismer téged, és hogy minden lépéseddel őt áldod meg, Gaia pedig téged? Mit teszel ezzel az információval? Változtat-e ez bármin is számodra? Mit szeretnél, hogyan emlékezzen a Kristályrács az életedre? Kedves ősi lélek, ha ezeket a sorokat olvasod, akkor Gaia és a Kristályrács is „látja”, amit teszel, és sokkal nagyobb a „hatásod”, mint egy új léleknek a bolygón. A felébredésed és az együttérző cselekedeteid megváltoztatják a bolygót! Bármi mellett döntesz is, az a te saját, szabad választásod. Mindegy, hogy mit választasz, Isten és Gaia mélységesen és őszintén szeret.

Mellesleg emlékszel, hogy említettem, hogy a Machu Picchu az egyik olyan szent hely, amelyet évente több millióan keresnek fel? Nos, képzeld csak! Az ott érezhető energiának semmi köze a Kristályrácshoz! Szinte hallom, ahogy azt kérded: „Micsoda? Az meg hogyan lehetséges?” Nos, a válaszhoz mindenképpen tovább kell olvasnod a könyvet. És csak egy utalás: jól figyelj, hogy mit mond Kryon Gaia Ley-vonalairól a fejezet vége felé!

Kryonnak szóló kérdés: Ha az idő egy kör, és minden időfraktál felnagyítva tér vissza, akkor ez azt jelenti, hogy azok az időfraktálok is visszatérnek, amikor alacsonyabb szintű volt a tudatosság, vagy képesek vagyunk megváltoztatni a potenciálját annak, hogy ez megtörténjen – és ha igen, akkor ez az információ beíródik a Kristályrácsba?

Kryon: Az időfraktálok a potenciálok kvantumlevesében találhatók. Tehát ha a bolygó tudatossága soha nem változik, akkor a ciklusok lineárisak, kiszámíthatóak és menetrendszerűen visszatérnek. Ez évezredeken át így volt, ez adta a hajtóerőt azoknak a jóslatoknak a számára, amelyeket a kalendáriumok említettek. Ám most hozzáadódik ehhez az „emberi tudatosság elmozdulása”, és ezáltal a fraktálok hirtelen megváltoznak, ahogy azt a Második fejezet utolsó (Kryonhoz intézett) kérdésében már említettük az úton áthaladó csirke példáján keresztül.

Ez a tudatosságban bekövetkezett elmozduláson való áthaladás megváltoztatja az időjóslatok fraktáljait. Azok magas és még magasabb egymást váltó ciklusokká kalibrálják át magukat a magas és alacsony váltakozása helyett. Ahogy ez megtörténik, a Kristályrács is átkalibrálódik, hogy beengedje a magasabb szintű tevékenységet és gondolkodást. A rács elfogultsága megváltozik, és a rács maga nemlineárissá válik. Ezt már elmagyaráztuk korábban. Tehát a kérdésedre a válasz igen. Részben új fraktálok jönnek létre az új kristályrács-energia által, amelyet az Új Ember teremtett.

BÁLNÁK ÉS DELFINEK

Az embereknek mindig is volt kapcsolatuk a bálnákkal és a delfinekkel. A múltban több száz, ha nem több ezer bálnát és delfint pusztítottak el az óceánokban és tengerekben. Bizonyos helyeken máig halásszák őket, bár nem a korábbi mértékben. 1946 decemberében megalakult a Nemzetközi Bálnavadászati Bizottság (International Whaling Commission), egy 14 tagországot számláló nemzetközi szervezet, amelynek célja a bálnaállomány megmentése. Mára a Bizottságnak 89 ország a tagja, köztük olyanok is, amelyeknek nincs is tengerpartjuk. A Bizottság bizakodásra okot adó lépéseket tett a bálnák megőrzésének és védelmének érdekében, többek között egy globális moratóriumot fogalmazott meg a kereskedelmi célú bálnavadászat ellen 1986-ban. Sajnos néhány ország, köztük Japán, Norvégia és Izland is ellenzi a moratóriumot.

Az emberiség kollektív tudatossága meg akarja védeni a bálnákat, biztonságban akarja tudni őket. Ugyanez vonatkozik a delfinekre is, hiszen ők is ugyanabba a családba tartoznak, amit cetféléknek neveznek. A cetfélék családjának tagjai a bálnák, delfinek és az úgynevezett barna, vagy disznódelfinek is, vagyis a delfinek mondhatni, hogy a bálnák unokatestvérei, és ugyanannak a támogatói csoportnak a tagjai. A delfinek a bálnák fejlődésében játszanak szerepet. Ám itt nem csak a bálnák védelméről van szó – több ezer ember számára az egész életét megváltoztató tapasztalás egy bálnanéző túra vagy a delfinekkel úszás. Az, hogy ezek a tapasztalatok ilyen hatással vannak ránk, a DNS-ünkben rejlő sejtszintű információknak köszönhető. Az emberiség egyfajta intuitív tudással bír azzal kapcsolatban, hogy a bálnákat nem lehet kipusztítani anélkül, hogy meg ne változzon az életerő-egyensúly a Földön.

Gaia három rácsáról már részletesen szót ejtettünk. Az emberi DNS is része a Gaia-rendszernek, mivel az emberiség biológiai kifejlődését jelképezi a bolygón. A bálnák és delfinek a rácsrendszer élő részei. Ők hordozzák a „Föld történelmét”, és ez okból kifolyólag szent állatok. Együttműködnek a Kristályráccsal, és egyben koordinálják is azt.

Kryon ezt egyfajta „tartalékrendszerként” írja le. Nem lineáris értelemben tartalék, amely akkor használható, ha elveszítjük az elsőt, hanem egy, a többit állandóan segítő rendszer. A három együttes Akasha-rendszer összes információja a bálnákban és a delfinekben tárolódik. Ez az utolsó réteg, ez kapcsolja össze az emberiséget Gaiával és az összes többi létformával a Földön, méghozzá mélyreható módon.

A bálnák Gaia részét képezik. A víz alatt élnek, és ugyanúgy emlősök, ahogy az emberek. Bennük rejlenek az információk. Velük együtt teljes az Akasha-kör. A Föld tengereit és óceánjait beragyogja az, amit tettünk, akik vagyunk, és akikké lehetünk.

A bálnák és delfinek sok mindent taníthatnak nekünk, még a fizikai testünk meggyógyítására is megtaníthatnak. Laurie Reyon Anderson egy nemzetközileg is elismert lélekgyógyász, és a fajok közötti kommunikációval foglalkozó szakember. Rendelkezik azzal az ajándékkal, hogy képes beszélni az állatokkal, és lefordítani az üzeneteiket az emberiség számára. Ő a cetféléket a bolygó ősi lényeinek tartja. Munkája során gyógyítja a Föld bálnáit és delfinjeit, és kommunikál velük. Laurie Reyont az amerikai őslakosok „Álló Bálna Anya” néven emlegetik, aki a bálnák és a delfinek bölcsességét és gyógyító üzeneteit elhozza az emberiség számára. Íme, egy gyönyörű üzenet, amelyet a bálnák Laurie-n keresztül küldtek el az emberiségnek:

„Mi vagyunk az ősök ősei. Mi vagyunk a lelkek lelke. Mi vagyunk a múlt, és mi vagyunk az emlékeitek. Mi vagyunk a jelenetek, itt vagyunk veletek az Új Korban. Mi vagyunk a kapcsolatotok, csatlakoztunk hozzátok, hogy megteremtsük a jövőt Gaia anya gyógyulásához és felemelkedéséhez. Csoport-tudatosság vagyunk, kísérői vagyunk a bolygónak, amely példája a »sokak javára« elvnek.”

A bálnák a Föld fejlődésének könyvtárosai. Amit mi Akasha-krónikának nevezünk, az a Föld óceánjaiban él. Az információ a vízmolekulákban tárolódik. Mivel a víz soha nem pusztul el, örök körforgásban áll, a Föld teljes történelme biztonságban van az óceáni archívumokban. A bálnák hozzáférnek ezekhez az információkhoz, terjesztik és áramoltatják, a vízmolekulák intelligenciájához kapcsolódva kommunikálják felénk. Elmondták nekem, hogy a víz arra tanít bennünket, hogy a jövőben az emberi test folyadékait használjuk majd az emberek egészségügyi gondjainak tökéletes, egyénre szabott kezeléséhez.

A bálnák szeretnének segíteni nekünk, hogy visszaemlékezzünk arra, kik is vagyunk valójában. Tudni és megbecsülni azt, akik vagyunk, fontos aspektusa az önszeretet és a Föld szeretetének irányába tartó személyes fejlődésünknek. A bálnák azt mondják, fontos, hogy az emberek elérjék az evolúciójuk azon pontját, ahol valóban elkezdik keresni önmagukat. Fontos, hogy megszerezzük azokat az Akashában található információkat, amelyek elmondják, hogy kik vagyunk valójában, honnan származunk, miből vagyunk, és miért vagyunk ma itt. Ennek a fajta éntudatosságnak a keresése során olyan lényekké válunk, akik a szeretetet értékelik mindenekfelett, és a szeretetbe vetett hitünket azáltal erősítjük meg, hogy annak megfelelően alakítjuk át az életmódunkat. Elkezdjük megismerni önmagunkat a szeretet rezgéseként, és miközben így teszünk, a világunkra és gyönyörű Gaia anyánkra is új fényben fogunk emlékezni.

Emlékezésünk oda vezet, hogy hasonlóan gondolkodó emberek társaságát keressük, és elkezdjük visszavenni a tudatos kontrollt a környezetünk felett. Emlékezünk arra, hogy amit érzünk és gondolunk, az hatást gyakorol a környezetünkre és a körülöttünk élőkre. Ha visszavesszük az irányítást az érzelmeink és a gondolataink felett, meglátjuk, hogy valóban mi teremtjük a valóságunkat, tényleg irányítással bírunk a saját környezetünk felett, és nem vagyunk áldozatok! A bálnák ezt a folyamatot szándékos evolúciónak nevezik.

Az énünkre visszaemlékezés utolsó lépése az, amikor felismerjük és kifejlesztjük a kozmosszal és a harmadik dimenzión túli létezéssel való kapcsolatunkat. Nem vagyunk egyedül az univerzumban, soha nem is voltunk. Több milliárd más életforma létezik, amelyek nem láthatóak a mi 3D-s perspektívánkból. Össze tudunk kapcsolódni a más bolygókon élőkkel, akik valójában a fénytestvéreink. A bölcsességük és tudásuk a hasznunkra válik, és csatlakozhatunk hozzájuk, ha átlépünk a félelmeinken, és visszajutunk annak igazságába, hogy kik vagyunk és miért is vagyunk itt. A delfinek és bálnák a kozmikus utazás és a multidimenzionalitás mesterei. Azért vannak itt, hogy tanítsanak bennünket, támogassanak az elménk és a testünk meggyógyításában, és jelenlétükkel arra hívnak, hogy nyissuk meg a hitrendszerünk kapuit a szeretet többrétű valósága előtt.

Laurie Reyon több más üzenetet is közvetített a delfinektől és egyéb állatoktól az emberiség számára. Ha szeretnél erről többet tudni, keresd fel a weboldalát: www.lauriereyon.com

Kryonnak szóló kérdés: Van még bármi más, amit el tudsz nekünk mondani a bálnákról és delfinekről?

Kryon: Az óceánokban élő cetfélék (elsősorban a bálnák és a delfinek) energiát tárolnak az emberiség számára – de erről most nem beszélünk bővebben. Majd ha a bolygó készen áll rá, akkor elmagyarázzuk. De tudnotok kell róla, nem igaz? Ezeket az emlősöket világszerte különböző egyezményekkel védik, amelyeknek olyan országok is a tagjai, amelyeknek nincs is tengerpartjuk. Az emberek intuitív tudással bírnak ezen állatok különleges mivoltáról, és arról, hogy engedni kell őket háborítatlanul fejlődni és gyarapodni. Továbbra is törekedjetek erre!

GAIA LEY-VONALAI

Bár rengetegen hallottak a Ley-vonalakról, kevesen értik teljes mértékben, hogy mik is azok, és azt hiszem, nyugodtan mondhatom, hogy javarészt megmagyarázatlan az egész jelenség. Még azok is, akik azt állítják, hogy ismerik a Ley-vonalakat, gyakran félreértik a vonalak valódi természetét. Amikor először hallottam a Ley-vonalakról, kutatásba fogtam velük kapcsolatban, és teljesen összezavart, hogy mennyi különféle meghatározást találtam rájuk vonatkozóan. Az ősi bennszülöttek még össze voltak hangolódva Gaiával, és pontosan tudatában voltak annak, amikor Gaia Ley-vonalaival találkoztak. A bennszülötteknek azonban más elnevezésük volt rájuk: szellemvonalaknak vagy sárkányvonalaknak nevezték őket.

A „Ley-vonal” kifejezést Alfred Watkins alkotta meg az 1920-as években, mégpedig egy, a szent helyeken található tereptárgyakat, például templomokat, megalitokat, forrásokat és dombtetőket felsorakoztató hálózat elnevezéseként. Az 1960-as években John Michell továbbfejlesztette Watkins munkáját, és elnevezte a Szent Mihály Ley-vonalat, amely a Nagy-Britanniában található, Szent Mihály tiszteletének ajánlott helyeket köti össze, többek között a cornwalli Szt. Mihály-hegyet, az Avebury Henge-t és a Glastonbury Tort.

Amikor Magyarországon jártam, megtudtam, hogy ott található a Szent György Ley-vonal, és felfedeztem, hogy létezik egy Szent György Energiapark Lentiben, Magyarország délnyugati csücskében, közel az osztrák, szlovén és horvát határhoz. Végig lehet sétálni a park kőjárdáin, amelyek a Szent György-vonalon fekszenek, az út menti kiírások pedig jelzik a vonalak metszéspontjait, ahol az energiahullámok a legerőteljesebbek. A parkban termálfürdő is található.

Azonban ezen példák egyike sem tudta pontosan megmagyarázni számomra, hogy mi is maga a Ley-vonal. Megpróbáltam felrajzolni a Ley-vonalakat egy térképre, és amikor megnéztem a végeredményt, láttam, hogy ezek mindig egyenes vonalak, amelyek hirtelen kezdődnek, és hirtelen szakadnak meg. Ennek semmi értelme nem volt számomra, főleg, amikor azt olvastam, hogy a Ley-vonalak behálózzák a bolygót, és olyan helyeken is áthaladnak, mint az egyiptomi piramisok vagy a perui Machu Picchu. Az a vágyunk és rögeszménk, hogy egyenes vonalakat rajzoljunk egy térképre, hagyományos példája annak, hogy mennyire elfogultak vagyunk a lineáris gondolkodás irányába, és hogy mindent háromdimenziós módon akarunk magyarázni.

Tehát miért is van ennyi félreértés ezzel a kérdéssel kapcsolatban, és pontosan mi is a Ley-vonal? Gyanítom, hogy a zavart és a félreértéseket az okozza, hogy csupán részleteket látunk, egy kirakós darabkáit. Ha ehhez hozzávesszük, hogy itt ráadásul egy multidimenzionális kirakósról van szó, akkor magyarázatot kapunk arra, hogy miért csak mostanában kaptuk meg a Ley-vonalakkal kapcsolatos definíciót, egészen pontosan 2012-ben, a sedonai Nyári Fény Konferencián, ahol Kryon a következő információkat adta át:

A Ley-vonalak olyan energiavonalak, amelyek a tudatos emberi cselekvésen alapulnak. Sok Ley-vonal van az északi féltekén, mert a bolygónak ezen a részén él a népesség 85%-a. A Ley-vonalak átformálódnak, amikor együttérzés jelenik meg, amikor jelen van a szív (energiája). Ahol nagy mértékű együttérzés van jelen, vagy volt jelen a múltban, ott portálok nyílnak. A portálokat Ley-vonalak kötik össze – az elhelyezkedésük nem szimmetrikus. A vonalak állandó mozgásban vannak, különösen manapság, ahogy a Föld energiája átformálódik. A bolygó kundalinije mozog. Zajlik annak az átkalibrálódása, hogy hol legyen a bölcsesség középpontja. Ne lepődjetek meg, ha elmentek egy olyan helyre, ahol korábban erős jelenlétet éreztetek, és most nincs ott semmi! Vagy ha esetleg olyan helyre látogattok el, ahol korábban semmi nem volt, most pedig eláraszt benneteket az energia. Gaia reagál rátok, Gaia átkalibrálódott válaszképpen rátok – megtörtént az elmozdulás a háborúból az együttérzés irányába. A rácsok most már az együttérző szeretet irányába elfogultak. A Ley-vonalak is reagálnak és elmozdulnak.

Élő Kryon-közvetítés Gaia és Kryon címmel. Elhangzott az arizonai Sedonában a Kryon Nyári Fény Konferencián 2012. június 9-én.

Most tehát van egy nagyon pontos meghatározásunk arról, hogy mik is a Ley-vonalak. A Ley-vonalak a tudatos emberi cselekvéseken alapuló energiavonalak. Az a jellemzőjük, hogy változnak, reagálnak arra, amit az emberek tesznek, és ennek következtében nem szimmetrikusak, és nem szükségképpen egyenes vonalak. Ez azt is jelenti, hogy nem igazán lehet felrajzolni őket egy térképre, és azt mondani, hogy „no, ezek itt a Ley-vonalak”. Ráadásul azok a helyek, ahol a vonalak történelmileg elhelyezkedtek, nem feltétlenül azok, ahol jelenleg találhatóak.

A 2012-es Kundalini Körút során Kryon további információkat osztott meg Gaia Ley-vonalaival kapcsolatban. A közvetítések erőteljesek voltak, és még átfogóbb rálátást nyújtottak a nagyobb képre. Kryon először akkor fedett fel információkat a Ley-vonalakról, amikor a csoport Chilében, a San Pedro de Atacamában található Hold völgyében üldögélt. Ezen a ponton Gaia mindent elárasztó szeretetét tovább fokozta a közvetítést követő csodálatos naplemente. Ha ellátogatsz Lee weboldalára, láthatsz néhány fotót, amelyeket ennek a túrának a során készítettem. Kryon pedig a következőket mondta:

Szeretnénk elkezdeni elmagyarázni, hogyan oszlik el Gaia energiája a bolygó felszínén! Vannak olyanok itt a hegytetőn, ebben a kis gyülekezetben, köztük a társam is, akik a bolygó számos szent helyére ellátogattak. Lehetséges, hogy éreztétek a helyek energiáit, és úgy érzitek, hogy egyik hely sem ugyanolyan, mint a többi? Nos, ebben igazatok van. Látszólag más érzetek vannak jelen mindenhol, attól függően, hogy éppen hol vagytok. Ez bonyolult téma lesz, de teljes egészében ahhoz kapcsolódik, amit korábban Kristályrácsként írtam le nektek. Gyors ismétlésként elmondom, hogy a Kristályrács egy ezoterikus rács. Ez az, amit eredetileg a plejádokbeliek helyeztek el a bolygón, és amely lehetővé teszi az emberi tudatosságtól a Föld felé, Gaia felé irányuló teljes körű kommunikációt. Ez a rács az, amely emlékszik arra, amit az emberek tesznek a bolygón. Ez az a rács, amely felelős azért, hogy az emberek bizonyos érzeteket tapasztalnak, amikor egy korábbi harcmezőn sétálnak, vagy épp olyan helyen járnak, mint ahol a 33 hős megszületett a föld alól (itt arra a 33 bányászra utal, akiket 2010-ben mentettek ki egy bányaomlás fogságából Chile északi részén). Akkor tehát mélyedjünk el egy kicsit Gaia és a Kristályrács témájában! A társam most itt áll egy „nullpontnak” nevezett helyen (a chilei San Pedro de Atacamá-ban található Hold völgyére utal) Hadd magyarázzak el pár dolgot! A Kristályrács körül van egy mező. Ez nem egy mágneses, hanem egy multidimenzionális mező, és kölcsönhatásban áll az emberi tudatosság mezejével. Ezért érzitek, amit éreztek a Föld bizonyos pontjain. Hadd mondjak el még valamit a mezőkről! A természet egyenes vonalakat alkot, mégpedig a kristályosodáson keresztül. Ez a 3D-ben így működik. Ám valahányszor egy multidimenzionális mezőről van szó, a vonalak nem egyenesek. Erről mindjárt bővebben is beszélek, és amit elmondok, az jó néhány múltbeli hiedelmet porrá zúz majd. Az Emberi Lények imádnak a Ley-vonalakról beszélni. Csakugyan létezik valami ilyesmi, ám a Szellem nem ezen a néven nevezi. A vonalak csupán az emberek 3D-s látásmódja miatt kapták ezt a nevet, akik egyenes vonalakat húztak a szerintük spirituálisan fontos pontok közé. Ezek olyan emberi vonalak, amelyeket az építészek állította piramisok, templomok, szent helyek közé húztak... egyenes vonalak, amelyek iránya általában a nap árnyékát követi. Ezek azonban nem Ley-vonalak, hanem Emberi Lények által rajzolt vonalak! Onnan tudható, hogy nem Ley-vonalak, mert azok nem egyenesek!

Most valami bonyolult dologról lesz szó. Néhányan közületek láttak olyan ábrákat, amelyek a mágnesek körül található indukciós vonalakat mutatják be. Láthattátok, hogy ezek a mágnes északi pólusától a déli pólusa felé tartó görbék... görbe vonalak. Nos, ha igen aprók lennétek, mikroszkopikus méretűek, akkor ott állhatnátok az egyik ilyen vonalon, és az egyenesnek tűnne számotokra, holott tudjátok, hogy nem az. Ha csupán egy és fél vonalat látnátok, akkor azzal sem lennétek tisztában, amit mi a mező szimmetriájának nevezünk. Ez jó példa arra, hogy az egyenes vonalak nem mindig egyenesek. De van ám itt még más is. Ejtsünk pár szót a kristálymezőről is! Néha az is egyenesnek tűnik, holott nem az. Bonyolultak a vonalai, és a mágneses mezőétől eltérően nem egyik pólustól a másik felé tartanak, hanem az egyik úgynevezett „csomóponttól” a másikig. A csomópontok az egymást átfedő emberi tudatosság jelzőpontjai. Hogy tovább bonyolítsuk az amúgy sem egyszerű képet, Gaiának van még egy mezeje a kristálymezőn kívül. Amikor a kristálymező egy bizonyos módon átfedésbe kerül a Gaia-mezővel, akkor megjelennek ezek a csomópontok. Ezek tulajdonképpen energia-felhalmozódások. Bizonyos esetekben az átfedések kioltják egymás energiáját. Amikor ez a kioltódás megtörténik, akkor egy nullpontot kapunk, ahol egyáltalán nincs jelen a kristálymező energiája, csak tisztán Gaia van jelen.

Hadd tegyem fel ismét a kérdést: „Mit éreztek, amikor egy nullponton álltok?” A válasz az, hogy „a Kristályrács hiányát”. Azokon a pontokon egyenesen Gaia energiája szól hozzátok. Érzitek, amint a bolygó közvetlenül adja át a tisztaságát és szeretetét, hiszen nincs semmiféle zavaró áthallás a Kristályrács felől. Most éppen egy ilyen nullponton üldögéltek (a Kryon előtt ülő csoporthoz beszél). Sok ilyen nullpont található a bolygón, és az energia, illetve az energia hiánya mindegyik ponton ugyanilyen érzés. Most akkor következzék a bonyolult rész! Beszéljünk a csomópontokról! Ezeknek három fajtája van. Például itt van a Machu Picchu. A Machu Picchu egy csomópont, amely átfedésben van és felerősíti a Pachamama-pontot, valamint a dél bölcsességét és az isteni női energiát. Ez egy mélyreható energia, amit sokan portálnak neveznek. A portál egyfajta csomópont, ahogy a vortex is az. A vortex az a pont, ahol az energiák ütköznek, és folyamatosan mozognak, körforgásban áramlanak. Néhány ember számára ez egy darabig jó érzést okoz, de egy valódi vortex ponton nehéz huzamosabb ideig élni. A harmadik fajta csomópontot vortálnak hívják. Ez félúton van valahol a portál és a vortex között, és nagyon összetett. No már most, mi hozza létre ezeket a pontokat? A Kristályrács. És mi hozza létre a Kristályrácsot? Az emberi tudatosság. Egy kicsit korábban tettem egy kijelentést, és most ismét hangsúlyoznám: nagyon nehéz lenne egy olyan térképet rajzolni, amely a Kristályrácsot mutatja meg. Amikor azt mondtuk nektek, hogy a rács nem szimmetrikus, azt úgy értettük, hogy nincs egy olyan átfogó mintázata, ahogy azt egy 2D-s felszínen fekvő rácsozattól várnátok. Ti szimmetriát kerestek mindenben, de ezzel a ráccsal kapcsolatban ne tegyétek! Azt az újabb tényt is hozzátenném ehhez az egész kirakóshoz, hogy a rácsvonalak nemcsak a föld felszínén, hanem a föld alatt is találhatók, tehát az egész kép sokkal bonyolultabb, mint azt hiszitek. Hogy ez az egész túlságosan technikai jellegű számotokra? Miért is mesélem el mindezt?

Mindez része annak a bölcsességnek, amit összegyűjtünk és átadunk nektek, amivel korábban nem rendelkeztetek. Ezeket a konkrétumokat tudnotok kell. Az emberek szeretnek elmenni bizonyos helyekre és érezni az energiákat, és aztán mindenféle történetet kitalálni azzal kapcsolatban, hogy miért is vannak ott jelen azok a bizonyos energiák. Ideje felhagyni ezekkel az ostobaságokkal, ősi lelkek, és elkezdeni megérteni a bolygó valódi energetikájának működési mechanizmusát, és annak összetett mivoltát! Lemegy a nap. Amíg beszéltünk, beköszöntött a napnyugta – olyan ez, mint egy kacsintás Gaia részéről. Úgyhogy most átadom nektek Gaia üzenetét itt, ezen a helyen, ami egy nullpont: ,,A Föld tiszteli az Embert. Közvetlen kapcsolat van az emberi együttérzés és a bolygó együttérzése között. Ezek a helyek lehetővé teszik, hogy ezt közvetlenül, mindenféle interferencia nélkül érezzétek. Amikor ismét érzitek ezt az energiát, álljatok meg, és forduljatok felénk szeretettel, mert az sokat számít, felerősíti mindazt, ami a bolygó maga, és amit tenni tud értetek és mindenkiért, aki utánatok érkezik." Ennyi elég lesz mára.

És ez így van.

Élő Kryon-közvetítés Gaia Ley-vonalai – 1. rész címmel. Elhangzott Chilében, San Pedro de Atacamában, a Hold völgyében 2012. október 26-án.

Kryon a történet másik felét akkor mesélte el, amikor megérkeztünk a bolíviai Titicaca-tavon fekvő Nap-szigetre. Valóban mindenki számára az állóképesség tesztje volt felmászni a 4000 méterrel a tengerszint felett fekvő hegycsúcsra. Nem hiszem, hogy valaha is lettél volna ilyen magasan, de ha igen (és hozzám hasonlóan a tengerszint körüli magasságot részesíted előnyben), akkor tudod, hogy milyen nehéz levegőt venni ebben a magasságban, a mászásról nem is szólva. A végén viszont ott várt a jutalom: a hegycsúcson üldögélve érezhettük Gaia szeretetét, az ősök szeretetét, és amikor a közvetítés végén a tó felett rápillantottunk a hó borította csúcsokra a túloldalon, láthattuk, hogy egy helyütt a hó egy hatalmas szív alakot formázva megolvadt. Azt hittük, ez egy természetes jelenség, és megkérdeztük a helyieket, hogy milyen gyakran szokott előfordulni, mire ők azt felelték, hogy még soha sem láttak ilyet azelőtt. Egyszerű véletlen lett volna? Vagy egy kacsintás Gaia és a szellem részéről? Ezt hagyom, hogy te döntsd el, kedves olvasó. Én pedig megmutatom a történet másik felét a Ley-vonalakkal kapcsolatban:

Sok mindent szeretnénk ma megbeszélni veletek, de ehhez előbb egy olyan témához kell visszakanyarodnunk, amiről akkor beszéltünk, amikor utoljára gyűltünk össze a természetben. Akkor a Kristályrács egyik nullpontján üldögéltünk, és a Ley-vonalakról, a nullpontokról és a csomópontokról tanítottunk benneteket. Az a lecke arra irányuló próbálkozás volt, hogy megmagyarázzuk, hogyan működik a bolygó Kristályrácsa, és miért is érzitek azokat az érzéseket, amiket bizonyos helyeken éreztek. Azt is megpróbáltuk megvilágítani, hogy miért vannak olyan helyek a Föld bolygón, amelyeket esetleg szentebbnek éreztek, mint másokat. Most egy kicsit ismételjük át a csomópontokról elhangzottakat! A csomópontok átfedésben lévő ezoterikus energiák, amelyek a Kristályrácsot jelképezik. Azért vannak átfedésben, mert a bolygó csomópontjai kvantumszimmetriával rendelkeznek. Minden csomópontnak megvan a maga sajátos szimmetriája, és az nem szükségképpen lineáris. Ha ezeket összetesszük egy bizonyos módon, akkor az átfedések csomópontokat hoznak létre. Némelyik csomópont erőteljesebb, mint a többi. Néha, amikor a Kristályrács egy bizonyos módon kereszteződik, akkor olyan csomópontok jönnek létre, ahol nem éreztek szinte semmit. Ám ha az átfedés erőteljes, akkor a csomópontban érezni fogtok bizonyos érzéseket – ezekről a csomópontokról már korábban beszéltünk.

No már most, létezik a bolygón egy tulajdonképpeni energetikai egyenlegrendszer. Minden, amit most mondok, arra irányul, hogy elmagyarázzam, hol ültök most, és miért érzitek azt, amit (a Kryon előtt ülő csoporthoz szól, a Titicaca-tavon lévő Nap-szigeten). Tehát beszéljünk a csomópontokról, és arról, hogy azok mennyire összetettek lehetnek! De előbb egy kis ismétlés! A bolygó Kristályrácsa egy ezoterikus rács, amely emlékszik az emberi tudatosságra, és mindenre, ami történt. Minden egyes ember, aki valaha is élt, része ennek a rácsnak. Mindez sok mindenre magyarázatot nyújt, például arra is, hogy miért érezhetitek a negatív energiákat egy régebbi harcmezőn járva, vagy egy másik helyen üldögélve miért éreztek emelkedettséget és hálát. Ezt az általunk Kristályrácsnak nevezett dolog okozza. Ez a Kristályrács tehát olyan, mint egy kvantum időkapszula, amely visszatükrözi az emberi tudatosságot és az emberi cselekedeteket.

Korábban elkezdtük elmagyarázni nektek ezt a folyamatot, és azt mondtuk, hogy egészen mostanáig ez egy lineáris eljárás volt. Ha valami negatív történt egy helyen, annak ugyanolyan súlya volt, mint a pozitív történéseknek. Arra kértünk, hogy vessetek egy pillantást az emberi történelemre, és vegyétek észre, hogy sokkal több negatív dolog zajlott, mint pozitív. Tehát magának a bolygónak a tudatossága alacsonyabb volt, mint azt hittétek. Azután elmondtuk, hogy ez elkezdett megváltozni, és azt is, hogy amikor Kryon 23 évvel ezelőtt megérkezett, a bolygó az átalakulás folyamatában volt. Elkezdődött a napéjegyenlőség precessziója, amely be fogja váltani az ősi próféciákat. Az ősök megjósolták, hogy a Föld potenciálisan képes újra kiegyensúlyozni önmagát a női-férfi energiák tekintetében, és hogy ez az új egyensúly 2012-re beáll. Ezzel a bolygó minden ezoterikus és energetikai folyamata átkalibrálódik. Most pedig térjünk vissza a Kristályrácshoz! Folyamatosan azt mondtuk, hogy még maga a rács is elkezd átkalibrálódni, és a továbbiakban nemlineáris lesz. Úgy is fogalmazhatunk, hogy az együttérző cselekedetek innentől kezdve jóval nagyobb energiát képviselnek, mint a negatív események. Azt is mondtuk, hogy Gaia reagálni fog erre, és hogy az emberi tudatosság néhány generáció alatt átalakul. Az emberek valóban máshogy kezdenek majd gondolkodni. A spirituális logika kezd magától értetődővé válni. Mindeközben azt is említettük, hogy az a bölcsesség, amely átkalibrálódik, az ősök bölcsessége lesz, mert ők pontosan tudták, hogyan kommunikáljanak Gaiával. Tisztában voltak a Teremtővel való kapcsolatukkal, amely minden földi életet magában foglalt, és a Földhöz, magához Gaiához fűződő viszonyukkal. Ha képessé váltok ezekkel kommunikálni, akkor a Földet új úton indíthatjátok el.

Térjünk vissza ismét a Kristályrácsra! Mi történik, ha a csomópontok komplex átfedésben vannak? Néha olyan jellemzők jelentkeznek, amelyek eléggé kuszák, átláthatatlanok. Például egy vortex. A vortex az energiák olyan találkozása, amely eleinte jó érzést okozhat ugyan, de mivel állandó mozgásban van, ezért egy idő után már kellemetlen lehet. Néha az átfedésben lévő energiák olyan csomópontot hoznak létre, amelyben az embernek állandó jó érzése van. Az ilyen pontokat egyesek „erőpontnak” nevezik, mások portálnak. Vajon itt, ahol most vagyunk, egy ilyen portál található? (A Nap-szigetre utal.) Nem, itt valami más van. Hadd meséljek a Kristályrács átfedéseinek egy igen kaotikus kereszteződéséről! Létezik egy hely a bolygón, amely olyan komplikált, hogy még a Mágnesrács működését is befolyásolja – Bermuda-háromszögnek hívják. Az ott tapasztalható jelenséget a Kristályrács csomópontjai okozzák. Szeretném, ha visszautaznátok velem az időben (az elmétekben)! Nehéz megmagyaráznom ezt az egészet, de ha megértitek, hogy a Teremtőnek van egy terve, akkor az egész értelmet nyer. Amikor a Teremtő megalkotta a Földet, ott volt a potenciálja annak, hogy végül lesznek a galaxis más területeiről érkező spirituális magok, amelyek ide érkezve elindítják az ember spirituális fejlődését. Ebben a bizonyos esetben (a Föld esetében) ez a Plejádokból fog megérkezni. A plejádokbeliek lesznek azok, akik elültetik a Teremtő magjait, vagyis „a fény és sötétség ismeretét” a Földön. Már azt is elmondtuk nektek, hogy a plejádokbeliek korábban, a magok elültetése előtt is eljöttek, hogy felállítsák a Kristályrácsot. Ekkor alkották meg a Teremtés Barlangját is, és előkészítették az emberiség Akasha-krónikáját.

Amit most mondok, azt nem lesz könnyű megérteni. A bolygón vannak olyan helyek, olyan csomópontok, amelyek szinte a mágneses pólusokhoz hasonlóak, és ahol bizonyos esetekben több, máshol kevesebb bölcsesség raktározódik. Attól függően, hogy az Emberi Lények mit tesznek, a tetteik befolyásolják az emberi tudatosságot, és ezek a helyek is megváltoznak. Nyilvánvaló okokból az emberiség nagy része az északi féltekén telepedett le, hiszen ott van a legtöbb szárazföld. Ebben a folyamatban az elfogadott és szükséges bölcsességcsomópont Tibetben és Indiában helyezkedett el. A Szellem nem nézi az országhatárokat – én is csak azért mondtam el nektek az országok nevét, hogy be tudjátok azonosítani, hol voltak ezek a bölcsességcsomópontok. Alapvető jelentőségűek voltak – vessetek csak egy pillantást ezeknek a területeknek a bölcsességére, és láthatjátok, hogy az milyen sokáig szolgálta az északi féltekét! Több, a bolygóval kapcsolatos prófécia is létezett, és az emberi tudatosságnak többször is újra kellett kezdődnie – ez vezetett oda, ahol ma vagytok. Ti most az úgynevezett Kundalini Túrán vesztek részt – és ez a kifejezés pontosan annak a metaforája, ami a bolygón éppen zajlik. Az északi félteke bölcsessége kezdi átadni a helyét a déli félteke bölcsességének, mivel a bolygónak jelenleg pontosan az abban a csomópontban tárolódó bölcsességre van szüksége, ahol most éppen üldögéltek, itt Bolívia és Peru határán. A Sas és a Kondorkeselyű próféciája az áttolódás megértésének és a folyamat elfogadásának egyesített metaforája. A prófécia szerint egy új csomópont kezd el feltűnni a bolygón 2012-ben, és az a bölcsesség, ami ott mindig is jelen volt, elkezdi átvenni a helyét a Tibet és India területén található csomópont bölcsességének, és a továbbiakban ez fogja jelképezni a bolygó elsődleges egyensúlyát. Most ez történik, ám ez egy lassú folyamat. Elkezdődött ugyan, ám a megvalósulása és annak megértése, hogy mi is történik, lassan halad. Az emberek kisebb csoportjai lassan elkezdik – sőt, már el is kezdték – látni, hogy mi történik. A bennszülött törzsek a gyűléseiken már nem azt mondják, hogy „elindul”, hanem azt, hogy „zajlik” a folyamat. Még sok olyan ember fog ide látogatni, akik nem tudják, miért is jönnek, de mélyen belül érezni fogják, hogy mi történik. Az egyensúly északról délre történő áttolódása azonban csupán része a változásnak. A bölcsesség délen is mindig ott rejtőzött, így nem a bölcsesség, hanem a csomópontok jelentőségének az áthelyeződéséről van szó. Az inkák (az inka király követői) taposták ezt a földet itt, és ti igen nagy tisztelettel adóztok nekik, mint a terület őslakosainak, ám azt nem tudjátok, hogy kik éltek itt előttük, pedig velük kezdődött itt az energia és a bölcsesség megjelenése. Ezeket a dolgokat nemsokára felfedezitek majd. Ha egy pillantást vettek a történelemre, láthatjátok, hogy a folyamat félbeszakadt, amikor az északi félteke leigázta a délit, és attól a pillanattól kezdve egészen mostanáig az a föld, ahol most ültök, mély álmát aludta. Ennyi időbe telt, hogy ismét felébredjen, és beváltsa a jövendölést. Még a maják kalendáriuma is beszél az emberi tudatosság emelkedésének potenciáljáról ebben az időpillanatban. Ez utóbbi egy dél-amerikai próféciáról szóló észak-amerikai jövendölés. Az egész bolygón tudatában voltak ennek a potenciálnak, így hát a Sasnak és a Kondorkeselyűnek ugyanaz volt a jóslata. Ez a prófécia hosszú időn át aludta az álmát. Most a Puma felébred, a bölcsesség felébred – és lassan teszi, hogy finoman történjen a folyamat. De ti érezni fogjátok.

Élő Kryon-közvetítés Gaia Ley-vonalai – 2. rész címmel. Elhangzott a bolíviai Titicaca-tavon fekvő Nap-szigeten 2012. október 29-én.

Összefoglalásul tehát azt mondhatjuk, hogy a Ley-vonalak elmozdulnak, reagálnak az emberi tudatosságra, így nem maradnak mindig ugyanolyanok. A vonalak bonyolult mintázatot alkotnak, és az egyik csomóponttól a másik felé tartanak. A csomópontok átfedésben lévő energiák, amelyek csatlakozási felületet képeznek a Kristályrács és az emberi tudatosság között. Gaiának a kristálymezőn kívül is van egy mezeje, és amikor a kristályos mező átfedésbe kerül Gaia mezejével, akkor az energiák vagy felhalmozódnak egy csomópontot képezve, vagy az átfedésbe kerülő energiák kioltják egymást, és egy nullpont jön létre. Tehát a nullpont egy olyan hely, ahol a Kristályrács energiája nincs jelen, csak a tiszta Gaia-energia érezhető.

Három fajta csomópont létezik: a portál, a vortex és a vortál. A portál egy olyan csomópont, ahol az energiák átfedésben vannak, és felerősítik Gaia energiáit. A vortex az a pont, ahol az energiák ütköznek, és az energia folyamatos mozgásban van. Néhány ember számára egy darabig jó érzést okoznak ezek a vortex-pontok, de ott élni igen nehéz. A vortál pedig egy félig portál, félig vortex pont. A Ley-vonalak nem szimmetrikusak, ráadásul a föld alatt és a földfelszínen is futnak, szóval az egész sokkal bonyolultabb, mint azt mi hinnénk. Az összes vonalat a Kristályrács hozza létre, a Kristályrácsot pedig az emberi tudatosság teremti meg.

Azonkívül vannak a bolygón olyan pontok, ahol több, illetve ahol kevesebb bölcsesség van jelen, attól függően, hogy az Emberi Lények mit tettek ott, hogyan formálták az emberi tudatosságot. Az emberiség nagy része az északi féltekén él, és az eddig általánosan elfogadott bölcsesség abból a csomópontból érkezett, amely Tibet és India területén található. Az emberi tudatosságban jelenleg bekövetkezett elmozdulással (a Föld kundalinijének elmozdulásával) egy új csomópont kezdett a felszínre kerülni a bolygón Bolívia és Peru területén, amely mindig is ott volt, és most elkezdte átvenni a tibet-indiai csomópont bölcsességének helyét. A Sas és a Kondorkeselyű prófécia az áttolódás megértésének és a folyamat elfogadásának egyesített metaforája (ásd a Negyedik fejezetet A Föld kundalinije címmel).

Kryonnak szóló kérdés: Tudnál még mesélni azokról a földi helyekről, ahol átfedésben lévő csomópontok vannak, például a Bermuda-háromszögről, és hallhatnánk több információt a nullpontokról is?

Említetted korábban, hogy a portálok azok a helyek, ahol nagyfokú együttérzés uralkodott, és azt is mondtad, hogy a Föld néhány területének ilyen portálszerepe megszűnik, például a Stonehenge-é, míg más helyeké felerősödik, például Giastonbury-é (mindkettő Angliában található). Tudnál erről is bővebben beszélni?

Kryon: Néha a szinkronicitás olyan helyzetet teremt, hogy az egyik kérdésre adott válasz a másik kérdésre adandó válaszban is segít. Ebben az esetben a bolygó pólusváltásának kérdésére utalnék vissza. Mivel a Föld mágnesessége állandó elmozdulásban van, ez azt jelenti, hogy a Mágnesrács is folyamatosan változik. Amikor 1989-ben megérkeztem, elmondtam nektek, hogy a Mágnesrács a következő 10 év során nagyobb mértékben mozdul majd el, mint az elmúlt száz évben összesen. Ez valóban be is következett – és ez egyben azt is mutatja, hogy a rácsok mozognak, és a pólusváltás elkezdődött.

Mindez lehetővé teszi a bolygón nemcsak a Mágnesrács, hanem a többi rács átkalibrálódását is. A csomópontok, a null-pontok, a portálok és a vortexek mind az átfedésben lévő rácsenergiák eredményei. Ez azt is jelenti, hogy ahogy a Föld változik és az együttérzés változik, várhatóan a nullpontok és a portálok is változni fognak. Tehát a sok évszázadon keresztül egy bizonyos energetikával rendelkező szent helyek hirtelen furcsának tűnhetnek számotokra, azok a helyek pedig, amelyek eddig energetikailag nem különösebben voltak kiemelkedők, hirtelen olyan pontokká válhatnak, ahol „éreztek”. Tehát ne csak az eddig ismert helyek változására készüljetek fel, hanem a még nem ismert helyekére is.

A RÁCSOK ÖSSZEFOGLALÁSA

Foglaljuk össze az eddigieket! Három olyan hely van, ahol az emberi energiák megtalálhatók, mégpedig egyszerre:

  1. A Teremtés Barlangja – Ez őrzi a feljegyzéseket arról, hogy kik vagyunk az életeink során, és miután távozunk, az élettapasztalatunkat beleszövi a bolygó rezgésébe. Ez egy multidimenzionális rendszer, amely felfogja az emberi tapasztalásokat Gaia számára, így azok itt maradnak Gaiával. Ez tehát az egész emberiség Akasha-krónikája.

  2. Az Emberi DNS – Az emberi testben található DNS segít bennünket, miközben itt éljük az életünket, mivel minden, ami valaha voltunk, információ és energia formájában ott tárolódik multidimenzionálisan a kettős spirálban. Ha ezer életet éltél le, akkor az mind ott van, és hozzáférhető. Soha semmit nem kell spirituálisan újratanulnod, mert minden ott van felhalmozva, és életről életre veled marad. Te vagy a saját őseid.

  3. A Kristályrács – Ez egy spirituális rács, amely a bolygó felszínén fekszik, és mindenre emlékszik, amit az emberek tesznek, ahogy arra is, hogy hol teszik ezeket. Az emberiség energiája hatást gyakorol a bolygó rezgésszintjére a valósi időben. Ez azt jelenti, hogy ahelyett, hogy meg kellene várnod, hogy eljuss a Teremtés Barlangjába ahhoz, hogy energiát kapj, az a tiéd lehet akár e pillanatban. Ettől van olyan érzésed, mintha az idő gyorsabban repülne számodra. A Kristályrács az együttérzéssel van összehangolódva. Az anyai energiával van összehangolódva. Tehát a Kristályrács emlékezet-faktora változik: kevésbé emlékszik majd a gyűlöletre, és sokkal jobban a szeretetre és együttérzésre.

A Mágnesrács teljes mértékben a kommunikációról szól. A Mágnesrács tette lehetővé a plejádokbeliek számára, hogy megérkezzenek a Földre és elvessék a megvilágosodás magjait az Emberi Lényekbe. Ugyancsak a mágnesesség teszi lehetővé az összefonódást. A Föld bolygó összefonódásban létezik a galaxis középpontjával.

A bálnák és delfinek a rácsrendszer élő részei. Ők tárolják a „Föld történelmét”, és ez okból szent állatok. Összehangolják a Kristályrácsot és együttműködnek vele. Tudják, hogy kik vagyunk. Amikor időt töltesz velük, akkor valószínűleg te is „érzed” a kapcsolódást.

A Ley-vonalak a tudatos emberi cselekvéseken alapulnak, reagálnak arra, amit az emberek tesznek, és elmozdulnak. A vonalak bonyolultak, és egyik csomóponttól a másikhoz vezetnek. A csomópontok a Gaia-rács és a Kristályrács közötti átfedés eredményei. Három fajta csomópont létezik: a portálok, a vortexek és a vortálok. Bizonyos esetekben az átfedésben lévő energiák kioltják egymást, és egy nullpont jön létre, egy olyan hely, ahol nincs jelen a Kristályrács energiája, csakis a tiszta Gaia-energia.

Kryonnak szóló kérdés: Van még bármi, amit tudnunk kell a rácsokról?

Kryon: A rácsok még nagyon sok mindent fognak tenni értetek, ahogy a bolygó fejlődik, mert ez a rácsszerkezet tulajdonképpen az információk, elképzelések, találmányok és a múltbeli tudás hatalmas időkapszulája. A rácsrendszer valódi célja az, hogy segítse az emberiséget a felkészülésben – hogy segítse az élet alakulását a Földön, sőt, hogy az evolúció motorja legyen. Soha ne becsüljétek alá, hogy mi az, ami még lehetséges, mert sok olyan is lesz, amire nem is számítotok! A rácsokra gondoljatok úgy, mint egy időkapszulára, amely energiát és információt bocsát a rendelkezésetekre, amikor készen álltok rá!

Lásd: Kryon Mester tanításai

2001. - 2010.