Ha úgy döntenél, hogy kutatásokat végzel a Föld keletkezésével és történetével kapcsolatban, rá fogsz jönni, hogy a különböző természettudományok elsősorban geológiai és biológiai fogalmakon keresztül próbálják elmagyarázni a dolgot. A BBC honlapján például egy nagyon jó összefoglalást lehet olvasni a témáról Természet - történelem előtti élet címmel.

„A Föld valamivel több mint 4,5 milliárd éves, a bolygón található legidősebb anyag a 4,3 milliárd éves cirkonkristály. A Föld korai időszakát heves földtani jelenségek kísérték végig, és a bolygót szinte folyamatosan meteoritok bombázták. Amikor aztán a Föld lehűlt, a felszíni kérge megszilárdult, és ezzel megjelentek az első szilárd kőzetek. Még nem voltak kontinensek, csupán egy hatalmas, egybefüggő, szigetekkel pettyezett óceán. Az erózió, az üledékképződés és a vulkanikus tevékenységek – valószínűleg a további meteorbecsapódásokkal közösen - végül létrehozták a kisebb őskontinenseket, amelyek addig növekedtek, amíg végül 2,5 milliárd évvel ezelőtt elérték jelenlegi méretüket. A kontinensek azóta többször is összeütköztek, majd újra szétváltak, így hát a Föld távoli múltjának térképei nagyon máshogy festenének, mint a mostaniak.

A földi élet története körülbelül 3,8 milliárd évvel ezelőtt vette kezdetét: először az olyan egysejtű prokarióta sejtek jelentek meg, mint a baktériumok. A többsejtű élet több mint egymilliárd évvel később fejlődött ki, és csupán az utóbbi 570 millió évben kezdtek el kialakulni azok az életformák, amelyeket mi is ismerünk - kezdve az ízeltlábúakkal, akiket 530 millió évvel ezelőtt a halak, 475 millió évvel ezelőtt a szárazföldi növények és 385 millió évvel ezelőtt az erdők követtek. Az emlősök alig 200 millió évvel ezelőtt fejlődtek ki, a saját fajunk, a Homo Sapiens pedig csupán 200 ezer éve. Az emberiség tehát a Föld történelmének csupán 0,004%-ban volt jelen a bolygón.” (Forrás: http://www.bbc.co.uk/nature/history_of_the_earth)

A fenti ésszerű beszámoló remek példája annak, amit én tudományos megközelítésnek nevezek. Ám hiányzik belőle az, hogy az emberiség miképpen illik bele a képbe. Az emberi faj miért szinte a legutolsó pillanatban jött csak létre a bolygón? A bolygó évmilliárdok óta fejlődik, az emberek pedig ennek az eltelt időnek alig 0,004 százalékában voltak jelen. Ezt mivel magyarázhatjuk? A magyarázatnak túl kell mutatnia a tudományos megközelítésen és a 3D iránti elfogultságunkon. A Föld történetét az emberiség történelmével együtt kell megértenünk, mert a Föld tudatossága, vagyis Gaia az emberiséghez kapcsolódik.

A földi élet évmilliárdokon át tartó fejlődése az emberiség számára készítette elő a terepet, és Gaia volt az, aki szabályozta, hogy a bolygó mikor áll készen az emberiség megjelenésére. Az emberiséget itt az isteni mivolta szerint értsd, nem pedig evolúciós értelemben! Legalább négy alkalommal történt kísérlet a földi élet útnak indulására, és az utolsó végül sikeresnek bizonyult, mégpedig azáltal, hogy elkezdődött a fotoszintézis. Oka volt annak, hogy az emberiség csak később jelent meg a bolygón, mégpedig két oka is. Az első oka az volt, hogy a Naprendszer működésének addigra meg kellett állapodnia annyira, hogy az aszteroidák és üstökösök rendelkezzenek saját pályával, és ne ütközzenek bele a Földbe. Másodszor pedig biztosítani kellett azt, hogy az emberiség a helyén lesz, amikor a plejádokbeliek készen állnak rá, hogy elültessék beléjük az isteniség magjait.

A Föld tehát nagyon idős - az emberiség viszont nem az. A megvilágosodott Emberi Lények azóta vannak jelen a felszínén, amióta a bolygót megérintette a szent terv. Kryon ezt a következőképpen meséli el:

Egy szent terv értelmében a bolygóra megvilágosodott lények látogattak el kvantumállapotban, akik azonban nem angyalok voltak. Nehéz elmagyarázni, miként történhet ilyesmi, de megtörtént. Ide figyeljetek, az univerzumban pezseg az élet, néhány helyen olyan leckéket tanulnak, mint ti itt, máshol másmilyeneket. Vannak olyan biológiai lények, mint ti vagytok, akik a tietekhez hasonló atmoszférával rendelkező, a tietekkel egyívású bolygókon élnek, csak éppen náluk nincsenek háborúk. Ezek a lények kvantumállapotban léteznek, és jelenlétük azokon a bolygókon megegyezésen alapul. Társadalmaik a tieteknél kétszer idősebbek. Az emberiség és az ilyen megvilágosodott csoportok ugyanis már akkor is léteztek, és mind a mai napig léteznek. Ezek a helyek fényévekre vannak tőletek, de mégis könnyűszerrel meg tudtak látogatni benneteket. Eljöttek erre a bolygóra, hogy elültessék a DNS-etekben a szentség magjait. Engedéllyel érkeztek, egy tervnek megfelelően, az univerzum angyali lényeinek jóváhagyásával. Nem véletlen volt, hogy meglátogattak, és nem hódító szándékkal érkeztek. Szeretetteljes munka volt ez számukra...

...Amit elhoztak ennek a bolygónak, azt nehéz egy háromdimenziós beszélgetés keretében elmagyarázni. Azáltal, hogy ők kvantumállapotban léteztek, képesek voltak megajándékozni az emberiséget két újabb DNS-réteggel. Mindez egy pillanat alatt történt meg, méghozzá a 26 emberi fajta közül azzal az eggyel, amely ma is jelen van a bolygón. Ez volt az egyetlen olyan faj, amely készen állt ennek az ajándéknak a befogadására.

Élő Kryon-közvetítés Az emberiség története címmel. Elhangzott a Földközi-tenger nyugati medencéjében, a 8. Kryon Hajóút során, 2007. augusztus-szeptember során.

Kryon szerint az isteni lényeggel bíró Emberi Lény szent terv szerint teremtetett, és az emberiség szülei a Hét Nővér csillaghalmazból érkező plejádokbeliek voltak. Az évek során Kryon elmondta, hogy a plejádokbeliek mikor ültették el az emberiségbe a magokat - de néha az időpontok kicsit zavarosnak tűnnek. Ám nemrégiben, egy hawaii út során elhangzott közvetítésben Kryon pontosította a dátumokat és az időrendet.

Üdvözöllek benneteket, kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

A társamnak nem kellene aggódnia egy ilyen közvetítés során, mint amilyen ez is. Már több százszor ült ebben a székben, és használta az átjárót, amelyen keresztül a Felettes Énje megérkezik, és az általa oly jól ismert hírhozó tiszta és világos üzenete is átjön. Mégis jelen van benne az aggodalom - mint mindig, amikor Lemúria hegyének árnyéka borul rá. Mert ezt az energiát felismeri, de nincs tisztában az előle elrejtett dolgokkal, amelyeket az Akashája őriz.

Nos tehát, az az energia, amelyben itt helyet foglaltok, megérett arra, hogy megérkezzenek ide az általam átadni kívánt információk. A társam kicsit ideges, de csupán azért, mert itt otthon van, és a lehető legmélyebb akashabeli emlékeihez itt fér hozzá. A hallgatók és olvasók számára elmondom, hol is vagyunk, hogy jobban értsék a helyzetet. Először is, a vízen vagyunk - de most (mivel a hajó kikötött) nem mozgunk. A hajó fedélzetén történt korábbi közvetítések könnyebbek voltak a társam számára, mert akkor mozgásban volt ő is és a többiek is (ment a hajó) - azaz egyáltalán nem volt földelő elem (teljesen el voltak vágva a szárazföldtől). Ám itt és most, azáltal, hogy egyszerre lebegtek és ki is vagytok kötve, egy kettősség van jelen - és azt mondhatjuk, hogy a Kristályrács „mozdulatlanságában” vagytok leföldelve. Ez a kombináció egyedi energiát teremt. Ráadásul mivel a víz tükröződik, így az energia valóban hasonló ahhoz, mint ami a Kristályrácsban található.

Ma a múlt energiái tükröződnek, a történelem tükröződik, és ti magatok is, az a szerepetek, amit itt, szó szerint „Lemúria hegyeinek árnyékában” játszottatok. Ha visszavihetnélek benneteket az időben, akkor itt nem lenne kikötő. Ahogy azt már korábban jeleztük, ezeknek a hegyeknek a csúcsai régen sokkal, de sokkal magasabbak voltak, mint most. Itt egy geológiai anomália, az úgynevezett forrópont (a hawaii hegylánc jellemzője) egy kitüremkedést hozott létre a földkéregben, amely magasabbra nyomta ezeket a hegyeket - nem teljesen emelkedtek ki a vízből, de ahhoz eléggé magasak voltak, hogy a most Hawaii-szigetcsoportnak nevezett szigetek csúcsait hó és jég borítsa. Még gleccserek is voltak itt Lemúriában, amelyek a 9100 méteres magasságot is elérték. Ezeknek a hegyeknek a csúcsain zajlott a szent munka. Ma azonban teljesen más érzést kelt bennetek az itt tapasztalható trópusi éghajlat. Akkoriban HIDEG volt itt.

Hihetőnek tűnik az az elképzelés, hogy a Hawaii hegyvonulat forrópontja egykor magasabbra emelte a csúcsokat. Az USA egy másik, szárazföldi forrópontjával, a Yellowstone-nal kapcsolatban nemrégiben fedezték fel, hogy a földtani történelme során itt is volt egy „kitüremkedés”, amely eléggé megemelte a hegyvonulatot ahhoz, hogy gleccserek alakuljanak ki. Kryon több mint 15 éve beszél Hawaii megemelkedett hegycsúcsáról, de mi csak mostanában fedeztünk fel olyan geológiai precedenst, amely feltételezhetővé teszi, hogy ilyen „kitüremkedés” Hawaiin is előfordulhatott.

Szóval a társam most olyan információt kapott önmagával kapcsolatban, amit eddig nem tudott - talán ezért ilyen nyugtalan. Máig nem szereti a hideget. Szó szerint életek százain át azokat a területeket választotta ki a leszületésre, ahol nem kellett újra megtapasztalnia a dermesztő teleket. Ismeri az előző életeit, amelyeket a látók megmutattak neki, tudja, merre járt, miket csinált, sőt, azt is tudja, hogy a következő életében hova fog leszületni. Egyik életében sem választott fagyos telet - mégpedig azért, amit itt megélt (Lemúriában). Mert a társam, aki itt ül ebben a székben, az a lemúriai, akit most itt láttok, hírnök volt. Lemúriában az volt a hírnökök dolga, hogy ezeket a hegyeket járják, és a nem annyira hideg lenti területekről eljuttassák a híreket a fenti, magasabb régiókba, mivel nem volt más, hatékony módja a kommunikációnak. Így hát a társam állandóan fázott. Ezért is nem látogatott el ma bizonyos helyekre ezen a szigeten: az ösvények túl sok emléket idéztek volna fel benne a régi kényelmetlenségekről, amelyeket a lemúriai időktől egészen a mai napig az Akashájában hordoz. Most tehát tudjátok, hogy ő miért is „a meleg éghajlat embere”.

A LEMÚRIAI IDŐK

A változó energia most készen áll arra, hogy sok mindent felfedjen a Földről, Lemúriáról, és arról, hogy a dolgok miképpen zajlottak itt. Úgy látszik, minden elröppenő év egyre tisztábbá teszi a Kristályrács kommunikációját, így lehetővé válik, hogy valami sokkal inkább lényegre törő dolgot adjunk át nektek, hogy jobban megértsétek a bolygón végbement terv mibenlétét és azt, hogy mindez mikor is történt. Ez a szent terv más helyeken nagyon hosszú ideig működött. Egy galaktikus tervről van szó, amely elért arra a pontra, ahol már benneteket is magában foglalt. Így hát itt, pontosan ezen a helyen, amely más, mint az összes többi a bolygón, elkezdődött valami. A szent terv megérkezett a Földre, és azonnal, az egész bolygón megvalósították. Ám ezen az elzárt helyen olyan gyorsasággal fejlődött, hogy egy, az összes többitől különböző civilizációt teremtett. Ez a civilizáció erre a hegyre korlátozódott, mivel az emberek nem tudtak elmenni innen. Így hát több ezer éven át itt éltek ezen a vízből „felnyomott” hegyen, és segítettek megteremteni azt, amit majd a Teremtés Barlangjának lélekmagjai névvel illetünk.

Sok lemúriai él a bolygón, ősi lelkek, akik most ébrednek fel. Valamikor ezen a hegyen éltek le egy életet - a most itt ülők is közülük valók. Ti (a Lee előtt ülő csoport) érzitek is ezt bizonyos fokig. Van néhány, a bolygó tervében rejtőző dolog, köztük Gaia valódi tudatossága, amely hozzátok kapcsolódik. Most mutattam meg a társamnak, hogy mit is fogunk tenni, úgyhogy még idegesebb lett. Ugyanis amikor az általa korábban nem ismert történelembe, évszámokba és fogalmakba merülünk bele, akkor aggódni kezd. Hibátlanul, pontosan akar fogalmazni, a hozzá érkező információkat hűen akarja átadni. Úgyhogy azt mondtam neki: „Csak maradj tiszta. A szavak tökéletesen át fognak menni logikusan fogod kimondani őket. Ez az ígéret, mindig is ez volt. A Kryonnak nevezett multidimenzionális létező energia-összessége összeolvad egy gondolati és energetikai egységgé, és megteremt egy 3D-s szerkezetű beszélgetést. A társam ajándéka pedig a Szellem pontos és földelt fordításának képessége. ”

AZ IDŐVONAL

Szeretném ismét megadni nektek azt az időkeretet, amelyben végbement a bolygón a magok elültetése, és szeretnék tisztelegni spirituális szüleitek, a plejádokbeliek előtt. A múltban ez kissé megtévesztő volt, úgyhogy most nemcsak azt az időkeretet adom meg, amely segíteni fog a korábbi közvetítésekben elhangzott kirakós darabkákat a helyükre illeszteni, hanem egy olyan tényről is beszámolok, amit eddig nem említettem, és ami magyarázatot nyújthat egy eddig még soha fel nem tett kérdésre. Ez az egyik specialitásom: olyan dolgokkal hozakodom elő, amikre egyikőtök sem gondol, mert a 3D szintjén elfogultak vagytok azzal kapcsolatban, hogy a dolgok hogyan is működnek. Nemrég elmondtuk, hogy közel 200 000 évvel ezelőtt történt meg a megvilágosodás magjainak elültetése a Föld bolygón. Ám néhány éve azt is említettük, hogy Lemúria története csupán 50 000 évre nyúlik vissza, és hogy a gyökerei itt voltak, Hawaiin. Azzal kapcsolatban is adtunk már át információkat, hogy mi történt 100 000 évvel ezelőtt (pontosabban inkább 90 000 éve). Lehet, hogy úgy tűnt, hogy ezek a dolgok ellentmondásban vannak egymással, ha egyazon jellemző leírásának éreztétek őket. Ám nem azok. Tehát lassan kezdjünk bele a magyarázatba! A soha fel nem tett kérdés a következő: „Miért van csupán egyetlen emberi faj a bolygón, amikor tucatnyi másfajta emlős létezik? MiIyen változás vezethetett ide az emberi evolúció során?”

A PLEJÁDOKBELIEK KÖZREMŰKÖDÉSE

Körülbelül 200 000 éve, amikor a plejádokbeliek először látogattak el a Földre, az emberiség egy csoport volt, egy ugyanolyan változat, mint a többi evolúciós fajta. Az Emberi Lénynek nevezett emlősnek is több alaki változata volt. Mint a mai emlősöknél, a változatosság biztosította a túlélést. Eredetileg 26 különbözőféle ember volt jelen a bolygón, de ez a szám 17-re csökkent már azelőtt, hogy a plejádokbeliek megérkeztek volna (a természetes evolúciós kiválasztódás következtében). A plejádokbeliek számára a feladvány az volt, hogy a bolygón a magok elültetéséhez megváltoztassák a DNS-t, hogy az a spirituális, plejádokbeli DNS-kiegészítést befogadja. Az emberiségnek arra volt szüksége, hogy csupán egyetlen fajta Emberi Lény maradjon, az, amelyik ma is itt van a bolygón, de már a „kozmosz DNS-ével” rendelkezzen. Ahogy azt már észrevehettétek, ennek az emberfajtának már nincsenek változatai, ahogy a többi földi emlősnek. Ilyenek vagytok ma.

Tehát evolúciós szempontból egyediek vagytok mindenhez képest, amit magatok körül láthattok. A folyamat során megszületett a 23 kromoszómával bíró Emberi Lény, holott körülöttetek minden hagyományos emlős 24 kromoszómával rendelkezik. Tehát a plejádokbeliek idejöttek, és nektek adták a DNS-üket - az ő hozzájárulásuk eredménye volt a DNS-részeitek egybeolvasztása, amely megteremtette a 23 kromoszómátokat. A folyamat során számos dolog történt egyszerre.

Amikor egy gazda a földjére nézve úgy dönt, hogy kukoricát termeszt, akkor másképp tekint ennek a menetére, mint azok, akik végül megeszik majd a kukoricát. Utóbbiak például feltehetik azt a kérdést, hogy: „Mikor lesz fogyasztásra alkalmas a kukorica?” Ekkor azt a választ kapják: „Amikor a szárak már elég magasak, akkor leszedik a csöveket, megfőzik és felszolgálják. ” A kukorica fogyasztója számára ez a kukorica története. Az egész a betakarítással kezdődik. De a gazda máshogy tekint az egészre. Ő a megmunkálatlan mezőt látja, amit fel kell szántani, meg kell trágyázni, talán néhányszor más növényt kell bele vetni, hogy azokból elegendő nitrogén jusson a földbe, míg végre a föld készen áll a kukorica elvetésére. Akkor aztán kezdődhet a vetés, majd amikor kibújnak a palánták, azokat ismét vissza kellene forgatni a talajba - ismeritek a történetet. A gazdának tehát egészen más elképzelése van a kukorica történetéről, mint a fogyasztóknak.

Tehát legalább két kérdésetek és forgatókönyvetek van, nem igaz? Mikortól kezdődik a kukorica léte? A gazda és a fogyasztó erre két különböző választ ad. Akkor most melyik a helyes? Attól függ, hogy ki teszi fel a kérdést, a kukorica fogyasztója vagy a termesztője. Igen ám, de van egy harmadik kérdés is: Mi van a kukorica megalkotójával (a teremtőjével)? Ki hozta létre a kukoricát? És mikor? Mindezeket példaként mondtam el, hogy lássátok, miért mások a dátumok. Mindegyiket el fogom mondani nektek, azután elmesélem azt is, hogy pontosan mi is történt. Tömör leszek, nem húzom az időt.

AZ ELSŐ PILLANTÁS

Körülbelül 200 000 évvel ezelőtt kezdődött az egész, szó szerint. Ekkor merült fel az az elképzelés, hogy „isteni magvakat ültetnek el a Földön”, és metaforikus értelemben ekkor kezdődött a mező felszántása. Létezik egy dolog, amit úgy fogunk hívni, hogy a fajok együttműködése Gaiával. Ez párhuzamosan zajlott Gaia rácsának megteremtésével. Most elmondunk nektek valamit, amire senki nem gondolt még. Amikor a bolygó rácsairól beszélünk, akkor ti feltételezitek, hogy ezek a rácsok mindig is léteztek a bolygón. Mivel a bolygó idős, azt gondolhatjátok, hogy „a rácsok mindig is itt voltak”. Ám én azért vagyok itt, hogy elmondjam nektek, csupán egyetlen rács volt mindig itt: a Mágnesrács. Az viszont spirituálisan üres volt, mondhatni csupán a Föld magmozgása által jött létre. Ma, amikor a bolygó rácsairól beszélünk, a beszélgetésünk az emberiség tudatosságát is érinti, amely átitatja a Mágnesrácsot. Beszélünk a Kristályrácsról és Gaia Tudatosságának Rácsáról is, amelyek mindketten az emberi együttérzésre reagálnak.

Akkor tehát íme a rejtvény: ha nem lenne isteni jellegű emberi tudatosságotok, akkor mi lenne a rácsokkal? Léteznének ezek az Emberi Lény nélkül? A válasz az, hogy ezeket az isteni DNS elültetésével párhuzamosan kellett létrehozni. Tehát a plejádokbeliek nem csupán elkezdték elültetni a magokat, amellyel az emberiség DNS-ét istenivé változtatták, hanem létrehozták Gaia tudatossággal bíró rácsait is. Muszáj volt így tenniük, mert Gaia tudatos rácsai azok, amelyek egyesítik az emberiség döntéseit Gaia energiáival. Az a tudatosság, amiről beszélünk, a spirituálisan szentesített Emberi Lény, akiben benne él Isten egy része, és akinek 23 kromoszómát számláló DNS-e van, szemben a biológiai evolúció során kifejlődött összes többi faj 24 kromoszómájával.

Menjünk vissza újra, és ismételjük el, tegyük egyszerűbbé, társam! (Figyelmeztetés Lee-nek, hogy fogalmazzon egyszerűbben.) A rácsok hármasa, amikről újra és újra beszélünk, Gaia tudatosságának rácsai, és ugyanakkor keletkeztek, amikor az emberiségben elültették a plejádokbeli DNS-t. Minden általunk átadott tanítás, főleg a Kristályrácsra vonatkozó, arról szól, hogy ezek a rácsok reagálnak az emberi tudatosságra és együttérzésre. Tehát a jelenlegi Gaia-energia esszenciája kapcsolatban áll az emberiség teremtésével.

Ezek tehát a plejádokbeliek által 200 000 évvel ezelőtt elvégzett munka jellemzői, amelyet olyan kvantum módon tettek meg, aminek megértéshez nektek a jelen pillanatban nincs meg a tudatosságotok. Ezek a dolgok még túlmutatnak a megértési képességeteken, mivel ti még egy számjegyű dimenzionalitásban léteztek. De amikor megtörtént mindez, akkor az eredmény egy „tudatos Gaia” létrejötte volt. Mondhatjuk úgy is, hogy ezáltal maga Gaia született meg kvantum módon a Hét Nővér energiájából - ugyanúgy, ahogy ti magatok is.

A korábban létező Gaia is Gaia volt, de nem olyan, mint a mostani. Az a Gaia a talajt és a biológiai élet energiáját alkotta meg a Földön. Ő volt minden élet anyja a bolygón, de az a Gaia még nem reagált az emberi tudatosságra. Még nagyon más volt. Tehát a plejádokbeliek érkezésével Gaia energiája kitágult - ez is a terv része volt.

110 000 évbe telt, hogy a dolgok leülepedjenek, és a talaj készen álljon arra, hogy eltávozzon a 16 másik emberi faj, és végül csak egyetlen maradjon. Amikor ez körülbelül 90 000 évvel ezelőtt megtörtént, akkortól számítjuk valójában a mai ember létét, illetve a belőle kialakult emberét.

A TÖBBIEK

No és mi van a többi emberi fajjal, ők hogyan távoztak? Egy olyan jellemzőt mondok el nektek, ami még ma is jelen van. Ez nehéz lesz a társam számára, mert még ő sem hallotta ezelőtt. Ezt az információt ilyen módon még nem adtuk át korábban. Lassan haladj, társam!

A bolygón élő fajok változatai aszerint jönnek-mennek, ahogy az általuk teremtett energiára épp szükség van. Gaia egyik feladata a fajok teremtése és elpusztítása. Amikor egy fajra már nincs szükség Gaia fejlődésének szempontjából, akkor az a faj megszűnik létezni, kihal. Ha új életre van szükség, ha az élet új elképzeléseire van szükség, akkor Gaia együttműködik, és megteremti azokat. A fajok létrejöttének mikéntjét még a környezettudósok sem látják át tisztán.

Úgy is mondhatjuk, hogy még nem teljesen értitek, hogy ennek a működése szorosan összefügg az időjárásotokkal. De a hosszútávú tanulmányaitokban már láttátok a működési mechanizmus egyes momentumait, hiszen az évszázadok során számos faj megszületését és kipusztulását feljegyeztétek. Ez egy állandó folyamat.

A FAJOK FELSZÁMOLÁSÁNAK HELYÉNVALÓ MIVOLTA

Aztán megérkeztek az emberek, és látták, hogy az élőlények jönnek-mennek, és elhatározták, hogy megmentik őket - minden egyes kihalóban lévő fajt. Mert az ő lineárisan működő elméjükben minden fajnak itt kell maradnia, léteznie kell, ha már egyszer itt van. Ám Gaia egyik jellemzője pont az, hogy elpusztítja a fajokat, és aztán újakat teremt. Most mondtam el az okát annak, hogy miért is jönnek-mennek az állatfajok. Ez teljesen helyénvaló, és egy természetes építő folyamat az új fajok számára. Amikor a plejádokbeliek elkezdték létrehozni a bolygó rácsait, Gaia együttműködött velük, tudta, mi a cél, és tudta, mire van szükség az új, spirituális Emberi Lény túléléséhez. Gaia tisztában volt ezzel, mert Gaia energiája már látta ezt azelőtt (ennek okát lásd később). Tehát a régi jellemző, amely szerint többféle Emberi Lényre van szükség, lassan eltűnt. Az egész természetesen zajlott. Nem volt háború, nem voltak borzalmas járványok. Nem történtek vulkánkitörések és szökőárak, amelyek elpusztították az embereket. Egyszerűen felmorzsolódtak, és 110 000 év alatt teljesen helyénvaló módon eltűntek.

Tehát körülbelül 110 000 évvel ezelőtt csupán egyfajta ember maradt - ez tudományos tény, minden, amit tanultatok, ezt támasztja alá. Az antropológusok már rájöttek erre, és fel is tették a kérdést: „Ml történt abban az időben, ami kipusztította az emberi faj összes többi változatát?” Erre a tudományos rejtélyre épp most adtam meg a választ - bár a tudomány csupán csak fizikai eseményeket tekint kiváltó oknak. Itt viszont az általatok „Természet Anyának” hívott Gaia tudatosságának egyesülése volt az, ami ezt elősegítette. Ma ugyanez történik, amikor az emberi faj egyre nagyobb térfoglalásával párhuzamosan látjátok az egyes fajok eltűnését. Én ezt úgy hívom, hogy „az egyedi életformák helyénvaló felszámolása, amely lehetővé teszi a globális tudatosság és a kvantum-evolúció növekedését”. Néhány faj csupán azért létezik, hogy lehetővé tegye mások számára a feljebbjutást a természet létráján, azután ők eltűnnek. Gaia tudja, hogy néz ki ez a létra. Ti viszont nem.

A SPIRITUÁLIS KAPCSOLAT

Történelmi szempontból tehát „az egyetlen fajta ember megteremtése” a bolygón lévő spirituális élet mintázatának ezoterikus motorját is beindította. Innentől kezdve lehet mérni a lélekenergiát, a Gaiához igazodó spiritualitás kvantumenergiáját. Pontosan ezt teszitek, amikor megpróbáljátok feltérképezni a spiritualitás történetét és azt, hogy ezen rendszer teremtőjének mi volt a célja. Az emberi tudatosság egy kvantumenergia, minden lélek összessége.

Most 90 000 évvel ezelőtti időpontnál tartunk. A 23 kromoszómás Emberi Lényt nézzük... a Hét Nővér-féléket. Újabb 50 000 évbe telt ennek az embernek, hogy egy kvantumi jellegű, érző Emberi Lénnyé fejlődjön, aki előzetes szervezeti modell nélkül képes volt felépíteni egy társadalmat. Ez generációk próbálkozásaiba és bukásaiba került, bár számotokra manapság természetes a léte. Minden szakács tudja, hogy hosszú időbe telik egy valóban minőségi ételt megfőzni. Recept vagy képzettség nélkül mennyi időbe telne egy embernek, aki még sosem látott konyhát azelőtt és nem ismeri a hozzávalókat, egy hétfogásos ínyenc lakoma elkészítése csupán próbálkozások és hibák sorozatán keresztül? Ez hasonlóan működött a társadalom esetében is - és a dolgok akkoriban még nem mentek olyan gyorsan, mint manapság. Az emberiség még csak ekkor kezdte el kitalálni, hogyan működtesse az embercsoportok közös tevékenységeit.

A bölcsességre így lehet szert tenni - és a bölcsesség étkének kemencéje az idő. A tudatosság jellemzői, amelyet a plejádokbeliek ültettek el a 23 kromoszómával rendelkező Emberi Lénybe, növekedést teremtettek, és az idők során minden egyes generáció egyre bölcsebbé vált. Végül, a lemúriai időktől távol, az emberi DNS olyan hatékonyságúvá fejlődött, amilyennek manapság láthatjátok - olyanná, ahol az Emberi Lényekben rejlő isteniséget már szinte születéskor felismerik és érzékelik, és ahol a közel 7 milliárd ember 80%-a ugyanabban az istenben hisz, és vallja a túlvilág létét (a jelenlegi civilizáció).

LEMÚRIA TÖRTÉNELME

Most az 50 000 évvel ezelőtti kornál tartunk. Újabb 20 000 évbe telt, hogy felépüljön a Megfiatalodás Temploma, és elkezdjenek feltűnni azok az ősi lelkek, akik ti is vagytok. Elértünk 30 000 évvel ezelőttig. Valójában ez az az időszak, amire manapság a „lemúriai civilizációkét” gondolunk. Ez az érett Lemúria kora, amely jóval magasabb spirituális fejlettségű volt, mint bármely más civilizáció abban a korban. A sziget a spirituális magokat hordozó emberek tiszta csoportjának adott otthont. A történet többi részét már elmondtuk nektek. Amikor a földkéreg buboréka, kitüremkedése (amely addig kiemelte a szigetet) elkezdett visszahúzódni, a lemúriai hegység lassan víz alá került. A lemúriaiak szétszóródtak, vízre szálltak, nem tudván, hogy marad-e egyáltalán szárazföld a hegyek helyén.

Lemúria fénykorában egy változatlan civilizáció élt ezen a hegyen több ezer éven át, és a hely olyan volt, mint az információk, a vérvonal, a képzettség és a tapasztalat kuktafazeka. Sohasem változott, és minden, amit az itt élők tanultak, más volt, mint amit a bolygó más területein tanultak az emberek. A többi részen az emberek nekiindulhattak a világnak, és tehették, amit szerettek volna. Egyszerűen csak szedniük kellett a sátorfájukat és elindulni. De itt, Lemúriában, ez nem működött. Így hát kénytelenek voltak az együttélés gyakorlati problémáira megoldást találni.

Tehát ez lett az a hely, ahol az emberiség Akashája kiképezte az ősi lelkeket. Az emberek csak egyszer születtek le ide, azután visszatértek, és a bolygó más részein inkarnálódtak legközelebb. Így hát rengeteg lélek járta meg Lemúriát az utolsó 20 000 év során, itt éltek ennek a hegynek a lábánál, ahol most ti a hajó fedélzetén ringatóztok a vízen. Ez megmagyarázza azt is, hogy miért van olyan sok lemúriai a bolygón jelenleg - tekintsétek Lemúriát a plejádokbeliek iskolájának.

A LEMÚRIAI FELÉBREDÉS

Kedveseim, egy felébredési folyamat zajlik! Ez a felébredés magával hozza azoknak a fivéreiteknek és nővéreiteknek az ébredését, akik ezeken a hegyoldalakon éltek valaha. Sok olyan, ma élő ősi lélek töltött időt ezen a helyen, akik most a bolygó más pontjain laknak. Volt egy különleges lemúriai csoport, akik képesek voltak rendszeresen használni a hegy tetején lévő Megfiatalodás Templomát, és ezzel meghosszabbítani az életüket. Évek óta beszélek nektek erről. Ők voltak a királyi méltóságok, és egyben a „titkok őrzői”. Akár háromszor annyi ideig is éltek, mint a többi lemúriai, és erre szükség is volt, hiszen ők voltak az eredeti tudás letéteményesei. Lemúriában ez volt a módja a régmúlt módszerei megőrzésének, és a szent információk tisztán tartásának.

Ahogy azt már elmesélem nektek, a társam igen fázós természet. Sokszor járt a Megfiatalodás Templomában - innen ered a kapcsolata Yawee-val (Dr. Todd Ovokaitys), akiről néhányan tudjátok, hogy kicsoda. Hírvivőként ő volt az, aki a különböző templomok között hozta és vitte a szent információkat, a titkokat. A lemúriaiak akkoriban nem akarták túl sokakkal megosztani ezeket a titkokat, ezért hát a társamnak nagyon-nagyon hosszú élete volt. Ugyanannyiszor fiatalodott meg a templomokban, mint a királyi méltóságok. Ez a hírvivő, aki ő volt, nagyon sokáig élt, több élet hosszát töltötte itt ugyanazon lélekként, és közben folyamatosan fázott. Most először mondtam el a társamnak annak az okát, hogy miért jön el mindig ide, miért érez ilyen erős kötődést ehhez a Földhöz - és miért nem szereti a hideget!

GAIA A TE RÉSZED

Gaia és a bolygó rácsainak tudatossága ugyanakkor keletkezett, amikor ti is, ugyanazokon az energiákon keresztül, amiken ti is, ugyanabból a forrásból, amiből ti is. Ha ma el tudnátok jutni arra a különleges, valóban létező bolygóra az általatok Hét Nővérnek nevezett csillagképben, amit ma ünnepelnek ezen a szigeten (Hawaiin), és beszélhetnétek az ottaniakkal, akkor valamit felismernétek. A bolygójuk energiájának van egy neve - ők nem Gaiának hívják, de hasonló a szó. Nekik is van Kristályrácsuk, és természetesen mágnesrácsuk, sőt egy Gaia-szerű rácsuk is. Kell is, hogy legyen, hiszen ezeket szállították át ide kvantum módon. Ennek a bolygónak a rácsai, amiket tudatosság-rácsoknak nevezünk, szintén a Plejádokról származnak! Most már ezt is tudjátok, bár talán nem számítottatok erre az információra. Ezt az információt olyan energiában adtuk át, hogy azt csak itt, ennek a valaha hideg hegynek a lábánál ülve lehetett megtenni.

Ennyi elég is lesz mára. Ez tehát a történelmetek, lemúriaiak! Most pedig egy felhívást intézek az előttem ülőkhöz: érezzétek át azt, ami itt van! Csakis egyetlen oka van az ittléteteknek: hogy spirituálisan megfiatalodjatok, és az Akashátok aktiválódjon az emlékezésen keresztül. Engedjétek, hogy a testetek érzelmileg is megerősítse azt, amit már eddig is sejtettetek: ősi lelkek vagytok, oka van annak, hogy most felébredtek, és oka van annak, amiért most ezen a bizonyos úton (a hajóúton) részt vesztek.

Ó, sokkal több is van ennél, de most egyelőre elég ennyi.

És ez így van.

Élő Kryon-közvetítés A teremtés időzítése címmel. Elhangzott Hawaiin, a 11. Kryon Hajóút során 2012. augusztus 12-én.

Ahogy Kryon fentebb említette, az emberek lassan, mintegy 50 000 év alatt elkezdtek spirituálissá válni, és útjára indult a lemúriai társadalom. 40 000 évvel ezelőtt a Föld 28%-os szögben forgott a tengelye körül, máshogy, mint ahogy ezt ma teszi (A föld forgástengelyének ferdesége ma 23,5 fok - ford.megj.). Akkoriban ért véget egy jégkorszak, és a Föld vizeinek egyharmada jéggé volt fagyva. Az átlaghőmérséklet 8 fokkal volt kevesebb a mostaninál, a bolygón a hőmérséklet ugyanis attól függ, mennyi víz van a felszínén - a víz körforgása szabályozza a hőmérsékletet és a szelek mozgását is.

Az óceánok átlagos vízszintje 133 méter volt, alacsonyabb, mint manapság. 15 000 évvel ezelőtt a jég olvadásnak indult, és a következő 5 000 évben lassan olvadozott. A Föld vízháztartásának egyensúlya megváltozott, a víz beömlött a völgyekbe. A víz tömegének eloszlása megváltozott, ami jelentős hatást gyakorolt a földkéreg mozgására, számtalan földrengést okozva. 10 000 évvel ezelőtt a vízszint emelkedése megállt, és a vízszint a maihoz hasonlóvá vált.

A Földön a hideget és a meleget a víz körforgása szabályozza. A víz dinamikus, állandóan mozgásban lévő anyag. A bolygó számtalan hőmérsékletváltozáson ment át, amelyek a normális ciklusok részét képezik. Az utóbbi időkben több ún. kis jégkorszak köszöntött be. Ezek a ciklusok teljesen egyértelműen nyomon követhetők, ha valaki tanulmányozza a bolygón található gleccserek térnyerését és visszahúzódását. Az összes ilyen kis jégkorszaknak közös jellemzője az, hogy a vízciklus elején a hőmérséklet emelkedésnek indul, majd végül nagyot süllyed. Az eleinte tapasztalható melegedés tipikus, ciklikus és normális jelenség.

Az igazán érdekes az, hogy az írásos történelem és civilizáció körülbelül 4 000 éve kezdődött el. Sehol nem található utalás a lemúriai civilizációra. Ez is része volt a tervnek, ám most egy változás zajlik, a bolygón jelenlévő lemúriai lelkek elkezdenek felébredni, és ráeszmélni a DNS-ükön keresztül hozzájuk érkező igazságra.

MIT MOND A TUDOMÁNY?

Szeretnék pár dolgot hozzáfűzni a Kryon által átadott információkhoz. Kryon azt állítja, hogy az Emberi Lényeknek 26 féle típusa létezett, majd ez a szám 17-re csökkent addigra, mire a plejádokbeliek megérkeztek, hogy elültessék bennünk a megvilágosodás magjait. Ez 200 000 évvel ezelőtt történt. 110 000 évvel ezelőtt pedig már csupán egyetlen emberfaj létezett. 90 000 éve sikerült az embereknek létrehozniuk az első társadalmakat, és 50 000 évvel ezelőttre tehetők a lemúriai civilizáció kezdetei (Hawaiin).

Kedves olvasó, hányszor találkoztál, láttál, hallottál információt a bolygón valaha élt különböző emberfajokról?

Nem emlékszem, hogy tanultunk volna erről, amikor én egyetemre jártam. Ez eléggé furcsa, nem gondolod? Ha Kryon rajongója vagy, és olvastad Lee Carroll könyveit, akkor bizonyosan emlékszel rá, Lee milyen izgatott lett, amikor 2000 januárjában meglátta a Scientific American magazin borítólapját egy repülőútja során. (Az Átkelés a határon című Kryon-könyvben található is egy kép erről a borítólapról). Miért is okozott ez akkora izgalmat? Azt hiszem, a borítón a cím magáért beszél: „Nem voltunk egyedül. A fajunknak minimum 15 unokatestvére volt. Csak mi maradtunk. Miért?” Ha sikerül egy példányra szert tenned, érdemes elolvasni ezt az Ian Tattersall által írt cikket. Addig is, íme néhány részlet belőle, hogy lásd, mit fedezett fel a tudomány az evolúciónkkal kapcsolatban.

„Az elmúlt 25 000 évben a Homo Sapiens uralta a Földet, akinek semmiféle versenytársa nem volt az emberszabásúak családjában. Ez egy meglehetősen hosszú időszak ahhoz, hogy úgy érezhessük, teljesen természetes és helyénvaló, hogy egyedülállóak vagyunk ebben a világban...

...Az »egyetlen faj elmélete« sosem volt túl meggyőző, még az igen szórványosan előforduló 35 000 éves emberi fosszíliák tanúságára alapozva sem...

...Bár a minimalista irányzat tartja magát, a jelenlegi felfedezések és a korábban talált kövületek újraértékelése nyilvánvalóvá teszi, hogy az emberi faj biológiai története a többi, sikeresen fennmaradt állatfajéhoz hasonló: nem annyira lineáris fejlődésről van szó, inkább a változatosság jellemzi. Annak a gazdag történetiségnek ellenére, amelynek során az emberfajok kifejlődtek, együtt éltek, versengtek és kipusztultak, a Homo Sapiens végül egyedi emberfajként maradt meg. Ennek az oka máig ismeretlen...”

Mit gondolsz? Valóban ismeretlen, megismerhetetlen ez az ok? Vagy szerinted Kryon megadta a választ erre a rejtélyre - és ez a válasz a megszentelt DNS-ünkben rejlik? (mosoly)

Tehát van bizonyíték arra vonatkozóan, hogy több emberfaj is létezett. De milyen arra vonatkozó bizonyítékunk van, hogy az emberek itt voltak a bolygón 200 000 évvel ezelőtt? Az új kormeghatározási technikák kimutatták, hogy az Afrikában talált fosszíliák 195 000 évesek. A legrégibb emberi kövületek című cikkben, amelyet Hillary Mayell írt a National Geographic News számára, az alábbi mondatokat találhatjuk:

„Az új dátum egyben szélesíti a szakadékot a között a két időpont között, amikor az anatómiai értelemben vett modern ember megjelent, és amikor a »kulturális« jellemvonások (mint például a művészetek és a zene, a vallásgyakorlás és a kifinomult eszközkészítés) megjelentek. A kultúra megjelenésére vonatkozó bizonyítékok régészeti szempontból csak körülbelül 50 000 évvel ezelőtt dokumentálhatók széleskörűen.” Hát nem érdekes, hogy a tudósok különbséget tesznek a modern emberi anatómia és a modern emberi viselkedés között? Mellesleg, ha érdekel, hogy a Hawaiin talált emberi fosszíliák miért nem igazán régiek, akkor megsúgok valamit. Annak a területnek, amelyen egykor a lemúriaiak éltek, nagy része ma víz alatt van. A Hawaii-szigetek valójában egy hatalmas hegy maradványai. A Hawaiin (vagy más néven a Nagy Szigeten) található Mauna Loa a világ legmagasabb hegye, ha a magasságát az aljától, az óceán fenekétől mérjük.

Végül pedig nézzük, van-e bármi bizonyíték erre az úgynevezett kromoszóma-összeolvadásra, amelynek során a 24 kromoszómánkból 23 lett! A híres szerző, Gregg Braden, aki a Deep truth című könyv írója, a következőket állítja:

„A körülöttünk lévők evolúciójának menetével ellentétben a humán 2-es kromoszóma úgy tűnik, hogy összeolvadt vagy egyesült egyetlen nagy DNS-darabbá (így az emberszabásúaknál megszokott 24 helyett mi 23 kromoszómával bírunk).

Ebből olyasmi következik, ami ellentmond a tudomány fősodrában hallható véleményeknek: »Csakis egy ritkán előforduló folyamat okozhatta ezt a genetikai jelenséget.« Tehát különleges faj vagyunk ezen a bolygón, és nem valami »itteni« fajból fejlődtünk ki.”

Kryonnak szóló kérdés: A Földünk története hasonlít azoknak a bolygóknak a történetéhez, amelyek a galaxisunkban felemelkedtek?

Kryon: Érdekes, hogy ezt a kérdést még soha egyetlen ember sem tette fel nekem, nem igaz? Pedig a kérdés adja magát. Az új energia kezdi megmutatni nektek, hogy mindig is volt egy nagyobb igazság, ami elérhető volt számotokra, csak az emberi kíváncsiság még nem terjedt ki rá. Ez azért van így, mert az új energiában új intuícióhoz juttok, ami mindig is bennetek rejlett, de nem a túlélés szintjén. Mélyen el volt temetve az Akashátok „galaktikuson öröklött információinak” szintjén. Most azonban sok máshoz hasonlóan elkezd lassan felszínre kerülni, mégpedig azáltal, hogy Gaia (aki az emberiséget segíti ezzel) elért a Naprendszerünk galaktikus középpont körüli útján arra a helyre, ahol új típusú mágnesesség érkezik a bolygóra, és ősi információk kerülnek napvilágra. Tehát a kérdésedre az egyszerű válasz az, hogy igen, a Földnek nagyon hasonló a története, ahogy az alapvető evolúciója is. Azt gondolhatnánk, hogy minden egyes bolygó, amely átment ezen a folyamaton, nagyon egyedi úttal rendelkezik a bolygók változatosságából eredő hatalmas különbségeknek köszönhetően. Az igazság azonban az, hogy mind a fizikai evolúciónak, mind a tudatosság evolúciójának van egy jól bejáratott, hasonló útja galaxisszerte. Ez néhány igen alapvető törvény működésének köszönhető, nem pedig a véletlennek. Ezek a törvények - bár még névvel nem bírnak, de - mindenütt ugyanazok, és mindig abban segítenek, hogy a fejlődő életet ugyanabba az irányba „tereljék”.

A válasz másik része ugyanakkor az, amit épp most mondtam el: miszerint Gaia maga is részt vesz ebben az iránymutatásban! Egyszóval van még valami Gaia és az emberiség kapcsolatának vonatkozásában, amiről most fellebbentjük a fátylat.

LEMÚRIA

Lemúriáról szeretnék beszélni. Ezt a nevet akkor hallottam először, amikor 2006-ban az első Kryon-könyvet a kezembe kaptam. Kryon gyakran hivatkozik a lemúriaiakra, a bolygó ősi lelkeire. A felébredési folyamatom során sokáig kíváncsian töprengtem, vajon én is lemúriai vagyok-e. Mostanra persze már tudom, hogy bizonyosan éltem Lemúriában, erről számos alkalommal kaptam megerősítést, például amikor egy közvetítés alkalmával Kryon biztosított minden résztvevőt a teremben arról, hogy lemúriai gyökerei vannak. Minden egyes alkalommal erős érzelmek öntenek el, amikor az a szerencse ér, hogy ellátogathatok Hawaiira. A sejtjeimben zsonganak az emlékek, és beborít a szeretetteli, édes, földanyai energia - főleg, amikor Kauai-on tartózkodom.

És mi a helyzet veled? Te is lemúriai vagy? Szinte hallom azokat, akik erre rávágják, hogy igen - és érzem, érzékelem, hogy vagytok néhányan, akik ebben nem ilyen bizonyosak. Szeretnélek biztosítani róla, hogy akár lemúriai vagy, akár nem, a DNS-ed esszenciájában mindenképpen visszhangzik a benned rejlő isteniség. Isten egy része vagy, örökkévaló. Mindig léteztél, és mindig is létezni fogsz. Úgyhogy kérlek, ne foglalkozz túl sokat azzal, hogy kitaláld, vajon lemúriai vagy-e vagy sem!

A lemúriaiak szülőhelye a világ legmagasabb hegye, amely ma Hawaii-szigetcsoport néven ismert. Abban a korban ennek a hegynek a 80%-a a víz felett magasodott, csúcsai sokkal magasabban voltak, mint ma. Ez a hegy a Föld egyik úgynevezett forrópontja felett született: volt itt egy kitüremkedés a földkéregben, amely felnyomta a területet. A sziget nagy részén hideg volt. A legmagasabb csúcsokat hó és jég borította, gleccserek alakultak ki rajtuk. Egy nap a geológusok majd rálelnek ennek bizonyítékaira.

A lemúriaiak a Gaia és az emberiség közötti kapcsolatot testesítették meg. Spirituális értelemben előkészítették és létrehozták a bolygó Akasha-krónikáját. Ez volt az isteniség népességi központja. Minden lélek, aki Lemúriába született le, egy tiszta lenyomatot kapott - ilyet sehol máshol nem kaptak a lelkek -, ezért a lemúriaiak DNS-e volt a legtisztább a bolygón. Néhány kivételtől eltekintve minden lemúriai csupán egyetlen életet élt le a szigeten. Ezt szándékosan tervezték meg így: azért, hogy minden léleknek legyen egy ősilélek-tapasztalata. A lemúriaiak alapozták meg a Kristályrács energiáját. Ők voltak azok is, akik a Teremtés Barlangjában otthagyták az energiájuk lenyomatát, miközben arra vártak, hogy a civilizációjuk teljessé váljon. Miután egy lélek megjárta Lemúriát, vagy várakozott a következő inkarnációval, vagy máshová született le újra. Így hát az ősi lelkek legrégibb Akasháit a lemúriaiak hordozzák. A spirituális magok elültetése szempontjából az is fontos volt, hogy ezen a módon Lemúriába csak új lelkek érkezhettek. Alig néhány lemúriai papnak volt előző lemúriai élete - és ők is többségében nők voltak. A legtöbb lemúriai új lélekként érkezett a bolygóra. Kryon becslése szerint körülbelül 350 millió ősi lélek élte át ezt a lemúriai tapasztalást. Ennek alapján azt mondhatjuk, hogy körülbelül ennyi ősi lélek található a bolygón jelen pillanatban, akiknek többsége felébredőben van.

A lemúriai energiában élő emberek voltak az egyetlenek a bolygón, akikbe a plejádokbeliek elültették a magokat, és azután teljes elszigeteltségben éltek. Lemúria egy sziget volt (Hawaii), így a csoport tisztább alakban maradt fenn, mint a többi, máshol élő csoportok. Még a Föld legeldugottabb részén élő embereknek is módjuk volt szétszóródni, világot látni, így változatosabbá vált a gondolkodásuk. De Lemúria ugyanolyan maradt évezredeken át, és ezzel a történelem egyik leghosszabban fennmaradt civilizációja is lett - ám a tudósok számára szinte teljesen elveszett, hiszen a szigetek nagy részét, ahol egykor a lemúriaiak éltek, ma víz borítja.

A lemúriaiak DNS-ét több ezer éven át közvetlenül befolyásolta a plejádokbeliekkel töltött idő, akik ebbe az elszigetelt és zárt környezetbe hozták el a tudásukat és bölcsességüket, így ez a tudás és bölcsesség nem hígult fel. Lemúria egy egyszeri megtapasztalás volt a lelkek számára azzal a céllal, hogy létrehozzák a bolygó Akasha-krónikáját.

Az idő egy pontján azután két ijesztő dolog is történt egyszerre. Lemúria hegye elkezdett a tengerbe süllyedni, és a vulkánokból forró láva folyt. Ez jeladás volt arra nézve, hogy az embereknek ideje elhagyniuk a szigetet - és egyben jelezte a lemúraiai korszak végét, valamint azt is, hogy megkezdődik az emberiség munkája a bolygón. A lemúriaiak tengerjáró néppé lettek, elindultak, hogy más helyet találjanak a letelepedésre. Néhányuknak sikerült, másoknak nem. Sokan közülük délnek indultak, mások nem.

A lemúriaiak elhagyták a ma Hawaii néven ismert szigetet, és közösségeket alapítottak többek között a Húsvét-szigeteken és Új-Zélandon. Ezért lehetséges, hogy a lemúriai ősi lelkek energiája ilyen erőteljesen érezhető ezeken a területeken. Kryon rengeteg információt adott át a lemúriai civilizációról az egyik földközi-tengeri hajóút során:

A legnagyszerűbb társadalom volt, amit a bolygó valaha is látott - nem a tagok nagy száma, hanem a tudatossági szint okán. Ez nem valami olyasmi, amivel versenyeznetek kell, hiszen léte az emberiség elrendezésének és beszabályozásának részét képezte. A lemúriai civilizációról beszélek. Eddig még soha nem pontosítottam, hogy mennyi ideig is tartott, úgyhogy most megteszem. Mit szólnátok egy olyan társadalomhoz, amely több mint 20 000 éven át fennmaradt? A tagjai békében éltek egymással. Emellett elhomályosulna minden más, ami valaha is történt az írott földi történelem során. Semmi más, amiről tudtok, és amit ismertek, nem fogható ehhez. ...Sokkal több mindent el kell még mesélnem nektek a lemúriaiakról. Úgyhogy kezdjük a dolog spirituális részével! Kultúrájuk 20 000 éves időszaka alatt összesen 350 millió lemúriai lélek inkarnálódott a bolygóra. Ez nem sok, ha számba vesszük, hogy 800 generációnyi időről beszélünk. Hadd magyarázzam meg, hogy miért történt így!

Jól figyelj most, társam, ez egészen egyedülálló információ lesz, úgyhogy kérlek, pontosan fordítsd! (Kryon Lee-hez beszél, hangosan, hogy mindenki hallja.) A lemúriaiak nem lemúriaiként inkarnálódtak újra. Ezt úgy értem, hogy spirituális értelemben 350 millió egyéni, egyedi lélek - és nemcsak emberi lelkek, hanem elsősorban angyalok - választotta azt, hogy megtapasztalja a lemúriai kultúrában való létezést, és azután nem reinkarnálódott újra. Küldetésük csupán egy alkalomra szólt. A lemúriai születési ráta elmaradt az általatok ma ismerttől, közel sem hasonlított hozzá. Még csak az a hatványozódás sem volt jellemző rá, mint a mai születési mutatókra. Ez elég bonyolult. Megvolt a biológiai oka annak, hogy a lemúriaiaknak miért nem volt sok gyermekük, ugyanakkor a bolygó hőmérsékletének és a kultúrájuknak is van köze hozzá. A férfiak nem voltak olyan termékenyek, mint manapság. Ez ugyanakkor elősegítette a spirituális jellemzők olyan módon történő alakulását is, amire szükség volt. Egyszóval azt kell tudnotok, hogy a lemúriai spirituális kultúra, vagyis ez a 350 millió lélek képviseli a Földön valaha ismert leghosszabban fennálló társadalmat. Erről mindjárt ejtünk még szót...

...Most egy olyan dologról fogok beszélni, amely tudományos szempontból ellentmondásosnak tűnhet. Azt állítom, hogy akkoriban a kisebb meteorok becsapódása sokkal gyakoribb volt, mint azt most hiszitek. Például 13 000 évvel ezelőtt, majd 5 000 éve is sor került egy-egy becsapódásra. A legutolsó, 5 000 évvel ezelőtti nagyobb horderejű volt. Két hatása is volt a bolygóra nézve: az első, hogy a bolygó kérgében olyan elmozdulást hozott létre, amelynek során a Föld 28 fokos tengelyforgása 23 és 1/3-ad fokra csökkent. Ez volt ám a becsapódás! És alig 5 000 éve történt. A második hatása a civilizációra vonatkozott. Rengeteg por került a légkörbe, egészen pontosan a sztratoszférába, ami heves esőzéseket eredményezett. Az esőzések az emberiség nagy részét elpusztították. Rengeteg ember és állat veszett oda. Ahogy ezt már korábban említettük, ez szükségszerű volt. Része volt a tervnek. A fő cél az volt, hogy a teljes lemúriai tudás megsemmisüljön, illetve, hogy létrejöjjenek olyan tavak, amelyeket az emberiség használni tud. A tudomány bizonyítékokat találhat erre a kőzetrétegekben, sőt, mindezt összefüggésbe is hozzák az özönvízről és egy bárkáról szóló mítosszal is....

...A lemúriai civilizáció 35 000 évvel ezelőtt kezdődött, és 15 000 évvel ezelőtt ért véget - ez volt a leghosszabban fennálló, központi irányítású civilizáció a Földön. Teljesen más volt, mint bármely más civilizáció, amit valaha is létrehozhattok. Nézzük meg, mi is történt vele! A lemúriai civilizációnak és az ott élők új DNS-jellemzőjének a fő célja az volt, hogy előkészítse a terepet valami új számára. Amikor egy szakács ebédet készít, olajat önt a serpenyőbe, minden hozzávalót előkészít az ételhez, megteszi a szükséges előkészületeket, de még szó sincs a kész ételről.

A lemúriaiak ilyen kapcsolatban álltak a Földdel és veletek. Spirituális értelemben az étel előkészítése zajlott. Ezért ismét elmondjuk, hogy ők más Akasha-jellemzőkkel rendelkeztek, mint ti. 350 millió lemúriai élt le egyetlen létidőt abban a kultúrában. Mindannyian egyediek voltak, és kevés kivételtől eltekintve mindegyikük egyetlen életet élt le lemúriaiként. Azt is mondhatjuk, hogy ők hozták létre a bolygó Akasha-krónikáját. Képzeljétek el a Teremtés Barlangját, benne a kristályokkal, amelyek tulajdonképpen a bolygón lévő lelkek! Minden alkalommal leszületett egy angyal, és lemúriaiként élt egy kis ideig. Az energiája esszenciája a bolygó részévé vált, a nevével ellátott kristály pedig bekerült a barlangba. Ezeknek a dolgoknak nem igazán van értelme azok számára, akik korábban még nem hallották a Teremtés Barlangjának a történetét. A teljes lemúriai civilizáció azért jött létre, hogy felépítse a Teremtés Barlangját, és beleültesse 350 millió lélek energiáját. Egész történelmük során alig pár ezer lemúriai született le ismét ugyanabba a civilizációba - elsősorban azok, akikből a tudósaik lettek. A többiek leéltek ott egy életet, azután odaát várták, hogy a civilizáció beteljesedjék. (Kryon itt azokról az angyalokról beszél, akik az emberiség különböző lelkeit képviselik.) Mindez okkal történt, azért, hogy a bolygón elültessék az eljövendő korszak spirituális magjait, és megemeljék a Teremtés Barlangjának kristályértékét.

A lemúriaiak tudták, hogy mi történik. Ahogy azt már elmondtuk, körülbelül 15 000 évvel ezelőtt a jég olvadásnak indult, és ez a lassú folyamat eltartott 5 000 évig. Mondhatni elég idejük volt a lemúriaiaknak a felkészülésre, amit meg is tettek. Először is tengerjáró néppé váltak, és hajókat építettek. Lassanként a legtöbben elhagyták a völgyet, ahol laktak, mert a víz kezdte azt elönteni, ahogy a jég olvadt és a vízszint emelkedett a Földön. Tehát azt mondhatjuk, hogy a lemúriai társadalom egy része a hajóik segítségével benépesítette a többi szárazföld partvidékét. Megtalálhatjátok őket Új-Zélandon, a Húsvét-szigeteken (bár ott nem sokan maradtak), és azon a hatalmas kontinensen, amit ma Amerikának neveztek. Ott voltak a Nyugati-parton, Alaszkában, és a másik kontinensre átvezető földsávon. Ott voltak mindenütt. Sokan a Shasta-hegyen telepedtek le, és emberi alakban éltek sokáig, mielőtt multidimenzionális lényekként bevették volna magukat a hegyekbe.

Néhányan közülük új társadalmakat hoztak létre másokkal együtt, akik szintén messzire vetődtek a gyökereiktől, és teljesen elfeledték az örökségüket. Az egyik ilyen kultúra a sumér nevet viselte a Közel-Keleten. Ebből fejlődött ki később az egyiptomi kultúra. Különös, hogy ti úgy gondoljátok, ezen a helyen kezdődött a történelmetek!

Van itt valami, amiről eddig még nem beszéltünk. A régi Lemúriával kapcsolatos minden bizonyítéknak nyoma veszett. Az óceán víz alatti áramlatai igen erősek, szinte folyóként hömpölyögnek a mélyben, évezredek óta sodorják magukkal a homokot, és betemetnek mindent. Vannak, akik azt mondják: „Ez azt jelenti, hogy sosem találunk rá a lemúriai leletekre." Pedig nemcsak, hogy rájuk fogtok találni, hanem már rájuk is találtatok. Sok gyűjtő rejteget lemúriai leletet - rejtegetik, mert amikor megmutatják őket a tudomány képviselőinek, akkor nevetség tárgyává lesznek. Mert maguk a leletek ellentmondásosak: túl régiek ahhoz, hogy azok legyenek, amik! Legalábbis a modern gondolkodás szerint. Mi történne, ha találnátok egy autóalkatrészt, amely a szénizotópos vizsgálat szerint 3 000 éves? Ez olyan lelet lenne, ami „nem is létezhetne”. Nos, a lemúriai leletekkel is ez a gond. Mert a leleteken olyan csillagtérképek és biológiai információk kerülnek elő, „amiket akkoriban nem tudhattak”.

Egyáltalán hogyan kerülhet ilyen lemúriai lelet valakinek a birtokába? Hiszen Lemúriát elmosta a víz. Nos, a válasz a hajókban rejlik. Számtalan olyan hajó süllyedt a tenger mélyére a viharokban, amelyeknek a fedélzetén ott voltak a lemúriai használati tárgyak. Ezek közül a hajók közül néhány még felfedezésre vár - másokra már rátaláltak, és a rajtuk lévő tárgyak a gyűjtők kezébe kerültek, akik senkinek sem mutatják meg őket, mert a puszta létük is hihetetlennek tűnne mindenki számára...

...Most tehát már többet tudtok a lemúriaiakról. Tudjátok, hogy nem azzal a fajta tudatossággal rendelkeztek, mint ti most. Ők a kísérlet beállításának része voltak, ti pedig elveszítettétek a DNS-aktiváltság egy részét, amivel ők még rendelkeztek, mert a dualitás megéléséhez ezt az energiát választottátok. És ez szabad döntés volt, hogy lássátok, rájöttök-e erre, és képesek vagytok-e visszaszerezni. Ez a DNS kvantumi része, az, amit mi Lemúriai és Plejádokbeli rétegnek hívtunk, és amelynek egyik része az Akasha-krónika. Nos, ha ezt a sok információt most mind összerakjátok, akkor rájöhettek, arra is, hogy a lemúriaiak feleltek a Föld Akasha-krónikájának a létrehozásáért is...

...Most pedig hadd áruljak el valamit, amit imádni fogtok! 1987 és 2007 között valami csodálatos dolog történt. Az új energia hatására a lemúriai nevet viselő kristályok felébredtek a Teremtés Barlangjában! Azt suttogták, hogy „Ideje visszatérni” - mind a 350 millió darab! Ide hallgassatok: az összes lemúriai, aki valaha is élt a bolygón, most újra itt van, ismét emberi testben él, visszatért! Mindenhol megtalálhatók, az egész Földön. Itt is tele van velük a terem, látom őket. Ezért vagytok most itt, kedveseim! Ezért olvassátok e sorokat. És még csodálkoztok, hogy miért rezegtek össze ezekkel a dolgokkal? Csodálkoztok, hogy miért vagytok magasabb rezgésszinten? Csodálkoztok, hogy miért van összhang a sejtszerkezetetek és Kryon között? Azért, mert lemúriaiak vagytok, ősi lelkek itt az új energiában.

„Kryon, akkor ez azt jelenti, hogy a lelkem 1900 előtt nem volt itt?”

Nos, erre bonyolult a válasz. Egyes részeitek és darabjaitok itt voltak, de nem a teljes lemúriai legbelső magenergiátok. Magatokra egy lényként gondoltok, egy lélekként, egy névként, egy arcként, pedig ez nem így van. Sok-sok energia kombinációi vagytok. Ezt nehéz, szinte lehetetlen elmagyarázni. Valahányszor leszülettek, hasonlóak vagytok egy készülő leveshez, amely ide érkezik. Van egy Felettes Énetek, amely minden egyes alkalommal ugyanaz a legbelső magenergia. Ám ami ezt körülöleli, az spirituálisan igen sokféle lehet. Most viszont néhányan közületek úgy tértek vissza, hogy a lemúriai legbelső magenergia veszi körbe őket - és ilyen már 50 000 éve nem történt! A DNS-nek ezek a részei újraaktiválódnak. Figyeljetek arra, amit már évek óta mondok: a bolygó lakosságának alig fél százaléka kell, hogy felébredjen ahhoz, hogy mindenki rezgésében változás álljon be. 2012-be már egy új rezgésben fogtok belépni. A hétmilliárd ember alig fél százalékának kell csak felébrednie. Az nem olyan sok - gyakorlatilag a ma a Földön élő 350 millió lemúriai 10%-a, ami igen méltányos arány.

Élő Kryon-közvetítés Az emberiség története címmel. Elhangzott a 8. Kryon Hajóúton 2007. augusztus-szeptember során.

A fő különbség a lemúriai ősi lelkek és a többi ősi lélek között az, hogy ti részesültetek egyszer ebben a tiszta DNS-tapasztalásban, és ez benne maradt az Akashátokban. Kryon jelezte, hogy a lemúriai ősi lelkek feladata az, hogy ismét felébresszék magukban azt a DNS-t, amellyel akkoriban rendelkeztek.

Még valamit szeretnék elmesélni Lemúriával kapcsolatban. Elmagyarázom, hogy Kryon miért utal mindig az ősök, az őseink bölcsességére - és hogy azok az ősök ti vagytok, ősi lelkek. Miért voltak ezek a lemúriaiak olyan különlegesek? A válasz a DNS-ükben rejlik. De hagyom, hogy erre Kryon szolgáljon magyarázattal:

Lassan megszületett az első civilizáció a bolygón, amit Lemúriának neveztek. Tisztában kell lennetek azzal, hogy ez nem olyan értelemben volt fejlett civilizáció, ahogy ti a „fejlett” szót értitek. Ám rendelkeztek valamivel, amiről tudnotok kell: a kvantum DNS-ük 90%-os hatásfokkal működött, nem 30%-on, ahogy jelenleg a tiétek. Az ő DNS-üknek minden kvantumjellemzője aktiválva volt, ez volt az, amit a plejádokbeliek rájuk hagytak. Lemúria volt a bolygó legrégibb és a leghosszabb ideig fennálló civilizációja, amely soha nem tapasztalta meg a háborút.

Végül a civilizáció végét a tengerek és óceánok vízszintemelkedése okozta. Ahogy azt már korábban elmondtam nektek, a lemúriaiak tengerjáró néppé váltak, és szétszóródtak a Földön. A sors iróniája, hogy sokan közülük messzi földrészekre is eljutottak, és a tudósok ma úgy tekintik, hogy onnan származtak, nem pedig úgy, hogy odautaztak, ahogyan az valójában történt.

Lemúria volt ez első emberi társadalom a bolygón. Ott éltek, ahol a plejádokbeliek valamikor leszálltak, a Föld legmagasabb hegyének tetején (ha a mérést a hegy lábától kezdjük). Ma ez a terület Hawaii legnagyobb szigete, és körülötte a lemúriaiak „kenui” nyugszanak a tengerfenéken. A hawaii vének is elmondják majd nektek ma, hogy ez Hawaii származási vonala, és hogy a plejádokbeliek ide érkeztek meg - hiszen ők is ezt tanítják az emberiség kezdeteiről.

A lemúriaiak kvantum megértéssel bírtak az életről, és a DNS- ükben mindent tudtak a Naprendszerről. A 90%-on működő kvantum DNS olyan tudatosságot hoz létre, amely egy az univerzummal. A bolygó egyik legrégibb spirituális hitrendszere azt tanítja, hogy legyetek egyek mindennel. Ez nem véletlen...

...Íme egy történelmet érintő tanács: ne foglalkozzatok olyan sokat Atlantisszal! Atlantisz jóval később létezett, és amúgy is három is volt belőle, ráadásul igen zavaros, hogy mi is volt ott és mi történt akkoriban. Melyikről szeretnétek beszélni? Atlantisz távolról sem játszott olyan fontos szerepet, mint amit a metafizikai és ezoterikus tanítások szeretnek neki tulajdonítani. Igen, persze, fontos volt, de egyik közülük még csak nem is olyan ősi. Egészen új keletű volt, a görög szigetek szomszédságában feküdt, és a görögökkel kapcsolatos ma ismert történelmetek is beszámol róla. Az emberek drámai érdeklődést tanúsítanak az olyan civilizációk iránt, amelyek hirtelen pusztultak el. Egy ilyen történés mítoszokat teremt az emberek fejében, olyan elméleteket gyártanak, hogy Atlantisz volt az egyik legfejlettebb civilizáció. Ez nem igaz. Lemúria volt a legfejlettebb, de csupán ami a tudatosságot illeti.

Lemúria nem egy technikailag fejlett társadalom volt, szinte egyáltalán nem voltak műszaki képességeik. Azt viszont tudták, hogyan kell gyógyítani a mágnesességgel, mert ez a tudás benne rejlett a DNS-ükben. Intuitív információkkal rendelkeztek ezzel kapcsolatban. A kvantum DNS jó minőségű intuitív információkkal szolgál. Ők pedig, mivel egyek voltak az univerzummal, mindent tudtak a DNS-ről. Hát nem így van ezzel mindenki? (Kryon mosolyog) Még a DNS formáját is ismerték - mikroszkóp nélkül. Erre képes a kvantum DNS.

A régiek tudták! A lemúriaiak rengeteget tudtak a bennük hordozott DNS-nek köszönhetően, amit a plejádokbeliektől kaptak. Mindent tudtak a Naprendszerről és általánosságban véve a galaxisról. Ha a csillagokra tekintettek, tudták, mi van odafent. Ez a tudás egy látszólag fejlett társadalmat hozott létre, de még mindazok nélkül a műszaki vívmányok nélkül, amikkel manapság ti rendelkeztek.

Élő Kryon-közvetítés A DNS és az emberi faj története címmel. Elhangzott az oregoni Portlandben 2009. augusztus 29-én.

Bár a lemúriai társadalom kevésbé volt technológiai jellegű, mint a mi mai társadalmunk, Kryon mégis azt mondta, hogy hihetetlenül fejlett volt a civilizációjuk. Hogyan működött ez a fejlett társadalom? A lemúriai társadalom működésének módja számunkra újszerűnek, az általunk megszokott sémákon túlmutatónak tűnhet. Ma is pontosan ilyen gondolkodásmódra lenne szükség, hogy a jelenlegi problémáinkra megoldásokkal tudjunk előállni. Talán ha elkezdenénk magunkévá tenni a lemúriai gondolkodás- és életmódot, számtalan problémánk megoldódna. Kryon két példán keresztül mutatta be, hogyan működtek a dolgok Lemúriában. Biztosan egyetértesz velem abban, hogy mindkét példa remekül bizonyítja, hogy mennyire kvantumi gondolkodásmódot követtek. El tudod képzelni, hogy ez a fajta megközelítés a mai tudatosságban is működőképes lehetne? Én azt hiszem, hogy Kryon ezért mesél nekünk ilyen gyakran az ősi bölcsességről és tudásról.

A LEMÚRIAI ISKOLÁK

Hadd meséljek még egy kicsit Lemúriáról és a társadalmuk jellemzőiről! Most persze mondhatjátok: „Vajon miért akarnál erről beszélni?” Nos, azért, hogy „össze tudjátok kötni a pontokat” és meglássátok azt a képet, amely megmutatja, hogy mi is történik a bolygón. Most azokról a régmúlt időkről beszélek, amikor Lemúria vidéke még gyönyörű volt, és nem borította az óceán vize. Először is hadd meséljek nektek az ottani gyermekekről! Az iskolák nagyon-nagyon mások volt a nagy Lemúriában. Ez még az atlantiszi kor előtt történt. A dolog a következőképpen nézett ki: a tanárokat véneknek nevezték - mindannyian idősek voltak, a társadalom kimagasló tagjai. De nem ők vezették az iskolákat, ahogy azt manapság a ti tanáraitok teszik, és semmi közük sem volt a napi ügyekhez sem. Az iskolákban nem volt adminisztráció, nem voltak irodák, az iskola épülete kicsi, elkülönített, egymáshoz nem kapcsolódó termekből állt.

A tananyag sem követte azt a lineáris felépítést, mint manapság. Ehelyett a vének összegyűltek, és eldöntötték, hogy a diákoknak mit kell elsajátítaniuk egy meghatározott idő alatt. A szülők egy bizonyos életkorban elküldték a gyerekeiket a helyi tantermekbe. Az osztályokban a diákok és a vének (a tanárok) együtt döntötték el, hogy mi legyen a tananyag. Azután a gyerekek vették át az irányítást, közösen kitalálták, hogy mennyi idő alatt képesek ezt elsajátítani, és jelentették a véneknek, hogy mire jutottak. A tanárok mindig rugalmasak voltak, és a gyerekek tervei szerint haladtak. Azután a gyerekek gyakran választottak maguk közül egy vezetőt, vagy kitaláltak egy rendszert, amelynek értelmében egymást váltották a diákvezetők, akiknek az volt a dolguk, hogy segítsenek az előre meghatározott tervhez kapcsolódó feladatok megoldásában és adminisztrációjában. A vének feladata tehát az volt, hogy megosszák a bölcsességüket a diákokkal, és biztosítsák, hogy azok megfelelő tudáshoz jutnak. Ám a gyerekek magas szintű elméleti tudással rendelkeztek, és gyakran képesek voltak egyetlen nap alatt elsajátítani az amúgy egy egész évre tervezett tananyagot. Tehát anélkül, hogy magának a tudásnak a birtokában lettek volna, a diákok határozták meg, hogy érzésük szerint hogyan lehetne azt a tananyagot elsajátítani, mi lenne hozzá a leggyorsabb módszer, és hogyan lehetne a legjobban „beilleszteni” a tantervükbe. Amikor úgy érezték, hogy megtanulták az anyagot, akkor vizsgáztatást kértek. Ha az osztály sikeresen letette a vizsgát, akkor mindannyiuk iskolaévét elvégzettnek nyilvánították, és kezdődhetett a vakáció (ami az ilyen korú gyerekek valódi vágya).

A tanításnak nem volt közösen meghatározott időtartama, az iskolaév egyszerre kezdődött mindenkinek, de a tanítás befejező időpontja nem volt kijelölve. A diákok határozták meg az iskolaév hosszát azáltal, hogy milyen gyorsan sajátították el a tananyagot. Ez egy elvi megegyezés volt részükről, és tükrözte azt a képességüket, amellyel az anyag tényleges ismerete nélkül is fel tudták mérni, hogy mi az, amit meg kell tanulniuk. Tehát nem volt iskolaév, sem érdemjegyek - a cél egy bizonyos tudásszint elérése volt, méghozzá mihamarabb, hogy azután mehessenek játszani. A gyerekek irányítottak, de teljes mértékben tisztában voltak azzal, hogy meg kell tanulniuk mindazt, ami a követelmény.

Most lehetséges, hogy többen felkiáltanak: „Ez nagyon különös és szokatlan! Így nem működhetett a dolog. Ez nem lenne összeegyeztethető az emberi természettel.” Erre én azt felelem, hogy talán egy 4D-s emberi természet nem tenné lehetővé, ám egy fogalmi gondolkodású, multidimenzionális gyermek könnyedén meg tudta tenni. Azért mondom el nektek mindezt, mert ez az indigó gyermekek legelső jellemzője, amit sok évvel ezelőtt a tudomásotokra hoztunk. Ez egy lemúriai jellegzetesség. De az indigó gyermekek néhány más tulajdonságát is multidimenzionálisnak írtam le.

Térjünk most vissza Lemúriához! Ha voltak az osztályban olyanok, akik lassabban tudtak tanulni, a többiek azonnal észrevették és segítettek nekik. A mai típusú házi feladat helyett a diákoknak az volt a dolguk iskola után, hogy egymást korrepetálják, hogy mindenki lépést tudjon tartani az osztállyal. Csak egy dolgot vittek haza magukkal: egy másik diákot! Minél gyorsabban tanultak, annál hamarabb kezdődött a vakáció. Ez ösztönözte a diákokat. Persze most mondhatjátok, hogy: „Jó, de mi volt a bajkeverőkkel? Vagy ilyenek nem is léteztek ezen a csodás lemúriai földön?” De, természetesen voltak ilyenek is. Mindjárt el is mondom, hogyan kezelték őket - titeket pedig arra kérlek, hogy közben ne ítélkezzetek!

A gyerekek maguk rendezték le az ilyen helyzeteket - de persze nem erőfitogtatással, mert az nincs benne egy fogalmi gondolkodású gyermek tudatosságában. Ne feledjétek, ebben a típusú tudatosságban a csoport érdeke az első, nem a személyes hatalom. A gyerekek logikusan kezelték a helyzetet: ha egy diák miatt késett volna a vakáció, akkor a többiek a tőlük telhető módon segítettek neki a tanulásban. Ha ebben a gyerek nem volt partner, vagy egyszerűen bajkeverő volt, akkor végül a többiek kizárták maguk közül. Bárki, akit az osztály egyszer közmegegyezéssel kizárt a sorai közül, többé nem csatlakozhatott ahhoz a közösséghez. Egy másik osztályt kellett találnia magának, ami nem Nagy-Lemúriában volt. Ez (természetszerűleg) megteremtett egy teljes másik társadalmat, amelynek tagjai elvesztették a becsületüket, és általában nem is éltek sokáig, mivel nem nyertek jogot arra, hogy meglátogassák a Megfiatalodás Templomát, amely a lemúriai egészségügyi rendszer alapját képezte.

Azt mondjátok, ez szigorú rendszer volt? Nos, valóban. Talán mai mércével mérve az volt, de így működtek az iskolák. A ti társadalmatok más módokon fejlődött, mint az övék, mert ti a megvilágosodásotok más részein munkálkodtok.

Ezek a magyarázatok segíthetnek megérteni számotokra, hogy miért olyan nehéz az iskola a jelenlegi indigó és kristálygyerekeknek, és az új földi energia összes gyermeke számára. Azért, mert bennük a DNS egyik rétege már aktiválva van és működésre kész. És emlékezik. Erről mindjárt bővebben is beszélek.

LEMÚRIAI EGÉSZSÉGÜGY

Szeretnék mesélni nektek a lemúriai egészségügyi rendszerről! Tudjátok, a lemúriaiak nem rendelkeztek kimagaslóan fejlett tudománnyal. Nem voltak számítógépeik, ahogy manapság nektek, volt viszont igen fejlett multidimenzionális intuíciójuk. Közületek azok, akik tudják, mit jelent olyan embernek lenni, aki intuitíven meglátja a betegségeket, azok értik, miről beszélek. A lemúriaiak mindannyian rendelkeztek ezzel az intuitív tudással. A test intelligens. A lemúriaiak teste (attól függően, hogy milyen messzire megyünk vissza az időben) sokkal nagyobb volt a tiétekénél, de ahogy azt már mondtuk, visszafejlődtek: kisebbek és alacsonyabbak lettek. Tisztában voltak vele, hogy ez történik velük. Ez az információ azt is elárulja nektek, hogy a plejádokbeliek nagyobb termetűek voltak nálatok - most is azok.

A lemúriai társadalom úgy döntött, hogy a következőket teszi az egészségügy terén: Lemúria erőforrásainak nagy részét arra költötték, hogy mindenki olyan egészséges legyen, amennyire csak lehet. Nem voltak egészségügyi díjak, hiszen ez egy elméleti gondolkodású kultúra volt. Sokkal fejlettebb intuícióval rendelkeztek a teljes képpel kapcsolatban, mint az egyes emberre vonatkozóan. A lemúriai társadalom intuitíven rájött, hogy minél egészségesebb a lakosság, az annál jobb a gazdaság számára. Volt földtulajdon, de nagyon más típusú, mint a mostani: csoporttulajdonban voltak a földek, így mindig csoportos döntéseket hoztak velük kapcsolatban.

Ha volt valaki, aki állandóan beteg volt, akkor nem lehetett vele megosztani a terheket. Mivel ez sértette a csoport érdekeit, ezért nagyon hamar rájöttek, hogy ha mindenki egészséges, akkor sokkal jobban működik a gazdaság. Most ismét elmondom, mi az oka annak, hogy a lemúriai történelemről beszélek nektek. Azért mondom el mindezt, mert ugyanez a dolog van épp megtörténőben a bolygótokon. Az a felismerés, hogy az egészséges ember földet tud venni és adót tud fizetni, hirtelen egy forradalmi ötlet melegágyává válik: ha a kormány képes meggyógyítani a lakosságot, akkor virágzó társadalmat teremthet. Micsoda felismerés! Figyeljétek meg, milyen változások következnek be az egészségügyi támogatások, források és célok tekintetében! Hogyan gyógyítható meg minél több ember minél kevesebb pénzből? Hogyan vonjatok el pénzt az egyik kulcsterülettől, és rendeljétek oda egy másikhoz? Elgondolkodtatok már valaha azon, hogyan fogjátok meggyógyítani a bolygón pusztító betegségeket? Sokan panaszkodtok, hogy „Az emberiség soha nem éri el a megvilágosodásnak azt a fokát, ahol elegendő pénzt fordít a tömegek gyógyítására”. Igazatok van. Tehát egy másik módszer fog működni, amely a jelenlegi emberi természetetek számára észszerűbbnek tűnik. Ne ítélkezzetek, csak legyetek tisztában azzal, hogy hamarosan egy új elképzelés üti fel a fejét: a „gazdaságos gyógyítás”. Hogyan máshogy tudná a Föld megadni számotokra azt, amire ilyen nagy szükségetek van? A válasz az, hogy találjátok meg azt a módszert, amellyel ez a kérdés bekerül a leggazdagabb nagybefektetők céljai közé, amellyel a gyógyítás a globális egészségbe való befektetéssé válik. És hogy milyen ellentételezést kapnak a befektetők? Az ország „gyógyulási rátájának” arányában megkapják a GDP egy részét a kormányoktól, amelyeknek dolgoznak. Figyeljetek, mert ez az elkerülhetetlen folyamat már megkezdődött!

Élő Kryon-közvetítés A lemúriai kapcsolat címmel. Elhangzott a Shasta-hegyen, Kaliforniában 2004. június 20-án.

Látod már, milyen értelemben voltak elméleti gondolkodásúak a lemúriaiak? Érted, hogy Kryon miért mondja, hogy az újszerű, megszokott sémákon kívüli gondolkodás megteremtené az általunk keresett megoldásokat? Tisztában vagy vele, hogy a jelenleg felébredő lemúriai ősi lelkek mekkora hatással lesznek a bolygóra? Még egyszer elismétlem, ha nem vagy benne biztos, hogy lemúriai vagy-e vagy sem, akkor sem kell ennek túl sok aggodalmas gondolatot szentelned, mert a bolygó amúgy is elkezd megnyílni a lemúriai energia felé. Az akkor elültetett magokat, hogy úgy mondjam „megöntözik majd”, hogy szárba szökkenjenek, és a bolygó minden lakója számára elérhetővé váljanak. Később beszélek majd a Föld rácsairól és ezek átkalibrálódásáról, aminek az a célja, hogy segítséget nyújtsanak az itteni megvilágosodóknak. „Kik azok a megvilágosodók?” – kérdezheted. Nos, kedves olvasó, ha most ezt az oldalt olvasod ebben a könyvben, ha eljutottál idáig anélkül, hogy sutba vágtad volna ezt az írást, akkor azt hiszem, te is megvilágosodó vagy. (mosoly) Köszönöm, hogy te is árasztod a fényt!

Kryonnak szóló kérdés: Tudnál további magyarázatot adni arra vonatkozóan, hogy a bolygó miképpen nyílik meg egyre inkább a lemúriai energia felé?

Kryon: Ez nem olyan nehéz kérdés. Mindig is ott volt előttetek ennek a lehetősége, ha sikerül átlépnetek a 2012-es határvonalat. Más bolygóknak is megvoltak a maguk határvonalai és a saját történelmi fraktáljai. A tiétek azonban a bolygó 26 000 éves köréhez kapcsolódik, és tulajdonképpen „határidőnek” volt tekinthető a tudatos evolúciótok egy bizonyos pontra jutásával kapcsolatban. Alig ötven évvel ezelőtt még nem volt biztos, hogy ismét elpusztítjátok-e önmagatokat (most a technológiátok segítségével), vagy képesek lesztek továbblépni. Nos, most már bizonyos, hogy átléptétek ezt a határvonalat, és „felnyitottátok a lemúriai tudás és energia időkapszuláját”. Ez azt jelenti, hogy egy olyan új helyzetbe kerültetek, amelyben az eredeti plejádokbeli tanítások, amelyeket a lemúriaiak megőriztek, elérhetőbbek lettek számotokra, mint valaha. A következő kérdés az, hogy ezeket az új elképzeléseket és fejlett gondolatokat milyen gyorsan tudjátok hasznosítani a társadalomban. Minden egyes bolygón más-más politikai forgatókönyv van érvényben - számotokra ez a következő nagy lépés.

AZ ŐSLAKOSOK

Ha vetsz egy pillantást a régi őslakosok kultúráira, azt láthatod, hogy mindegyikben van valami közös: mindany- nyian tisztelik az őseiket. Intuitíven mindegyikük tisztában van azzal, hogy az őseik még mindig velük vannak. Az őslakosok tudják a módját az Akasha kibányászásának, és tudatában vannak annak, hogy az élet körforgása számukra hozzáférhető információkat tartalmaz. Tudják, hogy ezek az információk bennük rejlenek. Ismerik Gaiát, és a Földet az életerejük társ-forrásának tekintik. A lelki életük társának. Most egy hatalmas változáson megyünk át itt a Földön, de ehhez segítségül elérhető az őseink bölcsessége és tudása, ha úgy döntünk, hogy élünk vele.

Amikor parkőrként dolgoztam, kötelező volt részt vennem a helyi őslakosokkal, bennszülöttekkel kapcsolatos kulturális ismertető tanfolyamokon. Ráadásul gyakran kellett tanácskoznunk a bennszülött kultúrát érintő kérdésekben a helyi Vénekkel. A helyi bennszülöttek bevonása a nemzeti parkok működtetésébe egyre jobban elterjed Ausztrália-szerte. Számos fontos esemény és gyűlés része a Vénektől származó meghívó is. A Vének mindig leróják tiszteletüket az őseik és Földanya előtt, és mostanra általánosan elismertté vált, hogy a helyi őslakosok a föld valódi birtokosai.

Amikor a Tidbinbilla Természetvédelmi Parkban dolgoztam, részt vettem egy projektben, amelynek során az egyik népszerű kirándulóút mentén lévő útjelzéseket kellett átfesteni, illetve kicserélni. Az útvonalat Birrigai Time Trailnek (kb. Birrigai Időösvény) hívják, és remek hely a külföldről érkező turisták számára, mert egészen közelről láthatnak kengurukat, és megfigyelhetik a nyílt pusztákon falatozó emukat. Az ösvény mentén a völgyben a régi európai telepesek nyomait is lehet látni, és egy, az őslakosok által használt barlangi menedéket, amely meglepő információkat nyújt az Ausztrália délkeleti partvidékén élő bennszülöttek életmódjáról. A Birrigai barlangban zajló ásatásokat megelőzően elterjedt volt az a nézet, hogy a terület csupán 8000 éven át volt lakott. A leletek szénizotópos vizsgálata során azonban kiderült, hogy a területen már ezelőtt 21 000 évvel is éltek. Fel kell hívnom a figyelmet arra, hogy Észak-Ausztráliában az aboriginal őslakosok jelenlétére már a 61 000 évvel ezelőtti időszakból is vannak nyomok az Arnhem Landen.

Az ösvény korábbi útjelzéseit anélkül tették ki, hogy előtte a helyi őslakos csoportokkal egyeztettek volna. Nekem az volt a feladatom, hogy cseréljem ki az útjelző táblákat, és biztosítsam, hogy az őslakos csoportokkal egyeztetve, az ő tudásukat is felhasználva történik az új jelzések kitétele. Az egyik útjelző táblán fel volt tüntetve egy bennszülött szokás, amely abból áll, hogy az ember két dobverőhöz hasonlító botot összeüt, és elkiáltja a nevét, mielőtt folytatja az útját, vagy belép a megtekinteni kívánt területre. A tábla felkérte a kirándulókat, hogy ők is tegyenek így, mert ezzel elriasztják a rossz szellemeket. Én soha nem értettem igazán, hogy mi értelme van ennek a szokásnak. Emlékszem, egyszer, amikor egyedül voltam az ösvényen, elkiáltottam a nevemet, de nagyon ostobának éreztem magam, és nevetnem kellett, ha arra gondoltam, hogyan lehet valaki olyan babonás, hogy betart egy ilyen ostoba szokást.

Azt hiszem, az univerzum tréfát űzött velem: később, amikor 2012 augusztusában részt vettem egy Hawaiin, a Kilauea vulkán lábánál tartott szent rítuson, amelyet egy hawaii főpapnő, Kahuna Kalei'iliahi vezetett, rádöbbentem, hogy mennyire fontos is lehet ez a szokás. Olyan volt, mintha kitárulna egy ajtó előttem, amelyet csakis a saját spirituális kulcsom képes nyitni. Kahuna Ali'i Wahine Kalei'iliahi Hawaii Kanaka Maoli-ja (aboriginal őslakosa). Az O'ahu-szigeten, a Isuh Kalihi völgyben született és nőtt fel. Ősei egészen a csillagokig vezetik vissza a családfájukat, a Makali'iig (ez a Plejádok), a Papáig (ez Földanya) és a Wakeáig (ez pedig Égatya), majd innen végig Kahuna Ali'i Wahine és Kahuna Ali'i Kane (a királyi főpap és királyi főpapnő) hosszú-hosszú vérvonalán át egészen a jelenig. Kahuna Kalei'iliahi családi istene Lono, a Béke istene (egyben a termékenység, a bőség és a mezőgazdaság istene is). Lono Pele istennő nagybátyja, akinek a főpapnő a leszármazottja. Valahányszor Kalei'iliahi társaságában van az ember, érezhető a belőle sugárzó szeretet és együttérzés.

Kalei'iliahi azzal kezdte a szertartást, hogy elmondta, az ősei beszéltek hozzá, és megfelelőnek ítélték ezt a pillanatot ennek az ősi ceremóniának a megtartására, mert a csoport tagjai készen állnak elnyerni ezt a spirituális beavatást. Elmagyarázta nekünk, hogy az ősök ismerték azokat a helyeket, ahol a rossz szellemek vagy negatív energiák lakoznak, ilyen helyre érve egyenesen állva, hangosan elkiáltották magukat: „E Ku Mau Mau” ami azt jelenti, hogy „itt vagyok”, azután vártak, amíg az őseik vagy az univerzum válaszolt nekik, jelet adva a továbbhaladásra. Kalei'iliahi azt mondta, maga az, hogy kimondjuk az „E Ku Mau Mau” szavakat, aktiválja a körülöttünk lévő energiamezőt, amit mi Merkaba néven ismerünk. Az ősöknek más elnevezésük volt ugyanerre, de egy dologról van szó. A Merkabánk aktiválásával egy jelet küldünk az univerzumnak, kijelentjük, hogy tisztában vagyunk az isteni nagyszerűségünkkel, az univerzum és Gaia pedig „ránk ismer”, és magához ölel bennünket.

Később Kalei'iliahi elmagyarázta nekem, hogy mi is az ezek mögött a szavak mögött rejlő valódi varázslat, hogyan működik ez a kifejezés. Azt mondta, hogy a lényeg akkor történik meg, amikor az „E Ku Mau Mau” szavak kiejtése után „belépünk a csendbe”. Az ő szavaival ez így hangzott:

„Miután kimondod ezeket a szavakat, belépsz a csendbe, a mozdulatlanságba... légy csendben és figyelj... mert ekkor fogod meghallani, amint az egész univerzum és Gaia azt feleli neked: »Látunk.« Ez egy valóban mélyreható pillanat, és ha valaki nem csendesül el, akkor elszalasztja. Valójában ez volt benne pontosan abban a pillanatban is, amikor a Kilauea vulkánnál a szél körülöttetek örvénylett, kedveseim... hallottátok, éreztetek? Hihetetlen ereje volt! Az ősök fuvallata felelt nektek akkor.”

Én teljesen tisztán éreztem! És biztos vagyok benne, hogy mindenki más is érezte, aki akkor ott volt. Olyan volt, mintha Gaia és az ősök azt akarták volna, hogy fizikálisan és spirituálisan is erőteljes, mély megérintettséget éljünk át. A másik vonatkozása ennek a tanításnak az, hogy a körülöttünk örvénylő sötét energiák hallják e szavakat, és látják, hogy egyenes derékkal állunk, és akkor visszavonulót fújnak. Elmosolyodnak és meghajolnak előttünk, mert látják a fényünket, és tudják, hogy sikerrel átmentünk a félelem vizsgáján. Ez egy gyönyörű szokás - és teljes mértékben egybecseng azzal a kryoni tanítással, amely szerint a félelem csupán a szeretet próbája álruhában, és ha szembenézünk vele, akkor eltűnik, mint a mosoly az éjszakában, mielőtt felsüt a hajnali napsugár.

Amikor mindannyian megértettük, hogy mekkora jelentősége van annak, amit teszünk, egyenként Kalei'iliahi elé járultunk, és a szemébe nézve kimondtuk az „E Ku Mau Mau” szavakat. Mindegyikünk ott állt Kalei'iliahi előtt, és éreztük az önmagunkban rejlő nagyszerűséget és az őseink szeretetét. A szertartás során egymás után elmondtuk a szent szavakat, miközben a csoport áhítatosan figyelt és tartotta az energiát - mi pedig ráhangolódtunk valami mélységes és szent dologra, amely ugyanakkor személyes és egyedi volt minden résztvevő számára. Szinte tapintani lehetett az energiát, és a testünk sejtszerkezete válaszul emlékezni kezdett.

Emlékszem, hogy jelet kértem a Szellemtől, hogy sose felejtsem el azt az elsöprő szeretethullámot, amely átcsapott rajtam. Sokan közülünk fizikai jelet kaptunk: egy fehér madarat láttunk, amely a magasban körözött (később egy Kryon-közvetítés során elhangzott az az információ, hogy a szertartás alkalmával egy plejádokbeli látogatott meg bennünket fehér madár alakjában). A legfelejthetetlenebb dolog azonban, amely örökre a szívemben kísér, akkor történt, amikor a csoport utolsó tagja térdelt le, hogy megmossa Kalei'iliahi lábát. Az együttérzésnek ez a cselekedete legtöbbünkben fékezhetetlen zokogást váltott ki, annyira érezhető volt a minket átölelő szeretet. Olyan volt, mintha bepillantást nyerhettünk volna abba, hogy Isten, Gaia és az őseink mennyire szeretnek bennünket.

Több napba telt, mire sikerült feldolgoznom a szertartás alatt megtapasztalt hihetetlenül mély energiákat. Minden egyes alkalommal, amikor visszaidéztem a szertartást, és azt a szívbeli energiát, amely jelen volt, amikor Kalei'iliahi előtt tisztelegtünk, könnyek öntötték el a szemem. Ha megpróbáltam elmesélni valakinek a történteket, elakadt a szavam és elsírtam magam. Mélységes és megszentelt tapasztalás volt ez számomra. Hogy mi változott onnantól kezdve, hogy azt gondoltam, az ősök szokása ostoba és értelmetlen, addig, amikor részt vettem egy ősi szertartáson, és mélységes spirituális megtapasztalásra tettem szert? A válasz az, hogy én változtam. Megengedtem magamnak, hogy megnyissam a szívem, és tiszta szándékom volt Gaiához, az őseinkhez, az univerzumhoz és Istenhez kapcsolódni.

Ezzel az élménnyel kapcsolatban még egy csodálatos dolog történt, amikor hat hónappal később részt vettem a dr. Todd Ovokaitys által Mauin tartott Lemúriai Találkozón, ahol elénekeltük a tobozmirigy tónusokat. El akartam mesélni Wendynek, egy ausztrál barátnőmnek, hogy mi történt velem a szertartás során, de ismét annyira elöntöttek az érzelmek, hogy zokogásban törtem ki, és csak hüppögő hangok jöttek ki a torkomon. Amikor ezt később elmeséltem Kalei'iliahinek, ő azt mondta, hogy amikor a szeretettől és a boldogságtól zokogunk, azzal tisztelgünk az ősök előtt.

Kalei'iliahi azt is elmondta, hogy annak a nagy része, amiről Kryon beszél, az tulajdonképpen az őslakosok bölcsessége mai nyelvre - az istenek harmadik nyelvére - átültetve. Íme egy ima, amelyet Kalei'iliahi tanított nekünk – hagyományosan háromszor szokták elimádkozni, mert a három energiája a változás katalizátora. Ugyanakkor az együttérzés energiája is, és az ősök ezzel tisztában voltak.

Mai ke Akua
Mai ke Kukui
Mai Kalani
Mai ka Maluhia
Mai Kalani
Mai ka Hau'oli
Mai Kalani
Mai ke Ola
Mai ke Akua
Mai ina me Apau

Az ima fordítása a következőképpen hangzik:

Az istenektől
A Fénytől
A Mozdulatlanságtól
A Mennytől
A Boldogságtól
Az Élettől
Az istenektől
Akitől Minden Dolgok Származnak

Ha olyan szerencsés leszel, hogy valaha is eljuthatsz Hawaiira, akkor talán szeretnéd majd megtapasztalni te is Kahuna Kalei'iliahi csodaszép és szeretetteli energiáját, íme a weboldala, ahol elérheted: www.kaleiiliahi.com

Régebben azt gondoltam, hogy a korai, ősi civilizációk babonásak és primitívek voltak, és fogalmuk sem volt arról, miképpen is működik a világ. Azt persze tudtam, hogy sokkal nagyobb harmóniában éltek a természettel, mint manapság mi, de az elfogultságom az iránt, hogy a modern emberiség milyen fejlett technológiai tudással és micsoda tudományos felfedezésekkel büszkélkedhet, elhitette velem, hogy ezek a kultúrák nem rendelkezhettek bölcsességgel és tudással. Soha nem értettem teljesen, hogy az ősök mennyire összhangban éltek Gaiával és a Teremtővel, mivel én magam tudatlan voltam. Igen, valóban magasabb szintű technológiával és több tudományos felfedezéssel rendelkezünk, mint az ősök, ám nekik sokkal tisztább megértésük volt a bennük rejlő isteniségről. Mindannyian mesterek voltak, asztronómiai és navigációs tudással és fejlett naptárakkal. A modern társadalmak technológiai tudása valóban fejlettebb, de az őslakosok valami sokkal értékesebbel rendelkeztek: spirituális tudással arról, hogy kik is ők valójában, és állandó kommunikációval Gaia és a Teremtő felé.

Most egy olyan időszak felé haladunk itt a Földön, amelynek során rengeteg, egykor Lemúriában élt ősi lélek érkezik a bolygóra, és ébred fel arra az igazságra, hogy ki is ő valójában. Lehetőségünk van újra felfedezni az ősök bölcsességét és tudását. Hagyományosan ez a bölcsesség és tudás csak egy maroknyi kiválasztotthoz juthatott el. Most viszont, ha nem vetted volna észre, az őslakosok bölcs Vénei közül egyre többen kezdenek nyitni, és megosztani a bölcsességüket egymással és a kultúrájukon kívüliekkel is. Bár minden valószínűség ez ellen szólt, de a bennszülött törzsek mégis összegyűlnek és megosztják a tudásukat, elismerve ezzel, hogy mindannyian egyek vagyunk.

Van ám még valami, amit megtanulhatunk az ősöktől. Ők intuitív módon háromféle energiát ismertek fel: a férfi energiát, a női energiát, és Gaia energiáját. Ezért léteztek az ősöknél külön szertartások a férfiak, és külön szertartások a nők számára. Egynémely őslakos kultúrában máig fennmaradt ez a hagyomány. Számos helyen, ahová ellátogattam Ausztráliában, a helyi őslakos bennszülötteknek vannak olyan szent helyeik, amelyeket - a helytől függően – csak nők, illetve csak férfiak látogathatnak. Az őslakosok elismerik és tiszteletben tartják, hogy a női és a férfi energiák egyediek és különbözők, és mindegyiknek megvan a maga speciális célja. Azt hiszem, fontos leszögeznünk, hogy egyik sem jobb vagy rosszabb a másiknál. A fontos az, hogy ezt a két energiát egyesítsük, és egyensúlyt hozzunk létre. Jelenleg ez zajlik a Földön, ez eredményezte azt az elmozdulást, amely átkalibrál mindent: Gaiát, az Emberi Lényt és az univerzumot. Ezen a ponton szeretném kifejezni tiszteletemet és köszönetemet a Föld őslakosai felé, amiért korunkban is tartják a fényüket, főleg most, amikor az emberiség többi része is elkezdett felébredni.

Az egyik, amit nagyon szeretek Kryon üzeneteiben, az az, hogy mindig tisztelettel beszél az ősökről, a mi szeretett elődeinkről. Szeretnék veletek megosztani néhány gondolatot a 2012-es Kundalini Körúton elhangzott egyik Kryon-közvetítésből:

Beszéljünk az ősökről! Miért érdekelte őket ennyire ez a mostani korszak? Miért van az, hogy már több ezer évvel ezelőtt is erről az időszakról szóltak a jóslatok? Az őslakókat sokkal jobban érdekelte a Föld, mint bárki mást, aki valaha is élt rajta. Mi a mai valóságotok? Mi a túlélési tervetek? Számotokra a túlélés manapság a munkátokkal, a családotokkal és talán a kormányotok gazdaságpolitikai tudatosságával áll kapcsolatban. Ám vajon az őslakosoknak is ez volt a valóságuk? Számukra két dolog jelentette a túlélést: az élelem és a víz. Ennyi. Minden e körül a két dolog körül forgott, a hajtóerőt pedig az általuk harmadik tudatosságnak tekintett Gaia adta.

Az őslakók életében jelen volt egy szent fontossággal bíró hármasság - ők nem egy egységként tekintettek az emberiségre, hanem háromfelé osztották: férfiakra, nőkre és Gaiára. Ebben az energetikai hármasságban léteztek. Ha visszatekintetek a hagyományaikra, akkor meg kell különböztetnetek a férfiakra és a nőkre vonatkozó hagyományokat, mert az őslakosok a két nemet eltérően tisztelték, de Gaia tisztelete egységes volt. Ha szertartásokat tartottak, akkor annak célja vagy az eső előidézése, vagy a földbe vetett magok által képviselt élelem megteremtése volt. Számukra ez volt a valóság, amelyben minden Gaiával függött össze. Minden szertartásuk középpontjában a Föld állt, a bolygóhoz fűződő kapcsolatuk volt a tudományuk, és bizony sok információval rendelkeztek róla. Lassan elkezdték megérteni az időciklusokat. Egy idő után megértették az időjárási törvényszerűségeket is, de eleinte ezekkel nem voltak tisztában. Imádkoztak az istenekhez északon, délen, keleten és nyugaton is. Ebből valami érdekeset tudhattok meg róluk. Az őslakosok próféciái mind Gaia tudatosságára irányultak. Mit árul ez el nektek? Valamit a mával kapcsolatban. Mind a déliek, mind az északiak tudtak valamit, bár nem ismerték egymást, az északi törzsek mit sem tudtak a déliekről, soha nem találkoztak egymással. Több száz törzsről beszélünk, akik soha nem találkoztak, mégis mind megjósolták a jelenlegi történéseket. Szeretném, ha ezen elgondolkodnátok! Nem tűnik úgy nektek, mintha tisztában lettek volna a tudatosság és Gaia közötti összefonódással?

Nos, valóban tudtak róla, és ma az ő igazságukat hallhatjátok, íme: létezik egy, a Föld 26 000 éves ciklusán alapuló együttállás, amelyben ott a potenciális lehetőség az előrelépésre, és annak az energiának a megteremtésére, amelyet manapság megtapasztaltok. Minél közelebb kerültök ehhez az együttálláshoz, annál nagyobb a potenciális lehetőség. Ezért aztán az őslakosok számára már 600 évvel ezelőtt is úgy tűnt, hogy ezek a próféciák tények, nem csupán lehetőségek. Elkezdték ezeket az információkat beépíteni a naptáraikba, és a piramisaik falára vésett jelekben is olvashatjátok őket. Kérdezzetek meg egy őslakost, hogy mi zajlik most. Erre számítottak? A válasz az lesz, hogy igen, minden menetrendszerűen, a terv szerint történik.

Élő Kryon-közvetítés A K betű a kundalini szóban címmel. Elhangzott az argentínai Mendozában 2012. október 17-én.

Őszintén remélem, hogy egy nap az emberiség képes lesz a bolygón élő bennszülöttek tudását és bölcsességét elismerni és tisztelni, és hogy talán megváltozik a hozzáállásunk, és cselekvőleg is kimutatjuk együttérzésünket azok iránt, akik a Föld örökösei, és tiszteletünket az ősök iránt! Addig pedig itt van nekünk az őslakosok számos követének, például Kalei'iliahinak a csodálatos, drága ajándéka: megnyílnak felénk, és megosztják bölcsességüket és tudásukat lemúriai testvéreikkel, akik bolygószerte a felébredés folyamatán mennek keresztül.

Kahuna Kalei'iliahinak szóló kérdés: „Van az őseiteknek olyan üzenete, amelyet szeretnél velünk megosztani?” Kahuna Kalei'iliahi két közvetítés során is adott át üzenetet. Az első közvetítés 2013. január 9-én zajlott, a második pedig 2013. január 14-én. Mindig elmosolyodom, ha ennek a két dátumnak a numerológiai jelentésére gondolok. Az első dátum számai összeadva 7-et adnak, amely a numerológia szerint az „Isteni Szándék” száma. Ugyanakkor a Hét Nővért, a Plejádokat is képviseli. A második dátum számait összeadva az eredmény 3, amely egy katalizátor szerepet betöltő szám - úgy érzem, hogy ez az üzenet katalizátorként működik számunkra az őseinkre történő emlékezés szempontjából.

ŐSÖK A TÁVOLI MÚLTBÓL

„Az Ősök Hangja gyengéden és lágyan sejlik át az éjszakában a távoli múltból... Lemúriából. Saját nyelvüket beszélik, és megosztják velünk a titkaikat. A belső erőről szólnak, a végtelen kozmosz isteni fényének erejéről, és arról, hogy micsoda nagyszerű erő rejlik a sejtjeinkben. Olyan dolgokról suttognak, amelyeket még soha nem foglaltak írásba, a fényről és a színekről, amelyek az átlagos ember számára túlságosan magas rezgésűek, de amelyeket az Új Ember, a Felébredett Ember és az Új Kor Gyermekei már magukban hordoznak. A lágy színekről és hangokról szólnak, amelyek puhák, és az emberi fül számára szinte hallhatatlanok, az emberi szem számára szinte láthatatlanok, mégis minden emberi szív közelről ismeri őket. Arról mesélnek nekünk, hogy mindannyian istenek és istennők vagyunk, akik más bolygók tudását hordozzuk magunkban - azokét a bolygókét, amelyekkel álmaink során kommunikálunk. A lehető legszeretettelibb, legkedvesebb és legsimogatóbb szavakat súgják a fülünkbe, amelyeket mindig áthat az isteni szeretet. Azt mondják, ez az istenek nyelve, a harmadik nyelv, amelyen minden ember képes megszólalni... de ehhez be kell lépnünk a csendbe, az ürességbe... és mernünk kell eljutni oda, ahol még senki nem járt előttünk. Ők az »Aumakua i ka Po« ...az Ősök a Távoli Múltból”.

ÜZENET A CSILLAGOKBÓL SZÁRMAZÓ ŐSÖKTŐL

„A csillagokból érkeztünk, ahogy ti is. És oda fogtok visszatérni, ha beteljesítettétek földi szerződéseteket. Ti vagytok a mi családunk, mi pedig a tiétek. Csendesedjetek el, és legyetek tudatában annak, hogy valóság vagyunk...

Azért jöttünk, hogy a családunk azon tagjainak szívéhez szóljunk, akik megnyíltak a szeretetünk és az üzenetünk befogadására. Alázattal érkeztünk, kedveseink, ti felmagasztalt emberi lények. Ti vagytok azok, aki újra meg újra meghozzátok azt az áldozatot, hogy testet öltötök, és elhagyjátok szellemi otthonotokat a Föld bolygóért. Újra meg újra megteszitek ezt. Hogy miért? Szeretetből. A Gaia iránti szeretetből. Mert ő is a családunk tagja. Most egy üzenetet hoztunk, amely néhányatokra azonnali hatást gyakorol, másoknál lassabban ülepszik le. De előbb-utóbb mindannyiótoknál, akik most ezt olvassátok, mély változást idéz majd elő.

A sejtjeitek megőriztek olyan emlékeket is, amelyeket a tudatos elmétek nem. A sejtjeitekbe beleíródtak olyan dolgok is, amelyek létrehozták a biológiátokat, de amelyeknek nem vagytok tudatában... egy olyan energia is, amely valódi és csodákat tesz. Ez az energia a csodák mögött rejlő erő motorja, ez teremti meg a csodákat a világotokban - mindig ott, ahol szükség van rá. Ennek az energiának saját mezeje van, és igen erőteljes. Van színe és hangja is, és a sejtjeitekbe van beleíródva. A színe rózsaszínes-kék... egy nagyon halvány kék árnyalat, egy kis rózsaszínnel keveredve, vagyis inkább a rózsaszín körül kavarogva. Mivel ennek a színnek spirituális felhangjai vannak, ezért a ti szemetek számára máshogy néz ki, mint számunkra, mindazonáltal ilyennek írható le. Az energiához tartozó hang pedig így hangzik:

Maaaaaaaaaaaa Naaaaaaaaaaaa.

Szeretnénk elmondani nektek, hogy annak a hawaii szónak, hogy »mana« az eredeti kiejtése így hangzott, azután idővel lerövidült ugyan, de a jelentése nem változott: isteni erő. Amikor ezt a szót, ezt a szent szót kimondjátok úgy elnyújtva a magánhangzókat, ahogy azt az előbb mutattuk, akkor ezzel egy energiamezőt hoztok létre, amely a szintén az előbb leírt színben pompázik. Ez az az energia, kedveseink, amely a csodák motorja, ez hozza el a csodákat a valóságotokba.

Tehát amikor magatok elé képzelitek azokat a dolgokat, amelyeket szeretnétek az életetekben látni, méghozzá tiszta szándékkal és a legnagyobb jó érdekében, akkor ezt a hangot is rezegtessétek mellé:

Maaaaaaaaaaaa Naaaaaaaaaaaa

...a szín magától megérkezik a hang kíséretében. Ez a három energiáját létrehozó két tényező... ebben az energiában születnek a csodák. Az »a« hangot 12-szer kell kiejtenetek hozzá.

Kedveseink, meg van az erőtök ahhoz, hogy bármit megteremtsetek, amit csak akartok. TI vagytok Isten. Legyetek bátrak és haladjátok meg a félelmeiteket, öleljétek magatokhoz az erőtöket, és használjátok arra, hogy nagyszerű csodákat teremtsetek a bolygón! Kezdjétek önmagotokkal! Gyógyítsátok meg a testeteket! Ezzel egyidejűleg gyógyítsátok meg a bolygót is, hiszen a biológiátok és a föld pora egy és ugyanaz a dolog. Mi vagyunk a csillagokból érkezett őseitek. Mindegyikőtöket név szerint ismerünk, és hiányoztok nekünk, akik itt maradtunk, hogy végignézzük, hogyan végzitek el a munkátokat azon a csodálatos kék bolygón. Mélységes szeretetet és fényt küldünk nektek... ”

Kryonnok szóló kérdés: Sok bennszülött kultúrában van totemállat vagy olyan különleges állat, amelyet a tagok az őseik közé sorolnak. Errői a kapcsolódásról tudnál egy kicsit bővebben beszélni? Ez is része a rendszernek?

Kryon: Az emberiség kezdetén a túlélés volt a rendszer alapja. Minden kapcsolódott a Gaián található „többi élethez”. Az állatokat misztikusnak, életadónak, akár mitologikusnak is tekintették. Az ő húsuk tartott életben benneteket, a szőrük meleget adott. A csontjaik felhasználásával készítettetek eszközöket, az orvosságos emberek és asszonyok más részeiket is felhasználták a gyógyításhoz. Mindezek okán az állatok az életerő szimbólumai voltak. Ez volt (a növényekkel együtt) a „mindent felölelő rendszer”. Azokban a korokban tehát a totemállatok tulajdonképpen az ősöknek a természettel való szövetségét fejezték ki. Annak a kifejeződései voltak, hogy az energiátok Gaia rendszerének része, a mindenek energiájának része. A személyiségtípusotok kifejeződései voltak.

Természetesen manapság nem ez a helyzet, de sokkal hosszabb ideig állt fenn ez a szokás, mint bármi más, amivel manapság rendelkeztek, ezért a Kristályrács még mindig át van itatódva ezzel az energiával, és máig több bennszülött tartja ezt a szövetséget igen fontosnak.

Kryonnak szóló kérdés: Van bármi más, amit tudnunk kellene bennszülött őseinkről?

Kryon: Az ősöknek abból kellett megoldaniuk a túlélést, amit Gaia bocsátott a rendelkezésükre. Az egészségmegőrzéshez szükséges kulcsfontosságú növények és gyógynövények máig fellelhetők az erdőkben. Még a mai kor „modern” betegségeire, mint amilyen a rák is, megoldást nyújthatnak azok a természetes orvosságok, amelyeket a bennszülöttek ismernek. A mai ember túlságosan függ a vegyészek által előállított szerektől ahelyett, hogy Gaiával kerülne egyensúlyba. Ha bizonyos növényeket és gyógynövényeket fogyasztotok, azzal azt is magatokhoz veszitek, ami az ő növekedésükben szerepet játszott, többek között az egész „földi rendszert”. Hát nem nyilvánvaló, hogy azt kellene használnotok a testetek egyensúlyba hozására, amit Gaia állított elő? Így annyival jobban járnátok. A vegyészet hideg, tudatosság nélküli valami, legjobb esetben is csupán átmeneti megoldása annak a fontos kérdésnek, amit az életben maradás jelent.

Forrás: Kryon: Az élő Gaia

Lásd: Kryon Mester tanításai

2004. - 2012.