Készülődés az új évezredre

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Kryon közvetítésének JELEN-beli energiájáról beszélünk az olvasóknak éppen MOST, mert benneteket szintén ismerünk. Minden lehetséges szempár, amely olvassa ezeket a szavakat, ismert a számunkra éppúgy, mint a fülek, melyek hallgatnak bennünket. Kedves családtagok, miközben hallgatjátok a példatörténetet, legyetek tudatában, hogy a családtagok egy másik csoportja szemével követi a szavakat, melyeket ti hallotok. Mert ilyen a Szellem valósága, melyben az isteni megvalósulás minden lehetősége, a belső Isteni Rész felismerése mind egy helyen található, mégpedig a középpontban. Itt látjuk a te belső ráébredésednek meg az olvasó belső felismerésének valóságát ugyanúgy, mint azokét, akik még később fogják olvasni az üzenetet. Számunkra mindez együtt történik. Mi annak a Földnek az energiajegyeként látjuk mindezt, amely oly nagyon megváltozott azóta, mióta elkezdtétek a munkát kedveseim. A kezdeti időkben nem beszélhettünk volna így veletek. A mostani energia töredékét is alig tudtuk volna a terembe árasztani! Más idők jártak akkor, még épp csak elkezdtetek eszmélni.

Vannak a teremben néhányan, akiket kezd félelemmel eltölteni az itteni energia, de nem a félelem, a szeretet energiája van itt jelen! Ragaszthatsz erre a szeretetre olyan címkét, amilyet csak akarsz, ez akkor is az Isten szeretete, amely otthonról érkezik és a családodat jelenti, akik itt vannak veled. Szeretnénk, ha tudnád, hogy miután majd felállsz erről a helyről, ahol most hallgatsz vagy olvasol bennünket, lesznek olyan családtagok, akik ma veled tartanak. Veled lesznek mindig, ahányszor csak elfogadod a jelenlétüket, mert elismeréssel, megbecsüléssel adóznak neked.

Példázat Woról és a bőröndökről

Ebben a történetben a humor mellett tanítást is átadunk, ezért kérjük, hogy írásos formában kerüljön rögzítésre. A példázatokban ugyanis mindig van a hallhatónál és láthatónál mélyebb jelentésű tartalom is. A példatörténet szereplőjével találkozhattatok már: ő Wo, aki nem férfi és nem nő, ő Ember. (Angol nyelvű szójáték a Woman (nő, asszony) és Man (férfi) szavakkal. – a fordító)

Wot ezúttal bőröndök karéjában láthatjuk, ugyanis felkészült arra, hogy az ezredforduló alkalmából átkeljen a régi energiából az új energiába vezető hídon. Wo megvilágosodott Ember, aki a felemelkedés ösvényére lépett, azaz életének alapvető jellemzője a felemelkedés „szándékrezgése”. Wo tehát megvilágosodónak tartja magát, ezért össze is csomagolt már a hídon való átkeléshez. Szándéka az, hogy olyan Emberré legyen, aki megváltoztatja a saját életét. Az új energiába készül átlépni, hogy valami különbözővé váljon, mint a mostani valója. Wo az átmenet és az újjászületés időszakát éli és ezzel tisztában is van. „Újjáépítés alatt áll” és ezt érzi is!

Indulás előtt azonban vár rá még egy tennivaló. Wonak meg kell látogatnia egy angyalt, mielőtt az általa vágyott új energiához vezető hídon átkel. Egy csodálatos angyalhoz készül látogatóba, akit a tréfa kedvéért nevezzünk Csomagpásztázó Angyalnak. Ő fogja átnézni Wo bőröndjeit.

Wo értelmes spirituális ember lévén, úgy érzi felkészült az utazásra. Sok mindent becsomagolt amiről úgy gondolta szüksége lehet rá élete elkövetkező ismeretlen szakasza során, így hát Wo most tisztelettel üdvözli a nagy Csomagpásztázó Angyalt, aki tanácsokkal fogja ellátni a rá váró úttal kapcsolatban és elmondja, mit vigyen vagy ne vigyen magával. Wo tökéletes bizonyossággal érzi, hogy „spirituális csomagjait” megfelelően állította össze, minden holmi berámolását meg tudja indokolni. Egyszóval készen áll!

Wo szeretetteljesen átöleli a Csomagpásztázó Angyalt és így köszönti:
– Örülök, hogy láthatlak.
– Én is örülök neked – válaszolja az angyal. – Már vártalak.
– Felkészültem az indulásra a felemelkedett állapot felé. A szándékom, melyet kifejeztem, lassan új útra vezérel. – Wo izgatott sóhajjal fejezi be: – Kérlek, nézd át a csomagjaimat.

A ruhákkal teli bőrönd – Készenlét

Nézzük az első bőröndöt, Wo – mondja mosolyogva az angyal.
– Wo kinyitja az első bőröndöt, amelyből rengeteg ruha ömlik ki. Van ott minden évszakhoz és időjáráshoz megfelelő ruhadarab meglehetős összevisszaságban, amihez a nagy angyal nem fűz megjegyzést.
– Wo, mire való ez a sok ruha? – kérdi a Csomagpásztázó Angyal.
– Szeretnék mindenre felkészülni – feleli Wo –, olyan helyekre is melyekről a Szellem is azt mondta, hogy senki nem tudhatja, mi fog ott történni. Nem tudom, milyen lesz az időjárás, így elhoztam mindent, amire szükségem lehet. Nem árt minden lehetőségre felkészülni.
Wo mosolyogva beszél, ám néhány pillanattal később ijedség fogja el, látván, hogy a Csomagpásztázó Angyal elkezdi kiszedni és a padlóra tenni ruháit.
– Nem hiszem, hogy szükséged lesz bármire is ezek közül – tanítja az angyal Wot a kirámolás közben. – Áldott legyen az Ember, aki megérti az új energia felé haladva, hogy bár ő maga nem tudhatja mi vár rá, vele vannak kísérői akik tudják. Áldott legyen az Ember, aki bízik a kísérőiben és szereti őket! Az Embernek csak arra a ruhára lesz szüksége, ami rajta van.

Ennek a metaforának az a jelentése, hogy az Ember úgy tökéletes, ahogy van. A bizonytalanság elfogadása a metafora értelme.

– Áldott legyen az Ember – folytatja az angyal –, aki megérti, hogy a bizonytalan helyzetek is megoldást nyernek amint halad az útján, s a korábbi előkészületek szükségtelenné válnak. Nem kell ruhát berámolni a váratlan változások esetére, mert képletesen szólva minden változás felismerhető és megoldható a felmerülésekor.

Az angyal nagyon fontos üzenetet adott át Wonak, kedveseim. Ébredjetek rá, hogy annak az Embernek, aki most ezt hallgatja vagy olvassa, telve az új energia felé haladás tiszta szándékával, nem kell aggódnia az ismeretlenre való felkészülés miatt. Emlékszel mit mondtam? Kísérők vannak veled, soha nem vagy magadra hagyatva! Kedvesem, ne görnyedj a csomagok alatt, nincs rájuk szükséged. Az aprólékos felkészülés a régi energia szerinti erény. Az új energia idején a tudás, az ismeretlen békével való fogadása és nyugodt kezelése a kívánatos tulajdonság.

A könyvekkel teli bőrönd – Spirituális ismeretek

Az angyal kinyitja a következő bőröndöt, amely a legnehezebb az összes közül. Könyvek vannak benne. Wora pillant és megint kérdést tesz fel neki:
– Wo, mit akarsz kezdeni ezzel a rengeteg könyvvel?
– Nos hát kedves Csomagpásztázó Angyal, ezek az én spirituális könyveim. A spirituális úton való tájékozódáshoz szükségem lesz rájuk. Ha megnézed, minden egyes könyv témája Istennel kapcsolatos. Ezeknek a könyveknek nálam kell lenniük, mert a spirituális információk tárháza található bennük. Miközben olvasom őket, jól érzem magam. Nem emlékezhetem mindenre, ami bennük van, így magammal kell vinnem ezeket a könyveket, hogy utána tudjak nézni a dolgoknak új spirituális életemben.
Az angyal rápillant a könyvekre, aztán mosolyogva Wora néz, majd visszafordul a könyvekhez. Wot újra meglepetésként éri, amikor az angyal elkezdi kirakni a könyveket a padlóra a ruhák mellé.
– Ezekre sem lesz szükséged – mondja magyarázólag. Wo csalódott és össze van zavarodva. Az angyal így szól:
– Wo, vedd elő azt a könyvet, melyet a legmagasabb spirituális szintűnek tartasz és nézzük meg együtt.
Wo lehajol, megkeresi azt a könyvet melyet a legmagasabb spirituális szintűnek tart és nagy vigyázva átnyújtja az angyalnak, ő pedig szemügyre veszi.
– Wo, de hiszen ez már elavult! Mondd csak, magaddal vinnél egy 150 évvel korábban készült tudományos jegyzetet vagy egy 2000 évvel ezelőtt született tudományos írást?
– Természetesen nem – jelenti ki Wo –, hiszen folyamatosan új tudományos felfedezések látnak napvilágot a dolgok működéséről.
– Hát persze – helyesel az angyal. – A Föld nagyszabású spirituális változásokon megy keresztül. Amit tegnap még nem tudtál megtenni, arra ma már képes vagy. A tegnapi spirituális világkép ma már nem helytálló. Amit sámánként tudhattál a tegnap működő energiáról, az ma már nem érvényes, mert az energia megváltozott és finomodott. A változások közepette neked is haladnod kell az új képességek megjelenésének áramlatával. Wo, meg fogod írni a saját könyvedet amint haladsz utadon és csak arra az egy könyvre lesz szükséged.
– A legnagyobb tisztelettel kérdezem – vesz egy nagy levegőt Wo hatásos érvelésének előadásához –, mi a helyzet akkor azzal a kifejezéssel, hogy mindörökké? Ez éppen Isten állandóságát hivatott érzékeltetni. Hogy lehetne elavult?
– Igazad van, ez a kifejezés Istennel kapcsolatos – feleli szeretettel az angyal –, de Isten jellemzésére szolgál, nem pedig az Ember Istenhez fűződő viszonyának leírására. Az összes könyv Emberek által írt útbaigazítást tartalmaz arról, hogy miként kell kapcsolatba lépni Istennel, közelebb kerülni hozzá és Istennel foglalkozni az egész életen át. Isten mindig ugyanaz. A család mindig ugyanaz. Az Ember az, aki változik és a könyvek az Ember Istenhez fűződő viszonyáról szólnak. Ezért a könyvek elavulnak.

Wo most már megértette. Hát persze! Miért is nem jött rá korábban? Hiszen ő Isten része, akiben belül minden üzenet és tanítás maradéktalanul megtalálható. Ha információra lesz szüksége, a kísérőitől és a Felsőbb Énjétől azonnal megkaphatja. Emellett Wo annak is tudatában van, hogy a világ folyása spirituális szempontból jelentős változáson megy át. Végtére azért tart ő maga is itt, mert a kapcsolata Istennel nagyon megváltozott!

– Nincs szükségem ezekre a könyvekre! – jelenti ki Wo. – Hálás vagyok neked, Csomagpásztázó Angyal, hogy ráébresztettél erre. Indulhatok most már?
– Még nem – kacsint Wora az angyal. – Látok itt valamit... egy térképnek tűnik. – Ezzel előhúz a könyvek mögül egy hosszú papírtekercset.

A térkép – Iránytartás

Természetesen szükségem van térképre, hogy tudjam, merre haladok! – vágja rá Wo. – Egy spirituális vezetőtől kaptam, ezért tettem be a többi spirituális holmi közé. A sámán aki adta, a legmagasabb szintűek közül való. – Ez igazán logikusan hangzik. Az angyal biztos megengedi, hogy magával vigyen egy térképet az útra, különösen mivel spirituális térképről van szó.
– Majd meglátjuk – jegyzi meg az angyal. – Nézzük meg együtt ezt a térképet.
Wo nagy lendülettel kiveszi az angyal kezéből a térképet, amelyre igen büszke és úgy érzi teljes joggal kérheti, hogy magával vihesse. Széttekeri és lefekteti a padlóra, hogy az angyal teljes terjedelmében megtekinthesse. A térkép azonban tökéletesen üres! Az angyal mosolyogva szemléli az elképedt Wot.
– Azt hiszem, ismerem azt a sámánt – tűnődik el az angyal valóban nagyon bölcs. Tedd csak el a térképet Wo, nem lesz rá szükséged.
Wo nem érti a dolgot.
– Miért adott nekem a sámán üres térképet, amikor tudta, hogy ismeretlen területre indulok, ahol csak egy sámán útmutatásával igazodhatok el?

Szakítsuk félbe a történetet néhány pillanatra. Szerintem a hallgatók és olvasók közül néhányan már ismeritek a választ kedveseim. A térkép az utadat szimbolizálja. Képzeld magad elé ezt az utat. Ahogy korábban már beszéltünk róla, hosszú egyenes vonalnak látod, amely látszólag a végtelenbe veszik. Elmondtuk azonban, hogy ez az út nem olyan titokzatos és ismeretlen, mint amilyennek gondolod. Utad nem a végtelenbe tart, mivel kör, sőt inkább hurok alakú. Szót ejtettünk ezen a kör alakú úton jelentkező szinkron eseményekről is. Sok családtag folytatja tiszta szándékának megfelelően a maga útját, s ezek az utak alattad meg fölötted és a te körödön belül meg kívül haladó koncentrikus körök, melyek mind különböző irányokba fordulnak. Ez az összetettség adja a társteremtés és a szinkronicitás közegét. Említést tettünk arról is, hogy utad zárt kört alkot, melybe megbecsülés és szeretet áramlik. Láthatod, hogy ez a spirituális út sokkal rövidebb mint amilyennek hitted és mindig ugyanazon a terepen kelsz át. Éppen ezért hatja át a megvilágosodottakat egyre inkább megnyugvás az ismerős tájékon haladva. Az út nem ismeretlen, ezért nincs szükség térképre. Ugyanazon a spirituális terepen utazol, ám ez csak magasabb rezgésszinten lesz nyilvánvalóvá. Éppen ez a béke forrása, ugye érted? Ismerős és megnyugtató érzés tölt el, mely abból táplálkozik, hogy jártál már itt, csináltad ezt már, ezért most is tudod, mit tegyél.

Wo ezt kérdezte: „Miért adott nekem a sámán üres térképet, amikor tudta, hogy ismeretlen területre indulok, ahol csak egy sámán útmutatásával igazodhatok el?” Mert Wo az új sámán, aki tökéletes belső térképpel van felszerelve! Wot tiszta szándéka szenteli sámánná, aki tökéletes spirituális ön-valója felé tart, aki önmaga tanácsadója, aki maga a térkép.

Az eszközök bőröndje – Félelem

Mi van ebben az irtózatosan nehéz és furcsa formájú csomagban, Wo? – emelte fel az angyal a következő bőröndöt.
– Az a szerszámos bőröndöm, kedves angyal – feleli Wo enyhe zavarban, belegondolva, hogy mi mindent kell majd átnéznie az angyallal együtt.
Az egész egyre inkább egy teljesen ismeretlen országba való beutazást megelőző vámvizsgálatra kezd hasonlítani.
– A szerszámaid? – kérdi csodálkozva az angyal.
– Igen – hangzik Wo bátortalan válasza, miközben nagy csattanással egy ásó zuhan ki az angyal által kinyitott bőröndből.
– Wo, mire akarod használni ezt az ásót?
Az angyal türelmesen megvárja, amíg Wo összeszedi magát és belefog a magyarázatba. Wo tudja, hogy ezzel a darabbal gond lehet, de aztán megköszörüli a torkát és belevág:
– Azért... tehát... ugyebár tudom, hogy a Föld változáson megy keresztül és szeretném, ha szükség esetén elő tudnám ásni magam... – Wo olyan ábrázattal néz az angyalra, mint egy gyerek akit rajtakaptak a süteményes doboz megdézsmálásán. Sóhajtva folytatja: – Következő héten is nagy bolygói változás várható (utalás az 1999. augusztus 11-i napfogyatkozásra). Nem tudom mi fog történni, de az emberek azt beszélik, hogy földrengés lesz. Így fel kell készülnöm rá az ásóval és más eszközökkel. Ezért igazán nem tehetsz szemrehányást. A Föld spirituális változásai igenis szükségessé teszik az ásót.
Wo érzi, hogy magyarázata nem talált helyeslő fogadtatásra, de az angyal csak biccent egyet, majd az ásó után elkezdi kipakolni az összes súlyos szerszámot. Végül annyi gyűlik össze a padlón, amennyivel egy egész sírgödröt ki lehetne ásni. Wo nem szól semmit. Tudja, hogy az angyalnak igaza van. Ezt a csomagját a félelem állíttatta össze vele, a félelem pedig nem a felemelkedő Ember alapvonása.

Szakítsuk félbe ismét a történetet néhány pillanatra. Kedveseim, ejtsünk szót arról, hogy mi fog történni a jövő héten és ünnepeljük ezt a lehetőségablakot! Az ablak 1999. 08. 11-én nyílik ki. Mit tudhatunk az ablak numerológiája alapján? Talán nem gondoltatok bele, hogy milyen is Kryon energiája és milyen számot adott meg tíz évvel ezelőtt. A befejezésnek, kiteljesedésnek, a szeretetnek és az egész Emberiséghez szóló üzenetnek ezt az energiáját Kryon a 11-es mesterszámmal jellemezte. Az ablak energiája szintén összhangban van és visszautal arra, amit a 11:11 jelentett, amikor kérdést intéztek a Földön élő Emberiséghez, hogy hozzájárul-e az eónokon át változatlan emberi DNS evolúciójához. A fenti vonatkozásokat is felölelő 11-es mesterszám jegyében áll előttetek e következő lehetőségablak ígérete. Kryon száma ezért van összhangban a ti 11:11-es beleegyezésetekkel.

És most vizsgáljunk meg valamit közelebbről. A lehetőségablak kinyílása 1999. 08. 11-én veszi kezdetét és a Föld más részeiről lesz látható (Amerikából, a közvetítés helyszínéről nem). Ez a napfogyatkozás bámulatos energiát rejt magában, amely az összehangolódás újabb ablakát tárja ki előttetek. Nézzük meg ezt numerológiai szempontból. A Nap ciklusa 11 éves. Tudtál erről? Nézz utána a tudományotokban. A sugárzás és a fényerősség e 11 éves ciklusában a Nap most érte el tetőpontját. Energiakibocsájtása 11 évenként éri el a jelenleg tapasztalható csúcsot. Ez az első 11-es.

E hónap 11-edik napján kerül sor a jelenségre. Ez a második 11-es. Es most add össze a teljes dátum számjegyeit, szem előtt tartva, hogy a mesterszámok számjegyeit nem vonjuk össze tovább: 1+9+9+9+8+11 = 47, 4+7 = 11! Íme, itt áll három 11-es egy sorban, ami arra buzdít, hogy ünnepelj! Nem az ásók ideje ez, hanem az ünneplésé, mert új energia érkezik bolygótokra! Előzőleg a Hale-Bopp üstökös elhaladásakor kaptatok energiaküldeményt. Pályája Földhöz legközelebbi pontjára való érkezésének előre kiszámított időpontját a szent 7-es szám jellemezte, mégis sokakat fogott el félelem, remegés, s a hegyekbe menekültek. Most is ugyanennek lehettek tanúi. Sem Wonak, sem nektek nincs szükségetek arra az ásóra! Fogadjátok hálatelt ünnepléssel a csillagászati fejleményeket! Ünnepeljétek az összhangot, az egybeeséseket – még akkor is, ha félelemkeltő jóslatok tapadnak hozzájuk! Nem minden az, aminek tűnik.

Hogy milyen energia érkezik 1999. 08. 11-én? Női energia áramlása kezdődik meg ezen a napon, melyre a bolygónak égető szüksége van energiái kiegyensúlyozásához és azoknak a gyermekeknek az energetikai támogatásához, akik magukban hordozzák az emberi spirituális evolúció alapvonásait, melyekhez a 11:11 időpontjában járultatok hozzá.

Az ajándékok bőröndje – Előzetes elvárások

Mi van a következő bőröndben? – kérdezi komolyan a Csomagpásztázó Angyal.
Wo szeretné, ha megszakadna a kudarcok nyilvánvaló sorozata, hiszen az angyal gyöngéden bár, de minden holmiját visszatartotta. Ezúttal azonban Wo úgy érzi, hogy tényleg nem lesz gond, ebbe a bőröndbe ugyanis a másoknak szánt szeretetajándékait csomagolta, legalábbis Wo úgy hiszi.
– Ez a bőrönd igazán elfogadható – mondja magabiztosan. – Ajándékokat viszek benne a barátaimnak, akikkel a JELEN időkeretben fogok találkozni. Arra készülök fel, hogy ADHASSAK másoknak.
Wo elégedettsége nem tarthat soká. A Csomagpásztázó Angyal lassan megszólal:
– Wo, azt hiszed, hogy ha ajándékokat adsz nekik, akkor jobban fognak bánni veled?
Wo úgy érzi, hogy az igazság mindjárt lesújt rá megint.
– De hát mindig is ez volt a dolgok rendje – magyarázkodik Wo, bár tudja, hogy az érvelése gyenge lábakon áll. – Az illem is megkívánja az ajándékozást. Ez a tisztelet megadásának jele, amitől az emberek jobban viszonyulnak hozzám.
– Ezeket is rakjuk inkább félre – javasolja az angyal.
Wo csak nézi, ahogy a padlón lévő halom egyre növekszik, az angyal pedig egyre jobban mulat magában.

Kedveseim, az ajándékok az előzetes elvárások miatt kerültek Wo bőröndjébe. Egész életeteket úgy élitek le, hogy az emberektől bizonyos viselkedésformákat vártok el. Kulturális környezetetek előítéletei időnként akadályt jelentenek spirituális utatokon, mégis változatlanul ragaszkodtok hozzájuk. Ha ti megteszitek ezt, ők megteszik azt – így működik az elvárás. Áldottak a felemelkedett Emberek, akik megértik, hogy a legnagyobb ajándék, amit egy helyzetben adhatnak, az a becsületesség, őszinteség, kiegyensúlyozottság és spirituális fényük kisugárzása! Egy ember nem adhat ezeknél becsesebb ajándékokat embertársainak. A megvilágosodott Ember előzetes igények nélkül, fizikai ajándékok elvárása nélkül a lehető legdrágább adományt nyújtja át a többieknek: a feltétlen szeretetet. Wonak nincs szüksége a csecsebecsékkel teli bőröndre, mert ahová tart, ott nagyra becsülik őt. Áldott Isteni Szikrája mérhetetlen fényt hordoz magában, s ez lesz az ő ajándéka.

A kis műszaki készülék – Biztonság

A Csomagpásztázó Angyal a következő csomaghoz ér, kivesz egy kicsi tárgyat és így szól:
– Wo, ez a csomag meglepően kicsi. Mi ez a műszaki dolog benne?
– Ez a telefonom.
Csend ereszkedik rájuk. Az angyal áthatóan nézi Wot, ő pedig viszonozza a pillantást. Eltelik így egy teljes perc, aztán az angyal nem tudja tovább visszafojtani a nevetését. Mennyire szereti az előtte álló Embert!
– Wo, miért kell neked telefon? – kérdezi szelíd szeretettel az angyal.
Wo tisztában van vele, hogy a magyarázata furcsán hangzik majd, de azért belefog:
– Tudod, hogy esetenként gond adódik például az autóút során. Te magad mondtad, kedves angyal, hogy a spiritualitás világában nem lesz mindig minden rózsás. Próbák várnak majd rám, így van?
Wo örül, hogy a változatosság kedvéért képes volt épkézláb válasszal szolgálni az angyalnak.
– Igen, ez igaz – feleli az angyal, majd elhallgat.
A szótlanság kényelmetlenül érinti Wot, ezért további fejtegetésbe bonyolódik:
– Ha megoldást kell találnom egy helyzetre, szükségem lesz a telefonomra, hogy segítséget kérhessek az emberektől! Megfosztanál attól a lehetőségtől, hogy segítséghez jussak, amikor szükségem van rá?
Az angyal nyugodtan megfogja a kis csomagot és a ruhák, könyvek, a térkép, a különböző eszközök meg szerszámok és az ajándéktárgyak mellé helyezi. Wo tudja, hogy hamis biztonságérzetének is búcsút mondhat.
– Wo, itt az ideje, hogy a telefont is kihagyd a becsomagolt holmijaid közül. – Az angyal komoly tekintettel folytatja: – Áldott a felemelkedés útján járó Ember, mert tudja, hogy SOHA NINCS EGYEDÜL! – Az angyal szünetet tart, hogy lássa, Wo ezúttal valóban felfogja a tanítást? – A magas rezgésszintű Embernek egy egész sereg nyújt biztonságot – az angyalok egész légiója, akiket családnak nevezünk. Ez a család többet ér, mint egy telefon, mert mindig elérhető, soha nincs leárnyékolva, nincs szükség egy számra, hogy kapcsolatba léphess vele és akkor is ébren van, amikor az Ember nincs. Mindenekfelett azonban családtagok ők, akik szeretnek téged, Wo!

Wo kezdi jól érezni magát. Eddig is sokat tanult már a Csomagpásztázó Angyaltól és tudja, hogy még nincs vége. Az angyal az utolsó csomaghoz lép, amely felbontatlanul áll a kirámolásra ítélt dolgok terebélyes halma mellett. Wo kíváncsi, vajon ez a csomag átjut-e a rostán.

A vitaminnal teli csomag – Egészség

Mi van ebben a csomagban, amelyik zörög, ha felemelem? – kérdi az angyal.
– Kedves Csomagpásztázó Angyal, ezek a vitaminjaim és gyógyteáim. Szükségem van rájuk, hogy kiegyensúlyozott és egészséges maradhassak az új energiába vezető úton. Időnként gyengének érzem magam és mivel mindent tudsz rólam, az is ismert előtted, hogy érzékeny vagyok bizonyos anyagokra és élelmiszerekre. Ezért szükségem van ezekre a vitaminokra és gyógyteákra ahhoz, hogy egyensúlyban tartsanak és segítsék az erőnlétemet az utazás során.
Wo úgy érzi, meggyőző érveket sorakoztatott fel ebben a témában, de izgul, hogy az angyal elfogadja-e azokat. Wo tudja, hogy nem lenne képes lemondani a vitaminjairól.
– Elveszed a vitaminjaimat és gyógyteáimat is? – kérdi Wo az angyaltól bánatos kölyökkutyára emlékeztető arckifejezéssel.
– Nem rámolom ki őket, Wo – nyugtatja meg az angyal –, te magad azonban meg fogod tenni. Ahogy haladsz majd utadon és felismered a felemelkedett Emberként előtted álló lehetőségeket, lassanként rájössz, hogy a DNS-ed megváltozott. Az immunrendszered módosul, a csillagokból származó energia támogatja és erősíti majd. Magának a Földnek a kristály-rendszeréből jutnak el üzenetek és utasításkészletek a sejtjeidhez és a most oly értékesnek tartott pótszereidet el fogod hagyni, amint érzed, hogy erőnléted helyreáll. Semmilyen földi energia vagy tényező nem lesz képes arra, hogy legyengítsen, beleértve a különböző anyagokat meg élelmiszereket is. A megvilágosodás folyamatában a felfokozott érzékenységet felváltja szervezeted megerősödése, úgyhogy semmi sem lesz képes kikezdeni a fényt, mely belőled sugárzik. Fokozatosan felhagyhatsz a kémiai szerektől való függéseddel, rátalálsz azonban új energiákra és könnyebbséget hozó eljárásokra, valamint új táplálékforrásokra, melyek megfelelnek tested igényeinek. Ne lepődj meg, amikor felfedezed, hogy új testednek, új biológiai rendszerednek új egyensúlyra van szüksége. Szóval egyelőre tartsd meg a vitaminjaidat és gyógyteáidat, Wo, de eljön a nap, amikor tested nem igényli tovább őket. Akkor világosan látni fogod, hogy miről beszélek.

Wo fényes kedvében van. Nemcsak hogy megtarthatott valamit végre-valahára, hanem túljutván az utolsó csomagon is, befejeződött a csomagpásztázás. Boldogan készül belépni az új világba vezető ajtón oda, ahol az élet kiteljesedhet a JELENben, ahol fényhordozó lehet és ahol az élete jelent valamit a Föld meg az Emberiség számára. Wo nagyon izgatottan várja az indulást.
– Kedves angyal, köszönöm a segítségedet – mondja, mi-közben sietve elrakja vitaminos dobozát és becsukja útitáskáját.
– Még nem jutottunk a végére, Wo. – Az angyal kinyitja a táskát, mélyen belenyúl és keresgél egy kicsit a táska alján. Wo nagyon ideges lesz. – Lapul itt még valami legalul, Wo.
Az angyal előhúz egy lezárt fekete dobozt.

A titkos doboz – Játszma

Wo lesújtottan áll, szemeit a földre szegezve. Legszívesebben elsüllyedne. Nem akarja, hogy kiderüljön, mi van a dobozban. Az angyal tiszteletben tartja ezt és csendben várja a kis fekete dobozzal nagy kezében, hogy Wo megszólaljon.
– Kérlek, ne nyisd ki – nyögi ki végül mentegetőző hangon Wo.
– Nem nyitom ki – feleli szelíden angyal –, mert szeretlek, Wo és soha nem hoználak szántszándékkal kínos helyzetbe. De ezt a terhes csomagot nem viheted magaddal és ezt te is tudod.

Kedveseim, mit gondoltok, mi volt Wo lezárt fekete dobozában? Félbeszakítjuk megint a történetet, hogy a metafora jelentését bővebben kibonthassuk. Kedves hallgató vagy olvasó, ha megválaszolod magadban a következő kérdést, Wo titkos dobozának tartalmáról is fogalmat alkothatsz: Ki az akivel az életben többé nem akarsz szóba állni? Ki az, kedves felemelkedésre pályázó, akinek nem tudsz megbocsátani? Kivel folytatsz játszmát, kihez nem tudsz szeretettel fordulni? Ki hagyott cserben, ki árult el, ki csapott be? Ki került feketelistára emberi elmédben?

Hát ez az energia van bezárva abba a fekete dobozba, melyet az angyal a kezében tart. Ez a sötét energia nem fér össze a magasabb rezgésszinttel, nem vegyülhet bele olyasvalaki tiszta szándékába, aki új utat választ magasabb rezgésszinten, nem maradhat elrejtve. Miután átkeltünk a határon, még többet fogunk erről a témáról beszélni.

Téged is érint ez a kérdés? Ha igen, neked is szól, amit egy másik titkos összetevőről fogok most elmondani, melyet úgy hívnak, hogy fenséges emberi lélek. A lélek hatalma és ereje emelhet ki az elméd legeldugottabb, legsötétebb sarkában dugdosott játszmából. A lélek FÉNYE hozhat világosságot bármilyen helyzetbe. A lélek a megbocsátás, a kibontakozás és a bölcsesség székhelye. A lélek önti formába az új Ember szentségét. A lélek segít felismerni, hogy Isteni Rész vagy és hogy az összes családtag szintén Isteni Részként végzi a maga dolgát. Bármit is tett a másik családtag, bárki is ő, bárhol is legyen (akkor is, ha már meghalt), egyenlő játszótársak vagytok egy nagyszabású előadásban, melynek létrehozásában mind a ketten közreműködtetek. Kezd összeállni a teljes kép? Látod már, hogy KÉT FÉL kellett annak az energiának a megteremtéséhez, amelyet a dobozba zártál? Meg tudsz bocsátani neki, képes vagy szeretni felebarátodat? Képes vagy rá! Képessé tesz rá a megteremtett új emberi tudatosság, melyet kérned kell és a tiéd lesz. Ekkora hatalma van a felemelkedett Embernek!

– Kérlek, tedd ezt a csomagot is a többi közé a padlóra – szól Wo könnyekkel a szemében.
– Milyen csomagot? – kérdi örömteli hangon az angyal. – Eltűnt abban a pillanatban, amikor megszületett szívedben a megbocsátás és teret nyert benned a bölcsesség, mely a sajátod, drága hőn szeretett Ember. Köszöntelek ráeszmélésed alkalmából! Fogadd elismerésemet előrelépésedért! Üdvözöllek a magasabb rezgésszinten, Wo!

Wo meleg öleléssel vesz búcsút az angyaltól. Egyetlen kis táskával átlép az ajtón, amely az Ember azon vágyát szimbolizálja, hogy eljusson oda, ahol többé semmi sem ugyanolyan, mint volt, hogy eljusson az ígéret és a szeretet földjére, amely egyben hatalmas spirituális erőpróbát is tartogat számára. Wo csatlakozik a megvilágosodók országához, akik az új Föld teremtő energiáját hordozzák.

Wo könnyűnek, békésnek, szeretettel elhalmozottnak érzi magát, amint lassan távolodik.

Kedvesem, ez a történet rólad szól. Mik a tapasztalataid a magasabb rezgésszintről és a felemelkedés energiájának hordozásáról? Ebédszünetekben és kikapcsolódásként végzed? Ha igen, még nem értetted meg miről van szó. Ezt az ember nem végzi, hanem éli.

Az emberi történelem legnagyobb hatású, legnagyobb változást hozó spirituális energiája áll rendelkezésetekre. Lehetőségetek van megváltoztatni létetek alapjait, hogy hosszabb ideig élhessetek, békésebb és örömtelibb kiteljesedésben lehessen részetek és megváltoztathassátok magát a talpatok alatt lévő földet. Ebben a folyamatban tanultok és megint tanultok és szakadatlanul tanultok és elkezditek érzékelni a család mérhetetlen szeretetét, mert spirituális értelemben egy lépéssel közelebb kerülünk hozzátok, mint ahogy ez valaha is lehetséges volt. Nem a végső idők jönnek, hanem új kezdet elé néztek.

Itt van a család a közeletekben és a családtagok között itt van Kryon, akinek a léte hosszú korok óta arról szól, hogy szeret benneteket és ismereteket hoz nektek... és nem faggat... nincsenek elvárásai... nem követel semmit. Itt maradok veletek mint egy barát, mint egy családtag. Itt leszek veletek és figyelemmel kísérem, ahogy olyasmit váltotok valóra, amire senki nem számított: megváltoztatjátok magát a Világegyetemet. Itt maradok a Földön, amíg mindez befejeződik – és erre kedveseim, még nagyon hosszú idő múlva kerül sor.

Ugyanazzal a szeretettel távozunk mint amellyel érkeztünk, de újra vissza fogunk térni. Kedves hallgató és olvasó, tudd, hogy végtelen szeretettel jártunk ma nálad!

Vegye kezdetét hát az új Föld azokkal, akik kezdenek ráeszmélni hatalmukra, azokkal akik ezeket a szavakat hallgatják és olvassák – veletek.

Szeretettel:

Kryon

Lásd: Kryon Mester tanításai

Dátum
1999. 08.

A teljes mesterlét ott van minden egyes Emberi Lényben és ti ezt most elkezdtétek aktiválni.
Kryon