A tanítás három része:

A mesterlét és az észlelés I.

A mesterlét és az észlelés II.

A mesterlét és az észlelés III.

A mesterlét és az észlelés I.

Üdvözletem kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Az Új Kor középpontjában az áll, hogy az Emberi Lény végre felfedezze a benne lakozó istenséget. Mai tanításunknak is ez áll a középpontjában. Tehát halljátok, itt ülve székeitekben, a Kryon nevű tanító figyelmének középpontjában ma Ti álltok. Az entitások, akik velem jöttek, már napokkal korábban megérkeztek erre a helyre és most megkezdik munkájukat, Persze nekik nem kellett úgy felszállni a hajóra, mint nektek. Hagyjátok, hogy sokféle formában tűnjenek elétek, néhányan illatot éreztek, másoknak egy érzés jelzi a jelenlétüket. És akkor talán te is rájössz: most van itt az ideje, hogy az Ember megérintse az interdimenzionális fátyolon túl lévő világ egy darabkáját.

Bár mi nem vagyunk emberek, azért családtagok vagyunk és nagyon jól ismerjük az emberiséget. Ismerjük a biológiai működéseteket, pontosan tudjuk, hogy most min mentek keresztül, annyira, hogy valóban „egynek” érezzük magunkat veletek. Hiszen éppen ezért érkezik velem a kíséretem, hogy előkészítse az energiát Neked – pont neked, aki itt ülsz, meg a melletted ülőnek – függetlenül attól, hogy jelen vagy-e a hajón, vagy később, majd olvasod ezt a szöveget.

Nincs olyan dolog, amiről mi ne tudnánk. Még azokról a készülőfélben lévő dolgokról is tudunk, amit te még nem látsz. Számunkra már valóság a ti lehetőségetek, bár a ti számotokra ez még nem így van. Kedves Emberi Lény, egy állandóan változó interdimenzionális térkép van a kezedben! Egyetlen pillanat alatt megváltoztathatod és érvényteleníthetsz bármilyen jóslatot – így teszed izgalmassá saját jelenlegi életkilátásaidat.

Alattunk hullámok morajlanak, ugye? Ó, bárcsak tudnád, mennyi minden játszódott le a víz takarta földön! Most magasról pillantasz a hihetetlen mélységű víztömegre, ám annyi minden van ott lenn, aminek te is része vagy, amikor felállítottad ezt a bolygóméretű színpadot valahol, valamikor máskor az időben.

Makua mester, aki egy ősi család tagja, már beszélt erről nem is olyan régen (Kryon itt arra a hawaii „vénre” céloz, aki rövid spirituális kiránduláson vezette végig a Kryon-csoportot egy nappal korábban Hawaii nagy szigetén.) Makua mester egyszerre spirituális vezető és történész. Ismeri saját népének nagy titkait, csakúgy, mint őseinek nagyságát. Mondhatnátok, persze, „hogy akkor Makua elfogult saját népével szemben, az érdekli, hogy ők mit mondtak és mit cselekedtek.” Makua nem elfogult. Makua érti a Föld nagy titkait. A többi faj spirituálisan fejlett tagjai, a „vének”, szintén ismerik ezeket a titkokat. Ha egyszer összeülnek, rájönnek, hogy igazságaik nemcsak hasonlóak, hanem szinte ugyanazok.

És éppen Makua, a polinéz, a hawaii hozta szóba Lemúriát. Ő tette fel a kérdést: „Kik vagytok?” De hát hiszen ez a kérdés minden spirituális tanítás gyökere, nem? Kik vagytok? Makua mester azt kérte tőletek, emelkedjetek önmagatok fölé. Lehetséges, hogy spirituális gyökereink ezek? Lehet, hogy a kérdés nem is az, kik vagytok, hanem kik voltatok? Vajon megértitek-e, hogy a múlt most már egyben a jelen is?

Mit éreztetek, mikor kiszálltatok a földre, amely kilátszik a vízből (Hawaii szigetén) és rátettétek a lábatokat azokra a területekre, amelyek nem süllyedtek a víz alá úgy, mint Lemúria többi része? Éreztétek az energiát? Amikor Makua bemutatott titeket őseiteknek a vulkán peremén, éreztétek, mennyien siettek hozzátok? Éreztétek a szeretetét? Hiszen Makua meghívott benneteket, hogy ti is részei legyetek az ő őseinek! Megértettétek? Vajon átérzitek-e annak a mélységét, hogy Lemúria hegycsúcsán sétálgattatok, ami még ma is létezik, ugyanúgy, mint egykor – hegycsúcsként?

Makua, mint minden mester, mindent egyszerre lát. Látja, hogy családtagok vagytok és meghív magával, hogy vizsgáljátok meg, kik is vagytok a történelem fényében – még a saját történelmének fényében is. Arra kér benneteket, hogy emlékezzetek Lemúriára.

Akkor hát minden készen áll a mai tanításra. A partnerem azt mondta nektek, hogy az óceánon, mozgás közben nincs szilárd talaj. Nincs kapcsolat a földdel. Pedig az, hogy a föld fölött utaztok, még nem jelenti, hogy ne tudnátok kapcsolódni a földhöz, amin valaha táncoltatok. Csak éppen most fölötte lebegtek.

Ami a talajt illeti, hadd mondjam el, mi játszódik le benne. A hét további részében (a hajóút alatt) még kaptok információt a Kristályhálóról. Ezt az új tudást partnerem társa (Jan Tober) fogja átadni nektek. De, mint már mondtuk is, vannak egyéb változások is, amelyek már elkezdődtek, illetve most fognak megtörténni.

Már régen közöltük az információt, hogy a mágneses háló átállítása a 2002. év végén befejeződött. Az is ismert a többség számára, hogy a következő háló, amelyet a föld érdekében át kell állítani, magával a földdel kapcsolatos: ez a Kristályháló. Ezt a hálót többféle néven is ismeri a hagyomány: például a fény hálójaként is. A bolygószintű változások létrehozásához ez a második szint: három különböző háló közül ez a második, ami igazításra szorul. A harmadik háló, mint tudjátok, az emberi tudat hálója – ez egy külön erő, amely több ponton össze van kötve a fenti kettővel, így mozgás közben egyszerre változnak. A három háló együttesen hálópiramist alkot, ha formailag is szeretnétek magatok elé képzelni.

Korábban elmondtuk már, hogy kik segítettek a kristályháló megalkotásában: beszéltünk a sárkány-energiáról és a nemességről. A sárkány-energiáról ne a meséitek mitikus szörnyei, a pusztító sárkányok jussanak eszetekbe. A sárkány-energia a nemesség, a teremtés varázslata. Ez a sárkány-energia ébred most fel a Földben. Elmondtuk, hogy ennek során látni fogjátok a kristályháló változását: látni fogjátok, hogy a tényleges kristályszerkezetek megváltoznak, fizikai és spirituális értelemben egyaránt. Ezek a rácsszerkezetek újraíródnak.

Azok, akik értenek a kristályokhoz, pontosan tudják, hogy a kristályok tárolni képesek bizonyos modalitásokat. Frekvencia formájában tárolják az információt és ezek a frekvenciák nyelvet alkotnak. A frekvenciák ugyanis megfelelő elrendezésben a Szellem nyelvét képviselik: számokkal és ciklusokkal leírhatók. Még az úgynevezett Kozmikus Szövedék is, ami mindenkit körülvesz, kizárólag frekvenciákból áll. És itt jön az új információ: Felébred a Sárkány-energia és a kristályszerkezetek megalkotói az emberiség segítségével változtatni kezdenek a kristályszerkezeten. Újraírják, átírják a bolygó kristályszerkezetében tárolt információt. Hogy konkrétan mit is írnak át? Talán utasításokat? Nem. A bolygó történetét írják át.

A négy-öt dimenzión túli dimenziókban ugyanis nem létezik idő úgy, ahogy azt ti érzékelitek. Ti mindnyájan többdimenziós lények vagytok, angyalok valahányan. A kristályhálón belül olyan folyamatokat indítottatok el, amit nehéz megmagyarázni, mert nem felfogható a lineáris időben. Újraírjátok, hogy mi történt eddig a Földön. Új bolygót hoztok létre, új energiában.

Vannak akik most visszahőkölnek: „Hát, Kryon, azt hiszem ezt már nem veszem be. Hiszen ami történt, megtörtént! A Föld történetét háborúk, hódítók, civilizációk alkotják. Ezt nem lehet megváltoztatni. Hiszen ez maga a történelem! Úgyhogy bármit is machináljanak a Kristályhálóval, a történelem történelem marad. Ezen nem lehet változtatni.” Jó. A tényeken, amelyek fizikai síkon megtörténtek, valóban nem lehet változtatni, de igenis változtathatsz a DNS által rögzített történelmen, amelyet még ma is „élőként” hordasz magaddal. A DNS-ben kódolt tényinformációk egyszer csak nem reagálnak már azokra a „történelmi szintekre”, amelyekre korábban reagáltak. Újraírjátok az élő tudatháló, az emberi tudatháló történetét is, pedig ez az „élő” múltatok.

A DNS-etek és az Akasha Krónika között szoros összefüggés van. Az Akasha Krónika a mindenség „minta-tárhelye”, míg a DNS-etek az éppen használatos aktív rész tárhelye.

Szóval a Kristályháló átírásával az Akasha Krónika is átíródik. Ez az emberi tudat újraírása mögött rejlő titok. Ahogy a Sárkány-energia feléled, megváltozik viszonyotok a bolygó történelméhez. Másként tekintetek majd arra, mi történt. Vajon tragédia vagy tanítás volt? Tervszerű vagy kaotikus? Dühöt és gyűlöletet ébreszt, vagy egyszerű modellként szolgál arra, hogy mit nem kell tenni? Kell-e tenni valamit a történelemmel kapcsolatban? Ha igen, mi lenne az: bosszú vagy megoldás? Értitek már, mit jelent az „újraírás”?

MESTERLÉT

És most evezzünk gyakorlatibb vizekre. Több előadásban is szóltunk már a „mesterlétről”. Mi az, amit a mester lát az ő „felemelkedett szemével”? Mi az, amit az emelkedett energiával rendelkező Emberi Lény valójában lát?

Ebben az esetben nem azokról a mesterekről van szó, akikről a könyvekben olvashattok. Inkább azokról, akik felébresztették DNS-ük harmadik rétegét, akik úgy igyekeznek többet megtudni a felemelkedésről, hogy közben a bolygón maradnak. Mi az, amit ők tapasztalnak? A következő gondolatoknak külön címet is adunk: „A felemelkedés szemével nézve: Hétköznapi gondolatok.” Mire a végére értek, biztosan látni fogjátok a különbséget a régi energiájú gondolat és az új energiájú gondolat között. Hét pontról szeretnénk beszélni. Kezdjük az egyessel.

1. Isten

A felemelkedett energia szemszögéből, mire gondolhat egy emberi mester, ha kiejtik előtte az Isten szót? Lehet, hogy másra gondol, mint képzelitek. Az emberi mester megérti ugyanis a különbséget a régi emberi gondolat és az igazság energiája között. Isten lényege a létezés minden atomjában, minden molekulájában benne van. Isten szeretete az emberi test biológiájának minden egyes sejtjében megtalálható. Isten nem szűkíthető le arra, amiről az emberek úgy vélik: NA IGEN, AZ AZ ISTEN. Isten nem meghatározható. Istent nem lehet szabálycsoportokkal megmagyarázni. Istent nem lehet lineáris vonalban ábrázolni. Isten középpontja az Emberi lény. Isten nem történelem. Nem eszme. Nem lehet beskatulyázni.

Ha egy mester Istenre gondol, a mester szerelembe esik az egész emberiséggel. Isten egyenlő minden létezővel, ezért csakis ítélkezés nélkül lehet rá tekinteni, lehet megérezni. Ez nagyon más, mint ahogy az ember évszázadokon át próbálta istent magyarázni. Az ember megmagyarázni, beskatulyázni, rendszerezni, megnevezni, megszervezni és imádni akarta Istent. Egyik se működött, nem gondoljátok? Hiszen minden egyes csoport úgy véli, nála az igazi definíció, a többieké nem ér semmit. Vannak, akik ölnek is Isten nevében.

A mester azonban csak széles mosollyal üldögél és minden dologban Istent látja. Már maga a gondolat, az istenre gondolás békét teremt a mester elméjében. Az ember által alkotott eddigi definíciók, elméletek nem állják meg a helyüket azzal a csodálatos képpel szemben, amit a mester lát. És mégis itt egy kis kozmikus tréfa: a bolygó vallási vezetői, akik állítják, hogy ismerik Istent, sokszor valóban ismerik Őt! Hiszen csodás gyógyulások történnek, még az egyes skatulyákon belül is. Csodás gyógyulások történnek, mivel az Isten szeretete ott is jelen van, még azokon a korlátolt és egymással szembenálló rendszerecskéken belül is. Isten mindenben ott van, bármi legyen is a szervezet vagy vallás neve. Ha az ember Istent szólítja valójában egy olyan isteni valósághoz fordul, amely minden egyes sejtben megtalálható. Itt van valójában Isten – ahol az emberek találhatók, nem pedig ott, ahol az épületek (templomok). A mester boldogan kacag, hiszen tudja, hogy Isten benne van az Emberi Lényben. Hiszen ez azt is jelenti, hogy az ember soha nincs egyedül.

2. A gonosz

Mit lát a mester, ha kiejtik előtte a Gonosz szót?

Kedves Emberi Lények, sajnos abban a hitben nőttetek fel, hogy a körülöttetek létező entitások mind a lelketeket akarják. A tudatotokat. Azt az információt közölték veletek, hogy vannak gonosz entitások és isteni entitások és attól függően, hogy szabad akaratotokból melyiket választjátok, nyer az egyik vagy a másik. Vagy az ördögök, vagy az angyalok. És ott van közötte az ember, akit két oldalról rángatnak. Mindkét oldalnak hatalmas ereje van, neked semmi. Ezért jobb valamelyik mellé állni, hogy legalább irányban legyünk. Sokan éppen ezt a helyzetet nevezték „dualitásnak”.

Kedveseim, ez az egész mese habbal! Elmondom az igazságot: a bolygón valaha megtörtént, jelenleg zajló, vagy a jövőben történő legsötétebb dolog mind az ember által teremtődött.

A gonoszak leggonoszabbja, a sötétség legsötétebbje egy szikrányival sem sötétebb, mint az emberi elme legsötétebb pontja. A gonoszt az Emberi lény hozta létre, nem pedig „úgy küldték” a földre, hogy megszerezze a lelkedet. Nagy az Emberi Lény hatalma. Sötétet és fényt is tud teremteni. Ez magyarázza meg a fekete mágiát is – ez mind az emberi lényeken belül van, emberi lények használják isteni hatalmukat arra, hogy gonoszat teremtsenek (ez azt is jelenti, hogy az Univerzum mindenképp reagál, függetlenül a szándéktól). Vagyis a gonosz az ember szabad választása és ez mindig is így volt.

De nézzük meg a kérdés másik oldalát is. A bolygón elképzelhető legszentebb dolog, a legfényesebb fény, az emberiség történetének legnagyobb szeretete mind-mind az Emberi Lényen belül lakozik. Vagyis, a sötét és a világos, az angyali és az ördögi minden egyes, ezen a bolygón élő emberi lény hatalmi szerkezetében jelen van, megtalálható. A mester tudja ezt. A mester nem fél még akkor sem, ha a leggonoszabb feketemisés rituáléban egy csúcsára állított ötágú csillag közepére kellene állnia, mert tudja jól, hogy nincs más, csak az Emberi Lény. Nincsenek gonosz erők, amelyek elragadhatnák, vagy elvihetnék bárhová. Csak az Emberi Lény sötét oldala létezik.

A mester azt is tudja, hogy az áramlat fordulni kezd. Szinte közhely már, hogy mindannyian a fény felé haladtok, ugye? De hát mi mást mondhatnánk? Ma már jóval magasabb a rezgésszám. Ha megméritek a Föld kérgének és az ionoszféra felső részének rezonáns frekvenciáját (ez az úgynevezett Schuman rezonancia), olyan geológiai mérőszámot kaptok, amely az utóbbi tíz évben kétszeresére nőtt. De hát mit is lehet kihozni ebből az egészből? Mindössze annyit, hogy a föld fizikailag is reagál arra a fény-erőre, amelyet az emberi tudat hoz létre ezen a bolygón. A mester tudja ezt, ezért, ha meghallja a gonosz szót, tudja, hogy a gonoszt az ember hozza létre. A mester nem fél, mert megérti, hogy az ember ugyanígy képes arra is, hogy megbirkózzon teremtményeivel.

Lehet, hogy egyszerűen hangzik, de ismét el kell mondanunk: a fény aktív, a sötétség pedig passzív. Ha egy sötét szobában állsz és felkapcsolod a villanyt, a sötétség nem szivárog ki az ajtón, hogy valahová máshová menjen. Inkább átalakul és pontosan ez zajlik most ezen a bolygón. A sötétség és a fény közötti arány mindig is az emberi tudat mérőszáma volt, nem démonok és angyalok egymással küzdő hadseregének létszámát jelentette, ahogy esetleg eddig gondoltátok. Ez azt jelenti, hogy az emberiségnek minden gonosz és minden szent fölött hatalma van.

Ez aztán a felszabadító üzenet! Ne is csodálkozz hát, ha rengeteg kritika éri majd.

3. Halál

A hármas pont nagyon fontos, de nem mondunk róla sokat, mert már sokszor beszéltünk erről a témáról. Tehát a felemelkedés szemszögéből nézve, hogyan tekint a mester az emberi halálra?

Kedves Emberi Lény, mindannyian arra teremtettetek, hogy békét hozzatok a Földnek. Mindannyian úgy lettetek tervezve, hogy megtaláljátok a másikban is a szeretet szikráját. Vajon tudjátok-e, hogy aktív döntés eredménye, ha mégsem így van? A halál egy hatalmas, működő rendszer részeként teljességgel elfogadható – erről nem is kell többet mondanunk. Minden halál helyénvaló, még azok is, amelyekről úgy gondolnád, hogy nem így van. Hadd mondjam el, hogy hogyan látja a mester az egész képet, összességében.

Nagyon bonyolult egyezségeket köttök ti egymással, amelyek különböző lehetőségeket biztosítanak ahhoz, hogy végigélhessétek az emberi életnek nevezett spirituális ciklust. Az egyezségek nem ebben a dimenzióban köttetnek és jóval túlmutatnak azon az egyszerűsített képen, amit az élet-halál-újraszületés-élet ciklusának gondoltok. Ez alapjában véve egy annyira bonyolult rendszer, hogy ha látnátok, elképednétek. Hogy miért? Mert ez a rendszer minden egyes embert csoportként „tekint” és nem lineáris. A te életed lineáris, de a tervezés nem. Az egyezségnek köze van a körülötted élők életéhez, halálához, természetesen a szabad akarat dinamikáján belül. Vajon gondoltál-e arra, hogy lehet, hogy nincs is olyan „létrejött megállapodás”, ami csak rád érvényes? Mi van akkor, ha ez egy többszereplős megállapodás? Tulajdonképpen, meg kéne kérdezned, ki is vagy te?

Mindaz, ami „Te” vagy, az nincs mind itt a Földön! Hogyan is lehetne, ha egyszer van egy Felsőbb Éned? Ki ez a Felsőbb Én? Ez most te vagy, vagy nem te vagy? De hát „Én”-nek hívják, nem? Ha ez tényleg a te részed és nincs itt, akkor most nem vagy teljes! A felsőbb Éned a „fátyol” másik oldalán található. Vagyis nem vagy teljes egészében itt. Innen már könnyebb megérteni azt is, hogy lehet, hogy a te személyed egy egész spirituális csoport (amely több, mint két alkotóelemből áll), következésképpen egyszerre sok helyen lehet!

Az emberek Felsőbb Énje más emberi lénynek felsőbb énjével kapcsolódik. Hogyan is működhetne másképpen a társteremtés? Az ember nem képes vákumhelyzetben társteremteni. Ha te megváltoztatod a körülötted lévő valóságot és létrehozol egy új helyzetet, mindjárt belegyalogolsz valaki másnak a valóságába. Valahányszor változtatsz saját helyzeteden, hatással vagy a környezeted helyzetére is. Hogyan működhetne a szabad akarat az egész emberiségnél, ha csak néhány tagja lenne képes az energiát mozgatni a többi tehetetlen báb körül? Szóval rengeteg minden történik a hétköznapi, tudatos állapotodban felfoghatón kívül és ezek egyike a halál – vagy a halál lehetősége.

Bárkit veszíts is el ezen a bolygón, még akkor is, ha úgy érzed, túl hamar távozott (mondjuk, balesetben), vagy ha úgy érzed, elfogadható volt (mert öregkorában halt meg), az eltávozott személy egy kis darabja, egy kis része átkerül hozzád (ezt a jelenséget még nem értitek). Tehát, amire eddig úgy gondoltál, hogy egyetlen lélek, az sokfelé oszlik szét az egész családodon belül! „Hogyan lehetséges ez?” – kérdezheted. – „Hát az emberi lélek nem egyetlen entitás?” Nem. Ha isten része vagy, akkor isten tulajdonságait is hordozod. Ha azzal nincs semmi gondod, hogy az Isten egyszerre mindenhol ott lehet, akkor miért ütközöl meg arra a gondolatra, hogy te is hozzá hasonló vagy? Azt hiszed, hogy „te” csak egyetlen vagy, Isten pedig hatalmas. És mi az igazság? Ugyanolyan isteni tulajdonságaid vannak neked is.

Az őseid tehát most is veled vannak. Ott hullámoznak fel-alá a DNS-ed szemmel nem látható, interdimenzionális részeiben – azokon a DNS-szinteken, melyeket végül ti is megismertek majd. A legközelebb azok állnak hozzád, akik nemrégen távoztak. Mindannyian a te részeddé váltak és veled is maradnak, egészen halálodig. Beszélhetnek hozzád és te is beszélhetsz hozzájuk. Pontosan így működik a „fátyolon túl lévőkkel” folytatott beszélgetés. Semmi misztikus, hideglelős élmény – elhunyt nagymamáddal nemcsak szeánszon vagy médium által találkozhatsz. Elég egy kis utazást tenned saját sejtrendszeredbe! Médiumra sincs szükség. Akár minden nap megteheted, örömmel, félelem nélkül. Mondjuk, miközben sétálgatsz valahol a leghétköznapibb életedben.

Ha te meghalsz, egy részed a családoddal marad. Tudom, hogy ezt nagyon nehéz megérteni a ti időkeretetekben, hiszen nem lineáris. Még akkor is, ha újra inkarnálódsz, van egy kis darabod, amelyik még mindig itt él, egy olyan személyben, aki éppen a bolygón maradt. Lehet, hogy egy teljesen új életformába inkarnálódsz és mégis van egy piciny darabka a régiből, aki még egy másik embernél marad, egészen az ő haláláig. Ez a rendszer alkotja meg a karmikus csoportokat is. Mit érzel, amikor szüleid távoznak? Vajon örökre elveszíted őket? Hadd mondjak valamit: Szüleid itt vannak veled! És mindaddig itt is maradnak, amíg neked is eljön az időd a távozásra és ha te elmész, te is ott maradsz a gyerekeiddel, amíg nekik le nem jár az idejük és ők is az ő gyerekeikkel maradnak majd. Micsoda fantasztikus rendszer! És ez mind bele van írva a DNS-etekbe. Nem hiszed, ugye? Túl bonyolult. De lehet, hogy csak túlságosan nagyszerű? Túl csodálatos?

Mihez kezdhetsz ezzel az információval?

Mi lenne, ha egyszerűen elfogadnád és elhinnéd? Csak egyetlen pillanatra, próbáld meg felfüggeszteni a láthatatlan dolgokkal kapcsolatban lévő eddigi hiedelmeidet és képzeld el azt, amiről beszéltünk. Kérdezz rá: „Tényleg itt vagytok? Miért nem érintetek meg, hogy tudjam, hogy tényleg itt vagytok?” Aztán csak várj és érezd elhunyt szüleid, elveszített szeretteid érintését, még akkor is, ha úgy érzed, haláluk „nem volt elfogadható”. Úgy érezheted, hogy túlságosan hamar meghaltak. Pedig itt vannak és ez mind csak része az Isten szeretetéből álló nagyszerű rendszernek, aminek megalkotásában te is segédkeztél. A mester tehát mosolyog és látja mindezt. A mester megérti, hogy a halál nem más, mint energiaváltozás, nem pedig bárminek a vége.

4. Mások

Hogyan tekint a mester másokra? Hogyan tekintesz te másokra? A dualitás eredményeképp kénytelenek vagytok sokféle skatulyába osztani őket. Vannak, akik megvilágosodtak, vannak, akik nem, vannak, akik a te kultúrádhoz tartoznak, vannak, akik nem, vannak, akik beszélnek a nyelveden és vannak, akik nem. Vannak, akik másképpen nevelkedtek, vannak, akik a te nemedhez tartoznak és vannak mások. Rengeteg skatulya van, amibe be lehet helyezni „másokat” és az emberi lény ezt meg is teszi.

A régi energiában ez volt a védekező rendszer. Érthető, végül is. Az ember alaptulajdonsága, hogy szívesebben jön ki azokkal, akiknek tulajdonságai, élményanyaga hasonló, ezért ezeket keresi. Megkeresi azokat, akik beszélnek a nyelvén, akik saját fajához tartoznak és ezekkel közösséget érez. Őket választja, ha meg kell védenie saját kultúráját. Nagyon törzsiesen hangzik, ugye? Ma már azonban, ahogy a dolgok állnak, erre nincs szükség.

Nézd meg például azokat, akik jelen vannak itt a teremben (a teremben 3.000 ember ül) – figyeld meg bármelyiküket. Itt egy feladat: Keresd meg azt a személyt, akivel legkevésbé szeretnél találkozni. Nézd meg jól az arcokat, a kultúrákat, a fajokat, amit képviselnek, amit te képviselsz – figyeld meg őket .. és szeresd őket. Vajon tudsz-e egy kicsit hátralépni, kilépni az előítéleteidből, kilépni a „skatulyából”, ahová valószínűleg behelyezted őket és meglátni bennük az angyalt? Vajon képes vagy-e „adó-vevő” készülékedet széles sávra hangolni és meghallani valakinek a hangját, aki más elvrendszert képvisel és ennek ellenére nagyon szeretni? Vajon tudsz-e őszintén szeretni valakit, akinek politikai beállítottsága a tiéddel ellentétes? Meglátod-e bennük az istenit? A mester meglátja. Bárki közelít a mester felé, az első dolog, amit a mester észrevesz, az az emberben lévő isteni. A mester számára nincsenek „mások”. Mindenki egyetlen család.

5. Politika

Talán ez az összes közül a legnehezebb téma: a politika. Hogyan tekint a mester a politikára?

„Á! – mondhatod – „hát itt vagyunk! Most majd végre megmondja Kryon, hogy kire kell szavazni. Hát nem nagyszerű, hogy végre megtudhatjuk?” Nem, Kryon nem fogja megmondani. Csak szeretné kissé zavarosabbá tenni azokat a vizeket, amelyeket képviselni vélsz.

A mester megérti, hogy a politika az a mód, ahogy a földi rendszerek próbálják szervezni és irányítani a változást. Ha tanácsot akarnék adni nektek, kedves emberek, arra vonatkozóan, hogy kit keressetek, kihez vonzódjatok, akkor csak egyet mondanék: Mindig az integritást, az őszinteséget keresd. Eljön még az a nap, amikor már látni is fogod ezeknek a rendszereknek az energiáját. Lesznek, akik még színeket is fognak látni. Addig azonban mindig az integritást, a szavak-tettek őszinte összhangját kövesd.

Emelkedj egy pillanatra a helyzet fölé. Minden vonatkozásban. Tégy úgy, mintha csak most érkeztél volna életedben először a Földre és előítélet nélkül csak körbenézel. A következőket látnád: A Föld nevű bolygó teljesen megváltoztatta a jövőjét abban a „jelenetben”, amelyben angyalok jönnek-mennek, különböző álarcot, faji tulajdonságot magukra öltve. A darabban szereplő angyalok saját akaratukból úgy döntöttek, hogy megváltoztatják a jövőt, átírják a darab végét! Ehhez jelentős, alapvető változásokat kellett tenniük a bolygót érintő minden politikai kérdésben. A megváltoztathatatlannak hitt helyzeteket, melyek a föld végét jelentették (Armageddon) nagyon gyorsan meg kellett változtatni. Amit évezredek alatt sikerült létrehozni, azt most egyetlen évtized alatt kellett megváltoztatni. Nem csoda, hogy a föld hatalmas politikai változások hullámzásait éli – ezek között van jónéhány egészen váratlan változás is.

Elmondok néhány dolgot, amelyekkel talán nem fogsz egyezni, vagy megérteni sem, de valójában ez az igazság. Ami jelen pillanatban a Közel-Keleten zajlik, Amerika vezényletével, azt ti magatok kértétek, mégpedig azért, hogy gyorsabb, egyenesebb úton jussatok el a végső váltásig. A Közel-Kelet nagy levesesfazekába egy hatalmas keverőkanalat helyeztetek és ez most mindent felkavar. Hogy miért van ilyesmire szükség a változáshoz, a dimenzióváltáshoz? A régi utak, amelyek Armageddon eljövetelét szolgálták, már annyira régiek, hogy még hosszú évtizedekig változatlanok maradnának. A levesbe merített nagy keverőkanál nélkül semmi sem változna. Ezért aztán mindannyian beleegyezéseteket adtátok, hogy legyen valami, ami lehetővé teszi a változást.

A „keverőkanál”, amely most dolgozik, nem került volna a „levesbe” az általatok szeptember 11-ének nevezett események nélkül. Ez volt a lehetőség jelzése, a változás új forgatókönyve... és erre is ti adtatok engedélyt. A történészek visszatekintve majd megállapítják, hogy ez volt az a kor, amikor a bolygó politikai és kulturális pólusváltása elkezdődött.

Helyes vagy helytelen, politikai hozzáállásodtól függően – a nagy kép különböző lehet. A mester látja és érti a dolgokat. Nem véletlen, hogy a ma Amerikának nevezett ország jelenleg korának egyetlen szuperhatalma és az egyetlen, aki képes olyan dolgokat elindítani, amelyek kikényszerítik a változást. Politikai szemszögből nézve persze ez a szerep nem áll túl jól egy magát humanitáriusnak nevező országnak.

A „keverőkanál” tehát továbbra is ott marad és dolgozik – lehet, hogy a te szempontodból nézve ez nem helyes. Addig füstölni a méhkaptárt, amíg az egész kaptár rájön, hogy van választási lehetősége. Akkor pedig végre megtörténik az, hogy a bolygó történelmi lépést tehet előre, hogy a kristályrács-szerkezete végleg megváltozik. Megszakadnak a gyűlölet által kiváltott további gyűlölet végzetes láncai. Vége lesz a régi históriának, amely mindeddig a bosszú és a háború különböző megoldási módszereibe ragadt bele.

Ez az, amit a mester lát. Látja az összképet is saját politikai nézeteid fölött. Van most min gondolkozni, ugye? Ti, valószínűleg mindannyian emberbarátok vagytok. Egyikőtök sem akar háborút. Mindannyian humanitáriusok vagytok és Isten szeretete tölt el benneteket. Csak gyógyítani és segíteni akartok. Ti vagytok a jelzői, az előörsei azoknak a békeszeretőknek, akik végül meghozzák azokat a döntéseket, amelyek során az országok végre közelebb kerülnek egymáshoz. Nem is olyan régen Tel Aviv-ban szólaltunk meg, ahol azt mondtuk a Fénymunkásoknak: a Templom újra felépül. Ez egy olyan templom, aminek nincsenek falai. Ám ahhoz, hogy végre újra felépülhessen, először a régit teljesen tisztára kell vakarni, hogy az alapok is látszódjanak, bármilyen piszkosak és csúnyák legyenek is. Ezt látjátok most a hírműsorokban. Mindez persze nem bátorítást vagy kritikát jelent egy adott kormánynak... Mindössze arról van szó, hogy egy sokkal nagyobb dolog megtestesülését láthatjátok... a valódi, komoly változás kezdetét.

A régit nem lehet keverni az újjal. A házat teljesen újra kell építeni. Igen, ez azt jelenti, hogy még több baj jön, ha innen akarjátok nézni. Ezért, kedves Fénymunkás, sose félj attól, amit te alkottál. Fénymunkás, figyelj: sose félj Isten szeretetétől. Csak annyit kérj, hogy mindig a legjobb helyen légy, a legjobb időben – mindannyian. A mester ott van. A mester nem fél, mert a mester ünnepli a változást. Fényt küld a hatalmon lévőknek, minden áldott nap, hogy a változás időben a lehető legrövidebb legyen.

6. Információ

Ez a hatos pont. Annyi új információ van! Hogyan tekint a mester arra a tényre, hogy ma annyi ember hoz új módszert, új információt, új gyógymódot, új spirituális információt? Honnan lehetne tudni, hogy melyik ezek közül a helyes és melyik nem? Mi van, ha ez mind csak divathóbort? Vagy, ami még rosszabb, mi van, ha ezek egyszerű marketingfogások, melyek meglovagolják az új divathóbortokat? Mi van, ha csalók vannak köztük? Az egész annyira átláthatatlanul bonyolult. A mester ilyenkor megint hátralép egy kicsit, mert tud valamit. A mester ugyanis ismeri ezt a mondást: „Az igazság megtalálja a maga útját.”

A bolygón most ennek az állításnak a felerősödését teszik lehetővé az új energiák. A nem helyénvaló, nem pontos, hazug dolgokat az új energia nem támogatja. Végül elbuknak, porba hullnak és a többi szeméttel együtt kisöprődnek. Az igazság megtalálja a maga útját és ez egyre nyilvánvalóbbá válik. Már nem tarthat több száz évig egy hazug és helytelen rendszer elbukása. Most már kevesebb, mint tíz év is elég hozzá – sőt, ennél még gyorsabban is megtörténhet. Az integritás, őszinteség és összhang nélküli dolgok nem állhatnak meg az új energia fényében.

A mester tudja, hogy új látást kaptok, még azok is, akik nem hívják magukat mesternek. Ezzel az új látással képesek lesztek „megérezni”, hogy valami igaznak hangzik-e vagy sem. Mindig óvakodjatok azoktól a rendszerektől, amelyek elvárják tőletek, hogy csatlakozzatok és aktívan cselekedjetek. Inkább olyan új gondolatokat keressetek, amelyek köré nem épült ki szervezet, vagy csak nagyon kis mértékben. Ezek az új energia képviselői – ezek valós, megfogható rendszer nélkül képesek biztosítani az egyéni fejlődést – és ezek rendelkeznek leginkább a falak, szabályok és tagság nélküli szervezet tulajdonságaival.

Korábban már elmondtuk, hogy eljön az idő, amikor a föld vallási vezetői már nem hirdethetnek mást, mint amit tesznek. Most láthatjátok ennek beérését, még a bolygó legnagyobb vallási szervezetei között is. Ugyanez a helyzet az új információval. Magától beérik majd, csak figyelj.

Vannak olyan új információk, melyeket nehéz megérteni, ezek esetében szükség van arra, hogy meg akard érteni. Ahogy tanulmányozod, rájössz, hogy igaznak cseng és táplál. Egyre gyorsabban és nagyobb mértékben sajátítod el a tudást arról, hogy miként működik ez az új energia és ha mestere akarsz lenni, eljön az idő, amikor hozzá kell igazítani magadat. Keresd az új könyveket és az új fizikai felfedezéseket. A dimenzióváltás nem mindig megy pusztán intuitív módon, csak ha tényleg megérted, hogy mi is történik. Ezek az információk azonnali eredményt hoznak majd számodra.

7. Az Emberi Lény

Ez a hetes pont. Persze, a látszólag hétköznapi kérdésekből jóval több van, mint hét. Mára azonban ez az utolsó. Hogyan tekint a mester az Emberi Lény hatalmára?

Először is, határozzuk meg a hatalom szót. Az előadás nyelvén (vagyis az angolban) a hatalom/erő szó nem jelent erőszakot. A hatalom, a mi értelmezésünk szerint, képességet jelent. Vagyis, képessé válni egy korábbi korlát meghaladására. Nem könnyű ez az ember számára, különösen, hogy az a valami, amit meghaladni készül, éppen az emberi érzékelés korlátja..., hogy mi a valós és mi nem az. Egy hatalommal felruházott ember olyan, aki képes a múltra úgy tekinteni, mint saját korábbi valóságára és el tud végezni olyan feladatokat, amelyeket korábban lehetetlennek gondolt.

Beszéljünk hát az emberiség erejéről, hatalmáról. A mester most szélesen mosolyog. Hiszen éppen ez a legalapvetőbb dolog, ami jelenleg a földön történik: az emberiség képessé válik valamire. Vajon tudjátok-e, hogy a sokatok által jelenleg érzett kényelmetlenség-nyugtalanság érzés egy része abból fakad, hogy jelen pillanatban nem látszik a jövőtök? Amikor a bolygóra érkeztél, kedves Emberi Lény, a jóslat még egészen másról szólt, ugye? De nézd, mennyi minden történt. Te változtattad meg, te váltottál sínpárt az emberiség vonata előtt. A régi jóslatok tehát eltűntek (nem történtek meg), de még nincsenek újak.

Nincs az a próféta, aki jelen pillanatban a bolygóra érkezve abszolút, empirikus kijelentést tehetne arról, hogy mi fog történni a bolygón csütörtökhöz egy hétre! Hogy miért? Mert még nincs sín a vonat előtt! Mozgás közben, haladás közben hozzátok létre az új bolygóenergiát, naponta fektetitek le a síneket magatok előtt.

A múlt hónapban (augusztusban) néhány új prófétátok „radarképernyőjén” megjelent valami, ami kihívást jelentett a Föld számára. Valami készülődni látszott, amitől néhányan egyszerre távozni kényszerültetek volna és a tudósítások szerint az esély „meglehetősen nagy” volt. Vajon valós volt? Csak annyira, mint bármi más. Tényleg jóslat volt? Amennyire ma bármi annak tekinthető, igen. A ma jóslatai olyanok, mint egy hajó – a hajó előtt ugyanis nincs kötött sínpár. A hajó bármerre kormányozhat az óceán vizén, szinte azonnal. Ha felmész a parancsnoki hídra, lehet, hogy meglátsz dolgokat, amelyek veszély forrásai lehetnek, de ha a kapitány elkormányozza a hajót, az egész már nem érdekes tovább. Elég egyetlen fokkal elfordítania a kormánykereket, már az egész jóslat érvénytelen. Eltűnik, mivel most már új nyomvonalon haladtok.

Eltűnik, mielőtt még nyomtatásban megjelenhetne.

Mindenképpen át kell adnom azt az információt, kedves Emberi Lények, hogy az emberiség hajójának kapitánya állandóan változtat a nyomvonalon. Ez a „kapitány” a föld kollektív tudata. Remélem, ez az új információ kicsit felkavarja logikus gondolataid arról, hogy innentől kezdve mit vagytok képesek létrehozni. Mennyire akartok békés bolygón élni? Mennyire szeretnétek hosszabb élettartamot elérni pusztán azáltal, hogy rendelkeztek az új hatalommal és beszélhettek a sejtjeitekhez? Vajon mennyire szeretnétek kortól függetlenül, csodálatos egészségi állapotot? Mindent megtehetsz. A mester tudja ezt.

És ilyenkor kezd el a mester újra nevetgélni. A mesterek nem szomorúak, kedves Emberi lények, mivel látják, hogy az emberiség kezében van a hatalom a békés Föld megteremtésére. Az emberiség irányt változtatott és mint már korábban mondtuk: most kezdődik az igazi munka.

Annyi a változás! Vizsgáld meg jól a szövetségeket, barátságokat, mielőtt felrúgnád őket, mert most mindenki hajlamos így gondolkodni: „Én változom, de ők nem. Ezért én nem keresem többé a társaságukat.” Most a munkahelyről és az otthoni környezetről beszélünk. Ideje, hogy engedjük felszínre kerülni azokat a dolgokat, amelyek felszínre akarnak jönni és hagyni, hogy történjen, aminek történnie kell. Hagyj ezeknek a dolgoknak időt. Lehet, hogy csak a türelmedért könyörgünk? De abból mindenkinek rengeteg van, vagy nem? (nevetés)

A felemelkedés energiájával rendelkező mester látja, hogy minden élet, amit valaha élt most ugyanúgy vele van. Minden, ami valaha voltál, annak összegzését éled most. Mihelyt eltörlöd a múlt fogalmát, kénytelen vagy szembenézni a ténnyel, hogy minden kifejeződésed (múltbéli életed) most is veled van. Akkor most ki is vagy? Az, aki most vagy... és aki valaha voltál. Láthatod, hogy ez egy csoport!

Kedves Emberi Lény, mi tudtunk a jöveteledről. Tudjuk, hogy ki voltál. Tudjuk, hogy ki vagy most. Nem véletlen, hogy most éppen ezeket az oldalakat olvasod.

Ezt az üzenetet a mester jellemvonásairól még folytatni fogjuk. Áldott legyen az Ember, aki az egészet látja – aki látja bolygójának teljességét.

És ez így van.

Kryon


A mesterlét és az észlelés II.

Üdvözletem kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Szeretnénk ezt a helyet szentélynek nyilvánítani. Nagyon sok minden történik most körülöttetek, amit ti pusztán „hajóútnak” érzékeltek. Forduljatok befelé velünk együtt, egy pillanatra. Kezded-e érezni a családot? Kezded-e érteni, hogy az Emberrel, aki melletted ül, – függetlenül attól, hogy hol született ezen a bolygón – esetleg valami közös bennetek?

Sok-sok idővel ezelőtt, azok, akik most ebben a teremben ülnek, más formában – úgy, ahogy azt most elképzelni sem tudjátok – már összegyűltek egy olyan helyen, ahol nem létezett idő. Érdekes, ugye, hogy az ember tervértekezleten vesz részt, mielőtt a bolygóra érkezne? Ez talán még a ti lineáris időtökben is értelmesnek hangzik! De mit szólnátok egy olyan „tervértekezlethez”, ami egy már megtörtént eseményre vonatkozik? Eldobjátok az agyatokat? Megértem.

Akkor fogalmazzunk minél egyszerűbben. Vajon hányan tudjátok, hogy épp most, ebben a pillanatban is zajlanak a tervértekezletek a következő inkarnációtokra vonatkozóan? Erre persze azt felelitek – „Egy pillanatot várjál már Kryon, hiszen még nem is hoztam meg a döntést! Még abban sem vagyok biztos, hogy vissza akarok jönni. Ne csináljuk már a számlát, a kocsmáros nélkül!”

Tényleg? Ezt meg honnan tudod? Honnan tudod, hogy nem vagy-e jelen egy folyamatos tervértekezleten? A lényeg itt a szabad választás, de annyira lineárisan gondolkodtok, hogy azt hiszitek, isten is lineáris. Pedig tény, hogy Istennek az a része, aki te vagy, mindig a „mostban” létezik. Vajon már úgy érzed, elvégezted a Földön a munkádat? Akkor feltételezem, tudod, hogy mi a munkád! A teljesség érzése sokban különbözik a fáradtságtól. A fáradtság érzése nagyon is lineáris, igazi emberi jellemvonás! (Mosoly) A teljesség, vagyis az, hogy valami elkészült a Földön, azonban inkább nagyon is spirituális. Akik most hallgatják vagy olvassák ezt a közvetítést, többségében nagyon is határozottan visszajönnek majd! Tehát akkor mi lenne, ha ezt a szabad akaratú tervezést mondjuk úgy neveznénk, hogy „szabad választás az adott pillanatban” a „szabad választás előre” kifejezés helyett? Sikerült máris összezavarnunk?

Zavaró interdimenzionalitás

Vegyük ezt a példát: Minden dolog csak lehetőségként létezik a „mostban” Ám ezeket a lehetőségeket ugyanabban az időben meg is lehet teremteni. Tudom, nem könnyű ezt megérteni. Vajon el tudsz képzelni egy kört, mondjuk egy hatalmas léggömb belsejét és magadat, ahogy a közepén ülsz? Körülötted láthatod a belső felületen minden dolog lehetőségét, ami valaha is volt, ami van és ami lehetséges . Valójában a múlt lehetőségei is ott vannak és nem tévedésből használjuk a „lehetséges múltak” kifejezést. Mert mi más a múlt, mint egy illúzió, amelynek segítségével meghatározhatod helyedet a jelenben? És éppen azért van minden körkörös elrendezésben, mert minden folyamatosan kapcsolódik minden ponton – soha nincs vége és nincs egyetlen olyan pont sem, hogy keletkezés vagy megszűnés.

„De hát Kryon, a múlt nem illúzió... az megtörtént!” – mondhatod. Mi pedig ezt válaszoljuk: Hol voltál te, amikor a múlt „történt”? A válasz az, hogy ugyanott voltál, ahol most vagy. Az igazi valóságnak csak egyetlen pillanata van – az, hogy a szemed most éppen ezeket a szavakat olvassa. Számodra az ezt megelőzően, a fenti sorokban olvasott szavak már nem a valóság. Az már a múlt. A következő bekezdés szavai sem a te valóságod, mert az még a jövő. De attól még léteznek, nem?

Az igazság, hogy a „tényleges” valóságot az összes szó alkotja, amit éppen olvastál, amit most olvasol és amit még olvasni fogsz. Ha ez így van, akkor a te olvasói valóságodban mindegyik szó egyenlő. Amiket néhány mondattal ezelőtt olvastál, azok segítettek megalapozni azokat a mondatokat, amelyeket most, vagy a közeljövőben olvasol. Ez a logika köre és ez már kikerül a lineáris „idő” fogalmából. Tehát elképzelhető, hogy valami, ami ténylegesen „megtörtént” a te valóságkörödben, még mindig „aktív”, mert befolyásol téged, legalábbis azt, hogy mit érzel, meg azt is, hogy erre az érzésre alapozva mit cselekszel. Tehát mindez része a te társteremtésednek. A múlt nincs bebetonozva. Inkább egy felálláshoz hasonlít, ami eljuttatott téged oda, ahol ma vagy és még mindig részese a „most-pillanati” tapasztalásodnak. Ha megváltoztatod a „mostot”, akkor a felállást is változtatod – vagyis a múltat.

Vegyük például, hogy most éppen valami meghökkentőt vagy felrázót olvastál a fenti sorokban. Ezt már nem lehet visszacsinálni, ez már megtörtént! Tényleg elolvastad a szavakat. A szavak olvasása jelenti a tényleges, aktuális, lineáris múltat. Később, az elkövetkező bekezdésekben lesz egy állítás, ami majd elmondja, mi is történt a meghökkentő információval kapcsolatban. És akkor majd lazítasz. „Ó – már értem” és elmosolyodsz. Már nem lesz nagyon idegesítő az egész, tehát – megváltoztattad a múltat! A tény, hogy elolvastad a szavakat, tényleg nem változott, de a „mostbéli” hozzáállásod igen. Ezzel a nagyon gyenge, lineáris képpel próbálok elmagyarázni egy interdimenzionális fogalmat, de sajnos ez a legjobb, ami talán segíthet megérteni, hogy az egész valóságodat meg lehet változtatni bármelyik pillanatban, amikor szeretnéd.

Kedves család, mindannyian továbbra is itt ülünk a léggömbben és nézzük a lehetőségeinket – mindnyájan, beleértve a támogató csoportotokat is. Amit nem értesz az, hogy egy részed viszont itt ül velünk! Mi sokkal közelebb állunk egymáshoz, mint a fivérek és nővérek. Szeretetben vagyunk egymással, össze vagyunk kötve oly módon, amit csak Isten érthet meg.

Mert hát hol vagy te igazán? Milyen részét kapod most a mesterlétnek, kedves Emberi Lény? Tisztában vagy vele, hogy csak egy részed az, amelyik jelenleg a bolygón a munkát végzi? A többi részeid még mindig a buborékban vannak és minden, ami még maradék belőled – társ-teremt, tervez és végrehajtja a főnök energiájának utasításait, – aki jelenleg a dualitásban jár, lenn a földön.

A polaritás hasadása

Íme egy spirituális aranyszabály: Nincs egyetlen másik emberi lény sem a bolygón, aki befolyásolni tudná a te igazságodat vagy a te spirituális utadat, hacsak nem hagyod neki.

Sokak számára megpróbáltatást jelentenek a mai idők. Évekkel ezelőtt elmondtuk, hogy ez egy olyan időszak kezdete, amikor sokan megmutatják valódi énjüket. Elmondtuk, hogy mindenkinek le kell szállnia a kerítésről, nem lehet tovább elrejteni, hogy valójában ki mit érez és mit gondol. Új szövetségek jönnek létre, más szövetségek pedig széthullanak. És ez mind rendjén való, mivel az energia szétválik és a polaritás kezd megmutatkozni. Elmondtuk, hogy ez megtörténik majd az üzleti életben, a politikában, a kormányokban, a vallásokban és személyesen is, minden emberben. Ennek nagy része az integritásnak köszönhető, az integritás, vagyis az önmagaddal való azonosság egyre inkább megmutatkozik az emberi tudatosság új valóság-egyenletében.

A mi véleményünk, hogy nem lesz könnyű semlegesnek maradni saját valóságod energiájával kapcsolatban. A kérdés tehát: Mit fogok kezdeni a bennem lakozó angyallal? Megérzek olyan dolgokat, amiket korábban nem, hogy mi az igaz és mi nem az. Kezdem látni sok olyan dolognak a jelentéktelenségét, amivel foglalkozom. Kezdem érezni, hogy az élet minden dolgában a legfontosabb tulajdonság az integritás, az önazonosság. Kezdem ezt másoktól is elvárni! El kell döntenem, hogy ez-e az én új valóságom, vagy nem... Ha pedig az, akkor mi a teendőm?

Azok, akik tagadják, hogy ez történik, önmagukat csapják be. Mert ez nyilvánvaló lesz, hiszen az életük drámai módon fog reagálni a Földön megjelenő új energiára. Azok, akik mindig arra számítanak, hogy a karizmájuk folytán sikerül megúszni, hirtelen elveszítik barátaikat. Többé már nem fog működni. Azok, akik mindig „szerencsések” voltak az életben, azt találják, hogy fordítva történnek a dolgok, mint ahogy azt világnézetük szerint elvárnák. Mindkét esetben meg kell hogy vizsgálják, kik is ők valójában, ahhoz, hogy továbbhaladjanak

Azok akik várni akarnak a döntéssel és még filozofálnak, hogy „Tényleg valóságos-e ez?” egyre nehezebben hoznak meg bármiféle döntést. Bár kétségtelenül azt mondtuk, hogy Isten lassan dolgozik és sok időd van arra, hogy ezt vagy azt megcsináld, van egy dolog, ami most nagyon fontossá válik, ebben a teremben is és nálad is, aki a könyvet olvasod. Nem vagy egyedül ezzel. Észrevetted, hogy a kormányok ugyanezzel a dologgal harcolnak? A cégek is. Sőt, a Föld szervezett vallásai is! Ez zajlik körülötted és lesz egy pont, amikor rá kell jönnöd erre és „összekötnöd a pontokat”, ahogy a ti kultúrátok kifejezése mondja és ami az Ember helyzetfelismerésére utal.

Sokan megkérdezik, hogy „Most mihez kezdjek ezzel a kérdéssel?” Ha tényleg igaz, hogy örökkévaló vagy és csak egy rövid időt töltesz itt, bújócskázva a dualitásban, akkor az igazi próbát az jelentheti számodra, hogy rájöjj, ez tényleg így van-e? Ez jó indulás lehet. Sajnos erre nem lesz semmi empirikus bizonyíték a számodra, mint a 4D-s tudományotokban, a fizika más kérdéseivel kapcsolatban. Helyette azonban lesz interdimenzionális bizonyíték – körülötted mindenütt. Fogod-e hagyni, hogy a sejtjeid meséljenek neked erről? Ők ugyanis tudják. Fogod-e hagyni, hogy érzelmi éned végre összejöjjön intellektuális éneddel és válaszoljon? Ehhez az kell, hogy elengedd a régi világnézeted és így folyamodj istenhez, „Kérlek, áruld el, mi az, amit tudnom kell.” Aztán a szabad választásban már te döntheted el, hogy ezek a dolgok valóban spirituális tények, vagy sem.

„A mesterlét észlelése II”

Folytatni fogjuk tehát a mesterlét érzékeléséről szóló tanítást. Két nappal ezelőtt hét jellemvonást és hozzáállást mutattunk be azokról, akik már elérték a mester-létet. Ezeket a dolgokat csak az Emberi Lények képesek látni és beszámolni róluk, a Szellem nem. Tehát csak arról tudunk beszámolni, amit az emberek mondanak és cselekszenek. Következzék hát az emberi mesterlét folyamatának dicsérete.

Az emberi felemelkedés a következőképp működik: Ez egy Emberi tulajdonság, egyedülálló az Univerzumban és csak a dualitásban valósítható meg. Mondhatjátok, hogy „Könnyű angyalnak lenni, de nehéz embernek.” Igen, mi is így látjuk és éppen ezért mossuk a lábatokat. Vannak köztetek, akiknek teljesen más a származási vonaluk, mint a többieknek. Gondolj csak a szülőföldedre, gondolj azokra az országokra, amelyek most képviselve vannak ebben a teremben és az olvasók között. Gondold végig, mi mindenen mentek keresztül ezek az országok történelmük folyamán. Gondold végig, mi hozott el idáig, hogy most engem hallgatsz vagy olvasol és mivel foglalkozol éppen most az életedben. Most szorozd be ennek az összetettségét tízezerrel. Ez a spirituális származási vonalad. Hadd mondjak valami igazán jelentőset, amin elgondolkodhatsz: Lehetséges volna, hogy mindezt már véghezvittétek más „földeken”? Lehetséges, hogy ez egy négymilliárd éves projekt egyik „ismétlése” lenne? A válaszok lehet, hogy sokkolni fognak, kedves angyal.

Itt van még néhány mesterjellemző, sokkal ezoterikusabb, talán, de esetenként sokkal jobban földi. Feltesszük neked a kérdést: „Vajon mit gondol mindezekről egy mester? Mit mond a mesterléthez elérkezett emberi lény, amikor felemelkedett állapotban rátekint ezekre a dolgokra? Mit mond és mit gondol?” Most az Emberi mester szemeivel nézve mondunk néhány dolgot, amit tovább mérlegelhetsz. Hogy mi ennek az értelme? Segíthet neked „előre látni” és jobban megérteni, hogy milyenek a Földi mesterek, és – ami már elkezdődött, – a tanítások megmutatják neked, milyenné válhatsz te magad is. Gondolkodj el ezen egy pillanatig... aztán ünnepeld a körülötted lévő új energiát.

Az egó

Mi a mester állásfoglalása az egóval kapcsolatban? Egész életedben azt hallottad, hogy az egót vissza kell szorítani, hogy a spiritualitás növekedhessék. Akkor hát mi az egó? Milyen az egoista (önző) viselkedés? Mi a helyes, mi a helytelen? Nagyon sok egymásnak ellentmondó tanítás létezik .

Lehet, hogy már ráéreztél bizonyos dolgokra az életedben... voltak bizonyos reakcióid az élethelyzetek kihívásaira és most azt kérdezed magadtól: „Vajon ez az egóm, vagy nem? Helyes, vagy helytelen? Lehet egy mesternek egója?” Tisztázzuk. Nagy különbség van az egó és a szolgálat között. Az egó hiúság. A szolgálat a spirituális szenvedély energiája. Hadd mondjunk erre egy példát: Ha olyan igazság van a birtokodban, amihez az annak megfelelő módon jutottál hozzá, amiről érzed, hogy isteni igazság és valaki rátapos, vagy azt mondja, hogy az ő igazsága magasabb rendű, mint a te igazságod, reagálhatsz. Erre a többiek azt mondhatják, hogy „felébredt az egód”. Feltételezik ugyanis, hogy reakciód hiúságból ered. De a mesterek nem így tesznek. Mindent megfelelően mérlegelnek és nem az egójukkal, hanem a szolgálat tekintélyével reagálnak. Tudatában vannak, hogy mi az ő igazságuk. Azt is tudják, hogy nincs más Emberi Lény a Földön, aki érinthetné az ő igazságukat.

A mesternek tényleg nem maradt „egógombja” Sokszor a helyes cselekvés a „semmit nem tevés”, máskor egy bölcs mosoly. Erre mondta Jézus, hogy „fordítsd oda a másik orcádat.” A kifejezés nem arra vonatkozik, hogy hagyjuk magunkat isten nevében ismételten elpüföltetni, henteregjünk a porban és ne álljunk ki saját igazságunkért.

Ehelyett azt jelenti, hogy „tudni, mi az, ami elég fontos, hogy lépjünk és mi az, ami nem”. Állhatsz ott egész nap, miközben az emberiség kiabál rád és ez sohasem fogja megváltoztatni az igazságodat. Akkor hát kinek a problémája mindez? A válasz nyilvánvaló. A kiabálók problémája, nem a tiéd. Ők azok, akik ki vannak akadva! Egy ilyen helyzetben, ha van egyáltalán bármit mondani, a mester csak ennyit mond: „Sajnálom, hogy ilyen rossz napod van. Segíthetek valamiben?” Érted? A „Fordítsd oda a másik orcádat” tanács arra vonatkozik, hogy rendelkezel a bölcsességgel az előtted álló energiával kapcsolatban. Nem arra biztat, hogy tűrd a durvaságot.

Az igazságod szolgálni mást jelent. Ha szembejön veled egy Ember, akinek rezgésszáma alacsonyabb és valamilyen módon behatol a hitedbe, behatol a te szentségedbe, akkor igenis léphetsz. Ha lépsz, fontos, hogy olyat lépj, ami összhangban van a szolgálatoddal. A düh helyett a csalódottság. A hiúság helyett az önbizalom. Amikor mester-Fénymunkást látsz teli önbizalommal, ne keverd össze azt az egóval. Figyeld őt és a tetteit. A Fénymunkások nem fogják védelmezni pozíciójukat, mert erre semmi szükség. A Fénymunkások hagyják, hogy az energia továbbhaladjon, gyakran odafordítják a másik orcájukat is, ha tudják, hogy az ő igazságuk remekül megáll önmagában is és hogy semmi sem érintheti meg abból, amit a másik mond.

Az igazság mindig a legmagasabb kifejeződési formáját keresi. Néhányat ezek közül nehéz elmagyarázni, de figyeljétek csak, a mestert, amikor bizonyítania kell az igazságot. Figyeld, hogyan működik a szeretet, még az is, amit a támadója iránt érez. Meg tudod ezt tenni te is? Ha vannak olyanok, akik elárulnak téged úgy, hogy csak te tudsz róla, vajon mi az első reakciód? Az igazságot fogod-e szolgálni? Ha az igazságodat szolgálod, nincs jelen az egó. Hátrébb lépsz, megérted a helyzetet és tudod, hogy ami a múltban bántott volna, most visszapattan, szeretettel. Tudod-e szeretni azt, aki elárult? Igen, tudod. Tanulás dolga, ez nem esik kívül az emberi természet skatulyáján. És ez minden, kedves Emberi Lény, amiről a felemelkedés szól.

Mielőtt más témára térnénk át, fel kell tennem a következő kérdést? A múltban talán másként reagáltál egy kihívásra. Mostanában sokkal kiegyensúlyozottabban reagálsz. Szóval... megváltozott-e a múlt? Hát a jelen? No és a jövő? A válasz: mindegyik megváltozott!

Versenyhelyzet

Ez is egy gyakori kérdés és már korábban is esett róla szó. Az ember azt gondolná, hogy a versenyhelyzet olyan dolog, ami csak a nyugati világ gazdaságában létezik. Nem így van. Vajon nem verseng-e mindenki az energiáért? Nem verseng-e mindenki mások tetszésének elnyeréséért? Nem versengenek-e gyakran az energiaforrásokért? Vegyük a legfontosobbakat, a két emberi jellemvonást: az energiáért és a mások tetszésének elnyeréséért folytatott harcot.

Azt akarod, hogy szeressenek, ugye? Fontos akarsz lenni – nem egy egó – értelemben, hanem egy „Föld-értelemben”. Fontos része akarsz lenni a mindenségnek és tenni a dolgodat . De gyakran van olyan érzésed a ti kultúrátok szemléletében, hogy csupa fontos ember jár-kel körülötted! Lehetetlen, hogy mindenki fontos legyen. A ti valóságotokban kell, hogy legyenek fontos emberek és kevésbé fontosak – egy versenyben csak egy valaki nyerhet. Csak ennyi kegyet osztanak ki, nem jut mindenkinek.

Nos, lássátok meg ebben a butaságot! Mindannyian örökéletű, spirituális lények vagytok – öreg lelkek, akik már sokszor megnyilvánultak (inkarnálódtak) és akiket arra kértek, hogy változtassák meg magának a Földnek a valóságát! Isten mindannyiatokat ismer, hiszen ti vagytok Isten. Mégis, az emberi természet okozza, hogy mindezt másként látjátok és egymással versengtek a dolgokért.

Elmondanám, mit tesz a mester? Tegyük fel, hogy Emberi Lények egy csoportjában, ahol senki nem ismeri a másikat, mindenki szeretne felülkerekedni a másikon érdekes és fontos társalgással, a mester csak besétál és hallgat. Ahogy magába szívja a többiek történeteit, néha az örömöt érzi az ünneplésükben és humorukban, máskor meghallgatja bajukat és átérzi nehézségeiket. A mester mindezt olyan módon fogadja be, ami számotokra ezelőtt ismeretlen volt. A pillanat energiája nem „hagy nyomot” a személyiségén. Ehelyett olyan helyre megy, ahol visszatükröződik. Vannak, akik látják az energiát.

Ha ott lennél ilyenkor, láthatnád, hogy a mester energiája egyike a gyógyító kisugárzásnak. A társam (Lee) kiáll az információ mellett, hogy az Emberi tudat képes megváltoztatni az energiát, sőt, az anyagot is. Folyamatosan figyeli a négydimenziós tudományt, hogy alá tudja támasztani ezt és végül is ez történik. Így, most már sokan közületek jobban érthetik, hogy miként tudja a mester gyógyítóenergiaként fókuszálni ezt a kisugárzást... ami elérhetővé válik azok számára is, akik most a teremben tartózkodnak.

Már maga a mester jelenléte képes a történetmesélést megváltoztatni! Látod, elég fontos, hogy ott járkál. Ezért kérdem én tőletek: ebben a felállásban ki az, aki fontos? Az, az emelvényen, aki megragadja a többiek figyelmét, vagy az, aki bölcsen ül és visszatükrözi az energiát, amely a legjobb módon segít azoknak is, akik mesélnek és azoknak is, akik hallgatják? A mester ennek tudatában van és a meghívás rád is vonatkozik. A mester nem erőlteti az energiát senkire. Csak leteszi a szoba közepére, hogy mindenki azt tegye vele, amit jónak lát. Vannak, akik befogadják, mások visszautasítják. Ez a szabad választás. Ha beléptek egy terembe, ahol vizet találtok, lesz, aki iszik és lesz, aki nem. Mindig a szomjúságodon múlik és ami a szükségletednek megfelel. De a víz nem háborodik fel, ha nem isznak belőle, ugye? Nem követ téged hazáig, követelve, hogy tessék őt megkóstolni. Nem. Csak ül és táplálja azokat, akik ezt igénylik. Így működik ez akkor is, ha az élet vizéről van szó.

Tehát akkor csak a gazdasági szerkezetnél használnád a verseny szót? Elárulom: Hibás az a gondolat, hogy meg kell szerezned egy adott piacrészt. Jut elég mindenkinek! Gyakran a saját gazdaságotok alapelveit sem értitek! Saját magatokat korlátozzátok. Miközben egyetlen dologra koncentráltok és kijelentitek, hogy „Ennek, vagy annak be kell következnie ahhoz, hogy sikeres legyek, „ a sarkon túl ott bújik meg egy teljesen másféle sikerszerkezet, amit nem is mérlegeltél.

Egy valóban kiegyensúlyozott gazdasági struktúrában mindenki nyer. Az ilyen „versenyben” mindenki tud nyerni! Akik fizettek, megkapják, amit vettek és örülnek neki. Akik szállítják a terméket vagy a szolgáltatást, megfelelően megkapják jutalmukat és örülnek neki, hogy eladták. A két lehetőség között ott vannak azok, akik az egész folyamattal háborúban állnak: és nem tudják, vagy nem értik, hogy még a versenyben is létezik isteni jellemvonás. Ti, akik versenyhelyzetben vagytok, vajon képesek vagytok-e megáldani a versenytársatokat? Ha igen, akkor már rendelkeztek a mester jellemvonásaival. Tudtok-e lazítani és nem aggódni, tudván, hogy minden összejön, hiszen az igazság mindig a legmagasabb megnyilvánulási formát keresi, ha összhangban működünk vele? Látod-e, hogy a lineáris verseny nyertese automatikusan az összes többi résztvevőt vesztessé teszi? Vagy, mint mester megérted-e, hogy a versenyben résztvevők mindnyájan interdimenzionális nyertesek? Hogyan lehetséges ez? Mert a mester a teljes képet látja – látja a következő verseny nyerteseinek lehetőségeit és magának a versenynek az energiáit.

A mester el tud menni egy partira és nem szólni egy szót sem... sosem válik „fontossá”, de mégis hihetetlenül boldogan távozik.

Mindezt nehéz megértened egy versengő világban. Legközelebb ha társaságban leszel és nagyon kicsinek érzed magad, talán úgy érzed majd, hogy hozzá kell szólnod és fontosnak lenned. Ehelyett állj meg egy pillanatra. Értsd meg, hogy a puszta jelenléted feldobja a többieket. Mosolyogj, érezd isteni mivoltodat és mondd magadban: Csendben leszek és hallgatom a többieket. Befogadom azt a sok örömöt, ami a mondandójukban rejlik. Jobb ember leszek, ha meghallgatom történeteiket, még akkor is, ha én nem mesélem el a sajátomat. A mester tisztában van ezzel. Ez egy új világszemlélet része... ez a csendes bölcsesség.

Végül ennek az új, versenyképes gondolkodásnak a mozgatórugója vagy katalizátora a tisztesség. Szerinted a nagy üzlet és a tisztesség nem férnek össze egymással? Úgy szokott lenni! De figyeld, a Földön történő változást. Elérkezhet a nap, amikor a nyereséget a vállalat szerkezetének tisztességtényezője alapján osztják szét a részvényesek között. Ez annyira új, hogy legtöbben nem is hallottatok egy ilyen dologról. Higgyétek el, ez mind ott található a „most” buborékjában, mint a lehetséges szerkezetek egyike. Lenyűgöző? Várj, amíg meglátod mi történhet a politikában! El tudsz képzelni egy olyan politikai helyzetet, ahol a választási kampányban a tisztességgel megtett és meg nem tett dolgok tényleg segíthetik a hivatalnok megválasztását? Rózsaszínű álom? Csak figyelj.

A Föld

Vajon ebben az új energiában hogyan gondolkodik a mester a földdel kapcsolatban? Sok minden mutat javuló tendenciát mostanában és a mester tisztában van ezzel. A mester felfogja, hogy a föld feléledőben van. Interdimezionális értelemben a föld ébredezik. Még sosem volt ennél alkalmasabb időpont az Ember történelmében arra, hogy meggyógyítsa a földet. Ha olyan országban – olyan vidéken – élsz, ahol háború háborút követett, rétegezett energiában élsz. Az egy sérült terület. Mindent összevetve, amit magad körül látsz, ez egy nagy kihívás a Földdel kapcsolatban, sosem volt még ennél alkalmasabb időpont, hogy megtisztítsd.

A mester tisztában van ezzel, te nem. Idehallgass: Minden, amit egy másik Emberi Lényért teszel, tisztítja a talajt a lábad alatt. Most lehetséges megtisztítani az Emberi tapasztalás katlanjának – háború, háború után – látszólag megtisztíthatatlan sérüléseit. Ez része annak, amiért most itt ülsz és az is, hogy olvasod e sorokat. De hiszen tudatában voltál ennek, vagy nem? Nem olyan régen volt, amikor ott ültünk veled és elmondtuk, hogy lesznek olyanok, akik a földből fognak előjönni, interdimenzionális értelemben . Ők átadják a saját energiájukat neked, ha lehetővé teszed. Nevezzük ezt energia-társulásnak, talán. Ők mindannyian a nyolcas adományára vártak, /(itt a nyolcas szám energiájáról szól, amit az új gondviselés energiájának nevez)/, amikor a kristály energia nagyobb méretekben kezd megjelenni a bolygón.

Csak néhány hónapja, hogy elmondtuk, hogy lehetnek olyanok, akik a Shasta-hegy körül éltek eddig, ezek most szabadon elköltözhetnek. Sokan közülük – akár tudtukon kívül is – tartották és lehorgonyozták az energiát és segítettek szolgálni egy területet, aminek meg kellett őrizni ősi spiritualitását. A ti megfogalmazásotok szerint ez azt jelenti, hogy őrizték és biztosították a területet a nagyobb hotelláncok fejlődése ellenében. Ez az egyike annak a néhány helynek, ahol ez sikerült. Nézzétek csak meg a bolygó többi ismert portálját és energia örvényét, melyekről tudják, hogy spirituális tulajdonságokkal bírnak, mindenhol megtalálod a hoteleket, a golfpályákat és a teniszpályákat. Kivéve a Shasta-hegyet.

Mindez nem véletlenül történt így és már mondtuk, hogy ezek az emberek a terület szolgálatában álltak. Most több információt is elárulunk róluk – sokan közülük remeteként élnek – és sokukkal nagyon nehéz kijönni! Tudjátok, a többségük már a kristály élet-erő energiát hordozza, ezért teljesen érthető, hogy ilyenek. (Ez az információ a színek és az energiák kapcsolatáról szóló tanulmányhoz kapcsolódik, amelyet a hajóút során előadásban hallhatott a közönség.) A mester ismeri a földet és a rajta zajló változásokat. Tud az élet-erő interdimenzionális városairól, amelyek most megnyílnak, hogy csatlakozzanak az emberi tudatossághoz.

Két nappal ezelőtt említettük a sárkány energiát. Fejedelmi energia értelemben gondolj erre a szóra. A sárkány energiával bíró mesterekre pedig úgy, mint a spirituális Földi királyság lényeire. Mindannyian interdimenzionálisak – királyok és királynők, akik maguk hozták létre a föld talaját, olyan módon, hogy az megfelelő legyen az emberiségnek. Nekik kell megköszönnötök, mert ahogy beléptetek a nyolcas gondviselésébe, a föld készen állt rá, hogy fogadjon benneteket. Ám az igazán nagyszerű információt az jelenti, hogy a föld talajában egyre több királynő-energia fog megjelenni, amely segít egyensúlyba hozni a bolygót. Ez a kristály-rácsnak egyik rendeltetése és része az újraírásnak, amiről már egy évvel ezelőtt is szóltunk. Éppen ideje, hogy egyensúlyba hozzuk a bolygó női és férfi energiáit.

Energiaáramlás – társ-teremtés

A négyes és ötös tanítás együtt érvényes. Nagyon nehéz leírni, hogy miért, mert egymáson keresztül, interaktívan hatnak. A négyes szám az energiaáramlás, az ötös a társ-teremtés. Hogy látja ezeket a mester? Ma, a nyolcas energiájának gondviselésében rövid áttekintést adunk és egy újabb metaforát.

Valamikor, egy régebbi energiában, sok spirituális beállítottságú ember számára a társteremtés a következő módon történt: meditálsz és válaszokat vársz Istentől. Kérsz és kérdezel, aztán felkeresel különböző helyeket, bizonyos portálokat (energia-örvényeket). Onnan igyekszel energiát összeszedni, ahonnan tudsz. Mihelyt ezzel végeztél, megkaptad az energiát és az információt, gyűjtögetted ezeket a megfelelő ideig, csak ezután kezdtél el az információknak megfelelően cselekedni. Ezért akkor a meditáció nagyon más volt, mint manapság és az Emberi Lényen keresztül, a társteremtés céljából létrehozott energiaáramlás is nagyon, nagyon más volt. Ezt mi gyűjtögető módszernek hívjuk. Megtetted, amit tudtál, hogy összegyűjtsd a szükséges energiát az éppen előtted álló feladathoz.

Ebben a régebbi energiában a dualitás annyira erős volt, hogy szó szerint gondolnod kellett a raktározásra. El kellett menned, meg kellett szerezned az energiát. Akár a padlón, lótuszülésben, vagy valamilyen speciális energiájú helyen a bolygón, de oda kellett menni és meg kellett szerezni. Amíg mindezt nem tetted meg, nem érezted magad teljesnek, vagy nem érezted, hogy ismered a válaszokat. Kedves Emberi Lény, sokan közületek ezt tették egész életükben.

Hadd áruljam el, mit gondol a mester és ehhez egy metaforát használok. Ezen a nagy hajón (a cirkáló konyhájában) van legalább két Emberi Lény, akinek a munkája az, hogy felfedezze a varázslatot egy jégtömbben. Talán már láttátok a kezük munkáját? Az ebédlő hatalmas termében láthatók – egy olyan eljárás ez, amit az Emberek szeretnek ünnepelni. Ezek a jégszobrok az ebédlőben.

Elárulom mit lát a szobrász. A jégtömb több száz fontot nyom és bizonyára nehéz bánni vele és szállítani. Ez az építő mester, a szobrász, ahelyett, hogy a nehezen kivitelezhető feladatot látná maga előtt, a kész műremeket látja, ami a jégben rejtőzik! Finom, kecses és csodálatos. Az ő munkája az, hogy levésse a jégről azokat a darabkákat, amelyek nem oda tartoznak. Neked ez a jégtömb nem más, mint egy nagy, nehéz és hideg jégdarab, amit igyekeznél minél gyorsabban eltávolítani az utadból, mielőtt szétfolyik az egész a padlón. Számára ez egy műremek, ami már készen is van, Úgyhogy nekilát, ügyesen eltávolítja a darabkákat, amelyek nem tartoznak a szoborhoz. Ne feledd, hogy ő most teremt, méghozzá elvonással teremt. Lehet, hogy ez ellentmondásosnak hangzik. Hogy lehet bármit megalkotni úgy, hogy elveszünk belőle?

Az új energia pontosan így működik. Ahogy jársz-kelsz, úgy gondolod, hogy a dolgok egyszerűek. Ám az egyszerűségben ott rejtőzködik a társteremtés varázslata. Csak annyit kell megtanulnod, hogyan távolítsd el a darabokat, amelyek nem oda tartoznak. És hogy ezt miként tudod megtenni? A válasz a következő: Ráhangolódsz a szoborra. Aztán a társteremtésre. Látod magad előtt, elképzeled, ahogy éppen készül. Meglátod azokat a nem odaillő energiákat, az apró, felesleges jégdarabkákat, amelyek nem tartoznak a szoborhoz és félredobod őket.

Meditációidban ne válaszokat kérj, hanem egyensúlyt. Az lehetővé teszi, hogy meglásd és eltávolítsd az oda nem illő darabokat. Ahelyett, hogy Istent kéred fel valóságod magformálására, te magad válsz a szobrásszá és képezed magad művésszé. Olyan nehézségekkel van most tele az életed, amelyeket nem értesz? Folyamodj éleslátásért. Megadatik neked az ajándék, hogy meglásd az oda nem illőt. Van, akinek ez kihívást jelent. Mit kezdjen az oda nem illő dolgokkal? Sokan ahelyett, hogy egyszerűen eltávolítanák, dagonyáznak benne! Tudjátok, ezek a dolgok is a szabad választáson múlnak. Ahelyett, hogy meglássa, mi a megfelelő és mi nem, a régi energiájú ember mindezt úgy látja, mint valamit, aminek változatlanul kell maradni és megalkuszik vele. Úgy tűnik neki, hogy ez a saját valósága, ezért ez örök és megváltoztathatatlan.

A mester tökéletesnek látja az életet. Úgy alkotja meg azt, amire szüksége van, hogy folyamatosan dönti el, milyen energiát kell eltávolítani. Néha mindezt az elméjével teszi. Néha valós cselekvéssel. A mester mindkettőt alkalmazza. Neki ezért minden hely tökéletes, még ha haldokló gyermekek vannak is körülötte, vagy bűnözés, sőt még az is, ahol esetleg bántják. Egy ember szenvedése, a düh, a dráma, de még az egyensúly hiánya sem változtatja meg az igazságot... a tökéletes szobrot a mester valóságában.

A te társteremtésed titka, hogy ráhangolódj a kórusra. Hogy az előző metaforát használjuk, a szobor énekel neked ebben a nagy jégtömbben, ami tulajdonképpen a te valóságod és azt mondja: „Itt vagyok, gyere és szerezz meg.” Minél közelebb jutsz hozzá és minél több olyan darabkát távolítasz el az életedből, ami nem oda való, annál tisztább lesz a dallam, amit hallasz és annál tökéletesebb lesz a szobor. Amikor végül te is énekelni kezded a dallamot, amit a szoborban lévő tökéletesség énekel, akkor az megnyilvánul neked. A kulcs a hallgatás és az odafigyelés. Ha kinyilvánítod igényedet a tisztességre, elkezded ezt a folyamatot.

Életerő

A hatos pont az életerő. Most olyan információ következik, amit ebben a formában még sosem mondtunk el. Valami új dolog történik a biológiátokkal. A mester látja az új életerőt. Sok mindent kell elmondanunk erről. Problémáid vannak az emberi kapcsolatokkal? Talán a fivéreddel, vagy a nővéreddel, a férjeddel vagy a feleségeddel? De lehet ez a szülőkkel, barátokkal is? Esetleg az üzlettel?

Valahányszor egy isteni tulajdonságokkal bíró Emberi Lény, de különösen olyan, aki magasabb szinten rezeg, egy másik emberi lénnyel lép társ- vagy szerelmi kapcsolatba, egy harmadik energia is létrejön, amely mindkettőjük jellemvonását viseli. Ezt a harmadik energiát akár entitásnak is nevezheted, ha gondolod. Akár nevet is adhatsz neki! Ő pedig ott ül és várja, hogy táplálják. Ez az entitás egy Ember-gyerek tulajdonságaival bír. Gyengéden kell vele bánni és becses dolognak tartani.

Idehallgassatok: Férj és feleség, óvatosan bánjatok vele – nagyon becses! Mit fogtok mondani ennek a gyermeknek? Dédelgetitek, vagy oda se figyeltek rá? Ha elkezdtek dolgozni ezen a harmadik energián, amelyet most gyermeknek tekintünk, egy új életerő kezd áramlani köztetek, úgy, ahogy korábban sosem. Ez egy rejtett tulajdonság, de azért mindig is tudtatok róla. Minden társ-kapcsolat jobban fog működni ettől az új tudatosságtól

Van ennél több is. Biológiai értelemben rendelkezésedre áll egy újfajta életerő, különösen azoknak, akiknek magasabb a rezgésszámuk. Itt az ideje, hogy felébredjen valami, ami mindig is itt volt – valami, amivel játszadoztál hosszú korszakokon keresztül. Ezt fogjuk ébredő sejtintelligenciának hívni. Az emberi test sejtrendszere úgy lett megtervezve, hogy a Föld életerejéhez kapcsolódjon. Emlékezz arra az időre, amikor olyan dolgokat alkalmaztál, mint a kineziológia (az izmok vizsgálata). Felmerült már benned a kérdés, hogyan lehetséges, hogy az Emberi test többet tud nálad? A sejtjeid tudják azt is, amit te nem. Van ennek értelme szerinted? Mi lenne, ha képes lennél hidat építeni az között, amit a tested tud és az között, amit a tudatos elméd?

Vajon elgondolkoztál már azon, hogyan működik a homeopátia? Hogyan lehetséges, hogy ha bejuttatsz a testbe, egy anyag milliomod részénél is kevesebbet tartalmazó oldatot, a sejtjeid képesek azt „észrevenni”, pedig a legmodernebb orvosi és elemző készülékek sem látják? Az igazság? Az emberi test felismeri az anyag szándékát! Több mint kétszáz éve alkalmazzátok már ezt a módszert, de még mindig nem értitek. A gyógyulás bekövetkezik. Átmegy az információ a sejtszerkezetedbe. Vajon nem lenne csodálatos dolog, ha hidat tudnál építeni a tudatos elméd és a sejtszerkezeted egy része között, hisz az maga a mesterkémikus?

Használtál már ingát? Elgondolkodtál már azon, hogy miként lehetséges, hogy a kezed izmai az irányításod nélkül is képesek igen vagy nem választ adni az egészségedre, vagy a téged körülvevő energiákra vonatkozóan? Mindez nem más, mint sejtszintű intelligencia és már éppen ideje, hogy egyesítsd őket. Épp ideje, hogy kapcsolat alakuljon ki az intellektus, az intuíció és a sejtszintű intelligencia között.

A mester tisztában van vele, mit tesz a könyöke. A mester minden nap értekezik a sejtjeivel. Meg tudja mondani, hogy érzi most magát a lábujja, spirituális értelemben. A test egy egység. A mester nem a fejében él. Ehelyett úgy él, mint egy egységes entitás, a fejétől a lábujjáig. Úgy tekint a testére, mintha egyetlen hatalmas, intelligens sejt lenne. A mester tudja, hogy mi az, ami biológiailag jó számára és mi az, ami nem jó, anélkül, hogy izomteszteket kellene végeznie. A mester egyezségben van a belső intelligenciával – azzal a DNS-jellemzővel, ami mindig is ott volt. Hallottad már a kifejezést: ébredező DNS. Részben erről szól a dolog.

De még ettől is többet mondok: Apoptózisnak nevezik tudományosan azt a biológiai fogalmat, amelynek során az emberi sejtrendszer képes felismerni a testben lévő oda nem illő dolgokat és automatikusan megsemmisíteni azokat. Hát, nem működik valami jól, ugye? Mihez kezd például a rákkal? És az AIDS-szel? Mihez kezd a tuberkulózissal? Sokáig sorolhatnánk még a betegségeket, amelyek képesek megtéveszteni a test természetes folyamatait. Ugye, hogy nem működnek valami jól? Kéznél van egy új életerő, ami meg fogja változtatni ezt is – egy erő, amely mindnyájatok rendelkezésére áll, akiknek sejtrendszere már felébredt és sejtszintű intelligenciája növekszik. Lehetővé válik majd, hogy az apoptózis terv szerint működjön. Az egyetlen betegség a mester testében az lehet majd, amelyet ő megenged, ha helyénvalónak tartja, saját szabad akaratából. A bolygón lévő új életenergia megnöveli majd azon képességedet, hogy ellenőrizd saját sejtszerkezetedet. Vajon a guruk nem mutatták már meg neked, az évek folyamán? Most rajtad a sor.

Koncentrálj a pillanatra

Ezzel fogjuk befejezni – a hetes. Talán meg szeretnéd kérdezni a mestert, „Kedves mester, mire koncentráljunk jelenleg, mint a Földön élő Emberi Lények? Úgy tűnik, olyan sok viszály van? Hová küldjük a fényünket, mit tegyünk? Mi a kulcs? Hová összpontosítsunk?”

A nyolcas gondviselése tulajdonképpen egy felelősség. 2003 novemberének első két hetében lehetőséget kaptatok, hogy ezzel a nagyszerű kísérettel együtt, amelyet ti úgy hívtok, hogy Felsőbb Én, újabb döntést hozzatok a Föld legfontosabb kérdéseit illetően (Harmonikus Összhang).

Egy nagyon hasonló kérdést teszek fel, mint a 11:11 alkalmával (Harmonikus Összetartás). Most ez lesz a kérdés: Készen álltok-e arra, hogy egyesítsétek a spirituálist és a biológiait, úgy, hogy beleolvasszátok ezt az életerőt, hogy az egó azzá lehessen, amint leírtam, hogy a társteremtés azzá lehessen, amint leírtam, hogy fokozzátok DNS-etek működését? Készen álltok-e arra, hogy lehetővé tegyétek, hogy az Emberiség hímnemű és nőnemű energiája egyenlővé váljon? Ez egy nagyon fontos időszak ezen a bolygón. Neked, aki az adott pillanat után olvasod e sorokat, már világos, hogy mi történt, ettől függetlenül azonban nem kevésbé jelentős az esemény pusztán azért, mert tegnap történt. A tegnap tanulmányozása a holnap bölcsessége.

Mire kell figyelni? Soha nem volt még olyan időszak a Földön, amikor gondolataitok és tevékenységetek alaposabban mérhető lett volna, mint energia. Figyelni tehát befelé kell! Minden példabeszéd közül a legelső, amit a Kryon-csoport csaknem egy évtizeddel ezelőtt elmondott A kátrányos gödör példázata volt. Ez egy olyan metafora, olyan példázat volt, ahol az Emberi Lény felfedezett valamit, ami segítette. Más valaki nem is volt belekeverve. Felfedezett valami személyeset és alkalmazni kezdte. Csak önmagára alkalmazta, nem hirdette a háztetőről. Továbbra is tette a dolgát, egyetlen szó nélkül, élvezve ezt az új, személyes felfedezést, de mégis mindenki észrevette, hogy mi történt vele. Hogyan? Abból, ami körülötte történt.

Ez történik tehát, ha egyensúlyba hozod magad. Az egyik Emberi Lény, aki már ráhangolódik a kórusra és megtalálja a jégtömbben a szobrot, a többiekre is hatással lesz. Ad nekik valamit, hogy lássanak. Ettől a körülötte élőknek is több lesz a választási lehetősége, mint korábban. Valójában fényt gyújtott a többieknek, hogy jobban lássanak a homályban.

Persze nem mindenkinek fog tetszeni az előrehaladásod. A körülötted élők közül lesznek olyanok is, akik rád néznek és elfutnak. Lesznek, akik gyűlölni fognak. Lesznek, akik elárulnak. Kedves Emberi Lény, nincs ebben semmi új. Az orvosságos ember, az indián sámán is egyedül élt, társ nélkül, a falu szélén. De mégis ő gyógyított meg mindenkit, aki bajba került. Értelmes dolog ez? Furcsa volt a többi ember számára, mert magasabb szinten rezgett és szokatlan információkkal bírt, ezért csak akkor keresték fel, ha muszáj volt.

Ezért ez a magadra figyelés átmenete, valóban az elevenjébe vág, amikor energia-döntésre kerül sor. Lesznek körülötted olyanok, akik nem kérnek abból, amivel te rendelkezel. Még nem készültek fel rá. Észre fogod venni, a dolgok maguktól a helyükre kerülnek, anélkül, hogy egy szót is szólnál, vagy hittérítést végeznél. Mi hát a dolgod? Viselj gondot magadról. Mire koncentrálj? Önmagadra. Nem az egód... hanem önmagad egyensúlyának kialakítása, a dallamra való ráhangolódás a cél. Hagyd, hogy mások maguk döntsék el, hogy akarnak-e részesedni ebből az „új önmagadból” vagy sem. Ez az ő dolguk. Szolgáld a saját igazságod és soha ne engedd, hogy egy másik Emberi Lény erővel eltérítsen Isten szeretetétől.

Amilyen belül, végül olyanná fog válni kívül is. Az emberi tudatosság a harmadik rács. Ezért talán megérted majd, hogy miután a mágneses rácsot átállítottuk, jelenleg a kristályrácson dolgozunk, a harmadik rács, ami az emberi tudatosság háromszögének csúcsa, fejlődésében befelé fordul. Rakd ezt össze és látni fogod az Új Jeruzsálem lehetőségét. Ahogy te érzed magad, úgy érzi a Föld is. Ahogy vigyázol magadra, a Föld úgy reagál.

Kedves Emberi Lények, a történészek majd emlegetni fogják ezt az időszakot, hogy „Ez volt az a pillanat, amikor elkezdődött. Amikor az emberiség olyan döntéseket hozott, amelyek képesek voltak olyanná tenni a bolygót, hogy kitépje önmagát a sötétségből. Kezdték megérteni a béke folyamatát, a kereskedés bölcsességét, amikor már nem féltek a más kultúráktól. Megértették, hogy mindenkinek szüksége van a másikra és hogy valamilyen módon mindannyian össze vagyunk kötve.” Hogy honnan tudhatjuk ezt? A léggömb belsejében látjuk, ahol minden egyszerre jelen van, a mostban, ami valaha megtörtént és ami megtörténhet. Meg van írva a lehetőségeitek között! Valójában, bele van írva a DNS-etekbe!

Áldott az Emberi Lény, aki látja a teljes képet – a bolygó teljességét ilyen módon.

Áldott az Emberi Lény, aki úgy látja a Földet mint az a bizonyos jégtömb, amelyben már benne van az a csodálatos szobor, aminek a neve: „Béke a Földön.”

És ez így van.

Kryon


A mesterlét és az észlelés III. – A megállapodás

Üdvözöllek kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Ó, ez egy nagyon aranyos és örömteli hely! Kihasználnám a pillanatot, hogy üdvözöljem az itt lévő kíséretet. Ha elég tudatos vagy ahhoz, hogy érezd, hogy a Szellem keresztülhullámzik rajtad ezen a napon, akkor úgy lesz. Mert ezért vagyunk itt, Lemúriaiak. Tudtuk, hogy kik lesznek itt és, hogy kik fogják olvasni ezeket a sorokat. Mert ma a szándék a király.

Mert azoknak a potenciáljával is tisztában voltunk, akik a lehető legkésőbbi pillanatban döntötték el, hogy megérkeznek egy ilyen helyre. És azoknak a potenciáljával is tisztában voltunk, akik véletlenül vették fel ezt a könyvet és kezdték el olvasni. Így hát, a megfelelő energia ami idehozott életednek ehhez az epizódjához, ebben az órában, ezekben a percekben, valóban itt van körülötted és mi hoztuk a másik felét. Ez azonban nem egy általános üzenet. Ez egy kimondottan neked szóló üzenet, mert valójában te vagy az egyik fele! Hangozhat úgy mint más üzenetek, de személyesen hozzád beszélünk és nem véletlen, hogy a közvetítés Emberi hangja – a társamé – rátalál a te két füledre ezen a napon. Ezért ülsz itt ezen a széken kedves Lemúriai és ezért olvasod vagy hallgatod ezt a közvetítést felvételről.

Először is, szánjunk rá egy pillanatot, hogy kifejezzük tiszteletünket ennek a helyszínnek (egy nagyon régi színház Idahóban). Sok minden történt itt. Volt öröm és nevetés. Voltak akik kiabáltak örömükben, vagy könnyeztek bánatukban ezen a színpadon. Az épületnek is története van, még egy olyan csodálatos része is, amit eddig nem tártatok fel Michael (az est házigazdájához beszél, aki a színház tulajdonosa). Ez a hely templom is volt egykor! Ezen az emelvényen gyógyítások történtek. Így hát nem ez az első eset, hogy akik spirituális igazságaikat keresik, eljönnek erre a helyre és itt ülnek ezeken a székeken, ahol most te ülsz. De mondjuk, hogy egy ilyen üzenet most kerül itt először bemutatásra és most itt van egy csoport és úgy tesznek, mintha nem ismernék egymást. Jóllehet, ez a csoport intuitívan jön össze, mintha csak tudnák! Egyedülálló ahogyan ez működik. Azt is mondhatod, hogy a régi energia történelme találkozik az új energia történelmével, mert néhány percen belül a te időtök szerint, ez az egész amit most csinálunk, befejeződik. Már látjuk ahogy távozol erről a helyről, vagy ahogy abbahagyod az olvasást. Már látjuk annak a potenciálját, hogy mit fogunk mondani és hogy ez hogyan hat majd rád. Ismerjük a szíved és név szerint ismerünk.

A társam szóba hozott egy témát, amit szeretnék megtárgyalni még mielőtt a tanítás elkezdődik. (Lee-ről beszél). Azzal a szeretettel foglalkozik, amit ti a bolygó iránt éreztek. Ó kedves Ember, vannak köztetek olyanok, – és ők tudják, kiről beszélek – akik számára nem véletlen, hogy idejöttek és olyanokkal találják magukat körülvéve, akik szeretik a „természet magányát” (az idahói területről beszél, ahol a találkozó zajlik). Mégsem vagy egyedül, ugye? Hányan köszöntik közületek a szelet? Hányan áldják a föld porát? Hányan néztek fel az égre és tudjátok, hogy már több száz éve ismeritek azt? Hányan érzitek magatokénak a földet a lábatok alatt és tudjátok, hogy a tiétek már nagyon régóta? Nem arról a darab papírról beszélek, ami igazolja, hogy te vagy a tulajdonos. Egy olyan Akasha állapotról beszélek, ami összekapcsol a területtel.

Van köztetek, aki bennszülött ebben a térségben és ők tudják ezt. Ó, talán nem ezt látod a tükörben, de az vagy! Nagyon sok olyan hely van azok között, amelyeket partnerem (Lee) meglátogat, hogy még csak ezután fognak igazán benépesülni az odaköltöző emberekkel. A talaj ami ma ott van a talpad alatt, ugyanaz a talaj ami akkor is itt volt, amikor a legutóbbi alkalommal ide látogattál és az azt megelőző alkalommal és az előtte lévő alkalommal. És így történik, hogy a szél csak fújja egyik helyről a másikra, de az illata ugyanaz és a geológiai tulajdonságok is ugyanazok és ti újra itt vagytok. Kedves olvasó, fejezd ki tiszteleted ennek a családnak, amelyről te úgy tartod, hogy ezen az összejövetelen a múltban találkozott, ahhoz képest amikor te eme sorokat olvasod. Ez nem így van, te tudod. Itt ülnek veled, mert mindaz ami megtörtént és hogy eljutnak hozzád ezek a szavak, ezen a papírlapon, csupán a létrehozott idő egyetlen pillanata, ami csak azt a látszatot kelti, hogy elválaszt tőlük, a te korlátolt valóságodban. Ők éppen itt vannak veled, éppen most.

Vannak köztetek, ezen az összejövetelen, akik majd úgy távoznak, hogy beleülnek modern járműveikbe és elhajtanak, ahelyett, hogy lóra ülnének, ahogy azt azelőtt tették, amikor távoztak. Elég furcsa, de ugyanazokra a helyekre mentek, mint azelőtt! Tudjátok, ide tartoztok. Ez a puzzle része, van, akiből horgony lesz, van, akiből csavargó... mindenki az energiájának megfelelően.

Van aki nem érzi olyan jól magát azon a helyen, ahol lakik. Ott laksz, ahol arra szükséged van! Volt aki erővel olyan helyre költözött, ahol nem volt rá szükség, aztán valami miatt vissza kellett neki térni oda, ahonnan eljött. Nehéz az árral szemben úszni, amikor már felébredtél és kifejezted a szándékod, hogy beteljesítesz egy energiát, ami az életfeladatod. Lesznek olyanok, akik majd tudják miről beszélek és lesznek, akik nem.

Élet, egyik napról a másikra

Áldott az Emberi lény, aki tudja mit jelent a bőség! Az Izraeliták a sivatagban, ők tudták, hogy mi a bőség. Az összes törzs, több mint 40 évig vándorolt körbe-körbe és minden napra volt táplálék. Volt aki megkérdezte: „Kryon, ez csak metafora a bibliai történelemben, vagy ez valóban így történt?” A válasz, hogy ez így történt. Valóban, minden napra volt táplálék. Ők úgy hívták, az égből kapott táplálék. Van tudományos indoklása annak, hogy ez miért történt, még azután is, hogy ők az Ígéret Földjére zarándokoltak. Folytatódott még anélkül is, hogy ők ott lettek volna! Erről sose hallottál ugye? De az esemény nagyon is valós volt. Minden nap kaptak táplálékot, 40 évig.

Voltak aztán a törzs tagjai közt olyanok, akik felébredetek éjszaka és elkezdtek aggódni. „Mi lesz, ha holnap nem történik meg? Persze tudom, hogy egész életünkben megtörtént, de mi lesz ha holnap mégsem történik meg?” Kezüket tördelve ébresztették fel a barátaikat és elmondták az aggodalmaikat: „mert tudod, lehet, hogy holnap egyáltalán nem történik meg. Tudom, hogy egész életünkben mindig így történt, de lehet, hogy ezután nem fog!” A többiek felébresztették az ő barátaikat és elmondták nekik ugyanazt. Nemsokára, a többség egyetértett azzal az aggodalommal, hogy holnap nem fog megtörténni! Micsoda fontos dolog, hogy aggódjunk miatta! Aztán megették az aznap kapott táplálékot és elkezdtek valami más miatt aggódni.

Miről szólt ez valójában? A Szellem volt az, aki ellátta őket táplálékkal egy-egy napra. Ha visszatekintünk, elmondhatjuk, hogy Izrael törzsei 40 éven keresztül bőségben éltek. Soha nem kellett aggódniuk a vetésért vagy az aratásért. Mindennel el voltak látva, de minden napra csak annyi, ami éppen elég volt. Ez a bőség! Persze ezt csak visszatekintve látták így. Akik a jövőre gondoltak, azt mondták: „Mi lesz, ha nem történik meg?”

Így most szóba hoztuk a témát, hogy ha a múltat vizsgálod, meglátod az igazságot. Ha interdimenzionális oldalról szemléljük, megvan a képességed arra, hogy úgy tekints a múltra, mint arra ami holnap fog történni és tudod, hogy minden rendben lesz. Tudod, az interdimenzionális ember már csak ilyen. Képes belenézni a jövőbe és látni a múltat és megérteni, hogy ami életben tart, az már bőség. Képes úgy látni az elkövetkező dolgokat, mint azokat amelyek már megtörténtek... és még kuncogni is rajtuk, mielőtt azok megtörténnek! Nehezen? Rejtélyes? Ez egy puzzle? Mindjárt kifejtem.

Emlékezés a születésedre

Hadd vigyelek el egy utazásra... egy kedves utazásra, amire nem fogsz emlékezni. Ott vagy sok-sok évvel ezelőtt a fátyol túloldalán, éppen úgy mint én a családtagokkal. Ott vagy és előre hajolsz... ez metafora (mivel nincs tested, ami előre tudna hajolni). Ez egy olyan metafora, mint leugrani a szikláról – előredőlni azt jelenti, készen állni arra, hogy a Földre érkezz és megtapasztald azt, amit születésnek neveztek. Készen állsz arra, hogy megszüless, azokhoz a szülőkhöz akiket választottál, abba a fajba, az országba és nemi jelleggel, amit választottál.

A tested az anyaméhben lesz előkészítve. A lelked részei és darabkái, vagyis amit ti léleknek neveztek, ez idő alatt lesznek átköltöztetve. Ezzel kapcsolatban mindig megkérdezitek: „Kryon, mikor lép be a lélek a testbe?” Elmondom még egyszer, ahogy ezt már néhányszor megtettem és emlékezzetek rá: a lélek abban a pillanatban lép be a testbe, amikor a róla való megegyezés megfogalmazódik, még azelőtt, hogy a biológia beavatkozna. Ez nem azt jelenti, hogy eleve el van rendelve (predesztináció), hanem elő van látva (prediszpozíció). Te elő vagy látva arra, hogy megszüless, attól az ösvénytől függően, amit a szüleid választanak szabad akaratukkal. Ezt nehéz leírni, mivel ez a döntés gyakran azelőtt megtörténik, mielőtt a szüleid egyáltalán megismerkednének a Földön, sőt, még a születésük előtt! Erről nagyon nehéz olyan módon beszélni, hogy talán valóban megértsed. Ezért mondjuk csak azt, hogy az „élet” jóval azelőtt elkezdődik, mint ahogy azt gondolnád és útközben nagyon sok változás történhet mielőtt ideérsz, de mindebben részt veszel te is és a többiek is.

Képzeld el, ahogy előrehajolsz és készen állsz, hogy leugorj a Földre. Csak a „születés fuvallata” tart vissza, ami szembe fúj ahogy előrehajolsz. Ez egy kellemes ártatlan fuvallat, amit már sokszor meg-tapasztaltál ezelőtt. Az eshetőségek, lehetőségek és esélyek illatát árasztja. Te készen vagy arra, hogy beteljesítsd a folyamatot, hogy megszüless, ami nyilvánvalóan be is következett (mivel most itt vagy).

A vezetőid melletted állnak, készen arra, hogy lejöjjenek veled..., a fény nyelvén beszélnek hozzád. Megkérdezik tőled, valóban biztos vagy-e benne és, hogy minden készen áll-e. Te rájuk mosolyogsz és mondod nekik, hogy minden rendben van. Ők emlékeztetnek arra, hogy olyan időben érkezel a Földre, amikor a bolygó végét megjövendölték és nagy esély van arra, hogy szörnyű halált halsz majd a gyermekeiddel és barátaiddal együtt. Te megint csak rájuk mosolyogsz és azt mondod: „Minden rendben.” Akkor körülnézel és így szólsz az elemekhez a körülötted lévőkhöz: „mindjárt jövök”..., aztán leugrasz.

Újra csak megkérdezlek kedves Fénymunkás: amikor angyal voltál a fátyol másik oldalán, nem kellett volna okosabbnak lenned, mint amilyen most vagy? És ha a válsz igen, akkor újra megkérdezlek: Miért jöttél? Vajon nem láttad az Armageddont? Vajon nem voltál tisztában mindannak a lehetőségével, hogy minden fortyog a bolygón, amikor majd megérkezel?

Megadom a választ és az majd megmagyarázza, hogy miért szeretünk annyira benneteket! Megmagyarázza, hogy miért térdel előttetek a kíséret és mossa a lábait azoknak, akik itt vannak. Néhányan ezért érzik a Szellem érintését és kezdik felismerni, hogy ez valóságos. Ez nem egy Emberi Lény által kiagyalt valami, hogy összehozza ezt a hallgatóságot a mai napon. Nem. Ez az energia valóságos. A fátyol másik oldalán készen áll a bölcsesség arra, hogy beáradjon ebbe az üzenetbe, de előtte még hadd gratuláljunk nektek újra. Kedves Lemuriai, olyan valamit tettél megint, amivel talán még nem is vagy tisztában: Mégis leszülettél! Ennek pedig az az oka, hogy a fátyol túloldalán valóban okosabb vagy. Tisztában voltál vele, hogy mit tesz a szándék. Tisztában voltál vele, hogy mi a lényege egy öreg léleknek. Tudtad amikor megérkeztél, hogy megvan az esély a felébredésre ezen a bolygón. Van aki még születésekor felébredt, úgy értem spirituálisan. Amit a szüleid mondtak, hogy spirituális, azzal nem akartál kezdeni semmit, ugye? Emiatt megint bajba kerültél, ugye? Tudod, mi tisztában vagyunk vele, hogy kik vannak itt. Az öreg lelkek ilyenek. A kezdetektől fogva baj van velük (nevetés). Ezt teszi a régi bölcsesség, amikor látszólag nem egyezik napjaink aktuális bölcsességével.

Nos, hát itt vagyunk. És te már tudtad, mielőtt még egyszer is leszülettél volna, ahogy belehajoltál a születés fuvallatába, hogy meg tudnátok változtatni ezt a bolygót, ha elegen lennétek. Elegen voltatok és megtettétek. Ne hagyjuk említés nélkül, hogy a Föld egészen más, mint amikor megérkeztél. Ne hagyjuk említés nélkül, hogy a próféciák nem történtek meg. És ne hagyjuk említés nélkül, hogy emiatt szeretünk benneteket! Fogalmad sincs arról, hogy mit változtattál meg az Univerzum egy másik részében. Ami itt történik, az nagyon sok mindent eldönt és pontosan ebből a célból történik a mérés (25 évenként).

Lehet, hogy ennek semmi értelme számodra, de egy másik időben és egy másik helyen érthető lesz majd. Amikor újra találkozunk, érteni fogod. És egyszer, amikor majd a fátyol másik oldalán találkozunk, azonnal odajössz hozzám és megkérdezed: „Na, hogy csináltuk? Most mi a helyzet?” És nagyon érthető lesz. Amit a közönséges Emberi életedben teszel, megváltoztatja az interdimenzionalitás szerkezetét szerte az egész Univezumban és az összeset egyszerre. Hogy mit gondolsz amíg itt vagy, tudnak róla milliárd fényévekre innen. Ez amiatt van, amit te kvantum állapotnak hívsz, ahol minden mindenkivel együtt van és minden egyidejűleg történik. Az Univerzum minden teremtménye valamilyen szinten tisztában van azzal, ami a Földön történik – még az olyan fajta világok is, amelyeknek nincs meg az, ami nektek, az isteni természet tudatossága. Még az ő szintjükön is történik változás. Ami a Földön történik, attól sokkal több minden más is történik, amiről valaha is beszéltünk volna. Nos, ezek után mennyire érzed magad közönségesnek, kedves Ember? Hogy definiálod a „közönségeset”?

Volt aki azt mondta: „Kryon, én tudom, hogy rendelkezem valamiféle isteni tulajdonsággal és azt is tudom, hogy amit mondasz igaz, én mégis olyan jelentéktelennek érzem magam.” Az idősebbek pedig azt mondják: „Öregnek és fáradtnak is érzem magam”. Mondok nektek valamit. Mindannyian öregnek és fáradtnak érzitek magatokat! Miért lenne ez így? – kérdezhetitek. Megmondom: mert ahogy ennek a bolygónak az energiája kezd igazodni a te energiádhoz és ahhoz amiért jöttél, te vagy az, aki a „súlyemelést” végzi. Ünnepeld a tényt, hogy része vagy a csodának, amit Földnek hívtok.

Kezdődjék hát a tanítás

Kedves Ember, egy emelkedett spirituális sajátosságról fogunk beszélni. És mivel emelkedett, nehéz róla beszélni is és megérteni is. „Kedves Kryon, voltam olyan helyeken, ahol azok, akik imával meditáltak, meggyógyultak és akik mellettük álltak, nem. És az én véleményem szerint, Kryon, úgy tűnt, hogy azok ugyanolyan tudatossággal rendelkeztek. Öreg lelkek, ugyanabban az időben jöttek a Fölre – nővérek, fivérek. Látszólag ugyanazt a jóváhagyást kapták, ismerték a felébredés összes isteni szabályát. Fénymunkások voltak, egymás mellett álltak, mégis, az egyik egyféle bánásmódban részesült, míg a másik másban. Én ezt nem értem. Hogy lehetséges egy ilyen dolog?”

Olyan módon fogunk erről beszélni, ahogy eddig ritkán tettük. Mindezek az elmúlt évek folyamán az összes közvetítő összejövetel rólad szólt. Te, magaddal. A felébredt éned, veled, te és a Föld, te és az az energia, amit a „földi megállapodásodnak” hívunk. Most hát elkezdjük ezt az emelt szintű tanítást. Rólad fogunk beszélni és a többiekről az Univerzumban. Beszélni akarok az Istennel való kapcsolatodról. Beszélni akarok a földdel való kapcsolatodról, olyan módon, aminek több rétege van. Sok helyre el fogunk menni a mai tanítás során.

A fő irányelv

Hadd mondjak el egy kiindulási feltételt. Íme a Szellem egy szabálya: Nincs nagyobb hatalom az Univerzumban, mint az amelyik itt ül előttem, ezeken a székeken (ez a hallgatóságra vonatkozik). Az emberek ezt nem szeretik, ugye? „Kell, hogy legyen valami sokkal nagyszerűbb, mint én Kryon. Látom magam a tükörben. Tudom, hogy mit látok.” Nem, nem tudod. Ez az igazság. Ez egy posztulátum és a dolgok így működnek. Nincs felsőbb energia vagy erő a Földön, mint te. Nincs felsőbb hatalom vagy energia az Univerzumban annál, mint ami ott van benned és ami egy felséges módon átáramlik rajtad. Te talán oda akarsz állítani valamit egy emelvényre és imádni azt. Az csak egy gyakorlat. Talán imádkozni szeretnél Istenhez, azt gondolva, hogy Isten egy felsőbb entitás – egy Szellem, amelyik úgy szeret, mint a nagyapád – nagyra becsülöd és tiszteled, bölcsessége miatt. Ez történik a gyakorlatban. De nem imádkozhatsz ilyen módon, mert ez nem igaz.

„De Kryon, mi így akarunk imádkozni. Templomba járunk, ahol olyan lényeket és eszméket imádunk, amelyek felettünk állnak szimbolikusan, fizikailag és spirituálisan.” Igen ezt teszitek, de az igazság az igazság és amit tesztek az nem hiteles. Nincs semmi felsőbb annál, mint ami átáramlik a vérrel a véredényeiden és a tudatosságnál, amit hordozol. Ez le van árnyékolva azzal, amit dualitásnak neveztek. Szét van szeletelve a dimenziókban, hogy csupán egy részét lássátok. Az igazság az, hogy te vagy Isten. Együttesen ti hozzátok össze azt, amit a sokaság naponta bálványoz. Egyenként szerves részei vagytok a Szellemnek, ami egyedülálló és nélkülözhetetlen ahhoz, hogy ez a rendszer működjön. Te örökkévaló vagy, mindkét irányban. Mindig is léteztél és mindig létezni fogsz. Kezdet az nem volt. Hát ilyen idősek vagytok.

Miért mondjuk el ezeket nektek? A következő dolog miatt amiről beszélni akarunk, valami amit a társam más közvetítéseken már előadott. Ezen a napon több információt kaptok, így teljesebb lesz, mint eddig volt.

A megállapodás – egy interdimenzionális fogalom

Olyan valamiről szeretnénk beszélni, amit tágabb értelemben úgy fogunk definiálni: A megállapodás. Úgy hangzik mint a szerződés, ugye? Amikor lejössz a Földre, ott a megállapodás. Most álljunk meg egy pillanatra. Ez nem rólad szól. Az Univerzumról. Létezik egy megállapodás, amit az Univerzummal, a családdal kötöttél. Amikor lejössz a bolygóra, van egy planetáris szerződés, amiről beszéltünk neked és amit tanulmányoztál. Tanítottuk, hogy a szerződések csupán előrelátott kiindulópontok (prediszpozíció). Ami a szerződést illeti, minden megváltoztatható. Nincs előre elrendelés (predesztináció). De van egy energia, ami létrejött ezen a bolygón és ez interdimenzionális. Az Emberek ébrednek mindenfelé a bolygón. Ezt az energiát úgy hívják A megállapodás és végre túlléphetünk azokon a kezdeti tanításokon, amelyeket több, mint egy évtizeden keresztül tőlünk kaptatok és szóba hozhatunk néhány olyan fogalmat, amelyeket nem könnyű megérteni, de isteni segítséggel az lesz.

A megállapodás közted és köztünk jön létre. A te szerződésed a Földön, közted és a föld között jön létre. Egyik egy Emberi életre szól. A másik örökkévaló. A megállapodás közted és azok a csillagok között jön létre, amelyeket a legjobb távcsövekkel is éppen, hogy láttok. Ez egy olyan megállapodás, amiről az egész Univerzum tud és ami keresztülhullámzik a sejtszerkezeteden. Kihatással van a te Emberi szerződésedre, de sokkal több ennél, ez az Én Vagyok megállapodás. Ez mennyei.

Ahogy elhagyjuk a DNS-ed leginkább isteni rétegét, aminek a nevét egy elkövetkező találkozáskor nyilatkoztatjuk ki, ott van a megállapodás. Ez egy megállapodás az Univerzum és közted, nem a Föld és közted. Ez azzal van összefüggésben amiért idejöttél, ami azt jelenti, hogy átfedésben van az Emberi szerződéssel, de interdimenzionális szempontból ez egy kvantum esemény, ami a jelen létező Univerzum energiájával van kapcsolatban, ami állandóan változik.

Ez az üzenet esetleg majd úgy hangzik, mint amit már elmondtunk, de nem így van. A megállapodás talán úgy hangzik, mint a te Földi szerződésed, de nem így van. Nem a karmikus tulajdonságokról szól, amelyekkel rendelkezel amikor leszületsz, jóllehet ez része annak. Ez kombinációja mindazoknak az előkészületeknek, amit ti előző életeknek hívtok (amelyek most jelen vannak) és az Univerzumnak (ami mindig jelen van). Ennek a puzzle-nak a magyarázata meghaladja ti logikátokat. Ennek ellenére, szólni fogok róla.

Először is, hadd mondjam el, milyenek lesznek a reakciók erre az üzenetre, mert mi már tudjuk, hogy milyenek. Szólni fogok a megállapodás ajándékáról. Elmondom majd, hogy már az Harmonikus Összhang óta képesek vagytok hozzáférni és megváltoztatni ezt a megállapodást. Kedves Emberi lények, ne vegyétek ezt könnyelműen, mert ez egy hosszabb életet jelent és valódi mesterlétet. Olyan sok dologgal szolgál, amiről csak álmodtál és amiket most majd szóba hozunk. Az ajándék, hogy képes vagy dolgozni ezen a megállapodáson, a lábadnál hever, csak arra vár, hogy kinyisd. Ez a kezdet kezdete. Ez az új adományozás.

A négyféle reakció, amit az Emberekből kiváltanak ezek a fajta spirituális dolgok és ez az ajándék, fő vonalakban.

  1. Az első reakció, ami a leggyakoribb: „Hagyj békén, ostobaság. Nem akarok arra menni, nem akarok erre gondolni, nem akarok erről beszélni, egyszerűen nem hiszem.” Kedveseim, nem jár ítélet részünkről ezért a reakcióért, mert az emberiségnek szabad választása van, hogy azt tegyen, amit akar és nem vagyunk mindannyian Lemúriaiak. A te feladatod az volt, hogy felébredj és te megtetted. A hajlam ott nyugszik a DNS-etekben, hogy megváltoztatjátok a bolygó pályáját... és ti megtettétek. És a következő lehetőség, hogy képes leszel mélyreható módon megváltoztatni saját magadat és sokan meg is fogják tenni.

  2. Az emberiség második reakciója: „Igen, látom. Nagyszerű! Imádni akarom. Hol van ez a dolog? Tegyétek ide valahová, ahol letérdelhetek előtte. Hódolatom. Hányszor hajoljak meg? Merre kell fordulnom?” Ez a reakció igen általános, tudjátok ezt. Ha valami spirituális, emeljük fel és imádjuk! Egyáltalán nem tulajdonítunk neki fontosságot, hogy mi az, mert mindez csak annak a tudatosságnak a fenntartása, amelyik elkülönítve érzi magát Istentől.

  3. A reagálás harmadik fajtája igen érdekes: a Lemúriai, aki értelmiségi. Ez egy öreg lélek lesz, de egy olyan, aki szereti értelmezni Istent. „Ó, hát itt van! Látom már! Régóta vártunk erre. Hát nem gyönyörű? Úgy gondolom, el fogok töprengeni rajta. Azon tűnődöm, miért is van itt. Csodálom Istent. Csodálkozom saját magamon. Kíváncsi vagyok az ajándékra. Kíváncsi vagyok, mit jelent ez az egész. Mit jelent ez a többi ajándékhoz képest? Hogyan reagáljak? Vajon világosan gondolkodom, vagy egyáltalán részt kell vennem ebben az egészben?” Ez az az Ember, aki mindent az értelmével próbál felfogni. Felteszi a kérdést saját magának, hogy vajon helyénvaló-e az az ő számára, a Föld számára és azok számára, akik körülötte vannak, hogy miként kezelje és, hogy mi a célja ennek az egésznek. És ezt teszi az egész életén keresztül! Ez a leírása egy olyan Fénymunkásnak, aki még nem kapcsolta be a fényt! Ennek a Világítótoronynak nincs fénye, de ott ül a sziklákon és hagyja, hogy a hajók hánykolódjanak, amíg ő az élet értelmén tűnődik.

  4. A negyedik reagálás azoktól származik, akik lehetséges, hogy itt ülnek a teremben, vagy e sorokat olvassák. Ideutaztatok. Itt ültök előttem a székeken, vagy olvassátok, vagy a felvételt hallgatjátok és ez nem véletlenül történik. A reagálás? „Jaj, arra vagyok kíváncsi, hol hagytam. Ha tudnám, hová dugtam, – jól van, itt van. Tudjátok, nekem már megvan. Mindjárt kipiszkálom és a zsebembe teszem. Nagyon nagyra értékelem, hisz az enyém.”

Hát, itt van négy nagyon különböző reakció ezekre a tanításokra. Hadd beszélek most a megállapodásról. Olyan gyorsan fogunk haladni, ahogy csak tudunk, mert, hogy bármelyiken elidőzzünk az előbb említett történetek közül, arra majd egy másik időpontot kell kiválasztanunk.

A megállapodás

A tanítást azzal kezdjük, hogy elmondjuk: Ebben az új folyamatban vannak olyan sajátosságok, amelyek segítségével dolgozni tudsz ezen a megállapodáson. Megismétlem, nem a Földdel kapcsolatos szerződésről van szó. A megállapodás közted és az Univerzum között jön létre és a te életedről szól a Földön és ennek az összefüggéséről minden dolgokkal, általában. A teljes értelme annak, amiért ez a tanítás elhangzott az, hogy növeljük a mester-energiát, amit kezdtek befogadni. Annak érdekében, hogy tudjatok vele dolgozni, hogy meg tudjátok változtatni és olyan döntéseket tudjatok hozni az életben, amelyekben ott az isteni erő, most megkapjátok a megértésnek ezeket a sajátosságait.

Kapcsolatok

Az első sajátosság az, hogy ha megváltoztatod ezt a megállapodást, meg kell értened a kapcsolatodat Istennel. Erről a sajátosságról már szóltam nektek elég régen, ez az a feltevés, hogy te isteni tulajdonságokkal rendelkezel és az amit Istennek hívtok, a társatok. Bármilyen kapcsolatról van szó, tisztában kell lenni a viszonyokkal, bele kell egyezni és a koncepciót magadévá kell tenni. Amikor egy koncepció a sajátod, az olyan mintha te dolgoztad volna ki. Ennyire személyesnek kell érezned.

A legfelső hatalom

Ha bármilyen sikert érsz el, akkor meg kell értened és 100%-ban egyezni azzal, hogy te vagy a legfelső hatalom az Univerzumban. Persze nem csak úgy saját magad, de a többiekkel és így együtt, nincs erőteljesebb vagy fenségesebb, mint isteni tulajdonságod és ez össze van kapcsolva a valódi teremtéssel. Ezzel tudomásul veszed azt is, hogy nincs olyan hatalom, ami le tud győzni. Nincs olyan hatalom, ami bármit tud tenni veled. Nincs olyan ismert hatalom az Univerzumban, ami fenségesebb lenne nálad, ami meg tudna átkozni, betegséget tudna okozni, vagy uralkodni tudna rajtad. Egyszerűen nem létezik semmi olyan, ami hatni tud rád, azon kívül amihez te is hozzájárulsz, istenséged grandiózus tervezetében. Ne legyen félreértés, ezt a tulajdonságot gyakran a legnehezebb elsajátítani az összes közül.

A félelem

Ha dolgozni kezdesz a megállapodáson, meg kell majd értened a félelmet. Nem mondom, hogy szabadulj meg tőle, mert azt nem tudod megtenni. Nem lehet megtenned. Még a mestereknek is voltak félelmeik, de ők egyensúlyban tartották. Helyre rakták őket. Tudod, a félelem egy olyan módon van jelen az emberben, hogy nem lehet eltávolítani. Ott kell, hogy legyen, hogy biztosítsa a dualitásod. Része a próbának. Azonban, magad mögé kell kényszerítened. Minden dolgot amitől esetleg félsz – még a finom, apró dolgokat is – azonosítani kell, felismerni és beskatulyázni, ha szükséges és áthelyezni egy, az isteni rétegen kívül lévő helyre.

Megpróbálom olyan egyszerűen elmondani, amennyire csak tudom. Persze, te azt mondhatod: „Nos, Kryon, én ezt megtettem. Nincsenek problémáim a félelemmel. Haladjunk tovább.” Hadd kérdezzelek meg kedves gyógyító, véded magad amikor olyan Embereken dolgozol, akik bajban vannak? Vajon használsz valamit, ami segítségedre van az energiákkal, hogy azok akiket gyógyítasz ne legyenek hatással rád? Esetleg az ő negatív energiáik megbolygatják a te energiáidat? Esetleg használsz valamit, ami segít ezzel kapcsolatban? Ha igen, az azt jelenti félsz. Nem bízol a fényedben? Mennyire kell birtokolnod isteni tulajdonságodat ahhoz, hogy megközelíts egy alacsonyabb energiát anélkül, hogy hatással lenne rád? Te Isten egy darabkája vagy! Bármerre is jársz, magaddal viszel egy buborékot, isteni természeted buborékát és az egyedüli dolog, ami ezt a buborékot átlyukasztja, te lehetsz. Hited hiányában és félelmedben megsemmisíted a hatalmadat.

Nem azért vagyunk itt, hogy elítéljünk, vagy megdorgáljunk. Ezek a tanítások csupán utasítások, amelyek azt mondják el neked, hogy oda tedd a félelmet, ahol a helye – a hátsó ülésre! Ne tegyél semmi olyat, amit kifejezetten arra terveztek, hogy megvédjen mások energiáitól, mert nem szükséges. Minden fény nálad van. Amikor elmész valahová és átitatod a helyet a lehető legragyogóbb fénnyel, vajon visszatartasz egy kicsit és azt mondod: „Nos, tudod, a sötétség megnövekedhet és majd kioltja a fényt.” Nem, nem fogsz ilyet mondani, mert tisztában vagy annak a fénynek a tulajdonságaival, amit hordozol. Ne félj ezektől a dolgoktól, nem számít milyen sötétnek mutatkoznak. A te fényed átalakítja őket. Gyerünk, ragadd meg a kihívásokat. Ahol negativitást látsz, alakítsd át. Árassz rá szeretetet és itasd át Isten felséges energiájával, amit kimeríthetetlen mennyiségben magaddal hordozol.

Egy módosított jövő jóváhagyása

És itt a nagyágyú: Mondj igent a dolgokra, ha azok másképp alakulnak, mint ahogy akartad. Elmondok egy történetet egy nőről, akinek volt egy kívánsága. Így beszélt: „Megértem mindezeket a dolgokat. Én egy Világítótorony vagyok, felséges vagyok, Lemúriai, a félelmet magam mögé utasítom. Még az elmúlt életeimet is magam mögött hagyom. Pontosan úgy élek, ahogy a tanítások mondják. Így érzem. Szeretem magam és szeretem Istent. Szeretem magam isteni természetemmel, de igazán akarok egy társat. Azt akarom, hogy valaki szeressen. Tudom, hogy ez szörnyen négydimenziós tőlem, de én nagyon-nagyon akarom.”

És ezért így imádkozott: „Édes Istenem, adj nekem egy társat. Adj nekem egy társat. Adj nekem egy társat. És ha nem jutott volna el hozzád az üzenetem, Istenem, újra elmondom: Adj nekem egy társat!” De nem kapott és nem és nem. Végül azt mondta: „Hogy megteremtsem a saját társamat, azt fogok használni, amit tudok. Csinálni fogok magamnak egy társat! Kryon azt mondta, hogy egy csoport vagyok, így hát használni fogom a női/férfi oldalamat, megcsinálom magamnak a saját társamat és boldog leszek magammal!” És meg is tette.

Még jobban megszerette önmagát, mint eddig – nem egy önző módon, hanem egy felséges, mennyei módon. Az Én Vagyok kézenfogta. Látta az istenséget és az egységét mindennek és azt mondta: „Nincs szükségem senkire.” A barátai nagy bosszúságára, valóban rendezett egy szertartást, ahol frigyre lépett saját magával! (Nevetés) Micsoda történet! És így nagyon elégedett volt. „Kedves Szellem,” mondta, „köszönöm, hogy megmutattál valamit, amire nem is számítottam. Most már minden rendben. De igazán. Nincs szükségem senkire.”

Vajon az rendben van, ha a dolgok másképp alakulnak, mint ahogy elvárjátok? Ez egy olyan helyzet, ahol az isteni bölcsesség megváltoztatta a dolgok kimenetelét és egy roppant elvárás nem lett meghallgatva. Mi történt? A nő megváltoztatta a saját jövőjét, sőt még a vágyait is. Nos, hagyhatnánk ezt a történetet ennyiben, de még nincs befejezve. Hallgassátok csak tovább, mert fontos: ebben a bizonyos esetben a nő annyira kikövezte az utat egy társ számára, hogy az meg is érkezett hozzá, rögtön azután, hogy a nő úgy megszerette önmagát! Rögtön azután, hogy úgy érezte, nincs szüksége senkire, megérkezett az, amit olyan kétségbeesetten kért, amikor még úgy érezte, minden attól a kéréstől függ. Ebben az új kapcsolatban nem volt függőség. Inkább csak ünnep és ragyogó összetartozás. Két olyan emberi lény egyesült, akik mindketten szerették önmagukat, egyik sem függött a másiktól, hanem annyira szerették egymást, hogy szó szerint a sírba is együtt mentek. Ez a szeretet.

Vajon érted, hogy miről beszélek? Ahogy ez az Ember elérkezett és felfedezte isteni természetét, az egész szemlélete megváltozott, azzal kapcsolatban, hogy mire van szüksége. Az ő esetében, nem azt kapta Istentől, amit kívánt. Azt kapta, amit saját magától kért.

Sejtszintű kommunikáció

A sejtszerkezeteddel való kommunikáció olyan valami, amit már majdnem egy évtizede tanítunk. Építened kell majd egy hidat aközött, amiről eddig azt mondták nem teheted meg és nem lehetséges és aközött, ami most nagyon is lehetséges. Egy leszel azok közül, akik tudják hogyan beszéljenek a sejtszerkezetükhöz. Nem is olyan nehéz. Ez az ajándék, a sejtszintű kommunikáció, része egy másik ajándéknak, a megállapodás megváltoztatásának. Eljön majd az idő, amikor majd több interdimenzionális információt is kaptok a mikéntekről, a kapcsolódásról ebben a formában, de egyenlőre csak annyit mondunk, hogy ott hever előttetek egy nagyon nyilvánvaló módon. Csak ez az életed mondja, a mostani valóságodban, hogy ezt nem lehet megtenni. Azonban az az életed ami nagyon is valós, más dimenziókban amelyik egyidejűleg létezik benned, azért könyörög, hogy tedd meg. És ezen fogalmak között, át kell menni egy hídon, össze kell őket házasítani. Van amit már éppen elmondtam, a mai előadás első lépéseiben. Vedd tudomásul, fogadd társaddá, hidd el, akarjad és a sejtek majd kezdenek hallgatni rád.

Túlragozás

Már ezelőtt is elmondtuk: Túlragozol mindent! Tiszteld. Legyen a sajátod. Ne gondolkozz rajta. Az emberi gondolatmenetet és a benne lévő logikát igen nagyra becsüljük, mert a tudomány legnagyobb vívmányait hozta létre nektek. Azonban megakadályoz benneteket, hogy átjussatok a sejtszintű kommunikáció hídján. Mert minél többet gondolkozol rajta, annál messzebb fog tőled kerülni. Ha ilyen módon bánnál az étellel, éhenhalnál! Vajon gondolkozol a légzésen és az oxigéncsere folyamatán minden lélegzetnél? Nem! Talán itt az ideje, hogy ilyen módon kezeld a spiritualitásodat is.

Volt, aki megkérdezte: „Kryon, hogy gondolkodhatunk kívül ezen a négydimenziós valóságon?” Hát, majd gyakorolnotok kell. A meditáció az egyik kulcs. Helyezkedj a nem-gondolkodás állapotába, vagyis engedd el egy pillanatra a logikát. (Egyébként vannak olyanok a bolygó legkiválóbb tudósai között, akik ezt teszik rendszeresen, annak érdekében, hogy megoldásokat találjanak a problémákra... – a logika skatulyáján kívül).

Vannak, akik ezt igazából „álom-kórnak” hívják, amikor sétálgatsz alvás közben. Van, akivel ez valóban megtörténik és ezért a barátai közül néhányan azt gondolják, dilinyós! Hát, tanuld meg irányítani, mert szükséged lesz majd rá. Hozd be mindezt a valóságodba. Ne különítsd el a két fogalmat... – a valóságot és a módosult valóságot. Úgy gondolj rájuk, mintha a kettő egy lenne, de legyél tisztában azzal, hogy még akkor is eljuthatsz a meditációs állapotba, ha használod a logikát. Rá kell jönni, hogy milyen érzés és milyen vele dolgozni, úgy, hogy az egyik nem zárja ki a másikat. Ez az, kedves Emberi barátom, amire minden mester képes volt, aki a Földön járt. Ne ragozd túlságosan az interdimenzionális hatalmadat.

Engedd, hogy ugyanaz maradj

Ez a legnehezebb mind közül. Nehéz szóbahozni..., nehéz körülírni..., nehéz róla beszélni. Itt egy nagyon általános kérelem: „Édes Istenem, egy komoly kihívással állok szemben, ami itt van a testemben. Lehet, hogy ez egy életveszélyes kihívás. Hajlamos vagyok egy betegségre és érzem, ahogy elhatalmasodik. Édes Istenem, elkaptam a betegséget! Most már itt van! Édes Istenem, meg akarok gyógyulni! Kérlek, mondd meg nekem, mit tegyek. Kétségbe vagyok esve! Mit kell tennem?”

(Szünet)

Nos, ott vagyunk újra, ahol elkezdtük, nem? Miért gyógyulnak meg egyesek, mások viszont nem? Hogy mi az oka?  Nem miattad van kedves Emberi lény. A megállapodás miatt. Lapozz csak vissza és olvasd el azt a könyörgést. Ez egy földi könyörgés, nem az univerzumhoz intézett könyörgés. Most nézzük egy mester, hasonló esetben mit kérne: „Vajon mennyire helyénvaló az, amit én kérek, abban az egyetemes sémában, amiért itt vagyok? Vajon lehetne valami jobbat tenni annál, mint hagyni, hogy a betegség megvesse a lábát... és talán még meg is öljön?”

Hogy éreznéd magad, ha azt mondanám, talán jobb lenne ha megtartanád a betegséget és korán meghalnál? Mi lenne, ha feltárnám előtted, hogy a bolygónak talán jelenleg előnyösebb volna, ha megtennéd? Vajon megtennéd? Az Ember azt mondaná, nem. A mester azt mondaná, igen. Tudod, ez az isteni bölcsesség és ez mind arról szól, hogy megérted a megállapodást és dolgozol rajta.

Mit gondolsz, vajon a mesterek kaptak hírt a halálukról intuitív módon, még ha az idő előtti halál volt is? Ó igen, kaptak. Sosem csodálkoztál rajta, hogy vajon miért sétáltak egyesek olyan nyugodtan a halálba? Ez a megállapodás nagyszerűségének köszönhető..., egy egyetemes sajátosságnak, ami áthat minden földi dolgot, de ugyanakkor magába foglalja magát a földet és téged is a földön. Mit szólnál ha azt mondanám, hogy a bolygónak és azoknak ott körülötted, előnyösebb lenne ha meghalnál? Vajon megtennéd? Vagy ha azt mondanám, hogy vannak körülötted olyanok, akik olyan jelentősen reagálnának a halálodra, hogy az elvinné őket olyan helyekre, ahová egyébként sosem jutnának el és akkor olyan dolgokat tehetnének, ami minden képzeletet felülmúlna? Vajon megtennéd?

Tudod ez a megállapodás, kivonatosan. Közted és az Univerzum között. El tudsz jutni oda? Meg tudod látni azt, hogy ami a család javát szolgálja, az fölötte áll annak ami egy életciklus javát szolgálja? Meg tudsz ezzel békülni? Ez egy nagyon összetett dolog ugye? De gyönyörű is. Ezért szeretünk benneteket úgy, ahogy azt tesszük.

Kedves Ember, hány Fényharcost látunk, aki betegen de teszi a dolgát az élet ösvényén? Sokan vannak. És hányan tolószékben? Sokan. Vajon ez azt jelenti, hogy nem végeztek éppenséggel jó munkát Istennel való kommunikációjuk során..., vagy jelentheti éppen az ellenkezőjét is? Hány csecsemő halt meg, hogy ennek hatására a szülők megtalálták a megvilágosodást? Nagyon sok. Ez a megállapodással van kapcsolatban. De itt egy figyelmeztetés: ne ragozd túl ezt a sajátosságot. Nem tudhatod, mi a helyénvaló Isten előtt, amíg éppen az ösvényen haladsz. Ne döntsd el most, hogy te mit tehetnél vagy bárki más a Földön. Ez nem egy olyan üzenet, ami arra hívja fel a föld Fénymunkásait, hogy szenvedjenek. Minden ösvény egyedülálló és mindegyik nagyszerű. De egy mester ösvénye olyan, amelyik meghaladja a földi test gondolkodását és hagy helyet egy nagyobb képnek.

Időzítés

„Kryon, mondj valamit az időzítésről. Ha mindezt valóban megértjük és dolgozunk rajta, mikor kezdhetünk el dolgozni a megállapodáson? Egy hónapról, vagy egy évről van szó?” A válasz azonnal és soha. Ezt kell megértened egyenlőre. Hogy ki vagy te valójában? Milyen volt a múltad? Miért jöttél valójában? Hány emberre vagy hatással? Mi a legjobb az összesnek? Ez a megállapodás.

Önértékelés

Ez az utolsó visszakanyarodik az elsőhöz. Ha kezdesz megérteni bármit is ebből, akár csak kis mértékben is, akkor kell, hogy legyen önértékelésed. Vajon mit gondolsz magadról? Emlékszel a nőre, aki úgy beleszeretett önmagába, hogy még össze is házasodott saját magával? Ő tökéletesen megértette. Ez nem önzés, vagy önteltség. Az Emberi lények, akiknek van önértékelésük, szeretik önmagukat. Ők csak kuncognak, egész életükben, amikor belenéznek abba a tükörbe, amit a dualitás mutat nekik, hiszen ők jobban tudják. Ők látják az „ÉN VAGYOK jelenlétet” a saját szemükben. Ők látják az örökkévaló lelket, aki minden alkalommal másképp néz ki, amikor csak megjelenik a bolygón.

Ez úgy hangzik mint társulni Istennel, nem? Megkaptátok hát a sajátosságokat, hogy segítsenek nektek az önértékelésetekkel kapcsolatban, de megtalálhatjátok ezeket a korábbi üzenetekben is.

Ez hát a mai nap tanítása. Ez a betetőzése annak az egyik legfontosabb témának, amiről valaha is beszéltünk. Tudod, a mester aki a Földön él, tisztában van a saját szerepével az Univerzum kiterjedésében. Az Emberi lény viszont, még az is aki megvilágosodott, folytatja a kutatást a földi ösvény után. Érted a különbséget? Arra kérünk, hogy merülj bele az univerzális témákba és legyél interdimenzionális. Most először kérünk arra, hogy csoportként gondolkodj és ne egy személyként és arra, hogy cseréld le a múlt végképp leegyszerűsített tanításait a jövő bölcsesség-alapú megértésével.

Nos hát, áldottak az Emberi lények, akik megértik ezt az üzenetet és kezdik másként látni magukat, mint ahogy korábban gondolták. Áldott az Ember, aki másképp megy el innen, mint ahogy idejött. Lesznek majd olyanok itt és az olvasók között, akiket jobban megérintenek ezek a dolgok, mint ahogy gondolták volna. Vannak itt most olyanok, akiknek használniuk kell a következő néhány napban azt a tudást, amit most tőlem kaptak. És ha ez te vagy, ez a kíséret amelyet Isten családjának hívunk, örömmel lesz veled, készséggel és szeretettel segít.

Ahogy a kíséret távozik erről a helyről, elvisznek majd magukkal néhány olyan entitást, akik már nagyon régóta itt vannak (a színház szellemeiről beszél). Néhányan már régóta vártak erre a napra, hogy távozzanak innen. Ezek tulajdonképpen élet-erő nélküli energiák, de a számotokra, ahogy ti gondolkodtok, úgy tűnhet, hogy van élet-erejük. Ezt nektek nagyon érdekes dolog megérteni – a különbséget az energia és az élet között. Ez is egy olyan dolog, amit még ebben az életben tisztáznotok kell. A tudománynak egy napon el kell majd döntenie, amikor majd életet talál a levegőben és a vízben, hogy az valóban élő vagy nem. Akkor esetleg majd csak újra kell fogalmazniuk az életet. Ez interdimenzionális élet. Az interdimenzionális élet gyakran csupán energia, ami olyan módon van beállítva, hogy dimenzió-váltást kezdeményez. Nem tartom valószínűnek, hogy ezt megértitek.

Találkozzon most ennek a helynek a múltja és a jövője. Lássuk ezt olyan helyénvalónak, mint amennyire felséges, vagy akár áldott is. És sokszorozódjon ez meg, olyan módon amiről még csak nem is tudhattok. Aki pedig olvasta, vagy felvételről hallgatta ma ezt az üzenetet, érezze jól magát, mert őt is szeretetünkben részesítjük és körülöleljük, ahogy most befejezzük.

És ez így van.

Kryon

Lásd: Kryon Mester tanításai

2003. 09. 08. 11.; 01.31