Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Hiszel az isteni intuícióban? Ez egy irányító rendszer, mely segít neked megtudni milyen gyorsan haladj és merre tarts. Nem fog előre megtörténni mindez és nem fogod tudni a választ induláskor. Akkor fog megtörténni amikor legkevésbé várod, abban a pillanatban amikor legnagyobb szükséged lesz rá. Így hát gondolkodjatok ilyen módon: egy dimenziókon keresztül működő csomagot fogtok kapni. Többel fogtok távozni, mint amivel ide jöttetek. És ez az olvasóra is vonatkozik. Azonban nem fog igazi válaszként megnyilvánulni mindaddig, amíg nem lesz rá a legnagyobb szükséged, ez egy értékes kincset tartalmazó zsák... csakhogy láthatatlan mindaddig, amíg szükséged nem lesz rá. Egy légió angyali lény is jelen van itt és igen, ők is láthatatlanok. (Kryon mosolyog. Lee arról beszél, mennyire nehéz bebizonyítani a láthatatlan dolgok létezését a 3D-s észlelésű lényeknek). Már a lecke megkezdése előtt, íme a felhívás: Hányan kívánnak, eme üzenet hallgatói és olvasói közül, másképp elmenni mint ahogy idejöttek? Talán nem ezért vagytok itt?

Én vagyok Kryon, a nővéred és megjelenek akkor, amikor ezt a bolygót elhagyva, megérkezel a fátyol másik oldalára. Ott vagyok, amikor bekerülsz a születés fuvallatába és bejutsz a szülőcsatornába. Hát, innen üdvözöllek benneteket. Ezt teszem én. Jól ismertek engem, a családhoz tartozom. Amikor szavaimat olvassátok és éreztek bennük valamit amit felismertek, azért van, mivel testvéretek vagyok. Mindent tudok rólatok. Mi mindannyian tudjuk ezt és tisztelettel nézünk fel rátok, nem pedig ítélkezve. Tisztelünk benneteket azért, amit csináltok.

Ahogy a múlt mesterei éreztek

A bolygó valamennyi Mesterében volt valami közös. Rájöttetek már erre? Tudatában voltak isteni tulajdonságuknak. Embereket gyógyítottak, ha csak megérintették őket. Helyről-helyre jártak és így jöttek létre a gyülekezetek. Az anyag megnyilvánulásának csodáit vitték véghez. Egyesek közülük, a semmiből alkottak dolgokat. Ezt teszik a mesterek. Egyesek közülük továbbra is itt vannak ezen a bolygón. Jelen pillanatban is élnek, nem csak a történelem részeként és hasonló csodákat visznek véghez. Minden, ami a mester-lét energiát illeti, még mindig jelen van.

Mihez kezdesz a régmúlt és jelenkori mesterek tudásával és hogyan tekintesz rájuk? Gondolkodj el egy kicsit ezen. Úgy tűnik, mindezek a mesterek, egy isteni kiegészítővel rendelkeznek. Az emberi felfogás szerint, az isteni tulajdonság megnyilvánulása csak Isten által lehetséges, – függetlenül attól, mit jelent számotokra az, hogy „Isten által”... Isten megérintette őket, lehetővé téve nekik az ellenőrzést az anyag felett, de még maga az élet felett is. Erről mi a véleményetek? Imádták őket, de sokat meg is öltek közülük a múltban. Íme, mit tesznek az emberek, amikor olyan dolgokkal találkoznak, amit nem értenek. Imádják, vagy egyszerűen megszabadulnak tőle... vagy mindkettőt egy időben. Még most, az új energiában is így állnak a dolgok.

Így hát arra kérünk, mérlegeljétek, mivel is rendelkeztek ők, mivel ez a mérlegelés hozott létre minden vallást e bolygón! Az emberek gyakran mérlegelték prófétáikat. És amikor nem voltak próféták, akkor az Isteneiket mérlegelték... és ez a magatartás létrehozta a különböző tanokat, majd a tanok a vallásokat. A bolygó minden vallása, a mesterek tetteinek, szavainak és prédikációinak mérlegelése által született meg...

Létezik egy hipotézis, amely szerint minden isteni dolog el van választva az Emberi Lényektől. Eme feltételezésnek, jó oka van, hisz a háromdimenziós gondolkodást követi. Ez így logikus. Így legalább tudjátok, hogyan válasszátok szét a tapinthatót a tapinthatatlantól. A csodálatos, láthatatlan és megérinthetetlen dolgok Istentől származnak. A mindennapos, megszokott dolgok meg az emberhez tartoznak. Ez egy régi energiához tartozó fogalom, akár tudtatok róla, akár nem és ez egy olyan szemlélet, amelynek el kell tűnni. Mit szólnál ahhoz, hogy a földön élő Mesterek, akik fenséges dolgokat cselekedtek, pontosan olyanok voltak mint ti magatok?

„Ó, nem”, mondjátok ti, „ők nem olyanok voltak mint én.” De igen! Hallottátok már a kifejezést „a saját képére teremtette?” Pont olyanok voltak, mint te és te pont olyan vagy mint ők voltak. Az egyetlen különbség köztetek az, hogy ők aktiválták dimenziókon áthatoló DNS-ük bizonyos részeit, azokat az isteni részeket, melyek számotokra természetfelettinek tűnnek. Ezt látva, Istennek neveztétek őket.

Íme az Igazság! A múlt régi energiájában, amikor a mesterek megjelentek, életük világítótoronyként ragyogott a sötétségben. Mindenki látta ezt és mindenki rendkívülinek és isteninek tekintette őket. Most, egy új energia van jelen, a mesterlét tekintetében, melyet a következőkben részletesebben ki fogok fejteni.

Ez az Új Energia arra biztat, hogy vegyétek a Fényt és addig a fokig növeljétek a folyamatot, amíg elkezdődik az emelkedés, ami DNS-etek vibrációját a mesterlét szintjéig vagy ennek megközelítéséig emeli fel. Tulajdonképpen ez az energia volt jelen azokban akiket imádtok. Az energia nem azért van itt, hogy prófétákként járjatok a földön, mint a régi mesterek tették. Nem, minden azért történik, hogy önmagatok prófétáiként járjatok a Földön, aki rendelkezik a saját mesterléte felé vezető válaszokkal, saját útján járva, előrehaladva a fény és Isten szeretete felé – képesen arra, hogy elsősorban és leginkább önmagát gyógyítsa meg és képes legyen oly módon járni kelni a világban, hogy ne befolyásolják más emberek, vagy a pillanatnyi drámák. Az új energia perspektívájában, ez annak az isteni erőnek a jellemzője, amelyről már szóltam, a régi energia perspektívájában pedig az, amiről a mesterek állították, hogy ti is megtehetitek.

Tehát az igazság az, hogy ti pontosan olyanok vagytok mint ők, csupán nem rendelkeztek azzal a belső megismeréssel, mely segítségetekre lett volna eszköztáratok aktiválásában, hogy elkezdjétek DNS-etek dimenziókon áthatoló megváltoztatását. Ez a dolog helyénvaló és a szabad akarat kategóriájába tartozik. Azonban közeleg a megvilágosodás kora és beteljesíti azt az energia kört, melyet őseitek előreláttak a kalendáriumaikban.

A Jó és Rossz felfogása

Rendelkeztek egy furcsa felfogással a jóról és rosszról, mely a 3D sajátossága és titeket egy mitológiai fogalom rabságában tart fogva és ti ezt valóságosnak érzékelitek. A jó dolgokat Istennek, a rossz dolgokat egy Sátánnak nevezett entitásnak tulajdonítjátok. Bizonyos módon, ahogy ezt hiszitek, mindkettő természetfeletti és egy korszakokon át tartó harcban állnak egymással, olyan valamire vadászva, amivel ti rendelkeztek.

A sötétség és a világosság közti harcban ott van középen az emberek tömege és Isten meg a Sátán harcban áll egymással, hogy megszerezze a lelketeket. Furcsán hangzik, mert ebben a felfogásban az ember értéktelennek tűnik, aki bűnben született és meg fog semmisülni, ha csak nem találja meg valahogyan Istent, aminek a módját csak a vallásért felelősek ismerik. És az is különös, hogy ebben a történetben az ember lelkéért vívott harc olyan intenzív. Vajon van valami értelme annak, hogy a jó és a gonosz erői, értéktelen Emberek lelkéért harcoljanak egymással? Nincs. De még ebben az ellentmondásban is létezik egy utalás arra, hogy valami okból, az ember egyformán becses mind Istennek, mind a Sátánnak.

Ó, milyen egyértelmű így minden! Annyi mindent megmagyaráz. Ez ugye megszabadít benneteket a felelősségvállalás alól, hogy magatok teremtsétek a világosságot vagy a sötétséget. Így te csak üldögélsz és arra vagy kíváncsi, vajon melyik fog elkapni. Mit szólsz ahhoz, hogy a legsötétebb sötétség ezen a bolygón, a legnagyobb rossz amit el tudtok képzelni, az okkult természetfeletti maga... az ember által lett létrehozva és támogatva? Sem az Ördög, sem a Sátán, hanem az Ember által. Zavarna ez téged?

Mit szólsz ahhoz, hogy a leginkább isteni dolog a bolygón, a legcsillogóbb fehér, a legvilágosabb fény, ugyancsak ti általatok jött létre és általatok van támogatva? Mit szólsz ahhoz, hogy a bolygón a leglenyűgözőbb gyógyító erő, belülről és nem kívülről származik? Elárulom: Így működik és éppen most magyaráztam el az Emberi Lény ama képességét és erejét, hogy bármi lehet, amit kíván... ez a szabad akarat, természetfeletti képességekkel.

A múlt sötét energiájában, az alacsony vibrációval rendelkező dolgokat könnyen támogatták, könnyen fejlődtek. Most azonban, ahogy a fény rájuk vetül, kezdi elégetni őket az igazsággal. Kevesebb lehetőség létezik e dolgok támogatására és fejlődésére és egyre több a lehetőség a mesterek megjelenéséhez és a fény bekapcsolásához. Az igazságot mondom nektek és ez rátok hárítja a jó és a rossz felelősségét. Milyen irányba haladjanak bennetek a vibrációk? Milyen energiát szeretnétek családotok körül és munkahelyeteken? Teljesen tőletek függ, mennyire sötét vagy világos lesz lelketek energiája. Ez a teszt része, tudjátok? Ez része a szabad akaratnak.

Sokan kételkedtek abban, hogy ez lehetséges. Így beszélnek: „Ha mi angyalok lennénk emberi álruhában, milyen rendszer tenné lehetővé, hogy gonoszságot teremtsünk és sötétségben járjunk? Kryon, ennek egyszerűen nincs értelme. Az angyalok ezt nem tehetik...” Ezek szerint, ti figyelmen kívül hagyjátok mitológiátokat, ami szerint egy angyal valami varázslatos módon kiesett a dicsőségből és Luciferré változott… ő lett Sátán a sötétség ura. Látjátok? A rendszer ott van, még a történeteitekben is. Spirituális történelmetek metaforáiból merítettétek ezeket a dolgokat, de valóságnak tekintettétek őket, ahelyett, hogy saját magad lehetőségét láttad volna bennük. Nem arra utal-e ez, hogy megvan a választási lehetőséged, hogy mindkét irányban fejlődhess? Igen, megteheted! Azonban, a DNS-edben lévő mesterlét hirtelen ráébreszt arra, hogy mi is az, ami közeleg a bolygón… az ébredés és újjászületés ideje.

Hogy fogjátok ezt véghezvinni? Hogyan fogjátok megteremteni a változást saját DNS-etekben? Újra és újra elmondtuk, hogy itt nincsenek lépések. Ez egy dimenziókon keresztül működő összerakós játék. Itt nincs válasz. Te egy kézzelfogható választ vársz és a konkrét lépéseket szeretnéd megkapni egy lineáris rendszerben. Egy világos, általános választ óhajtasz, közben ez különböző minden Emberi Lény számára. Te hol tartasz az eseményeknek ebben a láncolatában? Egyesek közületek már készen állnak, mások pedig éppen hogy csak ébredeznek. Van akinek időre van szüksége, hogy elgondolkozzon ezeken. Van, aki készen áll az ugrásra, most azonnal. Többet akarsz tudni? „Kryon, legalább azt mondd el, mit tegyünk legelőször!” – mondjátok. Már megtettük… számtalanszor. Elolvashatjátok és meghallgathatjátok.

18 éven át, amint partnerem mondja, számtalanszor megkaptátok ugyanazt az üzenetet, a Kryonnak nevezett entitástól, újra meg újra. Mindig megtaláljuk a módját, hogy szóljunk nektek erről. Ez egy értékes információ: A szándékkal indultok és az ajtó kinyílik. És akkor kezd nehezebb lenni.

A planetáris változások története

Elmondunk nektek egy keveset azokról a dolgokról, melyekkel majd szembekerültök. De hadd emlékeztesselek az ezzel kapcsolatos ezoterikus történelemre is. 1987 óta különböző szinteken vezettünk át benneteket. Itt van a 11:11 felismerése, ami valójában 1992-ben tudatosodott bennetek. A 11:11-es tapasztalat azzal a döntéssel kapcsolatos, hogy megváltoztassátok a történelmet, hogy kitöröljétek a próféciát... amit meg is tettetek. Apropó, ez a döntés nemcsak a tiétek, akik most a bolygón éltek, hanem mindannyiótoké, akik valaha is ezen a bolygón éltetek, vagy a bolygón fogtok élni. Mi egy olyan szinten hozott döntésről beszélünk, ami meghaladja az Emberi megértést, amit olyanok hoztak, akik még meg sem „születtek”. Ez a döntés, mindenre hatással van a bolygón, beleértve Gaia energiáit is. Nem gondoljátok, hogy ebbe a döntésbe be kellene kapcsolni azokat is, akik ezután fognak ide születni? Sőt!

A 12:12 tapasztalata volt a fáklya átadása. Beszéltünk erről már ezelőtt is nektek. Ez a jelentős esemény azokról szól, akik átvitték a fáklyát a régiből az újba. Jelentős, mert szükség volt rá és nélkülözhetetlen volt, mint egy új elrendezésbe való átmenet szimbólumára. Nos, amikor ezeket a számokat ismétlődni látod: kilenc, tizenegy, tizenkettő, ez nem egy ismétlődő véletlen, amikor 11:11-et látsz az órádon. Ez a Szellem „kacsintása”, hogy emlékeztessen, miért vagy itt.

A Harmonikus Konvergencia, a Harmonikus Konkordancia, a Vénusz Átvonulás – mindezek az események az energia átadásai voltak. Egy évvel ezelőtt megtörtént a legpompásabb, de alig néhányan észlelték. Túlságosan ezoterikus és váratlan volt mindenkinek, kevés kivétellel. 2005 március 5-én történt. Erről is szóltunk már és újra elmondjuk, mivel tudnotok kell róla. Ez az Édeni Mátrix nevet kapta. Úgy írtuk le, mint az újjáéledés idejét, amikor a mesterek, akik megígérték, hogy visszatérnek a Földre, mind visszatértek. Nem testben, még csak nem is szellemben, hanem bolygótok mágneses rácsába áramló energia formájában! Most már talán értitek, miért vagyok én a mágnesség mestere? 12 évig tartott a mágneses rács előkészítése. Most már tudjátok, mi mindenre készítettünk elő.

Tizennyolc évvel ezelőtt megadtuk nektek ezeket a dátumokat, …hogy mikor fognak megkezdődni a mágneses változások, mikor fejeződnek be és most már a tudományotok is kimutatta, hogy ez megtörtént. Az iránytűk megmutatták, hogy a bolygó mágnesessége furcsán megváltozott, misztikus módon, úgy, ahogyan sosem tette ezt életed során, de a szüleid élete során, vagy még a nagyszüleid életében sem. A háló mozgása befejeződött 2002-ben. Most már tudod, miért mozdult el.

Ezoterikus módon, de úgy, hogy ez magába foglalja a mágnesség dimenziókon áthatoló tulajdonságait, előkészítettük bolygótok mágneses rácsát a mesterek visszatérésére, hogy elkezdjék érvényesíteni az eszközkészleteket, amelyekre majd neked szükséged lesz. A mesterek itt vannak – mind visszatértek – és itt ülnek veled, miközben minket hallgatsz vagy e sorokat olvasod.

Miért te? Miért téged néznek? Ez azért van, mert az öreg lelkekhez beszélnek, akik bizonyos okból és céllal jöttek ide. Ezek az öreg lelkek tudják, hogy azért vannak itt, hogy egy változó bolygó metaforikus Világítótornyai legyenek. Ők katalizátorként szolgálnak neked, hogy segítsenek elindítani DNS-ed változását és hogy olyan fokig fejleszd ezt a mesterlétet, ameddig csak képes vagy, hogy továbbhaladj és megteremtsd az „Új Jeruzsálemnek” nevezett energiát ezen a bolygón még 2012 előtt. Ez már csak öt évnyi távolságra van mondhatjátok. De a dolgok nem mindig olyanok, amilyennek látszanak.

Amikor a világítótorony bekapcsolja fényét, nem méregeti a vihart. Nem ítélkezik fölötte. Nem mond ilyeneket magában, mielőtt árasztani kezdené a fényt: „Meg kell értenem, hová vezet mindez.” Minden, amit tud, hogy arra építették, hogy elviselje a sötétséget, a hatalmas szelet és hullámokat, amelyek a végtelenségig verdesni fogják a szerkezetét. Még csak nem is fél. Nem tudja mikor ér véget a vihar, azt sem milyen erős lesz, vagy hogy mi okból is építették. Minden, amit a világítótorony tud, hogy biztosan áll és hogy árasztania kell a fényt a sötétségbe, hogy segítsen másoknak megtalálni a kikötő biztonságát. Soha nem kérdezi, honnan a fény, de tudja magáról, hogy kicsoda és hogy mire szolgál. Ugyanakkor azt is tudja, hogy várják a fényét és akik sötétben vannak, keresik azt. Értitek, mit akarok mondani? Tudtátok mindezt, amikor bejöttetek? Mélységes értelme van! Nagyon megható partnerem számára.

(Lee megáll egy pillanatra)

Ez azért van, (az emberi elérzékenyülés) mert miközben erről beszélek, megmutatom neki a bolygó lehetőségeit! Mosolygó arcokat mutatok neki Iránban. Mosolygó arcokat mutatok neki Palesztinában. Nevetést és örömöt mutatok neki Izraelben. Olyan dolgokat mutatok neki, amelyekről ti úgy gondolnátok, hogy lehetetlen, amelyeket azok az egyének teremtettek, akik most itt ülnek. A hírek olyan mély értelemmel rendelkeznek, hogy az örömteli lehetőségek könnyekre késztetik az emberiséget.

Három „lehetetlen” feladat

Kaptok három lehetetlen feladatot. Hogy fogjátok megtenni? Nem igazán lehetetlenek, de lehetetlenné válnak a régi fajta gondolkodásban. És azért sem fognak nektek tetszeni, mert ellenkeznek a régi emberi természettel. Amikor majd elkezdek róla beszélni, azt fogjátok mondani, „Hu, ez durva” - és az is. Rá fogtok jönni, azt várja el tőletek, hogy lemondjatok a „régi Emberről” és hogy lemondjatok majdnem mindenről, amit ebben az életben megtanultatok és hogy újra megtaláljátok az egyensúlyt. Adok nektek három példát azokra a dolgokra melyekkel meg kell, hogy békéljetek, annak érdekében hogy elkezdhessétek ezt az utazást. Mindegyik példában arra kérlek, hogy hasonlítsd azt össze a választásod szerinti mesterrel és látni fogod, igazam van. Nekik is el kellett dobniuk az Emberi természetet, hogy olyan mesterré váljanak, amilyenné váltak. Nekik is újra egyensúlyba kellett hozniuk mindazt, amit az emberiség egy új felfogásában kaptak.

Az egyes számú

Arra szólítalak fel, szabadulj meg a túlélési ösztönödtől. Készen állsz erre? Már úgy születtél, hogy ez be volt építve minden sejtedbe, ugye? Mint egy lenyomat, ott van rajtad, ugye? Valóban így van, ám ez egy régi energia lenyomat. A túlélési ösztön, egy erős üzenettel rendelkezik minden Emberi Lény számára. Csendesen tölti meg az emberi elmét ezekkel a gondolatokkal: „Egyedül vagyok. Minden, amit csinálok, egyedül kell megtennem. Meg kell tisztítanom az utat magam előtt, mert senki nem fogja azt megtisztítani számomra. Ezért, csak úgy fogom túlélni, ha mindenkit ledöntök előttem, mellettem és mögöttem. Versenyezni fogok a helyért a bolygón. Túl kell élnem. Egyébként leköröznek a többiek, akik tudják azt, amit én is tudok. Versengek a kapcsolatokért, az ennivalóért, a pénzért. Versengek a szeretetért. Így kell tennem. Törődnöm kell magammal, mert túl kell élnem.” Akár egy dalszöveg, hát nem? (Kryon mosolyog).

Hogy hangzanak ezek a gondolatok a mester elméjében? „Most értem és felfogom, hogy nem vagyok egyedül. Szükségleteimhez velem van isteni tulajdonságom. A Világmindenség hatalma rendelkezésemre áll. Dimenziókon áthatoló eszközökkel rendelkezem, amelyek majd szeretettel tisztítják meg az űrt és mindazt, ahol buborékom fényesen szétterjed. A körülöttem lévők tisztábban fognak látni és szabad akarttal haladnak egy biztonságos ösvényen a kikötőbe. Velem együtt élik túl és lesznek része egy családnak, amelyet én segítek megteremteni kiegyensúlyozott fényemmel. Én vagyok a legfőbb Világítótorony. Bárhová megyek, áldott leszek. Nincs szükségem a túlélési ösztönre, mert én magam vagyok a végső túlélés. Én vagyok, a túlélés definíciója... az emberiség egy mestere. Fény vagyok.”

Na, mi a véleményed erről? Ez a mester hangja, ugyanakkor a tiéd is. Kezded megérteni, hogy bízhatsz a dimenziókon keresztülhatoló erőkben, amelyek a mesterlét erői, amelyeket te nem értesz, de tudod, hogy állandóan ott vannak. Kezdesz ráeszmélni, hogy a mesterként való működés során kiapadhatatlan bőségben áll rendelkezésedre a szeretet. És igen, kimeríthetetlen forrásból meríthetsz, amikor az élet fenntartásához szükséges dolgokról van szó. Hogy miként juthatsz hozzájuk? A legfontosabb: hagyd el azt a bizonyos túlélési ösztönt, amely régi energia és azt sulykolja beléd, hogy mindenért versenyezned kell, hogy mindenért meg kell küzdened. Nem kell, mert korlátlan a bőség. De ez ellentmond a régi jó emberi természetnek, igaz?

Pedig végtelen gazdagság a tiéd, ha energiáról van szó és számolatlan csoda vár rád. Másként távozhatsz, mint ahogy idejöttél. Megváltozhatsz, még mielőtt letennéd ezt a könyvet! Ez része a hitrendszerednek, számít-e ez valamit... valóban, mit számít? Mennyire szeretnél másként távozni, mint ahogy ide jöttél? Mennyire szeretnél gyógyultan távozni? Ez a ma esti tapasztalat lehetősége. És, kedves olvasó barátom, lehetséges, hogy te is ezért vetted kezedbe ezt a könyvet, vagy nem? Ezt nevezik szabad akaratnak. Mennyire tudod félre tenni a régi poggyászt, amiről azt gondolod, hogy beléd van ágyazva?

A második

Van akinek ez még nehezebb lesz mint az első. Meg kell tanulnod meglenni egód nélkül, majd ki kell egyensúlyoznod azt. Hallottátok ezt? Hogyan tudsz valamit kiegyensúlyozni, amitől előzőleg megszabadultál? Már mondom is a választ. Csak félre kell lökni. Ha félrelökted az egódat, már el is nyerted az egyensúlyt. Mert azt gondolod, hogy az egód egy dolog, közben egyáltalán nem így van. Kapsz néhány gyakorlatot illetve példát, hogy mire hasonlít egy kiegyensúlyozott egó: Közömbös tudsz-e maradni egy olyan helyzetben, amikor valaki mindenfélét mond rólad, hogy ne vedd zokon? Háát? Még akkor is, ha igaza van? (Kryon mosolyog). Képes vagy? Nyugodt tudsz maradni, elviselni a szóbeli sértéseket anélkül, hogy ne vedd zokon? Képes vagy mosolyogni ebben az örömteli pillanatban, miközben ez történik? Képes vagy elkülönülni és lazán nézni ahogy peregnek az események... képes vagy erre?

Kapsz valami tennivalót, egy gyakorlatot. A következő alkalommal, amikor ilyen helyzetbe kerülsz, azt szeretném, ha megpróbálnál egyszerűen kikapcsolni. És amikor ránézel a téged ócsároló személyre, látva annak dühét, kiegyensúlyozatlanságát, nyugtalanságát, azt akarom, hogy szeresd őt. Ebben a pillanatban ő az, aki elveszítette egyensúlyát, nem pedig te. Hogy téged szidalmaz, az egy felhívás számodra, hogy csatlakozz hozzá ebben az „egyensúlyon kívüli élményben.” (Nevetés) Maradj nyugodt és viseld el kiegyensúlyozatlanságát, ne csatlakozz hozzá. Így, amikor majd befejezi, ha még elérhető távolságban van, megfoghatod gyengéden a karját és megjegyezheted: „Sajnálom, de úgy tűnik, ma rossz napod van.” (Nevetés) Meg tudod ezt tenni?

Tudod mi történik, amikor az általa előadott drámára nem úgy reagálsz, ahogy azt ő föltételezte? Ez őt teljesen és tökéletesen lefegyverzi. És ez az a pillanat, kedves barátaim, amikor megtörténhet a kommunikáció. Ez az a pillanat, amikor Isten szeretete a legjobban látható. Ez csak egy olyan személlyel történhet meg, aki kiegyensúlyozott egóval rendelkezik.

Kiegyensúlyozott egója pedig csak egy olyan embernek lehet, aki valóban tudja, hogy kicsoda. Ez az istenség egy darabja és a túlélésé, amihez semmi nem férhet hozzá. Egyetlen másik ember sem avatkozhat bele, sem a halálodba, sem az életedbe és nem változtathatja meg a véleményedet valamiről, ha isteni támogatással rendelkezel. Nem számít milyen szavakat intéznek hozzád, nem számít milyen helyzetbe kerülsz, nem számít milyen hangosan kiabálnak veled... egy dolgot nem tudnak megváltoztatni, a te mesterlétedet. Emlékeztek a szeretet négy tulajdonságára, amit tanítottunk nektek? (a nyolcadik Kryon könyv, 273.oldal) Reakciótok nem a harag lesz, hanem a megoldás. Ahogy ők kiabálnak, minden gondolatod arról szól, hogy tudod megoldani a szituációt, nem az, hogy kiabálj vissza, vagy hogy te is hasonló legyél. Egy kiegyensúlyozott egó így szól hozzád: „Tudom ki vagyok. Egy szerető személyiség vagyok, aki képes megoldani a problémákat. Semmit nem kell védelmeznem. Nem túlélő módban létezem és érdekel az embertársam, aki itt áll velem szemben.”

A harmadik

Hadd ismertessem meg veletek a harmadikat is. Szabaduljatok meg a nemi elfogultságtól. Úgy gondoljátok, hogy csak azért, mert az egyik nemhez tartozó jellegzetességgel rendelkeztek, egy bizonyos módon kell viselkednetek, nem így van? Nos, ez elég nevetséges, annál is inkább, mivel vannak itt a teremben, akik most női jelleggel rendelkeznek, de akik egy férfi, harcos múltból jöttek. Megszokták, hogy fegyvert viselnek és töménytelen embert levágtak a harctéren. És te, aki ezt olvasod, tudod, hogy kiről van szó, ugye?

Ez, persze egy tréfa. Mindannyian voltatok már mindkét nem képviselői. Hogy mit teszel a mostani jellegeddel, a te szabad választásod. De az elfogultságtól, ami ezzel jár, meg kell szabadulnod. Legtöbben ezt mondjátok: „Férfi vagyok, vagy nő vagyok.” és ez meghatároz benneteket. Ez egy hatalmas elfogultság, mert ez miatt egy bizonyos módon viselkedsz, hogy megfelelj annak, amit elvárnak tőled. Vannak köztetek, akik még mozgalmakat is szerveznek nemi alapon, a többiek ellen. Még egyszer, a túlélésért és azért, amiről azt hiszitek, hogy ez egy korrekt és igazságos besorolás kultúrátokban.

Ezen a bolygón, évezredeken keresztül egy elfogult egyensúlyi helyzet volt a férfi és női tudatosság energiája között. A férfi energiák voltak túlsúlyban és ti ezt tudjátok. A Vénusz átvonulásának energiája, a '95-ös évben, egy olyan eszköz volt, amely egy lehetséges egyensúlyt juttatott magának Gaianak, hogy lehetőséget nyújtson azoknak, akik kiegyensúlyozottabbakká szeretnének válni a férfi/nő területen. Ez azt jelentené, hogy a férfiak jobban érezhetnék magukat női társaságban. „Kedvesebb magatartást” tanúsítanának. A nők jobban érezhetnék magukat férfi társaságban, mindamellett, hogy bizonyos dolgokra nagyon különböző módon tekintenek. Ez a kettőnek a kiegyensúlyozása és amikor ez végigsöpör a kultúrátokon és a körülöttetek lévő más kultúrákon, elkezdődik egy jobb kommunikáció megteremtése a bolygó vezetői között.

Már előbb is mondtuk: jelen van egy olyan potenciál a különböző országok hímnemű, macsó vezetői számára, hogy ostoba dolgokat tegyenek, csupán azért, mert tehetik. Látni fogjátok férfi elfogultságukat, mert az fogja működtetni akcióikat, ahelyett, hogy a kiegyensúlyozott megoldások gondolatát is mérlegelnék. Ez bizonyos macsó klubok velejárója, amelyek ma is léteznek és léteztek évszázadokon keresztül. Hirtelen azonban, ezek a macsó vezetők kényelmetlenül érzik majd magukat – jobban mint általában – és nem tudják miért. Ingerültek, bár nem tudják miért, – boldogtalanok és nem következetesek. Elárulom miért: mert Gaia éppen váltott és több női energia van jelen, mint bármikor ezelőtt és ez meg fogja őket őrjíteni, mert ez nem felel meg annak az energiának amelyhez hozzászoktak és amellyel teremteni akarnak. Ez befolyásolja a népet is, az alattvalókat és persze terveiket is.

Figyeljetek rájuk! Kétségbeesett erőfeszítéseket tesznek, hogy megtartsák az irányítás energiáját, azonban kudarcot vallanak. Ez valami újnak a része ezen a bolygón, de olyan valami, amire figyelmeztettünk, hogy számítsatok rá. Nagyon lassan közeledik, de most látni fogjátok, milyenek a reakciók.

Meg tudjátok-e találni ezzel kapcsolatban a személyes belső egyensúlyt? Tudjátok-e, hogy ez ellentmond az emberi természetnek? A nők nőiesek szeretnének lenni, a férfiak pedig férfiasak. Mit szólnál ahhoz, ha mindkettő lennél folyamatosan, már kiegyensúlyozva gondolkodásodat mindkettővel kapcsolatban? Gondolj a kapcsolatokban lévő félreértésekre, amelyek sokkal könnyebben megoldódnának, ha láthatnád mindkét oldalt és gondolataidban mérlegelhetnéd azt. Képzeld el, mire lennének képesek a Föld politikai vezetői, együtt, ha egy sokkal kiegyensúlyozottabb gondolkodással rendelkeznének. Ez azonban nem intuitív, nem könnyű és ellenkezik azzal a gondolkodásmóddal, amire tanítottak.

Három „lehetetlen dolgot” mutattunk be nektek. Szabaduljatok meg a túlélési ösztöntől, dobjátok el az egót és tegyetek úgy, hogy a nemi jelleg nem számít. Ez egy jó kezdés ahhoz, amit a mesterek tesznek. Nézd meg kedvenc mesteredet, legyen az élő vagy akár már nem élő és látni fogod benne mindezt a három dolgot. Megfigyeltétek? Nos, talán majd magatokban is meglátjátok.

Hogy fogod kezdeni? Hogyan hozol létre olyan energiákat és érzelmeket, melyek ellenkeznek az Emberi megérzéseiddel? Mi a válasz? Kifejezed a szándékodat ezzel kapcsolatban és hozzákezdesz a kirakó játékon való munkád lassú folyamatához, miközben DNS-ed már készen áll az aktiválásra. Az eszközök a helyükön vannak, a mesterek az édeni mátrixban a bolygón vannak, indulásra készen. Így hát, sokkal több energia áll rendelkezésre, hogy dolgozzon az érdekedben, mint bármikor ezelőtt. Ez egy igazi megújulás. A különbség az, hogy most olyan sok belső segítségre számíthattok.

(Szünet)

És ez így van. Már csak egyetlen dolgot szeretnénk elmondani nektek mielőtt befejeznénk. Napjaink egyik leginkább félreértett fogalmáról van szó.

Az érzelmek helye az Isteni Tervben

Feltettetek egy kérdést már néhány éve, hogy mi az igazi értelme az Emberi emócióknak a bolygón. Egyenesbe szeretném hozni ezt a dilemmát. Vannak, akik így beszélnek: „Az emberi érzelem egy szörnyű gyengeség. Sajnálatos, hogy rendelkezünk vele, mivel útjába áll a logikus gondolkodásnak. Kryon túlságosan érzelgős és ez eluralkodhat az értelmeden.” Gondolkozz csak egy pillanatig. A tiszta szeretet egy grandiózus formában létezik a fátyol másik oldalán. Te ezt tudod, mert nem vagy képes megtapasztalni a megvilágosodás és Isten szeretetének örömét anélkül, hogy azt éreznéd. Örömkönnyeket hullattok, amikor csak a születésre, a gyógyulás örömére, vagy a Földi békére gondoltok. Következésképpen, ha azok közé tartozol akik ki akarják iktatni ezt, arra készülsz, hogy megváltoztatsz egy isteni tulajdonságot, ami akkor lett hozzád adva a fátyolon keresztül, amikor megszülettél! Ez nem olyan valami, ami gyengeség, inkább egyik legnagyobb erő, amivel rendelkezel.

Amikor idejöttem és elmondtam: „Becsülöm és szeretem az emberiséget.” Bennem volt egyfajta jelenlét, az anyai szeretetnek egy női jelenléte, ami azt mondja: „Olyan büszke vagyok rátok!” Honnan ered ez? Azt gondoljátok, Emberi? Nem, nem az! Ez isteni eredetű és a Forrásból származik! Ez egyetemes isteni szeretet. A szeretetnek helye van a ti isteni tervetekben, akárcsak a könyörületnek.

Íme az igazság! Vannak bizonyos fajta Emberi érzelmek, amelyek arra lettek tervezve, hogy megváltoztassák Gaiát magát. Persze, ha indulatokba, gyűlöletbe vagy drámákba akartok keveredni, annak megfelelő reakciókhoz juttok. Ha viszont könyörületet és szeretetet akarsz teremteni, a válasz is másmilyen lesz. Tudjátok, mindez a sötétség és a fény közötti szabad választás része. Mindezt azért kaptátok, hogy eszközként használjátok.

Az emberi könyörület, imában és a fény küldésében alkalmazva, talán a legerőteljesebb dolog a bolygón. Ezért történt a szökőár... hogy kiváltsa a könyörületet. A 9:11 forgatókönyvének szintén része a könyörület. Ezek és egyéb dolgok, a könyörület olyan hullámát indították el, amelyek tulajdonképpen megváltoztatták Gaiát, egy olyan módon, ami nem jött volna létre, ha ezek a dolgok nem történnek.

Megkérdezheted: „Nos Kryon, miért kellett ennek együtt járni ennyi élet elvesztésével és ennyi gyásszal?” Ez a te 3D-s reakciód az ilyen fajta dolgokra. Újra csak azt kérjük, nézzetek azokra, akiket elveszítettek ezekben az években. 2005 – egy bámulatos katasztrófaév volt, mégis mindazok akik elvesztek, beleértve azokat is, akiket talán szerettél, még mindig itt vannak. Dolgoznak a Föld érdekében, talán más módon, de még mindig itt vannak. Van aki közülük már visszatért Emberi formában, míg mások segítőként dolgoznak. Ki vagy te, korlátolt dimenziódban, hogy megmondd az Univerzumnak, hogy nem ez a módja, ahogy ezt csinálni kell? Ki vagy te, hogy megmondd a Szellemnek, hogy te ott szeretted volna őket tartani? Ez az Emberi elfogultság, csúcsformában. Ha ebben a pillanatban meg tudnátok őket kérdezni, így válaszolnának, „Remekül vagyunk és örülünk. Megtettük, amit tettünk és örülünk, hogy megtettük.” Ez egy más felfogás, mint a tiétek és egy messzemenően többet mutató perspektíva. Csodálatos! Az élet folytonosan zajlik... soha nem ér véget. Egyszerűen csak a formáját változtatja előttetek, persze, ti ezt nem láthatjátok, mert a 3D-ben vagytok.

Akiket elvesztettél a halálban, akiket gyászoltok, szükség volt rá, hogy elmenjenek, szükség van a munkájukra, más módon, más területen, hogy tolják ezt a Földet a béke irányába. És ti erről nem tudtok semmit! Minden, amit éreztek, a gyászotok, de elárulom nektek, hogy minden dolog helyénvaló és ők együtt dolgoznak veletek, mellettetek, váll-váll mellett, ha ti lehetővé teszitek ezt nekik.

Tudom, kik vannak itt. Ide hallgassatok. Miért nem léptek szövetségre azokkal akiket szerettetek és elveszítettetek és úgy haladtok tovább? Nem telik el sok idő, amikor majd rajtad lesz a sor, hogy megtedd ugyanezt (arról beszél, amikor majd újra belépsz a halálba és az újjászületésbe). Buzdítsátok ennek megértésére gyermekeiteket. Tudassátok velük előre. „Amikor majd elmegyek a Földről, ünnepeljétek az életemet. Fogjátok a kezem a dimenziókon át és haladjunk tovább.” Mert ez az igazság. És ennek ez a módja, mesterek.

A gyógyító energia jelen van. Veszitek az adást, mert én úgy érzem, hogy igen? Megérintett benneteket? Érzitek már a bizsergést? Kedves olvasó, valóban úgy gondolod, hogy ez a kommunikáció, csupán „szavak egy könyvben”? Sokkal többről van itt szó, mint ahogy ezt most gondolod és ez igen értékes. Van köztetek, akit ez megérintett ma este. Van, aki majd leteszi a könyvet és más lesz, mint amikor felvette azt. És ha te vagy az, akkor tudod, hogy nekünk találkozónk volt, ugye? Megható? Remélem is, mert ez az az együttérzés, ami meg fog gyógyítani, ami békés magatartást teremt és segít meggyógyítani a bolygót.

És ez így van.

Kryon

Lásd: Kryon Mester tanításai

2006. 03. 11.