Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

A szeretetnek sok arca van. Az együttérzés az új szó, és mindezen keresztül ott van a váltás. Sok időt töltöttem el veletek, üzeneteket adva át nektek arról, hogy mi lehetséges, mit is tehettek meg. A ma este témáját már átadtuk számotokra. Ez arról szól, hogy mi volt a régi energiában, illetve a régi energia azon igazságairól, amit akkor birtokoltatok. Ezt a „régi energia öt nagy megtévesztésének” fogjuk elnevezni. Ezen keresztül valami olyat határozunk meg, ami a múltban volt, és most nincs.

Kedveseim, nagyon nehéz anélkül a feltételezést átadni nektek, hogy az ne hangozna bántónak vagy lekicsinylőnek. De az emberek elkezdenek felnőni. Még ahogyan eme csoportok előtt ülök is és érzékelem a belső Isten intuícióját – még úgy is, hogy ezt teszem – érzékelem a kérdéseket, az intuíciót. Érzékelem, hogy az együttérzés jelentősége elkezdi megmutatni önmagát a teremben jelenlévő hallgatóságnál, és hogy emelkedettebbek annál, mint amilyenek négy évvel ezelőtt voltak. Új, bölcsebb kérdések kerülnek feltevésre, melyek nem szükségszerűen egy régebbi energia visszatükröződései. A legnagyobb dolog mégis, ezen üzenet összes hallgatóságának akadálya: hogyan is kerüljön ki a régi elfogultságából. Ez megfertőzött és hatással volt rátok. Kisebbé tett benneteket annál, mint amilyenek vagytok. Tehát, azért vagyok itt, hogy beazonosítsam őket. Néhányuk ismerősen fog hangzani. Soha nem adtam át még őket ilyen csomagban, mint ez.

Ez az ünneplés ideje, mert minden, de minden egyes dolog, amit most el fogok mondani nektek, az a múlt régi energiája, és mégis hallanotok kell. Annak érdekében kell ezt hallanotok, hogy legyen egy olyan kipipálható listátok, ami azt mondja: „Többé nem! Most nem!” Valamint az olyanok érdekében is, akik elkezdik felismerni: „Nos, tudom, hogy ezt már túlhaladtuk, de igen, én még egy kicsit szeretem ezt odabent.” Nem tölthettek el egy életet csupán egyetlen paradigmában, hogy aztán eldobjátok, és pár éven belül teljesen újraindítsátok a számítógépet. A megtévesztés megmaradt üledékét cipelitek magatokkal, és lehet, hogy néhányatoknak hallania kell róluk.

A gyermekek olyan ártatlanságban nőnek fel, és ebben az ártatlanságban szépség van. Gyakran adtok át meséket, hasonlatokat, történeteket és mitológiát a gyermekeiteknek, hogy jobb érzésük legyen önmagukkal kapcsolatban. Dolgokat, amikben bizonyos időszakokban hihetnek, elvárásokat, hogy jobban készen álljanak az életre. Tudjátok, hogy miről is beszélek. Ez a korosztályuknak helyénvaló is, és aztán felnőnek. Ahogyan nőnek, megvan az a bölcsességük, hogy megszabaduljanak néhány mitológiától, néhány történettől, és hogy meglássanak egy mélyenszántóbb igazságot. Elkezdenek összpontosítani arra, ami maga az élet. Elhagyják a gyerekes dolgokat. Nem akarom szavakkal kimondani, de ki kell. Ez a régi energia telítve van gyerekes dolgokkal. Olyan dolgok ezek, amikben az emberiség hosszan időzött egy olyan paradigmában, ami megtévesztés volt, mert a régi energia a mitológia egy képét festi le. Ezt szeretném tételről-tételre átadni nektek. Mindegyik egy-egy ünneplés, mert többet már nincsenek jelen.

1. Minden ismétli önmagát

Ez a régi energia tanítása, és a tanítás a következőképpen szól: Minden ismétli önmagát, ezért semmi új nincs a Nap alatt. Emiatt a jövő aztán egyszerűen a múlt többszöröse lesz. Amikor felismeritek azt, hogy semmi új nincs, az a reménytelenség érzetét adja. Kedveseim, ennek valaha ez volt a módja. Minden, amit várhattatok olyasmi volt, amit aztán kipipáltatok a múltban. Ez fordult elő és történt meg újra. A régi energia megtévesztése szerint sohasem fogtok kimászni abból az emberi természetből, ami háborút idézett elő. Így nem számít, hogy mi is történik holnap, az talán csupán egy kis frissítő szünet, és háború lesz, mert mindig is az volt.

A hazugság a következő: Miért számítanátok valami másra, mint amitek van? Mi lenne az, ami aztán megváltozna, így aztán az emberi természet más lenne? A válasz a következő: az mindig ugyanaz. A megtévesztés még ma is időszerű. Ahogy körülnéztek ezen a bolygón, és hallgatjátok azokat, akik beszélnek – mit mondanak? A múlt dolgait várják, tördelik a kezüket, mert ami korábban megtörtént, az lesz a jövő mintája is.

Lapoztatok, átléptétek a jelzést. Elkezdtek gyorsulni, ami az intuíciótokra, a bölcsességetekre, és azon területek fejlődésére vonatkozik, amit korábban sohasem láttatok. Ez a jövő sohasem volt még megírva, egyáltalán nincs rajta a múlt nyomvonalán. Ezek közül mindegyiknél azt fogom kérni tőletek, hogy írjátok újra őket a lelketekben. Részt vehettek ebben vagy nem! Most azonban azt mondhatjátok: „Kedves Szellem! Értem mindezt. Tudom, hogy a jövő nincs megírva, és ez telítve van a szépség és együttérzés eredendő tisztaságával. Az életemet ebbe a gyönyörű és békés óceánba kormányozhatom, ami korábban sohasem létezett.” Ez hát az új energia. Így szólhattok: „Ezennel elhagyom a megtévesztést, ami szerint a jövő valami olyasmi, amit korábban már láttam.”

2. Nem tudtok boldogulni

Próbálkoztatok és próbálkoztatok, de valami mindig lehúzott benneteket – beleértve önmagatokat is. Ez egy olyan fennsík, amit elérhettek. Már ott van, és elég jó is, de soha nem lennétek képesek rá, hogy tényleg elboldoguljatok bizonyos dolgokkal. Ez azért van, mert a bolygó sötét energiája mindig ebben a dobozban tartott benneteket. Tehát a megelégedettség azt mondja: „Ez elég jó!” Amikor pedig valaki azt mondja: „Ezt, vagy valami jobbat!”, ti pedig így reagáltok: „Nos, ez szép dolog tőled, de ismerem a paradigma valóságát, amiben vagyok, és nem leszek képes egy bizonyos szint fölé menni. Nem boldogulhatok.”

Micsoda megtévesztés ez! Arra épült, hogy egy sorban tartson benneteket. A megtévesztés egy régi energia csele. Ha az emberiség úgy érzi megrekedt, akkor ti is úgy fogjátok érezni. Pontosan ez az, ami meg is történt. Tudjátok, hogy milyen könnyen irányíthatóak vagytok akkor, amikor sohasem gondoltok rá, hogy afölé is kerülhettek, ahol vagytok? Könnyedén. Vannak olyanok, akik évek óta irányítanak benneteket, hogy kézben tartsák a bolygót és a gazdaságot. Még elnevezésetek is van rájuk. Óh, ők azért annyira sikeresek, mert tudjátok, hogy sohasem jutnátok egy bizonyos pont fölé.

Az új paradigma eltörli ezt, és a következőt mondja. Szó szerint egy olyan Akashával ébredtek fel, ami elkezd mocorogni, és elkezdi azt mondani, hogy itt olyan képességek állnak rendelkezésetekre, amiknek korábban nem voltatok birtokában. Nem csak ebben az életetekben, hanem a következőben és az azutániban is. Hogy olyan úton vagytok, amit még sohasem láttatok, amely fényévekkel fog előrébb vinni benneteket annál, mint ahol most vagytok. Bármit, amit ebben az energiában be kívántok teljesíteni, ezzel a hátszéllel meg tudjátok tenni. Azt mondhatjátok: „Kedves Szellem! Sohasem fogom újra azon szaporítani a szót, hogy 'nem tudom'. Kedves Szellem! Tudom, hogy léteznek azon túl is dolgok, amiket el tudok képzelni magamnak. Nem számít, hogy hány éves is vagyok, tudom, hogy messzebb tudok elmenni annál, mint aminél valaha is mentem korábban. Valójában már ott is vagyok, mert a váltás része vagyok, nem pedig a megtévesztésé.”

3. Nem vagytok értékesek

Óh, kedveseim! Még a néhány legutóbbi közvetítés is, amit átadtam nektek, rendreutasító volt ezzel kapcsolatban, olyannyira mélyreható módon. Hogy tegyem ezt meg újra? Hogyan csináljam ezt anélkül, hogy meg ne bántsam a bennetek lévő gyermeket? Hogyan tudjátok valaha is elhinni bárkinek, hogy beszennyezve születtek meg? Hogyan hihettek ebben, amikor ott van bennetek a Teremtő nagyszerűsége, és az mind ott van körülöttetek? Hogy mondhatja valaki azt nektek, hogy: „Nem érdemlitek meg Istent”? Mondanátok-e azt a gyerekeiteknek: „Beszennyezve születtetek. Nem foglak szeretni benneteket addig, ameddig valamit meg nem tesztek.”? Megtennétek? A Teremtő megtenné ezt veletek? Micsoda gyerekes dolog ez! Mégis ez a tudatlanság régi energiájának a paradigmája. Ez az, ahol voltatok.

Annyira készek vagytok hinni ezekben az „istenszerűtlen” dolgokban, amiket mások adtak rátok. Mégis olyan nagyon együttműködtetek ezekkel, annyira nagyszerűen, hogy az Akasha azt mondja: „Igen, így van, mert minden, amit a múltban próbáltatok tenni, az nehéz volt.” Minden egyes alkalommal, amikor valami spirituálisat akartatok csinálni, elbántak veletek miatta. Elmondtuk már ezeket a szavakat korábban. Újra és újra elmondtuk nektek azt, hogy az érdemtelenség elfogultságával jöttetek, és hogy minden egyes ember, aki fontos a számotokra, azt mondja: „Ez így van.” Tehát, az elfogultságotok, hogy nem vagytok értékesek, még a bolygón magán is jelen van. Isten nem szeret benneteket, és keresztül kell, hogy menjetek ezen, mint ahogy újra meg újra és újra meg is tettétek. Ez egy hazugság! Ez azon régi energiából származó legnagyobb hazugság, ami valaha is felhalmozódott ezen a bolygón. A gyerekek talán elhiszik ezt, de nem az a fejlett emberi faj, amely ráébred azon igazságra, hogy kicsoda Isten, és hogy ki is van bennetek.

Az isteniség, amit éreztek, arra sarkall benneteket, hogy vegyetek egy nagy levegőt és mondjátok: „Nem csak, hogy méltó vagyok, hanem nagyon is érdemes vagyok rá!” Soha azelőtt az emberiség történelmében nem voltatok annyira méltóak rá, mint most, hogy megoldjátok a bolygó problémáit. Hogy belemenjetek egy olyan helyzetbe, ahol nincs háború. Hogy belekezdjetek az együttérző cselekvésbe, és figyelmen kívül hagyjatok mindent, amit a hírekben láttok, mert az le fog húzni benneteket. Észrevettétek, hogy csak a régi energiáról számol be? Minden, ami adásban van, majdnem kizárólag a régi energiára van hangolódva. Ez azért van, mert ez az egyedi paradigma nem halt ki számukra. Valójában a többség számára sem. Továbbra is olyan dolgokat állítanak, melyek nem valósak.

Öreg lélek, te ezt jobban tudod. Méltó vagy rá! Ülj csak ott egy pillanatra, és tudd, hogy méltó vagy! A hatalmas Isten, aki megteremtette ezt a galaxist, saját gyönyörű képére hozott létre benneteket. Tehát, egy pillanatra megállhatok, hogy vegyetek egy nagy levegőt, és azt mondhatjátok: „Nem úgy, mint a régi energiát és a megtévesztést, amiben részem volt, már nem fogadom el többet azt, amit mondtak nekem, mert az Isten bennem van, és mindaz, amit látok Isten által jött létre. Istent látom mindenhol. Tisztelem és ez gyönyörű. Méltó vagyok rá, hogy láthatom, és én is az vagyok. Ámen.” Ez volt a harmadik.

4. Isten emberi

Ez annyira mélyenszántó, és több mint 26 éve mondom. Annyira mély, és mégis olyan félreértett. Miért? Miért adtok emberi tudatosságot a mindenható szeretetforrásnak? Nincs tisztább dolog a Világegyetemben, mint Isten szeretete. Fogalmatok sincs, hogy milyen tiszta. Az túl van az okfejtéseteken, túl van minden olyan dolgon, aminek a mélyére tudtok hatolni. A szeretet ereje minden negatív dolgot képes eltörölni. Az a teremtő energia. A szeretet és az együttérzés Isten elemi részei. Hogy mondhatjátok akkor: „Nos, tudod háború volt a mennyekben. Nos, tudod voltak bukott angyalok. Tudod, Istent nem teszed boldoggá, mert ezt és azt követted el. Valójában Isten azon van, hogy megbüntessen, mert ezt és azt tetted.” Óh, mennyire emberivé teszitek Istent! Értitek? Micsoda mitológia vagy gyerekesség az, ha elfogadjátok: Isten egy ember. Nem, Isten a Világegyetem megteremtője! Ez messze távolabb van attól az emberi tudatosságtól, amit csak el tudtok képzelni, fényévekre attól, ahogyan gondolkoztok. Mégis olyan sok minden van, amit elhisztek, vagy amit elmondtak nektek, és ami az isteni ítélkezés körül forog. Háborúk a mennyben, bukott angyalok – minden ilyen dolog a mélybe húz benneteket.

Kedveseim, ez egy régi energiás paradigma, egy olyan mitológia, aminek nem vagytok a részei. Nagyszerűnek és méltónak születtetek, Isten képmásai vagytok! Ez az emberi lény! Írjátok újra, hogy kicsoda Isten! Lássátok azt meg a születés lélegzetvételétől kezdve, hogy olyan, mint egy szülő, aki annyira isteni, hogy csakis szeretetet hordoz, nem számít, hogy mit is tesztek! Nem számít, hogy mihez kezdtek a szabad akarattal, csakis segítő jóindulattal találkoztok. Bármit megtehettek, ám amikor a szabad választással élve meglátjátok kicsoda a belső Isten, minden elkezd megváltozni. Elkezditek meglátni azt a szépséget, ami mindig is ott volt, nem pedig az ítélkezést. Isten számára lehetetlen, hogy megítéljen benneteket. Felismertétek, hogy működésképtelenné tettétek Istent? Egy emberi lény nem tenné meg azt a gyermekével, mint amiről azt hiszitek, hogy Isten tesz veletek. Gondoljatok erre, és ébredjetek rá az igazságra, ami fenséges, együttérzéssel, szeretettel és szépséggel telített! Használjátok a józanészt arra, hogy kicsoda is Isten! Ez volt a negyedik.

5. A sötétség irányít

Nos, úgy volt. A sötétséget emberek személyesítették meg, szabad választás alapján. Ezt láttátok a háborúkban, és az egész emberiség történelmében. Amikor valaki elhatározza, hogy sötét lesz, akkor mindenféle embereket vonz magához. Ők válnak az irányítóitokká, a mestereitekké, és még csak nem is tudtok róla. Mert nem boldogultok, emlékeztek? A sötétség mindig is irányított, és mindig is létezett. Az emberi fajt a pénzért taszították háborúba – ezt tudjátok. Az emberi fajt egész létezésén keresztül manipulálták azok, akik ezt akarták. Elég erőteljesek és kapzsik voltak ahhoz, hogy egyetértsenek másokkal. Ez az a paradigma, amit ismertek, amire emlékeztek, és amire az érzékelésetek ki van hegyezve. Ez volt a régi, ám most ez nem ilyen mértékben történik.

Óh, vannak páran, akik még mindig hisznek benne. Hamarosan ébredésben lesz részük, mert a fény áll győzelemre. A sötétség többé már nem irányítja ezt a bolygót. Ha úgy gondoljátok, hogy igen, akkor vajon mi történt a '80-as években, amikor nem kaptátok meg a háborútokat? Mi történt akkor, amikor irányt váltottatok és nem történt meg a világvége 2000-ben? Mi történt aztán 2012-ben, amikor a jelzés átlépését ünnepeltétek, és az emberiség elkezdett felébredni a fénnyel? Ez bizony nem egy sötétség által irányított Föld. Pedig ez belétek vésődött, nem igaz? Találkoztatok valaha is azokkal, akiket metafizikainak hívnátok? Az első dolog, amit el fognak mondani nektek az összeesküvés, hogy ki kivel mit tett, és hogy ki is irányít. Mivel az még a pszichéjükben van, mert ehhez a paradigmához szoktak hozzá.

Kedveseim, az már nincs itt. Szánhattok egy pillanatot rá megerősítéssel, mint a többi dologra is. Rászánhattok egy pillanatot arra, hogy azt mondjátok: „Kedves Szellem! Én irányítom az életemet. A fény irányítja ezt a bolygót, és lassan megvilágosítja önmagát. Úgy űzi el a sötétséget, mint még soha azelőtt.” Sohasem fogtok újra arra gondolni, hogy a sötétség irányít. Vannak olyanok, akik hallani fogják ezt a közvetítést és azt mondják: „Kryon olyan, mint egy Pollyanna* közvetítő: minden remekül megy.” Tényleg ezt mondtam volna? Kryon egy Pollyanna közvetítő, mert bizony minden napos és fényes lesz.

Kedveseim ez az ősök egy jóslata, viszont ők nem mondták, hogy ez abban az időkeretben fog megtörténni, amit ti akartok. A fénybe való utazás kezdeténél vagytok, ami fel fogja izgatni a sötétséget. Ezt tudjátok is, nem igaz? Ahogyan előhúzzátok az eszközöket, melyeket folyamatosan adunk át, azok megrémítik a sötétséget, amely eddig irányított. Lesznek olyan létesítmények, melyek felveszik a harcot veletek. Olyan sokan lesznek, akik hozzászoktak a sötétséghez, akik nem fogják megérteni, hogy mi is történik. Ők lassan el fogják veszíteni a talajt a lábuk alól, és aztán meg fogjátok érteni, hogy mit is mondok. Meg fogjátok érteni. Ám ha naívan ott ültök azzal a tudattal, hogy nem boldogultok, a sötétség irányít, hogy méltatlanok vagytok – akkor semmi sem fog történni.

Zárom soraimat. Két dolgot mondok még nektek. Az öreg lélek rendelkezik azzal a bölcsességgel, hogy ezt véghezvigye. Viszont az öreg lélek azzal a kihívással is rendelkezik, hogy elengedje a régi megtévesztésre való hajlamot. A most születő fiatalok nem lesznek ilyen elfogultak, és ez meg is fog mutatkozni. Ránéznek majd néhányatokra, és ténylegesen azt fogják kérdezni: „Mi a baj veled?” Ők sohasem tapasztalják meg, mi az érdemtelenség. A jövőre vonatkozó céljuk ragyogó, csakis azt látják, amit képesek megteremteni. Rátok néznek, akik a sarokban aggódtok mindenen és ebben dagonyáztok. A fiatalok tapasztalat nélküli érzékeléssel rendelkeznek. Tehát öreg lélek, itt az ideje megtanulni, hogy hogyan is kell eldobni a régit – annak érdekében, hogy mutatni tudjátok az utat.

Ez az, ami ebben a pillanatban kéznél van. Ebben a pillanatban, jelenleg ezen a bolygón, éppen most. Még a közvetítés ideje alatt is. A sötétség és a fény csatája közel van. Mondtuk nektek, hogy eljön. Nem lesznek többé „kerítésen ücsörgők”, és a fény győzedelmeskedik. Nagyon könnyű ezt mondani. Most menjetek és fedezzétek ezt fel! Ez egy ünneplés, nem igaz? Minden, amit mondtam nektek, a múlt. Amit elmondtam nektek, egyik sem helytálló a váltás utáni paradigmára. Menjetek és keressétek meg a szeretetben, kedveseim! Ahogy megteszitek, azt fogjátok látni, hogy egy nagy kéz megragadja a tieteket, és felismeritek, hogy igazam van. Igazam van! A Világegyetem középpontja, ami az a Teremtő Forrás, amely minden nap veletek él. Tudtok mosolyogni vele?

És ez így van.

Kryon

Lásd: Kryon Mester tanításai


* Pollyanna az amerikai gyermekirodalom egyik klasszikusa, 1913-ban írta Eleanor H. Porter. A történet főszereplőjének neve ma már a túlzott optimizmussal megáldott egyénekre is használatos. Ugyancsak Pollyanna elvnek hívják a tudatalatti pozitivizmus iránti elfogultságát. (Wikipedia)

2017. 01. 21.